להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> מאמרים-סתרי תורה >> מאמר אוצר המרכבה

מאמר אוצר המרכבה /נכתב על ידי הסב המקובל האלקי בוצינא קדישא החכם רבי שלמה איפרגן{זצוק"ל}ונמסר בצינור הנבואה לרבי גל טופז לבית איפרגן {הרגלא"ט}השבח לבורא עולם בעל כל הכוחות כולם

א] צפיית המרכבה עניין עמוק מ"י ימצא פלא פלאות ואלפי חכמות משתנות על פי מקצב-הנשמות{נשימות} וידעת המרכבה לא נתפסת בראיה אלא בפנימיות השכל הנעלם בעל התבוננות בפרטי ההעלם של המוחין הפשוט בכל פשטות וכל עניינו צירופי אותיות פרצופי תיבות והמרכבה שורש כל ברכה וההתבוננות במרכבה לזוכים במעלת הנבואה אין גבוהה מזה ההטבה אשר ה" יתברך מזכה נביאיו אהוביו, וידעת אהבה סוד המרכבה מהוה מאמר ההנהגה של המאציל יתברך ללא גבול ומופשט מכל דימיון ואין אחיזה במהותו ועצמותו חס ושלום והמרכבה כשמה מורכבת מן כרובים ושפת המרכבה הינה שפת הצירופים הקבלה הנבואית מרכבה אלוקית ,

וההנהגה נראית באמצעות מראה הנבואה המאירה אור השכל העליון דבר מגידים קולם נשמע וזה מה שמובא בזה המאמר מאמר ההנהגה סדרי הבריאה כל העולמות משתקפים מבעד לתיבות וזה סוד הכונסים למרכבה יש להם להרכין ולשבר הגאוה ומידת היראה כה חשובה בענין צירוף רוח נפש נשמה אשר הרכבי האותיות חותמים שינוים בפנימיות המרכבות ועל הכונס לדעת העומד מול שכלו ולא לעיין בנסתרות וגדולות וכבר הבנת לפידי האש ושומרי החותמות מקיפים את עשר השערים המהוים אותיות המילים וכאשר המתנבא כונס במוחין שלם הינו נקרא מושל חן אך אין לבוא בכל עת אל הקודש פנימה פן תפגע מן חשמל הנבואה ,

והחשמל קשה הניצוצות הבוקעים ההבנות וההבנה כה פשוטה אשר מרוב פשטות בנקל נחתם טעות בבשר המבין את רחשי הלב על פי המובן למגיד השומר המטעה הנביא הלא כשר וחוסר טהרה אין לך עון פלילי מזה החטא לכנוס בעשר אורות המאציל דרכם נראה השביל המוביל אל החדר הפנימי גנזי המלך בוהקים באורם ובמידה והנביא לא מורשה הרי ההארה כה גדולה עד אשר מאבד שפיותו וייפול חס ושלום למינות וכפירה ויבצע חלוקה באלוקות וסוף הרוכב אשר נהיה עוד אות פגומה וזה סוד אשר ספר תורה בעל פגימה פסול בשימוש והרי לך סוד הנשמות האבודות הכלואות בעולם המרכבה וניצוצות הקדושה אשר כנסו ויצאו אך דעתם לא עימם וחוזים ברוח בעתה וזיעה קרה סוד הקרח הנעלם מסובבת נפשם ולא חותמת מנוחה אף פעם,

וזה חדרי המרכבה ד" פינות ובכל פינה קצה חד והמתבונן בזה הנקודה חדות האור בעל הלובן פוגם במאורו מאור שכלו והחדרים בעלי משטח דק ומשני צדדי העולם המרכבה מצד הפנים זה האחור והאחור הינו הפנים ולמתבונן נראים זהים אך ידעת הבדל מהותי שורה בינהם וההבדל עץ חומרו ההתחלתי אך לאחר מכן בעת הכניסה מזוכך ומאיר והקשיחות נעלמת מן פנימיותו רוחבו של עולם המרכבה הינו שש עשר וסודו שער שש מן פתחיו הפנימים הנביאים חוזים בכבוד האלקים מבנה העולמות וצורת ההנהגה כל בריה על פי תבנית החתומה בפנימיות{הבריה} והבריות רבעיות רבעיות כרגלי המרכבה ד" פינות הכרכרה ובנקודה האמצעית כסא הכבוד וכידון הממלכה והשכינה מקבלת השפע מן תפארת ישראל זכר ההשפעה והנביאים מביטים בכח ההשכלה בפנימיות האשה התומכת בבן זוגה וזה סוד "אעשה לו עזר כנגדו" והיודע זה הסוד יש ויודע סוד המרכבה וייתכן שהשומרים מגלים עבורו סוד הדיו אשר הינו פתח עליון שבאמצעותו המאציל יתברך ציורו מעשה המרכבה מאיר הנבואה בעבדיו נביאיו אהוביו.

ב}וידעת ברצונו המאציל יתברך ויתהלל יצר עולמות {העלמות} והאותיות שורשי העולמות והעולמות הצירופים מהוים הבריות והשכל לדעת כל בריה תיבה המקשרת הנשמה לשורשה העליון והנברא יש עבורו{עיבורו} ג" דרגות אשר המאציל יתברך באמצעות המדרגות משפיע אור ההשכלה לפנימיות המוחין גלגל החלל נקרא והחלל צורתו עגולה והמוחין בפנימיות הגלגל וזה הגלגל מסובב המוחין ללא הפסק ובהתבוננות במוחין בעלי הנבואה משיגים דבר הנבואה והגלגל לא מושג אף לנביאים מהירותו מהירה ומאירה ואין כח השכל יש באפשרותו להבין שפת הגלגל המשנה הרכבו ואין הזמן תופס בפנימיותו והינו בעל חלל רחב ותעלות מן הגלגל דבקות במוחין ,

והדבקות מהוה כח האמונה המאיר הנבואה והדיבור האלקי צירוף האות מקורה מן תשע גלגלים המשפיעים לגלגל העשירי האחרון והללו מגלגלים גרמי שמים{שמות} הנבראים חדשות לבקרים והמתבוננים באור המוחין העליון יש המשיגים הארה הנשלחת מן הגלגל הראשון שהינו אחרון עבור{עיבור} הנבראים{נביאים} אך שפע העליון מן זה הגלגל אין בריה אשר השיגה זה אור הגנוז ובעת הגאולה משיח יהיה בעל ידיעה בהרכב הגלגלים אך לא במהות החומרים הרוחנים ופנימיות המשיח ,סוד מנין הגלגלים עשר מספרם ומשיח משלים המנין ומשלחים למענו הארות ומן זה האורות משיח בונה{הבנות} וזה הנקרא האור הפשוט המופשט מכל אחיזה ואין הלב יכול לבטא מאפיניו באלפא ביתא אותיות המילה והדיבור לא בן אנוש מדבר בזה העניין אלא הדיבור האלקי משפיע התובנה {תבואה} לצייר משלים זה סוד התמונה ,

ובפנימיות התמונה המרכבה נעה והגלגלים מעל התמונה משפיעים מסגרות לאורות שלא יבקעו את גבול ד" פינות והמוחין מהוה קו האמצעי וכל ארבע הפינות מהוים מסגרת לתמונה היא סוד הנבואה והמושג זה האור המצומצם המרוכז במרכז ומצדדיו שומרי הסף{סוף} המגדירים {מגדרים} המוחין שלא ישברו מן חוזק האור ההולם במוחין המתבונן בפלאי העולמות מבעד לאות וידעת האור הינו פשוט והצמצום בעיני הנביאים אשר משיגים טיפין טיפין מן אור החכמה הגנוזה וגלגלי המרכבה מקבלים השפע מן עשר גלגלי המרכבה העליונה ולמרכבה התחתונה ד" גלגלים וסודם דגלים בהם המרכבה נעה ונדה במרחבי הבריאה כח המוחין מצומצם מתוך פשטות הלבן אין סוף יתברך ויתהלל נקרא.

ג]סוד הרשימו הינו השכל הקדמון והינו מאור החכמה העליונה אשר מושפעת מן החלל אל פנימיות הבריות בעולמות אשר ברא המאציל בכוחו בלי הגבול אשר ידעת הרשימו מן רשימות עליונות יוצא מן הכח אל הפועל וזה הכח הינו החלל אשר אין תפיסה במהותו ושורשו נראה רק באמצעות הענף שהשאיר אחר הארתו והענף הינו הרשימו הרושם דבר השורש ומאיר הנבראים והינו ממצע בין הנבראים לבין החלל אין תפיסה בו כלל והרשימו חקיקות מטביע צורות רוחניות בפנימיות הנבראים והמשיג שורש הענף יש עבורו{עיבורו} הדרך להבנת סוד הייחוד השלם החותם בפנימיות הבריאה, 

וזאת הארה מן החלל אשר הינו פשוט ומופשט מכל אחיזה אך בפנימיותו כולל הרשימו ודי ברמיזא וכל צורות הרשימו מוטבעות במבנה החלל והרי לך הרשימו בשורשו הינו חסר כל גבול וצורה ואין סוף לדרכי ההבנה את דרך ההנהגה וכפי השתנות תיבות וצירופי האותיות הרשימו משתנה עקב רשמים הנחתמים בפנימיותו מן החלל אור אין סוף יתברך אשר אחיזת המח חלולה בענינו ואין לחקור במהותו הינו חסר כל דמות וצורה ואין כל דרך לשער את גודלו האין סוף יתברך וזה המושג אין סוף לא מתארו חס ושלום אלא עקב קרבת הנברא המבין באמצעות זה המושג דבר פשטות מהי והרי אור ואין סוף מצויירים במוחין הנבראים כדברים מופשטים ורוחנים ,

אך ידעת האין סוף יתברך חס ושלום לכנות המאציל יתברך בזה המושג אשר אלפי הבדלות ומרחק רב תעצומות אין אחיזה במהות המאציל יתברך וזה אין סוף יתברך לסבר אוזן הנברא אך אין חס ושלום לטעות בעניין, אין סוף לא יותר מן אותיות עבור הבורא יתברך אין סוף לכוחותיו ולכן מהם אותיות -אין סוף- עבור המאציל והרוצה הינך להכליל חס ושלום אור הבורא אשר מלאכי עליון שואלים איה מקום כבודו להעריצו בתיבת אותיות רוחנית עד כמה שתהיה וידעת אין לך עוון גדול מזה העניין והאין סוף יתברך בודאי מבורך ומזכך אוזן הנברא בהבנותו את פעולת הבורא אך לא את דרך השתקפות עולם העליון ואיך האור נחתם בתחתון והראיה של הנבראים בעשר הספירות על שמם וכינויים ובראשם האין סוף סודם מעשה המרכבה המרכיבים עשר הסדרים בפנימיות כ"ב אותיות האלוהות ובאחדותם ל"ב נתיבות החכמה נודע ויותר מזאת המידה חכמה לא יושג לאף ברייה.

ד}הנבראים נאצלו מן הרצון הראשון הינו אין סוף יתברך ויתהלל אין בו תפיסה כלל והנבראים מהוים האותיות ובפנימיות האותיות הארות נחתמות ושורשם של האורות הינו האין סוף יתברך החותם ומטביע דרכי ההנהגה באמצעות עשר ספירות בלימה וזה סוד הספירות הסופרים לשון כותבים סדר ההשגחה בפרטי פרטים עבור הנבראים והמאציל יתברך ויתברך בעל רצון פשוט מכל ענין והשגה וידעת אף הספירות אף שהינם דבקים במהות האין סוף חס ושלום לייחס לאין סוף חלוקה שכזאת והרי אין לך עוון גדול מכך ובכך משכיל אשר האין סוף יתברך לא מושג אף לספירות העליונות ובודאי על אחת כמה וכמה לבריות הנכשלות והוא כולל בכוחו העצום בלי גבול את כל הפרטים ומנהיג ומוציא מן הכח אל הפועל כל הסדרים והינו אל יחיד ומיוחד ומדבר אל נביאיו באמצעות ל"ב נתיבות עשר ספירות וכ"ב אותיות והמרחק עצום עד אשר נביאיו לא משיגים קצת מן הקצת את דרכי והכרת שמותיו,

והאין סוף יתברך מופשט מכל מושג ואין דרך להגדירו ואיך תגדיר מה שאין סוף לכוחו המושלל מכל גבול ואף עניין פלא ומופלא אין לייחס לבורא והרי פלא ומופלא נחתם בדבר בעל השגה והללו מושגים עכורים וקלוקלים לתאר את אור המאציל יתברך השבח לבורא אשר חותם בנבראיו מן המקצת של החכמה שהינה עבורו ככסילות ונבערות והרי אין קץ לחכמתו ואין זה המושג כלל תופס עבורו וכמעט ששימוש במילת החכמה עד כמה שהינה גדולה לייחסה לבורא יש חשש לעלבון חס ושלום כלפי המאציל יתהלל אשר יש לזכור כל מבנה העולמות נועד רק לסבר את אוזני הנבראים{נביאים} בכדי ליהנות מזיו אורו ולהכיר דרכי פעולתו ולרכוש דבקות והכרה במידות אשר כתובות בתורת ישראל הקדושה אשר נמסרה למשה הרועה הנאמר בהר סיני אשר עליו נאמר "והאיש משה עניו מאד" בודאי עניו ומבוטל בדעתו כאשר מבין עד כמה הבורא יתהלל לא בר תפיסה ונעלם מכל השגה והנבואה אף היא לא משיגה את שורש הידיעה אלא רק את ענף האמונה.

ה]עשר הספירות מהוות יחידה מופלאה של רצון פשוט אשר אין חס ושלום חלוקה של עשר אלא רק בעיני הנבראים התחתונים זאת החלוקה מקויימת אך בעולמות העליון הכל באחדות ודבקות בלי שיעור ומה עוד אשר כל ספירה כלולה מן כל העשרה  יוצא מכך שהחלוקה הינה האחדות הגדולה והמבין סוד המרכבה  מתוודע לאחדות בין תיבות האותיות אשר אין הבדל נראה למתבונן בעין חדה סוד הנבואה ולא צורתם ולא הרכבם וניקודם של האותיות קובע ייעודם אלא המילוי האלקי אשר המאציל יתברך בעל הרצון המופשט בכל פשטות חותם בפנימיותם את רצונו ובכך מנהיג עולמו ,

והרי יש לדעת אשר כל עניין לא צורת האמירה או תיאורו קובע מעלתו אלא תפיסתו בפנימיות הנברא על פי המאציל החותם התפיסה עבור{עיבור} כל נברא ונברא ותוחם דעתו איך בעיני הבורא יתברך ורצונו הפשוט הנברא יש לו לאחוז ולהיות בעל אחיזה באורות הנחתמות במוחין הבריות  והשכל לדעת עשר הספירות חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד מלכות ג" הראשונות חכמה בינה ודעת אלוקות מצד הנבראים אך חס ושלום לחשוב בעניין אשר הבורא יתהלל מוגדר בג" הללו מושגים והרי מעלתו אלפי אלפים מן מעלת הספירות ואף ג" הראשונות עבור יתברך ויתברך המאציל הינם בעלי פשטות וחסרות מורכבות ואיך חכמה בינה ודעת יש ביכולתם לתפוס את מה שאין להגדיר בשם ואין דרך לתארו ,

ומה המרחק בין עשר ספירות לבורא יתברך עד אשר הכונס מחשבתו בזה המחשבה לא יימצא לא את ידו ולא את רגלו ועל זה המחשבה ועשיית השואה בין המאציל יתברך לבין עשר הספירות שהינם גבולים עבור יתהלל נאמר ברח לך אל מקומך מלבצע השואה בין עשר ספירות בעלי גבול לבין הבורא יתברך שאין גבול עליון בעל השגה ותפיסה במהות הבורא יתברך ומהו דרכי ההנהגה אשר ברצונו המופשט מנהיג הבריאה והינו אל יחיד ומיוחד ומופלא מכל תפיסה וכנזכר ממקודם אף תפיסת הפלא לא תופסת הבורא יתברך והזהר לטעות בזאת הנקודה אשר זה חטא ועון קיצוץ הנטיעות לשון שלא נוטע הינך לחשוב בהירהורי ליבך אשר עשר ספירות מתארים את מהות הבורא חס ושלום אלא זה התיאור עבור{עיבור} הנברא בהכרתו באמצעות ג" ספירות ראשונות את ז" ספירות תחתונות המהוות המידות האלוקיות בבריאה ואיך הנברא מבינם אך חס ושלום לא איך הבורא יתהלל מחשיבם מכיון שהינם כאין ואפס עבור המאציל יתברך אין בו תפיסא כלל.

ו]דע לך אשר המרכבה נקראת "ריכוז ענפים" והאותיות מהות הענפים וסודם ע" פנים שבעים לשונות צירופי תיבות באמצעותם הנביאים חוזים בשם כ"ו יתברך העולה יהוה יתברך וזה המרכבה הינה הנקודה המרכזת שפע האורות ספירות עליונות החותמות הגלגלים בפנימיות המוחין וראה השגה בגלגלים לא תתאפשר עקב חוזק הניצוץ הנראה מבעדם אך המוחין הינו כשלהבת הארה הנולדית מן הארת הגלגלים והנביאים זוכים לאור הגנוז מוחין נקרא פעם מעומעם ולא מובן זה האור ופעם חן ושלמות עונג ההשכלה חותם במפנה מבטו לפנימיות המרכבה אש להבה הממריצה את דם הבריה בתך הלב המהרהר בעט המשפיע הזרע דיו נקרא ,

והינו מוליד צורות הנשמה והלובן זה דף המרובע והזיוג בן התפשטות הדיו על גבי לובן המשטח מוליד רעיונות כח עיוני השכל העליון אחויר קדמון ושמו מעיד במהותו קודם נון אור החכמה וסודו הקליפה המגלה הפרי כמשל לבשר הנברא המכסה את הנשמה האלוה בפנימיותו ומרוב הפליאה אין בריה שם לב לאותיות ובעל הבנה הם העולמות ובאמצעותם נקבעות גורלות ודרכי הנהגת הבורא לנביאים זה שפתם מדבר עימם בצירופי התיבות כגון מרכבה,- רכב מה, מ ברכה, כ"ב רם ה", כרם ב"ה, מ בר כ"ה, וזה עולמות ולמשכילים דיבורו מגולה ביתר שאת כך בעת שדלתות השערים נפתחים ואין סוף לצירופים שהינם פרצופים ומולידים ציפורים המהוים נשמות צדיקים וזה שורש המרכבה וכל בריה מונהגת בדיקדוק על פי צירופי השם שניתן לה מעת ההנהגה העליונה{השגחה} וסוד המרכבה עשר ספירות החותם שער סומך פירות שהינם נשמות החקוקות ומוטבעות מזרע הדיו הנשפך ומתפשט מן עט הכתיבה ומעבר דף הכתיבה צבעו לובן קולט צבע האדום ומזריע יילודה.

ז"}הארת הקו בפנימיותו אור אין סוף יתברך וראה הקו זה השם עקב מכיל אור עולם האצילות בודאי הקו אצלו ונחתם ונחקק באות וזה האציל אות באמצעות קו הנמשך ומשתלשל ובוקע הגבול וחוקק האותיות ומזריע הכלים בהארות שכליות ועל ידי הקו מבררים הרע ומהפכים לטוב את ההנהגה בבריאה והרי הקו שורשם של הנשמות המתקנות הכלים רשימו נקראים והקו י רושם צורות רוחניות והאין סוף יתברך משפיע המוחין עבור הכלים על ידי הקו הנקרא אורך פנים וסודו אור שהינו רך לשון ממתק הדינים המהוים הכלים וחותם פנים בסוד חסדים וזה הפנים פנימיות ההשגה והכלים המהוים רשימו חיצונים ובאמצעות אור הקו הרשימו מקבל תיקונו ובפנימיותו מאיר שכל הקו הארת אין סוף יתברך המכלילה הכלים ודי ברמיזא למבינים,

והכל במעשה ההרכבה נעשה קבלת הנבואה חכמת הצירוף המולידה פרצוף ההשכלה האלקית הנראית ברגע ונעלמת ולא מושגת בזמן מועט לחסרי הזהירות וההקפדה על כבוד המלכות והמרכבה נוקמת ונוטרת למבזים כבוד המלכה היא השכינה ולא בכל עת באים אל הקודש בודאי לא {בכ}ל ע{ת} ובזמן אמירה נשמע {כב} {עט} הכותב צירופי השמות המפורשים המפרישים הנוזלים ומזריעים הנקבה ומולידים הזכרים את מילוי הכלים נקבות המקבלת דיו אדום על גבי לובן משטח ההזרעה והמשל לחכם ולא לטעות בדימויים והכל מדבר ברוחניות מוחלטת והחלטית וההירהורים בקדושה בצירופי אותיות מולידים נשמות צדיקים קדושים והירהורים רעים בהתבוננות בספרות חיצונית מרכבה דסיטרא אחרא נגדית המולידה האשה בזרע טומאה צירופי הנחש הממית הרע ושומר נפשו הדבק באמונה השלמה ,

וכאשר כונס לא לכבודו נכנס לפרדס העליון אל למען כבוד מלך מלכי המלכים יתהלל וסוד הנבואה הינו כבועה אף שהנביא בעל מחשבה שדעתו אחזה בהארה קשה עליו ההבנה וזה אופי המרכבה רוכבת ומייסרת הרוכבים לבודקם הראויים הם לכנוס בכח שכלם בשערי מעלה ולטעום מעץ החיים אשר להט החרב המתהפכת משלחת היצרים לבדוק המתנבאים והיצרים צורות הדימיון הטוב תומך ומסייע לנביא והדימיון הרע זה סוד הנחש החותם דימיון ורוח בעתה בלב המתנבא ועל זה הרוצה להחזיק ברוח הקודש נבואה יש לו להזהר שלא יומת ממלחמת היצרים אשר ליבו נלחם נגד עצמו ומבקש לכלותו ולהעבירו מן העולם,

ויש לזכור לא להרהר בעניני העולם הזה החומרי והעכור ובעזרת הראויים המאציל יתברך יאיר דרכם ויחזקם ובאמצעות הרכבות וצירופי האותיות דבר נבואה חותם בליבם וזה סוד נביאי האמת אשר פחדם אוחזם בעת כתיבתם צירופי האותיות והרי מולידים עולמות מעשי אדם וזה אשר נאמר צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים בודאי צדיק גוזר צורת האותיות וכותב בכך עולמות והמאציל מקיים דבר הנביאים אשרי הצדיקים{אכ"יר}.

תם ונשלם מאמר אוצר המרכבה /נכתב על ידי הסב המקובל האלקי בוצינא קדישא החכם רבי שלמה איפרגן{זצוק"ל}ונמסר בצינור הנבואה לרבי גל טופז לבית איפרגן {הרגלא"ט}השבח לבורא עולם בעל כל הכוחות כולם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OnLineTech