להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> מאמרים-סתרי תורה >> ט"ז תיקונים{חידושים}-"אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת ליהוה"

ט"ו  תיקונים-"אז ישיר משה  ובני ישראל  את השירה הזאת ליהוה"{מפי אליהו  הנביא}/מאת רבי גל טופז לבית איפרגן{הרגל"אט}

א"

הבט  , א"ז   בגימטריא  אות   ח",  ואת שיר ה-{ח}- ישיר  משה בסוד דעת הכללית של עם ישראל המעניק  {חיות} עבור  {עיבור} כל הנשמות  -הם בני ישראל, וידעת  השיר הינו   מורכב מן- "את"-,זה סוד השכינה והרי השכינה הינה שורש הנשמות , וזה סוד השיר הינו שיר הנשמות, והשירה –בסוד המלכות  שבעת הקץ  תהפוך להיות "ישרה"-בסוד מתוקנת והדין בפנימיותה ממותק  זה בשם  יהוה יתברך, כנאמר   "את השירה הזאת -ליהוה-, כלומר זאת השירה הינה מיוחסת לה" יתברך  ומשה הינו מהוה ה-קו"ל-{בסוד ספירת תפארת}המזמרה -לשון מזמר הקוצים –הם הסיטרא אחרא באמצעות התוים{סוד הנשמות}-,תווי השיר{אכי"ר}.           

ב"

"אז ישיר משה ובני ישראל  את השירה הזאת ליהוה"

הבט,  "א{ז}"- בעת  קץ הגאולה   אות  ז"  מגולה, וידעת אות  ז"  בסוד כלי זיי"ן{מלחמה} עבור{עיבור} מלך המשיח, וזה   הכלי  נקרא   חרב  "זאת"  נוטריקון ז"ה  אות,  כלומר החרב  בסוד חיבור האותיות  היוצרים קשר  "ישיר"  בן משה לה" יתברך, ובגאולה העתידה- בני ישראל-  בסוד  האותיות    "בן ישיר  אל", -זה מלך המשיח בסוד מש"ה  ח"י   ובעת חיותו   מחייה  "את"  השירה היא השכינה-כח האמונה  המחבר הנבראים  "ליהוה"{אכי"ר}.

ג"

"אז ישיר משה ובני ישראל  את השירה הזאת ליהוה"

ראה,  {א}ז  {י}שיר  {מ}שה  {ו}בני,  בסוד   אשר  ה"  אומר   "ובני"  -זהו  משה -, ישיר  שיר  ה"איום", וידעת זה  השיר בוודאי איום ונורא עבור מלכות רומי הרשעה ובזה השיר  שיורת  קטנה  תשאר מזרעם והם יוכחדו כל כולם, ולכן נאמר  "את  השירה"  לשון השיורת שתשאר מן אומות העולם ותעבוד   "ליהוה"  יתברך  וביום ההוא יהיה  אדני אחד ושמו אחד{אכי"ר}.

ד"

"אז ישיר  משה ובני ישראל  את השירה הזאת ליהוה"

דע    ,  א{ז}   ישי[ר]  מש{ה}  {ו}בני   ישרא{ל} {א}ת,- מקובל  "זוהריאל", זה שם השיר  בסוד  -א"לי  זוה"ר,-  והרי לך  אז ישיר משה את  השיר  הנולד מפנימיות ספר הזוהר אשר נכתב על ידי התנא הקדוש  רב[י]   {ש}מעון   ב[ר]    [י]וחאי,-מקובל  "ישיר", כלומר  רבי שמעון הוא נשמת משה והוא נשמת  ה{ג}וא{ל}  והינם מאוחדים, ולכן נאמר   "ובני ישראל"-לשון רבים  ,  ג"  הנשמות  ישירו את השיר ,משה  , רשב"י,  וה{ג}וא{ל}, והינם אח"ד והבן היטב, וזאת השירה  ליהוה יתברך ויתהלל {אכי"ר}.

ה"

"אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת ליהוה"

הבט ,  א"ז   -סוד הדעת  הוא  "ישיר"  שיר הנקרא  "משה",  וראה   משה  אותיות  שם  ה", כלומר השכל להבין זה השיר מורכב מאותיות   "השם המפורש" שהינו אותיות  "שופר  משה",  הרי  לך  משה  הינו נשמת ה{ג}וא{ל}  היוצאת   מקול  השופר {בסוד חידושי התורה}, שופר    בסוד  האותיות    ש"ר    פ"ו,  וידעת אשר מידת אלהים  עולה בגימטריא  פ"ו, ומשה נקרא  "שר  האלהים"{איש האלהים}, ומכאן הינך למד זה השיר מושך דינים  קשים לעבר אומות העולם אשר יושמדו  מזאת השירה-

בסוד  השכינה אשר מוחה-{ז}כר [ע]מלק [ב]גאולה [ה]עתידה, –מקובל   ע"  זהב,והנה זה סוד השיר  אשר מורכב מן  ע"  פנים של התורה  הגוזרים מידת זה"ב   נוטריקון  ז"ה   ה"ב , וה"ב  זה מלאך המות הממית  רבים מבני הארורים הם מלכות רומי הרשעה יורדים לגיהנם ואין  רחמים וישרפו כפי שלא נראה  אך   "אז"  יראה  בסוד שי"ר  משה    המכה אומות העולם והכל   לשם  לשבח   ליהוה יתברך אל יחיד ומיוחד{אכי"ר}

ו"

"אז ישיר  משה ובני ישראל  את השירה  הזאת ליהוה" 

ראה   , אז  ישיר  משה ובני-{י}שראל   {א}ת   {ה}שירה  {ה}זאת, – בסוד שם  אהי"ה   העולה בגימטריא  שם  כ"א,  וידעת  זהו  אור הבינה  האות    ל"    בסוד   ל"  כלים :  י"   חכמה   י"  בינה י"  דעת  המושפעת  עבור{עיבור}  מדרגת  תפארת משה  -אשר סודו שם יהוה, כלומר  אז ישיר   משה  את שיר הבינה  המושפע  עבורו  מטעם  העולם ה{ב"א}, סוד מאור  החכמה הנקרא  א"ב  והינו {א}לפא  {ב}יתא  צירופים המשמידים סמא"ל הרשע בגאולה השלמה{אכי"ר}.

ז"

"אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת ליהוה"

הבט,  א"ז  מהוה-   אור  "ישיר"{ישר} בסוד "רחמים" –ספירת משה,וזה האור   חותם אות  ו"- מ"אור  ה"תורה  בסוד מדרגת  מ"ה  בגימטריא אדם בפנימיות  "ישראל", ובעת הגאולה  בכח זאת האות ו" ,ישראל  את  "השירה"-זה שם השכינה  ירוממו  ליהוה  יתברך ויתהלל  בעל כל הכוחות כולם ,וביום ההוא יהיה אדני אחד ושמו אחד{אכי"ר}.

ח"

"אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת ליהוה"

דע , {א}ז  ישי{ר}  מש{ה} ובנ{י},-הנקרא  "אריה", כלומר משה  בסוד אות  ו"   תפארת ישראל נחשב ב"ן  עבור   ה"  יתהלל ,  ומשה הינו  "אריה"  בסוד מידת חס"ד,  ועל שם מתגבר הוא משה  כ"אריה  על יצרו הרע  בכח שם אהיה בגי"מ   כ"א -סוד מוחין הבינה בפנימיותו,  ובזה המוחין משה   ישיר  את השירה הנקראת   "הז{א}ת",  בסוד   אות   א" , כנאמר על ידי דוד  "גל עיני וראיתי{אותיות אריה} שהינם "נ{פלא}ות  עינך",   ובאמצעות  אות  א"  מגולים סתרי התורה המביאים גאולה   ומרוממים  המלכות –סוד השכינה  ליהוה יתברך ויתהלל  ,ובכך משמידים ומוחים הקליפה הטמאה מלכות רומי הרשעה, [אכי"ר].

ט"

"אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת ליהוה"

הבט,  אז ישיר  {מ}שה  {ו}בני   {י}שרא{ל}- מקובל  "מלוי"-  העולה בגימטריא  "אלהים", זה סוד מידת הגבורה הקשה החקוקה בפנימיות מילות זה השיר ,  ובני ישראל  את  "השי{רה} הזאת שומרים לקץ הגאולה ובכך יכחידו  את   ה"הר"-זה סמא"ל  הרשע  -הירהור הלב הנוגד האמונה, ומשה ובני ישראל  על ידי השיר   מיישרים חדר הלב  וכורתים הקליפות  , ובכך  הכבוד  ליהוה  -בסוד עבודת ה"  יתברך נעשית בשלמותה{אכי"ר}.

י"

"אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת ליהוה"

הבט,  {א}ז    י{ש}יר   {מ}שה-מקובל   "אמש", זה סוד  אותיות  אמ"ש  המקבילות  לחכמה  בינה ודעת,כלומר השיר אשר משה ובני ישראל  "ישירו" שרו כבר  "אמש" לשון בזמן עבר ביציאת מצרים ,וסודו  אור   אשר  "ישר"- משמיד ומכחיד סמא"ל הרשע מלכות רומי הטמאה,  וכל הכבוד  ליהוה יתברך אשר בחסדיו המרובים העניק למשה  {ג}וא{ל}  ישראל  את  {מילו}ת  השירה  , בסוד המלכו{ת}  אות  ת"  המקבלת אור החכמה הנקרא "מלוי"  בגימטריא  אלהים,  וזה המלוי הקליפות דסיטרא אחרא  בגאולה העתידה נשרפות מאור חידושי התורה, –זה סוד מדרגת  עתיק יומין המהוה שורש עבור{עיבור}- ריח החוטם הנקרא סימן המופת של משיח ישראל והינו נקרא  זה המופת  "מורח וודאין"{מריח ודן},  וזה סוד השירה נעשית על ידי הרחה{אכי"ר}.

י"א

"אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת ליהוה"

ראה , א{ז}  ישי{ר}  {מ}שה  {ו}בני ישראל  את שיר  ה"מזור"-בסוד רפואות  ,וזה השיר  הנקרא  מזו"ר  סודו אותיות   ר"ז   מ"ו,  וידעת  ר"ז  בגימטריא  או"ר,  ומ"ו  בסוד   מ"  פעם  ו"  בגימטריא   ר"ם,   חבר  אור  ור"ם  והרי לך  "אור רם",  זה מדרגת  בינה   החותמת  "את השירה הזאת  ליהוה"{זה סוד משיח ישראל},  ובזה השיר מביא גאולה ורפואה לכללות הבריאה{אכי"ר}.

י"ב

"אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת ליהוה"

ראה,  א"ז    בגימטריא    ח",  במידה ומחבר  הינך א"ז  באות  ח"  מקובל  -אח"ז-,  כלומר כפי שמשה "אחז" בבני ישראל בגאולת מצרים  כך משה אוחז ומחבר האחדות בפנימיות ישראל בגאולה העתידה,  כנאמר - "ישיר" משה מבטו  ויחתום כח האמונה  אות  ו"   בלב בני ישראל , וזה סוד הכתוב    "ו"בני ישראל,  כלומר האות ו"  בונה מדרגת  ישראל עבור{עיבור} הנבראים במוחין קדושים הנקראים "שירה" ,   בסוד אור   "הישר"- אותיות  ה"שירה",זה סוד הרחמים המוענק לישראל באחרית הימים  , וכל השבח ליהוה יתברך ה{ג}וא{ל}  עמו  בניו נאהביו  יש להם חלק לעולם  הבא {אכי"ר}.

י"ג

"אז ישיר משה ובני ישראל  את השירה הזאת ליהוה"

דע,  א{ז}  {י}שיר  משה  את   השיר  הנקרא -  "יז"-  בגימטריא   "טוב"    בגימטריא  ט"ל   העולה -  יו"ד   ה"א  וא"ו-,   "ובני ישראל"  בזה השירה  משיגים  המדרגה  "{הזא}ת"  ליהוה שמה,  וראה   "הזא"  - זה שם קדוש העולה בגימטריא   -י"ג- ,בסוד  י"ג מידות הרחמים  אשר באמצעותם ישראל נגאלים{אכי"ר}.

י"ד

אז  ישיר משה   ובני ישראל את השירה הזאת ליהוה"

הבט,  אז   י{שיר}   {מ}ש{ה}   את שיר  ה"רשימה", וידעת   "רשימה"  אותיות    "שיר  מה",  אדם בגימטריא עולה  מ"ה  , בגימטריא   יו"ד ה"א  וא"ו ה"א, כלומר  "השירה"  זה סוד השם  המפורש המפרש עבור הנבראים ישראל צדיקים קדושים  את התהליכים האלוקים הרוחשים בבריאה בכל עת וגם בעת הגלות ובמיוחד בעת זו והבן היטב זאת הנקודה , לכן  נאמר  "אז"  ישיר,  בסוד המילים   "רזי   איש",  זה משה שהינו צדיק ייסוד עולם  הנקרא  "איש"  בתורת הקבלה ובכל דור נשמתו מגולה,  

ומה עוד בכל דור הינו שר  את השיר הנוד"ע  בסוד  "עדן"- זה מאור החכמה המשמיד הסיטרא אחרא ,  וכאשר חיבור השיר יושלם  "אז"  תבוא  הגאולה השלמה בעת אשר  "ליהוה"  יתברך   כיסופי בניו אליו ייגברו עד מאד עקב הדינים הקשים והפחד הגדול   העתיד לבוא, ובזה הפחד וההשתוקקות  משה רבינו אב הנבואה הוא ובני ישראל   "את השירה "  הזאת  מעניקים ליהוה יתהלל בעל כל הכוחות כולם{אכי"ר}.

ט"ו

"אז ישיר משה ובני ישראל  את השירה הזאת ליהוה"

ראה,  אז  ישיר   {מ}שה  {ו}בני   {י}שראל  את שיר –ה"יום", זה סוד השיר החותם חסדים בסוד "יום"   בפנימיות המלכות,ובכך הדינים ממותקים וישראל נ{ג}א{ל}ים מן הגלות, כנאמר -  "את" , זה סוד השכינה   האומרת  למשה  {א}ת  {ה}ש{י}ר{ה}   הזאת-  "אהיה"  מוכן אתה  משה לשיר בכל עת ,מכיון שבכל עת ה"  יתברך  במידה ורצונו  בכך יגאל  ה" את עמו ישראל  מיד,והינו בעל כל הכוחות כולם  והוא בעל  כל העולמות ואין מלבדו חס ושלום ,

ובגאולה העתידה  - "אז"  אשר משה מוכן וראוי לשיר זאת השירה  יגאל ה"  את עמו ישראל,  ולמד אשר השירה מוכנה ומשה מוכן  וה"  יתברך בחסדיו המרובים  מצא לנכון לשלוח את {ג}ואל ישרא[ל]  לגאול העם  בניו אהוביו, והקש מזה על העתיד   הלא רחוק, לשון שהריחוק והצפייה לגאולה לא מקויימים  ובכל עת רוחשים תהליכים הגואלים ישראל מן הגלות  הנוראה, וזה סוד השירה-   "זאת"  העדות  אשר ה"  יתברך משגיח על בניו  בהשגחה פרטנית  ואהבה גדולה , וזה השירה את מלכות רומי הרשעה מורידה השאולה  בעת הגאולה השלמה יוצאת לדרכה וכל השבח   ליהוה {אכי"ר}.

ט"ז

"אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת ליהוה"

דע,  {א}ז  {י}שיר  {מ}שה   {ו}בני  ישראל  את  שיר   "אימו" - של משה   "יוכבד"  בגימטריא ל"ב   נתיבות החכמה, זה השיר בעל אור החכמה  אותיות  כח  מ"ה  בגימטריא  אדם  בגימטריא  שם יו"ד ה"א וא"ו ה"א,זהו סוד השם המפורש המשמיד  את סמא"ל  הרשע-שר מלכות רומי הטמאה, ואז הכבוד  ליהוה יתברך ויתהלל בעל כל הכוחות כולם שורה בשלמותו  ,בסוד "ואת"  בגימטריא    ת"ז  ,חברה  למילה "את",  ומקובל   "זו  את"  הגאולה,    החלף אות  א"  באות   ע"  ובזמן אמירה משתמע  ב "זו  עת"- הגאולה השלמה,   בזה הזמן  "השירה"  גואלת ישראל צדיקים קדושים יש להם חלק לעולם הבא{אכי"ר}.

הערה לבני ישראל  מפי  אליהו הנביא זכור לטוב : דע , ט"ז תיקונים{חידושים} בסוד   -{ט}ו"פ{ז},פ"ו בגימטריא  אלהים,והרי לך רוח  אלהים בפנימיות   {ג}"וא"{ל}  ישראל  המהוה אות  "ואו" סוד התפארת , ובכך מקובל  משיח ישראל הינו  "גל  טופז" {אכי"ר}.

תם ונשלם  ט"ז  תיקונים{חידושים}-"אז ישיר משה  ובני ישראל  את השירה הזאת ליהוה"{מפי אליהו  הנביא}/מאת רבי גל טופז לבית איפרגן{הרגל"אט} 

 

 

 

 

OnLineTech