להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> מאמרים-סתרי תורה >> ט"ו תיקונים-"מי זה בא מאדום חמוץ בגדים מבצרה"{מפי אליהו הנביא

ט"ו תיקונים-"מי זה בא  מאדום חמוץ בגדים מבצרה"{מפי אליהו הנביא זכור לטוב}/מאת רבי גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט}נכד המקובל האלוקי  הניו הגדול החכם רבי שלמה איפרגן זצוק"ל,

 א"

"מי זה  בא מאדום חמוץ בגדים מבצרה"

ראה  מ"י   בגימטריא   נ"  שערים, זה סוד הבינה  המשפיע עבור{עיבור} ז"ה-,סוד התפארת אשר בפנימיותו  המוחין הנקראים   א"ב, וידעת זה המוחין סוד {א}לפא  {ב}יתא  צירופים- אור החכמה המכחיד  הקליפות דסיטרא אחרא-  הנקראים  "מאדום"- נוטריקון מא"ד  -ד"ם,  והרי הייצר הרע שמו מאד  והינו מהוה דם התאוה, וסודו נאחז הוא  ב"בגדים"-בסוד מלבושי האדם  , ולכן  השכל  להבין אשר יש לפעול כנגד תחבולותיו באמצעות מדרגת  "מבצרה" נוטריקון  מבצ"ר   ה", זה סוד פנימיות התורה  הנקראת מבצ"ר - המגן מפני אחיזות הסיטרא אחרא , על ידי שחותם זה המבצר את  האות  ה"  בסוד הארת בינה  המקיפה הנברא באור מקיף  המעניק לנשמתו הגנה{אכי"ר}.

ב"

"מי זה בא מאדום חמוץ בגדים מבצרה"

דע    הנאמר  "מי זה בא",  הרי  - "מאדום"  הוא  בא לערוך מלחמה  באומות העולם באחרית הימים וזהו מלך המשיח ,  והבט  "מאדום"  אותיות    מ"ו   אדם,    וראה  מ"ו בסוד   מ"   פעם   ו"  בגימטריא  ר"ם ,  צרף המילה אדם  מקובל -אדם  רם-, זה המשיח  שהינו משה המרומם המלכות בגאולה העתידה ומשמיד הקליפות המבקשות ליינוק ממנה   שפע הקדושה,  ומלך המשיח עתיד הוא לעורר מלחמות רבות בעולם אשר רבים הם מבני  "אדום"  אשר יומתו בזאת המלחמה ,  ולכן מלך המשיח   נקרא  "חמוץ"  אותיות  מוח"ץ,  ללמדך מה צפוי  לאומות העולם בעת קץ הגאולה הגיע, והשכל להבין ה{ג}וא{ל} -הינו   סוד  ה"{בג}דים",   וראה   ב"  פעם  ג"  בגימטריא   מקובל  אות  {ו"}  צרף  אותיות  -דים-   והרי מקובל -יום  ד"-, 

זה סוד המשיח בעל  ד" אותיות  יהוה  סוד ה"חסד" הנקרא  "יום"  בתורת הקבלה ,  ובזה  החסד יהרוג וישמיד המשיח את  מלכות הרשעה, ולמד   "יום"  זה סוד   מ"  פעם ו"  בגימטריא    ר"ם,  צרף אותיות  יו"ם   מקובל  -יום רומי", הרי לך בזה יום הגאולה מלכות "רומי"  מלך המשיח עוקרה, כנאמר  מ"{י}  ז[ה]    [ב"א]   -מקובל  "איבה" , זה פרצוף הדין בפנימיות המשיח ובזה זה"ב   הפרצוף - בסוד דינים קשים משיח מחריב רומי  והורגם ללא רחמים וזה חסד גדול עבור ישראל  הזוכים להגאל מן הסיטרא אחרא  הנקראים  "מבצרה"  נוטריקון   "מביאים  צרה"  בכל עת על ישראל עם קדושה ועל זה יענשו קשות בעת קץ הגאולה יתחיל להראות{אכי"ר}.

ג"

"מי זה בא מאדום חמוץ בגדים מבצרה"

דע   הנאמר   , מ"י - זה המשיח   הנקרא   {ז}ה  {ב}א  {מ}אדום {ח}מוץ-  מקובל  "מזבח",  וידעת  המשיח זהו שמו –מזבח, על שם שזובח את הייצר הרע ומעלה  הוא{את הייצר הרע}  לקורבן  ושוחטו ללא רח"ם,וזה משה הוא המשיח נקרא "מזבח" בסוד  המלאכים   {מ}טטרון   {ז}והריאל   {ב}ואל    {ח}ננאל,  ובאמצעות  הללו מלאכים  משיח שוחט סמא"ל הרשע בגאולה העתידה ולכן נאמר על המשיח  "מזבח"  ובזמן אמירה נשמע  מ"י  זה  ב"ך , זה סוד המלאכים בפנימיות הגואל   שהינו   מהוה {ח}מוץ  {ב}גדים  מבצ{ר}ה -  וסודו  "חרב"  סודות  התורה תורת  ישראל הקדושה המשמידה מלכות סיטרא אחרא ועוקרת שורש כל רע{אכי"ר}.

ד"

"מי זה בא מאדום חמוץ  בגדים מבצרה"

הבט  מ"י  בגימטריא  נ"  שערים ,  אשר סודם   {ז"}ה  האות  ז"  בסוד - זיין ,  סוד חרב המלחמה   הנקראת  ז"ה  יין  -ומהוה  סודות התורה המשמידים אומות העולם בגאולה העתידה, וכנאמר  על משיח שהינו  "מאדום" בסוד  "מודה  אם", הרי משיח נושא תפילה בסוד הודיה  עבור  האם- זה סוד בינה המעניקה  וחותמת בפנימיות המשיח אור החכמה העושה לחימה והורג הסיטרא אחרא, וזה האור נקרא  "בגדים"  על שם שהורג ומכחיד ה"בוגדים"-זה אומות העולם הבוגדים וממרידים כנגד תורת ישראל , וסודם של הטמאים,-

הסיטרא אחרא הינו מדרגת "מבצרה"  אותיות    "בית  מצרימה", הרי לך   משיח ישראל יעקור וישמיד ש"ר  קליפת מצרים בגאולה העתידה  ושזאת הקליפה נופלת כל הסיטרא אחרא נופלים במכ"ה , בסוד   השם  הקדוש  מ"כה  -{מ}וקיר   {כ}תר    {ה"}, זה המשיח המוקיר את ה" יתברך בפנימיות ליבו ולכן משיח נקרא אוהבו של ה"  יתברך ובזכות מסירות הנפש של משיח ישראל,  כתר  בסוד  קטורת הב{שמ}ים- סוד השמות הקדושים מעטרים את מצחו {בסוד כח הרצון בפנימיותו} להביא גאולה שלמה לישראל צדיקים קדושים יש להם  חירות  שלמה בעת אשר משיח ישראל מוחה זכר עמלק הרשע{אכי"ר}.

ה"

"מי זה בא מאדום חמוץ  בגדים מבצרה "

ראה  מ{י} { זה}  {ב}ה   -מקובל  "ביזה"-זה הייצר הרע    הנקרא  "מאדום"  על שם  אהבתו לשפוך דמים  באמצעות מידת הדין  "גון האדום", והינו{הייצר הרע} חמוץ על שם שמחמיץ ומעכיר  פני הבריות, ובגאולה העתידה  משיח ישראל אשר שמו "{ב}ג[ד]ים"  בסוד    ב"   פעם  ד"  בגימטריא מקובל  ח", צרף  זה האות  לאותיות  הנותרות  והרי לך מקובל  -ג"ם  ח"י-, זה המשיח הנקרא  צדיק ח"י  עולמים  והינו חותם מדרגת   ג"ם בגאולה העתידה בפנימיות ישראל עם קדושה, וידעת סוד זאת המדרגה   ג"    פעם  ם"  בגימטריא    ק"כ  צירופי אלקים  המשמידים היצר הרע ומעניקים חירות עבור עיבור המלכות  אות  ה"  שמה,  צרף   אותיות  ק"כ  באות  ה"  סוד המלכות ורואה הינך מקובל שם –קכ"ה-,

זה  מאה עשרים וחמש מדרגות גמר תיקון אשר לעתיד לבוא בעת קץ הגאולה ישראל זוכים לזאת המעלה, ואז יקויים   בהם מוחין הקודש הנקרא  "מבצרה"  אותיות  מ"ב  צה"ר  , וידעת  שם מ"ב מעלה התפילות  לשערי מעלה  ובכך  משיח  ישראל הנקרא  "צהר"  נוטריקון  צ"דיק  ה"ר   בסוד צדיק ייסוד עולם זה המשיח השוחט  {ה}"ייצר  [ר]"ע  -זה סמאל הרשע ,ובכך   סוד   מדרגת  רה"ץ  בסוד    {ר}ום  {ה"}  {צ}דיק , זהו סוד הצדיק ייסוד עולם  המקיים  המלכות  ומייחד  העולמות והוא נקרא בן עבור  ה"  יתברך ויתהלל בעל כל הכוחות כולם{אכי"ר}. 

ו"

"מי זה  בא מאדום  חמוץ בגדים מבצרה "

ראה  הנאמר  מי-  {ז}{ה}    {ב}א-מקובל  "זהב", זהו שם המשיח  סוד הגבורה הקשה –אור החכמה המלווה בדינים המשמידים   "מאדום"-זה סמא"ל הרשע,  וידעת משיח ישראל "בא"  בסוד    שתי מדרגות   {ב}הלה  {א}ימה , ובהללו מדרגות עתידים רבים מבני העולם  למות בעת שמשיח  יחגור את חרב הלחימה   הנקראת  "חמוץ" ,  על שם   משיח  ה"צומח"  במדרגתו הרוחנית ככל שהורג ומשמיד הקליפות הטמאות, וצא ולמד עד כמה קשה מכתם  של אומות העולם  בקץ הגאולה, והרי משיח סוד היחידה הכללית  ובכדי להשיג זה המדרגה לשון שליט על כללות הבריאה משיח יהלום ויכחיד רבבות  אשר יצאו כנגד תורת ה" יתברך, והשכל להבין אשר רבים הם מבני ישראל הנקראים  "יהודאים" –בסוד    מיודדים  עם הקליפות הטמאות,  משיח ישראל יטבח וישחטם   ויטמון בשרם בעפר האדמה ,

אחר שבשר העורבים ניקר עינהם-  וטומאתם   תורגש למרחוק  וזה עונשם על אשר יוצאים הם בגאולה העתידה נגד משיח ישראל   אשר חרב המיתה סוד שמות הקדושה נשלפת מירכו   בסוד  "בגדים"  אשר סודם  {ב}יעור   {ג}אוה   {ד}מיון   {י}והרה   {מ}לשינות,  ולכן נאמר  "למלשינים"- להללו המלשינים על מלך המשיח   בסוד מדברים עליו רעה בלשונותיהם הרעים  לא  תהי  "תקוה",  וראה תקוה זה מדרגת  ע"ץ  החיים  סוד תפארת ישראל  וזה סוד הללו יהודאים אשר דיברו לשון הרע כנגד מלך המשיח לא יקומו  לתחייה ואין להם חלק בעול ם  הבא  כך נפסק בישיבה של מעל"ה  על ידי  אלי"הו , בסוד    אל"י  סוד תפארת ישראל    בעל אותיות  ו"ה,ומשיח ישראל   בעת הגאולה -  "מבצרה"  שמה, על שם    משיח שהינו מבכ"ה  הצר"ה   וסובל תחלואים וייסורים עבור כל ישראל צדיקים קדושים על מנת לזכותם בגאולה השלמה{אכ"יר}.

ז"

"מי זה בא  מאדום  חמוץ  בגדים מבצרה"

ראה    {מ}י   ז{ה}-מקובל   מ"ה  , בגימטריה  אדם שהינו תפארת ישראל  ובפנימיותו מאור החכמה –א"ב-  נקרא בתורת הקבלה , ובזה המוחין משיח ישראל בגאולה העתידה משחית ועוקר חיילות  "מאדום"-סוד הסיטרא אחרא, וידעת משיח בעת הגלות הינו חמו"ץ    נוטריקון  -מוציא חצ"ץ-,  בסוד מזמר הקוצים בסוד הקליפות הטמאות הצמחו בסוד חומ"ץ  בפנימיות הכר"ם-שם המלכות הקדושה, וביום ההוא יום הגאולה משיח ישראל  בודאי   {בא}  {מ}א{ד}ו{ם} – בסוד  "מאבדם"  ומשמידם  את אומות העולם יורדים לגיהנם ללא יוצא מן הכלל,  והרי ה"כלל"  הינו  ה"פרט"  ללמדך , ישראל  אשר זהו סוד המשיח הינו-

הפרט לשון    פ"ר   ט" ,  זה סוד  פ"ר  דינים בגימטריא אותיות מנצפ"ך,  אשר משיח על ידי אור  החכמה בסוד  ט"  נקודות: חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד   ,מוריד הסיטרא אחרא לשאול ושורפם באש הלהבה סוד חידושי התורה, מכאן הינך למד שהמוריד לגיהנם יורד יחד עם היורדים, וזה סוד משיח מנהיג   היכלות הגיהנם  -סוד המוחין דגבורה-קו שמאל בפנימיותו,  ובזה המוחין שליט על כל כוחות הדין הקשה ,ובמוחין צד ימין שליט ומנהיג המשיח מטעם ה" יתברך ויתהלל את כל כוחות החסד צבא השמים,  ובזה המוחין משיח ישראל  ימחץ ה"בוגדים"  בסוד   ב"ו    גדודים ,  כח סמא"ל הרשע אשר משיח שורפו ועוקרו , וסמא"ל הרשע צוע"ק  "מבצרה"-  בסוד  מו"ם זה סמא"ל זועק שהינו בצר"ה , ואין עוזר ואין שומע הקול הטמא הנשרף, זה רוח הטומאה נשחטת על מזבח הטהרה-סוד משיח ישראל  יבוא במהרה{אכי"ר}.

ח"

"מי זה בא מאדום  חמוץ בגדים מבצרה"

הבט  מ"י  בגימטריא   נ" , -עולם הבינה    שהינו מקור הנבואה עבור{עיבור}  -ז"ה , בסוד תפארת ישראל  הנקרא "אב"  הנבואה –זה משה רבינו  , ומלך המשיח הוא משה  המהוה  "מאדום"   נוטריקון   מ"    אדום ,  פרצוף  הגבורה  צבע אדום סוד הדינים   הנולדים מן   עולם הבינה  אות  מ"  בתורת הקבלה אשר אף על פי שהינה  רחמים גמורים דינים מתעוררים ממנה  ,ובגאולה העתידה מלך המשיח   בהללו  דינים   ימחה זכר סמא"ל  הרשע   הנקרא   "חמוץ"  נוטריקון ח"ם  -מוצ"ץ,  בודאי  סמא"ל הרשע סוד קו שמאל  אשר ענינו דין קשה ונקרא  קו  ח"ם,   

בהללו הקליפות  "מוצץ" לשון מצמצם השפע מן ישראל צדיקים קדושים   המהוים  "בגדים", וידעת "בגדים"  אותיות   מגי"ד    ב",   ומגיד זה מלאך האלקים סוד השכינה  החותם בהם{בישראל} הארת החכמה  אות  ב"  סודה כנאמר  {ב}ראשית,   אותיות   בי"ת    אש"ר,  המלכות הינה בית המקבלת המוחין מן אש"ר  -סוד עולם הבינה, וסמא"ל הרשע  "מוצץ"  בסוד  מו"ם-צ"ץ  -סוד החיסרון היונק השפע מן הקדושה, ומלך המשיח  בסוד משה הנקרא  "מבצרה" אותיות ב"ר  מצ"ה , בסוד  בן    הנקרא  מצ"ה  , אותיות   צ"   מ"ה, זה משה הינו  צדיק  בעל מוחין  הנקרא שם מ"ה,  בגימטריא אד"ם ובזה  החכמה משיח ישראל משמיד היכלות הסיטרא אחרא{אכי"ר}.

ט"

"מי זה בא מאדום  חמוץ בגדים מבצרה"

ראה  ,  מ{י}  {ז}ה  - מקובל  י"ז  בגימטריא   שבע עשרה, בגימטריא   טו"ב, זה סוד יוסף הצדיק   בעל מדרגת  א"ב – בסוד הנאמר יוסף הינו בעל מראה אביו יעקוב, כלומר השכלת לדעת  אשר  המרא"ה סוד    מדרגת "מראה"-סוד הנבואה  הנקראת  אבי"ו   אותיות   ב"י    א"ב,  זה סוד החכמה  {א}לפא {ב}יתא  צירופי  קדושה המכחידים סמא"ל הרשע בגאולה העתידה,  וזה סמא"ל   ב"א  מאדום  לאתגר מלחמה כנגד מלך המשיח  ,  ומשיח ישראל  הנקרא  "חמוץ"  נוטריקון  מו"ח  צ"דיק,  זה יוסף מלך המשיח   אשר "יימחץ"  סמא"ל בגאולה העתידה, וביום ההוא  ישראל זוכים  למעלת  "בגדים"  בסוד האותיות    ג"  בדים,זהו   סוד   ג"  הקוים    קו ימין {חסד} קו שמאל {דין}  קו אמצע {רחמים}  והם מעניקים   מוחין  "בד"ים בסוד ב"  פעם ד" בגימטריא   ח" ,  צרף האותיות [ב"ד]- מקובל  חב"ד  בסוד {ח}כמה {ב}ינה  {ד}עת  השורים בפנימיות המלכות –י"ם{אכיר}. 

י"

"מי זה בא מאדום חמוץ בגדים מבצרה"

ראה  מ"י   בגימטריא  נ" ,  צרף האותיות  מקובל  מני"ן, זה סוד המשיח   הנקרא  "זה",  בסוד הינו בעל עשר ספירות בלימה  המהוים  "מנין"  עבורו{עיבורו}, והשכל להבין בזה המנין משיח ישר{א}ל    מעל[ה]   [ה]תפילות   [ב]שערי   מעלה  להיכל "אהבה",  אותיות   א"ב   ה"ה,    וזה הסוד הנאמר מי זה , זהו  -"בא"  המלאך אשר  ה" יתברך שולחו מן היכל אהבה  עבור{עיבור} המשיח   ב-  ב"  אותיות  ה"ה  בגימטריא  י"{סוד אור החכמה},  ובזה האור משיח ישראל משמיד  רבבות  "מאדום",ובגאולה העתידה   סוד "החמוץ" -  אותיות    ו"    מצ"ח, בסוד {מ}שה  {צ}דיק  {ח}י, זה המשיח  סוד משה   המכה ומכחיד "בגדים"   צואים,  זה כת הסיטרא אחרא אשר הינם  ארורים,ומלך המשיח   המהוה   "מבצרה"   אותיות   "צבה   רם"  ,ובזמן אמירה  כאשר אות   ה"   מוחלפת באות  א"  נשמע כ"צבא רם" ,זה מלך המשיח{והקש מזה על ההולך להתרחש בעתידנו},בכוח צבא ה"  יתהלל משיח ישראל יימחץ ויכה סמא"ל הרשע , משיח מורידו{את סמא"ל} לגיהנם  ושורפו,וביום ההוא יקויים הנאמר "ואת רוח הטומאה{סמא"ל}  אעביר{אבער}  מן האר"ץ{אמן ואמן}.

י"א

"מי זה בא  מאדום  חמוץ בגדים מבצרה"

ראה   מ{י}   ז{ה}   {ב}ה -  מקובל   "יהב",  בסוד    ב"  פעמים י"ה   בגימטריא   -ט"ל-  ,  וזה  סוד   יו"ד  ה"א  ו"או  העולה  בגימטריא  -ט"ל-, זהו מוחין מלך המשיח המשפיע מדרגת החכמה -א"ב שמה עבור{עיבור} הממלכ{ה"}  ,ובכך מקובל שם  יהוה יתברך ויתהלל המכחיד ומשמיד   מלאך אחד "מאדום"  אשר שמו סמא"ל הרש"ע  יורד לגיהנם בגאולה העתידה ולא עולה, ודע הנאמר  משיח ישראל  הינו   "חומץ"  בסוד אותיות   מ"  חוץ, הרי משיח מביא לגילוי אות הבינה {מ}, וגילוי זה נקרא נקודת {חו"ץ} בתורת הקבלה   ,  וזה הגילויים בונים  "בגדים"  בסוד צלמים  קדושים עבור{עיבור} ישראל במוחין שלמים  -הנקראים  "מבצרה"   אותיות   מ"ב  צורה,  זה סוד הקדושה  הרוחנית "צורה" שמה  , בסוד  ו"   צרה , זה דעת הסיטרא אחרא המושמד ובכך  דעת הקדושה הנקראת   ו"  צוה"ר –סוד   "רוצה" לשון רצון קדוש ועליון לעבודת הבורא יתברך בעל כל הכוחות כולם נחתם בפנימיות הנבראים ישראל צדיקים קדושים יש להם חלק לעולם הבא{אכי"ר}.

י"ב

"מי זה בא מאדום  חמוץ  בגדים מבצרה"

ראה ,  מ"י -ז"ה  ב"א-  בסוד אותיות   ז"   הב"א, סוד המשיח אות  ז"  אשר הינו בעל  ז"  ספירות  חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד מלכות,  וסוד משיח -מוחין "הבא"  אליו   מן  העולם הב"א- בסוד עולם  הבינ"ה   הנקרא  "מאדום",  אותיות  א"ם    דו"ם, וראה  אם זאת בינה המעברת  "{דו}ם"  בסוד   ו"ד  בגימטריא  י",צרף אות  ם"  וראה מקובל  -י"ם-{סוד מלכות משיח} הזוכה למוחין  מ"י  בגימטריא  נ"  שערים,  ובהללו מוחין משיח ישראל  משמיד  "חמוץ"   נוטריקון    ח"    מו"ץ,  זה סוד דעת  הסיטרא אחרא סמא"ל הרשע אשדר משיח שורפה ומעלה באש הלהב"ה, וביום ההוא   ישראל זוכים  ל"בגדים"-סוד  המוחין המשמידים סמאל הנקרא  "מדיח"  בסוד   בגדי"ם  צואים,  וראה  {ב}ג{ד}ים אות  ב"  פעם  ד" בגימטריא  ח",  צרף    המילה "בגדים" וראה מקובל  - ג"ב  מדיח"-,  זה סוד מידת הדין אחורים  נקראת סוד סמא"ל המסמ"א ומעוור עיני הנבראים לראות פנימיות הדברים  ובכל עת מדיח מבטם  כלפי   נבראים  "אחרים" {סוד מדרגות אחורים} ובכך שמעורר קנאתם  בכך מדיחם מן  דרכי התורה תורת ישראל הקדושה,

ולכן נאמר  "קשה כשאול קנאה רשפיה רשפי אש שלהבתיה", כלומר   "קשה"-זה סוד הדינים דסיטרא אחרא שהינם קשים על האדם המאמין  ,והללו דינים  חוזקם  כא"ש  השאול-סוד מדורי הגיהנם, וידעת סמא"ל הרשע שמו  "קנאה"  נוטריקון  {ק}נוניה   {נ}איפה   {א}ימה   {ה}ריגה , ובהללו כלים  כל עניני  הקנאה   נגרמים  בפנימיות הנבראים  ישראל צדיקם קדושים, ובגאולה העתידה מלך המשיח  שהינו מש"ה רבינו  לשון   מ{ש"ה}    אב הנבואה הוא מלך המשיח יישחט ויעקוד  ה"שה"  -זה סמא"ל הרשע באות  האות  {מ"}-סוד מוחין הבינה, ומשה סודו  "רשפיה"   אותיות  שפ"ר    י"ה,  סוד חידושי התורה  שורפים  את הקש"ה{זה סמא"ל הרשע},וזה סוד משה אש התורה האוכלת אש הקנאה{סוד הסיטרא אחרא}, וביום ההוא  ישראל זוכים למדרגת   "שלהבתיה"  בסוד האותיות  "תיבה  שילה"  -זהו אור המשיח הנקרא  "שילה"  והינו בן   "בתיה"{אם משה},  ומזה  התיבה נולד בבריאה מוחין המשיח וסודו אור הגאולה שלמה  במכרית ומכחיד הייצר הר"ע{אכי"ר}.

י"ג

"מי זה בא מאדום חמוץ בגדים מבצרה"

הבט ולמד,  מ"י זהו  סוד הבינה    החותם  מדרגת  ז"ה  בגימטריא  י"ב   צירופי יהוה  יתברך - בפנימיות המשיח שהינו- "בא"  בגאולה העתידה להכחיד   צבא העתיד  להראות  בארץ הקודש וזה הצבא מקורו  "מאדום",  וביום ההוא משיח ישראל   באמצעות  אור  "בא"  בגימטריא   ג",  בסוד המלוי   גימ"ל     אותיות  מ"י   ג"ל,סוד אור הבינה מ"י  בגימטריא   נ"  הנחתם בפנימיות הגואל שמו ג"ל בסוד  "גל עיני וראיתי   {נ"}פלאות  עינך",  משיח ישראל ייטול אות  נ"  ומצרפה באותיות  שם החכמה על פי הקבלה  נקראת "גל"  ,והרי מקובל  -  ל"   נג"ן-,  וזה   סוד   ל"  כלים   המהוים י"  חכמה   ,   י"  בינה ,   י"   דעת, 

והינם  כל"י  הנגינה של גואל ישראל  ,זהו שיר   בעל  ע"ב  תיבות  בגימטריא ,חסד",  ועל זה השיר  נאמר  "{אז} ישיר משה",  בסוד   מ"י   {ז}ה  ב{א}, בודאי  "אז"  בגימטריא  אות   ח" , סוד משה רבינו דעת קדושה,המשמידה ומכחידה     ח{מ}וץ   בגד{ים}  מב{צר}ה-מקובל "מצרים",  סוד שר המצרים אשר מלך המשיח שוחטו בגאולה השלמה ובכך חותם   חירות  עבור{עיבור} כל ישראל צדיקים קדושים במוחין קדושה{אכ"יר}.

י"ד

"מי זה בא מאדום  חמוץ בגדים מבצרה"

ראה  מ"י  בגימטריא   -כ"ל-,  צרף    אותיות  כ"ל  ואותיות  מ"י והרי לך  מקובל   כלי"ם-, זה  סוד  {כ}הן  {לו}י  {י}שראל השורים בפנימיות המשיח סוד {מ}לכות, ובזה המדרגה הנקראת "כלים" {סוד האותיות} , משיח ישראל   "בא", כלומר  יש איחוד בין   אות  {א"}  אור הכתר השורה {ב}ה  באות  ב" סוד עולם   החכמה  הנקרא  "ב"ראשית  ,  ומלך המשיח באמצעות אור החכמה   משפיע   "בראשית"  בסוד האותיות  "בריאת  ש"-, זהו אור האבות  אות  ש"  המכחידים    מדרגת הסיטרא אחרא הנקראת  "מאדום"  אותיות  "מום  אדם",

ובגאולה העתידה  המוחין הקלוקלים הנקרים  "חומץ" לשון החמצה  ואי ידיעת תיקון האדם   על ידי רבים מבני ישראל   יהפך  ל"בגדים"  בסוד  ב"  פעם  ד"  בגימטריא  ח" , צר"ף  האותיות הנותרות במילה בגדים ומקובל   "חגים",   זה מוחין גדלות הנקרא  "חג" בתורת הקבלה לשון שמחה ומחוג, המחשבה בכל עת מסובבת  רבים מן הנושאים בבריאה ,והרי   בכך  החיסרון בדעת-זה סמא"ל הרשע יושמד ומשיח עוקרו –מכיון שידעת בודאי משיח ישראל מהוה  כללות הדעת בבריאה  ולכן שמו  "{מ}ב{צ}ר{ה} ,וראה מצ"ה  בגימטריא     נ"ד,  צר"ף  אותיות   ב"ר    וראה מקובל ב"   נד"ר,  זה סוד מדרגת  הבינה  "נדר" שמה בסוד  נ"  ד"ר  בפנימיות המשיח  הנקרא  אות  ב"  במלוי  בי"ת  -סוד המלכות המקבל אור החכמה המשמיד בגאולה השלמה סמא"ל הרשע ובכך משיח ישראל מוריד מלכות רומי הרשעה  לגיהנם ושורף כל בניה צאצאיה{לשון צוא"ה}-שם הסיטרא אחרא הארורה{אכי"ר}.

ט"ו

"מי זה בא מאדום חמוץ  בגדים מבצרה"

ראה , מ"י-   זהו  ה"  יתברך ויתהלל  הנקרא  "אב"  החכמה, לכאורה ה"  יתברך  שורש החכמה{ולא מדובר על מהות החכמה אשר בזה אין בו תפיסא כלל} אל שורש לשון  -{ש}ומר  {ו"}מגן   {ר}אש   {ש}ילה -,  ובזה החכמה משיח  ישראל  בגאולה העתידה  מוחץ   הקליפות  אשר מקורם  "מאדום" לשון מדמים  דברי שקר כאמת –זה הסיטרא אחרא הנקראים  "אדום" בסוד הנוטריקון     {א}ופל  {דומ"ם},  זה  סוד החכמה הזרה  המגבירה תאוות הד"ם  -סוד  האופל   על שם מבקשת להעפיל על הקדושה באמצעות חיזוק חיסרונות  כלי הנברא, ובגאולה משיח ישראל שהינו   {ח}מוץ   בגדי{ם}  מבצר{ה}-מקובל  "חמה", זהו סוד ספירת התפארת –מאור התורה   תורת ישראל  הקדושה הוא יימחץ ראש סמא"ל הטמ"א  ומורידו לגיהנם משם לא  עולה  {אכי"ר} 

 

OnLineTech