להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> מאמרים-סתרי תורה >> סוד הנבואה-"קבלת הרקיע"/ האלוקי רבי שלמה איפרגן זצוק"ל

מאמר סוד הנבואה-"קבלת הרקיע"/ האלוקי רבי שלמה איפרגן זצוק"ל/נמסר בצינור הנבואה לרגלא"ט.

דע לך בני, הרשות ורצו"ן המלך זה סוד הרצון היחידי הזה והינו מגולה בשלשה גוונין{גונים} בסוד השפע החיובי{העליון הנסתר} השפע השלילי{התחתון} ושפע בינים{שפע היסורים}אשר באמצעתו משברים השפע השלילי בכדי להשיג ידיעה בקיום השפע החיובי הינו סוד הנבואה,וידעת השפע החיובי צבעו לבן שפע השלילי{אדום}ושפע היסורים{ירוק},מראה הנבוא"ה הראשוני{שלילי}זה מראה למרחוק והעין לא עומדת בבירור,

בסוד חכמת נביא השקר לא מבררת מקור הנבואה המעורב בסייגים של הסטרא אחרא סוד תורות זרות,וזה סוד של נביאי השקר  "מרחוק ה"  נראה לי",הרי הבורא יתברך מרחיק אותם מן היכלות הקודש והשגתם שקרית,בסוד גם במידה ודבריהם מתקיימים הינם חלים על דבר שקרי המרוחק מן הקדושה,וגם מרחוק על שם נבואתם גם שמתקיימת מרחיקה  הנבראים ח"ו מעבודת השם ולא מקרבם כנבואת נביאי ישראל נביאי אמת ,

וידעת אשר נביאי ישראל ובראשם רעיא מהימנא א"ב הנבואה  מקבלים נבואתם מן  השפע החיובי{לבן} אשר באמצעות שבירת נבואת  השקר{השפע הראשוני} באמצעות שפע היסורים בכך זוכים להארת גדלות בסוד  אספקלריאה מאירה,והשכל אשר השפע החיובי סוד הנבואה המאירה  מגדיל חכמת הנביא אמת בסוד חכם עדיף מנביא,הרי לך   גם נבי"א מעדי"ף  חכם,בסוד מקבל נבואתו מן ספירת החכמה הנקראת ע"ד-י"ף  גם פ"י  ע"ד,החכמה  הינה פ"י  בגמטריא  צ",-

צינור קדושה המכלה כל קליפה דסטרא אחרא{שפע שלילי}בכך שמכה בנביאי האמת יסורים קשים ובכך משבר את יניקת החיצונים מן   מ"י-ד"ע גם עד {הנביא} היונק מ"י בינה  נסתרות התור"ה,וראה ראשית הרצון היחידי מגלה בנביאי השקר השפע השלילי{צבעו אדום}על שם כל נבואתם הינה חורבן ושממה ואין להם כח לחדש חידושי תורת האמת{תורת ישראל}-

אלא דבריהם מעורבים בתורות זרות הנוגדות דרך תורת ישראל הקדושה אמת יחידה,ולנביא האמת{המקבל מן השפע החיובי סוד הלובן} באמצעות שפע יסורים{צבעו ירוק} על שם מוריק את הכח מן הקליפות הטמאות ועל ידי יסורים הסטרא אחרא{שפע שלילי} על שם נשלל מהם היכולת לערב  מידע שקרי בנבואה הנמסרת לנביא האמת,

ועל כך נאמר חכם עדיף מנביא, בסוד נביאי ישראל ובראשם משה רבינו מקבלים הנבואה מן החכמה העליונה הגנוזה לימי הגאולה ולכן מחדשים חידושים אמיתיים וסימנך דבריהם  תקפים  רק לעניני ממשלה כשרה  ההולכת בדרך תורת ישראל ולא בלתה,וזה מבחנו של מלך המשיח עליו נאמר יבוא עני ורוכב על חמור, הרי השפע השלילי{חמור,נביאי השקר המתנבאים על דברים חומריים,עניני העולם הזה התחתון והנפסד וכל נבואתם תוכנה  גשמיות עכורה הרי לך נביא השקר נחשף למרות השקר סוד הנבואה אשר לעיתים מטעה},

בעוד הנביא האמת בכח שפע היסורים{שהינו חלק מן השפע החיובי}ובלעדיו אין יכולת לגלות השפע החיובי{דעת האמת נבואת האמת} הינו מכה ובוטש פנימיות נביא האמת ביסורים עין לא ראתה וזאת להבריח רוח הטומאה{השפע השלילי}אשר בלב נדכ"א  לא שור"ה בכך נשלל מן זה השפע השלילי  האחיזה בכלי{הנבואה} זהו גוף נביא האמת על שם בכח היסורים הנביא{בעל ידיעה} אשר נבואתו מן צד הקדושה,וככל שהיסורים קשים כך הנבואה משובחת ומקורה קודש הקודשים  ואין סייגים{מן צד הקליפה השפע השלילי} מעורב בתוכנה,

ועתיד מלך המשי"ח משה רבינו בכח היסורים לגלות תורה חדשה,כנאמר תורה חדשה מאתי תצא,הרי לך אימת תצא, תורתו נקייה  בזכות כח האימה{יסורים} השומר  שהשפע השלילי{הראשוני} לא יתערב בתורה הקדושה תורת הגאול"ה אמ"ת יחיד"ה  בגמטריא כ"ח אמ"ת,ומשיח ישראל עליו נאמר ג"ל עיני ואביטה נפלאות מתורת"ך,

ג"ל עיני גם ענ"ג י.ל.י,הרי לך נביא האמת בכח שם  כ{י} גמ{ל}  על{י}  חסדו  משבר  "נגע"{השפע השלילי,נבואת השקר} בכח היסורים ובכך מוריד ומגלה לעולם "ענג"{השפע החיובי העליון} ,והבט  "נביא אמת" הרי הינו מביא  מוחין אמ"ת  מעולם העליו"ן{השפע החיובי},

ו"נביא שקר"  הינו  מביא מוחין שק"ר{מן השפע השלילי} וההבדל בין נביא אמת לנביא שקר,הנביא אמת  מלומד ביסורים קשי"ם על שם היסורים   מקשים נבואתו והינה אחידה  לא נוטה ימינה ולא נוטה שמאלה אלא בקו אמצע{אמת},ונביא ש"קר על מי מנוחות בסוד מנחה את האותיות{בסוד מחליף בלשונו} נבואתו על פי נוחיותו ומשבר ופורץ גדרות תורת ישראל, וסוד המשיח אמת שיבוא  עליו נאמר  מר"בה דעת מרבה מכאו"ב,הרי לך מרבה  ד"  ע"ת בסוד  ע"ת  ע"ת  ע"ת  ע"ת בגמטריא- אור ע"ב אמ"ת  ר"ז חס"ד אמ"ת   ס"ד  ר"ז  חת"ם   א"  עבו"ר  א"  אמ"ת   ק"ם ק"ם"-

לגאו"ל ע"ם ישראל בזכות תורה חדש"ה,הרי לך תורה חדש"ה מן נביא חד"ש,מלך המשי"ח הינו מחדש הנבוא"ה שנפסק"ה וכעת תורתו מחדשת הנבואה בפנימיות הבריא"ה,משי"ח בגמטריא נח"ש,על שם בכח החידושים{האמיתים}של תורתו משבר ועוקר השפע השלילי{הנחש}וזה גאולה שלמ"ה לישרא"ל עם טהר"ה זוכים בנבואת אמת סוד מטה ע.ר.ה.,

המגלה כי כ"ח עליון{השפע החיובי} כנגד הכח התחתון{השפע השלילי}אשר בזכות היסורים השפע החיובי{נחש דקדושה}-נבואת האמת בולעת נחש דסטרא אחרא{שפע שלילי}ונביאי השקר נבלעים ונכחדים בעת מביטים בתורת"ו",- "ה"משיח קבל"ת" זה"ר" הרקי""ע"  ס"ת "תרועה" מוש"ך לתו"ך ישראל צדיקים,אשריכם ישראל הגיע זמן גאולתכם,

רב"י שלמ"ה איפרג"ן בגמטריא מ"ב שיל"ה אמ"ת י"ם  איפרג"ן,הרי ל"ך מש"ה בגמטריא שיל"ה  בכח שם מ"ב הגדו"ל  חותם נבואת אמ"ת בתוך המלכות{ים}  בכך ישראל זוכים ל"פרי"{נשמה} נקראת  א"  ג"ן גם ג"ן פל"א סוד המלאך גפ"נאל{נבואת האמת}, גם ג"פן{המלכות}בפנימיותה אור א"ל{חסדים}גם המלאך אורא"ל אשר בכך א"ל נג"ף ומשמיד נביאי השק"ר{השפע השלילי  חל"ף מן העולם לנצח נצחים נקבר ונעלם},אמן ואמן גם אומן הש"ם מה"ש {מ}עולם {ה}וא {ש}מך.

תם ונשלם מאמר סוד הנבואה-"קבלת הרקיע"/ האלוקי רבי שלמה איפרגן זצוק"ל/נמסר בצינור הנבואה לרגלא"ט.

OnLineTech