להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> מאמרים-סתרי תורה >> "קבלת זהר הרקיע"-/ האלוקי רבי שלמה איפרגן זצוק"ל

"קבלת זהר הרקיע"-/ האלוקי רבי שלמה איפרגן זצוק"ל/נמסר בצינור הנבואה לרגלא"ט.

ראה בני "ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלך לבני ישראל",וסוד הפסוק הינו  ואלה המלכים סוד השפע השלילי אשר הינו מולך{מגולה} בלב האדם ועל הנברא המאמין למסור נפשו למען גלוי   מלך לבני ישראל, סוד השפע החיובי אשר רק באמצעות אהבת היסורים המשברים את מלכי אדם{כח הדם השפע השלילי המשיכה לדבר הבלי העלום התחתון} ניתן להביאו{את השפע החיובי}לידי ידיעה בפנימיות האדם{אשר הינו כלי השפעה מוחלט ללא כל רצון  קבלה  המקויים במהותו והבן] ,

מסירות נפש על שם הנפש בעת מתחילה לגלות בנברא המאמין את השפע החיובי הגלוי נראה על ידי  תוכחת המוסר, וזה סוד רוח הקודש המייסרת את נפש המתנבא בכדי לדעת הזכאי הוא להוות כלי מחזיק ברכה{סוד השפע החיובי}אשר נחתם לעד במי אשר צלח במלחמתו לשבר השפע השלילי הקליפה העוטפת הפרי,

כנאמר "הנה קטן נתתיך בגוים בזוי אתה  מאד",הרי לך הרצון היחיד והמופשט המגלה ב" השפעות,השפע הראשוני המגולה בנברא הינו שפע שלילי{הנה קטן,סוד הקטנות מוחין להללו אשר שמים מסך עקב חוסר אמונתם למשוך קומה שלמה של אור מתוך פחדם שריבוי אור יפילם} ומדוע יפילם מכיון שלוקים באמונה השלמה{סוד מסירת נפש והעיקר לא להפר תריג מצוות התורה} בודאי השמים מסך כל חייהם שורים בשפע השלילי הראשוני הזה שהינו בזוי מאד,

על שם הנברא שלא מאמין ושם בטחונו באלקי ישראל הינו בזוי   מאד ומבוזה מטעם השמים ,אך לאותם אריות ונמרים בתורה המוסרים נפשם  אז בזוי מאד{זה לשמים המסך}עבור המושכים הארה שלמה במסירות נפש בכך מגולה בהם בזכות תחושת השמחה ביסורים מוחין אד"ם  בזי"ו,סוד רוח הקודש{זיו} חותמת בהם שם מ.ב.ה. וזה השם מצביע ומורה על חכמה ב"ראשית,על שם הינם מגלים השפע  החיובי שהינו {ראש} לשפע השליל{עקבים},בסוד אשר אמר יעקב "יעבר נא  אדני לפני עבדו",

הרי לך  ראשית הגלוי בנברא זה השפע השלילי{עשו} אשר מעמיד מטעם הבורא את האדם המאמין בנסיון, במידה ושם המאמין מסך{הרי} כל חייו שורה בגלות על שם לא מתוודה לשפע החיובי{יעקב},אך לאותם הסובלים היסורים בשמחה עקב מבינים שזה סוד הגדלות מוחין{השפע החיובי} העולה מן נפשם בעת מבקעים ומשברים השפע השלילי{המקדים}בכך מעוטרים מוסרי הנפש במוחין ע"ב-דו  בסוד ע"ב ע"ב,בגמטריא חסד חסד,

סוד חסד עליון{אהובים בעליונים} וסוד חסד תחתון{אהובים בתחתונים} ונוחלים העולם הזה והעולם הבא,וידעת אשר בגאולה השלמה יהיה גלוי מירבי של השע השלילי{המקדים לשפע החיובי} וזה השפע ח"ו יפיל חללים רבים עקב חוסר האמונה אשר שורה בתקופה טרם הגאולה השלמה,אך בזכות אותם לומדי תורה לשמה המוסרים נפשם ונופחים רוח חיותם בכדי למשוך{השפע החיובי},- 

בכך  עתיד  השפע החיובי להתעורר בעולם  ולהתקים עד שלא יסור עוד וישבר ויעקור השפע הראשוני{השלילי} המהוה גורם מפריע{הסתר פנים}לגלוי השכינה,אמן ואמן מן אנוכי רבי שלמה איפרג"ן ס"ת  נה"י  בסוד זה הקבלה קבלת הזהר סוד הקבלה הנבואית מקורה מן  נ"צח ה"וד י"סוד אשר משם הנביאים האמיתים מקבלים נבואתם,אשר ישראל הגיע זמן חרותכם.

תם ונשלם  "קבלת זהר הרקיע"-/ האלוקי רבי שלמה איפרגן זצוק"ל/נמסר בצינור הנבואה לרגלא"ט.

OnLineTech