להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> מאמרים-סתרי תורה >> טעמו וראו כי טוב ה"/ רבי יהודה אשלג זצוק"ל

טעמו וראו כי טוב ה"/מאת רבי יהודה ליב  הלוי אשלג{תלמוד עשר ספירות אות ג",קטע שנגנז}/נמסר בצינור הנבואה לרגלא"ט.

יש להבין אשר נאמר טעמו, לשון יש נבראים הם הצדיקים בעלי רצון דהשפעה שטעמו מן האור הגנוז,סוד טעמי התורה,וזה סוד בעלי רצון להשפיע טועמים טעם התורה בפנימיותם,ומהי הטעימה לשון יש ביכולתם עקב השתוות צורתם סוד האלטרואיסטיות והשותפות  להתאים כח  נפשם לכל מצב ועניין עד אשר הרגש היסורים נהפך להם לטעם מתוק וטעים,בסוד יודעים מה הטעם ביסורים ומשכילים שלולא היסורים אין התפתחות  רצון ההשפעה אשר נולד מן הריסות רצון הקבלה,

וזה סוד טעמו לשון מה  הטעם ביסורים הכה מרים בחיינו,הטעם הינו  אשר באמצעות היסורים היצר סר  בסוד רצון הקבלה נשבר על ידי תחושת היסורים,לב נדכא לשון רצון הקבלה מדוכא,ואז  בודאי בעלי רצון דהשפעה אשר משברים יצרם על ידי היסורים אז בכך ורא"ו אשר ללא משברים את רצון הקבלה באמצעות הרגש היסורים אז היצר סוד רצון הקבלה עדיין חזק בשורשו הרוחני,

אך היסורים שורשם אין גבוה מהם ,בסוד ראשית חכמה יראת ה" ,ויראה זה כאב המוביל לרצון דהשפעה על ידי משבר רצון הקבלה,בסוד היסורים כובלים את היצר ,ועל כך נאמר אהוב את היסורים, הרי אהוב את היסורים אשר חותמים בך רוח השכינה הנקראת א"ת,בודאי טוב ה",

ההטבה הינה שינוי רצון הקבלה לכדי השפעה ושבירת כל המחסומים{רצונות לא מתוקנים},אגואסטיות,לשון האג"ו של הנברא סוטה  בסוד משטין כנגד הנברא המבקש לגשת לתיקון הרצון,ולכן נאמר  טעמו וראו כי טוב ה",יש ללמוד טעמי התורה הפנימיות המסירה כל מסכה סוד המסך המכסה על האור האלוקי{שהינו חד  משמעית} רצון להשפיע,להשוות צורה בתכונות המאציל הבורא,ולצולחים במשימה הגדולה אז וראו הם  את העולם הבא עוד בחייהם,ראו כי טוב העולם העליון בעל רצון להשפיע,

עולם העליון להללו שמתעלים מעל רצונות בהמתים ואגואסטים ,ואותם המתעלים מעלים את כל מבנה החברה יחד עם נשמתם לעבר חברה מתוקנת וראו כי טוב ה",לשון ההטבה בחברה הן התחברות כל נברא ונברא לפרטי כוחות הנפש המקוימים בפנימיותו באופן פרטני והפיכתם לרצונות השפעה,והן באופן כללי אשר מושפעת החברה הכללית  ישירות מן כל נשמה ונשמה אשר זוכה לאורות המקיפים שבהם שורה כל התיקון הנצרך לכלל,

אנו ישראל סוד ההשפעה הקדושה, אור לגוים,כלומר אומות העולם הינם חושך נורא רצון קבלה  מן הקשה המקוים,גוים לשון גוועים כלים שבורים שורש הטומאה סוד רצון לקבל אגואסטיות,ואנו ישראל בכח התורה האור שבתורה מחזירים למוטב,לא את ישראל אנו אור אלא את הגוים הם החושך והרוע ועד שישראל כח הטוב לא יענו לציווי האלוקי שהוטל עליהם מאת הבורא לגשת לעבודת תיקון אומות העולם החברה בכללותה צועדת  לחורבן בית שלישי חס ושלום ולא לבניתו,חורבן לשון התרחבות רצון הקבלה אשר יפגום עד מאד ביכולתם של ישראל {רצון דהשפעה סוד הבית השלישי}לעמוד מול הפרץ,

כנאמר הפרצה קוראת לגנב, היצר הרע רצון הקבלה הינו גנב והפרצה בסוד מנהיגים קלוקלים מעמנו ישראל קדושים  אשר חשקה נפשם התאוותנית לחבור לשורש הקבלה הגלובלי והעולמי הם אותם מנהיגים  יגזרו אסון בכל תחומי החיים על עמם ישראל צדיקים,לשון מצדיקים את הבורא, ויודעים אשר השפעה לשון השפע יורד רק בעת משפיעים איש לרעהו,ואהבת לרעך כמוך, הרי יש להשפיע באהבה בכך הרעה{רצון הקבלה} אומות העולם רק כך יגלו תורת ישראל אמת יחידה  ויחזרו לעבוד אלקי ישראל אל האהבה אל ההשפעה היחידה והמרוממת מכל השגה,אמן ואמן,לוי אשלג.

תם ונשלם טעמו וראו כי טוב ה"/מאת רבי יהודה ליב  הלוי אשלג{תלמוד עשר ספירות אות ג",קטע שנגנז}/נמסר בצינור הנבואה לרגלא"ט.

OnLineTech