להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> מאמרים-סתרי תורה >> קבלת "זהר הרקיע"-חוקי השפיטה/רבי שלמה איפרגן

"קבלת  הרקיע"-חוקי השפיטה/האלוקי רבי שלמה איפרגן זצוק"ל/נמסר בצינור הנבואה לרגלא"ט.

דע בני היקר אשר הרצון היחידי משפיע שפע חיובי ובמגביל לכך מגלה גם שפע שלילי המקדים גילויו בעולמנו,השפע השלילי הינו התגלות ראשונה בעיני{חכמת} הנבראים וכל מטרת השפע המושלל מכל ערכים חיובים להסית  ולהדיח רחמנא ליצלן את האדם{הישראלי} המקושר לשפע החיובי{קיום תורה ומצוות} ממסלול תיקונו,השפע החיובי  סודו עד כמה הנברא המאמין יכול לשאת את עול מלכות השמים{הרגש היסורים} -

אשר נועד לשבר רוח הטומאה{השפע השלילי  הראשוני} הזה אשר מהוה  שער  נוקשה בטרם ישראל מגלים החירות סוד הגאולה השפע העליון והחיובי ,ורבו הפעמים בדור הגאולה אשר האדם הצדיק אשר משבר את כלי גופו{אשר השפע השלילי  }מופקד להעניק עבורו כל צרכיו הבהמתים  נתקל בתודעות  חיצוניות מן השפע השלילי השועטות לעברו ומנסות לפגום ולפגוע בתהליך התקין של עבודתו מול הבורא{סוד השפע החיובי העליון},

והרי לך סודי הסודות בעת הנברא המאמין בכח היסורים משבר את  השפע השלילי  הראשוני אשר סודו עולם העשיה{השפע השלילי} על שם  משפיע עשיה מרוחקת מן הקדושה בסוד השכלה  ללא טיפת אמונה אפיקורסיות כך נקראים בעלי  השפע השלילי כופרים באמונה השלמה מסרבים בכל כוחם להאמין שהבריאה מנוהלת על ידי בורא עולם יתברך, אך השפע השלילי בפקודת הבורא התהלל  מעמיד את האדם המאמין והמבקש לגלות את אור הגאולה והחירות{השפע החיובי העליון} בניסיונות,

על שם יש למאמין להתנשא ולהתרומם מעל השפע השלילי ולשברו בכח מסירות נפש ויסורים קשים עד  מאד וזאת הדרך היחידה לגלות האמונה אשר השם יתהלל  רווה נחת  מן זאת המסגרת האמונתית על פי ראיה אלוקית ולא על פי מה שהתחתונים מגדירים עבודה  ומרבית הזמן  שוכחים  השם ירחם שיש שליט יחיד בעולם,עליונים ותחתונים טובים ורעים כולם נשלטים  ללא עוררין על ידי מלך מלכי המלכים הקב"ה,

ובעת הנברא המאמין אשר יונק שפעו מן  הגלוי החיובי המקוים בבריאה{ומגולה}באמצעות רצון השפעה יחידי בעת הנברא המאמין משבר את כח השלילי{הראשוני} השליט על כלי גופו,הרי לך אותו הגוף{כלי העשיה} צובר כוחות רוחנים שלילים{מן הגופים האחרים,נבראים באיזור מחייתו וסביבת חייו של המאמין },והגוף הפרטי{המבקש לעצמו השפע השלילי ממש מזעיקם{מזיקים} להתגר את המאמין האמיתי  בנסיונות ולהכשילו  מן עבודתו  את בורא עולם,

הן מן התודעה הפנימית{כלי הנברא}והן מן התודעה החיצונית{גופי הנבראים בכללות החברה המקושרים לשפע השלילי},וזה באמת מלחמה גדולה וקשה מאד ועל כך נאמר "ויהי בשלח פרעה את העם",הרי לך פרעה{התודעה השלילית}המקויימת בכל נברא,בעת חש אשר הנברא משבר השפע השלילי {הפרטי} באמצעות יסורים ומסירות נפש הינו  "בשלח פרעה את העם",קורא {הנפש השלילית הפרטית המקויימת בנברא המאמין}על ידי שליחים{תודעות הנפש}ל"עם"{שפע שלילי}מן גופים{כלים}סוד נבראים מן התודעה החיצונית לאדם המאמין וצבר  בכך עוצמה שלילית כללית,

וזה כל המקרים{ההשפעות השליליות שסודם נחשבים הם כיד המקרה}על שם נראה אשר באופן מקרי הינם מתקיפים הנברא המאמין אף על פי שהעיתוי מתוזמן לפרטי פרטים בודאי הפרט{גוף הנברא}  קורא לפרטים{לגופים האחרים}, בסוד כלי הנברא המאמין{בצדו של השפע השלילי הראשוני} מזמן את כל התודעות השליליות כנאמר "דומה מושך דומה",הרי מושך  מידות קלוקלות  בסוד הפוסל במומו פוסל,

לאחר שהמאמין אשר צולח לשבר השפע{תודעה} השלילית {פרטית} בפנימיות כלי{גופו} הרי בכך  אותו פסול{כלי הגוף אשר כל חשקו בשפע בהמתי שלילי} מבקש לפסול את פוסלו  בעל הגוף{המבקש לזכות בשפע החיובי} ובעבור כך שיבר את כל כח הנפש השלילי,אך הגוף במומו פוסל,מבקש לצרף תודעות חיצוניות להגביר את העומס על בעל הכלי ,

ודבר זה יכול ח"ו להוליד בפנימיות המאמין  השאלה  מדוע אותם מקרים{שלילים} קרבים אל איזור אמונתי אף על פי שאנוכי תיקנתי כפי יכולתי ועשיתי תשובה מעומקא דליבא{עומק הלב},אשר  זה עניין אשר הבורא יתהלל  חותם במאמין נסיון מן צד המקרים{גופים}הינם מכירים אחד את רעהו ולכן תוקפים יחדיו את בעל הגוף אשר מבקש לשבר אחד מהם{מן הגופים},וכך עד אין סוף מקרים  בכל עת שאחד הגופים בסכנת שבירה כל הגופים מבקשים מן השפע השלילי לשלוח סיוע מן יד המקרה 

בסוד{הנוטריקון}-{מ}"ועקה {ק}"ללה [ר]"גרסיות[ה]"סתרה{פנים},ובכל אותם המדרגות  פוגש המאמין אשר שיבר השפע השלילי{הפרטי בפנימיות גופו} את אותם מידות קלוקלות ,וזה סוד תעצומות נפש{על שם הנפש השלילית מתעצמת}מן אותם גופים אשר חברו יחדיו על בעל הכלי{המבקש שפע חיובי בפנימיות חייו},

וזה הנאמר כל ישראל ערבים זה לזה,{השפע החיובי ערב לשפע החיובי} והשפע השלילי{ערב} לשפע השלילי{הראשוני} שהינו  בפקודת הבורא משלח   המקרים{גופים} בסוד תודעות חיצוניות למאמין השלם על מנת לבחונו  ולבדוקו המשייך לאלקי ישראל כל הכוחות המקוימים בסוד אין עוד מלבדו ומי כמכה באלים אדני,

ופה הינך רואה  בחשיבות הקרבה לצדיקי האמת{השפע החיובי אשר יש בכוחו לבטל ממך הספיקות באמונה},הרי  נאמר מי כמ"כה לשון אין כמוך גם  עולם מ"י  העולם העליון{הבא}סודו עולם הבינה{עולם החירות} מקור כל שפע חיובי וגאולה הינו השפע המגולה ממך{הבורא יתברך},ומנגד  ב"אלים,-

אותם גופים אלימים{הינם השפע הראשוני השלילי שהינך שולח לנסות הנברא המאמין אשר שיבר את כוח הנפש השלילי  בפנימיותו}וכעת מתבקש לשבר השפע השלילי ולהביא לתיקון החברה בכללותה  בסוד זה כנגד זה עשה האלקים, לאותו מאמין אשר הבורא יתברך זיכהו  להכיר השפע החיובי העליון ומעטר אותו ביכולת היסורים המשברת השפע השלילי אז בכך נדרש מהמאמין כעת להראות שיודע  ובעל הכרה שנותן מקור השפע הינו אל יחיד ומיוחד,

ובכדי לנסותו משלח לעברו הבורא את  השפע השלילי{גרורות} של השפע הפרטי {השבור} המקוים בתוך  כלי גוף הנברא,וזה ב"אלים",באלימות הגופים{נבראים} חיצונים  תוקפים ומנאצים  את המאמין השלם  אשר לא מבין על מה זאת הצרה  נתקלה בשגרת יומו וכעת כולו כאוב ומלא ח"ו שאלות כפירה,אז יש לו להבין אשר  הבורא מכניסו להסתר פנים ושולח לעברו הגופים{נבראים חיצונים} בסוד יד מקרה ,על שם המאמין השלם חש אשר במקרה-

מקרה רע הזדמן לו אל תוך חייו,אף על פי שהינו שומר תורה ומצוות ושפע חיובי עליון  בפנימיותו ומראה ומגלה  תמיהה מדוע כך עשה לו האל {הבורא} מלא אהבה,והוא טוב{הנברא המאמין אשר בכח יסוריו שיבר השפע השלילי בפנימיות כלי גופו},אז מדוע הנבראים{השפע השלילי}את חייו עדיין מטרידים,וזה סודי הסודות הבורא מבקשו מסור נפשך ואמור בפנימיותך  המקרה בסוד ה"  רק"ם והבורא יתהלל  מנסה אמונתי ואהבתי,

וכאשר יבין בעל השפע החיובי בהבנה עמוקה וללא ספקות אשר המקרים השלילים אשר נתקל בהם אף על פי שאת שפעו השלילי{נפשו הבהמית} עליה שליט ושיבר כח  יצרו ,השפע השלילי{בתודעתו החיצונית,נבראים }הבורא יתברך באמצעות צינור השפע השלילי{מקרה}מזמן אל תוך חייו מקרים שלילים לא חס ושלום להענישו אלא להתגאות ביכולתו{של הנברא המאמין השלם}אשר מבין שהכל מגולה מן אל יחיד ומיוחד והכל  אחד אין עוד מלבדו  מולך מגדול ועד קטן,

בסוד גם בעת שהנברא שורה בגדלות מוחין{שפע חיובי} וגם בעת שהשפע השלילי{אף על פי שבפנימיות הנברא הינו  בחלישות} אך בכדי לנסותו הבורא משלח לעברו השפע השלילי{תודעות מחוצה}למאמין החיובי בכדי להביאו למסקנה אדני הוא האלהים,ועוד יותר מכך מתבקש על ידי ההשגחה העליונה להבין שאין קשר בין עבודתו את השם לבין שקט ושלווה,

זה עולם התיקון על שם תתכונן בכל עת יכול הבורא לנסותך המייחס הינך השפע השלילי רחמנא ליצן{ה" ירחם  ויציל}לכח זר הפועל או לבורא יתהלל,ובמידה ושייכת לכח זר הרי לך  "לא תעשה לך אלהים אחרים",בסוד האמנת בליבך  שגופים{אחרים} בעלי יכולת להזיקך  ללא רשות והרשאה מן הבורא יתברך ויתהלל בעל כל העוצמה,ובכך כפרת בכל התורה,

אך במידה והאמנת וקישרת את הנסיונות קשים ככל שיהיו ודוקא בעת שהינך לא מצפה לרעה משערי מעלה אך לפתע מגיעה ביתר שאת ושנאה כלפך מכל מכלול החברה, ועדין משייך זאת לבורא יתהלל על זה המאמין השלם  הבורא יתברך מעיד הינך ענק בענקים יש לך חלק במחיצתי ביום מן הימים ,

אשריכם ישראל הגיע זמן גאולתכם,רב"י שלמה איפרג"ן  גם פר"י מא"ה  ב"י נ"ר של"ג,הרי לך אנוכי כח הנשמה{פרי} בפנימיות ג"ן{המלכות}מגלה רזין דרזין לנכד"י הרגלא"ט סודו ש"ל-ג",בסוד{ש"ל }נעליך מעל ר{ג}ליך, בכך זוכה הינך ל"נר" -נ"שמה ר"וח גם ונ"ר שמ"חה רוח אלקים רוח הנבואה הקדוש"ה הנבואה המאירה מתנוססת ומפעמת בקרב"ך הדל"ק נ"ר לסב"ך,אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם.

 "קבלת  הרקיע"-חוקי השפיטה/האלוקי רבי שלמה איפרגן זצוק"ל/נמסר בצינור הנבואה לרגלא"ט.

OnLineTech