להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> כרכי- "רזי הקבלה המעשית השבעות המלאכים",-מאת משה רבינו הרועה הנאמן >> ספר רזי -הקבלה המעשית- השבעות המלאכים-כרך א"
 

ספר רזי -הקבלה המעשית- השבעות המלאכים-כרך א" אות  א" /מאת רעיא מהימנא-משה רבינו הרועה הנאמן,נמסר בצינור הנבואה לרבי גל טופז לבית איפרגן {הרגל"אט}נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן.

הקדמת והסכמת מחבר  הספר רעיא מהימנא{הרועה הנאמן}-משה רבינו{אב הנבואה}:

פתח דברי יאיר בהתנצלות על החיבור זה הספר הקדוש העונה לשם  רזי הקבלה המעשית השבעות המלאכים,-אשר חברתי אנוכי  רעיא מהימנא –הרועה הנאמן ושמי בקרב בניי משה רבינו על שם  ריבוי  אהבתי  לבורא יתהלל , ומה ראיתי על ככה ומה הגיע אלי לחבר חיבור כזה והרי אנוכי עניו ואין רצוני למשוך חכמה אשר גדולי עולם לא כנסו בשער גילוי הרזים המופיעים בזה הספר הוא קודש הקודשים,ומה עלה בדעתי לגלות דברים הסתירום החכמים העליונים והנשגבים חכמי הקבלה האלוקית במתק לשונם בעל הקדושה לשון זהב  גילו טפח והסתירו טפחיים,

ודע אשר כל דברי זה הספר על כל השבעותיו  נאמרים בדברי חידות ואלפי דרכים להבנת הדברים , ולכן הכונס עצם{עוצם}נפשו בהשבעות ומבצעם המשל דומה לתינוק פעוט אשר מבקש לכנוס לתורת הסוד,והרי מזהיר אנוכי אשר כל טעות גוררת בעקבותיה אסונות קשים ו-ד" מיתות בית דין יכוהו את משביע השמות בזה הספר ולא יפסח האסון על המקורבים לבעל השגגה הנתפס לגאוה ויהירות ומצא רצונו להשתמש בשמות המאציל יתהלל אשר את בשר כלי גופו הבורא יתברך יתלוש מעליו ויסירו על ידי זעקותיו ומכאוביו של המשביע על ידי המתת ילדיו,

אנכי רעיא מהימנא מלאתי ידי  בכל מכמוני התורה עד  אשר קרבתי לזאת המלאכה הגדולה הזאת לגשת אל הקודש פנימה לגלות הטמון והנעלם,ובאמצעות הרגלא"ט-ר"בי ג"ל ט"ופז ל"בית א"יפרגן  הוא משיח ישראל משיח אמת ונאהב  נכדו של החכם העניו המקובל האלוקי רבי שלמה איפרגן זצוק"ל-הצנוע ועלום השם בחייו אשר רחק מפירסום  וכל מעיניו{עיונו}בדפי  התורה תורת ישראל הבזיקה במחשבתו ולכן הגיעה לקיים הפסוק "והגית בו יומם ולילה"-בכח הנבואה הכתבתי את הספ"ר למשיח ישראל הוא אהבתי היחידה-בסוד מדרגת נשמתי היא מדרגת היחידה{בתורה הקבלה}שוכנת בפנימיות הרגלא"ט מחמד"י ואהו"ב הבורא יתברך בעל כל הכוחות כולם אשר בחר השם הרגלא"ט  בגימטריא רמ"ח  מצוות עשייה לחותם גאולה בפנימיות ישראל עם קדושה צדיקים כולם יש להם חלק לעולם הבא,

בכבוד ר"ב רעיא מהימנ"א  א"ב הנבואה אשר כתב הספ"ר  מרטי"ט הלבבות שכל מלאכי ונשמות הצדיקים תרמ"ו חלקם להבאת גילוי קודש הקודשים לרגלא"ט-משיח ישרא"ל  בסוד משוחח עם הא"ל במדרגת ישר  א"ל{אור הנבואה סוד הגאולה הנה עולה מן החשיכה}.

ספר רזי -הקבלה המעשית- השבעות המלאכים-כרך א" אות  א" /מאת רעיא מהימנא.

שם   א"-,הבט זה המלאך נקרא אמ"ניא"ל ובזה ההשבע"ה המשביע מקבל אמונ"ה-בסוד מלכות{ממונה בעל כח ממשל ושלטון בשערי מעלה},וידעת א" במלוי אל"ף  כנאמר א"אלפך חכמה,זה המלא"ך  חותם  מוחין פל"א   המקנ"ה  פ"ה א"ל{אור הנבואה}בבעל השבוע"ה.

שם  א"א,-ראה ולמד אשר זה השם סודו  אות  ב" בסוד  א"א בגימטריא  ב" ובעת  שהינך מחבר האותיות  מקובל  "אבא",וידעת אשר אור החכמה המכחיד הקליפות דטומאה שמו אב"א-בתורת הקבלה,זה סוד  {א}דני  {א}להיך {ב}רכך,זה השם בעת שהינ"ך  מבצע השבע"ה בסוד אנוכי {שם פלוני בן פלונית}משביע בשם אב"א למשוך חכמה עליונה{סוד עיבור נשמה} אל פנימיות כל"י{גוף המשביע}-על מנת לגלות רז"י תורה.וראה   {א}דני  {א}להיך  {ב}רכך   זה אותיות המלאך -  די"ן  ברכיא"ל,

וזה המלאך מביא לגילוי החכמה המלווה בדינים,ושמו ברכיא"ל מלמ"דך הינו מעולם הכרובי"ם ומשכנ"ו בקרבת א"ל  ולכן בעת השבעת"ו  יש  להיות מושפ"ל  בסוד עליך לזכור הינך בריא"ל{בריית א"ל}ולא לך עשיית המופ"ת אלא המלא"ך הוא המעניק ל"ך החכמה מטעם  המאציל יתבר"ך ויישמ"ר מלטעות ולכנוס לתוך היכ"ל הגאו"ה ש"ברכיאל" לא יחליף אות כ" לאות ק"  והופך עבורך ל"קרבי-א"ל,יהורגך וימיתך בקר"ב בשל שימוש לא נאות בשימוש שמו לשם חכמה אסורה.

שם אאא-,למד והשכל  זה השם  א"אא  בגימטריא  ג" חב"ר   א"אא  לאות  ג" ובגימטריא אות   ו" זה סוד  מלאך"אהיה אשר אהיה"  בגימטריא  שרי"ה  ביא"ה י"א,זה המלא"ך העתיד  לבוא עם משיח בן אפרים והוא המלאך ד"ן{סוד שבט ד"ן}ובזה השם משביעים  לבצע נקמות ומלחמות כנגד אויבי ישרא"ל,ולא לך לנסות ולהשביע זה המלאך ולבקשו ולצוותו  לפגוע בנפש יהודי/ה  מכיון שבעת שזאת ביצעת את עולמ"ך איבד"ת והמלא"ך   שרי"ה-לשון שארית לא ישאיר מזכר"ך,   

ובני משפחת"ך יפגע"ו מן מכת הא"ש של המלא"ך אשר באש של גהנ"ם ישרו"ף המשבי"ע  לשם קבל"ת כבוד ממו"ן ושרר"ה,ואין זה מילים ריקו"ת מתוכ"ן קבלה לנו הנביאים אשר רבים הומת"ו מן זאת ההשבע"ה אשר יש לעשותה בצו"ם  ג"  ימי"ם  ולאח"ר  אהי"ה טבילו"ת  בטרם מביא הינך{המשביע} לידי עשייה,עליך לנקוט זהירות שכח הטומאה לא ידביק{ידבוק}בדעת"ך ושגעו"ן-זה רו"ח ר"עה שגעונא"ל –בסוד  נג"ע ועונ"ש המלא"ך שרי"ה גוזר עליך בש"ל אי יראת"ך  מאלקי ישראל.

 

שם  אאא אאש תנא חתי,-ראה  זה השם  בגימטריא   אתי"ה  נחשת",בזה ההשבע"ה  משיג המשבי"ע   סוד  א"ת  אותיות השם המפור"ש  אשר הינם מגלים שורש י"ה  -חכמה ובינ"ה   ,גילוי  נחש"ת{עתידות}סוד   ח"ן  ש"ת,{ח}כמת {נ}סתר,לשון הנסת"ר  בחכמ"ה בזה השם   מוחין ת"י  בגימטריא קוד"ש  מגל"ה למשבי"ע את רז"י הבריא"ה  ואי"ך משנים סדר"י בראש"ית,וידע"ת שם    א"א"אאאש   תנ"א   חת"י  זה אותיות  שיח"ת   ה"   אית"ן,

בזה השם קו"ל הנבוא"ה{שיח"ה}מגולה  לבעל ההשבע"ה  ועליו להיות אית"ן בנפש"ו  על מנת לאחו"ז  בידיע"ת  ה"  אחרונ"ה מן השם  המפור"ש המהוה שופ"ר מש"ה,בעל הידיעה בשיח"ה{נבואה}-בכח הדיבו"ר  ביד"ו  למשו"ך ברכ"ה ושפ"ע לכ"ל,ובנוס"ף ביד"ו להמי"ת אוי"ב  והרי    א"אאאאש  תנ"א  חת"י  בסו"ד  האותיות   נח"ש  א"תי"ה   ה",סוד נחש קדוש"ה   הממית אויב"י ישראל-נחשים דסיטרא אחרא,המשי"ח בגאול"ה  בכח זה השם מחיי"ה המתים בסו"ד   א"אאאאש   תנ"א   חת"י  זה בגימטריא     שנ"ת  החיא"ת,-סוד ה{ג}וא{ל}.

 

שם  אאא אהא מממע-,זה השם הינו נול"ד מן הפסו"ק  א"נכי ה' א"להיך א"שר  ה"וצאתי א"ותך   מ"ארץ מ"צרים מ"בית ע"בדים{ שמות כ', ב'},וידעת בכ"ח השבע"ת ז"ה השם  המשביע  מוצי"א דיבוקים  מן הדבק אל פנימיותו רוח רעה,כנאמר   "אשר הוצאתי  אותך"{בעל הדיבוק}"מארץ מצרים"{הדיבוק המוצא},וראה שם הקדוש המוציא דיבוקי"ם  סו"דו    ה"ה  קכ"ע   בגימטריא   אאא אהא מממע וידעת  ה"ה זה  {ה}מלא"כים  {ה}גדולים    {ק}רמיא"ל   {כ}רוביא"ל   {ע}ביא"ל ובכח אמירת שמותם   הדיבו"ק{רוח רעה} יוצא"ת{מגולה}מחו"ץ  מוש"א ההדב"קה.

 

שם אאבב-,זה השם סודו   אב"א    כפול  ב"   בגימטריא    ח"  בגימטריא שמונ"ה,זה ההשבעה מושכ"ת  כ"ח הנשמ"ה לפנימיות המשב"יע  ומגל"ה עבורו עניני העולם הב"א,השם הקדוש נול"ד מן הפסו"ק   א"שרי א"דם ב"טח ב"ך{תהלים פ"ד,יג},בכח זה השם   האדם מגלה הארת פנים- א"ב {חכמה דחסדים}בסוד א"אב"ב   אותיות  א"ב  א"ב  המבטל     ג"ב  א"ב{הארת אחורים-דינים}בסוד    א"א  ב"ב   בגימטריא  ג"ב א"ב,ושמו של המלא"ך נקרא אב"אל על שם שחותם חכמ"ה{א"ב}שמקורה מן הא"ל יתבר"ך בפנימיות המשבי"ע,וראה א"ל א"ל  א"ל  בגימטריא מג"ן  ללמד"ך  יש לטבו"ל  מג"ן פעמים בטר"ם עוסקים בזה סוד ההשבע"ה.

 

שם אאבואב-,השכלת לדעת שזה סוד   המלא"ך   הנקרא  ב"  ט"ב  בגימטריא  א"אבוא"ב  בסוד הינו   סוד  הפסוק  א"רור א"תה ב"עיר ו"ארור א"תה ב"שדה{ דברים כ"ח, ט"ו},הרי בזה ההשבעה המלא"ך  טבי"אל מבצע לחימ"ה נגד הארו"ר-הנחש הקדמונ"י סמא"ל הרש"ע,וזה המלא"ך   ט"ב  כפול  ב"  בגימטריא  כ"ב  להראותך זהו המלאך אשר באמצעות שם כ"ב אותיות  -אור הנבוא"ה מכל"ה הקליפות בדר"ך להשג"ת  החכמה העליונ"ה, א"אבוא"ב-סוד המלא"ך  בו"-א"ב אור החכמה הוא מגלה למשבי"ע אי"ך לגלות הנבוא"ה בפנימיות דפ"י התור"ההכתוב"ה,

כנאמר   המלא"ך  ט"ב מבצע נקמ"ה ע"ד זו"ב   ד"ם בסמא"ל הרשע והבט   א{אב"ו}א"ב    בגימטריא    זו"ב  אב"א,להראותך המלא"ך זוביא"ל-הינו חוב"ר  למלא"ך  ט"ב  ובכך מולידים מלא"ך  ג"  סוד  "זוביאל  טב"  מקובל בוא"ל  י"ז  ט"ב,וידעת אשר בספר הזוהר הקדו"ש  בוא"ל הינו רפא"ל רק בפרצו"ף הגבורה הקשה, כנאמר [וא"ל] זוע"ם  {ב}כל יו"ם-"בואל"-ועושה נקמה באויבי ישרא"ל{סמא"ל הטמ"א בגאולה השלמה מלך המשיח שוחטו על גבי המזב"ח בזה השם בעל הקדושה}.

 

שם אאדה-,ראה זה השם נולד מן הפסוק  לא"   תפחד"  מפחד"  לילה"{ תהלים צ"א, ה'}וזה המלא"ך  הנקרא לתמ"ל בסוד   ל"א  ת"פחד   מ"פחד  ל"ילה,והרי לתמ"ל בגימטריא מס"ת-הינו מסי"ת  המלאכי"ם  הטובי"ם להג"ן על המשבי"ע זאת ההשב"עה,ויש להבין מסי"ת  בסוד  {מ}ורא  {ס}ליחה   {ת"י}  ,זה סוד המלאך הוא חותם קו אמצע{סליח"ה בתורת הקבלה} במשביע ובכך ממתק ומבשם הגבורות{מורא}מן הנברא,ויש לדעת אשר בכך המשביע זוכה למדרגת ת"י  בגימטריא קוד"ש  {אור החכמה} מבל"י להפג"ע מן הדיני"ם א"ש נקראים בשער"י מעל"ה.

ועל כך נאמר   לא  תפח"ד  מפח"ד  ליל"ה  חבר האותיות המסומנות ומקובל   שם  חח"ל  בגימטריא  י"ו  מלא אות  וא"ו   ומקובל  יוח"אי,זה המלאך אשר גילה לרבי שמעון בר יוחאי את רז"י ספר הזוה"ר בעל הקדושה,ובזה השם סתרי תורה מגולים למשבי"ע-מדרג"ת נבוא"ה   ח"חל  בגימטריא  לו"י-אור מש"ה מלוו"ה את המשבי"ע  כנאמר  על משה  י"ו קרנות על חד"ו-בסוד קרנותיא"ל  בזה המלא"ך קרניות העי"ן מקבלות חדו"ת ובזה השם משיגים ראי"ה משופר"ת בסוד שופ"ר אמת.

 

שם אאהא-,ראה זה השם בעל קדוש  {א"הבת}  [א]"ת  ה"ש[ל]ום א"מן{,זה סוד המלא"ך  "אהבתאל"-אשר בכח ההשבעה משיגים דבקות ואהבה בפנימיות הנברא לאהב"ת ה" והתפילה,ובנוסף  אהבתא"ל   בגימטריא   ל"ב  ה"  ב"ת,להראותך המבצע השבעה לאשתו תחת זה השם תקל"ט להריו"ן וב"ת נושאת בפנימיותה,וזה סוד  שזה השם עוזר בדלות{עקרות}בלידה, והרי  "לב   ה"  בת"  בגימטריא  דל"ת   ה",לשון דלות ,ובכח השם  לד"ת  ה"-סוד הליד"ה.

 

שם אאהדונהי-,ראה ולמד זה  השם  בגימטריא  י"ה  נדוב"ה-לשון חותם נדיבו"ת  במשבי"ע,השם נולד מן צרוף של "אהוה" ו"אדני".  כל אות ב"אדני" עוקבת אות ב"אהוה",וזה סוד המלא"ך או"ידינא  בגימטריא  אדנ"י  אהו"ה,בסוד  המלא"ך  אוידנ"א בגימטריא    ב"ן  יו"ד   חותם בנבר"א חכמ"ה  אותיות כ"ח מ"ה בגימטריא  אד"ם  בגימטריא שם יו"ד ה"א וא"ו ה"א המעניקים ל"ו חכמת האבו"ת-הנקראים נדיבי"ם בתורת הקבל"ה,בסוד המלאכים נדיבא"ל-מנדבים עבורו{עיבורו}סודות מן ג"ן עד"ן הרזי"ם-מקום משכנ"ם של צדיקי"ם אשר רי"ח חידושי התורה המחדשים מעניקים למשבי"ע אריכו"ת חיי"ם.

 

שם  אאהדינהי- בגימטריא     י"ב  ד"ן   הי"ה,זה המלא"ך  די"ן  ה"ב,זהו מלא"ך המיתה{ה"ב}אשר בכח זה ההשבע"ה  המלא"ך נוק"ם בשם  אשר מתבק"שלהורג"ו ולייטו"ל רוח"ו בשי"נה,זה הנאמ"ר שבזה השם מבצעים פדיון נפש לחולה אנוש,בסוד  מלא"ך המות פוד"ה{נוטל} הנפ"ש אשר עשה אותה חו"לה אנוש.

 

שם אאהחידה-,בזה השם משביעים לשם שאל"ת חלום,והרי שם אאחידה בסוד  ה"  חיד"ה{שאלת חלום},והמלא"ך הוא  הד"יחה"אא,בסוד מדי"ח את  נשמת החולם  אל פנימיות  מדו"ר השאלות  ובכ"ך חותם בפנימיות אות  ב"  בסוד ב"ית" שם ת"י בגימטריא קדו"ש,להראותך רק אדם קדו"ש רשאי לשאול את המלא"ך לפש"ר חלומות.

 

שם אאהליההים- בגימטריא  להב"ה   מ"י  י"ה,זה סוד לה"ט החרב המתהפכ"ת אשר פוגע"ת בלא רשאי"ם לכנוס בשערי מעלה,בסוד המלא"ך  לה"טחרביא"ל-חותם להיטות לכנוס לפרד"ס ואז גוזר חורב"ן בשוט"ה שהל"ך בעצת"ו,ובכח השם הז"ה הצדיקים גוזרי"ם א"ש לוהט"ת על כ"ח החיצונים{הרשעים}אשר משמיצים אותם באמצעות לשו"ן הר"ע-להב"ה דסיטרא אחר"א,ולה"ב דקדוש"ה זה משי"ח בגימטריא נח"ש קדוש הממית נח"ש דטומאה.

 

שם אאהק-,זה השם מלא"ך הנקרא יב"ק-{י}חוד {ב}רכה {ק}דושה, וראה  אאה"ק  בגימטריא   בה"ק   כעת הכפל אות ה"  פעם ב" בגימטריא  י" וחבר  ב"ק ומקובל שם יב"ק,וזה ההשבעה המלא"ך חותם בקיאו"ת בכל מכמוני התורה במשביע,בסוד השם  יב"ק  אותיות בק"י  בתורה.

 

שם אאיתי-,הבט   אאית"י בגימטריא בית"י בסוד המלא"ך בתיא"ל,זה המלא"ך בעת ההשבעה משכי"ן שלום  בי"ת  בסוד  מאחד בן א"{זכר}  לאית"י-לשון לא"ה{השכינה העליונה-כמשל לנקבה},המלא"ך נולד מן הפסו"ק  א"ם  א"שכחך  י"רושלים  ת"שכח   י"מיני{ תהלים קל"ז, ה'},להראותך זהו מלא"ך חס"ד-צד ימי"ן{ימיני}  והינו באמצעות הא"ם{אור הבינה}חותם הארת פני"ם{חסד}ובכך מבטל מדרגת "אשכחך-שכחה סוד הדינים וגבורות]מן  הבעל והרע"יה,וגם המשביע זה המלאך בסוד אנוכי פלוני בן פלוני בשם  בתיא"ל   מבקש  {ת}ישכח  {י}מיני,כלומר  בכח שם ת"י בגימטריא קוד"ש הארת אחורים תשכ"ח ממנ"י ואור הפנים{ימיני} ישכון במחיצתי אמן ואמן כן יהי רצון ה".

 

שם  אאללההייממ-,הבט זה השם  בגימטריא  פלא"י   אהי"ה,הרי זה סוד   המלא"ך    י"הפליא"ה  המשפי"ע מוחין אלפי"ם{חכמה} למשביע בזה השם הקדוש והנורא המכחיד ועוקר כל קליפה דסיטרא אחרא,זה השם בטר"ם לימו"ד תור"ה י"ש  לבצ"ע השבעה פעם בשנ"ה  לשון הפע"ם  ב" שמבוצעת השבע"ה זה השנ"ה שהמשבי"ע  זוכ"ה  לחכמ"ה עליו"נה.

 

שם אאנסוכיר-,זה סוד    א"  נסי"ך  או"ר,זה המלא"ך  נסיכ"אל  לשון נכס"ה-מסייע  בהצלח"ה בנכסי"ם וממו"ן{אור}-סוד  אלפי"ם,כנאמר  "א"אלפך חכמ"ה-סוד  אלו"ף  -{א}ור  {פ}רנסה   {ל}יבלוב {ו}גדולה,בזה השבוע יש על המשביע להתחייב שתורם מעש"ר מכל ממו"ן ורווח שנוט"ל ליד"ו ואין לו{למשביע} לשכוח התחייבותו  פ"ן משפח"תו וקרובי"ו מלא"ך המיתה ייפד"ה נשמת"ם בכדי לכסות את התחייבותו.

 

שם  אאס-,ראה  זה המלא"ך סמ"ךא"א,  וסודו הינו סומ"ך-לשון מסמי"ך המשב"יע  ללמ"ד הקבלה המעשי"ת לראויי"ם  ולשלמים בנפש"ם,ונקרא סמך"אא על שם שהינו ב"ר סמכו"ת   ושם  חכמ"ה  מעט"ר מצח"ו בשער"י מעל"ה, התלמי"ד המשביע זה המלא"ך  יש לו לנקו"ט  זהירות סמ{ךא}א  בעל שם כ"א  בגימטריא  אהי"ה{אור בינה}אשר  דינים מתעוררים ממנ"ו והמשביע אשר לא זכה לעבור הבחינה יומ"ת במכ"ת הא"ש הראשונ"ה,

וזה סוד א"אס  בגימטריא ס"ב-{ס}כנה  {ב}הלה   ,וכאשר המשביע ח"ש בעת ההשבע"ה את  ב" המדרגות המוזכרות פועלות על נפש"ו זה העת לנו"ס ולברו"ח לעב"ר התפילה ולבקש מחילה על העזו"ת והאומ"ץ שהמשביע רצ"ה לעשות שימו"ש בשמות הבורא יתבר"ך ויתהלל  וללמו"ד  ללא  התאמצו"ת   התעצמו"ת החשיב"ה.

 

שם אאעמואגע-, בגימטריא   ע"ב  עמו"ד,זה סוד שם ע"ב בגימטריא חס"ד ועמו"ד{מלאך} והרי זה חסדא"ל-מלא"ך החסדים  אשר חותם במשבי"ע אורות הברכ"ה  המעטרים את פנימיותו  בטהר"ה וקדושה,וגם  א"אעמואגע  בגימטריא בקדו"ם בסוד  ק"ב  בגימטריא אלהינ"ו  שהינ"ו   המלא"ך  אליה"ואל,זה המלא"ך אשר באמצעותו אליהו הנביא משי"ג הנבוא"ה,וכאשר המשביע נשבע בשם חסדא"ל ובשם    אליה"ואל   מקובל   חכמה  "קדומ"ה-סוד  האר"ת הרחמי"ם  המכחידים מידת הדי"ן{גבורה} מן המשביע,וזה {ח}ס"ד  [נ]פל"א  בסוד רק לבעלי ידיע"ה שלמ"ה בתור"ת  ח"ן-{ח}כמת  {נ}סר  יש רשו"ת לבצ"ע זאת ההשב"עה אשר בעלת סיכוני"ם רבי"ם ללא מורשי"ם אוי לנפשותיהם  נכרתי"ם  מן העולם הב"א.

 

שם אאצדינאי-,בגימטריא  די"נביא"   צ",זה  ההשבעה חותמת במשבי"ע את המלא"ך  נביא"ל  -רוח הנבוא"ה,אך יש לזכור זאת הרו"ח בעלת סע"רה{דין} אשר מקדים בטר"ם קבלת הנבוא"ה,אוי  למשבי"ע אשר כ"ח הנפ"ש בפנימיותו לא חז"ק  דיו"  בסוד  יו"ד  החכמה לא שוכנת בראש"ו טוב לא שלא הי"ה נבר"א.

 

שם אב-,זה השם  בסוד   מלא"ך  {א}ה{ב}א"ל-מלא"ך אהב"ה  שהינו  חותם במשב"יע  אות  ג"{בגימטריא  א"ב},וזאת ג"  במלוי גימ"ל  מעטרת המשבי"ע  בשם מ"י ג"ל,סוד "גל עיני וראיתי נפלאות מתורתך",-לשון המלא"ך מעניק הוראות למשבי"ע מה תיקונו בכד"י שיבו"א באיחו"ד  האה"בה שלכ"ך כה חפצ"ה נפש"ו.

 

שם  אבגו-,זה מלא"ך החב"לה הנקרא  גו"ג{בגימטריא  אבג"ו},והמלא"ך גו"ג  מלך  המש"יח בגאולה השלמ"ה ישחט"ו באמצעות  י"ב צירופי יהוה יתברך, והרי  י"ב  בגימטריא  גו"ג,להראותך קדושה{י"ב}  כנגד טומאה{גוג}-בסוד זה כנגד זה עשה האלהים,והמלא"ך גוג" העוסקים בכשפ"י הסיטרא אחר"א באמצעותו יודעים עתידות ומשביעים  נחש"י  קר"ב   אותיות  נש"ק  חר"ב   לעשות מלחמ"ה כנג"ד ישראל צדיקים קדושים יש להם חלק בעולם הבא,

אין בשום פנים ואופן לעשות שימוש בזה השם אשר הינו שור"ש כל  גבור"ה{קשה}דסיטרא אחר"א והמשביע נזק"ו יהי"ה  ר"ב וכה קש"ה עד אשר בניו יושמד"ו ממחל"ה קש"ה ודורו"ת על גב"י דורו"ת  מלאכ"י מעל"ה יקללו צאצאי"ו  בכד"י להשמיד זרע"ו  ולמחות עפר"ו, הרחמ"ן יצילנ"ו   מזה השם  טו"ב למשבי"ע שלא היה ב"א  לעולם.

 

שם אבג יתץ קרע שטן נגד יכש בטר צתג חקב טנע יגל פזק שקו צית(בשכמלו)-,זהו השם  מ"ב  הגדול והמלא"ך  אשר מגולה מן זה השבעת השם הינו   מגד"להו"ם  והוא{המלאך}  חותם   במשביע    הגול"םב",זה אור ה"חכמה" בגימטריא גול"ם-סוד חכמה {ב}ראשית אשר המשביע בעת שמתעב"ר בנשמ"ה זוכ"ה להכי"ר ישיב"ה של  מעל"ה-רז"י העול"ם הב"א בעוד"ו שוכ"ן בתו"ך כל"י בש"ר וד"ם   ,

אך יש סכנ"ה ש"בשר  ודם"  יהפו"ך לכדי  שבו"ר  ד"ם-כלי הנפש של המשבי"ע יישב"ר עקב בהל"ה ממחזו"ת העולם הב"א,ובעת שהכל"י נשב"ר האות א"-מוחין נעק"ר  וה"דם" זה מה שנשא"ר-בריי"ה אשר איבד"ה זה העולם והעליון כב"ר לא מוכ"ר  והכ"ל עקב סקרנו"ת-אשר חותמת קריס"ת מערכו"ת  במשבי"ע לא לשמ"ע,לשון לא נשמ"ע לאזהר"ה אי"ן לך עס"ק  בנסתרו"ת. 

 

שם אבד,-ראה   אב"ד  בגימטריא  ג"ד-זה המלא"ך גד"אל-החותם מז"ל במשביע זה השם,אך במידה וההשבע"ה לא נעשית ביושר ובדרכי התורה, המלא"ך גדא"ל  נוט"ל רשות מן  המאציל יתברך ויתהלל בע"ל כל הכוחות כולם להחליף  אות א" באות ע"  ובכך מקובל  גד"עאל-זה המלא"ך גוד"ע וכורת נפ"ש המשבי"ע ומוריד"ה לגיהנ"ם שם נשרפ"ת מא"ש הייגו"ן-סוד המלאכי"ם המגני"ם את ההשבע"ה שהוציא מפי"ו,בסוד ל"א לשמ"ה   בגימטריא  ס"מ  שאל"ה,המלא"ך סמא"ל{מלאך הגיהנם}מכ"ה בו יו"ם וליל ללא רח"ם שוא"ל נשמת המשבי"ע מלבנ"ה בא"ש הגחלי"ם ולאח"ר מכן חותם  שמות ההשבע"ה על בש"ר המשבי"ע, הרחמ"ן יצילנ"ו   מחר"ב הנקמ"ה של המשביע   ל"א  לשמ"ה.

 

שם אבי-,זה ההשבעה בסוד {א}דיר  {ב}מרום  {י}"ה,והמשבי"ע זה השם זוכ"ה  לנצ"ח אויבי"ו,בסוד אבי"ה-לשון אויבי"ם,ובעל השבו"עה יכרות את נפ"ש שונאי"ו והעומדים בדרכ"ו  לשם השגת המטרה,אך יש לזכור אין לעשות שימוש בזה השם  והעושה   {מ"}ר{ו}{ם}  בסוד "מום"  ייחתם בגופ"ו  ומעוו"ת יהי"ה צורת"ו הגפיי"ם של ילדי"ו יכרת"ו  באסו"ן  נור"א  ומו"ם-בסוד רוח"  אימי"ם {מומיה}תדב"ק  לגופ"ו  ותכה"ו  ב"אש  הגיהנ"ם  על מנת ללמד"ו  במקום  אדי"ר{ברכה}  האות  א"   רוד"ה  ב"ך ומכ"ה אותך במכות פולס"א דנור"א-מקלות של א"ש-לשו"ן מקהלו"ת של מלאכי"ם מקטרגי"ם כנגד"ך עד אשר זרע"ך וזכר ילדי"ך יימח"ה מן העולם  הב"א.

 

שם אבי-,זה המלא"ך  בסוד אות א" במלוי   פל"א בחיבור י"ב מקובל שמ"ו והו"א   פביא"ל,-זה המשביע בזה השם גוזר פובי"ה{פחדים}בפנימיות אויבי"ו עד אשר יומתו ממכ"ת הפח"ד,אך העושה זאת כנגד נשמה יהודית  פביא"ל   מהפ"ך סדר האותיות וחותם    פ"י אב"ל-מיתה על משפחתו של המשבי"ע את שמ"ו,אוי לשוט"ה שחש"ב לחתום פוביו"ת ביריבי"ו וסופ"ו שפובי"ה סוד פ"ו בגימטריא אלהים{מידת הגבורה יתברך}שחט"ה את עורקי"ו{ילדיו} באמצעות   ה"ב-מלאך המיתה בתורת הקבלה הקדושה,הרחמן יצילנ"ו.

 

שם אביזו-,ראה זה ההשבע"ה  המשבי"ע  יד"ע  זי"וג  המיועד עבורו,והרי אביז"ו  בגימטריא זיו"ג,והמשביע משביע המלא"ך זיו"גאל  בסו"ד  ב"  מלאכי"ם המרכיבים זה המלא"ך,   מלא"ך  גא"ל  ומלא"ך  זי"ו  וכאשר המשבי"ע  משבי"ע ב" השמות נול"ד המלא"ך זיוג"אל,ההשבעה בסוד אנוכי  פלוני בו פלונית משבי"ע את  המלא"ך זיוג"-א"ל לגלות למענק"י סתרי הנשמ"ה שם זיוג"י בשער מעל"ה, יש להדגיש  אשר במידה וההשבעה לא נעשית באופן הרא"וי  אז בכ"ך  "אביזו" בגימטריא  בזו"י   א",-המשביע  יומ"ת עקב שביז"ה אותיות הקוד"ש והכ"ל למע"ן רצונ"ו לדעת זיוג"ו ולא בט"ח באלק"י ישרא"ל אשר בעת יגי"ע זמ"ן זיוג"ו מן השמים יודיעו למענו לל"א  שבועו"ת  האסורו"ת  .

 

שם אביע-,ראה  ש"ם  אבי"ע    בגימטריא יג"ע,זה המלא"ך יגעא"ל אש"ר  בע"ת המשביע  בעל יגיע"ה להשגת דב"ר  מסייע"ו ועוזר"ו עד השלמ"ת המשימה, זה סוד יגעא"ל  אותיות  א"ל  חותם  באמצעות המלא"ך  י"ג מידות הרחמים שהינם פל"א  האות  אל"ף{ספירת החכמה המכחידה כל קליפה דסיטרא אחרא},אך במידה והמשביע לא נשמ"ר   יגעא"ל נוטל רשות מן המאצי"ל יתבר"ך למלות אות ע"ין בשמו ובכך מקובל  נג"עאל,-נגעי"ם  וצרעו"ת-בסוד צר"ה ועיוו"ת{מידת הגבורה הקשה} תפג"ע במשבי"ע ובבנ"י המשפח"ה אשר יומת"ו במחלות עו"ר שעין לא ראתה,הרחמן יצילנו.

 

שם אבכו-,הבט, אבכ"ו  בגימטריא   כז"ב,זה המלא"ך כזביא"ל-ודבריו שק"ר, זהו מלא"ך הסיטרא אחרא אשר המכשפי"ם באמצעות שקרי"ם וקסמי"ם מפעילים אשלי"ה  על ישראל עם קדושה,אין לבוא במג"ע  עם זה המלא"ך שהינו שורש כל טומ"אה,המכשפים  נוטלים זה השם ומשביעים  כ{ז"ב}  ל"בוז"-ולבצע נקמ"ה  באויביהם והכ"ל למע"ן רצונ"ם לקב"ל ממו"ן כבו"ד ושרר"ה,המשביע זה השם נכר"ת מן העולם הב"א והמלא"ך  כז"ב  בו"זז  נשמת"ו ונוג"ס בשר"ו בעת כל"י גופ"ו נטמ"ן באדמ"ה,המשביע נהפ"ך מזו"ן לכז"ב- {כ"ב}  {ז}"וחלים.

 

שם אבליוליאז-,בגימטריא  זיו"גלאל"י,זה ההשב"עה חותמת במשבי"ע קש"ר נשיק"ה-רוח ברו"ח  בשכי"נה,בסוד זיוג"-לא"לי.אך במיד"ה והמשביע לא רצוי לבוא בשערי מעלה אז זה המלא"ך אותיות שמו הינם   ל"י-אג"ו{ז}יא{ל}- הוא יומ"ת  על ידי קליפת אגו"ז-  בגימטריא זו"ד-במלוי אות זי"ן  זדו"ני-א"ל, זה המלאך ימיתו בכונת זדוני"ת ויעוקרו מן העולם.

 

שם אבנוקטה-,זה המלא"ך  קנטואה"ב,זה מלא"ך  החכמה החותם  הצלח"ה בתחום האהב"ה במשביע שמ"ו  במש"ך   ט"ו  ימי"ם,וט"ו בגימטריא י"ה-חכמה ובינ"ה שזה אותיות  {ח}כ"ם  [א][ו]ה"ב  [י]י"ן,זה המלא"ך הינ"ו  יוח"אי-לשון מחיי"ה ליב"ו של המשבי"ע,זהו רבי שמעון {ב}[ר]"י י[ו][ח]א"י שהינו מלא"ך ה"חובר"  למשבי"ע ומסייע"ו למצו"א  אהבת"ו.

 

שם אברטיאל,-ראה   זה המלא"ך  ט"לברי"אא,זה מלא"ך הלידו"ת המשפי"ע ט"ל בגימטריא שם יו"ד ה"א  וא"ו  למבקש"ת להקל"ט בפר"י בט"ן,המשביע עליו להיות מנוס"ה ובעל רשות מן שמים לפעול בזה המפתחות{ילודות},ובמידה ולא רשאי מעת ה" אין לא עסק בנסתרות,   "אברטיאל"  הופ"ך  להיות   המלא"ך   א"ב  טריא"ל  בסוד חותם  ב"אב"  -בעל היולדת  מוחין טריא"ל-מחודש{טר"י},ובזה המוחין הזר"ע הרוחנ"י מחוד"ש  ומשפיע ש"ם ייחו"ד לשם זיוו"ג הילוד"ה. אך במידה והמשביע  משביע זה השם יותר מב" פעמים בשנה אז בכ"ך  אברטיא"ל בגימטריא   דרטיא"ל-חותם   דלו"ת רטיי"ה  ועלט"ה  בשם שהושב"ע –וגורם למות עובר"ה בעת לידת"ה,הרחמן יצילנ"ו.

 

זהו המלא"ך     ט"טטטט-  בגימטריא  מ"ה  בגימטריא אד"ם  בגימטריא שם יו"ד ה"א וא"ו  ה"א  אשר הינו בעת שמושבע עוצ"ר המלא"ך מגפ"אל-מלאך המות מלהזי"ק  ולייטול נשמות באמצעות מחלו"ת וזוהמ"ה.              

א

ג

ה

ז

ט

ג

ה

ז

ט

א

ה

ז

ט

א

ג

ז

ט

א

ג

ה

ט

א

ג

ה

ז

 

שם אגלא-,זה המלא"ך בסוד הפסוק  א"תה  ג"יבור  ל"עולם  א"דני שזה אותיות  זהות   ל-    די"ן גבריא"ל  עול"ה  מ"ה,זהו המלא"ך גבריא"ל החותם גבור"ה במשבי"ע  לבצ"ע לחימ"ה כנג"ד  יצר"ו הר"ע,וזה המלא"ך עושה בסוד חתימת שם מ"ה בגימטריא אד"ם בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו ה"א  -השם המפורש על מצח"ו של המשבי"ע אשר בכך גובר על החומ"ץ-זה סמא"ל הרשע,

יש לדעת אשר בגאולה   השלמה מלך המשיח באמצעות זה השם משביע המלאך גבריא"ל לשם סיוע"ו להבאת הגאולה ,והרי  א"תה  ג"יבור  ל"עולם  א"דוני  מקובל  שם אגל"א בסוד אות  א"   גא"ל  ישראל עם קדושה באמצעות קבל"ה מעשי"ת השבע"ת המלאכי"ם וידיעת שמות השערים,אוי למשביע אשר  מכניס עצמו בזה השם זה השם שמור למל"ך המשיח ורק עבורו{עיבורו} יש ה"מגן" בגימטריא  ג"  פעם א"ל א"ל א"ל לקבל את עוצ"ם הגבור"ה של גבריא"ל מלא"ך הלחימ"ה ללא שכל"י הגו"ך יישב"ר מגודל המעמס"ה,.

 

שם אגלא-,הבט זה המלא"ך   בגימטריא   גב"ל בסוד נהוה הוא ג"ב א"ל-זהו מלאך אשר בעת שמושבע גוב"ה  נשמות{חובות}אשר המשביע מזכירם בעת ההשבעה,זהו מלא"ך הגיהנם ויש לרחוק מזה השם ולא לבטא"ו אף לא באות קטנה פ"ן המשבי"ע זרעו יושמ"ד וכ"ף הקלע מקום משכנו בעת נשמתו תנטו"ש את כל"י גופ"ו  הנטמ"ן בפנימית האדמ"ה.

 

שם אדירירון-בגימטריא  י"י  אדנות,זה המלא"ך  אדו"ן  ת"ו-מלאך הייחודים,והמשביע  המשביעו זוכ"ה לידעת סוד הייחו"ד –אור הנבוא"ה מגולה לו{למשביע}משערי מעלה, זהו מלא"ך מגי"ד וכשמו {אדי"ר}ירו"ן-חותם רו"ן{שמחה} אדיר"ה בפנימיות המשביע, א"ך הסכנ"ה גדול"ה אדירירו"ן  בגימטריא רי"ו   אדי"ר   ן",בליווי השמחה חותם   גבורה בגימטריא רי"ו אשר יש בכוחה להמית האדם מרוב  הבהל"ה עקב הידיעה  עד כמ"ה המאציל יתבר"ך השגחתו פרטנית ופרטית על כל נברא ונברא.

 

שם אדמע-,זה  מלא"ך  עאד"ם-חותם הוא  ע"  פנים של התורה –סוד שם אד"ם בגימטריא שם מ"ה בגימטריא שם יו"ד ה"א וא"ו ה"א במשביע את שמו לגלות עבורו{עיבורו} סתרי תורה משערי מעלה,אוי למשביע אשר לא זכאי לאור הגדול המלא"ך  א{ד"מ}ע  גוזר עליו קליפת ד"ם-לשון מש{מ}י{ד} ומוחה נשמתו ונשמת ילדי"ו  וזרעו משומ"ד,הרחמן יצילנ"ו.

 

זה המלאך  אמא"ם - בגימטריא מב"ם-{מ}איר  {מ}לכות {ב}ינה  ,זה המלאך כאשר מושבע חותם דע"ת והבנה חדשה{נשמה} במשביע,אך חס ושלום והמשביע לא טהור די"ו זה המלא"ך  עוקרו מן העולם באמצעות  אמא"ם-אימ"ה וחתימת מומים בבש"ר גופ"ו,. 

א

ד

מ

ע

ד

מ

ע

א

מ

ע

א

ד

ע

א

ד

מ

     

שם אדנייתץ-,זה המלא"ך  בגימטריא ציית"ןא"ד   על שם שהמשביע  את שמו הינו ציית"ן לשבועה  וכשמו    ציית"ןא"ד      גוזר מיתה על השם הנדרש לעשות בו נקמה באמצעות ציאני"ד – הרעלה,ושמו מרמ"ז  א{דני}יתץ  מנת"ץ באמצעות די"ן  זהו מלא"ך גבורה ונקמה קשה מא"ד-כח הסיטרא אחרא באמצעותו מבצע השליחות לייטול הנשמ"ה,אוי למשביע העוסק בזה השם כל  העונשים הכתובים בסר הגיהנם נגזרות על המשבי"ע המאב"ד את כל  העולמות  ואת חיי"ו מסיי"ם באסו"ן לא נתפס, הרחמן יצילנו.

 

שם אהא אל-,בגימטריא  המלאך   אה"בל,זה המלאך חותם אהב"ה ורחמנות בפנימיות ל"ב  המשביע,וגם להיבות בעבודת  ה" ובאופן התפילה.,אך במידה והמשביע אין לא ייסודות בעולם התורה ומיד ללא כל עכיב"ה רוצה לחמוד סתרי תורה מן מלאכ"י א"ש וסער"ה,המלא"ך  אהא  א"ל בגימטריא  א"  להב"-גוזר על המשבי"ע  להב"ת הדיהנ"ם  אפל"ה ומיתה בדר"ך ייסורים קשים אשר להם השתיק"ה  יפ"ה.

 

שם אהאגאקוש,-בגימטריא ,ב" קשו"ט,זה המלא"ך קשוט"אל החותם במשביע שמ"ו  מוחין קשו"ט{עטרות התורה} –סוד חכמה {ב}ראשית,אך במידה והמשביע לא זכאי   ב" קשו"ט  הופך עבורו  ל"שוט  ק"ב   -וק"ב בגימטריא  אלהינו, חבר שו"ט ומקובל  שו"ט   נ"  אליה"ו   ממיתו ושוחט"ו אשר הע"ז לעשות שימוש לא נאות בשמותיו של המאציל{הבורא} יתברך ויתהלל בעל כל הכוחות כולם.

 

שם אהב,-ראה  זה המלאך  אה"ב-הינו מלא"ך אהב"ה,והרי אה"ב בגימטריא ב"ו,בפנימיות זה המלא"ך   ב" פעמים  ו"  בגימטריא י"ב צירופי יהוה יתהלל אשר אותם חותם  במשביע שמו אשר מבק"ש סיוע"ו למציאת אהבת"ו,אך במידה והמשביע עשה שימוש לא נכון אז "אהב"  הופך ל"אויב"-וממתי בעל השבועה בעת התפילה וללא כ"ל עכיבה נוטל נשמתו ומורידה לשאול תחתיו"ת  שם הא"ש עוקד"ת נפש"ו ושוחט"ת   עצמותו ,

הרחמן יצילנ"ו  מהטינ"ה שזה המלא"ך שומ"ר למ"י שלא אהו"ב  בשערי מעל"ה על ידי הבורא יתבר"ך ויתה"לל אי"ן מלבדו כלל וכלל, וזה המלאך אה"ב   מרוב אהבת"ו לה" יתבר"ך  אוי"ב כל המנסה לקר"ב לשערי מעל"ה שמ"ה ה"  יעניק עבורו אהב"ה  מופח"תת ורק מן זה המחשב"ה זעמ"ו מתמל"א  ואפ"ו מל"א טינ"ה וקנאה.

 

שם אהביאל,-בגימטריא  גא"ל  י"ה,זה המלאך מביא לזירוז הגאולה ועל ידי השבעתו נפתחים מעינות החכמה העליונה אשר מעבירה ממשלת סמא"ל הרשע, המשביע זה השם יש לו להיות אית"ן בדעתו ולא לסטות לא ימין ולא שמאל מדר"ך האמצ"ע-תורת ישראל הקדושה אמ"ת יחיד"ה,חס ושלום למי שלא צולח במשימ"ה זה המלא"ך   אהביא"ל   מתמל"א איב"ה-א"ל-שורש כל דינים דגבורה ומוס"ר נפ"ש המשביע שמו לשפיט"ה על מנת לעוקרו ולמחותו{את המשביע}משערי העולם הבא,הרחמן יצילנו.

 

זה מלאך    ההא"ה-בגימטריא  הי"א,הינו מלא"ך השכינ"ה הנקראת הי"א בסוד חותם במשביע שמ"ו את האמונ"ה השלמ"ה,כנאמר אי"ה-זה המלא"ך{שכינה}  "מקום כבודו להעריצו",באמצעות זה המלא"ך המשביע מקבל רצו"ן  להערי"ץ ולשב"ח אלק"י ישרא"ל  אל אהב"ה השלמ"ה,ובכך המשביע השם  ההא"ה   משי"ג  מקו"ם{קו אמצע} המעניק עבור סודות הקיו"ם{יקום},

אך חס ושלום  במידה ונושא השבועה לא שומר על קדושה וטהר"ה השכינ"ה נושכ"ת{נוטלת} נשמתו  וגוזרת על  הנבר"א  כ"ף  הקל"ע-לשון נקל"ע  לרוח הסער"ה הממיתה נפש"ו  ונפ"ש  קרובי"ו –ללא  יכולת המתק"ה,הרחמן יצילנו מזעם השכינ"ה-הנושכת רשעים הרוצים ליינו"ק שפ"ע המיועד עבורה.

א

ה

י

ה

ה

י

ה

א

י

א

ה

י

ה

י

א

ה

 

שם  אהעפ,-בגימטריא    המלאך  "עוף",על זה המלאך נאמר "כי עוף השמים יוליך את הקול",המשביע זה השם זוכ"ה  למוחין  יולי"ך{בעל יכולת לימוד הלכות התורה},בסוד "קול"-סוד קו אמצע{התורה}פותח שערי מעלה עבור המעיי"ן בדפ"י תלמו"ד  התורה הקדושה,"עוף השמים"-זה ההשבעה  מעייפ"ת את השמים מילות לשונם ומשביעים המלא"ך הגדול והנורא, ולכן עו"ף-זה רוח עייפות ועל המבצע זה התפילה לצבו"ר כוחות בטר"ם מכניס עצמ"ו בשער"י מלאכ"י הלימו"ד אשר לא מפסיקי"ם  מלעיי"ן בפנימיות האו"ת,וחס ושלום שמרוב חכמ"ה המעוטר הוא משערי עליון את דעתו לא יאב"ד   בעקבות אי רצונ"ו לישו"ן.

 

שם אהש-,בגימטריא   אש"ה,-זה  מלא"ך השכינ"ה  אשר חותם במשבי"ע כח הא"ש-מוחין הנשמה,אך במידה ונושא ההשבעה  לא כשי"ר להכי"ל אור פנימיות התורה   השכינ"ה גוזרת עלי"ו מות גחלי"ם{דיני א"ש המייסרים נפש"ו  עקב בזיונו את אותיות הקודש},.

 

שם   או,-זה המלא"ך   בפנימיות  ז" מדות חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסו מלא"ך, והמשביע שם   א"ו{בגימטריא  ז"}זוכה בחר"ב  זי"ן{לחימה}-סוד יין{התורה}אשר מכחידים ועוקרים כל קליפה דסיטרא אחרא-סמא"ל הטמא למכות רומי הרשעה,אך במידה והמשביע לא אית"ן בדעתו  המלא"ך ישתה"ו ביי"ן עד שישכר"ו  יקשר"ו בשקר"ו  ויעקו"ר נשמת"ו  ונפ"ש משפחתו,אין להשביע זה המלא"ך אשר סוד"ו   א"לף  ז"ין     בצירו"ף המלא"ך נזפיא"ל-מלאך הנזיפ"ה והנאיפ"ה אשר מפיל המשביע שמ"ו לתהומ"ות הגיהנם שם גוז"ר עינויים קשים על הנופלים ברשת"ו,הרחמן יצילנ"ו.

 

שם אוא -,זה סוד המלא"ך  ב"ו{גימטריא  או"א}ובפנימיותו  אות ו"-תפארת {מאור התורה}והיו  בי"ת  קיבול  -למוחין רז"י הקבלה שאותם חותם במשביע את שמו לשם למידת זאת החכמ"ה  על כ"ל רזי"ה  בסוד המשביע זוכה לאות   ל"  כריזה, זה מוחין הנבוא"ה    י"ה  כרו"ז  אשר בזכות המלא"ך המעניק למשבי"ע אות למ"ד-לשון מלמדו את דרכ"י ההתנבאות בעל התפילה זוכ"ה לרו"ח מגל"ה עמוקו"ת,אך הסכנה רב"ה עקב הדינים הקשים אשר  המלא"ך  או"א  חותם בעת הלימו"ד,וראה או"א  בגימטריא ב"ו בסוד וא"ל   זוע"ם  {ב}כל  י{ו}ם  שזה אותיות כל"י  יבו"ם, כלומר המשביע יומת ללא שיזכה לילדים ואשתו על מנת להצי"ל נפש"ו ממדור הגהנ"ם  יש עליה לבקש  ייבו"ם מן  א"ח המשביע{שהומת} על מנ"ת שיחד"ש את נשמת המומת וללא זה  נא"בד ונכר"ת.

 

שם אואא-,זה  המלא"ך  בגימטריא  או"ב,באמצעותו הסיטרא אחרא מבצעים  כישופים ומעשי או"ב,אין לקרוב אל זה המלא"ך אשר משבי"ע שמו קוש"ר נפש"ו בשק"ר הנתע"ב  ו"אוב"-עבורו אוי"ב  אשר יהורג"ו בעת מבק"ש סיוע"ו,זה המלא"ך מל"א איב"ה  ושנא"ה לכל ענין המייצ"ג קדוש"ה,זהו שורש הסיטרא אחר"א ומלך המשי"ח באמצעות  השבע"ת ארגמ"ן  יישח"ט   אאו"א  בגימטריא  או"ב  בגאולה השלמה, זה אאו"א  בגימטריא   ג"ו-הינו גוי"ה-לשון גוו"ע  ונכח"ד בעת משי"ח ישראל נ{גל}ה   ורק    ל{ג}וא{ל}   היד"ע{דעת}   הנדרש"  לעמו"ד מול זה  מלא"ך השטנ"ה המשטי"ן ללא הפס"ק ומבקש לעשות נקמ"ה וכישופים  בישראל צדיקים קדושים  יש להם חלק בעולם הבא.

 

שם אואיא,- בגימטריא  אוי"ב,זה המלא"ך אויב"אל-הינו מבצע נקמ"ה עבור המבקש להשביעו כנגד השם המובא, "אויבאל"-לשון אב"ל ועצבות זה הכלים אשר נוט"ל הנפשו"ת,המכשפי"ם והקוסמי"ם דסיטרא אחר"א באמצעותו מבצעים לחימ"ה  כנגד הצדיקי"ם ישראל קדושים  אשר בכ"ח התורה מבקשים להבי"א גאולה שלמ"ה לעם אשר שור"ה בגלות אחרו"נה.

 

שם אואס-,זה המלא"ך  אוא"ס   בגימטריא   ב"  ס"ו,בסוד הוא מהוה חכמה  {ב}ראשית  עבו"ר  משיח  "בן דוד"  בגימטריא ס"ו בגימטריא גלג"ל  אשר בשנת  תש{ס"ו}  הח"ל בהשבעת"ו{סיועו}להבאת ג"אול"ה שלמ"ה באמצעות ייחו"ד שמ"ו  בסוד  אוא"ס  א"לף  ו"או  א"לף  ס"מך   מקובל   פל"אאל  בסוד  הו"א  מ{גל}ה למשי"ח   פל"א   א"ל  סוד  ספירת  אל"ף{חכמה}-כנאמר "א"אלפך חכמה אשר מכחידה סמא"ל הטמא-

מלכות רומי הרשעה וחותמת  {ג}או{ל}ה  עבור{עיבור}ישרא"ל   {ב}נשמו"ת  [ש]"ל  [ק]דוש"ה בסוד ה"קשב"ה  לקו"ל{כרוז}השכי"נה הנשמ"ע  בכ"ל יו"ם  בפנימיות הנבראי"ם אשר עקב הגלות לא נודעי"ם לקולות השמימים אשר בוקעים מן הגרונות האלוקים בסוד  ג" רנו"ת  שמ"ע-{ש}חרית {מ}נחה {ע}רבית  ג" פעמים זה השם מושבע על ידי משיח צד"ק ובכח ההשבעה הנוראה מוש"ך אור החכמ"ה אותיות כ"ח  מ"ה בגימטריא אד"ם בגימטריא שם יו"ד ה"א וא"ו  ה"א-סוד שם המפורש שופר מש"ה-השור"ף הייצ"ר הר"ע.

 

שם אואסבה-,ראה  זה המלאך  אואסב"ה   בגימטריא  "הסוד"-על שם שבעת השבעתו מ{גל}ה  רזין דרזין עבור המשבי"ע את שמ"ו,והבט  אואסב"ה אותיות האב"א  ס"ו,זה אור החכמה אשר המלאך מביא לגילוי עבורמשיח   ב"ן דוד  בגימטריא ס"ו בגימטריא גלג"ל  ומסייעו להבאת הגאולה,המשיח ישביע המלא"ך או"אסב"ה  שהינו מוחין  {א}מא  {ו}{א}בא   {סבה}-למוחין גדלות משיח נקרא, ובזה החכמה משי"ח  מבט"ל  כ"ח   {א}{ו}אס{ב}ה  -סוד "אוב"{כישופים}מן מלכות הקדושה ובזנ השם יעקור ויימח"ה זכ"ר עמל"ק הרשע מלכות הסיטרא אחרא,יש לא לעשות שימוש בהשבעה  תחת זה השם מכיון שזאת ההשבע"ה רק משי"ח  יוד"ע את הניגו"ן  הנכו"ן המובל בשערי מעלה,

אוי למשבי"ע  שאיננו מאזין ושומע ומנסה להביא לקירוב הגאולה  זה המלא"ך   מית"ה יגזו"ר  על זרע"ו המשומד על שרצ"ה למלו"ך על כס"א המלכות במקום ב"ן דו"ד משי"ח ה" בישראל נקר"א, ב"ן דו"ד –לשון בסז השם  ד"ן   דו"ב{סמא"ל הרשע}למיתה בפולס"י דנור"א וב{ג}או{ל}ה השלמ"ה-זה ההשבעה עוקרת וכורתת ראש הסיטרא אחר"א-נח"ש קדמונ"י רע.

 

שם אובכ-,הבט   זה המלאך  שמו   בוכא",בסוד בפנימיות המלא"ך  ב"ו מקויים הארת  כ"א בגימטריא שם אהיה,והמשביע בכח זה השם בונ"ה דעת חדש"ה סוד  כ"ו  בגימטריא י-ה-ו-ה-  יתהלל החותם לידעתו  סוד א"ב-{א}לפא {ב}יתא צירופי אותיות{חכמת הצירופים}-חכמה אלוקית המ{גל}ה רזי"ן דרזין,אך במידה והמשביע לא נכונה ביצע ההשבעה אשה  המלא"ך  "בוכא"  גוזר עליו  עניין  "כאוב" ומכרית נפש"ו  של המשבי"ע מן שערי העולם הב"א.

 

שם אודם,-זה המלא"ך  מאו"ד-הוא מלאך המיתה כנאמר  על ידי חז"ל  טו"ב  מא"ד,זה הייצר  הר"ע העושה  באמצעות דין "אדום"  גזרות הדי"ן  שהבורא יתברך מלך מלכי המלכים  בעל כל הכוחות כולם מצוו"ה עליו,המשביע זה השם  בכוח"ו להמית אויב"י ישרא"ל,אך הסכנ"ה גדולה מכיון שמזמן הוא המשביע מלא"ך גבור"ה דסיטרא אחר"א אשר  חפצ"ה נפ"שו  בתאוו"ת  בש"ר  ועל כן שמ"ו ק"ץ כל בש"ר-הינו עוק"ץ באמצעות שמו או{ד"ם}-,את ד"ם המשבי"ע ומבקשו להפילו לשורש  נ" שער"י טומ"אה משם אבדה נשמת המשבי"ע אשר לא צל"ח את הניסיון בטר"ם  זוכ"ה  לצוה על המלא"ך להכו"ת באומות העולם הסיטרא אחרא,-ולהכחידם מן העולם,

המלך המשי"ח הוא היחיד שיעשה שימוש בזה השם אוד"ם  וזה מ{ג}ו{ל}ה -ש"אודם" זה אותיות   ו"  אד"ם,  ו"משיח"  בגימטריא נח"ש   שהינו דקדושה והוא יצוו"ה  על נח"ש דטומא"ה להכות בסיטרא אחרא ולמחות זכר"ם,ועל כן משיח ישראל נקרא יחיד ח"י עולמים-לשון הינו היחיד שח"י לאחר שמשביע ז"ה השם אשר שורשו מן סו"ף העולמות{נ שערי טומאה}וסופ"ו-עד ס"ף העולם הב"א,בסוד י"ם סו"ף שזה אותיות  פו"י  ס"ם,המשיח אותיות מש"ה ח"י בכח ההשבעה גוזר  {פו"י}-{פ}ודה {ו}מציל {י}שראל ומכחיד ס"מ{אל} הטמא מלכות רומי הרשע"ה.

 

שם  או וחת מוס-,בגימטריא המלאך   אחו"תסמ"ו,-זה מלא"ך הסיטר"א אחר"א  הנקרא ס"ם{אל} ו"אחותו"-לילית גוי"ה שפל"ה-שורש הקליפה הטמאה, זה השם המכשפים והקוסמים מכוחות הרש"ע משביעים על מנת לדעת רזי"ם שבכוחם  לפגו"ם בקשושת ישראל צדיקים קדושים,אין לעשות שימוש בזה השם והרי נפש המשבי"ע בעת ההשבע"ה נקשרת רו"ח ברו"ח{נשיקה דטומאה}במושא{נושא} ההשבע"ה ובעולם הב"א יהי"ה{יהווה}כלב"ו {מלאך חבלה}של סמא"ל הרש"ע,הרחמן יצילנ"ו.

 

שם אוח-,זה  המלאך או"ח בגימטריא   ט"ו  חותם במשבי"ע את שמ"ו ו-ט"ו בגימטריא  י"ה-חכמה ובינה המעניקים למשבי"ע חכמ"ה עליונ"ה סוד אות  א"ח   ו",-תפארת ישראל{א"ח}אשר מ{גל}ה  למשבי"ע   ו"  אותיות השם הקדו"ש  מהם חותמים איחו"י בין שונאים,זהו שם שלום העולה מן הפסוק הקדוש  {ש}תשכיבני  {ל}שלום  {ו}תעמידני   לחיי{ם}-מקובל  מלאך "שלום"-סוד ק"ו אמצ"ע המשכין שלום ואחוו"ה בן רחוקי"ם אשר השינא"ה בוקעת  נפשם מבפנים,על המשביע להיות בק"י  בשם י"בק-{י}חוד  {ב}רכה  {ק}דושה-סו"ד ו"  נגינו"ת{ייחודים} הנולדים מן שם המלא"ך  או"ח,וסודם  חו"א  או"ח  וא"ח  חא"ו   אח"ו   וח"א.-סוד מעשה המרכבה.

 

שם אוחל-,זה  מלא"ך  אחו"ל-בסוד  אחראי על השפעת חכמה אות א" בסוד  "א"אלפך חכמה בימ"י  ה"חול"{שלטון הסיטרא אחרא},אין להשבי"ע את זה המלא"ך הוא מכל לשורש חכמ"ה חיצוני"ת ועלול לחותם רו"ח כפיר"ה במבקש לרכו"ש חכמ"ה באמצעות זה הצינו"ר הגוז"ר   "חולא"-לשון תחלוא"ה ומחל"ת נפ"ש על העוסק בזה סוד של השב"עה.

 

שם אוי-,זה המלא"ך   או"י  בגימטריא   י"ז  בגימטריא טו"ב  בגימטריא שם אהו"ה,המלא"ך הקדוש משפיע דעת קודש{שם אהוה}לבעל ההשבע"ה א"ך יש להשמ"ר   מן הדינים{צליל  או"י}המלווים לקבלת הדעת בפנימיות המשבי"ע השבוע"ה,חס ושלום שהמלא"ך     או"י  בגימטריא  י"ז  לא יחב"ר  או"יז  ויחליף אות א"  באות  ה"  וחותם עקב ריבוי אורות{דעת} מדרגת הז"וי במשבי"ע אשר דעת"ו  נטרפ"ה-לשון נפ"ל לקליפ"ה  -שער נ"  טרפ"ה{דטומאה}.

 

שם אויצ-,זה המלא"ך  "יוצא"-אל ,הינו  מביא לגילוי  י"ו אורות אשר יו{צא}ים מ{ג}ו{ל}ים למשבי"ע זה המלא"ך  ג"  פעמים בכל יו"ם  במשך  י"ו ימים,בסוד  א{ו"י}צ-הינו  "צא"{מגולה}לאח"ר  י"ו  ימי השבע"ה,במידה והמשביע לא חז"ק בדעתו  המלא"ך  "אויצ"-גוזר בפנימיות המשבי"ע קליפת  נ" שער"י טומא"ה הנקראת  צוא"ה-חיסרונו"ת  ומומי"ם המכחידים זכר"ו מן העולם הב"א,הרחמן יצילנו.

 

שם אויש-,הב"ט  זה מלא"ך טמ"א וסו"דו   יש"ו-א,הינו מהו"ה חכמ"ה דסיטרא אחר"א  עבור  ישו"ע-{י}מח  {ש}מו   {ו}זכרו  {ע}ולם,ובזה ההשבע"ה המכשפים ברצונם לחתום  "יאוש"  בפנימיות ישראל צדיקים קדושים,זה מלא"ך טמ"א בן טמאי"ם  והינו  אופ"ל  יש"ו  בצירו"ף  יאו"שפ"ל,-הינו בעל רצו"ן לייא"ש ולהשפי"ל תורת ישראל אמ"ת יחיד"ה קוד"ש הקודשים שמה,וביום ההו"א מל"ך המשי"ח  אותיות מש"ה ח"י  יעקרו ויימח"ה זכר"ו  באמצעות השבע"ת השם הקדוש     א"ש    י"ו,

כנאמר על משה רבינ"ו   "יו קרנות על חד"ו-וזה סוד המלא"ך "חדו"  בגימטריא  ח"י-המעניק חכמה דקדושה בפנימיות {ג}וא{ל} ישרא"ל וזה החכמה משמידה ושוחט"ת סמא"ל הטמ"א-שר"ו של עשי"ו-ישו"ע  ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,מלך המשי"ח הינו היחיד ובעל ידי"עה אי"ך לבצ"ע השבע"ה של המלא"ך א"ש   י"ו  המכרית  יש"ו  אפ"ל-לשון המלא"ך המצי"ע ישו"ע  אפל"ה דסיטרא אחר"א  ובכ"ך מכחיש אמיתות תורת ישרא"ל  ובעת הגואל מ{ג}ו{ל}ה זה המלא"ך ממשלת"ו  נשרפ"ת ומועברת  והינו כל"א הי"ה-לשון מלך המשי"ח יכלא"ו במדור הגיהנם שם יימח"ה זכרו על מזב"ח הנקמ"ה.

 

שם אוכ-,ראה  זה  המלא"ך   כו"א  בגימטריא ז"ך-על שם שמשפי"ע מוחין ז"ך  וטהו"ר לבעת ההשב"עה,זה סוד שמ"ו  -כ"ו  בגימטריא י-הו-ה יתהלל החותם אות א"-חכמה דקדוש"ה אותיות  דו"ד  קש"ה בפנימיות המשבי"ע, וידעת קש"ה{זה סוד הקושיות-דינים אשר קודמים למאור דוד}-גילוי החכמה, ולכן על המשביע להיות יציב וחזק עד מאד במדרגת האמונה התמימה-שלמה שמה חס ושלום  לא ייפול באור האחוריים{דינים} הקודם בטרם כל גילוי פנים{חסדים}.

 

שם אומ-,הבט   זה המלא"ך  אומ"אל-לשון  חותם אימ"ה ופח"ד  בשם אשר  המשביע מבקשו לפוגע"ו  ולפג"ום כל"י נפש"ו,-זה המלא"ך הסיטרא אחר"א בסוד   א"פל  מו"ם  והינו חותם  קליפה טמאה הנקראת   אל"ף  מו"ם-עקב שמקורה מספירת אלפי"ם-חכמה דסיטרא אחר"א,אין להשביע זה השם והעוסק בסוג זה של השבע"ה  מנוד"ה מן העולם הב"א וחיי"ו  אין הם יסתיימ"ו בדר"ך הטב"ע אלא במיתה קשה ומשונ"ה  ,הרחמ"ן יצילנ"ו מן הזווע"ה.

 

שם אומניומע-,זה המלא"ך    בגימטריא אומ"נעי"ם"ו",-זה סוד מלא"ך אשר המשביע זוכה למדרגת  עי"ם-{ע}יבור  {י}ניקה  {מ}וחין המעניק עבור{המשביע} ידיעה בתורת האומ"ן{צירופים-אור חכמת האותיות}אשר הבריא"ה  בזה הכלי"ם  בא"ה לגילוי מרקי"ע{רקיעים}שחקי"ם,אך המשביע שלא הוסמ"ך מעת הבורא לעסוק במלאכ"ת{מלאכי}הייחודים זה המלא"ך מהפ"ך אותיות שמ"ו ל- עינוםאו"ם-לשון גוזר עינוי ואימ"ה-מיתה בידי שמים על מבצ"ע ההשב"עה שלא נעש"תה כהלכ"ה  בסוד  או{מ}ני{ו}{מ}ע  חבר האותיות ומקובל  "מום".

 

שם אומק,-הבט,זה המלא"ך  קו"מא-הינו על ידי השבעתו חותם הארת החכמה הנקראת קו"ם{קימה}לפנימיות  {א}דם המשבי"ע שמ"ו,יש לבצע ההשבע"ה אחר"י  טביל"ה  במקו"ה בסוד  "אומק"  החף אות א"  באות  ה" ומקובל "מקוה", זה המלאך מעניק גדלות מוחין{"קומה"}לבעל ההשבע"ה ו"עומק" גדול ללמידת רז"י התורה הנבואי"ת-צירופי יהוה יתבר"ך אשר בכוחם לשנות סדר"י בריא"ה, אך ח"ס ושלום נברא אשר טמ"א אור"ך חייו מבצע ההשב"עה אומ"ק חותם  קומ"ה{תרדמת ומיתה}על המשביע שעשה בשמו שמוש בזיון ללא רשות המאציל יתבר"ך ויתהלל בעל כ"ל הכוחות כולם,הרחמ"ן יצילנ"ו.

 

שם אונהאל,-זה מלא"ך  "הונאה"-אשר המשביעו יצליח במזימתו להונות בעניני ממון וכספים  ולא ייתפ"ס על יד"י בשר וד"ם אלא חר"ב הנקמ"ה{צדק} שמ"ה תעקו"ר את זרע"ו  ותמח"ה ילדי"ו ורעיתו מן העולם  עקב אשר עשה שימוש במלא"ך טומ"אה  ופג"ם בקדושת ציוו"י התורה תורת ישראל  אמ"ת יחיד"ה.

 

שם  אונהאל{דקדושה},-זה המלאך בגימטריא   ל"בונה",זה מלא"ך החותם רי"ח החכמה{לוב"ן}הקדושב בפנימיות ל"ב המשביע,בזה השם המלא"ך בונ"ה{מחדש} חידושי תורה עבור המשבי"ע אשר זכ"ה ונבח"ר משער"י מעלה לגלות רז"י תורה המ{גל}ים  או"ר  ה{ג}או{ל}ה  הנקרא גלג"ל בגימטריא ב"ן דו"ד הוא המשי"ח  בעל מדרג"ת  ב"ן  בסוד  ב"  כפול  נ" בגימטריא מא"ה אותיות הא"ם אור הבינ"ה  המלבי"ן{מטהר ומקדש}ישרא"ל ומחזיר"ם-בכ"ח  מ"ח רזי"ם  בתשוב"ה  שלמ"ה  הנקראת    לבו"ש   ת"ם-האמונ"ה באלק"י ישראל אל האהב"ה.

 

שם אופ-,הבט  המלא"ך  אופ  בגימטריא  פ"ז,המלא"ך  פ"ז מעטר המשיח אשר עתיד להשביעו בזה השם הקדוש בעטרו"ת{כתרים}של רזי"ם ממדרג"ת פ"ז המעניקה למשי"ח אותיות ט"ו בגימטריא  י"ה ובחיבור  פ"ז  מקובל   ז"ה  פ"י  הנבואה   ז"ה  בגימטריא  י"ב צירופי יהוה אשר השבעתם מן זה השם והם מכריתים ומוחים זכ"ר סמא"ל הרשע מלכות רומי הטמאה,

וידע"ת פ"ז  וט"ו זה מוחין ה{ג}וא{ל} הנקרא טופ"ז  ומביא לגילו"י  רזי"ן דרזי"ן בכ"ח שבועתו למלא"ך   או"פ המהוה   פל"א     פ"ו בגימטריא "אלהים"  אותיות  מיל"ה  א"-מ"אור  ה"חכמה  שם מ"ה בגימטריא אד"ם בגימטריא שם יו"ד ה"א וא"ו ה"א-שופר מש"ה אותיות  רוש"ם  שפ"ה{מאור השכינה}-כ"ך המשיח מקבל חכמ"ה דקדוש"ה-המקדשת ב{ג}או{ל}ה השלמה ישראל צדיקים קדושים יש להם חלק בעולם הב"א.

 

שם אוריאל,-זה המלא"ך השבעתו חותמת  אור" בגימטריא  ר"ז  בחיבור  א"ל מקובל  רזא"ל-רזין דרזין של המאציל יתה"לל בפנימיות המשב"יע זה השם הטהו"ר  אשר בפנימיות המלא"ך  ט"  או"רה{חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד}אותם משפי"ע לכ"לי{מלכות-המשביע}אשר יש עבורו{עיבורו} להיות בעל חוז"ק נפ"ש אית"ן ביות"ר  פ"ן חס ושלום הדינים המלווים לסוד זה של האר"ה יעקרו דעתו של המשביע ובכך אין זוכ"ה הוא לכנו"ס בשערי מעלה{עולם הבא},הרחמן יצילנו.

 

שם אורפניאל-,זה המלא"ך   בגימטריא  נפלאיאור –הינו מגל"ה  ר"ז בגימטריא או"ר  במדרגת  נ"פלא{אל"ף}-חכמה עליונה אשר בכ"ך המשבי"ע מאי"ר כ"ח הנשמ"ה ומקדש"ה,אך חס ושלום אין המשביע בעל כח ייסורים לשאת הדינים המלווים לקבלת החכמה זה המלא"ך אותיות שמו מתחלפים והינו מהוה  פרנו"איאל-

גוזר המלאך  פארנו"יה  ונאיפ"ה-נפילה לנ" שערי טומא"ה על המשביע אשר האו"ר נהפ"ך עבורו{עיבורו} לחוש"ך ומר"ה-לשון מרירות סוד מדרגת שחור"ה-הכישופים {לשון שחו"ר}-זה כלבי"ם שחורים כלב"י{חבלה-סוד סמא"ל הרש"ע}וסו"ף המשביע שנהפ"ך לעב"ד מושב"ע לסמ"אל הטמא מקום משכ"ן נפש"ו במדורי השאול"ה והגהנ"ם,הרחמן יצילנ"ו.

 

שם אזבוגה-,ראה זה המלאך בגימטריא זיו"ג  הב"א,בכח השבעת שמ"ו  האד"ם המשבי"ע מגלה הזיו"ג  הב"א  א"ל תו"ך חיי"ו מן העולם הב"א{בינה}, וזה השם כוחו גם ל"אהב"ה  ולהשלים בין בע"ל ורעי"ה,אך חס ושלום לאדם המשביע והינו בעל מידות רעה{גאוה ויהירות}זה המלא"ך משנ"ה אותיות שמ"ו מן אזבוג"ה  לכדי    זו"ב  גא"ה שזה בגימטריא  ז"ב  גאו"ה  וגוזר על  המשבי"ע מית"ה בייסורים קשים הרחמי"ן יצילנ"ו מן האש היוקדת של מטטרו"ן-אשר שמו הנוס"ף הינ"ו  "אזבוגה" בגימטריא   חג   ב"   ו"ה,בסוד אור האבות{חגים נקראים בתורת הקבלה}באמצעות מטטרו"ן חותמים  אות  ב"{חכמה   ב,ראשית}במשביע אשר בכך משיג זוגיות וייחו"ד  בין  ו"{זכר-המשביע}לנקב{ה}-רעייה זיווג"ו אשר זכ"ה בכך עק"ב כח השבו"עה.

 

מלאך  אזבוגה-,זה המלא"ך בגימטריא  א"ב  זיו"ג  ה",הרי בכח השבעתו מ{גלה} למשביע   א"ב  צירופי אותיות{חכמת הצירופים-סוד הייחודים והזיווגים}המעטרים המשבי"ע באות  ה"  עליונ"ה  בסוד ל"י   ע"  יונ"ה-שבעים פנים של התורה {אור בינ"ה},וידעת  המלא"ך  אזבוג"ה בגימטריא   ח"  גבו"ה,הינו חותם במשביע אור שמונ"ה  בגימטריא  ו"  נשמ"ה{כח אלוקות}-זה המשי"ח אשר הינו בעל מדרגה גבו"ה  ובעת הגאולה בכח השבועה מחליף אות ה" לאות ע" ומקובל "עוגב"-הנגינה,

כ"ך משי"ח על ידי מנגינת הייחודים עוקר ומשמיד סמא"ל הטמא מלכות רומ"י הרשעה,אין להשביע זה השם-הינו שמו"ר ומהוה רוש"ם למל"ך המשי"ח ורק לו ההרשא"ה משער"י מעל"ה{המאציל יתברך ויתהלל בעל כל הכחות כולם}לבצע השבות בשם  "אזבוגה"-לשון במשיח מקויים עו"ז{גבורה}-גבו"ה,והאדם הלא מורשה העושה שימוש בזה השם הוא ומשפחתו יימחה זכרם וזכר צאצאם  מן העולם.

אז

בו

גה

בו

גה

אז

גה

אז

בו

 

שם אזלולש-,זה המלאך  בגימטריא    ל"ו  לח"ש,באמצעות ההשבע"ה הזאת משיח של"ו  מעובר  בנשמות ל"ו  צדיקים המביאים לתיקו"ן המלכו"ת בסוד משפיעים עבורה{עיבור}ה אות  ח"ת  המעניקה לה חיו"ת{חירות וגאולה} מן הקליפה דסיטרא אחר"א-סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע הנעקררת ונמחית בכ"ח השם בעל הקדו"שה שרק משי"ח בכוחו לדעת אופ"ן הפעול"ה,אין להשביע בזה השם אשר  מטמא את המשביע  אשר אינו המשיח הנבחר בכל סוגי רוחות הטומאה והדיבורים אשר בגופו יכ"ו  עד אשר את נשמתו יינפ"ח עקב הייסור"ים הנוראים אשר מהיכלות הגיהנם נשלח"ו  להחליש"ו,

וראה  א{ז"ל}ולשו  בסוד {ז}כרון  {ל}ברכה-זה המשביע אשר לא הורשה משערי מעלה לעשות שימוש בשם המלא"ך  מלא"כו של של"ו{שילה}-{א}ור [מ]שי"ח [נ]קר"א-"אמן"-{א}ל {מ}לא {נ}אמן,הרחמן יצילנו משגג"ה  אשר גוזרת   "אזלולש"  באדם שפש"ע ולא שמע לאזהרה,וידעת  "אזלולש"  בגימטריא   חל"ול  ש"ו-,בסוד  {ש}ם  {ו"},-זה המחלל את שם המשיח עקב שלקח את השם שמעטר"ו ולכאו"רה כמבקש לעצמו מלוכ"ה ולהדי"ח את מלך המשי"ח אותיות מש"ה ח"י  מן כס"א ההנהג"ה ועל זה אין מחילה וכפר"ה{תשובה} בשערי מעל"ה.

 

שם אחבי-,ראה המלא"ך  אח"בי   בגימטריא   ט"בי-{ט}הרה   {ב}ינה  {י}ראה, בזה ההשבעה המשביע מעטר נפשו   בג" מדרגות המוזכרות,זהו מלא"ך קדוש  ונורא בסוד המשביע זוכה  לאות  ט"ט  בגימטריא  ח"י{חכמה}המעניקה עבורו{עיבורו} ב-י"ב  צירופי יהו-ה  יתהלל המ{גל}ים סתרי תורה,יש לצום    א"ב   ימים  בכדי להשא"ר   ח"י   ולא למות בעת השבועה  בסוד  {א}ח{ב}י   -צו"ם  א"ב  ולאחר מכן  אור  ח"י  בסוד  יוח"אי- רבי שמעון בר {יוחאי} מגולה לנושא התפילה-

זהו האור הגנוז לצדיקים לעתיד לבוא-עת ה{ג}או{ל}ה   הגיעה,חס ושלום האדם אשר לא צ"ם  זה המלא"ך  מהפ"ך  אות  ח"  לכדי אות  כ"  ובכך מקובל  "כאבי"-הינו מבצע מעשה חבל"ה  במשבי"ע,הרחמן יצילנ"ו  מזעמ"ו  של אחב"י-לשון בהחב"א הינו ימית האד"ם אשר חר"ג מן   המוסכ"ם.

 

שם אחשםחביאל-,זהו מלא"ך  חבל"ה  וחותם תחלואי"ם במשביע את שמ"ו, והבט  בעת מחליף  המלא"ך   אות  א"  באות  ה"  מקובל  בי"-חלא"ה,כלומר המשבי"ע דב"ק בו המזיק חלא"ה,אין לעשות שימוש בזה השם על מנת לפגום בכלי אוי"ב  מכיו"ן שמדובר במלא"ך דסיטרא אחרא"{גבורה קשה-נ" שערי טומאה}אשר  קוש"ר נפש"ו בקשר המשבי"ע ומוריד"ו לשאו"ל תחתיו"ת  ולאיבוד העולם הבא,הרחמן יצילנו.

 

שם אחדיה-,זהו מלא"ך קדוש סוד הייחוד  אח"ד   י"ה  חותם במשביע את שמ"ו-לשם השגת דבקות ויראת השם גדולה המפעמת בקרבו של ל"ב נושא התפילה, הסכנ"ה היא שהמשביע או"ר הייחו"דיגרו"ם לשבירת כל"י החכמה{במשביע}ודעתו תעק"ר מן מקומ"ה.

 

שם אחהצ-זה המלא"ך   מביא בעת השבעתו לגלוי  אהב"ה במשביע  ולמציאת חן בעני הבריו"ת, והב"ט   א{ח"ה}צ   זה שם המלא"ך  בגימטריא  צ"א   ח"ה,וידעת ח"ה בגימטריא אהב"ה  בגימטריא י"ג מידות הרחמים בגימטריא  "אחד"-לשון זיוו"ג  בעל ורעיי"ה,השבע"ה קדושה ליציאת{גילוי}הזיוו"ג עבור המשבי"ע,יש סכנ"ה שזה המלא"ך יפג"ע בזוג קיים על מנ"ת לגרום לפירו"ד והרחקה  ובכך למלא הציווי שהושבע על ידי המשביע לבצע"ו,ולכן אין בשום אופן לעשות שימוש בזה השם והעושה דמו" בראשו-לשון מן השמים יכוה"ו  בד"ם  מכו"ת   עד איבוד דעתו{ראשו},.

 

שם אחזל-,זה  המלא"ך הינו מלא"ך מז"ל וברכה, והרי שמו  אחז"ל בגימטריא   ז"טל,בסוד משפיע עבור המשביע שמו  ז"  מידות חסד גבורה תפארת  נצח הוד ייסוד מלכות המקבלים שפעם מן  מז"ל עתיקא,ובכך המשביע זוכה למוחין קדוש,אך חס ושלום במידה ולא מבוצע כהלכה זה המלא"ך לוק"ח אותיות  שמו  {ז}ט{ל}  וחותם ז"ל-{ז}יכרון {ל}ברכ"ה{מיתה}על המשביע ללא טהר"ה וקדושה.

 

שם אטאטאפוהה-, בגימטריא  המלאך   פ"אה  ט"וביה,זה מלא"ך המכי"ל אור האבו"ת-הנקראים פאו"ת בתורת הקבלה  בסוד פ"ה{מביאים לגילוי}ה"אות"{רזים},זה המלא"ך אשר מלך המשי"ח אותיות מש"ה ח"י –הנקרא בשם טוב"יה  בסוד  ט"וב  י"ה-חכמה ובינה דקדושה בפנימיותו בזה השם המשיח עתי"ד  לחותם  לשו"ן הטו"ב על ישראל צדיקים קדושים על ידי עיבורם{בנשמות חדשות}מן המרומי"ם, וידעת המלא"ך  טוביא"ל-לשון מגלה את ההטבה"{חסד} של הא"ל עבור העם{ישראל}באמצעות ההשבעות והיחודים שהמשיח עתי"ד לעשות ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,זה מלא"ך השומ"ר ו"חוקק"  בגימטריא רו"ח קדושה{רושם}בפנימיות ה{ג}וא{ל}  ואין  רשות לעסוק בזה השם רק למשיח צדקנ"ו ועל כך נאמר{על זה השם}  הז"ר  הקר"ב יומ"ת.

 

המלא"ך   טובי"ז,-זה המלא"ך   בסוד פעמים  טו"ב,  והרי  טובי"ז  בגימטריא  טו"ב טו"ב,המלא"ך חותם במשביע את שמו שם אהו"ה{בגימטריא  טוב}-דעת קודש המעניקה לנושא התפילה חכמה עליונה וגילוי רזי תורה,חס ושלום במידה ווהשבעה נעשית על ידי אדם אשר מידותיו קלוקלות אותיות שמות המלא"ך נהפכים לכדי  בוט"ייז,-לשון  המלא"ך נהיה בוט"ה ובעל עו"ז{דינים}ועוקר{ממית}המשביע.

א

טו

יד

ד

יב

ו

ז

ט

ח

י

יא

ה

יג

ג

ב

יו

 

שם אטלס,-זה מלאך קדוש  בגימטריא   ט"סא"ל,הינו המלא"ך סא"ל-מלא"ך הפרנס"ה  המשפיע ט" אורות-חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד למשב"יע את שמ"ו,והרי שמ"ו  מלמ"ד על ייעו"דו-  אטל"ס אותיות  ט"ל   א"ס-{א}ין {ס}ופי,זה  המלא"ך משפיע ברכ"ה גדולה לצדיקים אשר כל עיסוקם בתור"ה,אך לרשעים אשר אין דרכם דרכי התורה ומבצעים השבעה בזה השם המלא"ך מהפ"ך אותיות שמו לכדי    לס"טא-לשון חותם לסטי"ם{מלאכי חבלי ושודדי נשמות}למשבי"ע ובכך אפיל"ה ומיתה גוזר על המשביע ועל כל מי השורה בסביבתו  של השוט"ה שנפ"ל ל-נ" שערי טומא"ה –עבור בצ"ע כס"ף מח"ר נשמת"ו   למדור"י  ס"טאל-{ס}יטרא  {א}חרא   {א"ל},-סמא"ל הטמ"א,וב{ג}או{ל}ה השלמ"ה זה הצירוף מבוטל בזכות משיח ישראל אשר יישח"ט ויעקור סמא"ל הוא{מלא"ך השטנ"ה}.

 

שם אטמון,-ראה זה המלא"ך בגימטריא    ט"אמון,הרי חותם אמו"ן-{א}ור  {מ}וחין  {נ}תינה {ו}אהבה באדם המשביע שמו למע"ן השג"ת דבקות וקרב"ה למאציל יתבר"ך ,המלא"ך יש בכוחו גם לסייע במציאת מטמו"ן   בסוד שמו  א"  מטמו"ן,כלומר בזכות הארות ותובנות נסתרות הבאים לידי {ג}י{ל}וי המלא"ך חותם הכונ"ה  דקדושה עבור המשביע אי"ך   לאת"ר את האבידה, אך יש סכנ"ה גדולה ונוראית ויש לנו קבלה מן הנביאים אשר כל מי שבא במג"ע עם זה המלא"ך –לא יחיי"ה חיים ארוכים וזרעו יושמ"ד עקב כח הסיטרא אחרא המקטרג על המשביע זה השם, והרי  אטמו"ן אותיות   מ"ט   או"ן{רשעים}-בחציו הינו  מלא"ך גבורה ויפג"ע קשות בכל מי שלא מבצע ההשבע"ה כיאו"ת.

 

שם אי,-זה המלא"ך  א"י  בסוד  א"לף  י"וד בצירוף   פודיא"ל,בזה ההשבעה המשביע פועל לפדו"ת ולהעניק חירות לכ"ל  מי השור"ה במצוק"ה או סכנ"ה,זה הכונ"ה גם  מיועדת לתיקון פג"ם הברי"ת ושו"ה  היא לפ"ד תעניו"ת המעלות ניצוצות הקדושה שנפל"ו לקליפה עקב החטא הנורא,אך במידה וההשבעה נעשית בטומא"ה ולא בקדושה וטהרה ולאחר טביל"ה במקו"ה בסוד  השגת קומ"ה שלמה של חכמ"ה,בכך המלא"ך  פודיא"ל  מהפך אותיות  לכדי  דופ"יאל-והוד"ף  וחותם חסרונות ומומים גופנים קשים במשביע את שמ"ו לא בצורה הנאות"ה,הרחמן יצילנ"ו.

 

שם איא,-זה המלאך בגימטריא   י"ב,בפנימיותו י"ב צירופי יהוה יתה"לל אותם חותם במשב"יע שמ"ו ובכ"ך  מ{ג}ו{ל}ים רז"י תור"ה{סתרי תורה}לנושא השם הקדוש והנור"א על כל"י{גופו},,המלא"ך אי"א-בעל אנרגיית כא"ב-וחותם כא"ב וסב"ל לרשעים אשר  עושים שימוש לרע"ה בחכמה אשר גילו באמצעותו ולא מכח דעתם ניתנ"ה.

 

שם איאא,-זה המלא"ך  בגימטריא  י"ג  בגימטריא אהב"ה בגימטריא אח"ד,והינו השבעה אשר מקדמת אחדות ואהבה בין בעל ורעייה, אך חס ושלום אין בני הזוג ראויים ומן השמים נקבע שיש להם להפר"ד וזה סתרי אלקים ,בכך המלא"ך   י"ג  פותח אותיות שמו  י"וד  ג"ימל      ובצירו"ף  "גידולים"-גידו"ל מחלו"ת וצרעו"ת חותם במשבי"ע שמ"ו  ללא"  יכול"ת  ריפו"י והמתק"ה,הרחמן יצילנו מגוד"ל{גידול} הזוע"ה.

 

שם איא ההד יונ ההי-,בגימטריא  המלאך   "בינהיהודההי",-זה המלא"ך חותם במשביע שמ"ו אור הב"ינה  הע"ליונה-ידיעה בשם  ע"ב  בגימטריא חס"ד{מרכבה},בזה השם עתיד" ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה מל"ך המשי"ח אותיות מש"ה ח"י  לפדו"ת  מלכות יהו"דה  בכ"ח  חתימת אור  ד"  מלא"כי ארגמ"- {א}וריאל  {ר}פאל  {ג}בריאל  {מ}יכאל  סוד שם  יהו"ה   בפנימיות הנבראי"ם-ישראל עם קדושה,רק המשיח יש ביכולתו לבצ"ע השבעו"ת בזה הש"ם  שהינ"ו חוב"ק בפנימיותו דיני"ם קשים המלווי"ם לגודל האר"ה הטמו"ן   בין אותיות  הקוד"ש  או"ר החכמ"ה המגלה  תורת משי"ח  ב"ן דו"ד.

 

שם איאו,-זה המלא"ך  בגימטריא   יב"ו-{י}חוד  {ב}רכ{ו}ת,הינו משפיע למשביע שמו  הצלח"ה לב"ן זכ"ר  בסוד  ב"ר  -רכו"ת,{בן בעל אחיזת דינים נמוכה וחס ד רב מעלה},וידעת רכו"ת אותיות כת"ור-,לשון זה השם מגונן ומכת"ר המשביע מכל מיני מזיקים ולסטי"ם,בעל ההשבעה זוכה להארות גדולות בעלות ייחו"ד מכיון שבעודו בזה העולם בפנימות כל"י גופ"ו חוז"ה בעולם הב"א ויד"ע בכ"ל עת מהלכ"י ישיבה של מעלה, יש לזכור שהמלא"ך  איא"ו בגימטריא  יב"ו   חבר אות  א"  ומקובל  אוי"ב למי שלא זכאי לגלות סתרי תורה והינו רשע המבצע השבעה, בכך אוי"ב  המלא"ך  חותם איו"ב{מיתה וייסורים קשים}בשוט"ה אשר הפסי"ד עולמ"ו  ומות"ו בעל ייסור"ים  -זה קבל"ה  יש לנ"ו מן המרומי"ם,הרחמן יצילנו,.

 

שם איאוב-,זה מלאך אשר בעת השבעתו מבטל כישופים וכל מיני כוחות שלילים דסיטרא אחרא, והרי שמו איאוב בסוד   א"י{מונע}-"אוב"{כישופים},זה המלא"ך  מהו"ה  אוי"ב  לכוחות הטומ"אה והינו מכחידם בכח להבות הא"ש{חכמה} הבוקעות מן המוחין השרוי בפנימיותו,המשביע את המלא"ך איאו"ב יש לו להיות בעל יכולת לסבול ייסורים  כ"איוב"-מכיון שהדינים{גבורות} המתעוררים בהשבעת זה השם קשים ונוראים וכ"ח הכל"י יש  סכנה בהשברותו ואי  יכולתו לשא"ת הגילויים הרוחנים-

המקובלים מן חכמת הצירופים{אשר זה השם מביא ללימוד ידיעתו},וראה   "איאוב"  בגימטריא   י"  בו"ב,זה המלאך{שמו} נולד{מגולה} מן הפסו"ק-"ולמדתם אתם את  בניכם לדבר  בם  {ב}שבתך {ב}ביתך {ו}בלכתך {ב}דרך   {ו}בשכבך  ו{ב}קומך,הרי  מקובל    בו"ב   בו"ב   בגימטריא   כ"   בגימטריא עשרי"ם  אותיות שערי"ם,הרי זה המלא"ך פות"ח שער"י עליו"ן{הארות }אשר באמצעותם  המשב"יע  מ{גל}ה נסתרות.

 

שם איב,-בגימטריא   י"ג,זה המלא"ך חותם י"ג  מידות הרחמים בפנימיות המשביע, והרי י"ג בגימטריא אהבה"  בגימטריא "אחד",-זה השם הינו מיועד  לשם זיוג ומציאת אהבה,בסוד  י"  כפול  ג"  בגימטריא   ל"  כלים שהינם כללי"ם   י" חכמה  י"  בינה  י"  דעת,זה סוד אשר השם בעת  השבעתו יש בכוחו להשפיע על זיוו"ג  וילודה,סוד  {י}-בעל  {י}-רעיה  -י{פרי  יילודה},יש לדע"ת אשר למשביע אשר אין יראת שמים מגולה בפנימיותו הרס וחורבן הינו חותם על השם שנש"א בתפילתו  ובכך המלא"ך משנה אותיות שמו לכדי א"י-ב" לשון אי"ן בי"ת  המלא"ך מבצע פעולה של פירו"ד וריחו"ק בן בעל והרעי"ה עד להמתתם והמתת המשבי"ע בייסור"ים  ומחל"ה-צרע"ת קשה  ואיומ"ה,המאציל יתברך יצילנ"ו  מן הרע"ה.

 

שם   איבבאו,-ראה  זה המלאך  בגימטריא  יו"י,ושמו נולד{מגולה}מן הפסוק  "{י}ברכך  {י}הוה  {ו}ישמרך,והרי  יו"י  בגימטריא  כ"ו  בגימטריא שם   יתה-לל,המשביע זוכה על ידי ההשבעה למוחין ד{ג}ד{ל}ות  וחכמ"ה  עליונ"ה להכיר סתר"י  בריא"ה  -אור ה{ג"נ}וז לעולם ה"א  -אור  ג"ן  , זה סוד ידיעת  או"רג     נ",-חכמת הצירופים{אריגה}אשר בכ"ח היודע אותה על בורי"ה יש לו הרשות לשנות סדרי עולם,אך במידה ולא כשיר המשביע{בפנימיות נפשו}לאורות כה גדולים  הדינים המלווים לקבלת סוג זה של חכמה ישברו הכל"י מבפנים,והמלא"ך משנה אותיות שמו מן  "איבבאו"  לכדי  אוי"ב  ב"י,-נהפך לאויבו של משביעו והורג"ו במכו"ת אש מן המרומים המוחים את זכר"ו של המשבי"ע –המאבד את נשמתו לנצ"ח נצחי"ם.

 

שם איבעיס,-זה המלא"ך הינו מלא"ך חסד ושמו מעיד  אי{ב"ע}יס, והרי שם ע"ב בגימטריא חס"ד והמשביע זה המלא"ך זוכ"ה לגדלות מוחין  {ע}שר  {ס}פירות  בסוד  {א}דנ{י},וזה ייחוד שם המלא"ך איבעי"ס  בגימטריא  אב"יקם,-זה סוד  {ב}רוך  {א}תה  {י}הוה   אשר חותם  מוחין "קם"{קימה}-משיכת אור החכמה לפנימיות המשבי"ע זה השם הגדול והנורא המכחיד כל קליפה דסיטר"א אחרא,וב{ג}או{ל}ה השלמ"ה  סמא"ל הרשע מלכות רומי הטמאה נשחט"ת ויורדת לגיהנם  בזכו"ת  הגבורות{דינים קדושים} אשר מלך המשי"ח גוז"ר בזר"ע עמל"ק הנמח"ה,זה המלא"ך הינו אות" רוש"ם השומ"ר על {ג}ואל צדק ורק למשיח רשות לבצ"ע שימוש בזה השם ,והלא מורשה עליו נאמא "הזר הקרב יומת".

 

שם  איבקא יצאי במאי,- בגימטריא    מי"ד   יב"ק    צב"יי,זה המלא"ך  הינו  חותם במשבי"ע את שמ"ו  י"ד  בגימטריא  אט"ד{דין קשה}אשר באמצעותו המשביע עוקר{ממית}אויבי ישראל עם קדושה,ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה המשי"ח אותיות מש"ה  ח"י משפיע ל"יד"  בגימטריא  דוד{מלכות}בכח זה השם   יב"ק-{י}חוד  {ב}רכה {ק}דושה,והרי מד"י-סוד {מ}שה {ד}וד  {י}וסף  החותמים פו"י-{פ}ודה {ו}מציל  {י}שראל ,ובכך ישראל זוכים למדרגת  צב"י – {ב}ינה  {צ}דקה  {י}ראה,וההשבעה רק למלך המשי"ח  שמור"ה{רשומה}בשערי מעלה,ואו"י לשול"ח  נפש"ו והינו רשע  ומשביע בזה השם ועשה עצמ"ו למשיחו" של ה" ומובט"ח לו שיומת במכ"ת הדימיון{שיגעון ורוח רעה}ובכ"ך יור"ד לגיהנ"ם וזרע"ו יימח"ה מן האדמ"ה.

 

שם אידהנויה,-בגימטריא  הוי-ה  א-דני,זה המלא"ך מביא לגילוי הייחוד במשב"יע,בזכו"ת קדושת אותיות השם המפורש –דעת קדושה{עיבור נשמה חדשה}המשביע מוש"ך אל פנימיות המוחי"ן אש"ר הג"ה  שמות ה-ו-י-ה  א-דני  יתהלל ויתבר"ך,יש לזכור שאין רשות להגות השם המפור"ש אותיות שופ"ר מש"ה   אלא רק למשי"ח ישראל  הוא ב"ן  דו"ד  בגימטריא ס"ו  בגימטריא  גלג"ל,אשר בשנת תש{ס"ו}החל לבצע השבעות בזה הש"ם  על מנת להבי"א ה{ג}או{ל}ה לע"ם ישרא"ל-ולזכותו  בחירו"ת הנשמ"ה,אין לעשות השבעה בזה השם זהו שם המלא"ך  של משי"ח ישרא"ל,והעוש"ה   ענ"י ומרוד כל חייו יהיה ובני"ו עקרים ולא נשואים זה עונשם עק"ב  שורשם{אביהם}שטימ"א בשר"ם  בכח השבעות העניק כח למלכות הסיטרא אחרא,אוי לאב ואי לבנים אשר נולדו מזר"ע שכז"ה,טוב להם שלא היו באים לעולם.

 

שם  אידתנצי,-זה המלאך הינו מלאך הסיטרא אחר"א  ושמו די"נאצית,זה בת זוגו של המלא"ך נאציא"ל  -לשון מנא"ץ ומקטרג כנגד ישראל,ובגאולה השלמה מלך המשי"ח אותיות מש"ה ח"י יכרות וישמיד נאציא"ל  ודי"נאצית   באמצעות    החלפת אות  א" לאות  ע"  בסוד השם    נ"ץ  ידע"תי,-זה מלך המשיח ה{ג}וא{ל} הנקרא נ"ץ  בסוד  נ"ון   צ"דיק{בעל חכמה דקדושה}-סוד  ידעת"י אותיות  דע"ת  י"י,וזה החכמה מכחידה ועוקת סמא"ל הטמא וכל צב"א הסיטרא אחר"א הנשח"ט על גבי מזב"ח הנקמ"ה.,לא להשביע זה השם  רק המשי"ח  יש ביכולתו להביסם,והז"ר הקרב יומ"ת על ידי רו"ח רעה{דיבוק}אשר יחתום בו שיגעו"ן ואיבו"ד  האמון{כפירה},המאציל יתבר"ך ייג"ן עלינ"ו מפני הרע"ה.

 

שם איו,-הבט  המלאך  אי"ו  בגימטריא   י"ז   בגימטריא טו"ב בגימטריא  שם  "אהוה",זהו מלאך קדוש ונורא החותם דעת עליונה במשביע שמו לשם השגת רז"י התור"ה,והבט י"ז בגימטריא ט"וב  בסוד המלא"ך חותם  אותיות ט"ו בגימטריא י"ה  במשבי"ע-המהוה אות  ב"ית"{כלי} אשר זכה למוחין ת"י  בגימטריא קוד"ש  בזכות{המוחין הז"ך-המלא"ך}החותם בו ידיעות עליונות,אך חס ושלום במידה והמשביע לא שומר דרכי התורה אז המלא"ך מהוה עבורו-א"וי-סוד כא"ב  וייסורים הממיתים המשבי"ע  על ידי נחשים{מלאכי חבלה}הגוזרים עליו כרית"ה.

 

שם איוב-,בגימטריא  אוי"ב,זה מלא"ך חבל"ה  החותם חכמ"ה זר"ה בסוד  י"  או"ב{כישופים דסיטרא אחרא}בקוסמי"ם של אומות העולם המבקשים להרי"ע לישראל צדיקים קדושי"ם אשר בגלות שורים, מל"ך המשי"ח אותיות מש"ה ח"י  בכח השם הקדוש    א"ב   י"ו,כנאמר על משה י"ו קרנות על חד"ו-של המלא"ך חד"ו  בגימטריא ח"י{אור החכמה דקדושה},בכך המשיח ישמיד ויכחיד זה המלא"ך אוי"ב ואת שורשו סמא"ל הטמ"א יור"ד לגיהנם ונשח"ט על מזב"ח הנקמ"ה,ייסור"י איו"ב הקדוש זצוק"ל  נגרמו לו עקב זה המלא"ך,ורק מלך המשיח {ג}וא{ל} ישראל יעוקרו ממשלת"ו  בעת  ה{ג}או{ל}ה השלמ"ה  תרא"ה זה המלא"ך יישר"ף עקב  חידושי התור"ה שמשי"ח מבי"א  לגילויי"ם  כ"ה גדולים ע"ד אשר המלאכי"ם  דטומ"אה מתאיידי"ם מן הבהל"ה-להב"ה הבוקעת והמשברת כנפיה"ם –והם נופלי"ם.

 

שם איויפאס-,זה סוד המלאך  פא"יס"וא"י,בסוד   [פ]ותח  {א}ת  {י}דך  וחותם ס"ו   בגימטריא גלג"ל  הפרנס"ה   בנבר{א"י}ם-אשר מקבלים בכח זאת ההשבעה חיותם מן שם  {א}דנ{י}-עולם הבי"נה שורש כל חיו"ת{חירות וברכה},זה מלא"ך פרנס"ה   בסוד אוס"ף ברכות עבור השם שהמשביע מבקש לעוזרו במחייה,וראה שם המלאך מעיד עליו  הינו    איס"וף  א"י,-חותם   {א}ור   {י}-עשר ספירות {גדלות מוחין} הן במשביע והן בשם הזקוק לברכ"ה,וידעת   איסו"ף א"י    בגימטריא  כס"ף   ב"ו,

 

והרי כס"ף-סוד הרחמים בתורת הקבלה החותם ב"ו{במשביע }אות  ו"-חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד אשר מעבר השפ"ע בנזקקים  למרחמי"ם גדולים  וזה סוד "זוקף כפופים"-ה" יתה"לל  באמצעות זה השם ר"ם  המעלה והנורא בקדוש"ה, לרשע אשר משביע זה השם ואין מתכוון להשפיעו לנזקקים  יומ"ת הוא ממכ"ת העקרבי"ם-בסוד מלאכים שהינם עוקרי"ם  בי"נה ובני"ם,-דעתו של הרשע  נמחית מעל פני האדמ"ה עקב שחוזה בלויית בני"ו המתים באותו יו"ם כולם ובאותו שע"ה,אוי לעונש הקשה והנור"א.

 

שם איו עקד דפל,-זה המלאך בגימטריא  פלא"יעוק"ד,המלאך בעת השבעתו  חותם מוחין  פלא"י בסוד אלפ"י{רזי תורה}  בפנימייות  המשביע אשר  עוק"ד-לשון ק"ד והושא תפילותו באמצעות ע"  שמות הקוד"ש {פנים} של התורה תורת ישראל הטהור"ה,אךלאדם שאין דרכו דרך היהדות ומבקש לכנוס בשערי המלכות{הקדושה} חר"ב הנקמ"ה עוקד"ת{קושרת}אלפ"י מלא"כי דין וגבורה{קדושים}אשר עוקרים  נשמת"ו של הרש"ע  וטומני"ם אותה בשע"ר  השאול"ה-לשון בשע"ר –{ב}ערה  {ר}ציחה  {ע}ינויים   {ש}דים,ב-ד" מכות הגיהנם נפש"ו מוכ"ת ללא הפס"ק.

 

המלאך  איז"ח,-הבט   איז"ח בגימטריא  ז"יא"ח,זה המלאך חותם י"ז  בגימטריא  טו"ב בגימטריא שם "אהוה"{דעת קדושה} בבעל ההשבע"ה  אשר בכך זוכה לאות  ט"{בגימטריא א"ח}-סוד גילוי רזים ממקור אלקים חיים-הגנו"ז לצדיקים ב{ג}או{ל}ה השלמה,זה השם {מלאך}מזר"ז בוא הגאולה וחותם רו"ח חיזו"י{ונבואה} בנושא  השבועה, והבט  "איזח"-בסוד  חז"י   א"-חוז"ה באות א"-חכמה ,כנאמר {א}אלפך חכמ"ה,אך יש לדעת שהעושה השבעה בזה השם יש סכנ"ה   שימות עקב   "אחיז"ת דינים{גבורות} קשים אשר מלווים לגילוי סודות-מדרגת א"ש הלה"בות.

א

י

ז

ח

ח

ז

ב

ט

ו

ה

יב

ג

יא

ד

ה

ו

א

יח

יג

ח

טו

ו

ג

יו

ז

יב

יט

ב

יז

ד

ה

יד

 

שם איי אהה עבעל-,בגימטריא  אהי"ה אביקמ"ל,זה סוד המלא"ך  קמא"ל –אור החכמ"ה הנקרא "קם"{קימה}החותם במשביע   שם א"ל  כפול ג"  א"ל  א"ל  א"ל  בגימטריא מג"ן-זה סוד שם אהי"ה בגימטריא כ"א  המג"ן על {ג}וא{ל} ישרא"ל הוא המשי"ח אותיות מש"יח ח"י מאחיז"ת הקליפות דסיטרא אחרא,וראה אביקמ"ל  בסוד  יב"ק  אל"ם,-זה ההשבעה משפיע {י}חוד {ב}רכה {ק}דושה  עבור המשביע השורה בקטנות מוחין{אל"ם בתורת הקבלה},ובכך זוכה  הוא לגדלות  מוחין שם ק"ב בגימטריא אלהינ"ו-רוח הנבוא"ה-סוד  נ"  אליה"ו{שער חמישים-בינה עליונה},

אך לרשעים אשר משביעים זה השם{מלאך},האותיות משנות סדר"ן  לכדי      בהל"הק"םאי"א,-המלאך חותם הבם בהל"ה התקוממות ואימה עד שנופחים נשמת"ם ויורדים לגיהנם לשם שרפת"ם  בא"ש  הלה"בה,מלך המשי"ח אות ו" ב{ג}או{ל}ה השלמה מקשר האות  ו"  למלאך קמא"ל  ובכך נולד{מגולה}המלא"ך  קמוא"ל-בסוד קו"ם  א"ל-זה הבורא יתבר"ך החותם מוחין קו"ם{חירות בכח החכמה} לישראל הזוכים בכך  ל"אל"{הארת פנים קדושה},וגם "קמואל"  זה אותיות   ו" אלקי"ם,-רוח הקדושה{נבואה} שורה על  ה{ג}וא{ל} בכח זה המלא"ך המעבר כל"י{גופו} בנבוא"ת  רעי"א מהימ"נא{הרועה הנאמן}-מש"ה רבינ"ו או"ר  התור"ה  תורת ישראל אמ"ת יחיד"ה.

 שם איי בצע רחק מקב,-בגימטריא   ריח"   צ"  מ"ב  עד  ברי,זה המלא"ך בר"י החותם  המשביע זה השם חכמתו של רב"י,מלא אות רי"ש  וראה מקובל  רשב"י,-{ר}בי {ש}מעון {ב}ר {י}וחאי בזה השם נ{ג}{ל}ה למשבי"ע ומגלה למענו סתרי תורה ומלמדו את כל רז"י ישיבה של מעל"ה,ולכן נאמ"ר ע"דברי  אותיות   ע"ב  דר"י{שוכנים},זה  שם  ע"ב בגימטריא חס"ד{המרכבה} אשר המשביע נודע להם בכח דעתו בזכות נשמ"ת ה-צ"  בעל מדרגת רי"ח-חכמ"ה עליונ"ה,וזה סוד רח"ק-אותיות חק"ר{חקירה בעומקות התורה}-בכח המלא"ך{מגיד בר"י}זה רזים המקרבים ה{ג}או{ל}ה השלמ"ה לעם ישרא"ל צדיקים קדושים יש להם חלק בעולם הבא,אך יש לזכור אשר מלא"ך הינו מא"ש וישרו"ף את הרשעים שלא מורשים משערי מעלה והשביעו בשמו לבוא וללמדם תורה,זה עונש מיתה וכר"ת עבור בעל השבועה וילדיו שיומתו בתאונ"ה מחריד"ה.

 

שם איי חשש יממ החר,-זה המלא"ך  בגימטריא ח"ששאימי"ם-חרה,בסוד שהינו מלא"ך הסיטרא אחרא  אשר המכשפים באמצעותו  מבקשים לגזור אימי"ם וחששות על ישראל צדיקים קדושים,זה המלא"ך מן  מיד"ת  חר"ה-לשון חרו"ן א"ף{גבורה קשה},אין בשום פנים ואופן לעשות שימוש בזה ההשבע"ה והעושה רוח אימי"ם{שטות}תדב"ק לדעת"ו   ותעוקר"ו  על ידי שיו"ך נפש"ו להיכלות השטנ"ה –שם יהוו"ה כל"ב שחו"ר{מלא"ך חבל"ה של סמא"ל הנורא},ב{ג}או{ל}ה השלמה  מלך המשי"ח אותיות מש"ה ח"י  יעקו"ר זה המלא"ך   באמצעות    ש"ם  משי"ח   רי"ח  אי"ה,-שזה בגימטריא עולה שם המלא"ך הטמ"א,

 להראותך זה כנגד זה עשה האלהים,ומשי"ח בכח רי"ח-אור החכמה ממט"ה למעלה{המאיר בצורה מתוקנת}הוא יכניע את רוחות צד שמאל אשר לא נכנעות לצד ימין,ועל כך נאמר  "איה מקום כבודו להעריצו"-לשון משיח באמצעות שם אי"ה  סוד  האותיות   הי"א{חרב השכינה}יעצו"ר  ויעקוד{יקשור}סמא"ל הטמא וישח"טו בכח המל"כות הקדושה{ש"ם}אשר זוכה בכך  ל-ח"י,-סוד רבי שמעון בר {י}ו{ח}אי,-רז"י הזוה"ר הקדו"ש  אשר יחשפ"ו במלוא"ם ויהלמ"ו  בז"רע  ע{מל"ק}  יכר"ת מן  העולם.

 

שם תכר"ו,-זה המלא"ך  כתר"ו-וחותם כת"ר התור"ה-גילוי רזים לבעל ההשבע"ה,המלא"ך כתר"ו בסוד חותם כתו"ר-הגנ"ה על המשביע מפני מזיקים אשר מבקשים ליינוק מן מאור החכמ"ה הקדושה, חס ושלום במידה ואין האדם בעל הרשאה להביא לגילוי רזים ומשביע המלא"ך,זה המלא"ך  משנה סדר אותיותיו   ומהו"הה   כר"תו-לשון משל"ח מלאכ"י  חבלה הכורתי"ם נפ"ש ההשבעה בסוד –כור"ת-אי"ם,קטיעת איברים ומחלות שונות ומשונות  גידולים  וצרעות,הבורא ירחם על עמו ישראל ויצילנו מן עונ"ש כר"ת  -{כ}ויה  {ר}ציחה  {ת}אונה,וז"ה  ג" מכות אשר בעל ההשבעה יחווה זמ"ן לא ארו"ך לאחר שנמצא לא זכא"י לרזים גדולים  אשר עבורו מהויים גידולי"ם.

אייי

הששש

ילממ

החרר

יעכצ

הזמא

ורכת

הכלכ

אמרו

דקעב

נדיא

יששך

 

שם איילו,-זה המלא"ך  בגימטריא  כוא"ל,בסוד אשר המשביע שמו זוכה לגדלות  מוחין-אור  כ"ו  בגימטריא יה-וה  יתהלל החותם בפנימיות המשביע   חס"ד  א"ל-סוד מלא"ך  חסדא"ל,ולזכא"י  צדיק ייסוד עולם אשר נמצא ראוי להטב"ה  זה המלא"ך  "איילו"  אותיות שמו בגימטריא     כ"אלו,-סוד שם כ"א בגימטריא מוחין  "אהיה"{בינה}  חותם בפנימיותו ל"ו  נשמות צדיקים{עיבורים}אשר מעניקים לו{למשביע}הארת אור"ך{חכמה}המכחידה כל קליפה דסיטרא אחרא,אך במידה וההשבע"ה מבוצעת לא על ידי מוסמ"ך מן שמים ברזי התורה אז המלא"ך    מהפ"ך  אותיות שמו  ל"כולא"-נשמת  החוט"א ומכל"ה ילדי"ו  וזרע"ו ומוריד"ו לגיהנם  ומכה"ו    ב"אלכו"-לשון  ה"לכאו"ת  נפש"ו.

 

שם אילן,-זה המלא"ך  אמ"ן{בגימטריא איל"ן}והינו משפיע  מדרגת {א}ל  {מ}לא  {נ}אמ"ן-סוד האמונה השלמה בפנימיות המשבי"ע שמ"ו כשור"ה,וראה   אמ"ן{המלא"ך}השבעה  עבור  א"י-ל"ן  -אי יכולת  שינה וחוס"ר  רגיע"ה,זה השם מרחיק והוד"ף רוח הסער"ה{תזזית}השורה על הנברא,אך במידה והמשביע לא טב"ל  ב"מקוה"  בטרם השבוע"ה   איל"ן  בגימטריא אמ"ן  נוטל אות  ל"  וחותם ב"אמן" והופך המשביע ל"אלמן"-בכך שאת רעייתו הר"ג כנקמ"ה  על מעש"י בעל"ה-הבע"ל  שם אותיות הקוד"ש  שלא שה"ה בטהר"ה,וזה סוד  "צדיק נכווה מחופת חברו"-לשון   הרעיי"ה  במות"ה מחפ"ת על  הצדיק הנכוו"ה-לשון בעת שיתברר עבורו שאיננו צדיק והכויי"ה{נזק הנפשי אחז בפנימיותו"}בכך  "חברו"-עולמו נחר"ב עלי"ו עד אשר סופ"ו שיאב"ד דעת"ו.

 

שם  אימ ויא הלול אלכ גגס ורב,-,בגימטריא   המלאך  אואימ"וגבורה-ס"ויגכאלל,זהו מלא"ך גבורה קשה-הנקרא  "ביום"-לשון הוא  נגל"ה  בשעות היו"ם {צהרים-שעת הגבורה}ובזאת השעה יש להשביע"ו,הינו חותם  שם  כ"א  סגול"ה-בסוד שמו  סוי"גכא"לל  אותיות   סגול"י  כ"א  למשביע שמו, זה מוחין כ"א בגימטריא אהי"ה{בינה} שורש כל חירות{חיות} וברכ"ה{סגולה-סוד קו אמצע בתורת הקבלה},אך במידה ואין האדם נושא השבועה זכאי להטב"ה, זה המלא"ך    מהפ"ך אות  כ" בשמות לאות ק" ובכך שמו נהפך לכדי     א"-סוג"י-ק"לל,בסוד אל"ף קללות מכל הסוגי"ם  ממטיר על רא"ש  המורשע{רשע}עד אשר מאביד"ו  מן העולם שלא בדר"ך טב"ע.

 

שם אימכענבמע,-הבט  בגימטריא   כ"א  ע"ם  ענבי"ם,זה המלא"ך  ענביא"ל-החותם ענו"ה  וחכמ"ה{ענבים בתורת הקבלה}במשביע זה השם הגדול והנורא,המלא"ך ענביא"ל  הינו שם אש"ר בכוחו לסיי"ע ביילוד"ה למין יילו"ד  זכ"ר{בן},והרי שמו   ענביא"ל  בגימטריא     ב"ן    ע"  א"ל,כלומר הוא חותם  ע" ברכו"ת  במעובר"ת ומעלה תפילה שתישא ב"ן{זכר-משפיע בתורת הקבלה}אשר  יהי"ה  עב"ד  הא"ל-הולך בדרכ"י תורת ישראל הקדושה,אך במידה והמשבי"ע לא כשי"ר בכ"ח הנפ"ש להכי"ל אור הגדול{חכמה עליונה}המלווה בדיני"ם קשים נור"א,בכ"ך   הענבי"ם מהפכים האותיות ומהווים ב"י  עינוי"ם-חותמים ייסורים ומיתה למשבי"ע אשר  סט"ה מדרכ"י התורה בסוד יי"ן המשכ"ר,כלומר המשבי"ע   דיבורו לא נעשה בדר"ך הישר  ו"השיכר" היפך אות  כ" לאות ק"  ו"שיקר"-באותיות התורה בכך "קישר"  נשמת"ו לסמא"ל{כל"ב שחור ור"ע  אשר בגיהנ"ם מכה"ו בגין חילול התורה הקדושה}.

 

שם אימע,-ראה  המלא"ך   {אי"מ}ע  הינו מלא"ך הסיטרא אחר"א אשר בהשבעתו גוז"ר  אימ"ה ופח"ד על השם שבו מתבקש לעשות חבלה",אין להשביע זה השם והעושה כ"ן  איננו  אד"ם בסו"ד אות  ע"  מוחלפת בשם אימ"ע  לאות  ה" ומקובל אי"-מ"ה  ,  ומ"ה בגימטריא אד"ם{ישראל},והמשביע הינו אי"-אד"ם-אלא נהפ"ך לש"ד  ר"ע  אותיות  ד"  רש"ע,-ארבע מיני מזיקים רעים שולטים על נפש"ו מבפנים זה דיבוקים חזקי"ם אשר עוקרים המשביע מן עולמו ובעולם הב"א יהי"ה מלא"ך {חבל"ה}-של ה{"כלבה"}-לילית זונ"ה שפל"ה, ב{ג}או{ל}ה העתידה המשי"ח אותיות מש"ה ח"י-סוד אד"ם בגימטריא מ"ה  בגימטריא שם יו"ד ה"א וא"ו ה"א   יעקור ויכחיד  זה המלא"ך הטמ"א  וישחט"ו {את המלאך אימ"ע  על מזבח הנקמה}.

 

שם אינללללל-,בגימטריא   המלאך כ"לקנא"י,זה מלאך הסיטרא אחר"א,ושמו מלמד על ייעודו בעולם  כ"ל  קנ"אי-מחדיר  קנא"ה וטינ"ה בפנימיות המשביעים את שמו,בזה השם המכשפי"ם{עכו"ם}משלהבי"ם את נפשם הבהמתי"ת  לרכו"ש שנאה מהותית  לישראל צדיקים קדושי"ם לגאולה שלמה מייחלים,בגאולה השלמה מל"ך המשי"ח סודו  כ"ל  בגימטריא  נ"  שערי  קדוש"ה{מוחין  ברכ"ה וחירות עליונה}-בזה המוחין משיח יעקור ויימחה זכ"ר   כ"לקנא"י  אותיות  כל"א  קי"ן,-הרי המשביע את שמו בעולם הב"א הינו משויי"ך לצבאות החבל"ה של קי"ן  הרש"ע שהמית את הב"ל אחי"ו-ולכן  רוצ"ח בסוד אות קי"ן  אותיות   קנאו"ת   צבא  מלאכי החבלה קנרים נקרא לשם נשמת המשביע חוזרת בעת  מסיימת את ייעודה,

כל ימי חייה הינה כל"ואה"-בסוד החלפת אות כ" באות ח" ומקובל  חלא"ה-ומגיפ"ה{תחלואה}-סוד הכפירה הללו מלאכים מבקשים לחתום בישרא"ל   הע"ם הנבח"ר ותורת ישרא"ל  תורתו אמ"ת יחיד"ה  מ"י לא ירא"ה, ה{ג}או{ל}ה השלמה משיח יטב"ח בכ"ת הקנאי"ם באמצעות שמות קוד"ש גדולים ונוראים זה סוד הניגו"ן של המשי"ח הממלא בשמות אות  ח"ת  ובכך המשיח יהפ"ך ל"משחיט"  ה"שוחט"  את הקנאים-הם כלב"ים שחורים{צבא סמא"ל {נ}{ק}ר{א}{י}{ם}-"קנאים"-בסוד "אנקים"-{א}רורים  {נ}קמנים  {ק}מצנים  {י}הירים   {מ}רירים.

 

שם  איע-,ראה   זה   המלא"ך   אי"ע  בגימטריא  א"ף –הינו גוזר א"ף וחימ"ה {גבורה קשה}כנגד השם שהתבקש לבצע נגדו מעשה חבלה",זהו מלא"ך היונק מצד שמא"ל  ומשויי"ך לכח הסיטרא אח"רא,אין להשביעו ולעשות שימוש בזה השם כנגד נשמה יהודית,והעושה   השכינ"ה העליונה בסוד בינה הנקראת  פ"א-בסוד  פ"ה  אל"ף-אור החכמה הקדושה המכלה כל קליפה דסיטרא אחר"א,תשרו"ף הן את המלא"ך  והן את נושא השבוע"ה וזכר"ם  יימח"ה מן ספ"רי  העולם הב"א-עונ"ש כר"ת –שמ"ד רוחני  איו"ם ונור"א,לשון  העונש הנורא אשר ייגרם לאותו אדם שעסק בשבועת המלא"ך הטמא יהיה איו"ם לאחרים בעל יעז"ו לעסוק בכשפ"ים זרי"ם-עכו"ם ארורים  נקראי"ם.

 

שם  עי"א{דקדושה},-ראה זה המלא"ך בגימטריא  פ"א  חבר אות    י"  ומקובל   פא"י-,{פ}ותח  {א}ת {י}דך,הרי זה המלא"ך  הינו מפת"ח-לשון  מפת"ח המוחין והעומקות במשביע שמ"ו בכח האות  י"{חכמה} אשר חותם בפנימיות{של המשביע},ובכ"ך על ידי  דבקות גדולה אשר מושגת אצ"ל המשביע א"ת{השכינה}משפי"ע  אור  הפרנס"ה למשביע,אך יש  לדעת פר נס"ה-לשון פ"ר דינים קשים יעמידו בניסיו"ן את המשביע לראות הראוי הוא לניסי"ם,ובמידה ולא עמד בניסיו"ן-נפש"ו תהיה נס"ה{נפחדת ובעלת דיבוק-רוח רעה אשר תצער"ו בכל שע"ה},המאציל יתבר"ך יצילנ"ו מן הר"ע.

 

שם איצ,-בגימטריא  "האמא",-זה המלאך חותם בעת השבעתו מוחין אמ"א{בינה} במשבי"ע את שמו, בכך מעוט"ר המשביע זה השם בכת"ר תור"ה-רז"י הקבלה{מרכבה}הקדוש"ה,וראה המלא"ך אי"צ אותיות יצ"א-לשון מ{גל}ה את האלוקות בפנימיות הבריאה הנסתר"ת מן  ישראל בעת הגלות האחרונה, אך במידה ולא רשאי המשביע לכנו"ס  בפרד"ס  הסודות וביצע השבעות בכ"ך  אי"צ  מהפך שמו לכד"י צי"א-לשון צוא"ה ודן נפ"ש הרש"ע בק"ן צוא"ה במדור הגיהנ"ם-שאו"ל תחתיות נקרא בספר הזוה"ר בעל הקדוש"ה.

 

שם איק,-זה מלאך   קי"א,זה מלאך הסיטרא  אחרא –לשון "הקאה",המשביע בשמו מבקש לגזור מחלת מעיים  על  השם הנזכ"ר  והמבוקש לבצע בו חבל"ה  בכל"י-לשון כליות ומערכות הגוף השונות, אין  לעשות השבעה בזה  הש"ם,וב{ג}או{ל}ה השלמ"ה  מלך המשי"ח אותיות מש"ה ח"י  סוד"ו  ש"ם    יק"א- {י}חוד  {א}ור  {ק}דוש,והינו יעקור ויימחה המלא"ך  אי"ק  ואת הללו נפשו"ת שביצעו השבעות בזה השם{טומאה נוראה}אוי לנפש"ם כא"שר  הזוחלי"ם יקבל"ו רשו"ת לנגו"ס ולכרס"ם בבש"ר גופ"ם בע"ת שעת קבורתם כאש"ר בחשיכ"ה  יחושו  הנשיכ"ה ואין קול עונה ומצי"ל רק רע"ש  שיני הזוחלי"ם  שאין מנוח"ה  מהקש"ת פיה"ם   בעו"ר  הנטר"ף  -בסוד טר"ף,זהו הרשע וזה עונש"ו  ואו"י לישרא"ל  מן העונשים הכ"ה קשי"ם הכתובי"ם בספר" זה ספר"ו של רעי"א מהימנ"א-הוא מש"ה רבינ"ו אשר נשמת"ו   רזי"ן דרזי"ן  מגלה עבור ישראל צדיקים טהורים.

 

שם איר,-זה המלאך   שמו נולד{מגולה} מן הפסוק הקדוש   "א"ני   {ה"}  {ר}פאך", ובצירוף זה אותיות   כ"א  נה"ר  פא"י,הרי המלאך  אי"ר  מלאך פרנס"ה –{פ}ותח {א}ת {י}דך,לשון באמצעות אור החכמה אות  י"{חסד} הינו ממתק ומשם מידת בגבורה  פ"ו  בגימטריא אלהי"ם{יתברך}ובכ"ך חותם חיו"ת  עבור{עיבור}  המשבי"ע  הזוכה לחסדי א"ת{השכינה הקדושה זה שמה בתורת   הקבלה},אך חס ושלום במידה ורשע בעל רצון ליינוק שפע אשר לא  מגיע לו  ,

 

אז  "אני   י"  רפאך"  משונה סדר האותיות עבורו  ל-"נאיפ"ה ,  ו"אפר",-הינו נענש קשות  במות ילדי"ו,בסוד   א"-פר,אין  פרי"ה{מיתה},ובמידה ורווק ביצע ההשבעה יהיה עק"ר  כנאמר    "אני    י"  {ר}פ{א}{ך},המלאך מחליף  אות כ" לאות  ק"  ואות  א"  לאות ע" ובכך "אני   י"  {ר}פ{ע}{ק}-חתמתי  במשביע  {פ"ה}  [ע]ק"[ר]-  קליפת  "פרעה"-  שהינה "ערפה"  זרע"ו עקב   פ"ה ר"ע-שבועה אזורה שהוציא מלשונ"ו  וגזר דינו  עפ"ר  ה"-כר"ת והכחד"ה  ללא יכולת המתק"ה.

 

שם איש,-זה המלא"ך   הינו   צדיק"אל,וידעת אי"ש בתורת הקבלה  שם{צדיק},והמלא"ך צדיק"אל בעת מושבע חותם רצו"ן גדול לצד"ק  ולניתנת צדק"ה{רוחב לב}  בפנימיות המשביע, אך במידה וצדקיא"ל מוצא  שהאדם שהשביעו  לא מורשה לעסוק מן השמים בקבלה העשייה{מעשית} אז מהפך שמ"ו  למלאך   ק"ץדיא"ל,גוזר הוא ק"ץ וצי"ד{של רוחות טומאה}הדבקים בנפ"ש המשבי"ע  וכורתי"ם נשמתו מן העולם הב"א,יורד הוא לגיהנ"ם   ושם המלאך  יצי"קדאל   מציק"ו ועוק"ץ  בשרו ומוצ"ץ דמ"ו ללא הפס"ק,המאציל יתבר"ך יצילנו  מכל ר"ע וישכי"ן  הברכ"ה במעשה ידינו מכיון שיודע הוא נסתרות לכבודות זה הספ"ר נכת"ב ולא לכבו"די ובודאי לא לכבוד רעי"א מהימ"נא-ה"עניו מכל אדם".

 

שם איתיא"ל,-בגימטריא  כתב"ל,זה המלא"ך הינו מלא"ך הכתיב"ה והמשביע שמו נ{גל}ה  עבורו ומכתיב"ו רזי"ן דרזי"ן  סתרי תורה עי"ן לא ראתה,אך במידה והמשביע לא דרך המצוות והתורה-חיי"ו,אלא בטומאה וברפ"ש  תאוות וזוהמ"ה כל נפש"ו  שקוע"ה ויונק"ת  קדושה אשר לא לה, המלא"ך כתב"ל משלח אליו וגוזר על נשמתו מיתה בידי המלאך  כלב"ת-  המענישו  במחלות  רוחניות-סוד כלב"-עיוות, הללו מלאכי גיהנם חותמים עיוות נפש"י  והפרעות חשיב"ה חמורות במוחין במשביע עד אשר את דעתו יעקרו ואת חיי"ו ייסימ"ו בדר"ך לא טבעי"ת  -לשון טבי"עה   ואיבו"ד  ידי"ם וקטיע"ה-זה עונשו של העוסק בזה השם ללא רשות מן ה" יתבר"ך ויתהלל בעל כל הכוחות כולם.

 

שם אכדטם,-המלא"ך  א"כדטם  הינו ממתק ומשם דינים בעת השבעתו,אכדט"ם  בגימטריא  ע"ד, וכידוע מלך המשי"ח אותיות מש"ה ח"י  נקרא ע"ד  לשון חותם עדו"ת{מאור החכמה}בפנימיות המלכות ובכך מביא להכחד"ת סמא"ל הרשע מלכות רומי הטמאה,והרי הארת החכמה מכלה כל קליפה דסיטרא אחרא, אין להשביע זה השם אלא רק למלך המשי"ח יש היכולת להמתיק גבורות בשורש הרוחני,והרי  אכד"ט בגימטריא    ד"ל{זה המלכות}אשר בכח ההשבע"ה של המשי"ח זוכה לאות ם"{בינה}ובכך מקובל  אכדט"ם  בגימטריא  ע"ד  של שם  כ"א  מ"ט  ,שם אהי"ה{בגימטריא כ"א-מוחין בינה}הנחתם במלכות{ד} וזה סוד ייחוד ההשבעה אשר המשי"ח יעשה בז"ה השם הגדו"ל והנורא,אין רשות לעסוק בש"ם אכדט"ם מכיון שהעוסק חוץ מן משיח צדק     אכדט"ם  מהפך אותיות שמו לכדי   ל  ד"ם{בגימטריא אכדט"ם}והינו מ"ל ומכרי"ת המשבי"ע{מ"ל דמ"ו}-לשון גוזר בנפשו דימום ודלות  אשר חותמים בו דיכאונות  ואיבוד דעתו.

 

שם אכזריאל,-ראה זה המלא"ך אכזר"י  א"ל-והינו מלא"ך גבורה קש"ה,עכו"ם{סיטרא אחרא}משביעים את שמו על מנת  לבצע פשעים אכזרי"ם כנגד ישראל צדיקים קדושים,אין לעסוק בזה השם ומלך המשי"ח ב{ג}או{ל}ה  השלמה יכרית ויימח"ה זכר המלא"ך  אכזר"י-א"ל שהינו שלי"ח סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה,כל העוסק בהשבעת זה השם שיי"ך בנפש"ו לזר"ע עמל"ק שור"ש {כ"ל  ר"ע}אשר יימחה ויוכחד  ב{ג}או{ל}ה   השלמ"ה.

 

שם אכזריאל,{דקדושה}-ראה   זה המלא"ך  אכזריא"ל   בגימטריא  כרז"ילב,-הינו בעת השבעתו מהוה כרו"ז-לשון מגלה רזי"ם  עליונים עבור המשבי"ע,זה גם מלאך אשר פעולתו למען חיזוק הזכיר"ה והרי בשמו נראה  א{כזריא}ל   החלף אות  א" באות  ה"   ומקובל  זכיר"האל,-הינו מלא"ך משפיע{בתורת הקבלה}וחותם הארת פנים{חסדים} במשבי"עו על מנת לעזור לחסרי יש"ע ונבראים חולים,במידה ומושבע למטרות  צדקה{רצון להענקה ונתינה}משנה אות  א" בשמו לאות  ע" ובכך מושבע בשם  כ"אעזריאל,

בסוד בכח שם כ"א  בגימטריא  אהי"ה{אור בינה}הינו שליח  עז"ר   א"ל,-העוזר של הא"ל  לעניני רפוא"ה,והרפואה היא על ידי רפא"ל  שבאמצעות  כ"אעזריאל  -מגלה רז"י א"ל  לחכמי התורה אי"ך  להביא המזור והתרופה השורים  בפנימיות התור"ה לנפש דואב"ת וכאוב"ה,מלא"ך קדוש  ונורא  אשר רק בטהרה ומחשב"ה ישר"ה בסוד שיר"ה{הרגילה בעשיית יחודים }יש להשביע זה השם,והאדם אשר דרכיו לא ביושר ודרכו דר"ך עקלקל"ה{נחש}יומ"ת   באכזריו"ת  על ידי זה המלא"ך.

 

שם אכיר,-בגימטריא   רל"א,זה מלא"ך  רל"א  אשר באמצעות השבעתו המשביע משיג ידיעה ברל"א צירופי אותיות השפ"ה,סוד חכמת הצירופים{הארת החכמה}אשר מביאה לגילוי רזי"ן דרזי"ן-עי"ן לא ראתה, במידה והמשביע הינו אי"ש  חסר יראת שמים  רל"א מהפ"ך  אות  א" משמו לאות  ע"  וחותם  רע"ל  ומיתה במחלה במשביע שמ"ו ובפנימיותו  נשמ"ה דטומא"ה.

 

שם אכפ בבב כז סל,-בגימטריא  המלאך  "דרך",זה המלאך בעת השבעתו מסיי"ע  ומעניק הגנה בדרכים מפני לסטים וחיות רעות,ולכן נקרא הוא בתורת הקבלה  דרכ"אל-הינו שומ"ר  על ההולכים בדרכ"י הא"ל  ותורת ישראל הקדושה מכ"ל פג"ע ר"ע,בכח השבעת זה השם גם מבוצעת המתקת דינים,וראה ד"-ר"ך,זה המלאך ממתק ומבשם המלכות{אות ד"}בדין ר"ך{רפה}-ולכן בע"ת השבעתו יש להשביעו בלח"ש{קול ר"ך}בכדי לא  לגרו"ם  לנגינ"ת גבורה בשם חס"ד,לאדם הרשע המשביעו המלא"ך  דר"ך משנה אות כ" משמו לאות ק"  ובכך מהוה מלאך "דקר" –אל  לשון מבצע דינים וגבורות   סוד  ד"  ק"ר{גבורה קשה}ברשעים המבקשים הגנ"ה לאח"ר שבצעו חטאי"ם.

 

שם אכתריאל,-ראה זה המלא"ך בעת השבעתו כות"ר  כתרי"ם{גילויים}במוחין  המשבי"ע,המלא"ך אכתריא"ל   בגימטריא  כ"תבריאל,-הינו "מכתיב"  {כ}תרי  {ת}ורה{רזין דרזין}  מטעם הא"ל יתה"לל עבור{עיבור} המשביע   בסודות אשר אין בהם השג"ה,לשון  באמצעות  אכתריא"ל  בגימטריא  ברכתיא"ל-סוד הברכ"ה  שמעניק  חותם  ברכיא"ל-אשר שמו נולד{מן הפסוק} –{ר}ופא  {כ}ל  {ב}שר  {ו}מפלי{א}  {ל}עשות-"כרובאל"-סודות המלאכי"ם  אשר מן השמים מגלים למשבי"ע  אורות אלקים,אך במידה והמשביע הינו רש"ע  ולא עוב"ד המאציל יתה"לל בעל כל הכוחות כולם, אז א{כתר}יא"ל  מהפך שמו"  לאכר"תיאל וכור"ת נפ"ש  הרשע המשבי"עו ואין לו רשות  לכנו"ס לפרד"ס הקדו"ש,המאציל יצילנו מטעויות.

 

שם אל,-ראה  זה  המלא"ך    סוד  א"לף   ל"מד בחיבור  מגולה שמו הינו  פ-למדא"ל,הוא מלמ"ד תור"ה את הצדיקים האמיתים,-הינו מגי"ד המהוה פ"ה לגילוי רז"י   הנבוא"ה,אך חס ושלום  ומשביעים את שמו רשעים  הינו מהפך אותיות שמו לכדי   מפ"לדאל,-מלא"ך הגוזר מפל"ה ופלד"ה{מיתה }על המשבי"ע העושה שימוש באותיות קדוש"ה  ואין ראוי הוא למעל"ה  הכביר"ה אשר עבורו האות כ" מוחלפת לאות ק" ומהוה קבור"ה.

 

שם אלי,-זה המלאך שמו נולד{מגולה} מן הפסוק הקדוש,"ואתה  עתיד לטלה ממני ולהחזירה ב{י}  {ל}עתיד לבו{א} –מקובל המלא"ך  "אלי",זהו המלאך שבעת השבעתו מביא לידיעת עתידות,ככתוב  "לעתיד לבוא",-הינו אומר  נבואות  ותרחישים העתידים להראות בעולם העשי"ה,אך במידה והאדם אין הוא מורשה  מעת ה" יתהלל לגלות עתידות זה המלא"ך  פות"ח אות אל"ף בשמו   "א"-לי  ובכ"ך מהווה המלא"ך אפ"ליל-לשון חותם  מעשים פלילי"ם{פשעים}בחיי המשבי"ע  ואפל"ה –סוד מידת הגבורה הקשה הגוזרת על המשביע מיתה, והרי אפלי"ל  נוטריקו"ן א"ף  ל"יל,-א"ף וחימה  נשלחים לעבר המשביע  וגורמים לו ילל"ה וייסורים עד אשר נופ"ח נפ"ש הבהמ"ה.

 

שם אליבה,-זה  המלא"ך  אליה"ב    החותם להיבות בעבודת הבורא בפנימיות המשביע שמו,המלא"ך אליב"ה בגימטריא  מ"ח-הינו חותם גדלות מוחין {הארת פנים-חסדים}במשביע,וראה אליב"ה בגימטריא "במאה",בסוד המשביע מהוה  "בית"  קיבול  לאור "מאה"  אותיות  "האם"-מוחין בינה,אך במידה וההשבעה נעשית לא ראוי  אז המלאך אליב"ה  בגימטריא  ח"ם-גוזר דינים קו שמאל{גבורה קשה}-הנקראת  ח"ם בתורת הקבלה על נפש המשבי"ע  הנאב"ד  מחוזקת הדינים  ומאבד   העולם הב"א,ולכן שם המלאך אליה"ב-לשון   מלאך המית"ה   הנקרא  ה"ב  בספר הזוהר בעל הקדושה,-נוטל נשמת המשביע שהורשע בדין ולא נמצא ראוי לגלות   הארות,.

 

שם אליייאי,-בגימטריא   ע"ב,זה המלאך מלמד משביעו סוד  שם  ע"ב  בגימטריא חס"ד,על המשביע לתקן מידותיו להשפע"ה ונתינה למען הזולת ובמידה וטבעו הפכי{גבורה וצמצום}אין לעסוק בהשבעת זה השם אשר נהפך עבור המשבי"ע  הלא כשיר לכדי    מב"ל  בגימטריא   אליייא"י,וכידוע מבו"ל בתורת הקבלה הינ"ו מלא"ך המו"ת,וזה המלא"ך נוט"ל נשמת הרשע אשר חילל שם שמי"ם  וביז"ה ופג"ם בצינור החסדים עק"ב  רצונו לשמר ביד"ו כל ההטב"ה משערי מעלה".

 

שם אלי"ש,-בגימטריא  אמ"ש,זה המלאך מלמד המשביע צירופי אותיות אמ"ש ,המלא"ך  אמ"ש  חותם  חכמה-{א},בינה-{מ}-,דעת-{ש},  במשביע  שמו, אך במידה ואין הכלי{נפש} המשביע חזקה זה המלא"ך מהפ"ך אותיות שמו לכדי   ל"י   א"ש-שור"ף את נפש המשבי"ע וממיתו  על ידי  המלא"ך יאש"ל   בגימטריא  אלי"ש  הגוזר עליו ייאו"ש ודיכאונות קשים ומרים אשר את כח דעתו עוקרים.

 

שם אלם,-זה המל"אך  בעת השבעתו עוזר במצבי אילמות,וכשמו  אל"ם  הינו חותם  אור  מל"א,-בנפש הסובל מבעיות דיבור,המלאך  אל"ם  בגימטריא  ע"א  בצירו"ף  שם "אלם"   מקובל  שם המלא"ך בעזרתו מביא לריפו והשם הינו  עא"א-מ"ל,זה סוד  שם המלאך הנולד{מגולה}מן הפסוק  {א}הבת {ע}ולם {א}הבתנו,-זה המלא"ך   חותם אהב"ה-סוד אותיות  י-הו-ה  יתבר"ך גדלות מוחין  אשר מרפ"א כל מו"ם{חיסרון}בכח אור הגדלות מוחין שחותם בבעל השבוע"ה,אך חס ושלוםההשבעה יש לה להעשות על ידי איש ירא שמים ושומר מצוות,ובמידה ומבוצע על ידי רש"ע  הרי המלא"ך א"-לם   הינו מ"ל  ומכרית מוחין המשביע{אות  א"}ועוקר נפש"ו  מן כל"י גופ"ו-ממיתו   על יד"י   אל"ם-לשון מכות אלימות{בפנימיות נפשו}.

 

שם אלש שקמ כוס,-בגימטריא  המלאך  "משקל"אשכו"ס,זה מלאך גבורה  קשה,והרי כו"ס  בגימטריא  פ"ו  בגימטריא אלהים,המשביע זה השם בכוחו לעשות נקמות באומות העולם-הסיטרא  אחרא הארורים שמם יימח"ה וזכר"ם  ייכר"ת  מן העולם,בעל השבוע יש לו להשיג מדרגת משק"ל  בסוד   המלא"ך  שלק"ם-בסוד קו"ל  הש"ם{אור הנבואה}המדריכ"ו  אי"ך לבצע השבוע חס ושלום לא יומת מן כוחות הסיטרא אחר"א המשיבים מלחמ"ה,זה השם בו מלך המשי"ח אותיות מש"ה ח"י  יעשה מלח"מה ויישחט סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה אשר ב{ג}או{ל}ה השלמה יורדת ה{ש"א}ולה ונשרפ"ת על גבי מזבח הנקמה,אין לעסוק בזה השם חו"ץ מן משיח צדקנו,ועל  המשביע  ולא שוהה לאזהרות נאמר  "הזר הקרב יומת".

 

שם אמב,-זה  המלאך  ג"ם{בגימטריא  אמ"ב},זה מלאך טמא דסיטרא אחרא הנקר {ג"ם}גימא-לשון גורם חוסר בהירו"ת  בפנימיות ישראל צדיקים קדושים ישל הם חלק לעולם הבא,זה המלא"ך הינו ראש המקטרגים ביח"ד עם השט"ן ,כתוב גמגימ"א  שט"ן ומקובל   ש"ט  מגי"א  מג"ן,-הללו מלאכים הינם מלאכי הכישו"ף והשח"ור,-מלאכי עכו"ם,וב{ג}או{ל}ה השלמה מלך המשי"ח  הוא ה{ג}וא{ל} יישח"ט  ויעקור סמר"ל וגמגימא הטמאים  ויעבירם מן העולם  לעולמי עולמים,זה המשיח יעשב בשם מג"ן  קודש,בסוד  ג"  פעמים  א"ל  כגון   א"ל  א"ל  א"ל  בגימטריא מג"ן,בכך  {ה}גוא{ל}  חותם פו"י-{פ}ודה  {ו}מציל  {י}שראל,

ההשבעה הינ"ה מסוכנת ביותר הן למשביע והן למשפחתו ויומתו הם מכוחות הסיטרא אחרא על ידי ייסורים קשים וצב"א מלאכ"י חבל"ה בני"ו הטמאים שדים מכוערי"ם של סמא"ל הרשע, רק למלך המשי"ח אותיות משה ח"י  הכח {הייסורים} לעמוד מו"ל דפיקו"ת השדי"ם המבקשים להמיתו  א"ך מג"ן האלקי-ם חיים יתבר"ך  מג"ן על נשמתו ומסוכ"ך  על המוחין בפנימיותו ובכך מביא  {ג}או{ל}ה שלמ"ה לישרא"ל עם אשר אלקי ישרא"ל בחר ב"ו לקבלת התורה תורת ישראל הקדושה, ועל כך נאמר  וביום ההוא אעביר{אבער}את רוח הטומאה{סמא"ל וגמגימא}-מן ה"ארץ"{מלכות הקדושה},אמן ואמן כן יהי רצון ה".

 

שם (א)מד(צ)קדלשבעב,-בגימטריא  המלאך  "גרמת",אותיות גר"ם-מ"ת,זהו מלאך המיתה אשר בהשבעתו מצווים עליו לבצע נקמ"ה בשם הנזכ"ר במהלך התפילה,וידעת  אין להשביע ולעסוק בזה השם זהו  שער  נ" דטומאה{סיטרא אחרא},והמשביע  משערי מעל"ה  פוקדים על המלא"ך "גרמ"ת  לשנות אותיות שמו ל-רגמ"ת-והינו רוג"ם וממי"ת  בעל השבו"עה  ב"רגמת"  קללות בכל עת לללא הפס"ק עד שעוקר נשמת"ו ומורידו השאולה  להוות  כל"ב חבל"ה{צב"א סמא"ל הנור"א,}.

 

שם אמדקא,-זה המלאך  "אמדקא"  בגימטריא  "מדבק",הינו מלאך הסיטרא אחר"א אשר מכשפ"י עכו"ם{הסיטרא אחרא}משביעים  שמו ובאמצעותו  מחזקים קליפת הכפירה בישראל צדיקים קדושים השורים בגלות האחרונה,אמדק"א  בגימטריא מדב"ק-בסוד הינו מלא"ך הדיבוקים ורוחות הרעות המבקשות לבצע חבל"ה על ידי מכשפי עכ"ום  המבקשים לעשות נקמ"ה כנגד ישרא"ל עם קדושה,ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה מלך המשי"ח אותיות  מש"ה ח"י באמצעות שם    ק"ב  אד"ם  בסוד שם מ"ה בגימטריא  יו"ד ה"א וא"ו  ה"א ימשוך הארת  ק"ב  בגימטריא  אלהינ"ו  ויכחי"ד  המלא"ך הטמא  אמדק"א,

וראה זה כנגד זה עשה האלהים, שם  אמדק"א{בטומאה} בגימטריא  עולה    אד"ם  ק"ב{קדושה},וזה השמות  יעשו מלחמה אחד כנגד השני באחרית הימים עד אשר שם אד"ם  ק"ב{המשיח} יישחוט סמא"ל הטמ"א -א{מ"ד}קא-זה כח ה"דם"{תאוות  אסורות,אומות העולם הגויים  י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים},יש  להמנע ולהשביע הללו השמות והעושה זה מיתתו תהיה קשה בסוד  נפשו תחוו"ה עונ"ש כרית"ה  והכחד"ה.{מיתה}.

 

שם   אמה אקב-,זה המלאך  בגימטריא ק"בהאמא,בסוד חותם במשביע שמו השגחת ק"ב בגימטריא אלהינו,-סוד ה{ש}ג{ח}{ה}  פרט{י}ת-מדרגת   "שיחה"-אור הנבוא"ה   אשר מקורו "האמא"-ב"ינה ע"ליונה ,סוד ידיעת שם ע"ב בגימטריא חס"ד,המשביע זה השם יש לו להיות חכם גדול,לשון בעל מדרגת חסד ונתינה גדולה לבריות,ועל ידי המלא"ך,קב"האמ"א בגימטריא קמ"ט   בסוד  חותם  הארת ק"ם{חכמה}שהינה  משפיע  ט"  ספירות:חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד  עבור{הצדיק}שחותם השפ"ע בנבראים ישראל צדיקים קדושים,אך חס ושלום ורשע מבצע השבו"ע המלא"ך אמ"ה  אק"ב  מחיף אות ק" לאות כ"   וגוזר   כא"ב  מא"ה –דינים  עד שמאביד הנפש הטמאה שחיללה שמות קדושה מעל פני האדמ"ה.

 

שם אמהיאל-,זה המלאך בגימטריא  אימ"האל,  -והינו בעת השבעתו  מצווה לגזור אימ"ה  על השם שנתבקש,זהו מלא"ך הסיטרא אחר"א{גבורה קשה}ואין רשות להשביעו,וידעת  אש"ר  ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה  אליה"ו הנביא  יישחוט זה המלא"ך  וימיתו באמצעות השבעות, והבט  אמהיאל  בגימטריא א"ם  אליה",כנאמר  בפסוק  "הנה אנכי שלח לכם את- אליה הנביא" ,זה שם המלאך   אהיה"נביאל, בזה הכח אליה"ו יישח"ט סמא"ל הטמא מלכות רומי הרש"עה ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וידעת   אהי"הנביא"ל  חותם  מוחין    יה-היד"ל{בגימטריא  אהיהנביא"ל}במשיח ישראל-ה{ג}וא{ל} בפנימיות אותיות  י"ה  בגימטריא  ט"ו  המעניקים עבורו  פ"ז  אורו"ת  סוד  מדרגת  ט"ופ"ז,-{ז}כות  {ט}הרה   {פ}אר  {ו}תהילה,וידעת טופ"ז בגימטריא ק"ב בגימטריא אלהינ"ו.,בזה ההשבע"ה רק למשיח ישראל יש הרשות לעסוק".

 

שם אמהעלולוב,-בגימטריא   המלאך  "קץ",זה המלא"ך בעת השבעתו מביא לגילוי זמ"ן  ק"ץ ה{ג}או{ל}ה עבור{עיבור} המשבי"ע,יש לדעת  אשר זה המלא"ך הינו גבורה קש"ה בסוד שמו עולמ"א-לה"בו  בגימטריא  ק"ץ,בסוד להב"ות  העול"ם,-מידת הדי"ן  ק"ץ הנוט"ל נשמת האדם,זה מוחין אחורי"ם{שכחה}ולכ"ן אסו"ר להשביע השם   וכל העושה זא"ת להב"תץ הגיהנם תבע"ר{תתעבר}בכלי גופ"ו בצורת רו"ח שט"ות-לשון  משוטט"ת  וגוזרת עלי"ו{על המשביע}-"עליבות" בסוד עיוו"ת עליו"ן{נפש שסועה},ואותיות שמו מלמדות על כך,  אמ{ה}[ע][ל][ו]ל[ב]-"עלובה"{מדרגת "העלוב"-מחלת נפ"ש קשה}.

 

שם אמוץ,-זה המלאך שמו   נולד{מגולה}מן הפסוק   -{מ}לך  {א}והב {צ}דקה {ו}משפט,הרי בעת השבעתו המלא"ך חותם  אומ"ץ וגבורת ל"ב בפנימיות המשבי"ע  ,אך חס ושלום במידה ולא זכא"י אז המלא"ך  אומ"ץ בגימטריא  סמוא"ל-זה סמא"ל הטמא –מלא"ך המאדי"ם-לשון דמיונות ושפיכת דמים והינו מכה המשבי"ע עד אשר עוקר המוחין וגוזר עליו רוח תזזי"ת-לשון תעוז"ה ואיבו"ד  הירא"ה עד אשר לא יצל"ח  לעמו"ד על  דעת התורה ויסט"ה לימינ"ה ולשמאל"ה,הרחמ"ן יצילנ"ו.

 

שם אמיא-,ראה זה המלא"ך בגימטריא  ב"ן  -בסוד חותם   יו"ד  ה"ה  ו"ו  ה"ה ,זה סוד   אשר המשביע זה המלא"ך זוכה לגילוי  "אליהו"  בגימטריא ב"ן  בגימטאיא אמי"א,-אך יש לדעת  ש"בן"-זה  העוסקים בפנימיות התורה,סוד  ה"קבלה"  בגימטריא  קו"ל  המגלה  "אליהו",חברם ומקובל "קול אליהו"-רק ללומד פנימיות-לשון מפנים ובעל ידיעה בשמות הקודש ואפן השבעתם,אך חס ושלום ללא מור"שה-אשר כל ענינו בתורת הנגל"ה,-זה המלא"ך  אמי"א-לשון אימ"ה ומיתה גוזר על נפ"ש המשביע אשר לא עומד בעומ"ס  האורות{רזים}המגולים  לו מעת אליה"ו הנביא זכור לטו"ב,-זה סוד המלא"ך זברכוט"ל-החותם ז" מידות   חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד מלכות –שורש הברכ"ה{ט"ל} לראויים שלהם האור{ברכה}א"ך ללא ראוים{חשיכה ומיתה}.

 

שם אמיזו,-בגימטריא  המלאך  "אוזן",זה המלאך בעת ההשבעה בכוחות לרפא  בעיות שמיע"ה ואיזו"ן, המשבי"ע  את שמו ייזכ"ה  לנפ"ש   יוזמ"א-החלף אות א" באות  ה"  ומקובל  "יוזמה",-בעלת רצון גדול לדבקות ושלמות בעבודת המאציל יתהלל,אך במידה וחס ושלום רשע משביע זה המלא"ך ,אותיות השם יוזמ"ה נהפכו"ת  לזימ"ה-לשון נאיפה והמשביע נפש"ו נופל"ת תהומ"ה-לנ" שערי הסיטרא אחרא ובכך מאבד הוא עולמו הב"א.

 

שם אמיזרפו,-זה המלאך  בגימטריא  "שמד",אומות העולם הטמאים-{עכו"ם}משביעים אותו על מנת לבצע פעולות  שמ"ד{השמדה רוחנית} כנד ישראל צדיקים קדושים יש להם חלק לעולם הבא,ב{ג}או{ל}ה השלמה מלך המשי"ח אותיות מש"ה ח"י   יישח"ט המלא"ך   אמ{יזרפ"ו}  הגוזר  פיזו"ר האמונה בישראל על יד"י  השבעת   ד"  מלא"כי גמר"א-{ג}בריאל  {מ}יכאל   {ר}פאל  {א}וריאל,-סוד  ש"ם –ד",{דקדושה},

זה המלא"ך אין להשביעו  הינו משתייך   לחיילות   פ"ו-ז"ר,ופ"ו בגימטריא אלהי"ם-חבר ז"ר  ומקובל אלהים אחרי"ם{מידת הדין דסיטרא אחרא-סמא"ל הטמא"},והמשיח באמצעות   השבעת המלא"ך רזיפ"ו  בסוד  {ר"ז} –המ[לא]"ך  "רזאל"  המביא  פו"י-{פ}ודה {ו}מציל  {י}שראל   בכך ה{ג}וא{ל} יעקור ממשלת סמא"ל  הרשע מלכות רומי הרשעה יורדת השאולה ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה.

 

שם אמלמסמ-זה המלאך בגימטריא  פ"סמא"ל,-ובעת השבעת שמו הינו  פוס"ל ומסמ"א {חותם עיורון רוחני-הירהורי כפירה} בשם אשר נתבקש להזיקו,אין להשביע זה המלא"ך{הינו שורש כל טומא"ה}-זה סמא"ל הרש"ע,ב{ג}או{ל}ה השלמה מלך המשי"ח אותיות מש"ה ח"י-ה{ג}וא{ל} יישחט פ"סמאל באמצעות המלא"ך הקדוש{השבעתו}-הנקרא   ק"כסא"ל,וידעת   קכסא"ל{בקדושה} עולה בגימטריא המלאך  אמלמס"מ{בטומאה},בסוד זה כנגד זה עשה האלקים,ובגאולה   קכסא"ל-בסוד  כס"אל  החותם אות ק"  בגימטריא "מאה"  אותיות "האם"-מוחין בינה בפנימיות ה{ג}וא{ל}-זה הא"ור  יכחיד וימח"ה  כ"ת מלאכ"י החבלה  הנמחי"ם על גבי מזב"ח הנקמ"ה.

 

שם  אממ כרל,-בגימטריא המלאך  "פארכל",-הינו חותם  קו אמצע{תפארת}-סוד מוחין כ"ל בגימטריא  נ"  שערים{בינה} בבעל השבועה,בזה המוחין סתרי תורה מגולים לעיו"נו של המשביע,והרי  אממרכר"ל בגימטריא אש"ל-בסוד שהינו משפיע למשביע  {א}וכל  {ש}ינה  {ל}ינה,זה מלא"ך אשר בכוחו לזמ"ן מזונותי"ו  וכלכלת האדם שתורת אמונת"ו בסוד "והגית בה יומם ולילה",-זה המלא"ך והגי"ת-לשון מבצע הגי"יה  והגעה של השבועה עד שערי  יו"מ"ם ולילה"  בסוד המלא"ך   היופליו"ל  בגימטריא יומם ולילה, וזה המלא"ך חותם  יופ"י{בסוד אור החכמה-מוחין שלמות אשר מכסה כל חיסרון בבעל השבוע},

אך חס ושלום והשבועה נעשית בלשון רשע אז  אממכר"ל  מהפך שמו  לכד"י  כמ"רמא"ל-לשון מלא"ך שטנ"ה שורש כמור"ה-ומסית המשבי"ע  לעבודשה זר"ה עד אשר התנצ"ר או אתאסל"ם והפסי"ד בכ"ך עולמו זה ועולמו הב"א נעק"ר ובשאולה יהיה מלא"ך שחור של סמא"ל הרשע,ומלאך  "היופליול"-גוזר עליו בעולם הבא פליל"י-לשון  גוזר עליו לבצע שליחויות חבל"ה  {פיליליות-גבורה}כנגד ישראל עם קדושים יש להם  חלק מעולם הבא,ועל כך נאמר אין לך עסק  בנסתרות-לשון מן העיסוק בזה המלא"ך והשבעתו לבסוף על המשביע שאין הוא ראוי לבוא בשערי מעלה נגזר  עונש סתירות{כפירות}באמונת ישראל, והמאציל יצילנו מזאת הצר"ה.

 

שם   אמפהישה,-זה המלאך  בגימטריא  שפ"ה-אימה,המשביעו  משויי"ך בכל חלקי נפש"ו לאימ"ה-זה כח הסיטרא אחר"א-סמא"ל הרשע, אימ"ה בסוד  א"י-מ"ה  , ומ"ה בגימטריא אד"ם{ישראל},לכן המשביע הינו א"י-אד"ם  אלא בהמ"ה{עכו"ם},וכאשר עוסק במלא"ך הסיטרא אחרא בכח השלילי מבקש להזיק לישראל עם קדושה ולחתום בהם פח"ד  אימ"ה בקשר לקיומם,

ב{ג}או{ל}ה השלמה מל"ך המשי"ח אותיות מש"ה ח"י   יעקור ויכחיד  סמא"ל הטמ"א  ואת שליח"ו  אימ"ה  ויישחט"ם על מזבח הנקמ"ה,אין לעסוק ולהשביע זה השם והעושה זאת השכינ"ה הקדושה  שמ"ה שפ"ה תעקר"ו  מן  כל"י גופ"ו ותמיתו בייסור"י נפ"ש  מזוויעי"ם אשר לא נראה א"ף בקרב מלא"כי חבלה עליוני"ם.

 

שם אמר,-זה המלא"ך   בגימטריא  ירא"ל,-והינו  חותם במשביע שמו ירא"ת  א"ל,כנאמר מ"י שיראתו קודמת לחכמתו חכמתו מתקיימ"ת,והמשביע אשר השביע המלא"ך  ירא"ל זוכ"ה  אל"יר-בסוד דבקות במדרגת אל"י  בגימטריא א"ם-מוחין בינה עליונה {עולם החירות}-סוד  רי"ש{אותיות שי"ר},זה השגת ע"ב שמות הקודש אשר בכוחם להפ"ך סדר"י בריא"ה,אך במידה והמשביע לא זכאי והינו רש"ע,וגם במידה והמשביע זה השם  ל"א זכא"י בסוד לא השיג מדרגת התנ"א רב"י יוחנן ב"ן זכא"י-יומת מאש הגיהנ"ם על חילול אותיות קוד"ש בלשונו הטמא"ה אשר חתמה מו"ם במלא"ך העליו"ן ופגמה בממשלת"ו-הקדושה.

 

שם אמרוסו,-זה המלא"ך רומאס"ו,-זה מלאך הסיטרא אחר"א- הנקרא  רומ"א-והינו שולט על ממשלת רומי הרשע"ה,ב{ג}או{ל}ה השלמה   רומ"א-ס"ו  -לשון רומ"ס  האמונה בפנימיות ישראל צדיקים קדושים  מלך המשי"ח אותיות מש"ה ח"י  בסוד  ס"ו  בגימטריא ב"ן דוד  בגימטריא גלג"ל,יבצע השב"עה בכח המלא"ך  מאורס"ו-סוד מא"ור   ס"ו   בגימטריא   ב"ן דו"ד  אותיות ד"ן  דו"ב,הרי המלא"ך ד"ן מלאך קדוש יישחט ויקור דו"ב-לשון הבודה זה סמא"ל הטמא שהינ"ו  מלא"ך שליט בשיתו"ף  אמרוס"ו-סוד הר"ס ומאו"ס-לשון מסית הנבראים{ישראל טהורים} למאו"ס בדר"ך התורה –תורת ישראל אמת יחידה,

אין רשות להשביע זה השם מכיון שהעושה זאת כ"ח הטומ"אה יחתום ב"ו חסרונו"ת אשר יורידו אותו לבור" תחתיות-סוד תח"ת{מידת הגבורה הקשה}-בו"ר נחשים ועקרבי"ם,ב" מלאכים אשר את בש"ר גופ"ו ינגס"ו ויחתכ"ו על שניס"ה להעביר ממשלתם ולהביא {ג}או{ל}ה לעם  ישראל השורה בגלות האחרונה,הבורא יתברך בעל כל הכוחות כולם יצילנו מ{כ"ל  רע}.

 

שם אמר קדש בעב,-זה המלאך בגימטריא  אשמ"דקר"בע"ב,-זה אשמדא"י-שלי"ט השדים,הינו  מושבע על ידי  {עכו"ם-הסיטרא אחרא}אשר באמצעותו  גוזרים כישופי"ם על ישראל עם קדו"ש  השורים בגלות נורא"ה והקו"ל תפילה הינו בגלות עד בוא ב"ן דוד מלך המשיח אשר בכח שם ע"ב שייש"א כשבועה יכרית ויכחיד המלא"ך הטמא אשמדא"י-לשון א"ש  ודמיון חותם בנבראים{פנימיותם},

אין להשביע זה השם רק משיח ישראל יעקרו מן ממשלתו בכח ייסורי המשי"ח  כל מלאכ"י הסיטרא  אחרא ב{ג}או{ל}ה השלמה ירד"ו תהו"ם.,המשביע ולא שמע לאזהר"ה דיבוקי"ם   ואשמדא"י-בסוד  אשמ"ה וקליפת אדו"ם{נאיפה וזימה}יורידו נפש"ו  לשאו"ל שם יהו"ה מלא"ך שחור{חבלה} מטע"ם  לילית מלכ"ת השדים אשר תשלחו לבצע דינים בעת שישנים הנבראים על מיטותם בקריאת שמ"ע מעטרים לשונם בכדח להגן על עצמ"ם מן הש"ד הנורא הוא המשבי"ע שבעברו רצה להביא {ג}או{ל}ה,הרחמן יצילנו.

 

שם אמשרשלע,-זה המלאך   אשמרש"על  -הינו מושבע על  ידי {עכו"ם}-כח הסיטרא אחרא לחותם אשמ"ה  ורשעו"ת{גבורות בשם אשר נתבקש להזיקו},מלך המשי"ח  בכח המלא"ך הקדוש אמ"ששע"רל  -סוד  אמ"ש{חכמה בינה ודעת} חותם   ב{ג}וא{ל} שבפנימיות שע"ר  ש"-אור האבות, ובכח ההשבע"ה עוקר ומוחה  ה"ערל"-זה סמא"ל הטמא כ"ת מלאכ"י הטומאה הנשחטיםב{ג}או{ל}ה השלמה  על מזב"ח הנקמה באמצעות חרב"ו של משי"ח{עיטורי השם המפורש-שופר ע"ב שמות המאציל יתברך},רק למשיח הרשות להשביע זה השם וכל "הזר הקרב יומת".

 

שם אמת ומנ,-הבט זה המלא"ך   אמ"תנו"ם,-זה מלאך אשר חותם קו התורה{אמת} במשביעו,ובכח זה ההשבעה מ{ג}ו{ל}ים סתרי תורה לבעל ההשבעה בעת שינ"ה{נו"ם-לשון נימנום},-זה המלא"ך עונה על שאלת חלום ומביא לגילוי רזין דרזין למשביע שמו בטר"ם נשמתו עולה בשערי מעלה בעת נרד"ם-נו"דד הוא לשע"ר  נו"ם  -סוד המלא"ך  נימנו"ם  -המשפיע למענו  מניני"ם-לשון  מי"ם ויי"ן-סוד התורה  בפנימיותה,אך חס ושלום למי שלא השביע נכונה  מלאך א-מ"ת  נוט"ל נשמת המביע וממיתו  והמלא"ך נימנו"ם- חותם בנפשו מומי"ם-סוד הדיבוקים אשר בעולם הב"א שורה הוא במדור שאול"ה ושואל החולם אנוכ"י או מתת"י ואין קול עונ"ה והמשביע כבבוע"ה רע"ה-סוד כ"ף הקלע,פעם חולם ונ"ם ופעם מגלה שמ,ת מזמ"ןהבורא יצילנו.

 

המלאך   א"אא,-זה המלא"ך   בגימטריא   ג"  חב"ר  א"אא  והינו  ג"אאא-לשון חותם גאו"ה ברשעים אשר להם עו"ז  פני"ם  להכחיש ולכפור בתורת אלקי ישראל אמת ויחדה,בעת כותב הינך  גאא"א  זה סוד המלאך  {ג}אוה  {א}יבה    {א}ימה    {א}נטיות,-וד"  מדרגות הטמאות חותם בפנימיות ישראל בגלות האחרונה,עכו"ם{הארורים} עושים שימוש ומשביעים זה המלא"ך  בכדי לחזק כ"ח האלילות והכפי"רה  ולערע"ר-לשון לחבר נפשות ישראל לנפשות הארורי"ם{אומות העולם בהמו"ת-{ב}יעור {ה}קדושה {מ}ן {ה}בית נקראים},ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה מלך המשי"ח אותיות מש"ה ח"י יבע"ר  ויעקור זאת הקליפה המלא"ך הטמ"א   בכ"ח    א"אא  דקדושה  בסוד   אות  ג"{בגימטריא  א"א"א}-שהינה סוד חכמה בינה ודעת  סוד  ג"  ראשונות זה חרב ה{ג}וא{ל} בה עור"ף ראש סמא"ל  וצב"א מלאכי"ו,

 

אין להשביע זה המלא"ך והעושה זאת כל משפחתו מובילה על ידי שבועתו לגיהנ"ם אסו"ן אחר אסו"ן יבוא על  המשביע וקרובי"ו עד שיאב"ד את דעתו לשו"א,-לשון המזיק שו"א שוב"ה נפש"ו ומכהו ברצועות{צרעות}א"ש ללא הפס"ק,הרחמן יצילנ"ו  מהם ומשליחיה"ם  וידוע לפני בורא כל עלמין שרעי"א  מהימנ"א זה הספר כותב מן המרומים למען כבו"ד האלקי-ם ולבודאי לא מגלה רזין דרזין למען הגאו"ה והרי ה" יתהלל הינך העדת על מש"ה  ו"האיש משה עניו  הוא מכ"ל  אד"ם-לשון מכיל ה"אדם" בגימטריא שם מ"ה  בגימטריא שם יו"ד ה"א וא"ו   ה"א  סוד  הרגלא"ט בגימטריא רמ"ח אורות קודש הקודשים סוד התפילין העליונים שכותבי"ם זה הספר הוא א"ז ישיר משה את שיר"ת{שבועת}המלאכי"ם המזמרי"ם].

 

א

מ

ת

מ

אר

צ

ת

צ

א

 

שם אנאא,-בגימטריא המלאך  "גן"-זה סוד {ג}בריאל {נ}וריאל,והמשביע זה השם פועל בכח הייחוד  להשפיע הארות-סוד  א"  תורה{רזין דרזין}אשר חותמים חיות דקדושה בפנימיות ישראל צדיקים קדושים יש להם חלק לעום הבא,במידה והמשביע  לא זכאי להביא לגילוי הרזיים  המלאכי"ם   ג"ן-{ג}בריאל {נ}וריאל לוקחים אות  ע"  פנים של התורה ומצרפים  האות  לשמם  ובכך מקובל  "נגע"-גוזרים על המשביע וממיתים  אותו ממחל"ה קש"ה,.

 

שם אנא אאמ ירנ כיכ,-בגימטריא  יק"רדמ"ן,-זה המלא"ך חותם במשביע הזכא"י אור מוחין יק"ר-בסוד אור השכינה {הנקראת קי"ר  בתורת הקבלה},אך חס ושלום והמשביע הינו רש"ע אז  המלא"ך מגולה בשמו ניק"רדם-לשון  חש ניקו"ר  ושנאה למשביעו  ושופ"ך דמו"  על יד"י  ניקו"ר  דע"תו,-חותם רוח שיגעון בבעל השבוע"ה-בסוד  ד"ם-ק"רני,ה"קרן"{מוחין מלכות בפנימיות המשביע }נעקר על ידי ד"ם-סוד הגבורות הקשות הממיתות.

 

שם אנא בכח,-בגימטריא המלאך  כ"חדן,המשביע שמו זוכ"ה באמצעות המלא"ך לכ"ח  דינים{שיפוט}ובזה הכח יכול לשנות סדר"י עולם,ז"ה המלא"ך בכח ההשבע"ה מלמד את סוד היחודים והכונות לבעל השבוע"ה,והבט בשמו כ"חדן  זה אותיות ח"ד-כ"ן{לשון כונ"ה-דתפארת},המלא"ך חד"כן הינו חותם  ח"  כפול  ד"   בגימטריא  ל"ב  נתיבות החכמ"ה לבעל הכוונ"ה{שבועה},אך חס ושלום המשביע הינו בעל לשו"ן הרע"  אז המלא"ך  כ"חדן    מחליף אותיות שמו לכדי מלא"ך  נכח"ד-לשון מכחיד ועוקר המשבי"ע.

 

שם אנטיאלזה המלא"ך  סודו אנט"י  א"ל,והמשביעים שמו  הינם מכשפי עכו"ם-הסיטרא אחרא אשר מבקשים לחתום אנטיות בפנימיות ישראל צדיקים קדושים ולרחקם{את ישראל }מן תורת ישראל וקיום המצוות אשר צוו לקיימם על יד"י תורת ישרא"ל אמת יחידה,ב{ג}או{ל}ה השלמה מלך המשיח אותיות מש"ה ח"י  באמצעות השבעת המלאך   כנא"ל-בסוד כונו"ת א"ל המשפיע למשיח,משה יישחט ויעקור המלא"ך אנטיא"ל,וידעת כנא"ל  בגימטריא אנטיא"ל,-להראותך זה כנגד זה עשה האלקים,אין להשביע זה המלאך אנטי"אל-לשון חותם נטיו"ת זרות{מחשבות דטומאה}במשבי"ע ובכך מורידו לשע"ר נ" דסיטרא אחר"א ומאבידו מן העולם הב"א,המשי"ח בכ"ח ייחודים והשבעות{כונות} יכרו"ת אנטיא"ל  באמצעות   המלאך הקדוש  בניט"ל,בסוד חותם במשיח הנקרא{בני}כח ה"טל" בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו,וידעת המלאך בניט"ל{בגימטריא}-עולה  אנטיא"ל,להראותך זה בנטיאל{בקדושה} וכנגדו אנטיא"ל{בטומאה} בסוד זה כנג זה עשה האלקים,

 

שם אנ"יזה המלא"ך  תומך בשכינה הנקראת אנ"י{בעת הגלות},המשביע את שמו  זוכה להכרת אור אין סו"ף יתברך אשר באמצעותו ישראל זוכים לגאולה,וראה  אנ"י בגימטריא א"ס-{א}ין {ס}וף,יש סכנה להשביע זה המלא"ך עקב הקדושה אשר חוב"ק בפנימיותו ויכולה לפגום ולגרום לשבירה בכל"י{נפש}המשבי"ע,ב{ג}או{ל}ה  השלמה מלך המשי"ח  בכח אנ"י ישיג אור אי"ן  סוף יתבר"ך אשר מ{גל}ה למענו רז"י התור"ה החותמים  {ג}או{ל}ה בסוד מוחין ג"לגל  בגימטריא ס"ו  בגימטריא ב"ן דוד לישרא"ל צדיקים קדושים יש להן חלק בעולם הבא,זה המוחין סוד הגלגלים{יחודים}עוקר ומכחיד סמא"ל הטמא בגאולה ובזה השם סמא"ל הרשע נשח"ט על גבי מזב"ח הנקמ"ה.

 

שם אנייצו-זה מלאך הטומאה{דסיטרא אחרא} ונקרא נאציי"ו-לשון מנא"ץ ומקטרג כנגד ישראל צדיקים קדושים,בגאולה השלמה  מלך  המשי"ח   הנקרא  צ"  ע"ז  יישחט המלאך נאצייו,וראה   צ" עז"{המשיח}-עולה בגימטריא המלאך הטמא נאצייו,-להראותך זה כנגד זה עשה האלקים,אין רשות להשביע זה המלא"ך אשר הינו  מנא"ץ ומגד"ף-לשון מגי"ף ומכסה נשמות עכו"ם הטמאים בכח שלילי החוםת בפנימיותם על מנת להזיק לישרא"ל.

 

שם אנייצומוע-זה המלא"ך   עי"נו"יאומ"ץ  והינו נולד{מגולה}מן הפסוק  {מ}לך  {א}והב {צ}דקה {ו}משפט,המשביע את שם המלא"ך זוכה לחכמה{עינים בתורת הקבלה}וגם לאומ"ץ-לשון מאמ"ץ בפנימיותו דבקות וקרבה למאציל יתהלל,במידה והמשביע לא זכאי ואין הולך בדרכי תורת ישראל המלא"ך  אנייצומוע  משנה סדר שמו לכדי נאציי"וע"מ"ו-וחותם בו ניאוצים{קטרוגים}הגוזרים עליו{על המשביע}ע" מומים נפשים-עד מיתתו בסבל וייסורים קשים.

 

שם אנכ,-זה המלאך בפנימיותו  מוחין  {א}נ{כ}-סוד שם כ"א בגימטריא אהי"ה{מוחין בינה},על ידי השבעת שמו המשביע זוכה לדעת עתידות בסוד אהיה אשר אהי"ה,זה ההשבעה הינו תוספת מוחין{אור}בכלי המשבי"ע ובמידה ואין המשביע ניחן בכח נפש  חז"ק די"ו אות יו"ד החכמה תשבר ותכחיד כלי{נפשו},וזה סוד המלאך אנ"כ יחתום בבעל השבועה נכו"ת.

 

שם אנס-זה המלא"ך   סודו   אל"ף נ"ס ובחיבור שמו   ספנא"ל,-זה מלא"ך המלכות{הנקראת ספינה בתורה הקבלה}ובכ השבעתו  המביע חווה ניסים-לשון ניס"ה ומורם בעבודתו ובדבקותו במאציל יתברך ויתהלל,במידה והמשביע הינו רש"ע אז  {מ}{ו}ר{ם}  הופך עבורו ל"מום"-פגם גופני זה המלא"ך   ספנא"ל-חותם  בבעל השבוע"ה  מדרגות אסו"ן ונפ"ל ומאבידו מן העולם הב"א.

 

שם אנסה,-זה המלאך סודו  א"סנה,-זהו מלאך אשר המשביעו מגלה אור הסנ"ה-מוחין הבינ"ה סוד אות  ס"  המשפיע למשביע אותיות  נ"ה-{נ}צח {ה}וד אשר באמצעותם אור הנבואה מ{ג}ו{ל}ה לנברא,אך כידוע אור הנבואה אופן קבלתו קשה ביותר והמלא"ך יחתום  אנס"ה-לשון אסו"ן בבעל השבועה אשר עלול לייפול למעמקי הטומא"ה ולאבד עולמו הבא.

 

שם אנסו,-זה המלאך שמו נולד{מגולה}מן הפסוק   "א"מן  "נ"צח  "ס"לה  "ו"עד,בעל השבועה המשביע זה השם מוש"ך ברכ"ה וניצחון  כנגד אויביו,יש לזכור אשר במידה ונעשה שימוש זה באופן לא יא"ה ולא  תוא"ם דרכי המוס"ר ותורת ישראל,בכך  נצ"ח  הופך לכ"ח חצ"ן{לשון חיצוני"}וגוז"ר ח"ץ{זה ס"מ המיתה-נטילת הנשמה}על המשביע אשר פעל בצורה נפשעת וחילל אותיות הקוד"ש ועל כ"ך יענש ב-ד" מיתות בי"ת דין גבו"ה{ישיבה של מעלה}יורד לגיהנם{המשביע} ובעולם הבא מהוה כל"ב חבל"ה{בצבאו של ס"מאל הנורא מלא"ך השטנה}.

 

שם אנסוא,-זה המלאך בגימטריא   נסב"ו,-כלומר באמצעות שמו הינו חותם  נ"ס  ב"ו{בבעל השבועה}-זה עניין גילוי רזים מן עולם הב"א בעוד המשביע בפנימות הכלי{גוף}זוכה לחזות במראות האלקים{נבואים},וידעת היום אשר העושה שבועה זאת  אנסוא"-גוזר אסו"ן  ומיתה על כל בני משפחתו{ילדיו} של המשביע עקב אשר עבר על הציוו"י לא תעשה לא אלהים אחרים על פנ"י-לשון לא הפנים שזה המלאך ממדרגת אחורים{דינים}ושמו מראה א{נסוא}-אותיות אסו"ן ו"לא תעשה"-לשון אין להגביר העשיי"ה {כח הגבורה}אשר מחזק הסיטרא אחרא,ורק למשיח צדקנו הרשות לעסוק בשבועות ויחודים להאצת ה{ג}או{ל}ה,והמשבי"ע  שאין הוא בחיר ה" עליו נאמר  "הזר הקרב יומת"-לשון המנסה לגלות רזי"ם{סודות}לא לו מומת מן הדינים המלויים לקבלת החכמה העליונה עקב שבירת כל"י{נפש}המשביע.

 

שם אנסוה-,זה המלאך  בגימטריא  הסוא"ן,-והמשביע שמו באמצעות המלאך מבצע הסוא"ה ומסיח דעת אויבי"ו ובכך נוחל כנגדם ניצחון  והצלחה,אך העושה שימוש בזה השם לא בתובנה ויושר כפי אשר תורת ישרל הקדושה מצווה את ישראל זרע קודש,בכך אנסו"ה   חותם אותיות "האסון"-מידת  הדין הקשה על המשביע העוקרת נשמתו מן זה העולם.

 

שם אנקתם,-זה המלאך בגימטריא "קנאתם"-והמשביע את שמו מעורר קנאתם של סוביביו במשביע ובהצלחותיו, אך במידה והמשביע הינו רשע אז המלא"ך אנקת"ם  מהפך אותיות ל-קנ"א  מ"ת,לשון הינו חש קנאות וזעם עד שממית המשבי"ע ומוחה זרע"ו.

 

שם אנקתם פסתם פספסים דיונסים-,בגימטריא המלאך כ"ב,וזה המשביעו זוכה לדעת את השם המפורש אותיות שופר מש"ה בעל כ"ב האותיות אשר באמצעותו פורחים באויר,-לשון זוכה המשביע לפא"ר  חיים-עושר ואוש"ר ובפנימיותו נחתם אוי"ר עליון{נשמה חדשה},אך במידה והמשביע לא ירא שמי"ם וכל רמ"ח איבריו מקודשים ומטוהרי"ם כמלאכי שרפי"ם  הינו יישר"ף ומעיו יבקע"ו מן האור האלוקי אשר יכחיד זכר"ו-לשון זכרונו ויחתום בו איבוד דעתו{שכחה}.

 

שם אנרנ"ל,-זה המלאך שמו נולד{מגולה}מן הפסוק  {א}ל  {נ}א   {ר}פא {נ}א {ל}י, והמשביעו זוכה לרפוא"ה טובה ולאחלמ"ה-לשון זה המלאך מהוה גם דרך לשאלת חלום ולדעת עתידות,אך במישה והמשביע הינו רש"ע המלא"ך{אנר}נ"ל חותם המשביע דין נור"א ונעילה-סוד גילוי נקודת המיתה הנוטלת חיי המשביע-בכך נשר"ף הוא בא" הגיהנם-לשון מלא"ך הגנאי המגנים את המשביע על רצונ"ו לדעת עתידו"ת-סוד עבודה זר"ה-לשון עוב"ד סקרנותו לגלות רזי"ם אשר לא רשאי להביא לגילוים מן המרומים.

 

שם אס,-זה המלא"ך בסוד פל"א  ס" בחיבור    פסא"ל,-זה מלא"ך  סא"ל-{ס}ומך {א"לפ}ים,  הינו מסייע למשביע  על ידי שחותם בפנימיותו מפת"ח הפרנס"ה,סא"ל  המלאך בפנימיותו   {א}ין {ס}וף  אורות  החותמים אות למ"ד בגימטריא ע"ד{מאור החכמה-שפ"ע וגדולה}במשבי"ע שמו של המלא"ך,-סוד השכינה העליונה-ל" כלים חב"ד-{ח}כמה {ב}ינה ו{ד}עת,אך במידה והמשבי"ע הינו לא בדר"ך תורה ומצוות   המלא"ך  פסא"ל מהפך אותיות שמו לאפס"ל-לשון חותם אפסיו"ת{נוטל נשמת המשביע}.

 

שם אסבה,-זה המלאך בגימטריא  הס"ג,-בסוד חותם אור ס"ג  בגימטריא שם  יו"ד ה"י וא"ו ה"י  -מוחין בינה בפנימיות המשביע את שמ"ו למע"ן קבלת חכמה עליונה,במידה והמשביע לא זכאי לגילוי חכמה אז המלא"ך  הס"ג  מהפך אותיות שמו ל"הגס"-וגוזר גסו"ת {דין קשה}ומיתה על הרש"ע אשר נמצא זכא"י בשערי מעלה.

 

שם אסותא,-זה המלאך בגימטריא  א"ס  אות,זה סוד המלאך או"ת{מלאך הברית}אשר המשביע שמו באמצעות המלאך זוכה להכיר אור אין סוף יתבר"ך לא מוש"ג,והרי לא מושג ואיך זוכה המשביע להכר"ה,אז ראה אי"ן סוף-לשון אין סוף פנים לדרכי ההכר"ה שהמשביע מגלה באמצעות רזי התור"ה  את ה"סבות"  בגימטריא אסות"א לבריאת כל הבריו"ת, ולכן נקרא זה המלאך{ברית}-לשון מגלה למשביע סוד בריאת הנבראים],אין לעסוק בהשבעת זה השם אשר חותם שיגעון ואיבוד דעת בבעל ההשבעה,על זה ההשבעה נאמר  סוד ה" ליריאיו-לשון לבעלי הפחד זה הסוד נשאר בגדר סוד,אך להללו שברוב חוצפתם רצו לדעת נפלאות ה" יתבר"ך וסתרי"ו  אז זה לא סוד אשר יאבדו דעתם ואת עולם הבא יחוו בלהיות כלב"י החבלה של המלאך סמא"ל הרשע{שר השטנה}.

 

שם אסיפין,-בגימטריא  המלאך  פנא"ף,-זה מלאך הנאיפות מלאך הסיטרא אחרא{עכו"ם}אשר המכשפים משביעים את זה המלאך על מנת להסית לב ישראל צדיקים קדושים לשער הזימה והניאופים ובכך למרוד באלקי ישרא"ל ולעבור על ציווי התורה אמת יחידה-תורת ישראל שמה,-זה המלא"ך הטמא הינו שער נ" דסיטרא אחרא וב{ג}או{ל}ה השלמה מלך המשיח אותיות מש"ה ח"י יישחט  המלאך  פנא"ף באמצעות  פ"ן  א"ף דקדושה,-סוד הארת חוטם{א"ף}-דעת עליונה{ישראל}אשר מכחידה ועוקרת כל קליפה דטומ"אה.

 

שם אסל מצת-,בגימטריא המלאך סמא"לצת,- זה המלאך סמא"ל שורש הסיטרא אחר"א והמכשפים הטמאים יונקים ממנו את חכמתם איך לבצע קסמי"ם כנגד ישראל צדיקים קדושים,אין לקרוב אל זה המלאך הוא שור{כ"ל רע}ומלך המשיח אותיות משה ח"י ב{ג}אול]ה השלמה יעוקרו וימח"ה זכר"ו,המלאך סמאלצ"ת  הינו צל"םסיתא-לשון חותם צל"ם דטומאה{יצר רע}המסית לב הנברא למחשבות אפ"ל{ה},וב{ג}או{ל}ה השלמה המשיח באמצעות המלא"ך ס"אצלתם,-המשפיע למשיח אור אצילות-האמונה השלמה מדרגת ת"ם,בכך הינו {המשיח}יכחיד ויעקור סמא"ל{מלכות רומי הרשעה יורדת השאולה ונשחטת באמצעות חרב הנקמה},וידעת  סאצלת"ם{בקדושה}בגימטריא עולה  סמאלצ"ת{בטומאה},להראותך זה כנגד זה עשה האלקים יתברך בעל כל הכוחות כולם.

 

שם אסל מתר-,בגימטריא  המלאך סא"ל  תמ"ר,-זה המלאך בעת השבעתו חותם ומשפיע פרנס"ה{שם סא"ל}לצדי{תמ"ר},זה מלאך הממונה לדאוג לרווחתם של הצדיקים על מנת שיוכלו לקיים הכתוב "והגית בה  יומם וליל"ה,ובמידה ואיש רשע משביע שזה המלא"ך אז אותיות שמו הופכות לכדי  סמא"לתר-זה מלאך מאדי"ם-מכעס ושופך ד"ם המשביע הרשע אשר נהפך להיות כל"ב חבלה בעולם הסיטרא אחר"א.

 

אסל מתר פתס,- בגימטריא  המלאך פסת"רתסמא"ל,זה סמא"ל הטמ"א המעניק למשביע שמו סת"רי תורה דסיטרא אחר"א,עכו"ם הרשעים מחדשים חידושי תורתו של הס"ם בכח זאת השבועה, ב{ג}אול]ה השלמה מלך המשי"ח אותיות מש"ה ח"י  יעקור  ויישחט סמא"ל הטמא באמצעות  המלאך  ספר"תסא"לתם,-בסוד  אור הבינה{ספרת ת"ם-האמונה השלמה}אשר חותמת במשיח שם סא"ל-{ס}ומך  פ{ל"א}ים,-המשיח יעשה אותיות{אותיות}ומופתים{באמצעות האותיות  אשר יכחידו וימחו זכר עמלק הרש"ע ואת שר"ו של עשי"ו סמא"ל קליפה טמאה דסיטרא אחר"א.וידעת  המלאך ספר"תסא"לת"ם{בקדושה}עולה בגימטריא שם פסת"רתסמא"ל{בטומאה},בסוד זה כנגדים יתבר"ך בעל כל הכוחות כולם.

 

שם אספין,-זה המלאך  בגימטריא    אי"ן ס"ף,-זה מלאך המלכות הנקראת י"ם  סו"ף-מלאך השכינ"ה אשר ה" יתברך משכין האורות בפנימיותו והינו מעבר המשביעים שמו בנשמות הצדיקים המ{גל}ים רזין דרזין לבעל השבוע"ה,אך ישעת שהשבועה חייבת להעשות על ידי שומר ברית בסוד בעל רוש"ם בריות-האדם האוה"ב עניין הנתינה והענקה לישראל עם קדושה,ובמידה והשבועה מבוצעת בידי לשון רש"ע אז המלא"ך חותם סו"ף{ק"ץ ומיתה}על רוח הטומא"ה וממית המשביע על ידי מכות א"ש{ייסורי  נפש}אשר עי"ן לא ראת"ה-לשון עיוורון  ופגיעה בראיית המשביע.

 

שם א"ע-,זה המלאך שמו נולד{מגולה}מן הפסוק  {א}הבת {ע}ולם,-הינו חותם אהב"ה{זיווג} במשביע אותות שמ"ו ומ{גל}ה לבעל השבועה סוד עולם הב"א אותיתו אה"בה מעול"ה-משפיע עבור המשביע שורש נשמתו,אך במידה והמשביע רש"ע  המלאך  {א}הבת {ע}ולם מהוה אוי"ב העל"ם ומכה  ע" מלות{קללות}ברשע אשר הע"ז לעלות בשערי מעלה ולפגו"ם בסולם יעקו"ב-בכך ה"סולם"{בקדושה} נהפך ל"סמאל"-הרשע אשר כולא המשביע{נפשו}בשערי השאולה והופכו להיות כל"ב חבל"ה-כלבו של ס"ם אל נקרא בין המתי"ם אשר מבצע שליחויות מטע"ם השט"ן,ב{ג}או{ל}ה השלמה מלך המשיח אותיות מש"ה ח"י ישמידו{את סמא"ל הטמא וירו"ף ראשו באמצעות רז"י התורה-א"ש אוכלת א"ש שמ"ה –מש"ה.}

 

שם אע קהמיע-,בגימטריא המלאך קמ"אאימה,-זה המלאך הינו משוייך לכח הסיטרא אחר"א,ומכשפי עכו"ם הרשעים משדביעים את המלא"ך על מנת שיחתום נקמ"ה בלב ישראל צדיקים קדושים לגאולה שלמה מייחלים,ב{ג}אול]ה השלמה מלך המשי"ח אותיות ש"ם  חי"ה,-בסוד המשיח בעל מוחין ח"יה{חכמה עליונה} העוקרת ומוחה כל קליפה דסיטרא אחרא יעקו"ר  זה המלא"ך ויערו"ף ראשו על מזב"ח הנקמ"ה.

 

שם אעל השמה צוב צבש בשל אבח,-זה המלאך  סודו  י"ט אותיות בסוד  {ט}ל  {י}הוה חותם ומשביע למשביע שמ"ו,ויש לדעת אשר המלא"ך  "אעל משה"  בסוד   אש מעל"ה-הינו משפיע וחוקק כח הנשמה בפנימיות המשביע אשר רכש "בשל"-סוד לב"ש{לבוש}קדושה  ,ולמשביע בעל מלבושים טמאים זה המלא"ך בכח האורות יעקור את נפש"ו  וימיתו בעת ההשבע"ה-זאת כנקמה על שהע"ז לטמ"א אותיות קדוש"ה עליונ"ה.

 

שם  אפ-,זה מלא"ך הסיטרא אחר"א בסוד א"ף וחימ"ה,וזה ב" המלאכי"ם אשר ב{ג}או{ל}ה השלמה מלך המשי"ח אותיות מש"ה ח"י יעוקרם באמצעות השבעות ויחודים,עכו"ם{מכשפי הטומאה}באמצעות הללו מלאכי"ם כל רצונם להגביר קטרו"ג הדין על ישראל צדיקים קדושים יש להם חלק לעולם הבא,א"ך  המשי"ח  על יד"י השבע"ת {א}ור {פ}נים  זה המלא"ך  פנאורי"ם-הוא החותם במשי"ח   פ"ן  רזי"ם{בגימטריא שם המלאך}-בכך המשיח ישמיד וימחה כת הסיטרא אחרא ארורים יורדים לגיהנם ונשחטים.

 

שם לפיד"א-זה המלא"ך הינו מלא"ך גבורה-סוד הלפידי"ם,והמשביע שמו יש בכוחו לצוה על המלאך להמית את אויבי"ו,אוי למבצע זאת השבעה השכינה הקדושה תשנה את אותיות המלא"ך לכדי   ידאפ"ל-ותכרית שורש נשמת המשביע אשר  את דעתו יאב"ד ורוחו כל חייו תהיה רדופ"ה  ברוח הסער"ה-לשון  דין קשה יכנוס בה,יש לדעת אשר מלך המשיח  ב{ג}או{ל}ה השלמה מבצע השבעה של המלאך  לפיד"א על מנת להמית אויבי ישרא"ל ובכך  הינו מהוה{המלאך}  שם  פדיא"ל-הא"ל יתבר"ך  בעל כל הכוחות כולם הינו פוד"ה את עמו ישרא"ל בכח זה השם אשר חותם בפנימיות המשי"ח,וידעת אשר זה השם טוב גם לתיקון הברית והכונה הינה   פ"דאלי,-וזאת הכונה כאשר נעשית בכל הלב לשערי מעלה כ-פ"ד  תעניות ערכ"ה והעושה הכונה חותם אל"י{קרבה לה" יתברך}כך בית הדין הגבוה פוסק עבורו{עיבורו} משערי מעלה.

 

אפר

לתש

תאע

ימי

רום

אמכ

משי

פית

חאב

דתא

 

שם אצומ-,זה המלאך שמו נולד{מגולה} מן הפסוק {מ}לך  {א}והב  {צ}דקה  {ו}משפט,והרי המשביע זה השם יזכה להצלחה בתחום המשפט ,אך במידה ולא נעשה על ידי אדם אשר היושר בין מידותיו,זה המלא"ך א{צו"ם}-גוזר צמצו"ם אור{חיים}על המשביע ומכה"ו במיתה נורא"ה-אש"ר  הלב לא נרג"ע מן  עוצמ"ת האכזריות שב"ה מבוצעת ההמתה.

 

שם אציא,-זה המלאך  בגימטריא צב"י,-המשביע זה המלאך חותם  לסוד העיבור{נשמת צדיק},והרי צב"י נוטריקו"ן צ"דיק   ב"י{כונס  בפנימיות המשביע זה המלא"ך}הנקרא צביא"ל-הינו אחראי{המלאך} על צבא"לי-צבא  הא"ל ,נשמות הצדיקים אשר צובאי"ם בשערי מעלה ומבקשים להתעבר בכלי{גופם}של צדיקים אשר נמצאים בצר"ה-לשון צרות מוחין{קטנות}ונושאים תפילה וסיו"ע לעיבו"ר נשמה בגופם על מנת לעזור להם בתיקונם,ועניין העיבור בתפילה מגולה מן הפסוק  "מלביש  {ע}-רמ-{י}{ם}"   זה אותיות  עי"ם  ר"ם,וכידוע  עי"ם-בסוד {ע}יבור {י}ניקה{מ}וחין המעניק נשמת ר"ם{צדיק אמת}בפנימיות נושא התפילה,אך זה ההשבעה יש להיות מבוצעת באמצעות אדם אשר יש ביכולת הכלי{הפנימי-כח נפשו}לשאת גוד"ל האו"ר, ובמידה והן חס ושלום נופל לתהו"ם התאו"ה שער  נ" דטומא"ה-כל"י נפש"ו ישב"ר ודעתו תעקר ממקומה.

 

שם אק-זה המלאך נולד{מגולה} מן השם  אורקדמ"ון-בסוד הינו מכיל בפנימיותו{המלא"ך}או"ר בגימטריא ר"ז שהינו קדמו"ן  אותיות קוד"ם נו"ן{הארת החכמה אשר עליונה ומשפיע לשער  נ"-בינה},ובכך המשביע זה השם זוכה לגילוי רזין דרזין אשר עין  לא ראתה,כלומר אש"ר עי"ן{זה עולם הבינה}אף הצדיקים שם מהעולם הבא לא ראת"ה{לא חזו פל"א שכז"ה מגולה מן התורה},זה השם מסוכן ביותר והמשביעו בטרם ה{ג}או{ל}ה השלמה כל ילדי"ו יומתו על כל גילוי סוד שיחשו"ף-ובעצם חש"ף את שורש הנח"ש,על כך נאמר  על משה "וינס משה מפניו"-כלומר משה ניס"ה להכנס{פנימה}לתוך הסוד  אך משה את עצמו עקב העומקות הלא נגמרת והפחד לשקוע במצולות הים אשר הגבורות שם קשים ביותר ורק משה ומלך המשי"ח  הם בעלי כח עמידה{ייסורים}אשר ממתקי"ם ובכך מגלים פתקי"ם{בגימטריא ממתקי"ם}-סוד הרזים הגדולים.

 

שם אקנב-,זה המלאך הינו  בגימטריא  ק"ןאב,-הינו מעניק חכמהנ{ק"ן בתורת הקבלה}למשביע"ו ומלמד"ו א"ב-סוד א"לפא  ב"יתא צירופי המילה{חכמת הצירופים}אשר מביאה לגילוי רזי"ם על מבנה הנשמו"ת ועולמות הנסתר,אין להשביע זה השם אשר הינו מהפך ללא ראוים את סדר שמותיו ל-קנא"ב-הינו מקנ"א ומכאיב למשיג חכמה מרובה ממנו ולא נרגע עד אשר ימיתו{את המשביע}עקב אשר רכש חכמה גדולה משל"ו.

 

שם  אקנ"ב{דקדושה},-זה המלאך שמו  נולד{מגולה}מן תפילת   "אנא בכח"  מר"ת של ארבע המילים הראשונות בסוד {א}נא  {ק}בל  {נ}א  {ב}רכם,-זה המלאך כאשר מושבע מעניק ברכ"ה ואת סודות תורת הקבל"ה לבעל השבועה הרוכש בכך מדרגת אנא" בגימטריא ב"ן  נקרא לה" יתבר"ך{סוד לומדי פנימיות התורה},אך במידה ובעל השבוע לא בדרך הישר תורת ישראל עוס"ק אז המלא"ך   א{קנ"ב}-גוזר נקב"ה-זה קטרו"ג לילית זונה שפל"ה על המשביע אשר מפילה נפש"ו לשער  נ" דטומאה"{סיטרא אחרא} ומאבד עולמו או"י לבוש"ה-לשון שבו"י באמצעות המלא"ך או"י אשר מענהו והוא זועק {המשביע- או"י או"י}.

 

שם אק"ס-,זה המלאך בגימטריא "קנאי"-והינו חותם בפנימיות משביעו קנא"ה ושנאה קשה לישראל צדיקים קדושים,זה המלא"ך  הינו מלאך הסיטרא אחרא ומכשפי עכו"ם משביעים אותו על מנת לעלות האיב"ה והעויינות כנגד ישראל,ב{ג}או{ל}ה השלמה מלך המשי"ח אותיות מש"ה ח"י יעקור ויכחיד סמא"ל הטמא הוא שור הקנא"ה בסוד הנוטריקו"ן ק"ן-אפל"ה,{שורש כל חכמה זר"ה}-לשון זורע"ת ממזרות וניאו"ף ברחבי הבריאה,ומלך המשיח {ג}וא{ל} ישראל יכרות ראש המלא"ך קנא"י על יד"י שישמיד את מקור כוחו הוא סמא"ל הטמא הנשח,ט על גבי חרב הנקמ"ה אש חידושי התורה של משי"ח צדק אשר שורפת א"ש נקראת בתורת הקבלה הקדוש"ה.

 

שם אראריתא-,זה המלא"ך הינו מלאך הטומאה וכשמו הינו ארו"ר  והמשביע"ו הינם עכו"ם{מכשפים}אשר מבקשים למשוך נשמות ארורו"ת מן הגיהנם לתו"ך ישראל עם קדושה בכדי לערער"ם ולהסיתם מדרך התורה,על זה המלאך נאמר "אין אדם חוטא אלא נכנסת בו רוח שטות"-לשון משוטט"ת וארורה{ערירית}-אשר מקורה מן זה המלא"ך,המשי"ח אותיות מש"ה ח"י  ישמיד זה המלא"ך-לשון מהל"ך ומסביבו ילדי"ו רוחות טומא"ה על ידי כונות ויחודים שהלב לא נ"ח להרה"ר באותיות המרכיבות א"ש הנקמות המשמידות את סמא"ל-הוא יהיה סמ"א-לשון עיוו"ר ואת עיני"ו המשי"ח ינק"ר.

 

שם ארארכתא-זה המלאך בגימטריא כת"רברא,הרי המשביעו זוכה למדרגת כת"ר-לשון   מכת"ר בכח דעתו{מקיף}את כל רז"י התורה של מעשי הבריא"ה,אך במידה ואין כלי המשביע זה שם המלא"ך חזק די"ו זה המלא"ך מהפך אותיות שמו לכדי  ארראכת"א,-לשון מכ"ה את המשביע במכות ארורות אשר עוקרות המוחין בפנימיות –רוח שיגעון נחתמת בנפש"ו.

 

מלאך ארגמ"ן,-זה המלא"ך  מורכ"ב מן {א}וריאל {ג}בריאל {ר}פאל  {נ}וריאל {מ}יכאל,המשביע זה המלא"ך משביע את השכינ"ה-אשר שוכנ"ת בפנימיותו ומשכינ"ה-במשבי"ע  ע"ב שמות קדושה עליונ"ה אשר בכוחם לשנות סדרי בריא"ה,המשביע אשר רשע הוא ואין דרכו דרך התורה השכינה תעקור ותמח"ה זכר"ו ותהרו"ג רעייתו עד אשר יאבד כל אשר לו.

 

שם ארכמהד"ע-,בגימטריא המלא"ך   א"רדע"המכ,-זה מלא"ך הסיטרא אחר"א הציפו"ר יד"ע  אשר הינה נוגדת דר"ך תורת ישראל הקדושה,זה מלא"ך עכו"ם{מכשפי הסיטרא אחרא}אשר באמצעות זה הציפור גוזרים כישופים ומסיתים ישראל לעבור את מל"ך מלכי המלכים הקדוש ברוך הו"א,ב{ג}או{ל}ה השלמה מל"ך במשיח אותיות מש"ה ח"י  י{ג}א{ל}  ישראל על ידי שיכחיד ויישחט זה המלא"ך  ארד"ע{המכ}  על ידי ש"מכה"  בו  השבעות ויחודים קדושים,עתיד  ארכמהד"ע לרדת השאולה ולהשח"ט בגיהנם מן א"ש רותח"ת-לשון זעמ"ו של המש"יח-סוד חרו"ן אפ"ו אשר יעשה נקמה בכל צב"א הטומא"ה-ובראשם הכל"ב הרשע סמא"ל הטמא  אש"ר חרב ה{ג}או{ל}ה תשפ"ד רוחו הטמאה ותעקר"ו  מפנימיות הנבראים ישראל צדיקים קדושים יש להם חלק לעולם הבא.

 

שם א"ש-,זה המלא"ך שמו נולד{מגולה}מן  הפסוק  {א}בינו {ש}בשמים,והמשביע זה השם  כ"ח א"ש{נשמה}מתעבר בכל"י{המשביע},יש לזכור אשר המשביע שדרכ"ו הטומאה  א"ש{המלא"ך}ישרו"פו ויכלה בש"ר גופו עד אשר יומת משריפ"ה ומאסונות שעי"ן לא חזת"ה{בסוד חזיזים}-סוד  זיקוקי דינו"ר{דין גבורה קשה}יחט"א את החוטא על ידי טבילת נפש"ו בנה"ר א"ש  מכל"ה,זה הנה"ר הינו תחת  פיקודו של הממונה  א"ש –והוא מבצע נקמה בלא ראויים אשר רוצים לכנו"ס לעולם העליון ולחזות בג"ן עדן תחתו"ן-לשון תח"ת{דינים}עוקרים עינהם בטרם מספיקים לחזות בפלא"י אלקים חיים.

 

שם אש"ב-זה המלא"ך בגימטריא  ש"ג  חבר אות א" ומקובל שג"א,הרי עכו"ם{מכשי הסיטרא אחרא} משביעים זה המלא"ך שהינו שורש הסיטרא אחרא על  מנת לחתום שגיאו"ת באמונה בפנימיות ישראל עם קדושה הראו"י-לגאולה שלמה,כלומר הינו בכח הראייה והירא"ה עתי"ד  לחזו,ת ב{ג}וא{ל} ישראל עוקר כל צבא הסיטרא אחרא באמצעות חרב הנקמ"ה סוד  המלא"ך הקדוש  בש"א-החותם בוש"ה בפנימיות המשיח] ועל זה המלא"ך נאמר בוש"ת פנים לגן עדן,בודאי בוש"ת-לשון בו"א  א"שת{זה השכינה שהינה אש אוכלת אש}ומהוה חרב הגאולה אשר תערו"ף ראש סמא"ל הטמ"א  ושליחיו כלבי"ם הנשחטי"ם ומיללים א"ך אין קול ואי"ן עונ"ה-בודאי אי"ן סוף לא מוש"ג יתבר"ך מענ"ה ועוקרם{את זרע עמלק הרשעים מן העולם}.

 

שם אשיבם,-זה מלאך  בי"אשם-לשון חותם רגשי אש"ם במשביע שמו,ויש להבין רגש"י{לשון תחושה}אשר מקורה מן אותיות אמ"ש-{א}ור {מ}וחין  {ש}למים   ,חכמה-{א}, בינה-{מ},דעת-{ש},וידעת אשר המשביע זה השם ואין הוא צדיק עליו"ן-לשון מורשה מטעם עולם העליון לכנוס ברזי"ם הגדולים אז המלא"ך משנה אותיות  שמו לכד"י ב"י א"ש מ"ם-והינו שור"ף נפש המתבונ"ן בלא לו  ומאבידו מן העולם ועוקר נפשו רוחו נשמתו ומורידו לגיהנם להיות כל"ב חבלה{מלאך שטנה של סמא"ל הטמא אחראי הגיהנם המכה ברוחו ומשעבדו למען עשיית רוע}.

 

שם אשכ כלר-,זה המלאך בגימטריא  א"רשלם,הינו חותם  גדלות מוחין במשביע את שמ"ו,שם המלא"ך נולד{מגולה}מן הפסוק  {ש}מי   {ה}שמים  וכ{ל}  צבא{ם}  חבר האותיות המסומנות ומקובל "השלם"-לשון זה המלאך מעניק מוחין צבא השמי"ם{ראייה נבואית לבעל השבועה},אך ידעת במידה והמשביע אין זכא"י אז המלא"ך  אשכל"ר בסוד א"ש כ"ל  א"ר,הינו חותם דינים מרובים אשר פוגמים ביכולת הילודה של המשביע{וראה  שמו אש"ך}-הופך לכדי א"ש  ש"ך-שורש הגבורות עוקר ומוחה זרע"ו ואין יוגכל להביא ילדים וילדיו שנולדו בטר"ם שבועתו יומת"ו בכדי לעקרו{לעוקרו}מן עולם הב"א-עבורו עולם אוי"ב-לשון חש תיעו"ב ומעלים עצמו{העולם הבא}מן המשביע הרשע.

 

שם  אשמדאי-,זה המלא"ך  הינו ש"ד דסיטרא אחר"א  וסודו א"שמאד"י-הינו מהוה שליח מלא"ך המיתה{הנקרא מאד בתורת הקבלה},מכשפי עכו"ם{הסיטרא אחרא}משביעים זה המלא"ך על מנת לחותם דימיונות רעים והאשמות{מחלוקות}בפנימיות ישראל צדיקים קדושים אשר ל{ג}או{ל}ה  מייחלים,המשי"ח אותיות מש"ה ח"י יעקור וימחה אשמ"די באמצעות מלא"ך הקדושה  הנקרא  א"ש  דמ"י-בסוד   מד"י-{מ}שה {ד}וד {י}וסף המהוים א"ש{נשמת המשיח}אשר יכרות מלא"ך המיתה באמצעות משיכת חכמ"ה אותיות כ"ח  מ"ה  בגימטריא אד"ם{משיח} משביע שם יו"ד ה"א וא"ו ה"א{בגימטריא מ"ה}-זה השם המפורש אותיות שופר מש"ה המכחיד שורש {כ"לרע}מלכות רומי הרשע"ה.

 

שם אשנא -,זה המלא"ך   אשנ"א-הינו מלאך השנא"ה-מלאך הסיטרא אחר"א אשר עכו"ם{מכשי הסיטרא אחרא} באמצעות השבעתו מבקשים  לגזו"ר  דינים ומחלוקות  הגורמים לפילו"ג ופירוד בישראל קדושים בגלות האחרונ"ה סובלים נורא,ומלך המשי"ח אותיות מש"ה ח"י  באמצעות המלא"ך הקדוש  בש"ן-לשון בוש"ה והשבעתו עליו נאמר "{ב}ו{ש}ת   פ{נ}ים  לגן עדן"-הוא מדרגת הפנימיות-לשון הפנמת החכמה והבאתה לידי עשיי"ה,בכח זאת ההשבע"ה מלך המשיח {ג}וא{ל} ישרא,ל ועקר כל צב"ר הטומא וסמא"ל מוכד בראש ו{ב}רא{ש}ו{נ}ה  אותיות  או"רהבש"ן,-זה שם המלא"ך הקדוש אשר מסייע ל{ג}וא{ל}  להביא לזירו"ז ה{ג}או{ל}ה  בכח חשפית מוחין גלג"ל בגימטריא ב"ן  דו"ד בגימטריא ס"ו-להראותך בשנת תש[ס"ו]-אור הגלגל{משיכת מאור החכמה}החל בפעולות לעקירת והשמדת הסיטרא אחר"א מן העולם הבא,-לשון בעולם ה{ג}או{ל}ה העתיד לבוא{להראות}  רוח הטומאה נעקרת וכלא היתה,-לשון כלוא"ה  במדרגת הית"ה ושם תשא"ר  לעולמי עולם,כנאמר  "ואת רוח הטומאה{סמא"ל}אעביר{אבעיר}מן האר"ץ.

 

שם אשתוית,-זה המלא"ך בסוד  א"ש  ת"ו  ת"י,זהו מלאך קדוש אשר משביע שמו זוכה לידעת סוד היחודים{ת"ו}אשר מושך על המשביע מוחין ת"י בגימטריא קוד"ש-מ"אור  ה"נשמה שם מ"ה  בגימטריא אד"ם{תפארת}בגימטריא שם יו"ד ה"א וא"ו ה"א שופר מש"ה  אותיות רוש"ם  פ"ה-גילוי סודות{רזים} מן עולם הבינ"ה,אך במידה ומבצע ההשבעה הינו רש"ע אז המלא"ך מהפך שמו לכדי  אשתוי"ת-לשון חותם אש שורפת המעוות ומכחידה נפשו של המשביע הרשע המאבד עולמו ויורד לגיהנ"ם שם מכי"ם פנימיותו בתו"ים{סוד הניגונים דסיטרא אחרא}ומיחדים נפשו בנפש לילית זונה גוי"ה-לשון גויו"ת מתי"ם  -שער  נ" דטומא"ה ומלא"ך חבלה{רוח שטות}על מצח"ו יקר"א-לשון משוטטת ותפקידו לחתום קר"י{טומאה} בישראל צדיקים קדושים הישנים על מיטותם,ב{ג}או{ל}ה השלמה מלך המשיח אותיות מש"ה ח"י ישמיד ויכחיד מלכות רומי הרשעה{סמא"ל הטמא}-ושליחיו ירד"ו לא"ש הגיהנם וראשם ייכר"ת על מזב"ח הנקמ"ה,-הרי יעלו לזב"ח וקורבן עבור עם ישרא"ל קדושה נורא"ה אשר אלקי ישרא"ל בחר ב"ו{בישראל}להיות בנ"ו הנאה"ב והעניק לו התורה הקדושה בה נכתב שהבורא לא ינטו"ש את בני"ו.

 

שם את"ד,-זה שם המלאך נולד{מגולה}מן הפסוק  הקדוש   {א}שרי {ת}מימי  {ד}רך,הרי לך זהו מלא"ך קדוש אשר המביע שמו זוכה להגנה ושמיה בדרכי"ם,הן בגשמיות והן בהשגת מוחין דרכי"ם{ברוחניות},זה סוד ד" מלאכי"ם בסוד גמר"א-{ג}בריאל  {מ}יכאל {ר}פאל  {א}וריאל אשר באמצעות המשביע מ{ר"כ}ך דינים מעל ישראל עם קדושה יש להם חלק לעולם הבא,יש לדעת אשר ב{ג}או{ל}ה השלמה מלך המשיח אותיות ש"ם-חיה,-הינו בעל מוחין חי"ה ישביע זה הש"ם  ובכך  המלא"ך יחליף אות א"  מן שמו את"ד לאות  ע" ובכך יעטר"ו{את המשיח} ב-דע"ת עליונ"ה-סוד רוח הנבואה המשמידה סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה,וראה א"תד  אותיות  א"{חכמת המלאך}המשפיע {ד}עת {ת}פארת  למשביעו,אך במידה והמביע הינו רש"ע אז  אד"ת-חותם א"ד-לשון רוח רעה על בעל השבועה העוקרת נפשו{דעתו}מן העולם הבא.

 

שם אתדל-,זה המלא"ך  הינו  מלא"ך הסיטרא אחר"א בסוד א"ת-ד"ל,הינו מהוה עבור המכשפים{עכו"ם-דטומאה}כלי לחותם דלו"ת{עניות רוחנית}בשכינה-{שורש נשמות ישראל} ובכך מסיתם{את ישראל}לנטוש בא"ר מיים חיי"ם לבאר שבו"רה-סוד השביר"ה{סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה},ב{ג}או{ל}ה השלמה המשי"ח אותיות מש"ה ח"י ישמיד וימח"ה סמא"ל הרש"ע  על ידי המלא"ך  הקדוש והנורא שמו  תלד"א-לשון המלא"ך תל"דא יולד{מגלה} אות א"{החכמה המכחידה כל קליפה דסיטרא אחרא}עבור המשי"ח ובזה ההשבעה מלך המשיח ימח"ה זכ"ר עמלק הרש"ע.

 

שם אתיאה ותלמ,-זה המלא"ך הינו מלא"ך קדוש  אשר שמו נולד{מגולה} מן הפסו"ק  -[א]ל  {ת}שלח  {י}דך {א}ל {ה}נער {ו}אל  {ת}עש  {ל}ו  {מ}אומה,הרי לך זה מלא"ך המעניק למשביע שמו{שמירה והגנה מפני מזיקים ועינא בישא},במידה ומשביע זה השם הינו רשע אש בכ"ך המלא"ך משנה אותיות שמו לכדי  האאלימו"ת- בסוד א"ל מותי, זה המלא"ך ברשות אשר נוט,ל מן הא"ל{ה" יתברך בעל כל הכוחות כולם}ממית ועוקר נפש המשביע{הרש"ע} מן העולם הבא.

 

שם אתיאל,-זה המלא"ך   בגימטריא  בית"ל חבר אות א" ומקובל בי"ת א"ל,-וידעת אשר בעת השבעתו של המלאך הקדוש הינו חותם שינ"ה-לשון שינ"וי לטו"בה במשביע שמו, גם המלא"ך  אתיא"ל-מלאך השינה והחלימ"ה וסודו ת"ל  אב"י,-הינו בונה{ת"ל}-סוד בניין קדושה{חכמה}אשר ענינה  {א}לפא {ב}יתא צירופי{ציורי} מילה אשר מלמד"ם את משביעו באמצעות החלו"ם שכידוע הינו אחד משישים נבוא"ה,אך חס ושלום במידה והמשביע הינו רשע  אש המלא"ך    אתיא"ל  בגימטריא   בל"יאת-חותם חלום בלהו"ת והסתר פנים {ב"לי את-השכינה}נורא על הרשע וזה ההסתר גוזר אבדו"ן על המשביע, כלומר רוח אבדו"ן-בסוד אב  די"ן{דסיטרא אחרא}-זה סמא"ל הרשע נשלח לבצע בו נקמ"ה וליטו"ל נשמתו למען יהוה מלא"ך{כלב}חבלה מטע"ם צב"א  הגבורה דטומא"ה,.

 

שם אתיך-,זה המלאך הקדוש שמו נולד{מגולה}מן הפסוק  "פותח  {א}ת  {י}ד{ך},זהו מלאך הפרנ"סה והמשביע את שמו יזכה לראות הצלחה וברכ"ה במעשה ידי"ו,אך במידה והמשביע בעל תאוות אסורות אז המלא"ך אתי"ך-גוזר בו את כו"ר ההיתו"ך{דינים קשים הממיתים את נפש המשביע בזמן התפילה}.

 

שם את"ך,-זה המלאך הינו קודש קודשים וסוד  {א}ור  {כ}תר  {ת}ורה,המשביע את שמו זוכה לכת"ר{סוד היחוד}וידיעה ברזי"ן דרזי"ן  -או"ר בגימטריא ר"ז,אך במידה ובעל השבועה  לא שומר תורה ומצוותיה המעשיות זה המלא"ך  "אתך"-לשון קוט"ע הגפיים של בעל השבועה הרש"ע ומטיל בו מומים אשר מרוב הזוועה אין הלב יכול לדבר בענינם.

 

שם  אתלזככאת-,זה המלאך הקדוש שמו מגולה מן הפסוק- {א}ל  {ת}שליכני [ל]עת [ז]קנה [כ]כלות [כ]חי [א]ל [ת]עזבני,הרי לך המשביע זה המלא"ך  זוכה להנצל מצר"ה –לשון צרות מוחין{קטנות}והארת פנים{חסדים} חקוק"ה בפנימיות "הרוח" {בגימטריא חקוק"ה},אך במידה והמשביע הינו חוטא ואין הוא בעל יראת שמי"ם אז המלא"ך נוטל  המילים   "לעת זקנה"  ומהפך האותיות לכדי    נז"ק  עלט"ה,-וחותם במשפיע מום וחשיכ"ה-עד אשר תכרת נפש"ו  וילידיו יומתו במכות א"ש{ייסורים}אשר אין הדע"ת יכול  להעמיק ההסבר בהם מפח"דם-לשון גם הדינים מפחדים מן העוצמה המקויימת בה"ם,ומכאן למד הינך מה גדול עוצ"ם ידו של ה" יתברך ויתהלל בעל כל הכוחות כולם שא"ף דיני"ו בעלי פח"ד ומורא בעל יתוא"ר מן כוח"ו הבילתי מוגב"ל-לשון אין גבול לצורות ההתגלות אשר עומדות בפנימי המאציל יתה"לל להכו"ת באויבי"ו,וב{ג}או{ל}ה השלמה מלך המשיח אותיות מש"ה ח"י באמצעות הללו דינים יכה ויקור ראש סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה יורדת השאולה ונשרפת באש חידושי התורה.

 

שם את"ם,-זה המלאך שמו נולד{מגולה} מן הפסוק   {א}ל    {ת}שליכני  {מ}לפניך,הרי לך המשביע זה שם המלאך הקדוש זוכה ל"תשליכני"  אותיות תשכילנ"י,-זה דעת עליונ"ה אשר  נקראת  אמ"ת  בסוד אותיות המלא"ך הנקרא את"ם-הוא מלא"ך השכינה{א"ת שמה בתורת הקבלה}המשפיע למשביע  אות  ם"{בינה עליונה} באמצעות השבועה{אמ"ת-קו אמצע סוד תפארת}המלמד המשביע סוד היחודים והכונות אשר מביאים ידיע"ה בשם ע"ב בגימטריא חס"ד{חכמה עליונה} שבכוחה לשנות סדרי בריאה,אך במידה והמשביע הינו רש"ע המלא"ך אמ"ת נוטל אות  א"{החכמה}ומסתירה מן המביע וגוזר על בעל השובה רוח  מ"ת-סוד הדיבו"ק אשר גורם לשיגעון ואיבוד דעת ברשע אשר כנ"ס בשערי מעלה בעוד מלבושי"ו-מן הסיטרא אחר"א,.

 

שם אתמפורכת,-זה המלא"ך כשמו הוא אמ"ת מפורכ"ת-לשון מפרי"ך המלאך שקרים ומגלה האמת למשביע שמ"ו,אך יש לדעת אשר במידה וכונות המשביע לא ביושר נעשות המלא"ך   אתמפורכ"ת-חותם  אימ"ת מ"ת ורוח מפרכ"ת{ייסורים} המכה בפנימיות המשביע הרשע עד אשר מכחידה אותו באמצעות הורדתו לגיהנם לשם שריפתו בא"ש הלהב"ה.

 

שם אתניק,-זה המלאך בגימטריא קינא"ת,-הינו מלאך הסיטרא אחרא אשר עכו"ם{מכשפי הטומאה} באמצעותו מבקשים לעורר קנאות כנגד ישראל צדיקים קדושים לדאולה האחרונה מתפללים,שם המלא"ך אתני"ק בסוד א"ת קי"ן-זה המלאך אשר גורם להריגה ורציח"ה ולמחלוקות קשות בכדי להחיות הקליפה הטמאה קי"ן-לשון קנא"י,{המזיק},בגאולה השלמה באמצעות השבעת המלא"ך הקדוש א"תיקן-על שם שחותם תיקונים במלכות באמצעות אור החכמה{אות א" המעבר את משיח ישראל}-בכל ה{ג}וא{ל} יעקור ויכחיד סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה עפ"ר לרגל"י הצדיקים תהי"ה ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה.

 

שם אתעדל,-זה המלאך בגימטריא דע"תא"ל,הינו כשמו חותם במשביע דע"ת א"ל יתברך ויתהלל קדושה וטהר"ה ודבקות והתקשרות חזקה בשערי מעלה,-לשון הינו זוכה{המשביע}  בהשערו"ת{מחשבות}עליונות אשר מעשירות חכמתו ,אך במידה והמשביע איננו רשאי לכנוס ברז"י התורה המלא"ך   אתעד"ל  חותם במשביע  עיו"ת-ד"ל,-לשון מומים ועניות עד אשר עוקר נפשו{של המשביע} מן העולם וחותם נפשו בשכול וייגון דיכאו"ן ושיגעו"ן.

תם ונשלם ספר רזי -הקבלה המעשית- השבעות המלאכים-כרך א" אות  א" /מאת רעיא מהימנא-משה רבינו הרועה הנאמן,נמסר בצינור הנבואה לרבי גל טופז לבית איפרגן {הרגל"אט}נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן.

OnLineTech