להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> כרכי- "רזי הקבלה המעשית השבעות המלאכים",-מאת משה רבינו הרועה הנאמן >> ספר רזי -הקבלה המעשית- השבעות המלאכים-כרך ז"

ספר רזי -הקבלה המעשית- השבעות המלאכים-כרך ז" אות  ז" /מאת רעיא מהימנא-משה רבינו הרועה הנאמן,נמסר בצינור הנבואה לרבי גל טופז לבית איפרגן {הרגל"אט}נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן

שם ז",-זה המלאך זי"ן אשר המשביע שמו זוכה למאור שם י"ז העולה בגמטריא שם אהוה וגם טו"ב,וראה עתיד מלך המשי"ח אותיות מש"ה ח"י להשביע זה המלאך  זי"ן החותם מוחין   י"  ז"ן  בגמטריא  שע"ר ויו  הי יוד הה בגמטריא עש"ר  ויו הי יוד  הה,  אור החכמה הגנוזה בפנימיות המלכ"ה,ובכך זוכה למוחין רח"ם  אותיות רמ"ח,בסוד הנאמר על המשי"ח  "יבוא עני ורוכב על חמו"ר,

וזה סוד  יבוא המשיח בכח אות עי"ן{החכמה}ובפנימיותו  ורוכ"ב שזה אותיות וכרו"ב  בגמטריא קש"ר כרו"ב   בגמטריא  כ"ב קש"ר קש"ת ועל ידי כך מושך מאור  ח"  רו"ם   בגמטריא  קש"ר נשמ"ה  רו"ם   בגמטריא קש"ת נשמ"ה  מ"ו  אותיות מו"ם  שנ"ה קש"ת בגמטריא ספי"רה קש"ת   מו"ם,-{מ}עתה {ו}עד  {ע}ולם,אור הבינ"ה העליונה סוד מ"-עתה   המעברת השכינה{ע"ת}באות  ה"{עליונה}ובכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק הכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,ישראל מעוטרים בכת"ר {ג}או{ל}ה אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם זא,-זה המלאך  בגמטריא  ח"  ונקרא המלאך ח"  על שם חותם חיו"ת  בפנימיות משביע שמו,בסוד ח"י תו,כלומר הינו מלמד בעת השבועה חכמת התוי"ם{מנגינות},וידעת אשר מלך המשי"ח אותיות משה ח"י עתיד להשביע המאלך ח" העולה בגמטריא שמונה אותיות שמ"ן ו"ה בגמטריא   קש"ר נשמ"ה   אותיות נש,ר ש"ק מ"ה בגמטריא נש"ר ש"ק אד"ם בגמטריא נש"ר ש"ק  י"וד ה"א ו"או ה"א  בגמטריא נש"ר ש"ק  הגוא"ל  ובאמצעות השבעתו למשוך מוחין ק"ריאת ש"מע,

בסוד ע" פנים של התורה בפנימיות המלכות{ש"ם}בכך זוכה למאור  קר"א   ת"י  בגמטריא  קר"א קוד"ש   בגמטריא   ק"ו  קש"ר  חמ"ש   בגמטריא  קש"ר מא"ה חומ"ש,סוד שער החמישים המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד בג"אול"ה השלמה,ישראל צדיקים קדושים זוכים לחירו"ת בסוד חי"ל תור"ה  בגמטריא מ"ח  תו"רה     בגמטריא  קש"ר נשמ"ה   תרומ"ה  בסוד  תמ"ר  ו"ה,ת"ורת  מ"שה  ר"בינו  סוד  תפארת{ו}ומלכות{ה}דבקי"ם בהאר"ת פני"ם,אמן ואמן.

שם זאו,-זה המלאך  בגמטריא ח"ו  בגמטריא  חב"ד{אל},והינו חותם בפנימיות כלי{חכמת}המשביע ח"כמה ב"ינה ד"עת,עתיד מלך המשי"ח  אותיות   מש"ה  ח"י    אותיות שמ"י  ח"ה  בגמטריא שמ"י אח"ד בגמטריא שמ"י אהבה בגמטריא שמ"י  י"ג מידות הרחמים להשביעו ובכך לזכות בכת"ר תור"ה,סוד חב"ד בגמטריא י"ד  בסוד  י"וד   ד"  בגמטריא חו"י,-{ח}נון {ו}רחום {י}הוה,ובאמצעות כך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם זאי,-בגמטריא  המלאך ח"י,זה המלאך ח"י אשר הצדיקים  הנקראים חיי"ם  בגמטריא חכ"ם  משביעים את שמ"ו בכדי למשו"ך  י"-סוד  סוד  עשר ספירות בלימ"ה,וידעת מלך המשיח נקרא חיי"ם  בסוד ה{ג}וא{ל} סוד מלכות{י"ם}ומעובר בפנימיותו  במוחין  ח"י  בסוד  ח"  י"וד  אותיות יחו"ד,הרי לך המשי"ח הינו   י"חו-ד  כנאמר  {ח}נון {ו}רחום {י}הו"ה ועל ידי זה השם  נמש"ך למלכות  ד"  מוחי"ן  אותיות יח"וד  מ"ן,סוד שם יח"ו  מ.נ.ד.,וזה השם המפורש מ.נד המורה כאשר משה עלה למרום  נמסר עבורו {עיבורו}כל החכמה והבינה סוד ל"ב הנתיבות  והינו בעל קדוש"ה עליונ"ה,

בגמטריא  מא"ה  יונ"ה בגמטריא   או"ם  י"ה  נ"ה,זה סוד  המשיח שהינו  או"ם{צדיק יסוד עולם בתורת הקבלה}ובאמצעות י"ה{חכמה ובינה} חותם בפנימיות רח"ם האש"ה{שכינה} מאור  נ"צח ה"וד,-אור הנ"ב-ואה  שם  ב"ן אהו"ה  בגמטריא  ב"ן טו"ב בגמטריא ב"ן י"ז אותיות י"ב  ז"ן   בגמטריא  י"ב   ויו  הי יוד הה,ובכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,ישראל זוכים לעיטו"ר כ"ח הנשמ"ה אותיות מש"ה כ"ח  נ"ה אותיות  כ"ח המשנה   ,אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם זדל  עאי,-בגמטריא המלאך כבע"ל,וזה המלאך אשר ב{ג}אול]ה השלמה מלך המשי"ח משביעו ובכך מוש"ך  כב"ע-ל  סוד מוחין כב"ע  בגמטריא  צ"ב  בגמטריא פח"ד  בגמטריא   קש"ר  פ"ד  נש"מה   בגמטריא שפ"ר  מ"אה  מש"ה ד"ן   ושוחט  "צלב",-זה סמא"ל הרשע מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וידעת המלאך הקדוש כבע"ל  בגמטריא  ל"ב  מל"ך  אותיות כ"ב  מ"לל,הרי לך הינו חותם בפנימיות ה{ג}וא{ל} שם מ"ב{חכמה עליונה} אשר מהו"ה  מוחין כ"ב  צירופי  יהו"ה  סוד שם מ"לל  בגמטריא מוחין ע"ל  בגמטריא מא"ה   בגמטריא מ"ו  אותיות  מ" כפול ו"  בגמטריא ר"ם{מ"ו}-ומקובל מור"ם  העוקר ומוחה  ל"לם  בגמטריא ס"מ{אל}הטמא  יורד השאולה ונשרף  מן להבות המדור"ה סוד חידושי התור"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם זהלציב,-אותיות  בצלי"ה,זה המלאך  צלי"ה  בגמטריא  מצ"ה אשר המשביע שמ"ו ב{ג}או[ל]ה השלמה משיח ישראל בכך  מוש"ך   צ"   מ"ה  בגמטריא  מל"ך  י"וד  ה"א  ו"או  ה"א  בגמטריא הגוא"ל   מ"ן  אותיות  מג"ן  א"ל  ו"ה  אותיות גל"ם  נאה  ו"  בגמטריא קש"ר  חכמ"ה  נא"ה אותיות קר"ח ש"ם כ"ה נ"אה ומזכה ישראל ב"חכמה אותיות כ"ב חמ"ה  סוד צירופי יהו"ה{חכמת הצירופים}המשמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  ז"י,-בגמטריא  טו"ב  בגמטריא שם אהו"ה,המשביע זה המלאך טו"ב  זוכה למוחי"ן קו אמצע סוד הדע"ת,עתיד מלך המשי"ח  אותיות דע"ת   י"  כלי"ם  שמח"ה    בגמטריא ד"ע קוד"ש כ"ל   ן"  ש"ם אח"ד  בגמטריא   ע"ד  ק"ודש  ע"ל    ש"ם אהב"ה,ובכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמל"ק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם זיא,-בגמטריא המלאך ח"י,וזה המלאך בעת משביעים שמו מגלה  כח הצדקה  בפנימיות המשבי"ע,וידעת ח"י עולמים,בסוד זה המלאך מגלה סודות נעלמים בתורה,עתיד  מלך המשי"ח אותיות   י"  שמח"ה כ"ל  ם" אותיות ח"ה שכלי"ם  בגמטריא שכלי"ם אהבה בגמטריא שכלי"ם  אח"ד  בגמטריא שכ"ל נאח"ד  לאחד את עם ישראל באמצעות השבעת זה השם  ח"י  בסוד  ח"  י"וד ומקובל יחו"ד  בגמטריא דו"ד חב"ד בגמטריא קש"ר  כ"ב  אותיות ש"ק  רכ"ב   סוד ה{ג}וא{ל} הינו  ש"בת  ק"ודש  בעל מוחין   ב"  ש"ת  בסוד  ב" כפול  ו"  בגמטריא י"ב צירופי  יהוה המשמידים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא  יורדים  לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם זיע,-אותיות  המלך  יע"ז,זה המלאך בעת משביעים את שמו חותם בפנימיות המשביע ת{עו"ז}ה,זה מאור  התורה הנקראת עו"ז  וחותמת בפנימיות המלכו{ת} מוחין בינ{ה},וזה יחוד {ת}עוז{ה}  ,ודע אשר עתיד מלך המשי"ח אותיות משה ח"י להשביע המלאך  זי"ע  בגמטריא שמ"י  ע"ב  טו"ב  בגמטריא שמ"י סוד נשמה אהו"ה,זה קו אמצע דעת הגדלות בסוד  ת"ג  דו"לה אורות,זה המשי"ח שהינו סוד  כתר{ת"ג}המלכות ובכך מושך  ד"ו  בגמטריא  י" ספירות  לפנימיות  ה"מלכה",וזה יחוד  ד"ו-ל"ה  אשר  ל"ו"{תפארת}בכך יש אפשרות להשפיע  ד"ה בגמטריא ט" אורות חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד אל תוך רח"ם האשה{מלכות}והרי לך י"  ספירו"ת בלימ"ה  בגמטריא  הנב"ל  אותיות  נ" להב"  בגמטריא  ל"ב נ"ה,-סוד המשיח{ל"ב}באמצעות נ"ה,-{נ}צח {ה}וד  אור הנבואה,בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה ,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שפ זיעא,-בגמטריא המלאך פז"א ,והמשביע שמו  זוכה לעיטור  א" פ"ז,סוד החכמה{א"אלפך חכמה}המגלה   אות  פ"  בגמטריא שמ"ן יו"ם{חכמה דחסדים} בפנימיות  המשי"ח{אות ז"  חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות},ודע זה מלאך המשי"ח הנקרא פ"ז  בסוד  פ"  זי"ן  בגמטריא  נ"ץ   ז"  בגמטריא  מל"ך  ז"ן  בגמטריא  מל"ך   ויו הי יוד הה ,סוד החכמ"ה  הג"נ-ו-ז"ה  אשר מלך המשי"ח{ז"ה בגמטריא י"ב  צירופי יהוה} חותם באמצעות אות ו" בגמטריא קש"ר בפנימיות המלכות{ג"ן}-העולה בגמטריא הי יוד  הא וו,סוד המלכהזוכה לעיבור נשמ"ה אותיות מש"ה נר"ו  שע"ר   ע"ב  בגמטריא מש"ה  קש"ר  נ"ר  חס"ד עש"ר,ובכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם זי"ת,-זה  המלאך  זי"ת  ומלך המשיח עתיד להשביע"ו,בסוד מש"ה  בכך מושך מוחין  ז"  ת"י  בגמטריא ז"  קוד"ש  בגמטריא  שב"ע קוד"ש   אותיות ע"בד  קוש"ש,זה משה רבינו עב"ד אלקים בפנימיותו ק"ו  ש"ש  בגמטריא ק"ו  קש"ר  בגמטריא   שו"ר   אמ"ת   י"ם    אתויות רא"ש תו"ם   י"ם   אותיות  י"  שמו"ת רא"ם,וזה סוד המלא"ך  רא"ם-{ר}פאל {א}וריאל  {מ}יכא"ל  אשר באמצעות השבעת"ם בסוד ת"ם שבעה"{זה המשי"ח}כ"ל  השביעין  אותיות יי"ן שבע"ה  בגמטריא סו"ד שבע"ה{רועי"ם}חביבי"ן בגמטריא יי"ן  ח"ד  בגמטריא יי"ן  י"ב  אותיות בנ"י  י"י  בגמטריא ל"ב חמישי"ם   אותיות חל"ב שמ"י  י"ם בגמטריא  ח"ן מלבי"ש  אותיות נ"ח  מלבי"ש בגמטריא  יוד הי ואו הה  מלבי"ש בסוד שמ"י ל"ב   סוד {ש}מעאל {מ}טטרון {י}הוא"ל  את המשיח{ל"ב}המפר"ה  השכינ"ה  בחרבות סודות  התור"ה,בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם ז"ל,-זה המלאך  ז"ל  ובאמצעות השבעתו מלך המשיח מושך אות  מ"  סוד בינה ובכך מקובל מז"ל בפנימיות המלכ"ה,וד"ע המלא"ך  ז"ל בסוד  תפארת ישראל{ז" מידות חסד גבורה תפארת  נצח הוד יסוד מלכות}אשר מעט"ר  השכינ"ה באות  ל"  י"  חכמה  י" בינה  י"  דע"ת  והרי ל"ך  י"  ספירות בלימ"ה  המכחידים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא נשרפים מן להבות חידושי התור"ה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם זלהה,-בגמטריא המלאך יז"ל,והמשביע את שמו זוכה למאור י"ז בגמטריא ט"וב  חבר אות ל" ומקובל ל"ב ט"ו  בגמטריא ל"ב  י"ה   אותיות י"ב  ל"ה,כלומר זה המלאך מגלה י"ב צירופי יהוה{תפארת} בפנימיות המשבי"ע אותם חותם בפנימיות השכ"ינה,ובכך זוכה למוחין ל" כפול  ה"  בגמטריא ק"ן{החכמה},עתיד מלך המשי"ח  אותיות כלי"ם שמח"ה  אותיות שמי"ם  כ"ל  ח"ה  בגמטריא שמי"ם כ"ל  אהב"ה  אותיות מא"ה שכלי"ם  ב"ה,להשבי"ע  זה המלא"ך ובכך למשו"ך  ב"ינה  ע"ליונה סוד שם ע"ב  בגמטריא חס"ד בגמטריא סו"ד"  "נ"שמה שם נ"ד העולה בגמטריא  הי ואו הא יוד,ובזה השם מש"ה ממתק ומבשם המלכה ומשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם זמדוהק,-בגמטריא  המלאך זקימ"ה,והמשביע שמו זוכה לעיור רוח החכמה הנקראת קימ"ה בתורת הקבלה,עתיד מלך המשי"ח אותיות משה ח"י  וסודו  ז" אורות חחסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד  להשביע המלא"ך  קימ"ה{ח"כמה ב"ינה ד"עת}ובאמצעותו לעב"ר בפנימיות המלכות   ט" אורות חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסו"ד  והרי לך  י" ספירות בלימ"ה המשמידים ומוחים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הגאולה ,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם ז"ן,-זה  המלאך ז"ן  ושמו  נולד{מגולה }מן  ז"ו   נ"דבה,הרי לך המשביע שמו זוכה לעיטור   קש"ר זה"ב ד"ן{בגמטריא זו נדבה},וזה סוד מוחין זה"ב  בגמטריא ט"ה  בסוד ט" כפול  ה"  בגמטריא מ"ה בגמטריא גאול"ה,דבר המלמדך אשר מלך המשיח עתיד להשביע זה המלא"ך ובכך לעבר המלכות במוחין  האבות אברהם יצחק ויעקוב הנקראים נדיבי"ם בתורת הקבלה , ו"נדיבים" בגמטריא יי"ן  מ"ו   בגמטריא משי"ח ס"ו י"ם  בגמטריא משי"ח ב"ן דו"ד  י"ם בפנימיות  מאור ז"ן  העולה בגמטריא  ויו הי יוד הה,סוד החכמה הגנו"זה"  מוחין הנבואה{ז"ה  בגמטריא י"ב צירופי יהוה,תפארת ישראל}אור ה{ג}וא{ל} המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם זעא,-בגימטריא המלאך  ע"ח,וזה המלאך סוד ע"ין  ח"ת  אותיות  ע"  חני"ת בגמטריא שמ"י  ע"ב  חני"ת בגמטריא שמ"י סוד נשמ"ה  ח"ן  קוד"ש,ומלך המשי"ח  עתיד להשביעו על מנת לקבל עיטו"ר  נ"ח קוד"ש אותיות נק"ד שו"ח  בגמטריא נק"ד  מטטרו"ן    בגמטריא נ"ר ח"י קדמו"ן   אותיות  נרנח"י  קדו"ם,סוד  {י}חידה  {ח}יה  {נ}שמה  {ר}וח  {נ}פש  מן קו"דם  בגמטריא א"ם עיבר קו"ד,סוד בינה האור הגנו"ז באמצעותה מלך המשי"ח  אותיות מש"ה ח"י עתיד להשמיד ולמחות סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נאבד ונכחד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם זצ{וקל}להה,-זה  מלאך קו"ל,והינו מלאך ספירת התפארת{הנקראת קו"ל בתורת הקבלה},עתיד מלך המשיח על ידי השבעת זה המלא"ך  למשוך מוחין  ק"ו  אור אין סוף יתברך לא מוש"ג לפנימיות המלכות,ובכך זוכה לעיטור   ל"  בגמטריא י" חכמה י" בינה י" דעת,מוחין עליוני"ם  בגמטריא מא"ה יוני"ם{ברכת נשמות צדיקים} המשמידים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא נשרפים מן אש להבות התור"ה,אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם צל"ז,-זה המלאך  צל"ז חותם בפנימיות המשיח{ז" מידות חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד }את מוחין צ"ל בסוד צ"דיק  ל"מד   בגמטריא צל"ם ח"י  מא"ה  אותיות חמא"ה יצל"ם   בגמטריא מ"וח  צ"ל  ן"  אותיות נ"ץ חול"ם  בגמטריא    ענ"ו  ח"ץ  אותיתו ע"ץ  נו"ח  בגמטריא קשר ע"ץ  ח"ן  אותיות  עש"ר ח"ן ק"ץ,הרי לך מלך המשיח  עשר ספירות בלימה מעבר שע"ר{המלכות}במוחין ח"ן  אותיות נ"ח בגמטריא  יוד הי ואו הה,ובכך המלכות זוכה למאור  אומ"ץ,-מ"לך א"והב  צ"דקה ו"משפט  המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמה,אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם צ"להזה,-זה המלאך צ"ל  והמשביע את שמו זוכה למאור הז"ה בגמטריא י"ז בגמטריא טוב בגמטריא שם אהוה,דעת קדוש"ה וגנוז"ה,עתיד מלך המשיח להשביע המלא"ך   צ"ל בסוד  צ"  למ"ד  בגמטריא מל"ך ע"ד אותיות לכ"ד ע"ם אותיות עמ"ד כ"ל    אותיות כ"ד על"ם   אותיות ע"ד כל"ם  ,הרי לך המשיח באמצעות זאת השבועה  מלכ"ד כל הע"ם בזכות חותם בפנימיותם   מוחין  כ"ד  מ"ל  בגמטריא שמ"י   חס"ד  כ"ד   אותיות מיח"ד ש"ס  כ"ד  בגמטריא חיד"ש  ארב"ע מס"ך     אותיות מעבר   י" כס"א חד"ש,והרי לך י" ספירות בלימ"ה כונסות לפנימיות הכס"א{מלכות הקדושה} ובכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים  יורדים השאולה ונשחטים על גבי מזבח התורה  הקדושה תורת ישראל אמת יחידה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם זרק,-זה המלאך  ר"ז בגמטריא או"ר,והמשביע את שמו מושך מוחין האות ק"  בגמטריא הא"ם{בינה} לפנימיותו,עתיד מלך המש"יח  להשביע המלאך ר"ז  בסוד ר"יש   ז"ין    אותיות  נז"ר   י"שי,זה מלאך  אשר מגלה רזין דרזין עבור ה{ג}וא{ל}כח זה השבוע"ה   שי"ר  זי"ן    אותיות   שז"ר  יי"ן   בגמטריא שז"ר סו"ד  בגמטריא שז"ר  ע"   אותיות ש"ע  ר"ז  בגמטריא ש"ע  או"ר   בגמטריא עוש"ר אח"ד    אותיות חד"ר א"ש ע"ו,הבוד  ע" כפול  ו"  בגמטריא כ"ת-סוד {כ}תר {ת}ורה המגלה בפנימיות המשיח  ח"סד  ד"ין ר"חמים בכך הינו גוזר א"ש גבורות ודינים המוחים ומכחידים סמא"ל  גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם זשלוזלד,-זה המלאך  זשלוזלד  עולה בגמטריא   של"ד  קש"ר   יל"ד   בגמטריא רי"ח שק"ל  ד"  אותיות המלאך רחיד"שקל,זה סוד המלאך אשר באמצעות השבעתו המשיח אותיות משה חי{ונקרא בתורת הקבלה יל"ד בסוד דל"י הדול"ה הארות מן עולמות העליון,}הינו בכך  מחד"ש  רי"ח{החכמה}סוד שם שד"י  בגמטריא מטטרו"ן  סוד ח-יד"ש   אותיות שד"י  ח"  בגמטריא שד"י קש"ר נשמ"ה  אותיות שד"י נש"ר  משק"ה  חכמה לפנימיות ישראל צדיקים קדושים בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא נשחטים ונכחדים על מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק  נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם  זש"ק,-המלאך זש"ק  חותם בפנימיות משביע שמו  ז" אורות חסד גבורה  תפארת נצח הוד יסוד מלכות,ובכך המלכות זוכה למוחין ש"ק,בסוד ש"בת ק"ודש  בגמטריא יוקש"ב  {א}ור [ע]"ב [א]מ"ת ,ראשי תיבות ע"אא,בסוד {א}הבת {ע}ולם {א}הבתנו,זה המשיח המביע זה המלאך ובאמצעותו חותם בפנימיות הנבראים ישראל צדיקים קדושים מדרגת י"וקשב  אותיות  י"  ק"ו  ש"ב,סוד עשר ספירות  בלימה מקורם מן ק"ו אין סוף יתברך לא מוש"ג חותמים  בפנימיות המלכה מוחין תש"וב"ה   בגמטריא ת"ו חמ"ש  ש"ב בגמטריא חב"ד שמ"ש ב"ת,הרי לך באמצעות   תפארת ישראל{שמ"ש הכולל  חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד}-בכך המלכות{ב"ת}זוכה  למוחין {ח}כמה {ב}ינה {ד}עת והרי לך י" ספירות בלימ"ה המשמידות ועוקרות סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".  

תם ונשלם ספר רזי -הקבלה המעשית- השבעות המלאכים-כרך ז" אות  ז" /מאת רעיא מהימנא-משה רבינו הרועה הנאמן,נמסר בצינור הנבואה לרבי גל טופז לבית איפרגן {הרגל"אט}נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן

 

OnLineTech