להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> מאמרים-סתרי תורה >> מאמר י"ד{בגימטריא דוד} תיקונים{חידושים],-והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע

מאמר  י"ד{בגימטריא דוד}   תיקונים-והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע/רבי גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט}נכד המקובל האלוקי החכם בוצינא קדישא רבי שלמה איפרגן {זצוק"ל}-{מאמר מגידים}

א

"והמשכילים  יזהירו  כזוהר הרקיע "

הרי לך    והמשכילים  כלומר     ו"   משכילים  בסוד   ו"  קצוות  ספירת  התפארת יתברך ויתברך   והקצוות לשון הקצבות  ומקצב האורות  הנחתמים בפנימיות   ה-משכילים-  בסוד    -יש  כלים-  וסודם  האותיות   אשר בזכות ביטוש האורות בדופן החיצוני של האות האור חודר   עד אין סוף   וזה הנאמר    יזהירו  נוטריקון    י"  זה  אור  הארת החכמה אות    י"   באמצעות   זה   תפארת ישראל  חותמת האור בפנימיות הכלים  המהוים חומר הנבראים  המקבל צורה הרוחנית  אשר שמה הרקיע   וידעת בטרם הנברא  מקבל המוחין  הינו  עקר  ואין בכוחו  לרכוש כח   העומק   אך בזכות{זכות} האור  י  הבוטש הכלי זה הבטישה מולידה ומעברת  הכלי באור   החכמה והנברא מזריע  הארות  בסוד –

"וברא בו נקבים חלולים חלולים" והשכל להבין  הנקבים סוד הכלים החלולים הינם הנבראים אשר אין סוף יתהלל חותם האור העליון בפנימיות הנקבים ובכך   "הנשמה שנתת בי טהורה היא" כלומר  הנשמה סוד המוחין  טהורה בסוד   ט"  אור   ה"   חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד בוטשים המלכות סוד הכלי  ומולידים נשמות חדשות לבקרים  בסוד  נשימות   וסודם כונות  החותמות   חדוש-אות תיקון הכלי   הנעשה  בזכות    מדרגת  "לבקרים"  לשון ביקורת   והקפדה  על תקינות הכלי אשר יש ביכולתו להכיל אור המוחין  חלק אלוה וזה סוד עשיית המצוות  ועצם העשיה  מהוה משיכת האור הבוטש  הנברא ומזכך המוחין העליון  להרהר  בקדושה ומרחיק הנברא{עצמו}לשון העצם הרוחנית מן עיון בחומר הגס הסיטרא  אחרא.

ב

"והמשכילים  יזהירו  כזוהר הרקיע"

יש להתבונן   אשר וה-משכילים   סודם  ו"ה-משכילים  ויודע  הינך  אשר  תפארת   ו"   מלכות  ה"  ומהוים  שם כלים  וידעת  -שם-   סוד המלכות  וזה שמה עקב מכילה היא   החכמה  העליונה הנקראת   {כ}זוהר  {ה}רקיע   בסוד   כ"ה   השכינה הקדושה החותמת  בחלק התחתון של המלכות הארה  ולכן נאמר  יזהירו תפארת ומלכות   את   השליש האחרון  של המלכות אשר  הסיטרא אחרא נאחז בה בזה החלק וזה סוד   הנאמר  "רגליה יורדות מות "   וראה    ר{ג"}ליה  בסוד    שליש  אחרון  שהינו  מות  ואין  האור  חודר לפנימיות כלים  ולכן נאמר  "אתם קרויים אדם ולא אומות העולם "   הרי  אתם אותיות אמת  תורת ישראל  החותמת הארות  המהוות  קרויים  בסוד האותיות  קו  ירום   הארת אין סוף יתברך  החתומה בפנימיות קו וזה האור ירום {מעלה} השכינה מן הקליפה  ,

שליש אחרון  או{מות}  העולם   נקרא  בודאי    ר{ג"}ליה   יורדות  או{מות} ויש חובה ואחריות מן  המעלה הראשונה  להעמיק כח העיוני  וכח ההתמדה  בפנימיות התורה  הנקראת  -יזהירו-  בסוד      זוהר-  והינך רואה עד מה גדול  כח ספר הזוהר  הקדוש אשר  נכתב  על ידי  רשב"י הוא - {ר}בי  {ש}מעון  {ב}ר  {י}וחאי - וכאשר מצרף  האותיות   מקובל  - נועם  בראשית   חי-  כלומר  בראשית זאת מדרגת החכמה  וסוד האות  י"  הינו סוד  י   ראש   בת   בודאי אור החכמה   חותם  ראש   -אשר - סוד הבינה  בפנימיות המלכות  בת שמה על ידי ה-אח- תפארת נקרא בתורת הקבלה  ובזכות זה הספר ישראל גאולה חתומה  בפנימיותם  וזה סוד הנאמר לרשב"י  באמצעות אליהו נביא קדוש סוד המלאך  -יהואל-   החותם   - י  אלוה- אור החכמה  המרבה  מידת  א"ל  חסד שמה  ובכך ישראל מושפע  עבורם{עיבורם} מדגת  -נועם  חי-    אותיות  -עין   מנחם-  אור המשיח .אמן.

ג

"והמשכילים  יזהירו  כזוהר הרקיע"

הבט  -והמשכילים-   אותיות   -שם  יו  מכלה -  וזה  סוד  -ישי   כ{ו}ל  מה -  אור המשיח  בן ישי   המהוה  אדם  בגי"מ  מ"ה  ומקבל  הארה מן  כ"ל   העולה   נ{ו}ן  שערי בינה מוחין קדושים  ודוד  בזה   זהב המוחין בסוד גבורות דקדושה בגאולה העתידה  -ישי   מכלה-  אומות   העולם שורש הרע והטומאה –ישו כלים-   {י}מח  {ש}מו  {ו}זכרו  מהוה הוא שורש  הקליפה הקשה  ולכן נאמר  -והמשכילים-  להראותך אשר בגאולה העתידה המשכילים  יזהירו  לשון  חכמתם תראה ביתר עוז עקב כל הטיפשות אשר תתפשט  כמגיפה והקליפה החיצונית כוחה ייגבר עד  מאד  בסוד מלאך מאד זה סמאל  הרשע גבורה דסיטרא אחרא והינו עד  לשון  מראה פניו  בעלי עידון אך בפנימיותו רוכש שנאה עזה לישראל כנאמר  "עשו שונא ליעקב " ובהללו הזמנים  חכמים יזהירו בסוד ייזהרו  ויקבלו פחד גדול לומר דברי יושר ואמות המוסר וחכמת סופרים תסרח ותהיה לביזיון , וכלימה יקרא העוסק בה  והעוסקים ברזי התורה לא די אשר  מוקצים   עקב הקליפות  אך מה רבה מכתם של המשכילים  שמין  מנהיגי התורה ירחיקוהם  ממסגרות התבונה ואין רפואה  עד אשר משיח  בסוד  יש   מח   הנובע מסוד  הפנימיות   המבוע העליון  שורש נשמות המשכילים  והינם מהוים  מוחין המשיח  וכאשר חוזק אמונתם   נראה  זה  הגואל קרנו  בסוד  "יו קרנות על  חדו"  ,

לשון  חידודי{חידושי} התורה המוציא תחת אמתחתו  מעלים השכינה והינה כנקבה מתעברת מן אור החכמה כל כולה דין ובגד מהוה עבור{עיבור} משיח, בזה הבגד  עתיד ללחום מלחמות ישראל  ולגזור חורבנה של רומי הרשעה וביום ההוא   -הרקיע- סוד המוחין    -ע"   יקרה -  שבעים  לשונות המרכבה  יראו  ויבצעו  תיקונים  במלכות  ובזיונה בן הקליפות דורש נקמה ועתידים הם רבים מבני אומות העולם  למות  עקב הדינים הקשים אשר מלך המשיח מכרית שורשם בעליונים והשרים  עולים לבית דין  והמשכילים סוד הצדיקים אשר נשמותיהם הם הדיינים בבית דין עליון שופטים בכח התורה  את שורש הדין הטמא  ניצוץ  הב   נקרא  ומעבירים בנהר הדינור את השרים ובכך מעבירים ישראל המשכילים  את השליטים  הרשעים  וידעת  משיח ישראל    סודו   י"   חמש    בסוד חמש מדרגות  נפש רוח  נשמה  חיה  יחידה אשר כל אחת  כלולה מן י" והרי לך   נון שערים זה המוחין  שורש הצדיקים אשר בגאולה העתידה  מהוים חרב  עבור{עיבור} משיח  ויונק מדעתם חכמתם  וככל  ש-יזהירו- הצדיקים כך  -זה  ריו-   גבורה   בגי"מ  ריו  נגזרת על מלכות הטומאה .

ד

"והמשכילים  יזהירו  כזוהר הרקיע"

ראה   ו{ה}[מ}[ש}[כ][י][ל]ים    בסוד   -כלי  משה- {כ}הן  {ל}וי   {י}שראל  סוד משה   המשפיע המוחין  ומעבר נשמות הצדיקים מהוים כלים  לשון מכלילים ניצוץ  נשמת  משה בפנימיותם וזה הנאמר –אתפשטותא {התפשטות}של משה בכל דרא ודרא- וידעת התפשטות בסוד הפשטה סוד קבלת הנבואה מאיר הפנים     ויכולת  הצדיקים להביט בצורה הרוחנית   הנקראת  -הרקיע-  כמעין רקע הנסתר  על ידי  הכלי הגישמי   וזה  אשר  נאמר  יזהירו  הכלים בעת שנשמת משה מפשיטה את האחזות כח הדעת בנקודה החיצונית ובכך משה מביא לגילוי הפנים שבדעת    מה פנים   אור החיות נראה בהם כך הנקודה הפנימית  סודה ניצוץ  משה   בסוד השם  המש וזה השם  נבואה  והשכל הנעלם  למשיגים סודו בפנימיותם נחתם  והללו נקראים  והמשכילים  לשון השכילו  לרכוש ידיעה   במדרגת  -כזוהר-

בסוד   כ"   זוהר    אור  החכמה  המאיר הניצוץ הרוחני בכל ענין ודבר בבריאה והצדיקים   מתבוננים בפנימיותם של  תהליכים ולכן   יזהירו את הללו אשר זאת החכמה  ה"  יתברך ויתהלל  לא  חלקה עימם אך חתמה בצדיקים ולהם יש האחריות  להשפיע  מן החכמה  ובכך להעלות ניצוצות קדושה וידעת הסיטרא אחרא  סוד  הכסילות והנבערות ובעת שהצדיקים ככל שהינם משכילים כך חותמים ניצוץ מוחין ברוב העם ומעלים ניצוצות  בזמן עיונם בחכמה האלוקית וזה סוד הגאולה  הנאמר "עד {שיכלו} {ה}נש{מ}ות שבגוף     בצירוף   מקובל –והמשכיל- זהו משיח אשר  עד שהצדיקים  יכלו  לשון יוכלו  לקבל  הארות מן המוחין העליון בצורה מתוקנת  אז רק בכך בן דוד  יראה  בגישמיות וסודו  הינו  הניצוצות  אשר הצדיקים בלימודם  מעלים מן הקליפות בסוד  "קליפת  מואב" ורמיזא לחכמים.

ה

"והמשכילים  יזהירו  כזוהר הרקיע "

דע  -והמשכילים-  הינם  הגופים- השכליים -והגופים  רוחנים  ודקים ויש מן  הנבראים  הקוראים אותם מלאכים בסוד מהלכים  והשכליים   יזהירו וזה ללמדך  אשר מדובר בגופים דקים וזוהרים   כזוהר הרקיע בודאי   הרקיע  זוהר בזכות המלאכים   החותמים מוחין  עליונים בפנימיות המשכילים והרי לך הקשר המקוים בן המגידים  לבין  יחידי סגולה צדיקים הנקראים  המשכילים   והינם זוכים   הללו צדיקים למדרגת  -יה   כל   שמים -  בסוד חכמ{ה}  ב{י}נה  אשר באמצעות  השמים  סוד רקיע משה בפנימיות הייסוד הנקרא כל   זוכים התחתונים –

הינם הצדיקים ישראל קדושים לגילוי רזי תורה ונסתרות הבריאה  וידעת אשר  הגופים השיכליים  באמצעות  הקבלה הנבואית צירופי האותיות   מגלים  את העולמות  -סוד עשרת הדיברות עשר  אופני דיבור מן המגיד לצדיק  וזה הדיבור  לוחות הברית לשון לחות ופחד  הנחתם בפנימות הצדיק בעת מקבל  הברית זה סוד  הקבלה הקדומה   והלוחות    נוטריקון  לוח   אות  ובפנימיות  הלוח   הברית   מגולה  והברית  אותיות התורה והיודע  סוד חכמת הצירופים  מצרף  הרקיע   וזוכה  בכך למדרגת  -כזוהר-  בסוד  - כרוז  ה"-  יתברך  ומהוה חלק  מן העליונים וחבורו ותפארתו  וההקשרים אשר ביכולתו  לבצע בין תיבות האותיות  תמורות  מספרים  וצירופים למכביר מעידים בפנימיותו  רוח קדושה רוח  משיח לשון שיחה  אשר המגידים  הם המלאכים  השיכליים  מגלים עבורו{עיבורו} רזי הנשמה העליונה –לב  נפלאות  הבריאה.

ו

"והמשכילים  יזהירו  כזוהר הרקיע "

ראה   והמשכילים  הינם  "המכשילים"  סוד הסיטרא אחרא תנועת ההשכלה והפילוסופיה  המכחישה  מאור התורה  והינם הללו קליפות יזהירו הנבראים  מלגשת אל מאור התורה ובעיקר פנימיותה והרי יודעים שזה  בעל היכולת למוטט כל אחיזה דסיטרא אחרא ומין פחדם מרחיקים הנבראים מלעיין בזאת התורה   סתרי הבריאה  בטענות  אשר שיגעון נגרם מן התבוננות בזה החכמה ובזה ההרחקה הסיטרא אחרא גוזרת בנבראים  -גש  עון-  סמאל הרשע  באמצעות  הפילוסופיה  והכפירה  מהוה  ה-רקיע-  בסוד    -ריק   ע"-   קליפה דסיטרא אחרא ע"  ענפים  דטומאה באמצעותם  חותם  בפנימיות הנבראים רטייה  מלהעמיק בתורת הקבלה   וזה מרחיק הגאולה  וידעת  הנאמר  -והמשכילים-  הינם  -המכשילים-  בעת אור  המשיח  יזרח ויראה   אז יזהירו  הקליפות הרוחניות  הטמאות את הגויים אשר  בפנימיות הבריאה  מ"אור  ה"תורה נ"גל"ה  ורבים מן הפריצים  יהודאים שמם יכפישו שם הגואל ויקללו ויעלבו בגואל ישראל  וזה סוד  "כזוהר הרקיע" להראותך הגואל    הינו  כ"ו  רז   ה"   והשם המפורש  שם יהוה יתברך העולה  כ"ו  חתום  בפנימיותו  והעולב בגואל ישראל כמצדד בסיטרא אחרא  חכמה זרה הפוגמת באמונה התמימה,  

והינו כעולב  במאציל יתברך חס ושלום  וזה הרקיע לשון קרקוע   בסוד קרקע   ה"  יתברך בגאולה העתידה יהרוג וימית כל העולבים  במשיחו  ולא ירחם ואין אי ידיעת  התורה פותרת מן העונש וראה סוד רמ"ח מצות  רומח להראותך  ה" יתברך את המצוות אשר הנברא עשה אך העליב ושיסה זעמו במשיח ישראל באותם מצוות  יהרוג  את  המורד במלכות יהודה וזה סוד  זכה התורה נעשית לו לסם החיים  הרי סמ"אל שהינו  בגאולה השלמה חוזר להוות מלאך קדוש  הינו בעצמו ילמד הצדיקים רזים וזה ס"ם  החיים להללו שתמכו בגואל ישראל  אך  לנבראים  שבוגדים  ובגאולה העתידה לא מרחמים  אז עבורם  התורה  ס"ם  המות  באותם  -מצות- סמא"ל שהינו  "צו  מות" נשלח מעת הבורא יתהלל בעל כל הכוחות כולם להפך הרמ"ח לרומ"ח  ולנעוץ החרב בלב הכופרים אשר הרימו קולם על משיח ישראל  דוד בן  ישי  וסודו  והמשכיל-

י"ם  בסוד המשיח שהינו מידת מלכות  י"ם  בתורת הקבלה והמשכיל בכל עת  בפנימיות התורה  בגאולה העתידה  מבקש מן צדיקי הבריאה  לסייע בעדו והללו  "יזהירו" לא להתגר  מלחמה במשיח ישראל  והרי  דומה הדבר חס ושלום  להתגר מלחמה כנגד אלקי ישראל  וזה הפריצים לשון  פורצים האמונה בכח הפילוסופיה וההשכלה הזרה  משיח  מורידם לגיהנם   ושורפם  ללא  רחם  בסוד   "עני ורוכב על חמור "  והרי  לך משיח בעת  ההתגלות  ענ"י  לשון  עויין  נוטר  ונוקם  ורוכב  בסוד  כרו"ב  סוד מלאך הברית המלווה משיח  ומשמש עבורו{עיבורו} כח הנקמה   ואליהו  "על"  ידי זה הנביא הקדוש-  ה-חמור-  זה הכופרים והיוצאים כנגד משיח ישראל אליהו הנביא  -רומח-  ינעץ בפנימיות  ליבם ויעוקרם מן העולם.

ז"

"והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע"

ראה  והמשכילים    סודם   -והשממה   כלי-   זה   שורש  ל"ו   נשמות הצדיקים אשר עבורם  כלי  הבשר הינו שממה  נוטריקון   שם   מ"ה   בגי"מ  אדם והרי  לך לדעת אשר כלי  הגוף  אצל הצדיקים בגאולה העתידה   -יזהירו-  בזהה לנשמה העליונה   וזה עניין השואת צורה הצורה הינה רוחנית   והחומר סוד ההשואה  הרי משיג השיויון   באור הנשמה והכל נכלל ברצון הפשוט   כנאמר  -ועבדת  בכל לבבך  ובכל נפשך ובכל מאדך-  הרי   ב-כ"ל-  בגי"מ   נון  שערים  אור בינה  בגאולה העתידה -לבבך-  הן הרוחני והן  כלי הגישמי   יהיה כמקשה  ויחידה ללא פירוד  ובכך   הנברא  בכל  -נפשך- תחזה בפלאי בורא עולם  וביום ההוא   מדרגת מאדך  סדר  התיבה  יתהפך לכדי  -אדם-ך   וראה  אדם  סוד מוחין  שלמים  וצורת  ך   כצורת    ן  להראותך    הגוף המהוה כלי יונהג ביושר ובזקיפות הלב לעבודת השם יתברך עד  אשר יעלה במדרגתו אף מן אורות המוחין וזה הנאמר שאור הכלי גבוהה מן אור  המוחין   בודאי,  מכיון הכלי לשון  כללות   והמוחין  מוח  חן    ובשילובם   מוח  חן  כללות   אדם-  א"  סוד  המוחין ,  ד"ם   סוד הכלי  ובאחדותם  -יזהירו- כזוהר הרקיע  והרי לך     סוד  הגאולה.

ח

"והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע"

והמשכילים   סוד –מ"י  משכיל  ו"- תפארת ישראל  כ"ב  האותיות  אשר  מונהגות באמצעות  מאור החכמה הנקרא  - י"  זהירו- ובזמן אמירה  נשמע-  י"  זעירה-  וידעת אות י"  חכמה והינה  משפיע   נתיבות  עבור{עיבור} התפשטות  החכמה בפנימיות הכלים  המהוים  אותיות  ה-שפה- בגי"מ- שכינה- וזה הנאמר   -כזוהר-  הרקיע וכנאמר   ממקודם בגאולה העתידה  הן המוחין והן הכלי שורים בהשתוות צורה   ובפנימיותם    י"    והרי לך  כ"-זוהר     י"   מוחין     י"   כלי   זוהרים  בסוד -הרקיע-  סוד השתוות הצורה האלוקית מגולה בבריאה וזה סוד לוחות הברית    לשון   לוח  אות   הבריות  סוד   הספרים   אשר באמצעותם   -והמשכ{י}ל[י]ם- הינם  המוחין  והכלים   כ"  יזהירו  ישראל לקיים מצוות התורה    בסוד  -הרקיע-  אותיות-  עיקר  ה"- זאת הנקודה המרכזית   השגת  כ"ף  זוהר אור הכתר הפיכת   הן המוחין  והן הכלים  לרצון השפעה סוד עשיית נחת בפנימיות הממלכה לבורא עולם יתברך שמו.

ט"

"והמשכילים  יזהירו כזוהר הרקיע"

הבט   {ו}המשכילים   {י}זהירו   {כ}זוהר  {ה}רקיע  בסוד  - כ"ו    י"ה-   כלומר  סוד הצדיקים אשר  שם  כ"ו  בגי"מ   יהוה  יתברך  מוחין שלמים מעטרם  וידעת  החכמה האלוקית   י"ה   והיא המפשיטה{בסוד התפשטות}  מעיינות החכמה    ומשפיע אור ההשכלה  חותם   הצורות הרוחניות  למלכות הקדושה באמצעות תפארת ישראל   וזה הנאמר     -{י}ז{ה}ירו-   חכמה בינה בפנימיות  תפארת ישראל   אות   ו"    החותם השפע  במלכות  אות  ה" וזה שלמות שם  -יהוה-  יתברך  והללו צדיקים אשר  דעתם במרומים   -כזוהר הרקיע- בודאי   כ"זוהר   ה"רקיע     אור  השכינה   כ"  פעם   ה" בגימטריא    -מאה-  גדלות מוחין וההשגה בזכותם  כל ישראל צדיקים  יש להם חלק לעולם הבא  שהינו -הרקיע-  וזה העולם  הינו  -כזוהר  הרקיע- בכח המדמה אך   בגאולה העתידה  כח העיון שהינו שורש המדמה  יראה    ואז  -יזהירו-   הנבראים    בסוד - יזהו  ויאירו - כח השכל וההתבוננות בניצוץ  האלוקי הנסתר בכל דבר בבריאה. 

י

"והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע "

וידעת    והמשכילי{ם}   יזהיר{ו}  כזוה{ר}   הרקי{ע} בסוד   -ע"    רום-     שבעים  לשונות  של  התורה  שהינם בודאי  שמות הקדושה בגאולה העתידה  -יזהירו- את כח השכל הנעלם  והחותמות בסוד חותם  אות  סוד המרכבה   חקיקה חציבה   שקילה   המרה  צירוף המשפיעים   מדרגת –כזוהר-  בסוד  -ו"  כרזה- העלאת מ"ן   {מ}יין  {נ}וקבין    עבור  -הרקיע-{עולמות העליון} ובכך הצדיקים  מעלים התפילה  -והמשכילים- השלמים בסוד המקובל השלם   המקבל סתרי  תורה – האותיות עבור{עיבורו}  במידה וזכה למאור  התורה –יזהירו- פניו{פנימיותו}  ובכך  מעידים עליו צבא השמים שהינו  אחד בעליונים  -כזוהר הרקיע-  לשון  כז"ו-הארה  הנקראת -הרקיע-  חותמת   בזה הצדיק בעל ההשגה   מוחין –יזהירו- אותיות- רזי   יהו-   מ"אור   ה"פאר    בסוד מ"ה  העולה  בגימטריא  אדם  והינו   פה  מדבר גדולות  בודאי  פה  המגלה מדרגת  -מדבר-  והינו  מהוה בכך   אות   -ג"  דולה  אות- וידעת  ג"  אור בינה   המשפיע למלכות  "דלה"  ובאחדותם -אות- הברית  סוד הזרעת המוחין בהארה אלוקית   נראה בפנימיות  הבריאה.

י"א

"והמשכילים  יזהירו כזוהר הרקיע "

וה{מ}שכילים   יז{ה}ירו    כז{ו}הר  הר{ק}יע   בסוד  -קומה-  שלמה  של הארה    והינם  -יזהירו- ובזמן אמירה נשמע-  יזרעו-   מוחין קדושה  בקרב  ישראל  אשר בגאולה העתידה  ישיגו מדרגת  -כזוהר הרקיע- והרי לך  הצדיקים  הנקראים  הרקיע- וזה  להראותך אף בגאולה  העם   יזכה –כזוהר- להדמות למדרגת הצדיקים אך  לעולם הצדיקים  הינם שורש המוחין המשפיע עבור{עיבור} הענף  עם ישראל הנרחב   כנאמר  מי שטרח בערב שבת יאכל   בשבת  בודאי  מ"י שטרח זה הצדיקים  הנקראים –בערב שבת-  ומשפיעים  -י{א"כ}ל-   בצירוף   -לי  [כ"א]-   בגימטריא  שם אהיה מוחין  בינה המעבר ישראל בנשמה יתירה בסוד שבת המלכה.

י"ב

"והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע "

ראה  -והמשכילים-    אותיות-  מלוי  משיכה-   וידעת  אלהים  בגימטריא  -מלוי-  והינו הטבע כח  המשיכה –רצון לקבל  ספירת המלכות  ובגאולה העתידה מידת הדין  -מלוי-  בזכות   מ"אור  משיח"   סוד  -מ"ח- ה-מלוי-  שורשו  יומתק  באמצעות  -לי   מו-   וידעת  מ   פעם   ו"    בגימטריא   -רם-   צרף   לי  והרי  לך -ל"   ירם-  המלכות מן הקליפה וזה סוד   י  חכמה   י  בינה    י  דעת   ל"   כלים  שהינם  -כללים- ושורשי

החכמה האלוקית  אשר  מהפכת    -דם נידה-  אותיות -דין מדה-  סוד הקליפה  לכדי-  חלב-  חסד והארה  מוחין שלמים  נקיים מסייגי הדין   ולכן נאמר הצדיקים סודם   בכח עמידתם   במדרגת  -ויזהירו-  נוטריקון -יזיעו  ויראו-   פחד אלקים  כנאמר  -מי יעלה  בהר [ י"י]- בודאי  הצדיקים  הנקראים  -"כ"  זוהר-  והרי   י"י  בגימטריא  כ"   שהינה  -{הר}קיע-   בסוד מי יעלה בודאי הצדיקים שהינם  במדרגת  -בהר-  אותיות   -ב"ר   ה"-   אשר השיגו המוחין השלמים{אכי"ר}.

י"ב

הבט "והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע "דע   והמש{כ}ילים   יזהי{ר}ו   כזו{ה}ר   הרק{י}ע וסודם  -כריה-  בסוד   -כורים  פחם-  ומשברים -מח  כופרים-  וזה כוח  הצדיקים –יזהירו- בדעתם דוקא מן החשיכה הנראית  ומאירה שכלם ביתר שאת  כנאמר –יתרון האור מן החושך-  והמשכילים הללו שהשיגו  -יתרון-   אותיות  -ינון  תורה-   אור משיח בסוד  ניצוץ נשמת משה  הנחתם  בצדיקים הנשגבים להכיר אלוקי ישראל בכל דור ודור  כזוהר הרקיע  אשר הארתו  וכח התמדתו  איננה  נפסקת לעולמים  והרי  -{כ}זו{ה}ר    ה{ר}ק{י}ע-   אותיות  -  עו"ז  כריה- וידעת התורה שמה עוז והצדיקים המעמיקים דעתם בנסתרות התיבות  שמם  כריה  בסוד  כורים ומשברים חומות הסיטרא אחרא  ומגלים  מים  מפנימיות  האבנים-כלי האותיות  אשר בפנימיותם   אור הנשמות מגולה לדעת הבריות  נוטריקון  -בר  אות-  בעל ידיעה בחכמת הצירופים קבלה נבואית  המהוה   יין  אבות  אור המוחין הנעלמים  בפנימיות ישראל צדיקים קדושים.

יג"

"והמשכילים  יזהירו כזוהר הרקיע "

הבט   וה{מ}שכילים   יזהי{ר}ו    כז{ו}הר    {ה}רקיע  בסוד   - רו"ם   ה"-   וזה   פנימיות  התורה  רום שמה בסוד   {מ}י   יעל{ה}   בה{ר}   ה"    בודאי  -ר"ם  ה"- הצדיקים  אשר השיגו מוחין    -רם-  אור  בינה  ואז הינם  -יזהירו-   בסוד   מדרגת   זה   יר"ו-  שלמות ההשגה  גבורה בגימטריא  רי"ו  כח הלחימה נחתם בפנימיותם ועורכים לחימה כנגד סמא"ל  הרשע  ובגאולה העתידה  הצדיקים    באמצעות  מדרגת  -כזוהר-  אור  החכמה  בזמן אמירה נשמע-  זה   עוקר-    הסיטרא אחרא   ו-זה-  בגימטריא   י"ב  סוד  מוחין  {ש}תים  {ע}שר  {ה}שבטים וסודם  י"  פעם   ב"  בגימטריא {כ}-זוהר המוחין הקדושים העוקרים   מלכ{ו}ת רומ[י] הר[ש][ע]ה ישו"ע  {י}מח  {ש}מו {ו}זכרו  {ע}ולמים.

יד

"והמשכילים  יזהירו כזוהר  הרקיע"

וידעת  -והמשכילים-     אותיות  -  כ"ו   משלים  ה"- בסוד  -משלים- להראותך אין הנבראים  בעלי השגה במוחין  העליון אלא רק בהארה דהארה המשל לחכמה   והרי  חכמת  האמת   בפנימיותה זה סוד הנבואה  כנאמר  "חכם עדיף  מנביא"  כלומר  החכמה הינה -עודף-  והשארית  מן האמת אשר שמה זה הנבואה,  והחכמה סוד המשל והנבואה סוד החכמה ועיקר היכרות ה"  יתברך  באמצעות מעשה צירופי האותיות ,והשכלת לראות   החכמה הינה עודף לשון עדיפות דיעות ואי ידיעה  בכח ההחלטיות  ועל ידי החכמה הנבואית היא סוד המקובל השלם   מגולה  חכמת הנבואה אשר כוחה ועוצם ידה רבה עד מאד מן תורת הספירות שהינה  -חכמה-  אך  ללא  תכלית ואין יכולת לעמוד על שורשה עקב חיסרון חוש  הנבואי   המפרה  ההבנה במרקם בין הספירות ואיך  נחתמות בזה העולם   ולא כדבר נשגב ונעלם אלא ידוע ונגיש למרחב העם  ומה עוד כל מושגי עשר הספירות  הינם שערים לגילוי הארות ורזין  ובאמצעות קבלת הנבואה אין צורך לנסוק בשערי מעלה והרי כל העולמות והשערים בפנימיות האותיות וזה סוד   "אדם עולם קטן", 

בודאי  האדם המגלה  סוד הנבואה הוא סוד צירופי האותיות   העולם{העלם} בטרם הכיר זה  החכמה  ודבק   כח שכלו רק בתורת הספירות  היה בקטנות מוחין אך לאחר אשר השכיל ויש לומר על ידי המקובל השלם העומד על שורש אמיתות זאת החכמה הנבואית והוציא שכל הנבואה מן הכח אל הפועל בעל ידיעה "לא בשמים היא" הרי –לא- שהינו אין סוף יתברך  מאיר בשמים{בשמות} פנימיות התיבות וצירופי התיבות כנאמר-איה מקום {כ"ב}ודו להעריצו- בודאי –כ"ב-צירופי האותיות מביאים לגילוי אור יתברך ויתברך, ורואה הינך הרי אין המקובל המחזיק דעתו בתורת עשר ספירות שהינה פחותה אלפי אלפים מן הקבלה הנבואית המהוה פלא פלאים וסודה –פה אלהים- 

מ"י  ימצאה  אין  ביכולתו  להכחיש דבר מן האמיתות החתומה בזאת הקבלה הקדומה  ולראיה מקבל -מקובל הצירופים-סימוכין  באמצעות המעברים{מעברים} כח דעתו לידיעת  צירופים  בכל  ה"  המדרגות -חקיקה חציבה   שקילה   המרה  צירוף-  אז  העולם הקטן-תורת הספירות    נהפך  ל-אדם-  בגימטריא מ"ה  תפארת ישראל מוחין הגדלות קבלת הצירוף  וכללות הדעת בבריאה  ואז  בכך  המשכילים  הינם    -יזהירו-  בסוד  -יזהו  אורו-  ויעידו בו העליונים  הוא זכה למדרגת המקובל השלם וסוד הנבואה החכמה השלמה  המהוה   -[ח]כם ע[ד]יף  מנב[י]א- חותם בפנימיותו  הידיעה אשר הינו  -יחיד-  חי עולמים  בעל מטה האלקים    סוד  חבור האותיות והציורים אשר לא נודע רק למשה הרועה הנאמן  משיח ישראל בסוד  {ר}ננו   {י}שמחו  {י}גלו   שם  -ריי-  סוד  ציור אותיות אדם הקדמון אור משיח {מ}טה {ה}אלקים  בסוד  מ"ה  בגימטריה  אדם תפארת ישראל  וכל השבח למרומים ה" יתברך מלך מלכי המלכים.

תם ונשלם  י"ד{בגימטריא דוד}  תיקונים-"והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע"-מאמר מגידים/רבי גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט} נכד המקובל האלוקי  רבי שלמה איפרגן {זצוק"ל} השבח לבורא עולם בעל כל הכוחות כולם.

 

 

 

 

OnLineTech