להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> כרכי- "רזי הקבלה המעשית השבעות המלאכים",-מאת משה רבינו הרועה הנאמן >> ספר "רזי הקבלה המעשית-השבעות המלאכים"-כרך כ"
ספר רזי -הקבלה המעשית- השבעות המלאכים-כרך כ" אות  כ" /מאת רעיא מהימנא-משה רבינו הרועה הנאמן,נמסר בצינור הנבואה לרבי גל טופז לבית איפרגן {הרגל"אט}נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן

שם {כא}אוא,-שם  כ"א,זה השם  עולה בגמטריא אה"יה{סוד הבינה}-אשר עתיד מלך המשי"ח להשביע זה הש"ם ובכך למשוך לפנימיות ישראל צדיקים קדושים מוחין  כ"ף-א  בגמטריא  האמ"א,סוד הארת  חכמה{א}-אשר באמצעות הא"ם{בינה}-משפיע מא"ה ברכו"ת בלב הנבראים ישראל צדיקים  טהורי"ם  אותיות ט"ו-הרים  בגמטריא  י"ה  הרי"ם  בגמטריא י"ו  יר"ם בגמטריא י"ם גבורה,-

הרי בזכות זאת ההשבעה המשיח חותם  בפנימיות י"ם{המלכות}כח גבור"ה  אותיות הגבו"ר-זה גבריא"ל  אותיות גב"ר אל"י,-הינו מחזק כח האמונה {א"לי}בפנימיות הכלים{גבורה}-ובכך  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים כוחם נשבר יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזב"ח הנקמ"ה,-זרע עאמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצו"ן  ה".

שם כאי גקי {לשב} ובכ ובר,-זה המלאך לב"ש  והינו חותם בפנימיות משביע שמ"ו  מלבו"ש{כלי}עבור קבלת החכמ"ה בצורה מתוקנת,וראה המלאך  לב"ש  בסוד  הנוטריקון  ל"ב-א"ש,זה מלאך  החכמה{א"ש השכלי}-ועתיד מלך המשי"ח  מש"ה רבינ"ו בסוד  מש"ה  נוטריקון  מ"ה-אש,הרי באמצעות זאת ההשבעה משה רבינו  מוש"ך  שם  מ"ה בגמטריא  אד"ם  בגמטריא גאולה  סוד א"ש  א"לף ש"ין  אותיתו א"ש נפל"י    בגמטריא שלו שם אות פניא"ל{המלאך}לפנימיות ישראל  צדיקים קדושים זוכים בכך לפנ"י-א"ל{כח האמונה המולב"ש בליבותם},-ובכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעי"ם יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזב"ח הנקמה,-זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}אול]ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצו"ן ה".

שם כאיוח{ויל},-זה המלאך  יל"ו אשר  שמו מגולה{נולד}מן הפסוק י"מלוך ל"עולם ו"עד,זה המלאך עתיד לחותם בפנימיות המשיח{ע"ד} מוחין ו" אורות חסד גבורה תפארת נצח הוד  ובכך המלכות  מקבלת מדרגת רא"ש-{ח}כמה {ב}ינה {ד}עת,בסוד חסד בגדלות הינו חכמה,והרי לך באמצעות זאת השבועה המשיח מוש"ך לתו"ך רח"ם האש"ה{שכינה}-{י} ספירות בלימ"ה  המשמידות ומכחידות סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה"   

שם כאי {מעש}ם,-זה המלאך שמ"ע  והינו מלאך הבינה{הנקראת שמיע"ה אותיות שמ"ע י"ה  בתורת הקבלה},זה המלאך משפיע למשביע שמ,ו מוחין ש"ם-ע"  פנים של התורה, עתיד מלך המשי"ח משה רבינו להשבי"ע זה המלאך שמ"ע בסוד ש"ין מע ולגזור  ענשי"ם  והשמדה על סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{}לה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם כאי מ{קמ }  {ו}מ,-זה המלאך קו"ם  הינו מלאך החכמ"ה  אותיות  כ"ח מ"ה בגמטריא  כ"ח ה{ג}וא{ל}  ועתיד מלך המשי"ח  אותיות  י"  שמח"ה בגמטריא שע"ר שמח"ה  אותיות  שע"ח רשמ"ה  בגמטריא ש"ע ק"שר  נשמ"ה  רשמ"ה    בגמטריא מש"ה  קש"ת   נשמ"ה  להשביע"ו  ובכך למשו"ך לפנימיות המלכות{ש"ת}מוחין  ק"  ברכו"ת  בגמטריא קש"ר    כ"תר  אלהינו,אור האמונ"ה  כתר אלהינו  אותיות נ"  כת"ר  אליה"ו,מוחין   נבוא"ה  אותיות נ"ו   אה"ב  בגמטריא   משי"ח  קש"ר אהבים,

והרי לך זה סוד זיוג  י"ם{מלכות}ותפארת{משיח}-אשר נחתם בפנימיות  מוחי"ן  בגמטריא מ"י קש"ר  ח"ן  אותיות  ח"ן  קשרים בגמטריא   יוד הי ואו הה   ק"-שרים  זה סוד אומ"ץ  מ"לך  א"והב צ"דקה  ו"משפט הינו משפיע  אור  יק"ר  ש"ם בפנימיות ישראל,בכך סמא"ל  גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם כאיר,-זה המלאך שמו נולד{מגולה}-מן הפסוק   כ"י  א"ני  ה"  ר"פאך,זה מלאך  הרפואו"ת אותיות  פא"ר ת"ו  ו"ה,וראה אשר המשביע שמו זוכה למוחין   הנגינו"ת שהינו  מושך  סוד יחוד תפארת{ו}-ומלכות{ה}-אור החכמ"ה העליונה,מלך המשי"ח הנקרא פא"ר  בגמטריא  או"ר שמני"ם  אותיות או"ם  נשרי"ם,בסוד המשיח הוא משה הינו צדיק יסוד  עולם,-שם או"ם  בתורת הקבלה חותם  א"אלפך חכמה  באמצעות מ"ו,-מ" כפול ו"  בגמטריא ר"ם{מ"ו}-מוחין מור"ם  בפנימיות ישראל זוכים בכך  לתורת מרו"ם  אותיות או"ר  מ"ם  בגמטריא קש"ר פא"ר    בגמטריא קש"ת א"ף אותיות ש"ק פא"ת  אותיות שפ"ת   א"ק,-{א}דם {ק}דוש המעבר השכינה  הינו שפ"ת,

מעוברת המלכות{ש"ת}-בכח השבועה  במוחין  אות  פ"  בגמטריא שמ"ן  יו"ם  אותיות  נוש"ם  י"ם   נוטריקו"ן   נ"ו-שמי"ם,זה ה{ג}וא{ל}  שמי"ם  אותיות י"ש מ"ם   מ"י ש"ם  מ"ם  ש"י  באמצעות חכמת הצירופים-סוד  המלאך רפוא"ה אותיות פא"ר  ו"ה  אותיות  פ"-אור"ה  בגמטריא אור"ה שמ"ן יו"ם-בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,-זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם כא{מעצ},-זה  המלאך עצ"ם  והינו מגלה למשביע  שמו סוד עצ"ם  החכמ"ה,-אותיות צ"  ע"ם  בגמטריא מלכ"עם,זה המלאך   מלכע"ם  והינו  עתיד להיות מושבע על ידי משי"ח  ישרא"ל   אותיות  ש"ם ח"י  שי"ר א"ל,-המלאך מלכע"ם  חותם בפנימיות ה{ג}וא{ל} מוחין  מל"ך  ע"ם  בגמטריא  כ"ל  ע"ף  בגמטריא פע"ל שערי"ם  אותיות  פ"-ע"ל  ש"ע יר"ם    אותיות   פע"ל  שי"ר  ע"ם     אותיות  ע"  מפ"ל  עשי"ר,זה סוד תפארת ישראל{עשי"ר}-אותיות שע"  ר"י  בסוד   שם ר"י   בגמטריא שע"ר אמ"ת י"ם  אותיות שמ"ע אמיר"ת  ה{ג}או{ל}ה  והשמד ומחה סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-

וביום ההוא ישראל זוכ-ים למוחין כז"ו בגמטריא ג"ל עיני ואביטה נפלאות מתורת"ך,וזה  ואביט"ה  אותיות אי"ה   טו"ב    בגמטריא י"ב אהי"ה,-זה ה{ג}וא{ל}  היה אב"י,-בסוד  {ב}רוך {א}תה {י}הוה הינו  המשיח  עצ"ם  בגמטריא מל"ך שבעי"ם  רא"ם  שע"ר  ע"ב,-סוד הגואל בפנימיותו המלאך {ר}פאל  {א}וריאל  {מ}יכאל באמצעותם חותם  בפנימיות עצ"ם{נפש הנבראים}-מוחין  שע"ר ע"ב    בגמטריא   ר"ב שק"ם    אותיות  בש"ר  ק"ם   אותיות בקשר"ם  אותיות  קש"ר מ"ב   בכך מלכות הסיטרא   אחר"א נכחד ונאבד"ת  אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם כ"ב,-זה המלאך  הינו מלאך הצירופים  אותיות ציו"ר   פ"ה  י"ם     בגמטריא פור"ה מא"ה י"ם אותיות  פורי"ם המא"ה,-וזה סוד אשר מלך המשי"ח  מש"ה ח"י סוד ש"ם חי"ה –הינו בעל רוח נבואה הנקראת פורי"ם אותיות פר"י  מ"ו,בפנימיות המשיח אור הנשמ"ה   אותיות   אור"ה  ן"  מש"ה בצירו"ף אור-נ"ה  ש"ם ה"  ובאמצעות זאת השבועה ה{ג}וא{ל} מוש"ך  מוחין {נ}צח {ה}וד רוח הנבי"א אותיות  א"-בינ"ה  אותיתו א"י בנ"ה{הארת כת"ר}- סוד   מ"ו  בגמטריא קש"ר  מ"ם  אותיות ק"ם רש"ם    אותיות ר"ם שק"ם –זה {ג}וא{ל} קוש"ר  בסוד  ש"ר  החותם ק"ו{אין סוף יתבר"ך} בפנימיות המלכות{י"ם}בכך זוכה לאור הבינ"ה-המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצו"ן  ה".

שם  כבו"ע,-זה המלאך שמו מגולה  מן  {כב}וד {ע}לאה,  ועתיד המשי"ח באמצעות כ"ב  אותיות התורה להשבי"ע זה המלא"ך שהינו מן עולם ע-לאה  אותיות  ע"  לא"ה  בגמטריא שמ"י ע"ב לא"ה  בגמטריא שמ"י  חס"ד   הא"ל  בגמטריא ל"ו  בגמטריא  קש"ר שמ"ש יל"ו,-הרי ה{ג}וא{ל} קוש"ר  האמונה{א"ל}בפנימיות ישראל צדיקים קדושי"ם  שוקדי"ם  על התור"ה  הנקראת שמ"ש  סוד המלכות{ש"ם}מעוברת מן אות ש"  בגמטריא שלו שם אות אותיות   שמו"ת   א"  של"ו,אותיות   ש"ש  מאו"ת  ל"ו,וזה סוד יסוד{שש}בינה{מאות}אשר באמצעות אמ"ת{תפארת}-חותמים  במלכות  ל"ו  בגמטריא   ש"לש  אורות חד"ר  ח"סד ד"ין  ר"חמים המשמידים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם כבות,-זה המלאך  ת"ו  כ"ב,הינו מלאך התוים{מנגינות}-ועל ידי השבעתו המשבי"ע  מוש"ך מוחין  כ"ב אותיות התורה,-חכמת הצירופים  המגלה אור הנבוא"ה  אותיות ב"ן אור"ה או"ה  אותיות  באו"ר  נא"ה ו"ה,והרי לך עתיד המלך המשי"ח   לחותם בפנימיות מלכ"ה{השכינה}-מאור   י"ה  שמ"ח  אור חכמה בינ"ה באמצעות חותם בא"ור  תורה בפנימיות בא"ר{המלכה}בכך זוכה למוחין  ו"  אורות חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד   ונקראת בכך  נא"ה  בגמטריא   נ"ה אח"ד    בגמטריא  משי"ח חו"ד  י"ם   אותיות   שמ"ח יחודי"ם  אותיות  חמ"ש יחודי"ם,

וזה סוד  ה{ג}וא{ל} באמצעות מלאכי ארגמ"ן  סוד {א}וריאל {ר}פאל {ג}בריאל {מ}יכאל  {נ}וריאל  הינו מצר"ף  האותיות ומוש"ך  מאור שמ"ח   אותיות רא"ם  חומ"ש  בגמטריא פא"ר שו"ח בגמטריא  פא"ר מטטרו"ן  בגמטריא פא"ר שד"י    אותיות אד"י שר"ף לפנימיות ישראל עם קדו"שה,בכך סמ"אל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  כב"ח,-זה המלאך  בכ"ח  והמשביע שמו מושך לפנימיות הכל"י  מוחין חכמה ב"ראשית המגלה  ב"ו  כ"ח  אותיות בכ"ח  ו",והרי לך המשיח  ב"ו  כ"ח זה המלאך  בסוד ח"ב  כ"ו  בגמטריא ח"ב יהוה  אותיות  ב"י החו"ה   אותיות  י"ב  החו"ה  בגמטריא כ"ב חב"ד    בגמטריא   שע"ר כב"ד   אותיות ש"ר ע"ב כ"ד   בגמטריא ש"ר  חס"ד כ"ד    אותיות ס"ד חר"ש כ"ד,-זה המשי"ח  הינו חר"ש  בסוד  על ידי זאת השבועה הינו ש"ר  ח"  בגמטריא  ש"ר  קש"ר נשמ"ה    בגמטריא ש"ם קש"ת שנ"ה   בגמטריא ש"ם  ספירה קש"ת,וזה סוד המלכות{חרב נקמה}אשר בזכות האורות המקבלת בכח זאת ההשבעה הינה משמידה ועוקרת קושיו"ת,-זה סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק  נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצו"ן ה".      

שם כב"כ,-עולה בגמטריא שם מ"ב,מלך המשיח עתיד באמצעות השבעת שם  מ"ב  בסוד מ"  בי"ת  אותיות בתי"ם  בכך למשו"ך  בכח שם מ"ב  מוחין ת,י בגמטריא קוד"ש למלכות{י"ם}-בכך זוכה למאור ת"ם,-האמונה השלמה סוד תפארת התורה,וזה יחוד   בתי"ם  בגמטריא ב"ם  קוד"ש  אותיות בקודש"ם,זה ישראל צדיקים קדושים מקבלים  טהר"ה בכ"ל האמונה  המשמידה  ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,אמן ואמן כן יהי רצו"ן  ה".

שם {כד}ת,-זה המלאך  כ"ד  והינו חותם בפנימיות משביע"ו    ד" שערי"ם{בגמטריא כ"ד},-בסוד  זה המלאך פות"ח שערי"ם  למשביע שמו באמצעות המלאכים גמר"א,-{ג}בריאל {מ}יכאל  {ר}פאל {א}וריאל,שערי"ם בסוד  עשי"ר  ם",וזה מלמדך עתיד מל"ך  המשי"ח משה רבינו הינו רושם בינה להשביע זה המלאך כ"ד ובאמצעותו למשו"ך  שם  כ.ל.ו. בגמטריא שמ"ש   יל"ו  יהוה,ודע הגואל הינו בעל מוחין שמ"ש {תפארת}-

ובכך המלכות{ש"ם}מקבלת מאור  ש"  בגמטריא   שמו"ת א"ש ל"ו באמצעותם מוש"ל אשת"ו ,ועל ידי שמות וצירופי קוד"ש המשיח שוק"ד על התוא"ה בסוד חותם שלו"ם בפנימיות ישראל צדיקים טהורים יש להם חלק בעולם הב"א הוא עולם  אהב"ה,-ובכך מגלים  י"מלוך ל"עולם ו"עד,כח האמונ"ה השלמה המשמידה ועוקרת סמ"אל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם כה,-זה  סוד הש{כ}ינ{ה}  אותיות  פנימיות ישנ"ה  בסוד המשיח  בכח זאת ההשבעה של השם  כ"ה  בגמטריא  חמ"ש שערי"ם  בגמטריא קש"ר נשמ"ה שמ"ש ירע"ם,-זה סוד הגואל קושר הנשמה{אור  המחשבה}בפנימיות רעם{המלכות}בכך זוכה למוחין  {י}-ספירות בלימ"ה,וראה  שמש ירע"ם אותיות ש"ם שי"ר ע"ם  המשמיד ומוחה  ר"ע שמשי"ם  סוד סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים  תחתם ר"ע שמשי"ם דטומאה יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה.אמן ואמן כן יהי רצ"ון  ה".

שם כה{אי}בבה,-זה המלאך א"י  בסוד  א"לף י"וד   אותיות יפדו"אל  בגמטריא  עש"ר פדוא"ל,זה סוד שם אשר המשיח משביעו בגאולה השלמה ובכך מושך עש"ר ספירות הנקראים פדואל בסוד א,ל פוד"ה פנימיות ישרא"ל,ודעת אשר  פדואל זה ענין   פ"ד   א"ל  ו"  בגמטריא קש"ר  פדא"ל  אותיות שר"ף קדא"ל  אותיות  א"ל פק"ד ש"ר,והרי לך הבורא יתברך ויתהלל  פק"ד באמצעות מוחין י"ה   המלכות ובכך מגולה  פקי"דה אותיות י"ד קפ"ה  -

בגמטריא י"ד  א"לף  ל"מד    אותיות  פדא"ל  ילמ"ד עמ"ו  ישראל תור"ה עליונ"ה זה מטטרו"ן  קדו"ש ונור"א השורה בפנימיות ה{ג}וא{ל} ומלמד אותו סתרי תור"ה גנוזי"ם  בסוד  ז"  גוני"ם  בגמטריא שב"ע גוני"ם   אותיות עונ"ג  ש"ב  י"ם,וזה סוד המשיח נקרא י{ש}ו{ב}  דע"ת והינו חותם בפנימיות המלכות{י,ם}מוחין החכמה הנקרא עונ"ג  עוג"ן  המשמיד ועוקר  נג"ע  זה סמא"ל  גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם כהאשבלאע {כאיר},-זה המלאך  כאי"ר בגמטריא  יא"ר שערי"ם,וזה סוד אשר מלך המשיח משה רבינו באמצעות השבעת זה המלא"ך מרומ"ם תפילתו על ידי  יר"א  שערי"ם ונקראים כך מכיון שמקבלים לפנימיותם תפילה אשר  נאמרת בירא"ת  ה" גדול"ה  ובכך   דג"ל  ו"ה  סוד  ד"ג   ל"וה.זה משה רבינו הינו ד"ג  - יחיד חי עולמים צדיק יסוד עול"ם,הרי כל הסודות בעולם{המלכות}מסורים ביד"ו,ובכך מגלה בפנימיות המלכ{ה}  מדרגת ל"ו  בגמטריא קש"ר  ש"מש יל"ו   אותיות שילו  ש"ם   קש"ר   אותיות ש"ר  ק"  של"י שמ"ו,וזה ענין שלי  אות  ש-ל"י  בגמטריא ש"ם{מלכות}זוכה  לאור  בינה{לי}באמצעות  של"ו ש"ם או"ת{בגמטריא  ש"}-בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  כהימימה {וכת},-זה המלאך  כת"ו בסוד הינו חותם בפנימיות משביעו סוד המנגינ"ות"{יחודים},בכך המשביע מקבל כ"ף החכמה סוד מוחין  הא"ם{בגמטריא כ"ף}-סוד בינ"ה  עליונה,עתיד מל"ך  המשי"ח אותיות מש"ה מל"ך ח"י אותיות כל"י מ"ח מש"ה  בגמטריא ל"י  כ"ח שפ"ה  אותיות   חפ"ה  שכל"י  להשביע זה המלא"ך ובכך לגלות המוחין השכלים  אותיות כ"לי מש"ה בפנימיות ישראל צדיקים קדושי"ם,-בכח אותם מוחין עתידים לעמו"ל בתורה,-בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-וידעת  המלך כת"ו בסוד  שם כ"ו  בגמטריא יהוה המגולה בפנימיות המלכו{ת} אמן ואמן כן יהי רצו"ן  ה".

שם {כ"ה}ק,- זה סוד השכינ"ה אותיות י"ש כה"ן  שהינו באמצעות  השבעת שם  כ"ה בסוד כ"ף  ה"א אותיתו כ"א  פ"ה  בגימטריא  אהיה  פ"ה  בגמטריא   א"י   יפ"ה  בגמטריא   יפ"ה  שערי"ם  אח"ד,-הרי לך באמצעות כך ה{ג}וא{ל} מושך אור החכמה{יפה בתורת הקבלה}בפנימיות  המלכות{ד}-זוכה בכך למדרגת  ח"ד  בגמטריא י"ב צירופי יהו"ה  ובכך מקובל אח"ד  סוד א,ד{תפארת}מגלה  ח" בגמטריא קש"ר נשמ"ה אותיות נש"ר משק"ה אותיות שר"ש  נקמה   המשמיד ועוקר מלכות הסטרא אחרא,סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח  ה{ג}או{ל}ה זר"ע עמלק נאבד  בעת תורת ה{ג}וא{ל} מ{ג}ו{ל}ה  בסוד גלג"ל  בגמטריא ס"ו  בגמטריא  ב"ן דו"ד בגמטריא   משיח  "דן דוב"-זה היצר הרע למיתה בשנת  תש{ס"ו}  אמן  ואמן כן יהי רצון ה".

שם  {כ}ה{ר},-זה המלאך  ר"ך  והינו בעת מושבע מרכ"ך וממתק דינים וגבורות מן שורש נשמת משביעו,עתיד מלך המשי"ח   אותיות שמ"ש ח"י כל"ה אותיות שי"ח ש"ם כל"ה  בגמטריא אליעז"ר  שכל מ"ה בגמטריא זר"ע   אל"י  שכ"ל  י"וד ה"א ו"או ה"א  בגמטריא שכ"ל  א"  עז"ר ל"י  גאולה  להשמיד בכך את סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים  יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח  הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה.

שם כ{הר}ר,-זה המלאך ה"ר  בסוד ה"א    ר"יש  אותיות  א"  שיר"ה  אותיות ה"ר אי"ש  בגמטריא  שלו ש"ם אות  האר"י{ובזה השם הינך הצדיק דבק ומתקשר עם נשמת האר"י הקדוש ומגלה לך סתרי תורה}.וידעת סוד הארי שם  א"  ה.ר.י  סוד חיבו"ר   חר"ב י"ו  לפנימיות ה{ג}וא{ל},ובזה השם משה  חותם  מ"עולם  ה"וא ש,מך הבורא יתברך,בפנימיות  ישראל קדושי"ם  בכך שוקדי"ם על התור"ה,וזה סוד המלאך א" שיר"ה  בסוד "אז ישיר משה ובני ישראל את  ה"שירה"  הזאת ליהוה",הרי לך שיר"ה המלאך הינו השיר"ה  שבני ישראל ישירו ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  כהת,-זה המלאך   כה"ת  בסוד  כ"ל  ה"נשמה  ת"הלל  יה,והרי לך הינו חותם בפנימיות משביע שמו כח הנשמ"ה  אותיות המשנ"ה   אותיות מ"ה שנ"ה  בגמטריא ספירה מ"ה בגמטריא  ספירה י"וד ה"א ו"או ה"א בגמטריא ספירה גאולה  ובכך משה רבינו הינו רושם בינה עתיד  ה"  מבשרינ"ו באמצעות משה  על ה{ג}או{ל}ה השלמ"ה-העוקרת ומוחה מלכות   ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה,-"עשיו"  "ישוע"  י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזב"ח הנקמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם כה{תי}ה,-זה המלאך ת"י  בגמטריא קוד"ש והינו שוק"ד להשפיע למשביע שמ"ו  מוחין  ש"ם-ו"  בגמטריא ש"ם קש"ר  אותיות ש"ר שק"ם  אותיות שר"ש ק"ם,-זה אור החכמה{קימ"ה}-שרש אלוקות{סוד{ש"ר-ש}בגמטריא של"ו ש"ם אות ש"ר  אותיות   אש"ר שמו"ת שלו,הרי לך של"ו{המשיח} באמצעות אש"ר שמו"ת  אשר בינה{רא"ש}מעברת בפנימיותו בכח זאת השבו"עה-בכך חותם האמונה בפנימיות ישראל ע"ם קדוש"ה  אותיות שע"ה קוד"ם  אותיות מש"ה עוק"ד  כל האורות בפנימיות המלכה,-ובכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים  לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם {כז"ו},-זה המלאך כז"ו בגמטריא ג"ל   עיני ואביטה נפלאות מתורתך,הינו מגלה למשביע שמו רזי"ן דרזין סוד סתרי תור"ה,עתיד מלך  משי"ח  משה רבינו להשביע המלאך  כז"ו ג"ל   בגמטריא גוז"ל שערי"ם והינו משפיע    מוחין  ז"ו  ג"ל   בגמטריא ג"ל אח"ד    בגמטריא  גל אהבה בגמטריא ג"ל  י"ג  מידות הרחמים סוד רמחים  לפנימיות ש"ע  יר"ם-משה רבינו בכך  משמיד ועוקר סמא"ל הטמא יורד לגיהנם ועולה בלהבות התור"ה  הקדוש"ה,-אמן ואמן כן יהי רצו"ן ה".

שם כוזו במוכסז{כוזו},-זה המלאך  כוז"ו  בגמטריא ז"ו יהוה אותיות זי"ו  הו"ה,-הרי לך זה מלאך השכי"נה ומלך המשי"ח  עתיד להשביע המלאך  זי"ו  הו"ה   בגמטריא  יהוה אחד  בגמטריא יהוה אהבה  בגמטריא יהוה  י"ג  מידות הרחמי"ם  בגמטריא   הרחמ"ן   חותם   בפנימיות נמ"ר{המשיח}-סוד יחוד  ח"ה  בגמטריא אחד בגמטריא אהבה בגמטריא י"ג  סוד  י"וד   ג"  אותיות ג"ד  י"ו  קרנות על חד"ו זה משה בכח צדקותו משמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם  כוח,-זה המלאך כו"ח  בסוד {כ}תר  ח"ו  בגמטריא כת"ר חב"ד  אותיות חר"ב  כד"ת,-{כ"ד}-{ת}פארת,באמצעות זאת ההשבעה מלך המשי,ח מכרית ומשמיד סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,-זרע עמלק נאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-וביום ההוא שם אהוה סוד דעת ה{ג}וא{ל}  הינו  בכו"ח   בגמטריא כ"ב חב"ד אותיות  ח"ב  כב"ד   בגמטריא עש"ר  כב"ד בגמטריא שע"ר  יה-וה  בזכות כך מלמד ישראל תור"ה  סוד  כו"ח  בגמטריא   קש"ר שערי"ם קשר  נשמ"ה בגמטריא ש"ק  קש"ת ש"ע  יר"ם    נשמ"ה,-וזה סוד משה רבינו ק"ריאת ק"ודש  ש"בת  ק"ודש  יר"ם באמצעות ש"ע  בגמטריא  צר"ף{חכמת הצירוף}-את המלכות הקדוש"ה אמ"ן ואמ"ן כן יהי רצון ה".

שם   {כ"ו}ע,-זה שם כ"ו  בגמטריא שע"ר  עשרי"ם   בגמטריא שע"ר שק"ם ת"ם,הרי לך המשיח עתיד באמצעות שער שק"ם  אותיות ש"ש  ע"ר  ק"ם-סוד  מוחין  יו"סף   אותיות  ס" פו"י  בגמטריא שם ישי פו"י,בזכות זאת ההשבעה למשוך  {פ}ודה {ו}מציל  {י}שראל,מאור התור"ה לפנימיות לב ישראל ע"ם קדו"ש אותיות  ש"ע קדו"ם  אותיות  שק"ע  ד"ום אותיות עמו"ד ש"ק  אותיות שמ"ע קו"ד   אותיות ש"ם קו"ד  ע",והרי לך {ג}וא{ל} ישראל חותם בפנימיות המלכות{ש"ם}מוחין  ע"  פנים של התור"ה-הנקרא שמיע"ה  אותיות שמ"י  ע"ה,סוד   ע"ב בגמטריא  חס"ד המקובל בפנימיות הנבראים{ישראל}באמצעות ג" קוי"ם  חד"ר  ח"סד ד"ין ר"חמים  ובאמצכות זאת השבוע"ה תבוא"  אבו"ת ה{ג}או{ל}ה,אמן ואמן כן יהי רצו"ן  ה".

שם כחה {ימ"ה} לימי,-זה המלאך ימ"ה  והינו  חותם בפנימיות {ג}וא{ל}  מוחין  נ"ה{בגמטריא ימה}-סוד {נ}צח {ה}וד  אותיות פנימיות    חו"ד    צ"  בגמטריא חו"ד מל"ך  אותיות כ"ח  לומ"ד,זה הנביא  העליון משה רבינו הינו לו"-מד   חותם   מוחין  ל-ו  בגמטריא קש"ר  שמ"ש   יל"ו  אותיות שק"ל שורשי"ם,הרי לך המשיח נקרא ש-קל  חותם  ק"  ברכות  בפנימיות  המלכות{ש"ל  סוד ש"ין ל"מד אותיות די"ן שלם}-המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע  עמלק נכחד ונאבד {ב}גאו{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן  כ"ן יהי רצון  ה".

שם {כ"ח}ב,-זה המלאך  כ"ח   כ"ף  ח"ית אותיות יפ"ת  כ"ח,הרי לך  השכינה הינה  {יפ"ת}בפנימיות  מוחין פ"י  המגלה  אור ע"ב אמ"ת{בגמטריא ת"}-וזה בזכות השבועה אשר בכך  המשי"ח  מושך לרח"ם  המלכ"ה  כ"ח אמונ"ה  בגמטריא  מ"ט כונ"ה  אותיות  מו"ט  כה"ן  זה סוד משה רבינו רושם בינה באמצעות  ה"  מבשרינ"ו על ה{ג}או{ל}ה המכחדה ועוקרת סמ"אל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים  לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד בע"ת  משי"ח מגלה התור"ה-אמן ואמן כן יהי רצו"ן  ה".

שם  {כ"ח}בד,זה המלאך  כ"ח  והינו חותם מוחין כ"ח{בינה} בפנימיות משביעו,וראה עתיד מלך המשי,ח אותיות משה ח"י  להשביע המלאך כ"ח בסוד  כ"ף ח"ית  אותיות כ"ח פת"י,ודע אשר המשיח הינו פ"ת-י  בגמטריא שמ"ן  יו"ם  קדו"ש  אותיות ש"ם יו"ם נקד"ש  ו",-זה ה{ג}וא{ל} אות  ו"  בגמטריא קש"ר  אותיות ש"ר  ק"  בגמטריא ש"ר  מא"ה   אותיות ר"ם ש.א.ה הינו חותם השם המפורש  שופר משה  ש.א.ה  בפנימיות א.ש.ה.{השכינה} בכך מעוברת מן  ה.א.ש –כח הנשמ"ה  סוד שבעים שמות  "חקוקים" בגמטריא רו"ח  י"ם  אותיות  י"  רומ"ח  בדמטריא רומ"ח  עש"ר    בגמטריא ע"ת חומ"ש   אותיות שע"ת מו"ח-המלכות{שעת}-בפנימיותה מו"ח-{ח}כמה {ב}ינה {ד}עת המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם כחב{תום},-זה המלאך  תו"ם  והינו חותם בפנימיות משביעו מוחין תמימות אותיות ימו"ת ת"ם אותיות מ"י   ת"ו   י"ם  אותיות תו"י מי"ם,זה סוד מ"שיח  י"שלח מ"הרה,הרי לך עתיד ה{ג}וא{ל} להשביע המלאך תום  סוד ת"ו-ם  הינו מלאך בינ"ה  החותם בפנימיות  ב"ן{תפארת}מוחין י"ה{חכמה ובינה}בכך ישראל צדיקים קדושים שוקדים בתורה סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטי ם  על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  כחמ הבכ  {ב"כ},- זה המלאך  כ"ב והינו מלמד משביע שמ"ו מאור  צירופי האותיות,וראה כ"ב  כ" פעם ב" בגמטריא  ם"{בינה}-חבר     מ  ו-ב"  ומקובל  סוד שם מ"ב באמצעות זאת  ההשבעה מגולה בעת משביעים זה המלא"ך,ובכך  כ"לי המלכות זוכה למוחין  ל"י  בגמטריא שע"ר שמ"ש יל"ו,-סוד י"מלוך ל"עולם ו"עד-אור אמונ"ה  בגמטריא  אב"י   מא"ה  נ"ר    אותיות אב"א   נא"ה יר"ם,הרי לך המשיח משה רבינו באמצעות זאת השבועה מושך אורות אב"א{חכמה} לפנימיות  המלכות{נא"ה}-בכך  זוכה  למוחין  י-ר"ם  בגמטריא  עש"ר  ר"ם    בגמטריא שעת"ם  אותיות שמע"ת הבורא יתבר,ך כל משיח"ך משה רעיא מהימנא  וגואל את ישראל עמ"ך אהובך  בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם  {כח}ת,-זה המלאך  כ"ח והינו חותם  כ"ו נשמ"ה{בגמטריא  כ"ח}בפנימיות משביע שמו,עתיד מלך המשיח באמצעות זה המלאך לגלות מוחין   יהוה נשמה{בגמטריא כ"ו}-אותיות שמ"ן  היהוה  בפנימיות ישראל  עם  קדוש"ה   אותיות קוד"ש  ע"  מ"ה בגמטריא שמ"י ע"ב קוד"ש אד"ם זה סוד ה{ג}וא{ל}  שמ"י ע"ב  אותיות  י"ש   מ"ב  ע"  חבר אות ו"{גואל} ומקובל י"ש מבו"ע  עליו"ן אור קדמו"ן  סוד  נקו"ד  ם" אותיות ק"ן  ו"  ד,ם,סוד החכמה  בינה דעת {ק"ן} באמצעות  חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד  כונסים למלכות והרי ל"ך  י" ספירות בלימ,ה המשמידים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים השאולה ועולים בלהבות המדוק"ה א"ש אוכלה,זרע עמלק נאבד ונכחד  ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  {כטס},-זה המלאך   כט"ס  חותם בפנימיות משביע שמו  מוחין  ט"  אורות חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד,והרי לך  י"  ספירות,וידעת המשיח הינו  באמצעות  המלאך כט"ס  מגלה  ט"  אורות בפנימיות כ"ס{המלכה}-בכך זוכה למוחין א"אלפך חכמה ומקובל  כס"א   המל"ך,המשיח הינו המ-לך חותם  ל"ך{מלכות}באמצעות כ"ל{יסוד} שם מ"ה בגמטריא גאולה בגמטריא שם י"וד ה"א ו"או ה"א  שופר מש"ה אותיות השם המפור"ש  המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל},ה השלמ"ה,-אמן  ואמן כן יהי רצון ה".

שם כיא אאה  {א"ק},-זה המלאך  א"ק בסוד  א"ור ק"דוש   והינו חות בפנימיות רוק"ד א"ש  ו",-זה משה רבינו את מוחין    קש"ר  רקו"ד א"ש  בגמטריא קש"ת קו"ד א"ש  אותיות א"ש תוק"ד  ש"ק,וזה סוד  המשיח הינו   ת"ו-קד   חותם בפנימיות המלכו{ת}  מוחין ק"ו-ד   בגמטריא קי  בגמטריא שע"ר  מא"ה  אותיות רעם שא.ה.  זה השם המפורש  סוד ע"  חילות הבורא{שמות  ע"  פנים של התורה  חר"ב הנקמ"ה}-בי"ד ה{ג}וא{ל} בכך  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם כי{אוי}יא,-זה המלאך  או"י והינו  מלאך הסיטרא אחרא,עכו"ם רשעים{אומות העולם הגוים}משביעים את זה המלאך הטמא  בכדי לצער ישראל צדיקים קדושים, מלך המשיח משה ח"י  אותיות ש"ם ח"יה אותיתו שמ"ח   י"ה  אותיות   י"  שמח"ה  בגמטריא שע"ר שמח"ה   אותיות  שר"ש ע"ם  ח"ה  בגמטריא שורש ע"ם אח"ד בגמטריא שורש ע"ם אהבה  בגמטריא  שורש  ע"ם  י"ג      אותיות עוש"ר גשמ"י  זה המשיח  עוש"ר -

בגמטריא  ש"ר  קש"ר  שבעי"ם     אותיות ע"ב ישמ"ש קש"ת   בגמטריא  ש"ם חס"ד  י"ש  קש"ת-סוד המשיח הוא משה רבינו ק-שת  בסוד  ק"  ברכות בכל יום חותם בפנימיות ישראל עם קדושה למוחין  ש"ת  בסוד ש"ין ת"יו  אותיות  שת"ו  יי"ן  בגמטריא שת"ו סו"ד  בגמטריא  שע"ת   ו" אותיות ש"ע  ת"ו-אור המנגינו"ת  של  {ג}וא{ל}  ישראל  ש"ע  בגמטריא צר"ף{האותיות}-בכך סמא"ל  גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם כיבמ,-זה המלאך מכב"י  והינו חותם בפנימיות משביעו   כ"ב מ"י,סוד אותיות הרשומות מוחין הבינ"ה,עתיד מלך המשי"ח אותיות     שמ"י ח"ה מל"ך  בגמטריא שמ"י מל"ך אח"ד  בגמטריא שמ"י מל"ך אהב"ה להשביע המלאך   מכב"י  בגמטריא ב"ן שערי"ם    אותיות שער"  בני"ם,הרי לך באמצעות זה המלאך ה{ג}וא{ל} כונס לפנימיות שע,ר  ב"ן-מ"י  ומעלה מ"ן,-סוד {מ}יין  {נ}וקבין{העלאת תפילה}המושכת  י,ב צירופי יהו"ה   אור ה{ג}או{ל}ה הנקראת מכב"י  סוד אות   מ"{בינה} באמצעותה  נח"קק  בגמטריא  נ"ר קש"ר נשמ"ה   -

אותיות נש"ר  משק"ה  נ"ר  ,תפארת ישראל{הגואל}הינו ש"ר   ן"  בגמטריא ש"ר חמישי"ם  אותיות    רמ"ח שישים  אותיות   מ"ח  רשישים וכונס למלכו{ת} ובכך מקובל מ"ח  תרשישי"ם וזה חרבות המשי"ח  תרשי"שים  אותיות תמרי  שי"ש,סוד {ת}ורת {מ}שה {ר}בינו  {ש}ילה  {י}חוד  {ש}ירה {ש}אגה,בסוד  ארי"ה זה המשיח ישא"ג  {בכח חכמתו}מ"י{בינה}-משפיע עבורו של ה{ג}וא{ל}  ל,א מושג  אור אין סוף יתבר"ך  באמצעותו  יר"א{ה}  האמונה השלמ"ה,-ובכל סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד  ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם כימל,-זה המלאך כלי"ם  והינו  חותם כלים בפנימיות משביע שמו בכדי שהאו"ר אותיות רא"ש ו"ה יגולה בפנימיות בעל השבוע"ה,-וידעת מלך המשיח הינו מלכ"י  עתיד להשביע המלאך כלי"ם  בגמטריא כ"ל  ן"  בגמטריא כ"ל חמישי"ם  בגמטריא  חמישי"ם  חמישי"ם  אותיות משי"ח  משי"ח  י"ם   י"ם,הרי לך באמצעות השבוע  משי"ח  משי"ח   בסוד   משי"ח   ישמ"ח  ישראל צדיקים קדושים וחותם בפנימיות  או"ר החכמ"ה אותיות  הכ"ח  מ"ה  אותיות  כ"ה  חמ"ה{ספירת תפארת}-המשמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון   מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  כיעכי,-בגמטריא  ע"ס,-זה המלאך חותם בפנימיות המשיח  {ע}שר  {ס}פירות גדלות מוחי"ן  אור  ה{ג}או{ל}ה   ג"ל עיני ואביטה נפלאות מתורת"ך  פלאו"ת  ן"  בגמטריא  חמישי"ם פלאות אותיות משי,ח פלאות ים  אור החכמ"ה   או"ת  מפ"ל  י"  בגמטריא שע"ר או"ת   מפ"ל,-סוד ה{ג}וא{ל} עבוד הבורא על ידי {מ}וח  {פ}ה {ל}ב  בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם כיק  בצל  {ב"ע}א  עה,-זה המלאך  ע"ב  בגמטריא  חס"ד  בגמטריא  סו"ד נשמ"ה  והינו חותם בפנימיות מש"ה  מוחין  ן"  ובכך מקובל   נשמ,ה בגמטריא מש"ה משי"ח י"ם    אותיות שמ"ש חמ"ה ימ"י,הרי לך ה{ג}וא{ל} הוא משה רבינו רושם בינה משפיע למלכות{י"ם}מוחין י" ספירות  בכך  רח"ם האש"ה{שכינה}-זוכה למאור ח-מ"ה  בגמטריא  קש"ר נשמ"ה  אד"ם  אותיות  אד"ם נש"ר משק"ה  בגמטריא נש"ר י,וד ה"א ו"או ה"א משק"ה  ישראל צדיקים קדושים שוקדים על רז"י  התורה בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים  לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  כיר,-זה המלאך  כי"ר  בגמטריא שע"ר  ר"ך  בגמטריא ש"ע ת"ך,-הינו חותם בפנימיות ש"ע בגמטריא צר"ף  אותיות פר"ץ{זה המשיח} מוחין ת"ך  בסוד  ת"יו  כ"ף    אותיות כ"ת  פו"י,-{כ}תר {ת}ורה {פ}ודה {ו}מציל {י}שראל  ובכח זאת השבועה משה רבינו  חותם רושם בינה בפנימיות הכלים{ישראל טהורים}-בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  כ{ירא}.-זה המלאך  יר"א החותם יראה  בפנימיות  משביע שמו,זה סוד המשיח ,והריח ב"ירא"ת ה",הרי לך באמצעות זה המלאך המשיח  מרי"ח בסוד חותם י" רמח בגמטריא רמ"ח עש"ר   בגמטריא חמ"ש ע"ת  אותיות שע"ת מ"ח בפנימיות ישראל עם קדוש"ה בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם כיר{נ"ס},-זה המלאך  נ"ס והינו  משפיע  מוחין  נ"ס  סוד נ"ון ס"מך    בגמטריא   מס"עון,נוטריקון  מס"ע-נו"ן   אור התורה העליונה לפנימיות בעל השבועה,זסה סוד  הבא להיטהר מסייעין בידו,-זה המלאך  מסעו"ן בסוד   סעו"  מ"ן,-עתיד מלך המשיח על ידי  העלאת  {מ}יין {נ}וקבין{תפילה}למשול מאור  {ע}שר {ס}פירות באמצעות אות ו"{תפארת}לתוך רחם המלכה,וזה בזכות השבועה של המלאך מסעו"ן  בגמטריא שמ"י ע"ב קש"ר  נמ"ס,-וזה סוד שער החמישים הנקראת נמס  סוד  מנ"ס  המגלה קש"ר{קשירת כל האורות}לפנימיות ישראל צדיקים קדושים{ש"ם}בכך זוכים באמצעות י" ספירות לגילוי   ע"ב  בגמטריא חס,ד  המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים זרע עמלק  נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה הקרבה אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם כלו  שע,-זה המלאך ש"ע  בגמטריא צר"ף  והינו מלמד מלך המשיח בעת משביעו את חכמת הצירופים ,זאת חכמת ה{ג}או{ל}ה ,והבט  צרף  אותיות   ר"צף,המשיח מרצ"ף את  עולם העשי"ה  באבני שי"ש סוד סודות התור"ה,-שי"ש  בגמטריא שע"ר ש"ש  אותיות ש"ע  ר"שש{זה סוד אשר באמצעות זה השם לצדיקים יש אפשרות להדבק ולהתקשר עם נשמת הרש"ש  הקדוש וילמדם סתרי תורה}-ובזכות שי"ש שהינו  בגמטריא   ש"ע  ר"שש   בגמטריא שר"ש צר"ף    המשיח משה משמיד שפר שר"ץ-זה סמא"ל הטמא מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה,-"עשיו"  "ישוע",-{י}מח {ש}מם  {ו}זכרם {ע}ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-וביום ההוא ישראל זוכים למאו"ר  א"ם  רל"ו   בגמטריא  א"ם  גדו"ל אדונינו ור"ב כ"ח אותיות כ"ח רו"ח אלקים מרחפת על פני המי,ם  בפנימיות ישראל מגלה  החכמה העליונה סוד  ג"ל  מ"ה  אותיות הגלם{אותיות הקדושה}-בה"ם משה  מביא ה{ג}או{ל}ה השלמה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שפ  כלנ  בוק  {בכי}  לומ  פא,-זה המלאך  בכ"י  בסוד   {כ}תר  {ב}ינה {י}סוד  והינו חותם בפנימיות משביע  שמו סוד היחוד, עתיד מלך המשי"ח  אותיות  י"ה  שמ"ח  בגמטריא שמ"י אחד  אותיות אמ"ש יח"ד  להשביע זה המלאך ובכך ל"יחד"  בפנימיות ישראל מוחין {א}ור {מ}וחין {ש}לם  בסוד  או{ר}  מוחי{ן} של{ם}-"נמר",אותיות  נ" ר"ם בגמטריא משיח ר"ם י"ם  אותיות שמ"י רמ"ח  י"ם   {ש}מעאל {מ}טטרון {י}הואל ובכך המלכות{ש"ם}זוכה למאור י" ספירות  המגלים  יחוד  י-ם  בגמטריא שער"ם אותיות ש"ע ר"ם בגמטריא ר"ם  צר"ף  בגמטריא   י"ם אמ"ת  מצר"ף  אותיות צר"ף  מי"ם  אמ,ת,-זה משה רבינו בכח חכמת הצירופים סוד הנביאים משמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם כמ{בא},-זה המלאך  א"ב  והינו מלמד משביעו סוד {א}לפא {ב}יתא צירופים,עתיד מלך המשיח להשביע המלאך א"ב ובכך לגלות סתרי תורה מן העולם  ה"בא"  בפנימיות המלכ{ה}  בכך זוכה למוחין "אהב"ה  המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנ ם  ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".  

שם  כמ{יל ל}בד,-זה  המלאך   יל"ל  בגמטריא סי,סוד  {ס}ל{י}חות,הינו חותם בפנימיות המשביע קו אמצע  תפארת ישראל מאור התורה הנקרא סליח"ה  בגמטריא  מ"ח  אדני,ועתיד   חן   י"  אד"ם,-זה המשיח אד"ם בגמטריא הגוא"ל משה  רבינו להשביע זה המלאך  ובאמצעותו למשוך   {י"}ספירות בלימה לפנימיות המלכות בכך זוכה לח"ן סוד הנגינו"ת בכך הנבראים ישראל צדיקים קדושים זוכים לכלים בגמטריא   כ"ף בגמטריא  מאה ברכות בכ"ל יו"ם המשמידות ועוקרות   כל"ב-זה סמא"ל הרשע מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה,-"עשיו" אותיות  "ישוע",-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם כ{מצה},-זה המלאך  מצ"ה  והינו חותם בפנימיות משביע שמו מוחין מציא"ה בסוד מצ"ה  א"י  וגם אמ"ץ י"ה,-{א}ור {מ}וחין {צ}לם  {י"ה},-סוד חכמה ובינה,ועתיד מלך המשי"ח משה רבינו להשביע המלאך מצ"ה  בגמטריא   הגוא"ל מל"ך  ובאמצעות  המלאך  מצ"ה סוד  צ"   מ"ה  בגמטריא  צ"  י"וד ה"א ו"או ה"א ה{ג}וא{ל}  מעלה  מ"ן{בגמטריא צ"}-סוד מ"יין  נ"וקבין המושך לפנימיות  ישראל מאור ה{ג}או{ל}ה המשמיד ומוחה סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה  השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם {כנ}י,-זה המלאך כ"ן והינו מלאך  {כ}ו{נ}ות  חותם בפנימיות משביעו מוחין  ת"ו  ו"  בגמטריא בי"ת,סוד המשביע הינו  זוכה בזכות זאת ההשבעה לשרת בקוד"ש{בגמטריא בית},-ולשר"ת בסוד לשיר שיר היחודים{מנגינת הצירופים},עתיד מלך המשי"ח  משה רבינ"ו אותיות  מ"ה ש"ר ב"ן י"ו בגמטריא ש"ר י"וד ה"א ו"או ה"א נבו"י,הרי משה רבינו בכח השירה הינו מושך הנבוא"ה סוד נבו"י  אותיות ב"ן  י"ו  בכך המלכות זוכה למאו"ר  א"ם רל"ו  בגמטריא  א"ם גדו"ל אדונינו ורב כ"ח  אותיות רו"ח כ"ב  אותיות  כ"ח ר"ב ו"  בגמטריא קש"ר כ"ח  ר"ב  בגמטריא בכ"ח  קש"ת  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם כנ{מוא}וחתמ,-זה המלאך  או"ם  והינו חותם בפנימיות צדיק יסוד עולם בעת משביעו מוחין  א"ם  ו"  בגמטריא קש"ר א"ם  אותיות א"  קשר"ם  אותיות א"ר שק"ם  אותיות רק"ם א"ש,-הרי לך באמצעות זה ההשבעה הצדיק האמת רק"ם האותיות{מצרף א"ש}-כך תורת החכמה{צירופים נקראת על פי קבלה מן אליהו הנביא זכור לטוב},-מצר"ף א"ש  אותיות צר"ף אמ"ש   בגמטריא   ש"ע אמ"ש  אותיות שמ"ע  א"ש  התורה המשמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  כסה ב{פז},-זה המלאך פ"ז ןהינו חותם בפנימיות המשביע בעת משביעו מוחין עטרו"ת אותיות ע"ט תורה,זה סוד אשר המשיח  הוא משה  נקרא ע{י}ט  באמצעות זה המלאך פ"ז מוש"ך ה{ג}וא{ל}  י"  ע"ט  בגמטריא שע"ר ע"ט  בגמטריא   ש"ר אמ"ת ק"ם  אותיות רא"ש  ם"  תק"ם  אותיות ש"ם א"ר  תק"ם אותיות אמ"ר שתק"ם  בגמטריא קשת  פא"ר,הרי לך המשיח  הנקרא פא"ר בעל ידיעה בחכמת הצירופים{מרכבה}הנקראת פא"ר  בגמטריא או"ר שמני"ם  בגמטריא  ר"ז שמ"ן י"ם  אותיות שם נז"ר י"ם,וזה המשיח{נז"ר אלוקיו על ראשו}חותם בפנימות המלכות{ש"ם}-מוחין  מ"י{בינה}-בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  כסוא,-זה המלאך כסו"א  הינו  משפיע למשביע שמו מוחין  ו" כס"א  בגמטריא קש"ר כס"א אותיות כש"ר קס"א,סוד שם  קס"א בגמטריא א"לף  ה"י  י"וד  ה"י,וזה סוד שם אהיה{בינה}-עליונה אשר באמצעות השבעת זה המלאך  השם מושפע על המשבי"ע,עתיד  מלך המשי"ח אותיות  שי"ח   מ"ל מכ"ה  בגמטריא  אליעז"ר   ע"  מכ"ה   בגמטריא שמ"י  חס"ד אליעזר באמצעות זה השם המפורש  מכ"ה ומשמיד  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  כע,-בגמטריא  צ",-זה המלאך  צ"  בגמטריא  מ"ן,הרי לך באמצעות השבעתו צ"דיק האמת מעלה מ"ן{בגמטריא צ"}-סוד מ{י}ין  {נ}וקבין אשר מושך לפנימיות ישראל  שם כ"ע  בגמטריא  ע"  שערי"ם  אותיות י"ש  ע" רע"ם  אותיות  עש"ר  עי"ם,הרי לך באמצעות זאת השבועה עתיד מלך המשיח משה רבינו  לחותם עשר ספירות בפנימיות המלכות בכך זוכה ל{ע}יבור {י}ניקה {מ}וחין,-סוד ה{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם [כעאה],-בגמטריא המלאך צ"ו,וזה מלאך  המשפיע למשביע שמו   ו"  צ"ורה,סוד  חסד גבורה תפארת נצח הוד,ודעת אשר מלך המשי"ח  משה רבינו עתיד להשביע המלאך צ"ו ובכך לחתום בפנימיות ישראל  צ"דיק  ו"  בגמטריא קשר צדי"ק אותיות    צד"י קשר"ק,-ובזה השם  קשר"ק  בגמטריא קש"ר מא"ה  אותיות רק"ם שא.ה  המשיח חותם השם המפורש   ע"  חילות{שמות חקוקים על מטה הגאולה,סוד שם ש.א.ה.}בפנימיות הכלים{ישראל טהורים}-בכך  משמידים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  כעוי[יול]ל,-זה המלאך שמו נולד{מגולה} מן הפסוד י"מלוך ל"עולם ו"עד הבורא  יתבר,ך ויתהלל בעל כל הכוחות כולם,עתיד מלך המשי"ח באמצעות זאת השבו"עה למשוך לפנימיות המלכות{עולם}-מוחין   וע"ד בגמטריא קש"ר ע"ד  אותיות ש"ק  רע"ד,-{ק}ריאת {ש}בת  {ר}ינה {ע}ליונה  יחו-{ד}   יח"ו  בכך מגולה בפנימיות ישראל עם קדושה,יח"ו בסוד  ח"נוך ו"רחום  י"הוה  באמצעות רומ"ח   ו"  בגמטריא קש"ר רומ"ח בגמטריא קש"ת מו"ח  אותיות חות"ם ש"ק אותיות ת"ם חוש"ק  על ידי התשוק"ה אותיות קש"ת הוה סמא"ל  גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  כע{מח}  בנא,-זה המלאך  מ"ח  בגמטריא  א"ם עיב"ר קש"ר נשמ"ה,הרי באמצעות זאת השבועה עתיד מלך המשיח למשוך מן בינה{א,ם}עיבו"ר  נשמה אל  תוך המלכות בכך קושר ה{ג}וא{ל} אורות  בפנימיות כלים בצורה קדוש"ה,וידעת המלאך מ"ח  סוד  מ"ם  ח"ית  אותיות חת"ם  מ"י   בגמטריא   חת"ן אם עיב"ר,זה הבורא יתברך הנקרא חת"ן  אותיות נח"ת  חותם באמצעות א"ם{בינה}-עיבור רו"ח קוד"ש אותיות שו"ח רוק"ד בגמטריא מטטרון רוק"ד  בפנימיות הממלכה הטהור"ה  הר"ה מן ט" אורות חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד,והרי לך {י"}-ספירות בלימה המשמידים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  כ"ץ,-זה המלאך  כ"ץ  על שם הינו  מהוה  צ"  כ"ונה,  וחותם בפנימיות כה"ן   צ"ו מוחין,הרי לך עתיד מלך המשיח הוא משה רבינו  סוד כה"ן  צ"ו  בגמטריא נ"ץ היהוה  להשביע המלאך כ"ץ  בגמטריא צ" שערי"ם אותיות   י"ש  ע"  מ.צ.ר. ,זה סוד השם המפור"ש שופר מש"ה,סוד מ.צ.ר. אותיות ר"ם   צ"  בגמטריא ר"ם תשעי"ם  בגמטריא שמ"ע קוד"ש ר"ם  אותיות רש"ם עוק"ד ש"ם,הרי המשיח הנקרא  רש"ם בגמטריא ש"ם אמ"ת י"ם  הינו מושך לפנימיות המלכות{אות ר" בגמטריא א" א"ל א"לה א"להי א"להים,סוד הגבורת}-מיתוק ובישום באמצעות מוחין אמ"ת   סוד  א"  ת"ם,-האמונה השלמ"ה,-המשמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  כר,-זה המלאך ר"ך  ונקרא כך על שם מרכ"ך  ומבש"ם  הדינםי והגבורות בפנימיות המלכות,ב{ג}או{ל}ה השלמה עתיד  מלך המשיח  מ"שה ר"בינו  אותיות רוש"ם בי"נה  להשביע זה המלאך ר"ך  ר"יש  כ"ף אותיות כ"י  שרף  אותיות פ"י  כש"ר,הרי זה המלאך גם מלמד ה{ג}וא{ל}  חכמת הצירופים  הנקראת פ"י  בסוד  פ"ה  י"וד    אותיות  פו"י  ד"ה  אותיות  י"ו  פד"ה  ישראל באמצעות חכמת  השמו"ת  ת"ו מש"ה{נגינה}-סוד יחוד ,{פ}ודה {ו}מציל {י}שראל באמצעות ד"ה בגמטריא ט" אורות חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד הכונס למלכות והרי לך {י"}ספירות  הלימה המשמידים ועוקרים סמא"ל גמגימא  ואמון  מנוא רשעים יורדים לגהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם כרמיאל,-זה סוד המלאך כר"ם אל"י,-זה מלאך  המחשבה{כר"ם}סוד  כ"  ר"ם בגמטריא ר"ם שערי"ם הינו חותם בפנימיות משביע שמ"ו,סוד רם שערי"ם  בגמטריא שע"ת מי"ם  אותיות ש"ע  תמי"ם,-הרי לך עתיד מלך המשיח ש"ע בגמטריא צר"ף{אותיות}-בעל האמונה השלמה{תמים}להשביע המלאך כר"ם  ובכך למשוך ולגלות בפנימיות ישראל צדיקים קדושים מוחין אל"י בגמטריא א"ם{בינה}המשמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  כ[שת],-זה המלאך  ש"ת בסוד ש"ין  ת"יו  אותיות שת"ו  יי"ן   בגמטריא ישו"ת  ש"ם יש"י,הרי לך באמצעות השבעתו מגולה בפנימיות ה{ג}וא{ל} יש"י מוחין ישו"ת  אותיות י"ש  ת"ו{נגינה} סוד  {ישו}ת  המשמיד ועוקר  {יש"ו}ע  -י"מח ש"מו ו"זכרו ע"ולמים יורד לגיהנם ונשחט על גבי מזבח גילוי רזי"ן דרזי"ן,ובעת ההשבעה דע אשר משה רבינו הוא המשי"ח  צדיק האמ"ת   מושך לפנימיות המלכו{ת}-סוד אות {ש"}  בגמטריא שלו ש"ם אות  {ש-ת} ובכך  סמא"ל הטמא יורד לגיהנם ועולה בלהבות המדורה אש אוכלה אש זה סוד ה{ג}או{ל}ה השלמ"ה  אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שפ  כשת מהרר,-זה המלאך שמו מגולה מן  {כ}בוד {ש}ם  {ת}ורתו  {מ}ורנו  {ה}רב    {ר}ם,זה סוד המשיח אשר באמצעות זה הש"ם  מש"ה  תורתו  מורה לעם ישראל{ש"ם}-את כבו"ד בגמטריא ל"ב  החכמה הנקראת רמ"ה אותיות ה"ר  ם"  בגמטריא  אד"ם אמ"ת י"ם  בגמטריא י"וד  ה"א ו"או ה"א אמ"ת י"ם בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצו"ן  ה".

שם  כ"ת,-זה המלאך כ,ת הינו חותם בפנימיות משביעו  כ"תר  ת"ורה  אותיות ה"ר כותר"ת,הרי לך מלך המשיח נקרא  כותר"ת  אותיות ת"ו כת"ר  הינו עתיד להשביע זה המלאך בכדי לחותם הר{הו"ר}קדוש בפנימיות ישראל עם קדוש"ה   אותיות  קוד"ם שע"ה   אותיות שמ"ע הקו"ד    אותיות מש"ה עוק"ד   אותיות שמעו קד"ה    אותיות קו שם עד"ה      אותיות ק"ו ש"ע מד"ה,-זה סוד תפארת ישראל ש"ע בגמטריא צר"ף{אותיות}-הינו נקרא ק"ו מד"ה   אותיות קו"ם  ד"ה  בגמטריא    מו"ט  מא"ה  אותיות מו"ט הא"ם בכך הינו משמיד ועוקר  "הטומאה",-זה סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח  הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי  רצון ה".

שם  כתאביאל,-בגמטריא המלאך  "כתבי לב",הינו חותם בפנימיות משביעו מוחין כתב"י  אותיות {כ"ת-י"ב}סוד {כ}תר {ת}ורה  {י}חוד  {ב}רכה בכך  ל"ב{החכמה} מגולה בפנימיות המשביע זה המלאך קדוש"ה,עתיד מל"ך המשי"ח    י" דע"ת  בגמטריא שע"ר דע"ת   בגמטריא ש"ת   מרק"ד  אותיות תמ"ר שק"ד,סוד {ת}ורת {מ}שה {ר}בינו   {ש}ילה  {ק}ול  יחו{ד},-בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעי"ם  יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח גילוי רזין דרזין,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם כתב אא[ו לי],-זה המלאך  יל"ו,שמו נולד{מגולה}מן הפסוק  י"מלוך ל,עולם ו"עד הבורא יתבר"ך בעל כל הכוחות כולם,עתיד מלך המשיח משה רבינו רושם בינה באמצעותו  ה" מבשרינ"ו על בו"א ה{ג}או{ל}ה השלמ"ה,להשביע המלאך יל"ו  אותיות ל"י   ו"  בגמטריא  מ"ו,סוד מ" כפול ו"  בגמטריא  ר,ם{מ"ו}ומקובל מור"ם{משה}עלה למרו"ם ושבית מתנות באד"ם{סוד שמות קדושה המגולים מן זה השם}-ובכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעי"ם יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-וביום ההוא ישראל זוכים במוחין  יל"ו  בגמטריא קש"ר  ל"י  בגמטריא קשר"ם  אותיות ש"ר ק"ם,אור החכמה{ק"ם}-ובאמצעות ש{י}ר{ה} של הגואל אותיות  י,ה{חכמה ובינה} מגולים בפנימיות לב ישראל,אמן ואמן כן יהי רצון ה". 

שם  כתי,-זה המלאך  {כ}תר  {ת}פארת {י}סוד,הרי לך זה המלאך בעת מושבע משפיע יסו"ד  בגמטריא סו"ד עשר ספירות,עתיד מלך המשיח הנקרא עש,ר נוטריקון  ש"ע-ש"ר  אותיתו שר"ש  ע"  בגמטריא שמ"י שר"ש ע"ב  בגמטריא שמ"י שר"ש חס"ד בגמטריא שמ"י שר"ש  סוד נשמ"ה להשביע המלאך כת"י בגמטריא קוד"ש שערי"ם  אותיות קו"ד  ש"ע שרשי"ם  בגמטריא קו"ד צר"ף שרשי"ם ובכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגהינם ונשחטים על גבי מזבח הרזין דרזין,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם כ[תי]מ,-זה המלאך ת"י בגמטריא קוד"ש  והינו חותם בפנימיות משביע שמו מוחין  ק"וד-ש  בגמטריא שלו ש"ם אות קו"ד,-הרי  לך מלך המשי"ח  משה רבינו רושם בינ"ה   אותיות  מ"ב שור  נה"י  עתיד להשבי"ע זה המלאך ת"י  בגמטריא או"ר ע"ב    שע"ר אמ"ת   בגמטריא  ר"ז  חס"ד  שע"ת רא"ם,-וזה  סוד המלאך {ר}פאל {א}וריאל {מ}יכאל אשר באמצעות זה הש"ם מש"ה משבי"ע  את המלאך רא"ם אותיות א"ר  ם" בגמטריא ר"ם אח"ד  אותיות א"ם חד"ר,סוד בינה{אם-חותמת באמצעות זה המלאך {ח}סד {ד}ין {ר}חמים בפנימיות המשי"ח-משה רבינ"ו  על שם מר"בה אורות בנבראים ישראל קדושים  ובכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח ה{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם כתל עאו [יאב] וש,-זה המלאך אב"י  אשר שמו נולד{מגולה}מן הפסוק  {ב}רוך {א}תה {י}הוה,הינו חותם בפנימיות המשביע סוד א"לפא ב"יתא  צירופי מילה{חכמת הצירוף}-המשפיעה גדלות מוחין{אות י"}-בפנימיות הצדיקים,עתיד מלך המש"יח  מש,ה ח"י להשביע המלאך אב"י   בגמטריא  י"ג  מידות הרחמים סוד רמחי"ם  אותיות רי"ח   מ"ם  בגמטריא   י"  פר"ח  אותיות  פר"י   ח"  בגמטריא  פר"י קשר נשמ"ה  אותיות פר"י  קשרי,ם שנ"ה בגמטריא פר"י קשרי"ם  ספיר"ה  ,ה{ג}וא{ל} באמצעות זה הש"ם מושך פר"י{הנשמה}המקשרת לפנימיות ישראל צדיקים טהורים מוחין ספ"ר  י"ה,-{ח}כמה  {ב}ינה סוד שם ח"ב  ח, כפול  ב" בגמטריא י"ו קרנות על חד"ו המשמידים ועוקרים ס"מאל  גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם כתם,-זה המלאך  {כ}תר {ת}פארת {מ}לכות,הינו חותם בפנימיות משביע שמו סוד היחוד,וידעת אשר ה{ג}וא{ל}  עתיד להשביע המלאך כת"ם  בגמטריא ס"ת,-סוד {ס}תרי {ת}ורה באמצעות זאת ההשבעה עתיד משי"ח צד"ק  לגלות,ובכך  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים השאולה ולהבות המדורה  מכלים רוחות הטומאה,זרע עמלק נמחה ונאבד  בע"ת תורת המשיח בנגלה בסוד המלכות{ג"ן}זוכה למוחין לה"ב{בינה}-סוד הל"ב  נתיבות או"ר  ג"ן-וז בסוד חותם בפנימיות ג"ן{המלכה}שם ז"ו בגמטריא אח"ד  בגמטריא אהבה בגמטריא י"ג  מידות רחמים לישראל צדיקים קדושים שוקדים על התורה יש להם חלק בעולם הב"א,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  כ[תע],-זה המלאך ע"ת  מלאך השכינ"ה  וכך נקראת  ע"ת בתורת הקבלה,הינו עתיד להיות מושבע על ידי משיח ישראל ,ובכך ה{ג}וא{ל} מושך מוחין ע"ין  ת"יו  בגמטריא עני"ו קדו"ש ,וזה סוד והאיש משה עני מא"ד,סוד   עני"ו  קדו"ש    אותיות  שוק"ד   עי"ן   ו"  בגמטריא עי"ן   קש"ר קוד"ש   אותיות נע"ר שק"י קוד"ש,-סוד מטטרו"ן  הקדו"ש הנקרא נע"ר  אשר באמצעות זאת ההשבעה  מל"ך המשיח משה רבינו   ע"ר  ן" בגמטריא משי"ח ע"ר  י"ם  אותיות משי"ח ירע"ם  ויעשה השמדה ונקמה במלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה,-"עשיו" אותיות "ישוע"-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הרזין דרזין,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  כתר,-זה המלאך  כת"ר בסוד {כ}ונה  {ת}בונה  {ר}ינה,-הינו חותם בפנימיות משביע שמו  סוד ת"ו-בנה,אור הנגינה{יחודים}המושכים מוחין גדולים,וראה עתיד המשי"ח  משה רבינ"ו דע"תי  מש"ה ח"י   אותיות  יד עת ש"ם  ה"  ח"י   לדע"ת  מוחין עלי"ון  אותיות חן  יו"ם    עליון    בגמטריא נוע"ם-אור החכמה{כך נקרא בתורת הקבלה}בכח זה ההשבע"ה,-ובכך ישראל צדיקים זוכי"ם    למדרגת  כז"ו-י"ם  בגמטריא ג"ל-י"ם  בגמטריא   פ"ג  בגמטריא   ג"  שמן יו"ם   אותיות ש"ם  מג"ן   י"ו,-{מ}יכאל {ג}בריאל {נו}ריאל סוד י"ו קרנות על חד"ו{של משה א"ב הנבואה}-בכך מעבר המלכות{ש"ם}-במאור חירו"ת בגמטריא רוח קוד"ש  אותיות  שו"ח רוק"ד  בגמטריא מטטרו"ן רוק"ד  ושמ"ח  בכח חומ"ש-סוד  ש"  מו"ח  בגמטריא של"ו ש"ם אות מו"ח   אותיות מו"ח שמו"ת א"ש ל"ו-כח הצירופים בכך  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי  מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{}לה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

תם ונשלם ספר רזי -הקבלה המעשית- השבעות המלאכים-כרך כ" אות  כ" /מאת רעיא מהימנא-משה רבינו הרועה הנאמן,נמסר בצינור הנבואה לרבי גל טופז לבית איפרגן {הרגל"אט}נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן

 

OnLineTech