להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> כרכי- "רזי הקבלה המעשית השבעות המלאכים",-מאת משה רבינו הרועה הנאמן >> ספר "רזי הקבלה המעשית השבעות המלאכים"-כרך ע" אות ע"

ספר רזי -הקבלה המעשית- השבעות המלאכים-כרך ע" אות  ע" /מאת רעיא מהימנא-משה רבינו הרועה הנאמן,נמסר בצינור הנבואה לרבי גל טופז לבית איפרגן {הרגל"אט}נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן. 

הקדמת והסכמת מחבר  הספר רעיא מהימנא{הרועה הנאמן}-משה רבינו{אב הנבואה}:

פתח דברי יאיר בהתנצלות על החיבור זה הספר הקדוש העונה לשם  רזי הקבלה המעשית השבעות המלאכים,-אשר חברתי אנוכי  רעיא מהימנא –הרועה הנאמן ושמי בקרב בניי משה רבינו על שם  ריבוי  אהבתי  לבורא יתהלל , ומה ראיתי על ככה ומה הגיע אלי לחבר חיבור כזה והרי אנוכי עניו ואין רצוני למשוך חכמה אשר גדולי עולם לא כנסו בשער גילוי הרזים המופיעים בזה הספר הוא קודש הקודשים,ומה עלה בדעתי לגלות דברים הסתירום החכמים העליונים והנשגבים חכמי הקבלה האלוקית במתק לשונם בעל הקדושה לשון זהב  גילו טפח והסתירו טפחיים,

ודע אשר כל דברי זה הספר על כל השבעותיו  נאמרים בדברי חידות ואלפי דרכים להבנת הדברים , ולכן הכונס עצם{עוצם}נפשו בהשבעות ומבצעם המשל דומה לתינוק פעוט אשר מבקש לכנוס לתורת הסוד,והרי מזהיר אנוכי אשר כל טעות גוררת בעקבותיה אסונות קשים ו-ד" מיתות בית דין יכוהו את משביע השמות בזה הספר ולא יפסח האסון על המקורבים לבעל השגגה הנתפס לגאוה ויהירות ומצא רצונו להשתמש בשמות המאציל יתהלל אשר את בשר כלי גופו הבורא יתברך יתלוש מעליו ויסירו על ידי זעקותיו ומכאוביו של המשביע על ידי המתת ילדיו,

אנכי רעיא מהימנא מלאתי ידי  בכל מכמוני התורה עד  אשר קרבתי לזאת המלאכה הגדולה הזאת לגשת אל הקודש פנימה לגלות הטמון והנעלם,ובאמצעות הרגלא"ט-ר"בי ג"ל ט"ופז ל"בית א"יפרגן  הוא משיח ישראל משיח אמת ונאהב  נכדו של החכם העניו המקובל האלוקי רבי שלמה איפרגן זצוק"ל-הצנוע ועלום השם בחייו אשר רחק מפירסום  וכל מעיניו{עיונו}בדפי  התורה תורת ישראל הבזיקה במחשבתו ולכן הגיעה לקיים הפסוק "והגית בו יומם ולילה"-בכח הנבואה הכתבתי את הספ"ר למשיח ישראל הוא אהבתי היחידה-בסוד מדרגת נשמתי היא מדרגת היחידה{בתורה הקבלה}שוכנת בפנימיות הרגלא"ט מחמד"י ואהו"ב הבורא יתברך בעל כל הכוחות כולם אשר בחר השם הרגלא"ט  בגימטריא רמ"ח  מצוות עשייה לחותם גאולה בפנימיות ישראל עם קדושה צדיקים כולם יש להם חלק לעולם הבא,

בכבוד ר"ב רעיא מהימנ"א  א"ב הנבואה אשר כתב הספ"ר  מרטי"ט הלבבות שכל מלאכי ונשמות הצדיקים תרמ"ו חלקם להבאת גילוי קודש הקודשים לרגלא"ט-משיח ישרא"ל  בסוד משוחח עם הא"ל במדרגת ישר  א"ל{אור הנבואה סוד הגאולה הנה עולה מן החשיכה}.

   

שם  ע[איב}  בלב,-זה המלאך  אב"י,שמו נולד{מגולה} מן   ב"רוך א"תה י"הוה,הינו מלא"ך כרו"ב  ומלמד א"ת-ה סוד כ"ב צירופי אותיות את בעל השבוע"ה אשר בכך מעוטר במוחין יהוה גדלו"ת מוחי"ן בכך נודעי"ם  סתרי תור"ה,עתיד מלך המשיח מש"ה רבינ"ו אותיות רוש"ם בינה להשביע המלאך אב"י בגמטריא י"ג מידות הרחמי"ם  /רמחי"ם  -

ועל ידי מוחין ר"ח מים,סוד  ר.ח  בגמטריא  קש"ר נשמ"ה אמ"ת י"ם  אותיות נש"ר אמ"ת משק"ה  י"ם  אותיות ש"ם א"ת י"ם נקמ"ה   להשמיד ולעקור  מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה  "עשיו"  אותיות "ישוע"  י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים  יורדים לגיהנם ומושמדים,זרע עמלק נאב"ד ונכרת בעת תור"ת המשי"ח  משה רהינ"ו  באמצעותה  ה" מבשרינ"ו  הגיע זמן גאולתכ"ם,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם עא"מ,-זה המלאך שמו נולד{מגולה} מן  ע"ד  א"ין מ"ספר,הינו חותם בפנימיות המשיח הנקרא ע"ד התור"ה  בגמטריא דע"ת גבורה    אותיות דבו"ר   ע"  ת"ג  ה"  סוד  כתר תור"ה  ע-א"ם סוד מוחין בינה{א,ם}המגלה  ע-פנים{ענפים}של התורה בפנימיות ישראל עם קדוש"ה,בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד  בע"ת משי"ח האמ"ת -

בנ"גל"ה  בסוד  ג"ל בינה,-ג"ל עיני ואביטה נפלאות מתורת"ך הנקרא  בנ"ה אותיות הב"ן  בגמטריא שם ז"ן   בגמטריא  ויו הי יוד הה  חכמה {ג}נו{ז}ה בפנימיות ישראל עם אהב"ה  אותיות  א"ב  ה"ה  בגמטריא י"ג  מידות הרחמי"ם בתו"ך הנשמ"ה  אותיות מ"שה ב"ת כונ"ה  אותיות במש"ה כותנ"ה  אותיות ת"ו  כה"ן במש"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם ע"ב,-זה שם ע"ב  בגמטיריא חס"ד  ובאמצעות זה הש"ם משה רבינו  רושם בינה עתיד  לגלות  ה"  מבשרינ"ו החלה ה{ג}או{ל}ה השלמ"ה,ושם  ע"ב  בסוד ע" כפול  ב"  בגמטריא ק"ם,הרי המשיח מושך מוחין חכמה הנקרא קימ"ה בגמטריא קנ"ה  אותיות הק"ן{ציפור}-זה שם ע"ב המשמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון  רשעים יורדים לגיהנם  ונשחטים על גבי מזב"ח הנקמ"ה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}אול]ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  ע{בא}כנ,-זה המלאך א"ב והינו חותם בפנימיות משביעו מוחין {א}לפא {ב}יתא צירופי מילה,עתיד מש"ה רבינו רושם בינ"ה  להשביע המלאך א"ב בגמטריא ג"  בגמטריא שלו"ש  ובאמצעות חכמת הצירוך לחתום אות  ל"  בפנימיות ש"וש{המלכות}בכך זוכה לעיטור שמ"ש יל"ו{בגמטריא אות ל"},-סוד כח האמונה י"מלוך ל"עולם ו"עד הבורא יתבר"ך אלקי ישראל אין מלבדו כלל וכלל,ובכך  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח גלוי הרזי"ן דרזי"ן,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{}לה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם עב{וינ},-זה המלאך נו"י  בגמטריא  י"ו  חמישי"ם   והינו משמיד ועוקר  על ידי השבעתו  את יש"ו   חכם דטומאה  שדין יהודאין,,יש"וע  {י}מח {ש}מו {ו}זכרו {ע}ולמם כח הבינה דסטרא אחרא,עתיד משה רבינו   מל"ך המשי"ח  על ידי  ח"נון ו"רחום י"הוה   כח האמונה למשוך לפנימיות ישראל מוחין  שער חמישי"ם  אותיות שמ"י  ח.מ.י,וזה מלך ה{ג}וא{ל} על ידי שם ח.מ.י.  בגמטריא שע"ר מ"ח  אותיות  ח"ש  רע"ם וזה ר"עיא מ"הימנא  על ידי משה נמשכים לפנימיות ישראל צדיקים קדושים עש"ר מ"ח  -

אותיות ש"ע  רמ"ח  בגמטריא ש"ע הרגלא"ט  בגמטריא  ש"ע אברה"ם   המגלים סתרי תור"ה עי"ן  לא ראת"ה  אותיות נרא"ל  את"ה עי"ן  הג{ו}אל בסוד המלאך נוריא"ל  הינו  נו"י  רל"א  ובעת מושבע חותם בפנימיות המשיח משה חי  מוחין חר"ב הגאול"ה אותיות   לא"ה בחגור"ה  אותיות חגורא"ל  הב"ה  בגמטריא י"ב חגו"ר-אל  סוד צירופי יהוה המשמידים  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים  על ידי  להבות המדור"ה סוד חידושי התור"ה.

שם  עב"י,-זה  המלאך הקדוש הנקרא  {ע}ל {ב}ני {י}שראל,הרי הינו חותם בפנימיות המשיח משה חי מוחין ע"ל בגמטריא הא"ם{בינה},זה מלאך עולם הבינ"ה והינו על ידי השבעת שמו משפיע מאור בנ"י  בגמטריא ס"ב,-אור סבא תבונ"ה  אותיות ס"ב  בנ"ה או"ת   בגמטריא סו"ד  נ"ה  א"ת    אותיות א"ד ת"ו סנ"ה  אותיות  הנ"ס  ד"ת   א"ו,זה משה רבינו  הנקרא הנ"ס בגמטריא  שמ"ש שערי"ם  נ"ה,  -

אותיות שמ"ן שמ"ש ע.ר.י.  וזה מורה  שבעים המעלות  בשבעה רקיעים  והינם  חותמים במש"ה    ש"פ  ב"ה בגמטריא ש"ם שב"ע  אותיות ע"ב שמ"ש  בגמטריא   שמ"ש חס"ד  אותיות ש"ם   ס"  חד"ש   אותיות ס"ד ח"ש  ש"ם אתויות ס"ד  מ"ח ש"ש  המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  עבע"ל,-זה המלאך עבע"ל  בגמטריא חס"דעל,זה המלאך חותם מוחין לע"ד-ח"ס  בגמטריא חותם "חסד מאה"  אותיות אד"ם חס"ה אותיות מ"ח א"ד ס"ה  בגמטריא   אדנ"י   א"ד  מ"ח    אותיות אדי"ם    א"ד   נ"ח אותיות א"ח ד"ן   אדי"ם  אותיות י"ד א"ם   א"ח  ד"ן,המשי"ח  שמי ח"ה בגמטריא שמ"י אהבה בגמטריא שמ"י אח"ד  בגמטריא שמ"י י"ג  בגמטריא ש"ם  ג" שערי"ם   אותיות    ש"ם  ע"  גשרי"ם  וזה חר"ב מש"ה  אותיות מ"ב החר"ש  אותיות ש"ם   מ.ב.ה. חר"ש  -

אותיות   רש"ם  חב"ה  בגמטריא רש"ם  י"ה  אותיות מש"ה  ר"י  אותיות ש"ם  ה.ר.י  המורה המשיח  אח"ד  מעליוני"ם אותיות מעליו"ן אחדי"ם  בגמטריא  נוע"ם מאחדי"ם   אותיות נוע"ם מאח"ד  י"ם,שם החכמה{נוע"ם סוד נון  ע"ם}-  בתורת הקבלה ,משה נוע"ם נוע"ם  הש"ם   ומשה באמצעות ש"ם מ"ה משמיד ומוחה "עון" זה סמא"ל הרש"ע מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה "עשיו"  "ישוע"  י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזב"ח גילוי הרזי"ן דרזי"ן,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  עב{ענו},-זה מלאך הסטרא  אחרא  עו"ן  והינו  מלאך אשר עכו"ם רשעי"ם  משביעים אותו בכדי להסית ישראל ח"ו לעונות,עתיד מלך המשיח משה רבינ"ו  דע"ת  י" בגמטריא שע"ר דע"ת  אותיות שע"ת רע"ד  בגמטריא שק"ם תר"ד   סוד דר"ת  ש"  ק"ם אותיות ש"ת  ד"ר  ק"ם,הרי {ש}ומע {ת}פילה  זה המשי"ח ק"ם  בכח החכמ"ה אותיות כ"ח המ"ה  בגמטריא כ"ח   מ"י    אותיות  ח.מ.י.  כ  בגמטריא  ח.מ.י שערי"ם,זה סוד הגואל אשר  ב" כתות מלאכים מקדשי"ם אותו מלמעל"ה באמצעות י-מ.ח בגמטריא שע"ר מ"ח אותיות עש"ר מ"ח  אותיות ש"ע רמ"ח   בגמטריא צר"ף  רמ"ח  בגמטריא צר"ף אברה"ם בגמטריא צר"ף הרגלא"ט  המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון  מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשמדים על גבי מזב"ח  ה{ג}א{ו}לה -

או"ר התור"ה הגנוז"ה אותיות י-גנוז בגמטריא שע"ר גנו"ז   אותיות  נע"ר   ש"  ג"ז  זה מטטרון סודו  ג"ל טופז"    והינו מגלה אות ש"  בגמטריא של"ו ש"ם או"ת  אותיות שמו"ת א"ש ל"ו  אותיות מוש"ל אשת"ו השכינה באמצעות שמו"ת קדוש"ה אשר חותמים בפנימיות ישרא"ל שי"ר א"ל המושך אור ישר"  אותיות שי"ר או"ר אותיות ש"ר יא"ור   אותיות ש"ר  י"  או"רא  בגמטריא ש"ר  י"  ר"ז   אותיות שי"ר ר"ז    בגמטריא ש"ת טו"ב בגמטריא  ש"ת אהוה  אותיות   אש"ת הו"ה  השכינה הקדושה מ"ה ש"היה   ה"וא מה שיהיה סוד "הוה".

שם  עב"ץ,בגמטריא  המלאך  עפח"ד  אותיות  ח"ד  ע"ף,הינו חותם בפנימיות המשיח משה רבינו   ע"ף שמו"ת    אותיות שפו"ת ע"ם  אותיות ש"ת פ"ו ע"ם בגמטריא ש"ת אלהי"ם  ע"ם   אותיות אש"ת מילה ע"ם  בגמטריא  פעי"ל האש"ת,זה המשיח פוע"ל   בסוד פ"ו-ע"ל  לגאול  השכינה  בגמטריא מא"ה אלהי"ם אותיות האמ"א מיל"ה  סוד בינה באמצעותה סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצ"ון ה".

שם  ע"ג,-זה המלאך  ע"ג מלאך הסטרא אחרא המסייע לעכו"ם רשעים לצער ישראל צדיקים קדושים,  ע"ג  בסוד ע"וין ג"דול ליהדות,עתיד מל"ך המשי"ח משה ח"י באמצעות   י"ג  על"ם סוד שם  ע.ל.ם.     הנשג"ב  ב-ע" שמו"ת  בסוד ה{ג}וא{ל}  שמ"ו  ע"ת בגמטריא  מ"שה  ע"ת  אח"ד   אותיתו שע"ת מ"ה אח"ד בגמטריא שע"ת יהוה אח"ד  בגמטריא שעת אהבה אח"ד   בגמטריא שע"ת  י"ג אח"ד   אותיות שע"ת   חג"י  א"ד  בגמטריא ח"ג שע"ת  י"ה  אותיות   ח"ג   ע"  שתי"ה  סוד ש"ומע ת"פי"לה"  יהוה לשחוט ולעקור מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה  "עשיו" אותיות "ישוע"  י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח גילוי הרזי"ן דרזי"ן,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  ע"ד,-זה המלאך הקדו"ש  ע"ד  בסוד   חותם בפנימיות המשיח משה רבינו מוחין ע"ד-ות סוד ת"ו ע"ד  בגמטריא קש"ר דע"ת,הרי משה רבינו באמצעות השבעת זה המלאך קושר דעת עליונ"ה נוטריקון  ע"ל  יונה בגמטריא  מא"ה יונ"ה  אותיות אום  י"ה  נ"ה,סוד מוחין חותם הבור"א  יתבר"ך לפנימיות ישראל צדיקים קדושים בכך זוכים למדרגת יהנ"ה  אותיות י"ה   נ"ה   י"חוד ה"מלך  נ"צח ה"וד,הרי המשיח סוד המל"ך חותם בפנימיות מל"כה{השכינה} מוחין יחו"ד סוד הו"ד בגמטריא י"ה,-חכמה בינה המשמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי  מזבח הנקמ"ה,זרע  עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצו"ן ה". 

שם  עד"ה,-זה המלאך  עד"ה  ובאמצעות השבעתו המשיח משה רבינו עתיד להנהיג העד"ה  בגמטריא עד"י  אותות יע"ד  ה{ג}או{ל}ה,וראה יע"ד בגמטריא פ"ד  בגמטריא ארב"ע שמ"ן יו"ם   אותיות   ן"  שמ"ע בא"ר  יו"ם,הרי נשמ"ע  את  בא"ר{עולם עשה} אשר בכח הנבואה הנקראת שמיע"ה {בינה} בתורת הקבלה משיח מעבר בפנימיות עולם  {עשייה}-מוחין  ן"  וזה סוד   נעש"ה ונשמ"ע  -

אותיות נ-שע"ה   נוש"ם    ע"  פנים של התור"ה,נוש"ם  בגמטריא קשר שמ"ן  אותיות שר"ש נ.מ.ק  סוד   סוד המלאכים  חרב"ם  כ"ב אותיות התור"ה עתידים לעשות פעולת  נק"מ{ה}  ולשחוט ולעקור סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים  על גבי מזבח ה{ג}או{ל}ה,זכר עמלק נאב"ד ונכח"ד  בעת תור"ת  המשי"ח-משה רבינו רושם בינ"ה  בנג"לה  אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם עדא{ת"ג},-זה המלאך ת"ג עליו נאמר ודאשתמש בתג"א חלף, עתיד מלך המשי"ח להשתמש בסוד להשביע המלאך ת"ג ובכך לגלות לישראל כתרה של  תור"ה  ובכך  יחליף  משה  בפנימיות ישראל היצרי"ם הרעים ליצרים קדושי"ם,ו"ליצרים"  אותיות צל"ם  ר.י.י,המצביע תורת משה רבינ"ו תורת  אהי"ה{בינה}-כ"ב אותיות רשומ"ות  שמורו"ת אותיות ר"ו  שמות בגמטריא  קש"ר  אמ"ת י"ם  אותיות קשר"ם מאת"י בסוד תורה חדשה מאת"י תצא,וזאת התורה משמידה ועוקרת מלכות ר{ו}מ{י}  הר{ש}{ע}ה,-"עשיו"   "ישוע"   י"מח  ש"מם ו"זכרם  ע"ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הרזין דרזי"ן,אמן ואמן כן יהי רצון ה". 

שם   עד{אתפ},-זה המלאך פא"ת  בגמטריא   או"ת שמני"ם    אותיות ש"ם   ת"  אוני"ם  אותיות שמ"ו תנאי"ם,הרי לך המשיח מלך המשיח נקרא שמ"ו בגמטריא   מש"ה אח"ד  ובפנימיותו   נשמות תנאי"ם תאני"ם  איתנ-ם  בסוד ת"נ-י  אם  בינה ל{ג}וא{ל} שם ת"ן העולה בגמטריא  עשר פעם גאולה גם שם י"וד ה"א ו"או ה"א המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  עדיא"ל,-זה מלאך קודש הקודשים הנקרא עדיא"ל   בגמטריא   עמ"ד אח"ד  אותיות אד"ם   ע"   ח"ד,זה המלאך באמצעותו המשי"ח  הנקרא אד"ם  בגמטריא הגוא"ל בגמטריא שם י"וד ה"א ו"או ה"א מושך חכמה א-ח"ד  סוד א"אלפך חכמ"ה  אות א"  סוד פל"א המשמיד ועוקר  מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה  "עשיו"  "ישוע"  י"מח ש"מם ו"זכרם  ע"ולמים ,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  ע"ה,-זה  המלאך  {ע}בד {ה}שם  אותיות מש"ה ע"בד,הרי המשיח עתיד להשביע המלאך ע"ב-ד   ובאמצעות  השבעתו ללמוד שם ע"ב בגמטרקיא חס{ד} החותם  ס-  ח"ד  בגמטריא ח"ד שמ"ש שערי"ם     אותיות ש"ם  ע.י.ר  ש"ם חד"ש  סוד מוחין ע.ר.י.  בסוד  כל עשיר"י  סוד ש"ע  ריי,זה המשיח ש"ע נהורין בגמטריא צר"ף נהורי"ן   אותיות נו"ן  ה.ר.י  המורה המשיח נתקד"ש  ב-י"  שבתו"ת{ספירות}של  מעל"ה  סוד שם הע.ל.ם  המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים   על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה". 

שם  עה{ל"ת},-זה המלאך ת"ל והינו חותם   בפנימיות משביע שמו  ת"יו  ל" אותיות י"ו  ת"ל,בסוד י"ו קרנ"ו על ח"דו,הרי זה המלאך משפיע חדות שכ"ל לבעל השבועה,עתיד מלך המשיח משה רבינו  להשביע המלאך ת"ל בסוד  ת"  ל"מד  אותיות  תלמ"ד  ,הרי הנביאים הקדושים נקראים לומדי"ם וזה המלאך מלמד"ם חכמת הצירופים סוד התוי"ם  המשמידים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  עה"ר,-זה המלאך רע"ה  והינו מלאך הסטרא אחרא אשר עכו"ם רשעים משביעים את שמו לגרום רעה לישראל צדיקים קדושים יש להם חלק  לעולם הבא,עתיד מלך המשיח משה רבינו   בכח האמונה סוד {ר}{ע}י{ה}א  מהימנא  להשמיד המלאך רע"ה  על ידי   ה"ר   ע"  שמות קדושים החקוחקים על מט"ה האלוקי"ם,-סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה  אמן ואמן כן יהי רצון ה". 

שם  עו  {א"ח},-זה מלאך  א"ח והינו עתיד לחתום בפנימיות המשיח מוחין  א"ח  סוד תפארת ישראל  ט"{בגמטריא א"ח}-אורות חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד הכונסים לפנימיות כלי המשביע,והרי לך  י-ספירות בלימ"ה סוד  א"לף  ח"ית    אותיות  א" תחלי"ף   א"ת אותיות התורה סוד  צירופי אותיות  המשמידים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם עוב"י,-זה המלאך   חותם בפנימיות המשיח שם ע"ב בגמטריא ח"סד    חבר אות  י"ו ומקובל    סו"ד  ח"י  אותיות   יחו"ד   ס"  בגמטריא  יחו"ד ש"ם יש"י,הרי המשיח באמצעות זה המלאך מייחד"  שם    ע"ב  בפנימיות המלכות{ישי}  וזה סוד שם יש"י  בגמטריא ש"מש שערי"ם  אותיות  עש"ר שמשי"ם  ספירות עליונות המשמידים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או]לה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם עוזיאל,-זה  המלאך  עו"ז-אלי חותם אור התורה הנקראת עו"ז  אלי  בגמטריא  מעו"ז  א"  לפנימיות  מלך המשי"ח  משה ח"י,וראה מעו"ז  א"  אותיות מעו"ז  פל"א  אותיות  א"  מז"ל  עו"ף,וזה סוד  עוף השמי"ם  אותיות  מש"ה יעו"ף  -ם,עולה לעולם הבינ"ה{אות ם}-להורות הלכות,בסוד  עוף השמים יוליך את הקול,עוף זה מלאך השמים סוד תפארת,הרי מלאך התפארת בפנימיות  מש"ה י"ם  אותיות השמי"ם  מורה הלכות עליונים למשה סוד הר סינ"י אותיות יי"ן הר"ס  ומשמיד  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמות ,זרע עמלק נאבד ונכחד ב{ג}אול]ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם עויי{ולל},-זה המלאך לל"ו  בגמטריא ס"ו בגמטריא גלגל,הרי זה המלאך גלג"ל  הארות{מחשבות}-חותם בפנימיות המשי"ח משה חי מוחין  קש"ר שמ"ש שערי"ם{בגמטריא ס"ו},-תפארת ישראל{שמש}מקשר כל  המוחין העליונים לפנימיות  שע"ר-י"ם{מלכות}בכך זוכה למאור עש"ר ספירות בלימה המשמידים ומוחים ס מא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה". 

שם  עוי ולל זאו {אאו},-זה המלאך  אאו בגמטריא ב"ו  בגמטריא  ח "  חבר ב"ו ומקובל חו"ב,והינו חותם בפנימיות  המשיח  ח-ב"ו  בגמטריא  {י"ו} קרנות על חדו של מש"ה,סוד שם  חב"ו   ח"כמה  ב"ינה  ו"דעת    המרומם המשיח באמצעותם ניצוצות  קדוש"ה   הבונים  ב-ח"ו  בגמטריא  בחב"ד  בגמטריא עשר-בד  אותיות ש"ע  ד"בר,סוד המשיח דבורו מן המלאך ב"ד{גבריאל},ב"ד  בגמטריא אות  ו-אורות חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד  הכונסים למלכות ומגלים בפנימיות רחמה {ח}כמה {ב}ינה  {ד}עת   {י}  ספירות המשמידים ועוקרים מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה  "עשיו"  אותיות "ישוע"  {י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים יורדים השאולה ועולים בעש"ן הרזי"ן דרזי"ן,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  ע{ויי}לל,-זה המלאך   יו"י   בגמטריא  כ"ו בגמטריא יהוה,הרי זה מלאך יהוה  והינו חותם בפנימיות המשי"ח מוחין   יי"ו   בגמטריא  [שע]ר [ י"ו]  המשמיד ועוקר   "ישוע"   י"מח ש"מו ו"זכרו  ע"ולמים יורד לגיהנם ונשחט  על גבי מזבח הרזין דרזין,ביום ההוא ישראל צדיקים זוכים למוחין   י"ו עש"ר  בגמטריא ש"ע גבור"ה  אותיות שע"ר גבו"ה,-אור מש"ה  משפיע רו"ם אש"ה    אותיות ש"ר הא"ום,-צדיק י-סוד עולם   בגמטריא שע"ר  סו"ד  אותיות סדו"ר ש"ע חותם קדושה בנבראים ישראל טהורים יש להם חלק בעול"ם הב"א,-בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן  יהי רצון ה".

שם  עו"ן,-זה מלאך   הסטרא אחרא  עו"נ"חש    והינו מלאך טמא אשר עכו"ם  רשעים משביעים אותו בשביל לצער ישראל קדושים לגאולה שלמה מייחלים,עתיד מלך המשיח  מש"ה רבינ"ו   הינו והאיש משה  "ענו"  מאד בכח המלאך ענ"ו  להשמיד ולהכחיד  המלאך עו"ן,-יורד לגיהנם ונשחט על גבי מזבח הייגון,סמאל גמגימא ואמון מנוא רשעים עולים בעש"ן להבות המדורה אש אוכלת אש המכלה כל רוח  טומ"אה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם ע{וס} צומכ,-זה המלאך  ס"ו בגמטריא בן דו"ד,הרי הינו חותם בפנימיות דוד {המשיח} מוחין ב"ן{תפארת},וזה יחוד  בן דו"ד ד"ן דו"ב,-זה סמא"ל הטמא מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה,-"עשיו"  אותיות "ישוע"  י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ומלים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הרזין דרזין,ביום ההוא שם אהוה בגמטריא טוב בגמטריא י"ז  בגמטריא שע"ר שב"ע   אותיות ש"ר  ע"ב   ש"ע,-

משה רבינו  רושם בינה באמצעותו  ה" מבשרינ"ו את ישראל צדיקים קדושים יש לכם חלק ב"ע-ולם  הב"א שם ע"ב בגמטריא ח-ס"ד בגמטריא סו"ד  ארב"ע נשמ"ה    אותיתו סדו"ר  אב"ע נשמ"ה מגולה,סוד {א}צילות {ב}ריאה {ע}שיה קשורים באמצעות משיח{עולם יצירה},ובכך מקובל ארבע עולמות  אבי"ע,-{א}צילות {ב}ריאה {י}צירה {ע}שיה זוכים לגאולה שלמה אמ"ן ואמ"ן כן יהי רצון ה".

שם  עזריאל,-זה מלך  קודש הקודשים  ע-רז"י  א"ל  והינו חותם בפנימיות המשיח  ע" פנים של התור"ה סוד המלאך "רזיאל"  אותיות י"ז רל"א  בגמטריא רלא טוב  בגמטריא רל"א אהו"ה  אותיות אאהה  רל"ו בגמטריא אאהה   גדול אדונינו ורב כ"ח,אותיות כ"ח  רו"ח  אלקים מרחפת על פני המים,הרי המשיח הינו ר"וח  כ"ב אותיות  כ"ו  חר"ב  בגמטריא חרב יהוה  אותיות  חרב"י הו"ה  אותיות רי"ח בהו"ה,-

וזה סוד השם המפורש ר.י.ח. בגמטריא ח"י אמ"ת י"ם אותיות אח"י תמי"ם,זה אור האמונה{תמים}-נוטריקון תי"ו  מי"ם  אותיות יתו"ם  י"ם,זה השיר החד"ש שיר יתום לא נוד"ע אשר מלך המשיח בכח זאת ההשבעתה עתיד לגלותו,בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצו"ן ה".

שם עחשל ב{יצהר},-זה המלאך יצה"ר  אותיות ציר"ה  והינו הצי"ר המציר בכח הדמיון דבר הנבואה לנביאי האמת הקדושי"ם,עתיד מש"ה רבינו באמצעות המלאך צ"י-רה  בגמטריא  ה"ר מא"ה  בגמטריא  ו"  רמ"ה  אותיות הרו"ם  בגמטריא קש"ר הר"ם   בגמטריא קש"ת מ"ה בגמטריא קש"ת  י"וד ה"א ו"או ה"א להשמיד ולעקור סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  ע"י,-זה מלאך  ע"י הינו מלאך הסטרא אחרא,עכו"ם רשעים משבעים אותו בכדח להטיל ח"ו קללה על ישראל צדיקים קדושים יש להם חלק בעולם הב"א,עתיד מלך המשיח משה רבינו  ליטול אות  פ"  בגמטריא  שמ"ן יו"ם   חכמה דחסדים,שמן יום   אותיות שמוני"ם סוד מ"ו שני"ם,אור האותיות מ"ו מספרם  בגמטריא מ"ו קשר"ם  המשיח לפנימיות המלכה בכ"ך  זוכה למוחין    שנ"ו מי"ם-מאור הנשמ"ה מאיר בפנימיות ישראל עם קדוש"ה,אמן ואמן כן יהי רצון"  ה".

שם ע{יה}ק,-זה המלאך י"ה  והינו חותם בפנימיות משביעו מוחין חכמה ובינה  סוד י"ה הכונס לפנימיות ע"ליון ק"דוש,זה משה רבינו רושם בינ"ה שומ"ר בינ"ה,הרי באמצעות זאת ההשבעה מש"ה שמ"ו  רב"י-  נ"ה  וחותם רבו"י  נ"צח ה"וד,-רוח הנבואה בפנימיות ש"ם{המלכות}בכך זוכה לאות ו"{תפארת} מאור תורת היהדו"ת  אותיות  ד"ת  יהוה {ד}ת  {ת}פארת המשמידה ועוקרת מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה  "עשיו"   "ישוע"  י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים  יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הרזי"ן דרזי"ן,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  {ע}{י}ו{ם},-זה  המלאך עי"ם והינו חותם  {ע}יבור {י}ניקה {מ}וחין בפנימיות המשי"ח,וראה עתיד ה{ג}וא{ל} להשביע המלאך עי"ם בגמטריא פ"ם  ובכך המשיח מזוג  זכר{אות פ}  ומלכות נקבה{אות ם},-וזה יחוד  פ"ם   בגמטריא א"ם עיב"ר שמ"ן יו"ם  בפנימיות ישראל צדיקים קדושים חכמה דחסדי"ם המשמידה ועוקרת  מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה,"עשיו" אותיות "ישוע"  י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ,ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם עי"ון,זה המלאך  עיו"ן  אשר המשביעו זוכה ליכולת עיו"ן  מע"ל הטב"ע,בסוד אשר משיח עתיד  לעלות הטב"ע  האנושי ולקדש"ו  בכח המלאך {ע}י{ו}{ן} בסוד והאיש משה "ענ{י}ו"    מטד,בסוד המלאך עיו"ן בפנימיותו מגלה לגואל שם אד"ם בגמטריא שם מ"ה בגמטריא שם י"וד ה"א ו"או ה"א  בגמטריא שם גאולה המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמ"ן כן יהי רצון ה".

שם  עי"ע,-בגמטריא המלאך  יק"ם,הינו חותם בפנימיות המשיח מוחי"ן קימה  בגמטריא קנ"ה  אותיות הק"ן   של הצירפור,אותיות ק"ן הציפו"ר סוד ציפורה- ק"ן,הרי לך משה רבינו בכח זאת ההשבעה לומד חכמת הצירופים  הנקרא ק"ן  סוד  ק"ופ  נ"ון בגמטריא יב"ק  מפא"ה,סוד אשר ה{ג}וא{ל} מושך {י}חוד {ב}רכה {כ}ונה   מפא"ה  אותיות  מפ"ה  א"  אור החכמ"ה המגלה בפנימיות הנבראים{ישראל קדושים}   -

מאור א"ף  מ"ה  בגמטריא  א"ף  י"וד ה"א ו"או ה"א בגמטריא א"ף  גאול"ה   אותיות  פל"א גאו"ה,עזו"ת דקדוש,ה המשמידה ועקרת מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה  "עשיו" אותיות "ישוע"  י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ומלים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם  עי{צפ},-זה  המלאך  צ"ף  והינו  מהוה  פ"ה  צ"דיק,הרי בעת השבעת שמו מגלה למשביע  סוד תורה בעל  פ"ה,מלך המשיח משה רבינו הנקרא צדי"ק יסוד עולם עתיד להשביע המלאך  צ"ף  בגמטריא   מל"ך שמוני"ם  אותיות ש"ם  ל"  מכוני"ם,הרי  לך  באמצעות זאת ההשבעה משיח מושך בינה עליונה אות ל" מגד{ל} סוד מג"ד-א"ל  אור הנבואה  מ"גן  ד"וד לפנימיות המלכות אשר על ידי  מכוני"ם סוד צירופי  ה{ג}וא{ל} משמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע  עמלק נמחה ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה  אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם ע{יקו}ת,-זה המלאך   יק"ו  בגמטריא י"ו מא"ה  אותיות האיו"ם,והינו מלאך הסיטרא אחרא אשר עכו"ם  רשעים משביעים אותו על מנת לאיים על ישראל צדיקים קדושים ועל חירותם,עתיד מלך המשיח משה רבינו  אותיות רושם בינ"ה  ליטול  האותיות   ק-י"ו  בגמטריא  מא"ה  י"ו  אותיות א"ם  י-הו  ולמשוך אור הבינה{א"ם}סוד שם יה-וה לפנימיות המלכ{ה}  בכך מקובל חרב י-הו-ה המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם  ע{ית},-זה המלאך  ת"י בגמטריא  קו"דש  והינו חותם בפנימיות משביע שמו מוחין קדוש,אור החכמה כך  נקרא בתורת הקבלה,עתיד מלך המשיח באמצעות המלאך  ת"י בסוד  ת"יו  י"  בגמטריא תי"ו עש"ר  סוגי נגינ"ה  להשמיד ולעקוד מלכות ר{ו}מ{י}   הר{ש}{ע}ה  "עשיו" אותיות "ישוע"  י"מח ש"מם  ו"זכרם ע"ולמים  יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  {ע"כ},-בגמטריא המלאך  צ"  בגמטריא מל"ך  חבר אות  צ"  ומקובל  צלמ"ך,הרי לך עתיד מלך המשיח  בכח זאת  ההשבעה למשוך מוחין  צ"ל-מ  לפנימיות כ"לים{ישראל צדיקים קדושים} בכך זוכים למאור האות  צ"  בגמטריא  אמ"ת   ן"  סוד א"ם{בינה} חותמת  בפנימיות המלכה שם ת"ן העולה בגמטריא עשר פעם גאולה  גם  שם י"וד ה"א ו"או ה"א   המשמיד ומוחה סמא"ל גמגימא ואמון מנוא  טמאים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה  השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  עכז"י,-זה המלאך שמו נולד{מגולה} מן הפסוק  {ע}ל   {כ}ל  {ז}רע  {י}שראל,הרי זה המלאך משביע למשביע שמו מוחין  זר"ע אותיות ע-ר"ז   בגמטריא ר"ז שבעי"ם  שמות חקוקים מט"ה מש"ה אותיות   מ"ה שמט"ה   בגמטריא  ט"  השפ"ה בגמטריא השכינ"ה אמ"ת  הינה תשמיד ותעקור סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{א}ו{ל}ה  השלמהףאמן ואמן כן יהי רצון ה". 

שם  ע{כ"ל},-זה המלאך כ"ל בגמטריא אות  ן"  בגמטריא משי"ח   י"ם  בגמטריא ש"ם חכ"ם והינו חותם בפנימיות שם{משביעו} חכמה  סוד כ"ח מ"ה בגמטריא אדם בגמטריא  י"וד ה"א ו"או ה"א,סוד השם המפורש שופר מש"ה,עתיד  מש"ה  אותיות דע"ת  י"  מש"ה אותיות  שמ"י הדע"ת להשביע זה המלאך ובכך לגלות {ש}מעאל {מ}טטרון {י}הואל  בפנימיות המלכות בכ"ך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  ע{כ"ת},-זה המלאך {כ}תר {ת}ורה והינו משפיע למלך המשי"ח  סוד האותיות  ת"ג  התור"ה,וראה  כ"ת  בגמטריא  ת"  שערי"ם אותיות תש"ע יר,ם בגמטריא אמ"ת יר"ם  אותיות  א"   ת"ם  יר"ם  זה המשיח בכח  א"אלפך חכמה  כח האמונה התמימה בכך יר"ם השכינה וישמיד ויעקור סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נמחה ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצו"ן ה".

שם {ע"ל}דאתגן,-זה המלאך ע"ל בגמטריא  מא"ה  והינו חותם בפנימיות משביעו  מוחין הא"ם{בינה}  המגלה במשביע  מאור  מ"ו{בגמטריא מאה},-סוד  מ"ו בגמטריא  א"ם עיב"ר  קש"ר,הרי בינה{א"ם}מעברת בפנימיות המשביע  מוחין קש"ר  אותיות ש"ר  ק"  בגמטריא  ש"ר מא"ה  בגמטריא רושם שומר שמור  סוד המר{כ"ב}ה   ידיעת  צירו"ף כ"ב אותיות המילה המשמיד"ה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  עלדאתג{ס"ן},-זה המלאך  נ"ס  עליו  נאמר  וי{נ"ס}  משה מפניו,הרי מלך המשיח  בידיעת השבעת המלאך נ"ס  בכוחו לעשות   י"ו-  נ"ס,בסוד משה י"ו קרנות על חד"ו,הרי משה   קרנות אותיות ק"ן תו"רה  אותיות ה"ר תקו"ן  מתקן המלכות על  ידי   כ"ד   תור"ה  אותיות דו"ר כה"ת,-{כ}ל {ה}נשמה {ת}הלל י"ה  בכך מלכות ר{ו}מ{י}  הר{ש}{ע}ה  "עשיו" אויתות "ישוע"  י"מח ש"מם "וזכרם ע"ולמים  יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נכחד ונאב"ד ב{ג}אול]ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  על"י,-זה המלאך שמו נולד{מגולה} מן הפסוק  {ע}שה {ל}מען {י}ראתך,הרי זה המלאך חותם בפנימיות   המשיח אותיות מש"ה  ח"י  מוחין ירא"ה,כנאמר  "והריח ביראת  ה",באמצעות זאת ההשבעה המשיח מרי"ח אותיות רמח"י  מגלה רמ"ח אורות בפנימיות הנבראים ישראל צדיקים קדושים,תורת המשיח תורת רמ"ח אותיות  ר"מ  מ"ח  בגמטריא  פר"ח  נוטריקון  פ"ה-רי"ח  אותיתו פריח"ה   בגמטריא פר"י אח"ד בגמטריא פר"י אהבה בגמטריא פ"רי  י"ג בגמטריא  -

שע"ר  שלו"ש פר"י  אותיות שור"ש שוע"ל פר"י,ו"שועל"  הוא המשיח  שוע"ל בגמטריא   שמ"ו  ה"א  בגמטריא  שב"ע משה   אותיות  ע"ב השמ"ש בגמטריא חס"ד השמ"ש    אותיות ש"ם  ס"ה חד"ש בגמטריא ש"ם אדני חד"ש  אותיות אמ"ש  די"ן חד"ש {א}ור  {מ}וחין {ש}לם   מש"ה רבינו הינו משמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדשים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה אמן ואמן כן יה"י רצון ה". 

שם  על"ך,-בגמטריא  המלאך צ"ל  הינו חותם אות  ם בפנימיות המשיח בכך זוכה ל"צלם"  בגמטריא ע"ץ{החגמה},-כנאמר "כי האדם עץ השדה"  בגמטריא ע"ץ שד"י   ש"ומר ד"לתות י"שראל,משה רבינו הינו  פלא  י"ו-עץ  בגמטריא קש"ר ע"ץ פלא"י  אותיות שע"ר ק"ץ פלא"י  המשמיד ועוקר מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה,-"עשיו" אותיות "ישוע"  י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הרזי"ן דרזי"ן אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  על"ק,-זה המלאך שמו נולד {מגולה}מן הפסוק  {ע}שה {ל}מען {ק}דושתך,הרי הינו חותם בפנימיות המשיח מוחין עש"ה סוד הידיעה של קבלה מעשי"ת בגמטריא שמ"ע קו"דש  אותיות שמ"ש ע-קו"ד,תפארת ישראל{שמש} עוקד כל האורות לפנימיות המלכות בכך מגלה בה אות  ל-נע"ם{מאור החכמה} הנקרא קדוש"ה  לתו"ך המלכה בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח היגו"ן אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  על"ש,-זה המלאך שמו נולד{מגולה} מן הפסוק {ע}שה {ל}מען {ש}מך, הרי עתיד מל"ך המשי"ח ללמוד קבלת השמו"ת אותיות ת"ו מש"ה ,סוד ניגון השם המפור"ש שופר מש"ה אותיות שמ"ש פור"ה באמצעות זאת ההשבעה  ,בכך  ע"ם{ישראל} זוכים למוחין  ל"ן  סוד  ל"ב  נ"צחי  אותיות  י"  ח"ץ ל"בן  בגמטריא  עש"ר  ח"ץ לב"ן אותיות ש"ע  לב"ן  רח"ץ המלכות  מן הקליפה הטמאה,בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים  יורדים השאולה ועולים בעשן להבות המדור"ה  השט"ן הרש"ע   נשח"ט על גבי מזבח הנקמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  על"ת,-זה המלאך  שמו נולד מגולה מן הפסוד  {ע}שה {ל}מען {ת}ורתך,הרי זה המלאך מגלה דברי תורה למשביעו,עתיד מלך המשי"ח משה רבינ"ו להשביע המלאך     על"ת בגמטריא  האמ"ת  ,-הינו חותם בפנימיות   מש"ה רבינ"ו  מוחין ת"  מא"ה בגמטריא  ת"ם  ו"  בגמטריא  קש"ר  ת"ם  אותיות משיח "קשרתם"  את כל האורות הקדושים  בפנימיות ישראל טהורי"ם בכח קדוש-"תם"  אותיות ת"ם קדו"ש בעל האמונה השלמ"ה,-השוחטת ועוקרת  מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה,-"עשיו" אותיות "ישוע"  י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים  אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  עמ"ב,-זה המלאך  שמו נולד{מגולה}מן הפסוק   {ע}ושה {מ}עשי {ב}ראשית,הרי הינו משפיע למלך המשיח ב{ג}או{ל}ה השלמה מוחין בראשי"ת  אותיות רשב"י א"ת  סוד ר"בי ש"מעון ב"ר  י"וחאי,בזה השם משה רבינו  מוש"ך נשמת רשב"י   אותיות בשי"ר,וזה סוד רבי שמעון בר יוח"אי  זצוק"ל הוא שי"ר ה{ג}או{ל}ה   אותיתו הגו"אל  השי"ר  סוד שי"רה גאול"ה  בגמטריא שי"רה יהוה זהו בר יוחאי הינו המלאך שיר"ה  בסוד אז ישיר משה ובני ישראל את ה"שירה"  הזאת ליהוה וזאת השי"רה  משמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גב"י מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  עמוא"ל,-זה המלאך  ממונה על הרקי"ע  בסוד ה"ר  י"סוד  ק"דוש ע"ליון,הינו חותם בפנימיות המשיח הנקרא ה"ר  מוחין עליו"ן סוד יסוד החכמה  הנקראת קוד"ש  באמצעותה המשיח שוק"ד  על התור"ה ומשמיד ומכחיד מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה,-"עשיו" אותיות  "ישוע"  י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  עמ{ו}  {ערמ}  וע,-זה המלאך  רוע"ם  אותיות עומ"ר  סוד שער החמישי"ם  אותיות משי"ח מ.י.ה,הרי המשיח באמצעות  השבעת זה המלאך חותם בפנימיות ישראל שם מ.י.ה בגמטריא נ"ה,-רוח  נ"בואה"  אותיות א"ב  נו"ה,-{נ}צח  ו"הד מגלים למלך המשיח מוחין {א}לפא {ב}יתא צירופי אותיות המשמידים ומוחים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם  ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}אול]ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".   

שם עמ{ישוע},-זה המלאך הרשע "ישוע"  הינו מלאך שטנ"ה   אשר עכו"ם רשעים משביעים זה המלאך כדי להסית ישראל מן דרכי תורת ישראל אמ"ת יחיד"ה,עתיד  מלך המשיח משה רבינו להכחיד ולעקור ישו"ע הינו  מלאך טמ"א  וראה   מו"ט אי"ש  אותיות יש"ו טמ"א  חבר  ע  מלאכים של אומות העולם ומקובל ישו"ע טמ"א זה המלאך עתיד לעלות במדורת להב"ה א"ש אוכלה א"ש בעת המשי"ח משה רבינו בנ{גל}"ה,עתיד משה על ידי המלאך ע"ם אותיות ע"ין מ בגמטריא המלאך מס"ע להסיע הארות חכמ"ה לפנימיות ישראל עם קדוש"ה אותיות  עומ"ק שד"ה ,יחוד חכמה{עומק}ומלכות{שד"ה},-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם {ע}מ{ע},-זה המלאך   ע"ע  בגמטריא ק"ם  והינו חותם בפנימיות  המשיח מוחין החכמה{הנקרא קימ"ה}בגמטריא  קנ"ה,-זה סוד נחוניה בן ה"קנה"  הוא המלאך קימ"ה  בגמטריא ק-נה   בגמטריא מאה ה"נ  בגמטריא יאמ"ן  בסוד חותם מאור א"י{כתר}בפנימיות ה{ג}ואלבכך מעלה מ"ן,-סוד מ"יין נ"וקבין תפילה המושכת אור ה{ג}או{ל}ה המשמיד ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה". 

שם  עמ"ר,-זה המלאך רע"ם  בסוד חותם  ע-ר"ם  שבעים שמות קודש בפנימיות המשי"ח  ר"עיא מ"ימנא  שהינו עמ"ר,-סוד ע"ם או"ר  אותיות מאו"ר  ע"  פנים בפנימיותו  בכ"ך משמיד ועוקר מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה  "עשיו"   "ישוע"  י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים  יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הרזי"ן דרזי"ן,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}אול]ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  עמריא"ל,-זה המלאך  רעמ"יאל   בגמטראיא  נע"ראל,זה המלאך מטטרון הקדו"ש  נע"ר א"ל אותיות ע"ן  רל"א,חותם בפנימיות המשיח חכמת רל"א צירופים שם  ע"ן  בגמטריא  משי"ח שבעים י"ם,הרי באמצעות זאת ההשבעה משיח חותם ע  פנים של התורה בפנימיות המלכות{י"ם},-בכך מלכות   ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה,-"עשיו" אותיות "ישוע"  י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה זרע עמלק נכחד ונאב ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  ע"ן,-זה המלאך   ע"ילוי  נ"שמת,הינו בכח השבעתו מסייע למשביע לבצע עליית נשמ"ה בגמטריא כה"ת ע"ל שמ"ן  בסוד {כ}ל {ה}נשמה {ת}הלל  י"ה{שמן חכמה ובינה}-החותמים בפנימיות המשביע מוחין ע"ל בגמטריא מאה ברכות אותיות ב"ו כת"ר אותיות כת"ב  ר"ו,סוד  רב"ו {כ}תר {ת}ורה,הרי עתיד המשיח משה {רבי}נ{ו}  על ידי השבעות למשון  אות  ן  בגמטריא חמישים אותיות  ש"ם חיי"ם   בגמטריא    בגמטריא ש"ם חכ"ם  אותיות ש"ם   מ-  כ"ח בגמטריא  ש"ם מ"ח שערי"ם  אותיות מ"ח ש"ע יר"ם  שם מלכות המשמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה". 

שם  ענ"אל,-זה מלאך הממונה על הלבנ"ה בגמטריא  ל"י  ב"ן  אותיות בני"ל", הינו חותם בפנימיות ר{ב}{י}{נ}ו   מש"ה מוחין   ל"{בינה}-שמ"ש יל"ו בגמטריא אות  ל"  ש"ם שיל"ו  מאור משי-ח  אותיות שמי-ח  בגמטריא שמ"י קש"ר נשמ"ה אותיות שמ"י נשר משק"ה אותיות שמ"י קר"ן השמ"ש  {ש}מעאל {מ}טטרון {י}הואל המשמידים ועוקרים סמאל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחצטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה.

שם  ע"ס,-סוד המלאך  ע"ס הינו  ע"ולם  ס"תר,הרי מגלה למלך  המשיח ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה סת"ר   ס"וף  ת"ך ר"אש,קומ"ה שלמ"ה של סתרי תור"ה  סוד העל"ם  מעל"ה של מעשה מר{כ"ב}ה,-כ"ב    ר"מה אותיות  מ"ב  הר"ך  אותיות  ב"ר מכ"ה  אותיות ר"ך  מ.ב.ה.  סוד  השכ"ל הז"ך עולם מש"ה  בגמטריא קש"ר  ע"  ממשל"ה   בגמטריא  שע"ר  ע"ל  מש"קה   בגמטריא  ש"ר   ע"   מש"קה   על ישראל מוחין   מא"ה  בגמטריא ע"ל   המשמיד ועוקר מלכות ר{ו}מ{י}   הר{ש}{ע}ה  "עשיו" אותיות "ישוע"  י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ומלים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח היגו"ן,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם ע-{סב},-זה המלאך ס"ב  והינו חותם בפנימיות משביעו מאור ס"ב-א  תבונ"ה  אותיות ס"ב בנ"ה  או"ת  בגמטריא סו"ד  נ"ה  א"ת אותיות הסדנא"ות אותיות ת"ו  סנ"ה א"ד,-זה סוד המשיח הנ"ס אשר באמצעות זאת ההשבעה מושך מוחין ת"ו הנגינה הנקרא א"ד  בגמטריא  חמ"ש  בגמטריא ש"ם קש"ר נשמ"ה אותיות מקש"ר ש"ם שנ"ה  בגמטריא מ-קש"ר  ש"ם ספיר"ה ,הרי המשיח בכח זאת ההשבעה קושר אות מ{בינה} לפנימיות רח"ם  שם{מלכות}-בכך  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  ע"ס{כה},-זה מלאך שמו נולד{מגולה } מן הפסוד  ע"ד  ס"וף  כ"ל ה"דורות,והינו חותם בפנימיות משביעו מדרגת ע"ד התור"ה אותיות דע"ת ה"ר  ו"ה אותיות   רעד"ת  הו"ה  ,המשיח נקרא רע"ד  ר"אש  ע"דים  וחותם שם הו"ה בפנימיות הנבראים ישראל צדיקים קדושי"ם,בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעי"ם יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי  מזבח הרזין דרזין,אמן ואמן כן יהי רצון ה".  

שם ע{ספ},-זה המלא ך פ"ס בגמטריא  שמ"ש  שמ"ן  יו"ם שערי"ם,הינו משפיע  למלך המשיח מוחין שמ"ש{תפארת}-סוד  ש"ע-ירם  אותיות עי"ר ש"ם אותיות שם  ע.ר.י.  זה המלאך  שבעי"ם שמות  סוד שמ"י ע"ב  אותיות עי"ם ש"ב  אותיות משי"ב  ע"  פנים של התור"ה, אותיוחת ענפי"ם של"ה  תור"ה,סוד  שת"י ל"וחות ה"ברית,ובכך   בכח של"ה  סוד שה"ל   ש"יר  ל"ב   ה"נבואה-"שילה"  בגמטריא "משה"   מ"עולם  ה"וא ש"מך  בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצו"ן  ה".

שם  עס{פ}י{ה}{ק},-זה המלאך קפ"ה   בגמטריא א"לף  ל"מד  בגמטריא אס"ף  ד"ם אותיות ס"ד אפ"ם   והינו חותם בפנימיות משביעו מוחין  אפ"ם אותיות א"ם פ  בגמטריא א"ם  שמוני"ם  אותיות שמ"ם אוני"ם,-זה סוד צדיק יסוד עולם  הנקרא אוני"ם  בגמטריא ז"ן-ים   בגמטריא  שם   ויו הי יוד הה סוד החכמה הג{נ}ו{ז}ה ז"ן  ז"ין  נ"ון  אותיות ז"ן ינו"ן  באו"ר  רבו"א  החכמה המשמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם  ע"ע,-זה המלאך בגמטריא ק"ם  והינו  חותם בפנימיות המשיח מוחין קימ"ה  בגמטריא קנ"ה  אותיות הק"ן-סוד  החכמה העליונ"ה  הק"ן ציפו"ר  סוד  צירו"ף קנ"ה אותיות  ק"י   נ"ץ  פור"ה בגמטריא  שע"ר מא"ה  נ"ץ פור"ה  אותיות רע"ם ש.א.ה   צרו"ף  נ"ה וזה ר"עיא מ"הימנא הינו נ"ץ פור"ה אותיות צרו"ף נ"ה,-באמצעות חכמת הצירופים מושך מוחין  נ"צח ה"וד   אור הנבואה הנקרא פור"ה נוטריקון פ"ה-או"רה  -

אותיות פ"ר  אהו"ה  בגמטריא פ"ר טו"ב אותיות טבו"ר  פ"  אותיות טו"ב א"ור  שמ"ן יו"ם   אותיות באו"ר  ט"ו  נוש"ם י"ם    בגמטריא באו"ר י"ה  נוש"ם   י"ם  ומשמיד ועוקר מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה  "עשיו" אותיות "ישוע"  י"מח  ש"מם  ו"זכרם ע"ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הרזין דרזי"ן,-אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם  עעא{לוו},-זה המלאך  לל"ו  בגמטריא ס"ו בגמטריא גלג"ל  והינו חותם בפנימיות המשיח מוחין הארו"ת סוד  א-תור"ה  אותיות  ת-אור"ה אותיות ה"ר אות אותיתו ת"ו רא"ה המשמיד"ה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה". 

שם  עע ו{דדוי}כעא,-זה המלאך ידו"ד  סוד דודי מלאך קדו"ש חותם אות י-חכמה בפנימיות המשיח דו"ד וזה יחוד ידוד בגמטריא שע"ר דו"ד  בגמטריא שד"י ע"ר בגמטריא מטטרו{נ}   {ער}   אותיות  נע"ר מטטרו"  אותיות   נ"ר  ע"  מטטר"ו   אותיות רע"ם נטטר"ו   ר"עיא מ"הימנא הינו נטטרו   בגמטריא רו"ח ין בגמטריא רו"ח  ס"  בגמטריא  רו"ח ש"ם י"שי   בגמטריא רו"ח שמ"ש שערי"ם   אותיות רומ"ח ש"ש  שערי"ם   אותיות ש"ר חומ"ש שערי"ם   אותיות שמ"ו חר"ש שערי"ם   אותיות  עיר שמשי"ם חר"ש המשמידים ועוקרים  מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה  "עשיו"  "ישוע "   י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הרזין דרזין.

שם  עע{יעפ},-זה המלאך הקדוש יע"ף  אותיות פ"י   ע"  בגמטריא  ע"ץ ,בסוד כי האדם ע"ץ השד"ה  בגמטריא ע"ץ שד"י בגמטריא ע"ץ מטטרו"ן אותיות  עצ"ם טטרו"ן  אותיות עוצ"ם טטר"ן     בגמטריא נ"ר ח"י עוצ"ם   אותיות רי"ח  נ  עוצ"ם   אותיות ריח"ו  ע"ן   צ"ם אותיות נ"ץ ע"ם ריח"ו  אותיות רע"ם יח"ו  נ"ץ  ר"חום ו"רחום י"הוה בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצו"ן  ה".

שם  עעל  {ייחו},-זה המלאך ייח"ו  בגמטריא כו"ח  והינו חותם כו"ח זיכרו"ן  אותיות  כרוז"י   ן"   אותיות כ"ו  נזי"ר בגמטריא  נזי"ר יהוה  בפנימיות המשיח  נז"ר אלוקי"ו על ראש"ו  סוד מש"ה  אותיות ש"ם סו"ד-ה"  בגמטריא  י"ש  ם  אדנ"י אותיות שמ"י אדנ"י   אותיות א"ם שד"י נ"י בגמטריא א"ם מטטרו"ן  נ"י    בגמטריא אפו"ן   מטטרנ"י  אותיות מטטרו"ן  פא"י   פ"ותח א"ת י"דך לשכינה ומשמיד ועוקר מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה  "עשיו"  "ישוע"  י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ומלים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמלק ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם   עפי"ר,-זה המלאך  עפי"ר  והינו חותם בפנימיות המשיח  פר"י   ע"  בגמטריא פר"י שבעי"ם  אותיות   עב"י  שרפי"ם {ע}ל {ב}ני {י}שראל חותם בכך המשיח מוחין  שרפי"ם  אותיות ש"ם פר"י  אותיות שי"ר פ"ם  אותיות ש"  פרי"ם   בגמטריא ש{"ץ}   ר"ם   ש-ליח צ-יבור סוד   ש- מ.צר.,זה השם המפור"ש  יהוה אדנ"י  אותיות אהוה  י  די"ן  המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם {עצ}וכ,-זה המלאך ע"ץ השד"ה  בגמטריא  ע"ץ שד"י  אותיות ש"ץ עד"י סוד ש"ליח צ"בור  המשיח באמצעות זה המלאך משי"ג עד"י{הנבואה} י ע"ד בגמטריא  ע,ד עש"ר ספירות בלימה המשמידים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם עצ{ו"ת},-זה המלאך  ת"ו מלאך המנגינ{ו"ת}- אותיות ת"ו מג"ן  נה"י,-{נ}צח {ה}וד {י}סוד חותם בפנימיות המשיח   מוחי"ן נבוא"ה  אותיות מו"ח ינו"ן הב"א  אותיות אה"ב מו"ח   ינו"ן ,המשיח בכח מ-ו"ח  בגמטריא  א"ם עיב"ר  חב"ד  אותיות חב"ד עי"ם בא"ר משמיד בכח  את סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח  הנק"מה,זרע עמלק נאב"ד ונכרת ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי  רצון ה".

שם  {ע"צ}ת,-זה המלא  ע"ץ  אותיות ע"ין  צ"דיק  חבר אות  ת    אותיות     עקיד"ת  נ"ץ   י"  בגמטריא   שע,ר עקיד"ת נ"ץ,הרי לך מלאך העקיד"ה בסוד חות  ע-  קיד"ה  סוד  ע"ליון  ק"דוש  י"סוד  ד"ם ה"גאולה,משיח נקרא ד"ם  בגמטריא  א"ב-רעם  סוד   רע"ם  א"ב  ר"עיא מ"הימנא  חותם {א}לפא {ב}יתא צירופים המשמידים ועוקרים   מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה  "עשיו" "ישוע"  י"מח ש"מם "וזכרם ע"ולמים מושמדים לעולמי עולמים,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  ע"ק,-זה המלאך {ע}ליון {ק}דוש  חותם בפנימיות קודש{המשיח} מוחין עלי"ון בגמטריא נוע"ם  אותיות נו"ן  ע"ם  אותיות מעו"ן-הבורא  יתבר"ך חותם בפנימיות ה{ג}וא{ל}  אור   ע"ין  ק אותות  י-ענ"ק  בגמטריא  שע"ר  ענ"ק  בגמטריא קש"ר  מ.נק  סוד  מלאכ"י השר"ת   אותיתו שיר"ת כ"א מל"ה בגמטריא אהיה שיר"ת מל"ה  אותיות שי"ר  ת"ל  מ"ה  בגמטריא שי"ר  ת"ל גאול"ה  בגמטריא שי"ר ת"ל  י"וד ה"א ו"או ה"א המשמיד ומוחה סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד  ונאבד ב{ג}אול]ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי  רצו"ן  ה".

שם עק{ד"ק},-זה המלאך  ד"ק  חותם בפנימיות ה{ג}וא{ל} מוחין   ד"ק  אור הנבוא"ה  ד"לת  ק  אותיתו דלק"ת  ,סוד  תדל"ק  אותיתו ד"ת ק"ל  {ד}עת {ת}פארת  {ק}ו{ל}  הנבואה סוד ו-נחתם בפנימיות משי"ח ישרא"ל גדו"ל  ונור"א אותות ג"ד ל"ו  ו-נורT" משמיד ומוחה  מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה  "עשיו"  "ישוע"  י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים  אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

שם  ע"ש,-זה  המלאך שמו נולד{מגולה}מן  ע"ל ש"ום   אותיות שוע"ל  ם,בסוד   ע"ושה ש"לום  ל"עו"לם,הרי הינו מלאך החותם בפנימיות משביעו שלום  ומרומ"ם  מוחין המשביע,בסוד מגלה לבעל השבועה רזי"ן דרזי"ן עין לא רא"תה  אותיות  {נ}ער {א}לי {א}תה,-סוד שם נ.א.א.  בגמטריא ב"ן  בגמטריא -

אליה"ו{הנביא זכור לטוב}-חותם  ל-טו"ב  אותיות ט"ל  ב"ו  בגמטריא טל"ח  אורות סוד ט"ל-ח בגמטריא ט"ל קש"ר נשמ"ה  אותיות נשר משקה ט"ל  בגמטריא י"וד ה"א ו"או  את השכינ{ה"א}-בכך מקובל שם  י"וד ה"א ו"או ה"א  מוחין ה{ג}או{ל}ה המשמיד ועוקר סמאל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  עש"ו,זה המלאך  שמו נולד  {מגולה}  בסוד  ע"שה ש"מים  ו"ארץ,-הרי חותם בפנימיות המשיח שמים{תפארת}וארת{מלכות},-סוד היחו"ד הנקרא עש"ה  אותיות  ש"ע –ה"  בגמטריא חמ"ש ש"ע   אותיות שמ"ש ח"ע ארותיתו שמ"ח ש"ע  בגמטריא   צר"ף  שמ"ח   אותות מ"ח  שר"ף   צ"  בגמטריא מל"ך שר"ף  מ"ח המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}אול]ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה". 

שם  עשו"ר,-זה המלאך שו"ר  ע-  בגמטריא שמ"י שו"ר ע"ב בגמטריא שמ"י שו"ר חס"ד  בגמטריא שמ"ש ריו גבור"ה  בגמטריא עיבו"ר שמ"ש,הרי לך זה המלאך מעב"ר בפנימיות שמ"ש{המשיח} מוחין ש-ש"ם  בגמטריא שמות א"ש ל"ו ש"ם,צירופים קדושי"ם  המשמידים ומוחים מלכות ר{ו}מי] הר{ש}{ע}ה,-"עשיו" אותיות "ישוע" י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}אאו{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  שם  עש {ציי},-זה המלאך צ"יי  בגמטריא מל"ך שערי"ם   אותיות שער מלכי"ם    אותיות  ש"ע ר"ם כלי"ם  ,והרי לך המשיח משה רבינו  ש"ע בגמטריא צר"ף{כלים}בכך  באמצעות   אותיות{כלים}מושך מוחין ר"ם לפנימיות הנבראים ישראל צ"דיקים קדושים זוכים לגאולה  סוד מלכי"ם  אותיות כל"י  מ"ם בגמטריא  נ"ץ  אותיות נ"ון  צ"דיק  בגמטריא {ק"ו}  צד{י"ק}  שם י-קו-ק  יתברך המשמיד ועוקר  סמאל גמגימא ואמון מנוא טנאים יורדים השאולה ועולים בלהבות המדורה אש אוכלה אש מכלה כל רוחות  הטומאה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  עש"ק,-זה המלאך  עש"ק שמו נולד{מגולה}  מן הפסוד {ע}רב {ש}בת {ק}ודש,-הרי הינו חותם בפנימיות משביע שמו מוחין שב"ת  קו"דש  אור החכמה העליונה בספר הזוהר בעל הטהר"ה,ובכך המשביע זוכה לער"ב סוד עבו"ר נשמ"ה  אותיתו ב"ו  נע"ר  מש"ה,הרי עתיד מלך המשיח משה רבינו להשביע המלאך  עש"ק אותיות שק"ע זה מטטרון קודש הקודשים הנקרא נער סוד נ-ע"ר  אותיתו נ"ר-ע  בגמטריא שם  נ"ר  ע"ב  אותיות בש"ם נע"ר ישמיד ויעקור  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשרפים מן להבות המדורה א"ש מכלה הקליפה דסטרא אחר"א,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  עשתו"ר,-זה המלאך שמו נולד{מגולה}  מן  ע"ם  ש"לום  תור"ה,הרי זה המלאך   ש"ר תור"ה  וחותם בפנימיות המשי"ח  מוחין ע"ם שלו"ם אותיות מוש"ל ע"ם  באמצעות  צירופי קדוש"ה סוד שמות אותיות ת"ו ש"ם   אותיות ש,ת מ"ו  ש"ומע  ת"פילה מ"אור  ו"עוז  ישראל עם קדושה בכך משמידים ועוקרים מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה,-"עשיו" אותיות "ישוע"  י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים   יורדים לגיהנם ונשחטים על גב י מזבח הרזין דרזין אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  ע{ת"י},-זה המלאך ת"י בגמטריא קו"דש הינו חותם בפנימיות משביע שמ"ו  חבר  ת,י ומקובל  בכך   י"  שמו"ת  סוד מוחין עשר  ספירות מגולים בבעל השבוע"ה,עתיד מלך המשיח שע"ר שמו"ת בגמטריא  י" שמו"ת  אותיות שמ"י ת"ו   אותיות ש-  יתו"ם אותיות תו"י ש"ם  להשביע המלאך ת"י  בגמטריא קוד"ש חבר שם ובכך לחתום ש"ם קדו"ש בפנימיות הנבראםי ישראל צדיקים קדושים זוכים ללמוד תורת הנביאים תורת השמו"ת  חכמת הצירופים המשמידה ועוקרת מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה,-"עשיו" אותיתו "ישוע"  י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ומלים יורדים לגיהנם ונשחטים  על גבי מזבח הנקמה זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או]לה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  {ע"ת}יע,-זה המלאך ע"ת  והינו  מלאך  השכינה הנקראת ע"ת בתורת הקבלה,חותם בפנימיות המשיח מוחין  ע"ין ת בגמטריא ע"ן קוד"ש  אותיתו ש"ע נקו"ד,הרי לך ש"ע בגמטריא צר"ף חבר נקו"ד ומקובל  צר"ף  נקו"ד  סוד  החכמה העליונה אשר  בכך המשיח עתיד ללמוד חכמת השמו"ת אור הנבוא"ה,נקו"ד סוד נ-קו"ד אותיות ק,ו  ד"ן ומשמיד מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה  "עשיו, "ישוע"  י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

שם  עת"ק,-סוד  עת"יקא  ק"דישא,זה המלאך חותם מוחין עתי"ק  בגמטריא  ע"ק קוד"ש  בגמטריא ש"ר  ע"ד  ו"   אותיות ש-רוע"ד  אותיות ע-דרו"ש בפנימיות המשיח, הרי המשיח דורש בסתרי תורה המרעידים לבבות ישראל עם טהרה באמצעות זה המגי"ד תור"ה   אותיתו גד"י מ"ה תור"ה בגמטריא גד"י  גאול"ה תור"ה בגמטריא גד"י י"וד ה"א ו"או ה"א תור"ה העוקרת ומשמידה סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".  

 

 

 

 

 

OnLineTech