להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> מאמרים-סתרי תורה >> סוד הכרת הנפש

 מאמר  סתרי תורה  מאת רבי גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט}נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן{זצוק"ל}

סוד הכרת הנפש-מאמר מגידים{חלק א}:  

יש לדעת אשר נפש האדם בסוד עולם גדול וכבר נאמר   "אדם הינו עולם קטן", כלומר האד"ם-סוד הצלם האלוקי מהוה {העלם}ויש על האדם הקט"ן-להביא לגילויו, וזה עושים  על יד"י שינוי תכונות מן רצון קבל"ה לשון {ר}טייה {צ}יניות {נ}רגנות   {ו}אנטיות   לכדי   {ר}ינה {צ}הלה   {נ איביות   {ו}נאורו"ת,

ויש לדעת   אש"ר    יש מדרגת "צרור החיים"-שזה הייצר הטוב וחס ושלום  במידה ומחברים "צרור החיים" מקובל    "רוצחים"-אשר מצביע על הייצר הרע שהינ"ו רוצ"ח נפ"ש האדם ומונ"ע   גילו"י האמו"נה בפנימיות הנברא, ולכן על האדם לחז"ק עצמו באופן יום יום וקבו"ע בעיון בחומרי קדושה כגון זה המאמר ,וכבר נאמר   "לקבוע עיתים לתורה"-כלומר"לקבוע" לשון יש לאדם להרגיל את עצמו שהקביעות והאי שינוי זה לעיתים צעד מבורך עד מא"ד   אשר חותם בפנימיותו "עיתים"-לשון מפתח האדם בכך "עיתוי" נכון וסדר פעולה נכון לכל דבר אשר ברצונו להשיגו ובכך לא דוחק חס ושלום הק"ץ, לשון   "דחק"-ומסכנות וק"ץ לשון  חוסר שינה ויקיצ"ה{בהלה},ועל האדם ללמד עצמו אשר כגון שבחיים ה"רוצח" הינו שפ"ל ביותר –כך זה בפנימיות הגו"ף ישנו רוצ"ח הוא הייצר הר"ע הנוהג ב"שפלות" –לשון מעניק לאדם תחושה שהינו מושפ"ל וחס"ר מעמ"ד ובכך חותם בו החיסרו"ן,

ולא מספי"ק אשר הינו רוצ"ח הוא גם "אנס" לשון אונס האדם לחטאים ובכ"ך שוב"ה נפש"ו ומרחיקו מן העולם הבא,וידעת שהייצר הרע נקרא "הרוצח השקט" לשון מקשט את תאוות הגוף בכל מיני פיתויים שקרים ובכך נוטל הנשמהסוד רצון ההשפעה והנתינה, ויש לך להבין אשר במידה והאדם לא היה מעוניין בזה הרוצ"ח{הייצר הרע} השורה בפנימיות כלי גופו הרי היה מבצע פעולות כדי להביא לעצירתו אך כגון הרוצח הגשמי אשר רוצח לשם השגת מטרותיו השפלים ומה עוד שנהנה עד מאד לרצוח אחרי זה כל בר דעת יגיד שאין אדם עושה משהו ללא נהנה {בסוד מרוויח מכך משהו}וזה סוד "נהנה" לשון "נהנתן"-זה הייצר הרע אשר הוא נהנה על חשבון הקורבן{זה האדם הנהפך עבד לייצרו הרע}והוא הייצר הרע נקרא "מאד" בתורת הקבלה ומעי"ד לשון מקטרג רעות ומלשין על חטאי האדם שהוא עצמו הסיתו{את האדם}לבצעם ,

וכך זה האדם אשר בפנימיותו יש הרוצח השק"ט לשון אוהב   לרצוח את רצונו סוד רצון ההשפעה והכל בכדי לספק תאוותיו השפלים ולאחר מכן צורח מדוע חייו נראים כפי שנראים ולא לוקח אחריות ממש כפי השפל הוא הרוצח אשר רוצח ולאחר מכן זועק שנסיבות החייים גרמו לו לכך, ועל כך נאמר "הרצחת וגם ירשת" לשון יהירו"ת ורשעו"ת,וזה סוד   "גם" הינו המלאך גמגימ"א –החותם חוסר בהירות בנפש האדם ובספר הזוהר הקדוש מובא שזה המלאך הינו מקטר"ג ומדיח האדם לחטאים והדר"ך לעוצרו על ידי מעשי השפע"ה ונתינה ובכך משברים כוחו ,ונכון שלא קל זה הדבר אך נאמר"שבע פעמים ייפול צדיק וקם" ,

כלומר שב"ע לשון יש לאדם להרגיל את עצמו שהינו שב"ע מחיי העולם הגישמי ולפתח על ידי קריאה בחומרי גלם דקדושה{ספרים והרצאות} את הרצון הטוב המקויים בו ובנוסף לצמצם מגעיו בקרבת אנשים קלוקלים לשון הקלקולים-סוד הרוצחי"ם הנפש   הם האנשים שהסיטרא אחרא{הייצר הרע} מלביש אותם בפנימיותם והם התאוות ושורש {כ"ל ר"ע}בסוד "כולרע"-והבן,ו"הפעמים" בסוד פעימות הלב על האדם לדעת אשר היכן שליבו פועם בחוזקה יש סכנה אשר הייצר הרע-רצון הקבלה יתקוף ולכן יש עבור האדם לרשום מצבים בהם הלב מפע"ם   ולהמנע מלקרוב להללו מצבים,והרי אומר אנוכי לך "לא להכניס עצמך לאזור סכנה"-לשון מסכנות ורחמים עצמים אשר בזה הדבר נותן הינך פת"ח לייצר ה"רע   לרצו"ח אותך לשון רוח"ץ אותך בכל מיני טענות שווא אשר מצייר לך בכח הדימיון השיקרי עד כמה החיים לא הוגנים כלפיך עד אשר מסית אותך לחטוא וה" ישמור וירחם,ועל כך נאמר "ייפול"-זה האדם אשר מרחם ומפתח רגש מסכנות ורק   "הצדיק" -בסוד שיש לאדם להצדיק הבורא יתברך בכל מקרה זה יביא   ל"קום"-לתקומתו וליכולתו לשנות טבעו הרע,

לשון הר"ע מנסה להטביע רוח רעה באדם אך האדם בכ"ח האמונ"ה   מבע"ר הייצר הר"ע –מכיון שהתורה הינה "אש אוכלת אש" , כלומר א"ש -סוד הדינים   הדנים הייצר הר"ע ושורפים אותו ובכך "משפרים"   החוקים שבתורה את אופ"י האדם לשון האדם על ידי היצרים אופ"ה את יצר"ו   בכבש"ן -לשון כובש הייצר ומכניעו עד אשר הייצר נמל"ט ,ועל כך נאמר "עוז פנים לגיהנם ובושת פנים לגן עדן", כלומר "עוז"-זה גאו"ה דסיטרא אחרא, אך בכח "עוז" דקדושה זה שם התורה "עוז" בתורת הקבלה האדם מכניע ומשבר הגאוה וזוכה להארת "פנים" סוד החסדים   אשר מכחידה ומורידה הייצר הרע   "לגיהנם", ובכך האדם זוכה ל"בושת פנים לגן עדן"-כלומר   "בושת" זה אותיות "תשובה"-לשון האדם "שב" אל הפני"ם לשון מפנים שבדרך התורה   הרגשת האלוקות זה "גן עדן" לשון מגנ"ה הוא את עברו הרע ורוצה ל"עדן" את טבעו בכדי לעשות נחת רוח ליוצרו ה" יתברך ויתהלל אין מלבדו כלל וכלל,

"נחת"-בסוד יישוב דעת והחלטה חזקה ואמיצה אשר לחיי התאוות אין הוא חוזר ובכך זוכה האדם ל"רוח"-קדושה ו"מרוויח" את עול{מו} לשון "עול" התורה עבורו הינו   "מו" בסוד מ" פעם   ו" בגימטריא ר"ם-התורה מרוממת רוח האדם וחותמת בפנימיותו "חיים" ועל כך נאמר "חיים ומות ביד הלשון" הרי חיים-זה העולם ו"מות"-העולם הבא שורים ב"יד" של האדם,חבר אות ע"-סוד הפנים של התורה   ומקובל "ידע",הרי הידע והלימוד בעניני קודש   חותמים באדם "לשון"-זה סוד עולם הבינה-יכולת ההתבוננות לזכות בראייה  רוחנית לשון רואה ומריח את מה שטוב עבורו ומה שר"ע ה" ישמור לא קרב אליו בחוק "דומה {מו}שך דומה" וראה {מ"ו}-שך   כלומר עקב שהאדם הטוב בעל מדרגת מ"ו    בסוד מ"   פעם ו" בגימטריא ר"ם אז   "רוח הקודש"   נושכת את "דומה"-זה הייצרים הרעים {האנשים שדרכם מקולקלת}, כנאמר "הבוטח בה" חסד יסובבהו"-"הבוטח"-זה האדם אשר תיקן את רצונו מן מקבל למשפיע הוא זוכה במדרגת "חסד" אשר "יסובבהו"-בסוד כאשר הייצר הרע ירצה לקרב לאדם החסד יסובב אותו לעבר הצד השני וישלחו וירחיקו מן האדם המבקש לטהר מידותיו {אכי"ר}.   

סוד הכרת הנפש חלק ב":

יש לדעת אשר לנצח את הייצר הרע הכללי אין קשה כלל וכלל, והבט הסוד הגדו"ל,הייצ"ר -זה סוד הבורא יתבר"ך הוא היוצר   "הרע" בסוד     ה"ר-לשון הירהור הלב-רצון קבלה שבאמצעות ע" פנים של התורה בסוד עי"ן החכמה השורה בתורה האד"ם מביסו את הרוע בנק"ל{קלות}וכב"ר נאמר יש מספר שמות לייצ"ר הר"ע והינם:ר"ע-לשון היצ"ר הינ"ו רעו"ע בעת שהאדם מקיים מצוות ולכן לפתע   "ער" הוא בכדי להפריע לנברא על מנת שלא יגזור עליו הנברא הכחדתו ומיתתו ,"ערל"-לשון {ע}ורמה {ר}טייה {ל}שון הרע,

הרי שהנברא בעל רצו"ן לקצו"ר פירות ואין מבקש לעמו"ל על כ"ך זה סוד הקליפה אותיות ק"ל   ויפ"ה   והדבר גוז"ר על הנברא   מדרגת "רטייה"-{ר}שימת {ט}עויות    {י}ומרה    {י}ללה   ובכך   ה"  יתבר"ך גורם עבורו לאבד אות ה" זה סוד האמונה שה" יתבר"ך חותם בליב"ו,"ערל" בסוד {ע}ילבון {ר}אותנות   {ל}בטים,כלומר היצ"ר מתלבש על הנבר"א הח"ש "עילבוןלשון עליבות   וכגודל העליבות הפנימית זה סו"ד הנבר"א מראה ראותנות בס"וד תאו"ת רע"ות ,ושורש חולשת האדם כאשר הינ"ו שורה בלבטי"ם ואין החלט"י בהחלטותי"ו ולבטים   זה עקב ל"ב טמ"א-כלומר הטומאה סוד רוח השטות הרעה חדרה ללב הנברא,"טמא"-בסוד   {ט}ענות   {מ}יניות   {א}גו –וג" מידות הללו בעת שהנברא משברם הוא בכ"ך הביא להכחד"ת הייצ"ר הר"ע הכללי לשון שכולל את האד"ם במידות הרעות ובכך שאדם משבר התאוות בכך השמיד הרו"ע   ו"השמיד" זה אותיות ש"ם מידה,

 ויש לדעת אשר ספירת המלכות-סוד השכינה{אמונה} בתורת הקבלה נקראת "שם" –בסוד שגוזרת שממה על היצר הר"ע וממית"ה אותו,רוח הייצר הרע נקרא "שונא" את בני ה"אנוש"   ו"שונא" זה אותיות אי"ן שונ"י-כלומר הייצר הרע מצייר לנברא בכח הדימיון אשר אין שוני בחייו ויוצר עבורו הרגש חיסרון שלא מקויים ,ו"הקביעות" בסוד הנברא קוב"ע   עיתים לדבר קודש{התורה}וזה בעצם השונ"י-בסוד שינוי המידות לטובה בכך הנבראים זוכים לג"ן עדן לשון היגיו"ן ועידו"ן נשמתם וזה מביא להכחדת הייצר הרע, "מכשול"-זה הייצר בסוד "מושך עול"-כלומר בתחילה הייצר מוש"ך האדם לעבר דבר החש בחיסרונו ולאחר מכן הנברא מגלה שזה העניין "עול" ועינוי לחייו,"אבן"-זה הייצר החותם תחושת ניוון ועייפות בנברא ולכן הנברא יש עבורו לעסוק כל יום בעיון  פנימיות התורה אשר מזכך הנשמה עד מאד ומשברת ועוקרת הייצר הרע ומביאה להשמדתו,"צפוני"-לשון הייצר חותם ייסורי מצפו"ן בפנימיות הנבראים הנקשרים לזמנים עברו ,

ויש לדעת ששורש כל הללו מידות תחילתם ברוח הקצפיא"ל-בסוד קצ"ף-א"ל לשון הנברא {ק}נאי {צ}יניקן  {פ}קר מדרך האמונ"ה , ועקב כך ה" יתבר"ך מענישו ברוחות ה"סערה"-לשון גוזר בנברא סהרוריות וחוסר מרגו"ע   "זעם"-לשון עזו"ת מצח וזיע"ה בסוד "עוז פנים לגיהנם" ,"שנאה" בסוד הרגש   "נואשותובכך המלא"ך קצפיא"ל   מהווה הוא  חרב הנקמה של   ה" יתבר"ך ויתהלל בעל כל הכוחות כולם במורדים בתורת ה", וראה "קצפיאל" אותיות   ק"ץ פלא"י, כלומר ה" יתברך גוזר ק"ץ-בסוד מיתה ואין מיתה אלא חוסר אמונה בסוד"רשעים בחייהם נקראים מתים" וזה פלא"י לשון פלא איך הללו רשעים לא מבחינים אשר לא בין החיים הם, וזה סוד ה"שטן" –זה סוד חרב הנקמות של ה" יתברך בעל כל הכוחות כולם, בסוד   {מ}וט {ש}ילה {נ}וטר,   וראה "שילה" בגימטריא{ערך מספרי}   מקובל "משה"-רבינו   הוא  מו"ט לשון ממוט"ט ונוט"ר לרשעים והוא ה"שטן"-{נ}שמת {ש}ירה {ט}הורה לשון משט"ה ברשעים ונותן להם הרגשה שהינם בעלי זכות בחירה אך על פי שהורד"ו לגיהנם עוד בזה העולם,

וזה סוד "שטן" זה אותיות ש"ט    נו"ן, וזה משה סוד ספירת התפארת –מאור תורת הקבלה הוא "שוט" המכה הייצרים הרעים בפנימיות הנבראים ומביא לכדי השמדתם {של הייצרים},וראה "משיח" בגימטריא "נחש"-להראותך משה הוא השט"ן לשון מהוה משטי"ן ומלשי"ן כנג"ד הפוגעים הם הרשעים {הייצרים הרעים} המפריעים להולכים בדרך ה" יתברך בזה העולם וידעת מש"ה מל"שין בסוד מ"ל ומכרית את ה"שינון"-זה הדינים דסיטרא אחרא ומשה ממתקם ומבשם ובכך מביא לביטולם, ועל כך נאמר "הבוטח בה" חסד יסובבהו" כלומר מש"ה סודו מידת חסד אשר בתורת הקבלה נקרא שם א"ל והינו נשלח מאת ה" יתבר"ך ל"סובבהו"-בסוד לשומרו את המאמין באמונה שלמה בה" יתבר"ך   ,וראה יוצ"א מכ"ך שהייצר ה"רע מקויים רק עבור הרשעים לשון   שנשפטו על ידי ההשגחה העליונה ונמצאו חייבים בדין ועל כך רעתם גדולה מידת הדי"ן הקשה סוד שם אלהים יתברך ויתהלל שפט"ה אותם ושלח"ה השט"ן הוא "נחש" בגימטריא "משיח" הנקרא "שילה" בגימטריא מש"ה   להורידם להיכלות השאולה-לשון השאלות והכפירה,

וזה סוד החקירה והאפיקורסיות זה ב" מזיקים אשר שופטים הרשעים בזה העולם ועצם הכפירה גוזרת בהם בעולם הבא עונש "קפוא ורע"  לשון כפירה, בסוד עולם השל"ג   -{ש}לדים {ל}הבות {ג}ויות ,ו"שאלות" בסוד   "להבות אש"-סוד  עונשי החו"ם-בסוד מזיק הנאיפה הנקרא "חמור" אותיות "חומר" זה תאוות הרשעים לדברי גשמיות ו"חם"-"אור"-זה תאוות בשר ,וזה סוד הנאמר על מלך המשיח "יבוא עני ורוכב על חמור" כלומר "עני" לשון עויין ורוכ"ב על ה"חמור"-זה המזיק המהוה חרב ההשמדה והלחימה של המשיח בה הינו מכלה הרשעים ומורידם את הרשעים הנואפים לגיהנם על ידי שמפתה גופם   לחוס"ר צניעו"ת ובעולם הבא גוזרים עליהם "עקיצות ועיוות" לשון "צניעות" בסוד האותיות "צינוק" ו"עיוות",ו"הייצר הרע" עבור השומרים דרכי התורה   הינו סניגורם בסוד "הייצר" -זה ה" יתברך הוא היוצר "הרע"-זה משה הנקרא ה{רו"ע}ה הנאמן-איש האמונה השלמה עבור הללו שזכו מאת ה" יתברך להטבה הגדולה לזכות באמונה בזה העולם ולהתוודות לרו"ח התורה תורת ישראל הקדושה, 

מה שלא כן לרשעים משה   הוא "הרועה"   הופך עבורם ל-"רע"- לשון "רועה" אשר מכה ה"צאן" -סוד נפש הבהמ"ה-{ב}יעור {ק}דושה {מ}ן {ה}בית ,כלומר משה" הינו "ביעור" בסוד   ריבו"ע-סוד מוחין אחורים{דין בתורת הקבלה} אור הבינ"ה -קדושה עליונ"ה המרחיק ומוריד הרשעים מן הקדושה הנקראת "בית" בסוד "בראשית" אותיות רא"ש בי"ת,-סוד האמונה, ואת הרשעים ככל שרחוקים מעולם התורה כך שורים הם עמוק בפנימיות היכלות הגיהנם לשון זוכים לגנא"י והינם "עגונים"-בעולם הבא לשון נשמות אבודות בסוד איבד"ו ד"ת-{ד}עת {ת}פארת  כלומר בעולם הבא הרשעים חס"רי מוחי"ן לשון אין מנוח"ה ובכל עת חשים חוס"ר עצו"ם לשון  ה" יתבר"ך   חותם בהם המזיק "עוצם"-לשון עוצם עיניו ואוזניו ולא מקשיב לבקשתם לקבל רחמים וה" ישמור וירחם על עמו ישראל ,

ועל כך נאמר {ש}ה{י}{י}{צ}"[ר] [ה]ר"{ע} בצירוף האותיות המסומנות מקובל    "שערי   יצירה"-זה סוד ה" יתבר"ך י"-אור החכמה שמהוה צי"ר   לשון ציו"ר שבאמצעות זה האות   ה" יתבר"ך ויתהלל בעל כל הכוחות כולם מציי"ר התמונות{נבראים} ויש תמונות שה" יתברך הנקרא "אומן" מצייר בצבעים קשים וחזקים וזה סוד הנשמות אשר ה" יתהלל שופ"ט ומענישם בגיהנם לשון   גוני"ם מגונים ויש תמונות שהצבעים "בהירים"-לשון שורים בבהירות מוחין סוד הגדלות{חסדים} ואותם ה" יתברך שפ"ט לג"ן עד"ן לשון   גו"ן בעל עדינו"ת, {אכי"ר}.

   

 

 

OnLineTech