להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> מאמרים-סתרי תורה >> מדרש שלמה הצדיק סוד השם המפורש-קבלת זהר הרקיע

מאמר מדרש שלמה הצדיק סוד השם המפורש-קבלת זהר הרקיע"/ האלוקי רבי שלמה איפרגן זצוק"ל/נמסר בצינור הנבואה לרגלא"ט.

דע לך  בני אשר מגלה לך כעת את סוד הגניזה  האור הגנוז לצדיקים לעולם הבא,זה שופר השם המפורש אשר אופן פעולותיו בסוד מלאך האופן הינו מהוה פעולות זה השם,וידעת הרצון היחידי מגלה לחכמי הקדם השם המפורש ובאמצעותו יש ביכולתם  להנהיג המלכות בקידוש השם מש"ה,השם המפורש  על שם  פורס בפנימיות החכמים האמיתים אור המחשבה שם י"וד ה"א  ו"או ה"א ,

זה השם הינו מחשבה עליונה סוד השפע החיובי המגולה מן הרצון היחידי,והמשיגים השפע העליון הרי בכך שם השם  נחק"ק  על מצח"ם  ר"ת נע"ם,בסוד החכמה נע"ם בתורת הקבלה המצורפת בסוד תורת השם צרופה מגן הוא לכל החוסים בו באותו שפע חיובי ועליון אשר עתיד לגלות למלך  המשיח את חרב הגאולה שכל תפקידה לשבר השפע השלילי  הראשוני,

וידעת אשר עתיד המשיח הוא סוד השם המפורש כנאמר {דברים כח י} "וראו כל עמי הארץ כי שם ה" נקרא עליך ויראו ממך",הרי וירא"ו בעתיד את השפע החיובי הינו אור  המתפשט על כל עמי הארץ{השפע השלילי }אשר עתיד להכחד ולהעקר מעוצמת ההארה,ובכך שם ה" זהו שם י"וד ה"א ו"או ה"א העולה אדם,

על שם מגלה השפע החיובי{א"}ומבטל כל אחיזת ה"דם"{השפע השלילי}בישראל צדיקים קדושים בכך זוכים לגאולת הדם גם מד"ה  מתוקנת ,כנאמר נקר"א עליך,אנוכי מלמדך אשר יש לקרוא לשפע החיובי בכדי שיגולה בתוך האדם המקדש עצמו לעבודת הבורא יתברך ויתהלל,

בסוד הפסוק  "קרוב  ה" לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת"{תהלים קמ"ח י"ח},הרי  השפע החיובי הינו  מושג על ידי מסירות נפש והקרבה בעבודת השם,קרוב ה"  גם הקרב"ה,ובכך נשמת כ"לל  סוד השפע החיובי מגולה לאדם המאמין, כנאמר ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה,

הרי לך על ידי  מסירות נפש ואהבת היסורים בכך הכלל שיש לנו קבלה מן אליהו הנביא שגדלות המוחין מתגלה באדם אשר באמת בעל שאיפה לקיים מצוות מסירת נפש על קידוש השם,בודאי השם הקדוש מגולה למוסר נפשו על קידוש משה ותורתו,

וזה סוד יקראוהו  הנשמות מגן עדן{השפע החיובי} וילמדו את בעל המוסר{נפשו} כל אש"ר באמת מקובל מן אליהו הנבי"א ויש על כך קבלה משמים שזה השם המפורש בסוד אליהו פירש סודותיו  ומשה למדהו,לכן נקרא שופר משה גם משה פירוש העניק לאליהו שהינו באמ"ת  נביא הקור"א לכל נביאי האמת המוסרים נפשם למען הש"ם ללמוד השם,בכך לכל ישראל צדיקים המשברים השפע השלילי{כח עשו} על ידי מסירות נפש  נחתם בה"ם  שם מ.ב.ה.,

המורה כי רוח רחל  הוא השכל  הזך{השפע החיובי אור הנבואה} אשר הבורא יתהלל אין בו תפיסא כלל  ציוה את השפע החיובי הזה{חייב השפע} לירד בתוך ה"אדם" שבמסירות נפש  נחקק בנשמתו שם הקדוש גאולה בגמטריא אדם, שהוא עולם קטן, והרי לך  למכוונים בש"ם גאול"ה מוחין השם המפורש הנקרא ג"ל  או"ה מגולה,בסוד א"{חב"ד} ו"{חג"ת נהי"מ} ה"{מלכות},

עשר ספירות בלימ"ה סוד ג"ל עיני ואביטה נפלאות מתורתך,מכאן הינך למדת התורה החדש"ה עדיין לא ידועה וזאת תורת השם המפור"ש גם שמש פור"ה  נקראת על שם מפרה מחשבות ישראל צדיקים בהארות  נבואיים,בסוד "קרוב לכל הקוראים",והנביאים נקראים קוראים על שם או"ר החכמה א"ב צירופים מקויים בנפשם בזכות שמוסרים נפשם למיתה{במידה}ונקראים להראות האמונה השלמה אז בכך בכ"ל עת הינם בעולם  האמת מחדשים דבר תורה,

וידעת עתיד  השפע השלילי{הראשון בגילויו}להשבר בזכות הכח הגדול  כח השפע החיובי אשר יפעל בכח חידוש תורה עין לא ראת"ה לגלות כל מדרגות השפע השלילי,כמשל לאד"ם{השפע החיובי}אשר ברגליו{דוחף} דבר מה בכך השפע השלילי{ידחף לעולמנו}ויוכרח להתגלות ביתר שאת ובבת אחת וזה סוד  "גאולה"{השפע החיובי העליון} דוחף השפע השלילי התחתון{אחיש"נה לשון "נחש"}ומן גילוי הנחש{השפע השלילי}עתיד להתפשט בעוז וגבורה קשה אשר יחריב כל הנקרא בדרכו,

ולאותם המוסרים נפשם הרי מוסרים{לשון נפשם נמסרה להיכל השפע החיובי} ובכך השפע{השלילי} פוסח על חייהם,וזה סוד אשר לאותם אשר  בעלי אהבת השם ברמ"ח איברים ובשס"ה גידים השם המפורש נחק"ק בעצמותם ומעטרם בעוצמתם עוצמת השם המפורש על שם מפריש השפע השלילי מסביבתם על ידי שמשברו בעבורם בזכות שמחתם {של ישראל} בתחושת היסורים בכך מוסרים הגבורות לשפע השלילי הנשבר מן כוחו שלו עצמו,

ועתיד אותו השפע השלילי מלכות עשו, להכחד מן דיניו של עצמו הוא,וזאת על ידי ישראל{המוסרים נפשם}והעיקר לא להפר ח"ו מצוות  התור"ה הם השפע החיובי העליון המגלה השליליות ובוחנם הראוים אתם לקוראים לי באמת כך הבורא יתברך לא נתפס במחשבתנו באמצעות אותו רצון השפעה יחידי המגלה ב" השפעות חיובי{עליון}ושלילי{תחתון} שואלם את ישראל באחרית הימים,ולעונים באמ"ת תשוב"ה{על שם מוסרים נפשם בכך מושכים מאור עולם התשובה העליון עולם הבינה  לפנימיותם,-

בזכות כך מקור השם המפור"ש את ראש"ם כתר הצירופים סוד  ציור אותיות הנביאים להם נוד"ע באמצעות השפע החיובי על שם מחייבם לשמור סודו ולא לגלותו אלא רק למוסרים נפש ושיברו השפע השלילי הראשוני להם השפע העליון  עתיד לגלות מלכות שמים{גם מלאכת השמות חכמת הנבואה}, תורה חדשה מאתי תצא מן השמות שהענקתי לישראל צדיקים מצדיקים את הבורא על המעשים הטובים והרעים להם  ניתן באחרית הימים הידיע"ה  העולם הב"א  א"ב אותיות התורה  מגלות את הדרך לעץ החיים{השפע החיובי},-

לאמיצים בבני ששיברו ע"ץ הדעת טוב ור"ע{השפע השלילי} הכל תלוי ביסורי"ם,בסוד עד כמה ישראל עומדים במבחן ומוסרים נפש וסרים מן השפע השלילי וכאשר סרים הינו  סר מאיתם ומופנה כלפי אויבי ישראל ראשיתם גם אחריתם,בסוד באותו שפע שלילי{ראשוני} אשר אומות העולם  זרע עמלק משעבדים ישראל אותו שפע ממש יחריב עירם וימית בכוריהם,

ואז יגולה השפע החיובי האלוקי רק לנביאי השם מש"ה לאותם היודעים חכמת הצירופים שם באותיות השם המפור"ש מורכב מן הצירופים הידועים לחכמי הקבלה העליונים,ואנוכי רבי שלמה איפרג"ן גם   לאי"בר מש"ה פר"י ג"ן וכ"י הנשמ"ה באיברי נשמתי{פרי} זהו מש"ה המגלה  פר"י   א"{חכמה} בפנימיות הג"ן גם נג"ה{הארת כתר} הנקראת א"י-פרגן למש"ה גם שלמ"ה,אשריכם ישראל הגיע זמן גאולתכם.

תם ונשלם מאמר מדרש שלמה הצדיק סוד השם המפורש-קבלת זהר הרקיע"/ האלוקי רבי שלמה איפרגן זצוק"ל/נמסר בצינור הנבואה לרגלא"ט.

 

 

OnLineTech