להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> מאמרים-סתרי תורה >> מאמר - יש"ו קללת י"מח שמ"ו ו"זכרו

   

    מאמר  קבלה - יש"ו , קללת  י"מח-ש"מו-ו"זכרו/

     מאת רבי גל טופז  לבית  איפרגן{הרגלא"ט}

שואלים יקרים, זאת התקופה רואים אנו שתורתו של ישו הנוצרי שלא כתב חיבור כלשהו בעצמו,אלא רוב תורתו הטמאה מקורה "מספרי הבשור"ה{האוונגליונים}פורחת בארצנו ומחלחלת לפתח ביתנו  ולתיבת הדואר המוצפת בשקר הנורא  מעשה שטנה, שבעקבותיו רבים  מאד מן היהודים מאבדים דעתם ומתנצרים ומוטבלים וליבם מרקיע לשחקים,

וה' יתברך יגן ויצילנו מזאת הקליפה נצרות שמה, יש  לדעת  ש"ישו הנוצרי" אותיות  "שרץ יונה" בסוד צוא"ת יונ"ה  זהו  שם שקהילות אשכנ"ז  העניקו לו ומצביע הוא על קללה נוראית -בסוד הנבואה ושמה "יימח שמו וזכרו" וכעת אנוכי מבארה, יש"ו-  {י}מח-{ש}מו-{ו}זכרו זאת הקללה  ענינה  אות   י"  דסטרא אחרא - חכמה אסורה {עשיית חטאים ועוונות}בתורת הקבלה שמשפיע  מ"ח צירופי אחוריים{דינים} בתורת הקבלה   ושורהבשמ"ו  של  הא{י}{ש}  הנ{ו}צרי  אותיות "שיר נאצי", מבקש אנוכי  נביא האמת  מן ה' יתברך   לכרות ולמחות דעתו{שכלו} מן שמו, והרי השם מזהה את האדם ומייצג תכונותיו ואופיו בזה העולם,

והחכמה-ענינה העולם הבא,כלומר חכמי אשכנז באמצעות  זאת הקללה הנקראת "יימח שמו וזכרו" ובצירוף - ישו כ{ח}זירים כרתו  את  מוחו {אחיזת דעתו בעניני העולם הבא} ,ובכך פסקו "שמו וזכרו" המצביע על- {ש}מע{ו}  והזכ[י]רו  מה קרה  ליש"ו משיח השקר אשר הוטלה עליו הקללה הנושאת  השם "יימח שמו וזכרו "  וביום הזה ידעתם שכל המזכיר שמו וזכרו-נשמתו הטמאה  תעלה מן היכלות הגיהנם והשממה  ויימח שמכם  יהודים מתנצרים אשר בגדו בברית אביהם –ה' יתברך ויתהלל שאין מלבדו כלל וכלל.

ויש לדעת   שבעקבות זאת הקללה הושגה המטרה וישו הנוצרי-"מוט  איש"-אותיות  "ישו  טמא" הושמד ועבר מן העולם כלא היה, ועל כך חכמי הקבלה  נביאי האמת תיקנו בתפילה  עלינו לשבח, את המשפט  -"שהם משתחוים  להבל וריק" ולזה המשפט התגלויות נבואה שתי פירושים ניתנו מן נביאי הקדושה, {ש}הם- משתח[ו]ים  להבל  ור[י]ק-יש"ו,ובנוסף –"וריק" הוא בגימטריה יש"ו.ראו הוזהרתם קוראים יקרים,  כל  אשר יזדהה כמשיח  -הרי הינו  משיח שקר והקללה הנוראה  הנקראת "[י]{מ}ח  ש[מ][ו] וזכרו" בסו"ד  האותיות  "זכר"ו  מומי"ם-של אותו האי"ש   תופעל כנגדו ותכרת נפשו מן המרומים על ידי המלאכים השרפים,וראו דבר הנבוא"ה "רבי גדיאל  נער" זה המלאך הקדוש ראש ישיבה בית דין של מעלה בסוד הוא הספר הנקרא זוה"ר ושמו "רבי גדיאל נער" אותיות  זהות     ל-"אר  לב  גן  עדן", זה ספירת החכמה וזה "גדיאל"   בסוד האותיות  י"ד   {ג}א"[ל],   וראו  י"ד בגימטריא  {דוד} מלך המשיח , שהינו בפנימיות  [ג]א{ל},

וראוי שתדעו  אשר  זה סוד אשר זה רבי מגדיאל  המית בפסק דין עליון את ישו"ע {יש"ו} אשר  הינו קליפת הכישוף  סוד כח הדימיון הנקרא מכת כינים   לשון הדימיון   נראה כנה ונכון אבל מפיל אותך לאבדון חס ושלום  ,וזה  מסביר  על פי הקבלה  את ישו הנוצרי יימח שמו וזכרו שעשה   "כשפים   ולהטוטים" בכח השדים הטמאים ,אשר  כיום  הקוסמים הטמאים עושים זאת בסוד ה"אשליה" וזה לא באמת קורא אלא כח הכישוף מראה למכושף דבר לא קיים והבינו  סופו  של ישו יימח שמו וזכרו היה שנצלב  על עץ ,

בסוד    "הצלבת"  מידע המביאה לאמת, כך הצלב מסמל אשר יש"ו יימח שמו הינו משיח שקר וסוף זה שביקש  "לכשף " ולשקר  דעת  הנבראים שהינו מחיה מתים  והולך על מים קפואים  ועשה עצמו לאלוה סופו של זה הארור בן ארורים שה" יתברך ויתהלל  מחה זכרו והמיתו  ,וזה סוד  הנאמר  "כי  הא {ד"ם} ע"ץ  ה{ש"ד}ה , בסוד ישו  בפנימיות  היה  ש"ד  שנצלב  על  העץ  בש"דה  ודמ"ו נשפך  על  ביזיון   אותיות  הקודש,ודעו והשכילו רבי {ג}דיא[ל ]  הנער   לקח  את שמו "גדיאל"  וברשות  ה"  יתברך  החליף אות א"  באות  ע"  ובכך מקובל   רבי  "גדעיאל" ,  כלומר זה  המלאך "גדע"  וכרת את  חייו של יש"ו הנוצרי  י"מח שמ"ו  ו"זכרו   בזכות  הכ"ח  שהעניק עבורו ה"אל" {ה"  יתברך ויתהלל},

וזה סוד שהינו  "נער"  -המצביע על דינים קשים בתורת{הרגלא"ט},  וראי  "נער" לשון  "נעור" ומתעורר לבצע נקמות באומות העולם בגאולה העתידה,  וזה כעת אנוכי מגלה רק לעיניכם ומבקש שתשמרו זאת  רק בעבורכם  , "רבי גדיאל" זה סוד המלאך  "ברי"  תמלאו אות  ר"  במילה "ברי" ומקובל  "רשבי"  -ר"בי  ש"מעון  ב"ר י"וחאי כותב ספר הזוהר הקדו"ש  המהוה המוחין  עבור {ג}דיא"[ל] וכאשר  הינכם מחליפים  אות  א"  במילה גדיא"ל באות  ע"   מקובל   "ידע  גל", 

וזה  אותיות זהות  ל"עין  דגל" כלומר  "גל"  אור החכמה בסוד הנאמר על ידי דוד המלך "גל" עיני ואביטה נפלאות מתורתך"-הרי ג"ל הוא המשי"ח והעינים של דוד-בסוד חכמת"ו"  והוא מהוה    "עין"  החכמה   ובפנימיותו  "דגל" בסוד ד"  מלאכים  המהוים  "גל" ,והסתרי תורה שהינו מסר למענכם  עמוקים מ"י  יימצ"א , וראו 136  בגימטריא    עש"ר{10}-ספירות שלמות אשר הינם שורשעבור :סול{ם}     {ק}ול      צו{ם}    ממו{ן}  ,חברו האותיות  המסומנות מקובל   מ"   נקם,זה סוד בינ"ה –מלך המשיח  אשר "נקם"  ו"מנקה" זוהמת אומות העולם הסיטרא אחרא בגאולה העתידה , 

ולשם כך משיח ישראל עושה  שימוש בארבע מדרגות   , "סולם"-בסוד  ידיעת שמות המלאכים והשבעות, "קול"-בסוד ספירת תפארת{משה}, "צום"  בסוד צמצום ומסירות נפש לבורא יתברך, ו"ממון" בסוד עני ויבוא רוכב על חמור{חומר הממון}.ודעו אשר זה רבי [ג]דיא[ל] הקדוש  הינו מוסר עבורכם מסר מצינור הנבואה מעת ה" יתברך ויתהלל בעל כל הכוחות כולם, ורוצה לומר לכם  "גדיאל"  אותיות  "דגי אל",

כלומר נשמתו מקורה משורש צדיקים עליונים ונוראיים  הנקראים "דגי"  אל, בסוד ספירת החסד{שם א"ל} בתורת הקבלה זה שורש הנשמה  שראשוני נשמות משפחתו משם מקורם –צד ימין-חסד אברהם,  "קול"-בסוד  קול הפנימי שבליבו סוד יכולתו  וקרבתו  לה" יתברך ששולח מלאכיו העצומים לתת בשכלכם ההבנה אשר סוף סוף תהיו בעלי הבנה רבי גל טופז הרגלא"ט הוא מלך המשי"ח אותיות י"ש מ"ח  אותיות  ח"   שמ"י-

בסוד {ש}מעיא"ל  {מ}טטרו"ן {י}הוא"ל  מהוים  חיות"ו לנשמה היקרה החותמה מעת ה" בכל"י גו"פו , אנוכי רבי גל טופז  {הרגלא"ט} משיח האמת ולי הקטן באדם הרשות ניתנה מן ה' יתברך, לכרות זאת הקליפה,זה צו השעה.ריחקו מן היהודים המוטבלים שלנצרות כעת מ[שוי]יכים-באמצעות הקליפה יש"ו את ישראל הורסים מבפנים,המשיחים הנוצריים שקמים חדשות לבקרים ייעלמו וייכחדו מן עתה ועד עולם הקללה"ימח שמו וזכרו" תופעל כנגדם, לא יישאר זכר מן הבוגדים אשר ממלכת יהודה הקדושה מחוללת במעשי זימתם,אוי להם מיום הדין,

אש האלקי-ם בוערת בגופי הגאולה קרבה  הרשות ניתנה משיח האמת רבי גל טופז לבית איפרגן (הרגלא"ט) בנ{גל}ה  חרב מלחמות סודות התורה שמביא לידיעת העם  גוזרים  על ישראל מלחמתה הקרובה –השואה הקרבה תהיה קשה, שארית הפליטה קומץ קטן עד מאד  שיישאר מן התופת יהיה טהרה קדושה ללא טומאת הסיטרא אחרא –זוהמה.

תם ונשלם מאמר אקטואלי –ישו הנוצרי-קללת יימח שמו וזכרו/  רבי גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט}נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה  איפרגן        

OnLineTech