להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


שמשון ודלילה-כִּי שֶׁמֶשׁ וּמָגֵן ה' אֱלֹהִים" (תהילים, פ"ד יב)-משל ונמשל/מאת הרמח"ל,נמסר לרב הרגלא"ט בצינור הנבואה.

משל/נמשל

ומגלה למענך בזה המאמר,מחשבה ששרתה בהעלם גדול,וכעת מאירה,סוד שמשון ודלילה,וידעת שמשון עליו נאמר כ"י שמש,הרי היה משמש את השכינה הנקראת כ"י,השכינה סוד רוח הקודש,ושמשון רוח הנבואה,סוד הצירוף ו"ה,והיה משקה את השכינה במוחין י"ה,ובכך היה מעטר בני ישראל ,בזכות גבורתו ,בשם יהוה יתברך ,וראית שהצירוף כ"י בגמטריא אות ל", בסוד מגדל הפורח באויר,הרי המגדל הזה סוד מוחין בינה, והבינה פורחת ועולה בסוד נגנזת בפרצוף החכמה,וזה סוד אות י-וד,החכמה אות י,והבינה סוד ו"ד,מכיון שהינה מהוה ד"ו כיונית,נוטלת שפע מאות י"-חכמה,ומעברת את תפארת,אות ו",ותפארת מעבר את המלכות,אות ד",

והרי למענך סוד היחוד,לגלותך,למשוך למענך גילוי ממוחין סתימא,שמשון-אור הדעת, השיג אור הבינה, למג"ד אלקים זכ"ה,והסוד:מגד אלקים,כח המלאך/נבואי ,הנקרא המלאך נזריא"ל,כנאמר נזר אלוקיו/קו נזריאל על ראשו,מלאך ג" ראשונות השפעה דחכמה, סוד ראש,ענינו מגי"ד קמא"ל,סוד המלאך קמואל שמשה משיח ,פגשו בעת עלה להר סיני,קמואל המלאך במידה ונמלא אות מ"ם בשמו , מקובל אות פ"+קול+פ,מקובל זה המלאך ענינו מדרגת לקאפ"ו,קמואל לשון מקלו של האל,מידת הגבורה הקשה,סוד ימא קאפו/קיפאון,ובעת השכינה קפואה מדינים בזכות אור החכמה הממלא רחמה,אך לא יכולה להאיר כיון אור החסדים נגנז ונעלם, עד שיבוא שיל"ה,בסוד אור הדעת בכח הארה הנמשך לעברו מרדל"א בכך מאחד החכמה והבינה קו ימין שמאל,ומה עניין שאין הקוים ,

חכמה ובינה , אין יכולים להתאחד ,עד שהדעת יביאם לכדי אחדות,והרי קו ימין שמאל סוד ג" ראשונות,ביחס לדעת,הינו ז" קצוות ביחס להוריו{ כמשל לחכמה ובינה},אלא אות ו" קצה העליון יונק חלב מטעם פרצוף לא ידוע,וכל כולו חלב,סוד חסדים,ובעת החלב מאיר,אז כל האדמומיות,סוד הדינים ,נשקטים ונעברים,ויוצא שהראש שאיננו נודע,באמצעות עדן-החכמה,נותן לתפארת-הכח למעט את הבינה,וזה סוד עולה קו אמצע,כונס לפנימיות דפנימיות ראש הגנוז,והראש מאריך אפיים לתפארת,ולכן תפארת זוכה למאור אריך אנפין,ח" תיקונים של מוחין סתום מאירים בזה המשיח הרגלא"ט,ח" תיקונים סוד שם עץ חיים,

"כי שמש",תפארת ישראל,ומדבר על מדרגת ישראל העליונה שלמות הכל,והתפארת של ישראל,בודאי יחוד אבא ואמא-חכמה ובינה,"ומגן ה" אלהים",הרי מדבר שעתיד המשיח הוא משה, לאחוז בידו במגן ה" אותיות שם אלהים,אחיזה משמעותה המלביש הפנימי שורה היטב בלובשו,להראות שהגאולה תבוא בדינים קשים,עקב אין ישראל מעלים מ"ן,והעניין - כי שמ"ש,בגמטריא וי"ך לי,הרי הבינה שם לי,באמצעותה עתיד משה "ויך את המצרי ויטמנהו בחול",נטול אות ואו ממילת "ויטמנהו" ,וכתוב:ואו+ויטמן בהיפוך מקובל נאום וי"ט-מראה אור הנבואה,בסוד וי"ט מש"ה את יד"ו ,לגלות את אור ה"אטום",סוד העולם בני חורבן,וכלל הכלים ששמשו בעולמות במשך ששת אלף שנה מתבטלים,כמשל לימי חול המתבטלים בפני השבת-האלף השביעי,

וי"ט מש"ה,מלא ו"או,ומקובל וי"ש האטו"ם אשר בקרוב מאד ישמיד ויכלה מלכות יש"ו י"מח ש"מו ו"זכרו ע"ולמים,סוד המסך הקשה,והמשך בפסוק:ו"יט מ"שה א"ת י"דו,ר"ת מקובל איו"ם+אטו"ם,וראה איו"ם אטו"ם,וואי לישראל מי יצילם ממידת הדין הקשה העומדת לבוא לכיוונם, בכדי למחות ולהכות ערב רב הרשעים המורדים באלקים חיים, יומתו מיתה קשה זה נאום יאהדונהי יהוה לבשרכם חבריא קדישא,עניתי הדרניאל המלאך,"כי שמש",זה תפארת,בסוד תפאר ת",המלכות דמלכות המתחילה לגלות הדינים הלוהטים,"ומגן ה",בגמטריא וז"ה ג"ן ג"ל/לזו"ג נוג"ה,

הרגלא"ט בחידושי תורתו ביר"ר קליפת נוג"ה ובקע"ה,קליפת נוגה חציה טוב חציה רע,ולכן בעת מבוררת אין יכולת ביד הסטרא אחרא ליטול השפע והכלים דטומאה נופלים בסוד הנפילים שהיו עמקים בעת הגלות, ולכן המלכות עומדת להרעיד כללות הבריאה זה נאום יהוה,רעדה,המשיח יבו בהיסח דעת,כמשל הידיעות של התחתונים "בהיסח",בהיפוך בי"ה ס"ח,ושם ס"ח בגמטריא חכם+יה,ומקובל הארת י" חכמה היא חכמת היסח דעת,הדעת מעוברת מהיכל היסח בעליונים,וענינו היס"ח בגמטריא הע"ח,שם ע"ב השורה על אות ו",אור המשיח,ו+ע"ב בגמטריא ע"ח,הכונס למלכות-אות ה",ומקובל הע"ח,

בכך המלכות זוכה להארת ע" פנים של התורה מהיכל "אהבה",סוד ע" בתוך ח"ה ,ועולה כנכתב
,והביטו,"שמשון" בגמטריא ושמ"ש חמישי"ם,בסוד ומשיחי משמ"ש ה" אלהים-המשיח מבוטל בחושיו,הרגלא"ט הינו העב"ד הנאמ"ן מש"ה רבינו רעיא מהימנא,,ועתיד עוקר את קליפת לילית הרשעה,מלא אותיות למד י"וד בשם לילית,וחצה אות י" ומקובל ה"ה+למד+יוד,ומקובל מדליל"ה,להראותך לילית הרשעה הינה היותה רוח השטנית שהלבישה את דלילה שהחטיאה ודיללה כוחו של שמשו"ן משיח יהוה,

וכעת ראו שמשו"ן,בעת נמלא אות מ"ם במילה,מקובל בגמטריא ופנ"ה אלף,בהיפוך הפנוא"ל,הרי שמשון פנ"ה וא"ל זיכ"ה אותו להתעבר בפנימיות הרגלא"ט שתיקן נשמתו זה נאום יהוה,וכעת יוצא לעשות נקמה והכחד"ה בזרע עמלק בפנימיות ישראל יומתו מיתה קש"ה,ורבים מישראל יומתו במלחמה הקרובה,מכיון שבאים מצד החושך,אז אין עיצה להנצל,ויזעקו לאן נלך לאן נבוא,המחשבות ימיתו הרשעים מתוך ישראל,ויתרוצצו/ירוצצו הכלים/נבראים,והקב"ה לבש בגד אדום,סוד גבורה לא ממותקת, ושופך דמנו,ר"ת ו"ד,ואי לישראל שגורמים שחסר אות י מהצירוף ו"ד,ומראה שהמלכות בחשיכה ועתידה להמית רבבות מתוך ישראל, בכדי לעלות מ"ן להמתיקה ולבשמה, והרשעים יזעקו אין מי יצילנו מהתופת הנוראה,"והיינו כחולמים",זה נאום יאהדונהי יהוה מהמרומים,

וביום הזה ראיתם בני ישראל ,את הנקמה הגדולה,למרות שיראה כדין שלם,הרי יהיה חסד בסוד מידת גדולה,מכיון שמהדין הגדול ישראל יצאו לגאולה,והקב"ה נפרע מרשעי עלמא,אני אמית ואטב"ח בחותם ד"ם ,לא ניתן לביטול,הגזירה משתלשלת וכבר ניתנה ביד מלאכי החבלה,ובעת הגזירה יוצאת לא ניתנת להשבה,סמא"ל הרש"ע כלב מרושע,הגיע יומך,הינך נשחט על גבי מזבח הנקמ"ה זה נאום יאהדונהי יהו"ה,מורה על היחוד השלם,היחידה ליחידה,הצירוף י"י בשם יאהדונהי בהיפוך יה"י האדו"ן,כנאמר:פתאום יבוא אל היכלו האדון",פתאום, החלף אות ת",לכדי אות ט",מקובל פטאום - פ"ה אטו"ם,הרי יהיה אטום ,וזה האטום ימית מלכות של איש רשע מאד מאד, שמו "אובמה", והינו גלגולו של עגלון הזהב מלך "מואב", ועניינו אובמ"ה/המואב"י,

ומגלה במאמר סוד גלגול של המנהיג הרשע העומד בראש מלכות אדום,ומלך המשיח הרגלא"ט ישחט את אומתו, ויעלה את "אובמה" הינו בגמטריא מבז"ה,להראות ששורשו מקליפת עמלק האוהבים לבזות את ישראל ולהרחיקם מאמונתם, ולכן יטול המשיח ז"ה מ"ב אותיות, וימיתו את אובמה המואבי ,הוא גלגול המלך עגלו"ן,וכעת הגיע המשיח ג"ל ענ"ו,והאיש משה ענ"ו מא"ד,בגמטריא ז"ה ג"ל ענ"ו והאיש משה –בפנימיותו,מדבר על סוד העיבור,והתחתון העולה לעליון משווה צורה עימו,ויוצא שנשמת גל עלה למדרגת משה,ומקובל גל+משה,סוד אור שמגל"ה,את ש"ם הגל, הוא משיח ישראל מגל"ה ש"יר נאום יאהדונהי יהוה.


תם ונשלם-שמשון ודלילה-כִּי שֶׁמֶשׁ וּמָגֵן ה' אֱלֹהִים" (תהילים, פ"ד יב)-משל ונמשל/מאת הרמח"ל,נמסר לרב הרגלא"ט בצינור הנבואה.

OnLineTech