להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> מאמרים-סתרי תורה >> מאמר-"פתח אליהו ואמר רבון עלמין "

מאמר עולם הקבלה-"פתח אליהו ואמר רבון עלמין דאנת הוא חד ולא בחשבן"/מאת רבי שלמה איפרגן זצוק"ל נמסר לרב גל  טופז לבית איפרג"ן{הרגלא"ט}בצינור הנבואה.

פתח  אליה"ו  והרי  אליהו"  בסוד  מפת"ח הגאול"ה   מהווה הו"א גילוי סודו"ת התור"הדברי" נבוא"ה  לשו"ן הבא"ה אור   אלוקו"תמ"ן  הלא" נוד"ע  , ואליה"ו  אמ"ר    "רבון עלמ-ין" לשו"ן  שהעול"ם  בסוד  יי"ן  -סודות התור"ה  ומ"ה יי"ן  שור"ה בפנימיו"ת  לבקבו"ק אך הינ"ם אח"ד ומיו"חד הבקבו"ק והיי"ן ,

כ"ך העולמו"ת  לשו"ן  העלמו"ת  הינ"ם יחי"ד אח"ד ומיוח"ד  במאצי"ל  יתבר"ך   כנאמר" הנסתר"ות  לה"  יתברך  והנגלו"ת  לנו ולבננו" כלומ"ר  הנסתרו"ת    לשו"ן  העלמו"ת  של העולמו"ת- אור  אלוק"י  שורים   בסוד  "והנגלות" במידות האד"ם  ו"- הנגלו"ת  -חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסו"ד  וזה בודא"י לנ"ו   ניתנ"ה  נו"ן הארת בינ"ה  בני"ן המידות בסו"ד בננו"  ביי"ן אור התור"ה  המידות מתוקנו"ת   לשו"ן  מתיקו"ת  האו"ת ידיע"ת סוד השם המפור"ש  והיד"יעה שהכ"ל  אח"ד כנאמר"   אין    עוד  מלבדו"   הרי  אי"ן שהינו אין סו"ף  יתברך לא מוש"ג   עו"ד  זהו   ש"ם המפור"ש   בסו"ד  השופ"ר כמשל לש"ם האד"ם המשמ"ש  לקריאת"ו  כ"ך  עו"ד  לשו"ן   ע"  י"ד שבעים שמות ה" יתבר"ך  שהינ"ם  "מלבדו" וזמן אמירה נשמ"ע   מ"   לבד"ו,  והרי  מ"ם אור  בינ"ה   ש"ם  ה"  יתבר"ך   הכולל כל העולמו"ת  הנגלי"ם והנסתרי"ם הסותרי"ם והתחתוני"ם  העליוני"ם    והכ"ל  שמ"ו, והו"א  מיוחד  באחדו"ת  מופל"אה,

וזה  עניי"ן   "הריעו  לי"י"  האומ"ר  לבל ח"ס ושלום נטע"ה בדעתנ"ו   ויש לנו  לדע"ת   "הריעו" לשו"ן  הרע"ה  הינה  ל"י"י{המאציל יתברך} ול"א  חס ושלו"ם  רשות נוספת עלי"ו  , הרי  הרשו"ת  הרשע"ה רשו"ת  מקבלת מ"ן הבור"א יתבר"ך   והרשע"ה   אות   ר"יש  שע"ה להראות"ך  שהאות ר"  לא יותר מן או"ת אשר בהיפוכ"ה  שי"ר  הקבל"ה  ובאמצעות הר"ע  ר"צון-  ע"צמי  מגלה האד"ם שה" יתבר"ך  אחד  כנאמר"  שמע ישראל  אדני אלוהינו  אדני  אחד"  הרי  שמ"ע ,-

הינ"ו  ד"ע ש"ם-  ע"   אשר בו כלולים  הרעי"ם והטובי"ם רצון קבלה ורצון השפע"ה  ובכ"ך  תחתו"ם בשכל"ך   ישרא"ל-  גדלו"ת מוחי"ן והשגה בסוד  רא"ש- ל"י    בינ"ה   תחתם  ב"ך  בסוד כ"ב אותיות הבריא"ה   ואדנ"י  מלכות  -תמונ"ת ה"  תפת"ח בפני"ך   דרכ"י ההשגחה שכר ועונ"ש והרי למ"ד  הינך  ששכ"ר  -ו-עונ"ש   הם  אח"ד וכלולים  הם  באות  ו"   תפארת ישרא"ל השב"ח לא"ל  יתברך ויתהלל אי"ן מלבדו כלל וכלל הוא ראשון והוא אחרון ומבלעדי"ו אין אלקי"ם.

תם ונשלם מאמר עולם הקבלה-"פתח אליהו ואמר רבון עלמין דאנת הוא חד ולא בחשבן"/מאת רבי גל טופז לבית איפרג"ן{הרגלא"ט}השבח לבורא עולם.

 

 

 

 

OnLineTech