להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> מאמרים-סתרי תורה >> מאמר- "שמע ישראל יהו"ה אלהינ"ו יהו"ה אחד"
מאמר יחוד -"שמע ישראל יהו"ה אלהינ"ו יהו"ה אחד" ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד  / מאת המקובל האלוקי רבי שלמה איפרגן זצוק"ל-נמסר בצינור הנבואה לרב הרגלא"ט.

ד"ע  אש"ר  שמ"ע   בסו"ד  ש"ם  ע" שבעי"ם שמות  ה"  יתבר"ך  המהווי"ם ישרא"ל  בסוד אותיות  א"ר  של"י והא"ר  מוחי"ן דקדוש"ה    נקר"א  של"י אותיות   י"ש   -  ל"  מוחי"ן בתורת הקבל"ה {ל}שו"ן [ל]מיד"ה [ו]ל[י]ד"[ה ]   הנקראים הללו"יה   נוטריק"ון    הלל"ו  -י"ה  חכמה בינ"ה  המולידי"ם  יהו"ה  - תפאר"ת  ישראל בתור"ת הקבל"ה,

ותפאר"ת  בסוד המילים ת"ו   פ"ה  אורו"ת   הרי פ"ה גילוי החכמ"ה מדרגת  הת{פ}אר[ו]"ת   יולד"ת  פ"ו  העולה בגימטרי"ה אלהי"ם והוא   המצביע על הש"ם אלהינ"ו   בסוד  הצירו"ף  י"   לנ"ו  ה"א הרי הארת החכמ"ה אות  י"   לנ"ו  למידת אלהים  מידת הדי"ן  אות  ה"א   מלכו"ת ובכ"ך   הכ"ל  אח"ד   האות  א"  בסוד פל"א   כת"ר   באמצעו"ת  תפארת  ח"ד נקראת בתורת הקבל"ה  חות"ם  מלכות אח"ד  ,

בסו"ד שרק ב"ה יש הארת חכמ"ה מכל הספירו"ת העליונות שאינ"ם מקבלים אור החכמ"ה  ועל כ"ך מלכו"ת –שורש נשמות ישרא"ל מודי"ם ומשבחי"ם לה" יתבר"ך ברו"ך  שם  כבו"ד מלכותו לעולם וע"ד כלומ"ר  ברו"ך  בסו"ד  כ"ו  ב"ר  העול"ה בגימטריה  תפארת השם המפורש{כ"ו} והו"א חותם במלכות מדרג"ת  ב"ר  בסו"ד ב"ית  רי"ש    בצירו"ף  שי"ר  בי"ת ,-

תפיל"ה וסוד הייחודי"ם  תיב"ה בשפת הקבל"ה ומשו"ם כ"ך  כבו"ד  בסו"ד   כ"ב  + ו+"ד העול"ה  בגימ"  ל"ב   נתיבו"ת החכמ"ה נחת"ם במלכות"ו   וז"ה בוודא"י לעול"ם אות  ל" סוד המוחי"ן עול"ם הבינ"ה  עול"ם הב"א   החות"ם  ו"עד  אותיות  ע"ד  ו" תפאר"ת –אור התור"ה המעי"ד על מלכו"ת ועל זכאות"ה לקב"ל אור התענוגי"ם   האר"ת {ח}כמ"ה [ד]חסדי"ם  וח"ד תפאר"ת  עדו"ת ישראל בש"ל כ"ך נקר"א  בספר"י הקדו"שה .

תם ונשלם מאמר יחוד-"שמע ישראל יהו"ה אלהינ"ו יהו"ה אחד" ברוך שם כבוד מלכותו לעולם/מאת המקובל האלוקי רבי שלמה איפרגן זצוק"ל-נמסר בצינור הנבואה לרב הרגלא"ט.

 

OnLineTech