להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> מאמרים-סתרי תורה >> מאמר -"ביאת המשיח"

מאמר  -"ביאת המשיח"/דברי  נבוא"ה   הנאמרים   מאת המקובל האלוקי רבי שלמה איפרגן זצוק"ל-נמסר בצינור הנבואה לרב הרגלא"ט-כביאור  למאמר "ביאת משיח"  פרשת שמות  ספר הזוהר הקדוש.

 ד"ע אשר רבי  שמעון בר יוחא"י {רשב"י}אשר  נשא  ידי"ו  ובכה  ואומר  אוי  למי שיקרה באותו  זמן  ואשרי  למי  שיקרה ויוכל  להמצא באותו זמן" הרי  "אוי"   לשו"ן  מידת הדי"ן הקשה  זה"ו  שמ"ה המצביע  על  נידו"י  ועינו"י זהו סוד"ה אשר עם ישרא"ל זה מנת  חלק"ו יהי"ה לקרא"ת התגלות משי"ח  ובאומרו" "למי  שיקרה"   בסוד  אות   ש"  -  יקר"ההאר"ת  האבו"ת  אות  ש"  בתורת הקבל"ה החותמי"ם  אור   מ"י –חמישים  שערי בינ"ה בשכינה   "יקרה" שמה בתורת הקבל"ה ,

הנידו"י והעינ"וי  עק"ב  אור  משי"ח המלווה בדיני"ם רבי"ם   עלי"ו נאמר  "ויכל להמצא באותו זמן" כלומ"ר  באותו זמ"ן  הדיני"ם- אשר הארת החכמ"ה משיכת"ה  על ידי מלך המשי"ח  גוזרת   "ויכל"  לשו"ן  כלי"ה והרס וזה  זמ"ן  קש"ה   "להמצא"  בעול"ם להלל"ו  שאי"ן  אומ"ץ  האמונה שורה בליב"ם,ועל כ"ך נאמר   כשיבא"   הקב"ה   לפקו"ד בסו"ד  פקיד"ה  לשו"ן  פקוד"ה  ללא יכולת בחיר"ה הנשללת מ"ן  הנברא  ואי"ן  תהליך התשוב"ה באותה ע"ת  יתאפש"ר  וזה"ו האילה שהינה שכינ"ה  בסו"ד    פ"לא  י"  לה הארת חכמ"ה  הנקראת  פל"א  בסוד   אל"ף כך שם החכמה בתורת הקבלה ספירת אלפי"ם אות  י"  חותמ"ת  בשכינ"ה  ל"ה לשו"ן  הללוי"ה  , 

ובאותה  ע"ת   "לא יהיה נמצא צדיק" ויש להבין זה הדבר היש תלמידי חכמים מופלגי"ם וכל עולמם  תורה ומוס"ר  אך הזוהר הקדוש  אומר  "לא יהיה נמצא צדיק" ומתכוון שצדי"ק במדרגת   יהי"ה   השורה במדרגת י"ה   י"ה  חכמה בינה  ל"א  יהיה בעולם ע"ד התגלות מל"ך המשי"ח שזאת מדרגת"ו כנאמר " כבודי לאחר לא אתן"[ישעיה מב, ח} הרי  כבוד"י  בסוד המילים    יו"ד   כ"ב ו-כ"ב  + י"וד – ל"ב  נתיבות החכמ"ה  בגימטריא  -  הארת משי"ח  אשר שמורה רק עבור"ו  בסוד עיבור"ו  ול"א  לאח"ר –

כלומר יזכ"ה מלך המשיח  לראות את  פנ"י  ולא אחור"י כבעבר  כנאמר "וראית את אחורי ופני לא יראו"הרי וראי"ת  אות  ו" מש"ה  הנקראת  "ראית"בסוד המילים   ראה"  או"ת   בעב"ר זכית לראות  "אחורי"  -הפש"ט  והגלו"י בבריא"ה  ולא  עמד"ת  בדעתך איך מגול"ה אנוכ"י בכל נבר"א באופן פרטנ"י , 

אך בגאול"ה האחרונ"ה   "ופני  לא  יראו"  כלומר  "לא" שהינו אין סוף יתבר"ך   יראו" לשו"ן יראה למש"ה  פ"ני  בסוד  פנימיות הנבראי"ם ואיך ה" יתבר"ך  מגל"ה עצמ"ו  בתו"ך  טבע"ם, וזו  " אין חדש מתחת לשמש"  כלומר באמצעות  "חדש"  לשו"ן חידושי  התורה אשר מלך המשי"ח   שהינ"ו  מעל"  השמ"ש לשו"ן שמבצע מעי"לה כנגד  טבע"ו בעל רצו"ן הקבלה ומבטלו ביטול גמו"ר בכך  י"ש חידוש  וי"ש  זה  ש"י עולמות השמורי"ם לעולם הבא לצדיק ועול"ם הבא עולם הגאול"ה וש"י עולמות מגולי"ם בעת שמשי"ח צדק מגולה ויש  לדע"ת משמעות עולמו"ת   לשון העלמו"ת ונסתרו"ת התורה אשר באמצעות מדרג"ת  "שי"  המשיח ילמ"ד הנבראי"ם   הדרכים להכרת וידיעת הבורא כנאמר  "וידעת את ד' אלוקיך" הרי  "וידעת"  לשו"ן עובד"ה  ולא אמונ"ה את אלוקי"ך - 

מידת הדי"ן  משי"ח  אשר ילמד הנברא שכל הר"ע בעצם טו"ב הנוע"ד לתיקון הבריאה,  וזה שנאמר   "מתחת לשמש" כידוע לחכמי הקבלה  "תחת"  דין בתורת הקבלה  ומשי"ח  שמש נקרא  הרי  משי"ח מעל לתח"ת{מידת הדין} והינ"ו  רחמי"ם בסוד המילים  רי"ח   מי"ם   חכמה  דחסדים ובכך שיוד"ע שורש רוחני{לשו"ן  רי"ח} של דבר גישמ"י{לשו"ן גשם ומים} יחתום בהירו"ת והבנת מבנה ההשגחה שכר ועונש במוחי"ן הנבראים, 

ועל כך נאמר שעד התגלות המשי"ח המצב יהיה רבו"י מלחמו"ת ורבים מבני ישראל ימו"תו בשלבי"ם  טרם הגאולה השלמה כנאמר "ואביט ואין עוזר"  כלומר  "ואביט" אות  ו"  מלך המשי"ח  מכוס"ה  ולכן אומר "אבי"ט  לשו"ן  חוץ  בטרם הוכ"ר  מטעם העם  ולא  "מבי"ט  אחר שמכירים במשי"ח צדק  ואז  יפע"ל פעולתוי"ו  ורשבי" ,

על זה אומר  "וכמה צרות על צרות יהיה לישראל" כלומר  ו"  כמה  ובזמן אמירה  נשמע  ו" קימה הרי ע"ד שמלך המשי"ח אות  ו" בתורת הקבל"ה  יזכ"ה  לקימ"ה{מוחין שלם} הוא נמצא במצב  "שינ"ה  לשון  משנ"ן  ומבצע פעולותי"ו  בכיסוי והסתר   והצרו"ת  על צרות צרות של עם ישראל  אשר מונחות  ע"ל  צרו"ת שהינו מלך המשי"ח שורש נשמות ישראל ו"אין {עוז}ר" ,-

בסוד   עו"ז  התורה זהו שמה אשר יש באפשרותה  למנו"ע הפרעו"ת בימי  טרום הגאולה השלמה חוץ  מתורת משי"ח  בסוד  אורות משי"ח  ומשום כך נכתב  "וצרפתים כצרוף את הכסף  ובחנתים כבחון את הזהב"  כלומ"ר   וצרפתי"ם בסוד המילים  צי"ר  פתאי"ם הולכים שולל אחרי ייצ"ר  הר"ע  ואין עושים תשוב"ה כנאמר  "רשעים גם על פתחו של גיהנום אינם עושים תשובה"  והרי   רצו"ן הקבלה רשעי"ם לשו"ן  מרשיעי"ם   את לומדי התור"ה באותה  ע"ת  בכך  שתורתם ואלק"י  ישראל אי"ן  תועלת  בזאת העבוד"ה  חס ושלום, מפגינים כלפיהם שנאה גלוי"ה  ונוטלים מהם שכר  לימוד"ם  וזה  סוד - 

" כי נגע בכף ירך יעקב"  כלומר  הרגש  הטינ"ה והניקור בטרם בוא גואל צד"ק  יהפך בעם ישרא"ל למכת  נג"ע  מה נגעים מתפשטי"ם כך נג"ע  נידוי  חכמי התור"ה  הנקראים  "ירך" על שם רכות"ם  ודרך המוסר החותמים בפנימיות  מידותיהם   תוקצה מחמת המיאוס על ידי רבי"ם " ובגמרא מסכת סוטה אמרו: "בעקבתא דמשיחא חכמת סופרים תסרח" כלומר  נכון לפרש  תסר"ח  בזמן אמירה נשמע  "לא תצרך" העם  ידכ"א ויינדה לומדי התור"ה ויטענו רחמנא ליצלן שאין צור"ך וככל  שתפח"ת  יוט"ב  המצב   וה" ישמרנו כי כל העם שגג"ה , 

ומן זה הדבר  רבי"ם מבני ישראל אשר יתקוממו לשו"ן  יצאו כנגד תורתו  ימותו מן מכת החוש"ך והחוש"ך  הוא  גילו"י  משי"ח  ברבים אשר עבו"ר האפיקורסי"ם אשר רבים הם  נחש"ב חוש"ך  לשו"ן   חשיכ"ה ועירעור דעת"ם בכך שמבינים שכל  חייהם שר"ו באפיל"ה בעוד חשב"ו עצמם באו"רה  אך לא של תור"ה אלא  קליפ"ת  יוו"ן אשר עובדי"ם לה וזה סוד "[ע]ג[ל]  [ה]ז[ה][ב]" -  העלב"ה  של  הע"ם כנגד  הצדיקי"ם  ועל כך אחרי"ת הימי"ם בסוד  הם  אחראיי"ם  בהתנהגותם כלפי לומדי התורה  על  המומי"ם{חיסרונות} ומצב הרדו"ד והכפירה האיומה הרוחשת כנג"ע שאין עליו כל שליט"ה{חס ושלום} ,

ודע לך ודבוק  וקשר דעתך אשר עתידיים הם לתת די"ן  על מעשיה"ם  לא שונה מן אומות העול"ם המצירים לישראל בגלות"ם   וזה סוד  ער"ב  ר"ב מרבי"ם  סיכסוכים וקושיות בלומדי התור"ה ועורבי"ם בעת  הסמוכה לגילוי משי"ח  ותוקפים אף מתפללים בבתי   תפיל"ה ואוי לבוש"ה והיא נורא"ה והעונש איו"ם ונורא  כלומר  מדרגות  איו"ם  בסוד " ואימה בלב הגויים ידליקו" כלומר "ידליקו" הללו מתוך עם ישראל ער"ב רב" הם יצאו כנגד משי"ח  ויסיתו   הגויים כנגד"ו  נורא  עקב  "אימה  בליבם"  על שהבריא"ה מהפכת סדרי"ה ויעשו בו לחימ"ה ובהמשך נברר סודותי"ה,   ורשב"י על כך אומר  -

"וכל העמים  ומלכיהם  יתיעצו  יחד  עליהם ומעוררים כמה גזירות רעות" ויש להבין "יתיעצו  יחד"  לשון התייעצות  וייחוד הכוחו"ת בי"ן אומות העולם גויים אויב"י ישרא"ל וערב ר"ב  ק"ו שמאל  אשר מתאחדי"ם יחדי"ו להבי"ס קו  ימי"ן לשו"ן המאמיני"ם ותומכי"ם בפעולות מלך המשי"ח , וזה צרות על צרות והאחרונה משכחת הראשונה" הרי  האחרונ"ה   הגלות האחרונ"ה והעומדים בראשה ומריעים לישרא"ל בעלי התור"ה תורת ישראל אמת יחידה  הינם מלכות אדו"ם "א{חרונ}ה"  לשו"ן   חרו"ן אף ודי"ן שינאה ונטירת טינ"ה כנאמר  על יד"י רשב"י{הקדוש} "הלכה היא - עשיו שונא ליעקב"  כלומ"ר הלכ"ה  לשו"ן השנא"ה הולכ"ת ובא"ה ולעול"ם לא נפסקה ולעו"לם לא תפס"ק אך תפסק  בעת התגלו"ת הגוא"ל  הלובש חרב מלחמ"ה   וזהו  עשי"ו  לשו"ן   עושי"ו –

היהודים החיים בגלו"ת ותומכי"ם בממלכת אדו"ם ובוגדים בישרא"ל ולא תומכי"ם בבתי תלמו"ד וישיבו"ת  ומגדילי"ם את כ"ח הסיטרא אחר"א והם אויב"י משי"ח והוא בגאולת"ו לשו"ן התגלותו  יגזור בה"ם ביח"ד עם  הגויי"ם החוברי"ם כנגד ישראל" ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ {זכריה י"ג}הרי  מ"ן  האר"ץ  -לשו"ן  עריצות ממלכת אדו"ם  רוח הטומא"ה  האוטמ"ת את  חירו"ת ישראל המצפי"ם לגאולה השלמ"ה "ואת" זאת שם השכינה הקדוש"ה  אשר חרו"ן אפ"ה  ייחתם ביהודי"ם אשר בוגדי"ם בתורת ישרא"ל  ועשו   עצמ"ם  אלהי"ם אחרים סמא"ל  אד"ם השליט על אדם אח"ר הם ייכחד"ו  ולא ייזכ"ו לראות הגוא"ל וזהו שנאמר- 

"יתראה עמוד אש עומד ממעלה למטה ארבעים יום וכל העמים שבעולם יראו אותו" "ע{מ}ו[ד] א[ש]"-  שמ"ד  פרעו"ת בכל העמי"ם   והם  ירא"ו  לשו"ן יראה ופח"ד עקב  "אותו" הוא מלך המשי"ח אשר ידע"ו שהוא גוזר בהם שמדות והכחדו"ת ואין ה"ם יכולי"ם לו"  כנאמר  כי שרית עם אלהים ועם אנשים ותוכל" (שם כח).

כלומר  שרי"ת  לשו"ן שארית  מועט"ה אשר תשאר עקב  מידת הדי"ן אלהים{יתברך ויתהלל} אשר מלך המשי"ח באמצעותו "יכלה"  לשון"  "תוכל"  את  האנשי"ם אשר יוצאי"ם מעד"ת  ישראל ובוגדי"ם בתורה הניתנה מהר סינ"י  וזהו סוד העלייה והיריד"ה  מלך המשי"ח   -עליי"ה לשו"ן העלמות ונכס"ה  ויריד"ה  לשו"ן  רוד"ה הורג ועושה מלחמה בגויים ובער"ב רב" ובזמן ההו"א    הזוהר הקדוש אומר "יתעורר מלך המשיח" ויש לדעת"  "יתעורר" לשו"ן מערע"ר  דתות אחרו"ת עקב אסונו"ת הפוק"ד וגוז"ר בהם  ואז  "יתעורר  מלך המשיח לצאת מן גן העדן" כלומר יצ"א מן מידת החס"ד ונכנ"ס  לגיהנ"ם-

מידת הדי"ן הקש"האש אוכלה א"ש ובאמצעות שמו"ת קוד"ש גיהנ"ם בסוד  המילים  מג"ן  י"ה  משיח ייג"ן על הראויים להגנ"ה מתוך עם ישרא"ל וילמדם  י"ה  חכמה ובינ"ה    אך ללא ראויים "מגונה"   -לשו"ן  נמו"ג  -משיח יימחה זכרם מעל פני האדמ"ה,  והמקום  הוא  "קן ציפור" בתחיל"ה שרה בגן העד"ן מקום הצדיקי"ם הקדושי"ם הלימד"ו אותו סתרי תור"ה השם הקדוש  -שופ"ר מש"ה-  בסוד המילים -ש"ם  ה"  שור"ף-  אשר באמצעותו יבצ"ע דיני"ם קשי"ם בגויים  ולאחר מכ"ן שורה ב"קן לשו"ן  "קנוניה "  כנאמר   נגד ה" ומשיח"ו הרי  "נגד" בסו"ד  ניגודי"ם  הקליפה החיצונית מתוך בני ישראל ערב ר"ב חוברים   לאומות העול"ם  "ויוצאים" ובזמן אמירה נשמע   "יועצים"  לרכוש רע"ה כנגד תורת ישרא"ל והמשי"ח  אשר תפקיד"ו ללמד"ה   ,

והקנוני"ה   משי"ח   יהפ"כה ל"נקמה"   אותיות  ק"ן   מ"ה   אד"ם  עולה בגימטריה  מ"ה   משי"ח נקרא  שפת  הקבלה {א}דם  {ד}וד   {מ}שה   הוא  יבצ"ע  "קנוני"ה כנג"ד   ק"ין   לשו"ן  קנוניה מדרגת עמל"ק, וביום ההוא  "שהמשיח יצא לשם  יתרגז כל העולם  וכל בני העולם יתחבאו  בתוך מערות ובקעות שבאבנים"  הרי  משי"ח יוצי"א לפוע"ל באמצעו"ת מחשבת"ו -חידוש"י תורת"ו   את זעמ"ו  וזה "יתרגז כל העול"ם   בסוד   יתרג"ז  בזמן אמירה נשמע"  "יתרכז"   ו"ריכוז"   כל "העולם"  לשו"ן  העל"ם  סוד  התורה והקבלה העול"ם העליו"ן מרכבות הצדיקי"ם והמלאכי"ם וה"  יתבר"ך בראש"ם אשר מרכזי"ם עצמ"ם במחשבת המשי"ח והוא  כ"לי מטעמ"ם לבצע דבר ההשגח"ה העליונ"ה  ,-

וזהו סוד "יתחבאו  בתוך מערות ובבקעות שבאבנים" כלומר הסיטרא אחרא   "יתחבאו"  לשו"ן  ייכנס"ו  ויחקר"ו בתוך -מערו"ת-    אותיות  -ר"ע  מו"ת - תורתם השקרית  שפ"ת כשפי"ם לבצע לחימ"ה כנגד המשי"ח כגון המצרים המכשפים שפעלו כנגד מש"ה   "ובבקעו"ת  בסוד המילים "בקיא  באות"   המכשפים הבקיאים בייסודות הטבע  והכישוף  "באבני"ם  וזה סוד"  והסרתי את לב האבן מבשרכם"  והייצר הרע  המכשפים"   אבני"ם  נקראים בשפת הקבלה  והייצר  הרע"   אב"ן   הוא ובתו"ך הל"ב מתרץ קושיו"ת  לשו"ן  אבן קשה שלא יורדת מ"ן הל"ב ,- 

וזה   "והסרתי" אות  ו"  מלך המשי"ח  בתורת הקבלה  "הסרתי"  לשו"ן  הייסר  את  הייצר הר"ע אומות העולם  ואמח"ה זכרם מעל האדמ"ה וזהו  מ"בשרכם"   לשו"ן   ממלכת אדו"ם "הבשורה"  השיקרית תורתם הנבזי"ת המפיצים בכל רחב"י העולם אכחיד , "ולא ייחשבו להנצל"   לשו"ן  התנצלות  אשר  ל"א יירצו להודו"ת על טעות"ם   וזה  עוז פני"ם לגיהנם עו"ז  לשו"ן  זוועו"ת שמלך המשי"ח באמצעות פני"ם  הגיהנ"ם-  שורש הדי"ן  הקשה  יבצע באומות העול"ם  שפטי"ם   "[כב]צאת ישראל ממצרים"  כלומר  באמצעות  כ"ב אותיות  תורת ישראל הקדוש"ה משי"ח יעשה כל המלחמ"ה ועל זה נאמר " בהבל פיו יהרוג אדם" הרי  בפי"ו  של  "הבל" אשר מש"ה  רבינו גילגולו ,

משי"ח שהינו  מש"ה הוא  יהרו"ג   "אדם" דסיטרא אחר"א  הנקרא "מאד"  -מלאך המו"ת  זהו שמו בתורת הקבל"ה  והינ"ו   ממלכת  "אדום"  אוי להם מיו"ם הדי"ן  מי ייציל"ם  מאש השורפ"ת ומשבר"ת  ממשלות ושרי"ם  , וזה  שנאמר על    משיח  "הדר  גאונו"   כנאמר "הדר הוא לכל חסידיו{" תהלים קמט} כלומר ה" יתברך ויתהלל אין מלבדו כלל וכלל "הוא" בסוד נסתר ולא נוד"ע  אי"ן סוף בעל כל הכוחו"ת כול"ם   וחותם   "גאונו" וזמן אמירה נשמע  כח  "הנהגתו"  במשי"ח צדק, 

וזה סוד  "כאשר יקום המשיח ויתגלה בארץ הגליל"   ואר"ץ    מלכות  ה"  בתורת הקבלה  וגלי"ל  בסוד המילים  לי"ל   ג" ביו"ם  שליש"י   ויו"ם  ספירה ושליש"י בינ"ה  ומקובל  ספירת בינ"ה  כגון כך -  חכמה {בינ"ה}-  ודעת  שלוש {ג"} ראשונות על פי תורת הקבלה  ויו"ם  חס"ד לישרא"ל   ואיו"ם  ואימ"ה  לגויי"ם  ולמורדים במלכות  ה"  יתברך אוי להם  משלהב"ת משי"ח  כל בכית"ו  בסוד  כ"ב אותיות באמצעות  הללו  כלי"ם  יחריב  העול"ם וישרא"ל  חירות"ה  מתוך מפלה והכחד"ה משי"ח  מולידה ומביא"ה ליד"י הגשמ"ה.

תם ונשלם מאמר  -"ביאת המשיח"/דברי  נבוא"ה   הנאמרים   מאת המקובל האלוקי רבי שלמה איפרגן זצוק"ל מאת המקובל האלוקי רבי שלמה איפרגן זצוק"ל-נמסר בצינור הנבואה לרב הרגלא"ט.

OnLineTech