להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> מאמרים-סתרי תורה >> מאמר-"סוד החלום הנבואי"/כ"ק הרגלא"ט

מאמר-"סוד החלום הנבואי"/מאת כ"ק הרגלא"ט

דע לך אשר הגאולה השלמה בירורה נשלם בכח החלומות ,בסוד הנאמר "ו-היינו כחולמים",הרי לך בגאולה השלמה בסוד אות ו" {סוד הקבלה הנבואית קבלת הצירופים}כנאמר על המשיח "קן ציפור" בסוד האותיות נ"ר פ"ו יק"ץ,הרי נ"ר בסוד נ"שמה ר"וח של הגואל יק"ץ{לאחר השינה}-ובכח שם פ"ו העולה אלהי"ם יאמר לישראל והיינ"ו כ-חולמים,בסוד אות כ"ף סוד הארת כתר הינה שורש החלימה,-

ויוצא אשר חלום אמ"ת,בסוד בטרם האדם יודע משמעות החלום אז הינו מ"ת,חסר חכמה,ולאחר שמתוודע לחכמת החלימה הנבואית נחתם בפנימיותו אות א" וזה חלום א-מ"ת,בודאי והיינ"ו עולה בגמטריא וכהנ"ו,הרי הכהנים בבית המקדש כוחם הנבואי על ידי שהינם כחולמים,הרי באמצעות הכח הנבואי אשר יונקים מפנימיות החלום הינם לוח-מי"ם לגילוי השכינה,-

והרי לך סודי הסודות הכהנים נוטלים לו"ח כתיב"ה ומציירים על גביו אותיות מי"ם העולים מל"ך,מ"וח ל"ב כ"ליות,ומאחדים כל האיברים בצורת פ"י העולה בגמטריא שע"ר שמוני"ם שזה אותיות ומעש"ר ישנים,הרי הכהנים בבית המקדש כונסים לישו"ן בשע"ה עש"ר ובכך ש"ר ע" פנים של התורה{מטטרון}נגלה עבורם{ומעברם}בסוד החלימ"ה,-

וזה והיינ"ו כחולמי"ם גם וכו"ח נו"ה מילי"ם,הרי יש לדמיין בטרם החלימה את שם נו"ה נ"ון ו"או ה"א העולה בגמטריא ק"ו קש"ר י"ג בסוד "קשרק גוי",וזה סוד קשר"ק{סוד כוונת השופר}אשר לכהנים כל חלומותיהם אמת בכך משברים הם מלאכי חלומות שקרים מלאכי גו"י,{על שם גו"י כתות האחראים על חלומות אומות העולם הטמאים},-

ובכח תקיעת קשר"ק הכהנים משברים כ"ח המסמ"א{מעוור}זהו המלאך סמא"ל הרשע אשר מעלים מהתחתונים ישראל צדיקים קדושים אוצרות גנוזים של רזי התורה ,וביום ההוא "והיינו כחולמים" כאשר ישראל צדיקים יגלו שכל הגאולה תבו"א באמצעות חלימ"ה,אמן ואמן .

מאמר-"סוד החלום הנבואי"/מאת כ"ק הרגלא"ט

OnLineTech