להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


בס"ד

ישוע הנואף הנוצרי/מאת רבי שמשון מאוסטרופולי הי"ד/נמסר בנבואה לרב הרגלא"ט,נכד המקובל האלד"י רבי שלמה איפרגן זצוק"ל

וחסיד קדוש הרגלא"ט,ידעת זה ישו"ע י"מח ש"מו ו"זכרו ע"ולמים , הינו נוא"ף סוד אפו"ן/א"ף או"ן,בעל תאוות הכעס והניאוף, ופועל או"ן,ומתוך שמ"ו מגולים רזין עלאין על שורש נשמתו הטמא"ה ,השורה בק"ן הצוא"ה,והבט מלא שמו י"וד ש"ין ו"או ע"ין, ומקובל אנ"י שדו"ן עוי"ן לתורת ישראל אמת יחידה,להראותך זה ישו"ע הנוצרי הינו שדו"ן הנעשה בעת אבי"ו שפך זר"ע לבטל"ה ברעייתו היתה שפחה וזנתה,ונולד בכך "אני שדו"ן עוי"ן,סוד י"וד ש"ין ו"או ע"ין,וראה זה הטמא שנ"א דיו"ן ועיו"ןבתורת ישראל, בהיפוך אנ"י שדו"ן עוי"ן,עקב ישו"ע טיפ"ש , יצא מאביו "ט"יפה "ש"ל "נ"ואש,ר"ת שט"ן,

והנה יש"ו,מלא ש"ין+י"ו,בגמטריא או"י שט"ן/{ה]וא שטנ"י,בעל שטיו"ן אפ"ל,ומהוה קליפת עמלק קליפת השכחה,ושורשיו של ישו"ע י"מח ש"מו ו"זכרו ע"ולמים , בהיפוך ושמ"ו חזי"ר כ"ל עמי"ם,להראות רוחו של ישו"ע רוח המתעברת בחזירים הנאכלים על ידי אומות העולם הרשעים,ויוצא השוטה חותה גחלים על ראש"ו,דאומות שוחטים החזי"ר הנה שוחטים רוח"ו של ישו"ע,ורק התחלתי חסיד קדוש הרגלא"ט ,משיח ונביא הש"ם ,לגלות למענך אנוכי רבי שמשון מאוסטרופלי,רזין עלאין,וראה,כתוב ומלא שמו של החזי"ר י"וד ש"ין ו"או ע"ין,ובהיפוך נידו"י אי"ש עו"ן,הנה ישו"ע הינו אי"ש השורה בנידוי, א"ף בק"ן הצוא"ה,והוא מהוה קליפת יו"ן/ההשכלה הכופרנית,


ולכן נוד"ה על ידי התנאים הקדושים,ודע לך הרגלא"ט,מגלה לך סוד גלגולים השורים בפנימיותך ,התנא האלד"י רבי יוסי הגלילי,בגמטריא שפ"ו,ובזה השם משיח דוד ב"ן יש"י, בגמטריא שפ"ו/הוא אתה הרגלא"ט בעל "שם אלהי" בגמטריא שפ"ו/משה אל"י מדבר ואומר בנבואה,יבוא לשחוט את זכר ישו"ע לתמיד,והנה שם שפ"ו סוד משיח ישראל בקדושה,שפ"ו בגמטריא זה רב"י ג"ל גם בני דויד,ועולה כנגד כח הטומאה סוד " ישוע",


להראותך זה כנגד זה עשה האלקים יתברך,אור ישראל שם שפ"ו, בגמטריא "רבי גל ב"י ז"ה מגן דוד"/ברב"י ג"ל מגן דוד הטוב ,המשמיד ועוקר בכח הגמטריא את ישו"ע הנמחה בזכות שם שפ"ו,בגמטריא צפו"ר עש"ר,סוד הרגלא"ט צפו"ר היחיד"ה,בעל עשר ספירות עקודי"ם,בסוד ע" קודי"ם/שמות הבורא, יתעלה שמו לנצח וע"ד,ובכך הנוצרי "מוכה" עולם מומים שחור"/י"מח ש"מו ו"זכרו ע"ולמים,אש שחור"ה נוגסת ברוחו הטמאה ואין ק"ץ לסבלו ,אינו עולה לעולם ממדור אבדו"ן ,


ועבורו ישוע"ה,נוטריקון י"מח ש"מו ו"זכרו ע"לבון ה"נאיפה,מלא י"וד ש"ין ו"או ע"ין, ומקובל ישו"ע הטמא מודיענו מהיכלות הגיהנם הדבר הבא: ועונש"י די"ן/יש"ו די"ן עו"ן,ודעו להבות המדור"ה שורפות את נשמתי ורי"ח הצוא"ה נוצ"ר בפ"י, עקב ת"ורה שקרית+נוצ"ר,ומקובל הנצרות שקרית, וסופה להעלם ולהמחות מהעולם בקרו"ב, בכח רזי התורה שהמשיח הרגלא"ט הקדוש מגלה לישראל ומרומם תורת מש"ה אמת יחיד"ה,זה סוד הגוא"ל נאום יאהדונהי יהוה,


ומגלה לך הרגלא"ט, אנוכי רבי שמשון מאוסטרופולי ,מסוד הגלגולים המעוברים בך,,וראה התנא האלד"י יהוש"ע בן פרחיה הקדו"ש,הוא היה זה שגירש את ישו"ע י"מח ש"מו ו"זכרו ע"ולמים,והנה הסוד הגדול,וידעת הרגלא"ט סבתך היקרה אשת רבי שלמה איפרגן הוא הסבא מימונא, עונה לשם פרחי"ה,בחינת פר"ח י"ה/חכמה ובינה,ופה נאמר יהושע בן פרחיה,זה סוד נשמת אביך חיים, הוא בן פרחיה,ויוצא רבי יהושע בן פרחיה התנא האלד"י,הוא נשמת רבי חיים בן פרחיה,אביך הרגלא"ט,והנה בעבר אביך השלם והצדיק רבי חיים בן פרחיה,הוא רבי יהושע בן פרחיה,גירש את ישו"ע הטמא היצא לתרבות רעה,


וכעת הינך הרגלא"ט שהינך נער "חכם אלוהי פר"ח י"ה,יצאת מאת "חיים בן פרחיה" ועולה בגמטריא שווה,וכעת לא רק שתגרשו את ישו"ע י"מח ש"מו ו"זכרו ע"ולמים,אלא כעת תמיתו את רוח איש הנוצרי/יש"ו הנאצ"י,ותמחו זכר עמלק הרש"ע,סמא"ל/מלכות רומי נאבדת במהרה על ידי מכות א"ש עין לא ראתה זה נאום יאהדונהי יהוה,תם ונשלם השבח לאל בורא עולם.


תם ונשלם-ישוע הנואף הנוצרי/מאת רבי שמשון מאוסטרופולי הי"ד/נמסר בנבואה לרב הרגלא"ט,נכד המקובל האלד"י רבי שלמה איפרגן זצוק"ל

OnLineTech