להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


תיקון-א

"י" תיקונים:משה ואהרן בכהניו ושמואל בקראי שמו" (תהילים צט, ו)/ מאת המקובל האלד"י רבי שלמה איפרגן,נמסר לנכדו הרגלא"ט בצינור הנבואה המאירה.

א"

אשריך נכדי,תורה חדשה מאתי תצ"א,ומגלה למענך י" תיקונים- גנזי עליון,כנאמר "משה ואהרן",הרי מש"ה רבינו והארון ברית,סוד הארון הקודש,בכך המשי"ח "בכהניו",מרומם השכינה על ידי י"ב כונ"ה,וכידוע תפארת ישראל ענינו י"ב צירופי שם יהו"ה,ועל ידי הגיית השם המפורש והטייתו בכלל י"ב צירופים,בכך ו"שמואל בקראי שמו,

הרי אות ו",סוד משה,שמ"ו מידת א"ל,ולכן בקראי שמ"ו",בעת משה קורא בשם ה",בכך מעורר צד שמא"ל דגבורה ומוחה סמא"ל הטמא נאבד ונעקר במהרה זה נאום יאהדונהי יהוה,וזה הנאמר שקול שמואל כמשה ואהרון,הרי בעת רוח אלקים שקו"ל ,בסוד משמיע "ש" קו"ל,הארת האבות בעולם,אז זאת הרוח נקרא שמ"ו א"ל,הוא המהוה קול הנבואה המתעורר בעולם,וזה "כמשה ואהרון" שמתנבאים,כך כל ישראל זוכים שרוח הנבואה שקולים כמותם,ותשרה התורה העליונה בנפשם ותאיר עינהם.ב"


הבט נכד אהוב,"משה ואהרן",בהיפוך מקובל משה הנור"א,וכידוע ספירת תפארת,עץ החיים,על פי הקבלה נקרא נור"א,ועל כך נאמר משה הנורא בכהני"ו,ושמ"ו א"ל,הרי שמו של המשיח בכח מידת א"ל ,נפו"ץ בישראל,בסוד שמך הרגלא"ט נכדי , ידוע בכללות ישראל זה נאום יאהדונהי יהוה אדני,ובכח שמך הנפו"ץ, הינך מגלה הצופ"ן של התורה החדשה מאתי אלקי ישראל תצא זה נאום יהוה,"בקראי שמו",הרי שמ-"ו" של משה ,סוד אות ו"או,בגמטריא אהב"ה,ועל כך נאמר שהמשיח שוקל ושופט ישראל באהב"ה,ובכך ממתק ומבשם קו שמא"ל-הגבורה.ג"


ראו ראו מלכא משיחא מחדש התורה,עין לא ראתה חידושים כגון חידושי הרגלא"ט , נכדי בוצינא קדישא זה נאום יאהדונהי יהוה,"משה ואהרן",הסוד:מ"ם ש"ין ה"א,ומקובל ה"א שמני"ם,להראות על ידי ה"א חכמות,סוד פשט רמז דרוש סוד הצירוף,זה ה" מילים,בכך המשיח מגלה אות א"לף,סוד פלא בפנימיות הבריאה,וזה "בכהנ-י"ו,אותיות י"וד ו"או,בגמטריא ג"ל+בכה"ן,ומקובל בכה"ן ג"ל,דייקא בזה הכהן ,הוא המשיח,גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך,"ושמואל בקראי שמו",בהיפוך ושמ"ו ש"ם בוקריא"ל,-מלאך הגאולה,המבשר בוק"ר{-חירות},מטעם א"ל{-חסד}בנמצא,ישראל צדיקים זוכים לחכמה עליונה המשמידה ומוחה סמא"ל הרש"ע,זרע עמלק נעקר ונאבד במהרה זה נאום יהוה.ד"


ראה נכדי,משה ואהרן בהיפוך הוא שם הנ"ר,והרי משה ואהרן הינם מהוים נשמתך הרגלא"ט,הנקרא הנ"ר העליון,נוטריקון:נ"שמה ר"וח,בהיפוך חרו"ן מש"ה המשמיד ומכלה אומות העולם הרשעים בתחתונים,ובעליונים את המלאכים השרים:סמא"ל ,גמגימא ,אמון מנוא, נחשיאל ,אסימון , וסמרא"ל,עולים בלהבת המדורה ונשחטים על ידי גילוי רזין דרזין זה נאום יאהדונהי יהוה אדני,

מי יכול לך נכדי הרגלא"ט ,משי"ח הש"ם מש"ה, גדו"ל ודגו"ל נורא,,ושמואל,הרי ושמ"ו של המשיח א"ל,נוטריקון א"לף ל"מד, בגמטריא קפ"ה,זה מטטרון,מלא ה"א+ק"ף,בגמטריא קפ"ו+א,ומקובל ימא קפו"א,הרגלא"ט גוזר דינים קשים ומרים המקפיאים וממוטטים ממשלת זרע עמלק רשעים,וביום הזה כלל ישראל קדושים בקראי שמ"ו של הקב"ה יתברך ויתהלל.

ה"

"משה ואהרן בכהניו",בהיפוך או"ר הנשמ"ה -כ"ב יונ"ה,הרי או"ר בגמטריא ר"ז+ושמוא"ל,ומקובל ושמ"ו רזא"ל,הרי המלאך רזאל בקראי שמ"ו - של הקב"ה,ובכך בעת המלאך רזאל, קורא בשם המפורש בעליונים,אור הנשמה של מלך המשיח,סוד כ"ב צירופי אותיות,חכמת היונ"ה{-שכינה עליונה,בינה}משמידה ומכלה הער"ב רב מישראל, מומתים בגבורה קשה זה נאום יהוה.ו"

ראה נכד קדוש,"מ"שה "ו"אהרן "ב"כהניו ושמואל "בק"ראי "ש"מו,ר"ת מבוק"ש,להראות שהמשי"ח מבוק"ש בעליונים,על שם מחדש רזין דרזין,ומבוקש בתחתונים,על שם חפצים לדעת זהותו של הרגלא"ט ,מיהו הפלא החכם,המגלה רזים נעלמים ומרומם השכינה ,להשקות לישראל אור הנבואה,"ושמואל",הרי ושמ"ו של הרג"אל"ט מכיל השם א"ל,וזה בקרא"י שמ"ו+א"ל,ומקובל שהרגלא"ט מודיענו,בקרא"י שמוא"ל הנביא,הינו מגלה למעני רזי התורה,בכך אנוכי הרגאלט" -רוא"ה העתיד,וזה סוד:הרגלא"ט זה אנוכי,הרוא"ה זה שמוא"ל,ובעת מתעבר בפנימיותי זה הרגלא"ט הרוא"ה את סב"י רבי שלמה איפרג"ן.


ז"

וכעת נכדי הרגלא"ט,קרא הפסוק בצירוף,כגון:בשמ"ו יקרא שלומו ,כהן אב"י -השם הנורא,הרי קו אמצע בתורת הקבלה נקרא שלום,ולכן המשיח קורא בשם המפורש, בעת שורה בהארת תפארת,ו"כהן אבי",בסוד הנוטריקון:ב"רוך א"תה י"הוה כ"תר נ"צח ה"וד,מאור הנבואה,והמשיח מגלה השם הנור"א,סוד מש"ה ואהר"ן,הינם משמידים סמא"ל הטמא נכרת ונעקר לנצח נצחים זה נאום יאהדונהי יהוה.


ח"

משה ואהרן ב-כהניו,הרי ב"ית כ"הניו,ועולה כהני"ו בקוד"ש,ומקובל משה ואהרן כהניו בקודש,בסוד:ושמואל בקראי שמו,משמע מדרגתם של משה ואהרן גבוהה לאין שיעור ממדרגת שמואל,כיון שהינו בקראי שמ"ו,הרי כאשר שמואל מתעורר ומתחיל לצעוק- ב" קרא"י,לשון לקרוא משה ואהרן,אז שמ"ו נזכר,אך ראשית משה ואהרן,ולאחר פעולתם ,שמואל מבקש סיועם לסיים הפעולה המתחילה תמיד בקוד"ש זה נאום יהוה.


ט"
"משה ואהרן -בכהניו",הרי הינם עוסקים בכוונות התורה,מבצעים יחודים עליונים ומקשרים הספירות,"ושמואל בקראי שמו",בעת משה ואהרן מכוונים, אז שמואל בקראי שמ"ו של המשיח, ואחיו הקדוש,ומהלל פעולתם להבאת הגאולה לישראל עם אהבה זה נאום יהוה.


י"

"משה ואהרן בכהניו",הרי תורת הגאולה תבוא לכדי גילוי בכונה גדולה,במסירות נפש מצד הרגלא"ט, נכדי הקדוש,"ו"שמ"ו"אל,בכח חותם ו"ו , בגמטריא י"ב צירופי יהוה,בכך המשיח מעורר מידת שמאל-הגבורה,המוחה זכר עמלק הרשע,ענה נכדי הרגלא"ט, ואמר,סבא סבא קדוש ואהוב ,רבי שלמה איפרגן מקובל אלד"י ראש כ"ד בתי דין של מעלה,עניתי,כן נכדי דבר,ענה הרגלא"ט נכדי,"ושמואל בקראי שמו",להראות שעל ידי התעוררות קו שמאל,בכך "בקראי שמו",והסוד:וש"ב המשיח לבצע מיתה והשמדה ב"קראים" הכופרים בתורה זה נאום יאהדונהי יהוה.


תיקון-ב

מאמר נבואי:"י" תיקונים:"נתיב לא ידעו עיט"/מאת רבי איפרגן שלמה {רא"ש],נמסר לנכדו הרגלא"ט בצינור הנבואה המאירה


אשריכם ישראל, נביא קדוש הרגלא"ט שורה בינכם,וכעת מגלה למען נכדי י" תיקונים יקרים אהובים על זה הפסוק הנכבד ,שער חמישים זאת תד"ע,אור דע"ת שורה ביחוד עם זאת{-השכינה}והמשי"ח שלם במוחין יחידה דיחידה,אשריך הרגלא"ט זה נאום יאהדונהי יהוה,.

א

"נתיב לא ידעו עיט"

הרי נתי"ב בהיפוך בינ"ת,ועניין לא ידע"ו סוד המלאך יעודא"ל/עודיאל,והינו המלאך מטעם א"ל,הנותן למשיח יעוד"ו להשמיד ולמחות סמא"ל הטמא מלכות רומי נעקרת ממקומה,וביום ההוא בתוך ישראל צדיקים יתגלה בגמטריא ג"ל הקדו"ש ,שהינו בעל נשמת א"ל,נוטריקון:א"לף ל"מד,בגמטריא קפ"ה,סוד המלאך מטטרו"ן העליו"ן ,כה"ן גדו"ל,והמשי"ח הוא עי"ט,בכח הכרתו ע" פנים של התורה,מאיר מילוי השם י"וד" ה"א" ו"או" ה"א", בגמטריא י"ט,וזה וי"ט משה את יד"ו ,למחות זר"ע עמלק הרש"ע זה נאום יהוה,

אמר הרגלא"ט לאנוכי סבו רבי שלמה איפרג"ן,סבא סבא,עניתי,כן נכדי ,דבר אנוכי שומעך,אמר הרגלא"ט,עי"ט עולה ט"ף,וזה ט"ף עולמות שהזהר הקדוש מדבר בעניינם,ט"ף נוטריקון פ"ה ט"הור,אור המשי"ח ,שהינו פ"ה,בסוד מלכות,עבור כתר אצילות,אור טהו"ר,הארת טהר"ו,ולא כגון שטעה האר"י ומקובליו/גוריו לחשוב ,שהצמצום ח"ו ח"ו מקויים,אלא טהר"ו בארמית זוה"ר,להראות ה"ר אהב"ה בגמטריא זוה"ר,בכך המשי"ח הרגלא"ט מלמד את ישראל ואהבת לרע"ך כמו"ך זה סוד הגאולה.


ב

"נתיב לא ידעו עיט"

הרי יש רוח הנקראת נתי"ב,בגמטריא ב"ן קדו"ש,וזה הרגלא"ט נכדי,הינו ב"ן יהו"ה/יהוה אלוהי,כהן גדול הרגלא"ט קוד"ש ליהו"ה,הרי בפנימיות נקודת הו"ה מגלה שם ל"י,הארת הבינה,ובכך קוד"ש{-החכמה}מאיר כ"ח מ"ה,העולה ז"ה כ"ח ג"ל,תורתו הקדושה,המתקנת את השכינה,

וזה לא ידע"ו איך הרגלא"ט נכדי מושך הארות הנבואה,אך זה הסוד הגדול גם הדגול,עי"ט,נוטריקון ע"ין י"ט,ומקובל יי"ן ע"ט,הרי המלכות נקראת{-ע"ט},וחכמה עליונה סוד יי"ן,ובכח יחוד -חכמה ומלכות,מקובל בגמטריא כ"ח ג"ל ז"ה מלכותו,הרי ז"ה סוד נבואת משה,בכך הש"ם יתברך ויתעלה שמ"ו חותם ברגלא"ט ,כ"ח גילוי רזי התורה ,שלא נודע"ו לאף חכם,רק פל"א מכ"ח שקידתו ,הרגלא"ט,ביגיעתו העצומ"ה,בזכות סימן מורח ודאין,מריח ושופט,לא"ף סוד חוטמו,נמשך אור עצ"ם ההוי"ה פלא הנעלם.


ג

"נתיב לא ידעו עיט"

ראה נכדי היקר,מגלה למענך אימתי המשיח ,זה הינך,עתיד מגלה שער חמישים בתוך הבריאה,"נ"תיב "ל"א "י"דעו "ע"יט,ר"ת {-ראשי תיבות], מקובל נעלי"ן,הרי עתיד המשיח להשמיד ולמחות כפר שמו "נעלין" ,ישרף זה הכפר נעלי"ן ע"ד עפר"ו ,זכר לא ישאר מאיתו זה נאום יאהדונהי יהוה אדנ"י,ובעת ישמע שם הכפר נעלין,לשון נעילה בישראל,אז תד"ע, דע"ת הרגלא"ט הקדו"ש,מאיר באור מפתח"א ומשמיד הכפר "נעלין", זרע עמלק וערב ר"ב ,השורים בזה הכפר, ימחו ויומתו ביד קשה זה נאום יהו"ה, להודיעך חסידא ופריש"א,וזה נתי"ב" ל"א" ידע"ו" עי"ט",ס"ת וטב"ע,הרי המשיח-אות ו",בכח השכינה{-הנקראת אלהים קדושים},כח הדי"ן-טבע,באמצעותה המשיח יעשה נקמות גדולות ויטביע רשעי עלמ"א,אומות העולם הרשעים נעקרים לנצח נצחים זה נאום יהוה.

ד

"נתיב לא ידעו עיט"

ראה נכדי הקדוש,נ"ת"יב ל"א" י"ד"עו ע"י"ט,מקובל "אדית",זאת השכינה הקדושה,אדי"ת בגמטריא קדושה,להראות שיבוא הקדו"ש,זה הרגלא"ט,להשפיע לאדית,העולה קדוש"ה,סוד השכינה,בכך לא ידע"ו הרשעים הערב רב ,כי עומדים להכרת ולמות בכח רזי התורה העליונה ,זה נאום יהוה,אמר הרגלא"ט,סבא סבא,עניתי,כן נכדי,אמר הרגלא"ט ,סב"א ראה,נתי"ב,בגמטריא בי"ת חמישים/משי"ח בתים,להראות שזה הנ-תיב, הינו הארת החכמה{-בית},המגלה חמישים מלקות של א"ש,סוד בתים של שירה ישרה,המוחה ומכלה סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה נעקרת ממקומה,אמרתי סבא מימונא,רבי שלמה איפרגן,גם המלאך סמראל" עתיד להשחט על מזבח הנקמה, זה נאום יאהדונהי יהוה,

עניתי הרגלא"ט,על זה המלאך נאמר הפסוק "ס"מר "מ"פחדך "ב"שרי,והמשיח יטול ר"ת {ראשי תיבות] שם סמ"ב,נוטריקון שמות "ס"ג "מ"ה "ב"ן,בגמטריא י"וד ה"י ו"או ה"י,י"וד ה"א ו"או ה"א,י"וד ה"ה ו"ו ה"ה,ובכח נשמתוהרגלא"ט יעשה נקמה בס"מ-אל, זה נאום יהוה,וכאשר זה סמא"ל הטמא יפול , אז אות ר" משם סמראל תעיד,אשר הרגלא"ט בעל מוחין א"ל -ר"מס את המלאך סמא"ל/סמרא"ל ,והומתו ביד קש"ה בנהר דינור השורף את מלאכי השיטנה ,זה נאום יאהדונהי יהוה אדנ"י,אמרו הצדיקים בגן עדן עליון,מי יכול לך הרגלא"ט מלכא משיח"א,אוי למלאכי השיטנ"ה נאבדים למעלה ,וסמא"ל ושליחי"ו בוערים בלהבה אחזה בהם א"ש אוכלת א"ש,הגאולה כבר בוק"ר נחז"ה מאיתה, זה נאום יאהדונהי יהוה,.


ה


"נתיב לא ידעו עיט"

בגלות לא ניתן לגלות את זה הנתיב,אך בגאולה השלמה,המשי"ח הרגלא"ט הוא נכד"י,"לא ידעו" כולם את הנתיב,אך המשי"ח יודע-א"ל בידיעה,כיון חכמתו של המשי"ח,אור עי"ט,נוטריקון:ע"ין י"וד ט",בצירוף:עונ"ד י"יט,כנאמר והאי"ש מש"ה ענ"ו מא"ד/עונ"ד א"ם{-הארת הבינה},סוד חותם יי"ט ,בגמטריא שער חמישים אמת,וזה נתיב לא,סוד המלאך נתיבא"ל,והינו מגלה לא ידע"ו,הוא המלאך עודיא"ל/יעודא"ל,ויוצא ששער עי"ט ,הינם ב" המלאכים נתיבא"ל עודיא"ל, יבואו עם הרגלא"ט ,הוא ה"ג"וא"ל" את ישראל, ומשמיד ומוחה סמא"ל הרשע, נמחה בחוזקה ,מתגבורת הגבורה, העוקרת מלכות רומי הרשע"ה זה נאום יאהדונהי יהוה.


ו

"נתיב לא ידעו עיט"


וראה נכדי הקדוש הרגלא"ט,נת"י-ב,הרי המשיח בעל חותם נת"י,בגמטריא חמישים קודש/משיח קדושים,ומראה שהינך הרגלא"ט, מלמד את הקדושים בג"ן עדן עליו"ן,את הנתיב, לא ידע"ו בתחתונים מהו זה הנתיב,אך בעליונים ידעו עי"ט,במילוי י"וד+ע"ט,ומקובל הרגלא"ט מהוה ט"ו עד"י,כנאמר תהלים צב ח:"בפרוח רשעים כמו עשב ויציצו כול פועלי און להשמדם עדי עד",הרי הופיע מדרגת ט"ו בגמטריא י"ה,,סוד חכמת הרגלא"ט,והינו ע"ד עש"ר ספירות,בסוד ש"ר קד"ם/שר קמ"ד,והינו קש"ר ד"ם,

בסוד מעורר נקודת המנעולא דמגניזא{-כח הדין},במלכות דמלכות,המשמידה ועוקרת המלאכים הרעים :סמא"ל ,סמרא"ל ,גמגימא, אמון מנוא ,ואסימו"ן,יורדים השאולה ונשרפים מנהר הדינור א"ש אוכלה א"ש ,זכר לא ישאר מהללו מלאכי השיטנה ,עברה ממשלת הסטרא אחרא, זה נאום יאהדונהי יהוה אדנ"י להודיעכם חבריא קדישא.ז

"נתיב לא ידעו עיט"

הרי זה הנתיב רק עי"ט לא ידע"ו,אך מלך המשיח וכללות ישראל, יודעים את זה הנתיב,וסודו אור האמונה,וזה עי"ט סודו ע"יות ט"ומאה י"והרה ,זה סמא"ל הרשע ,הנשחט על ידי ל"ב נתיבות חכמ"ה קדוש"ה,בגמטריא חמישים תיבות, ז"ה כ"ח ג"ל, ל"ב הקדו"ש,-שורה בתוך ישראל עם אהב"ה זה נאום יאהדונהי יהוה.


ח

"נתיב לא ידעו עיט"

ראה נכדי הרגלא"ט ,אהובי יקירי מחמדי,נתיב "לא ידעו",בגמטריא פודא"ל,הרי המלאך פודא"ל הקדו"ש,עתיד לרדת על מלכות רומי הרשע"ה , כמשל לעי"ט, ולהשמיד ולמחות אומות העולם הרשעים ,יטבח בבשרם זה נאום יאהדונהי יהוה,אמר הרגלא"ט,פודא"ל מלאך קודש הקודשים,לאפו"ד{-מלכות}המשי"ח , מגלה רזין דרזין,בכך ישראל צדיקים זוכים לגאולת עולמים זה נאום יהוה.

ט

"נתיב לא ידעו עיט"

הביטו עליונים ותחתונים,נתי-"ב ל"א ידעו,הרי חותם נת"י בגמטריא קודש חמישים,ענינו הארת בא"ל,סוד רחמנא לב"א ב"עי,אור הנבואה מפציע בתוך לב הרגלא"ט בוצינא קדישא,בא"ל שד"י ,הקב"ה באמצעות נשמת האבות,מאיר לרגלא"ט נשמת מש"ה,הרי נשמת הש"ם סוד יחידה ליחידה,נשמת המשי"ח נתעברה ברגלא"ט,וסוד השפה העברית, היא נשמת היחידה ליחידה,ובזאת השפה - עברית,עתיד מלכא משיחא הרגלא"ט להעביר ולמחות זרע עמלק שורש כל ר"ע זה נאום יאהדונהי יהוה.,י

"נתיב לא ידעו עיט"

הרי את אותיות נ" , ת" , י" , ב",אין חכם שיכול לדעת המשמעות העליונה של אותם אותיות,כנאמר עי"ט,הרי רק המשי"ח ,הוא הרגלא"ט בעל הארת י"{-חכמה}יש בכוחו,בזכות המלכות{-ע"ט},לכתוב תורה חדשה מאתי תצ"א,תורת נ"ון בגמטריא ק"ו אין סוף יתברך,שמאיר מלכו"ת" בהארת י" ספירות,ובכך ישראל צדיקים זוכים למדרגת "ב"ית,ועולה ג" אותיות ב" י" ת",מאירים בנשמת הרגלא"ט ,סוד נ",ומקובל בינת נתי"ב הרגלא"ט  ב"נ-גל"ה ,מכה ומכלה סמא"ל הטמ"א,זה נאום יאהדונהי יהוה.
OnLineTech