להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> זוהר רשב"י חכמת הצירופים >> זוהר רשב"י,-פרשת"עקב",-חכמת הצירופים

פרשת השבוע זוהר רשב"י "עקב" {חכמת הצירוף}-מאת רבי גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט-נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן{זצוק"ל}  

א"

"והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה"

ראה,-המשיח הינו אות ו"  בגמטריא קש"ר אותיות ש"ר  ק"  בגמטריא ש"ר מא"ה  בגמטריא רוש"ם אותיות שומ"ר הוא  על המלעות{עק"ב}באמצעות שם  הי"ה  בגמטריא שערי"ם,אותיות  ש"ם עי"ר,כלומר המלכות{ש"ם}מעוברת מן עי"ר{המשיח},שהינו חותם בפנימיות הרח"ם  מוחין תשמעו"ן בסוד שמעו"ן  ת"ן,זה המלאך ת"ן העולה בגמטריא עשר פעם שם  מ"ה  בגמטריא גאול"ה,ובאמצעותו המשיח מושך אור הבינה{שמיעה}המרומם א"ת{המלכות}וחותם בפנימיותה משפטי"ם אותיות שפ"ט  מי"ם  אותיות ט"ף שמי"ם,סוד  ט"ף{העלמות} מאור ט"ט  פ"ה  בגמטריא חיפ"ה  בגמטריא הח"ץ,

זה סוד המשיח הינו צ" בגמטריא מל"ך ומושך גלוי שם ח"ה בגמטריא אחד בגמטריא אהבה בגמטריא י"ג מידות הרחמים  לפנימיות הכלים{ישראל}צדיקים קדושים,בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא המשיח  בזכותו האל"ה בגמטריא הא"ם{בינה} חותמת במלכ{ה}  אות  א"אלפך חכמה,סוד כל חירו"ת ו{ג}או{ל}ה שלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

ב"

"ואהבך וברכך  והרבך"

ראה,-המשיח  אותיות משה ח"י  סודו אות  ו"  בגמטריא קש"ר  והינו חותם בפנימיות כ"לי המלכות מוחין אה"ב, בגמטריא  ח"  בגמטריא  ש"ש  נשמה,זה סוד   שמ"ש שנ"ה,-משה רבינו{שמ"ש}-בפנימיותו  ספירה בגמטריא שנ"ה בסוד רוש"ם בינ"ה,אשר בכך מש"ה  הוא המשיח חותם  בפנימיות ישראל צדיקים קדושי"ם  ו"ברכך בגמטריא כרו"ב  שערי"ם  בגמטריא רשב"י   עומ"ר  ש"ע  יר"ם,וסוד עומ"ר  אותיות רוע"ם זה שער חמישים,

הרי לך  ר"בי ש"מעון ב"ר י"וחאי הינו מלך   בגמטריא  צ" החותם בפנימיות הכלים{ישראל} מוחין ר"ם{תפארת} המשמיד  ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא ישראל מעוטרים במאור  והרב"ך שזה אותיות וברכ"ה   בגמטריא קש"ר ברכ"ה    בגמטריא  כ"ב  הקש"ת,זה סוד חר"ב הברי"ת{בריות}העוקרת ממשלת הסיטרא אחר"א,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

ג"

"כי תאמר בלבבך רבים הגוים האלה ממני"

ראה,-כ"י בגמטריא עולה אות ל" חבר כ"י  ומקובל שם כל"י,סוד כ"הן ל"וי י"שראל זה המשי"ח שהינו סוד תאמ"ר,הינו חותם בפנימיות אות  ר"  בגמטריא א"  א"ל א"לה א"להי  א"להים{סוד גבורות המלכות}מוחין אמ"ת,זה המשיח הינו  ת"ם{בעל האמונה השלמה}וחותם   אות א"אלפך חכמה  בפנימיות הכלים{ישראל}צדיקים קדושים יש להם חלק בעולם הב"א,וביום ההו"א  בלבב"ך  בגמטריא כ.ל.ו. זה השם המפור"ש   אותיות שופ"ר  מש"ה אותיות ש"מש פור"ה    אותיות רוש"ם שפ"ה  בגמטריא רוש"ם שכינ"ה   אותיות שמ"ש ר"י  כונ"ה,באמצעות מעש"ה ע"  מש"ה סוד  מרכ"בו"ת   כ"ו  בגמטריא   יהוה,

בכך ה{ג}וא{ל} משמיד ועוקר הגוי"ם,-סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא ישראל קדושים  זוכים למוחין  האל"ה בגמטריא  א"ם{בינה} המשפיע עבורם{עיבורם}  מאור ממנ"י  בגמטריא  פנ{י"}  ספירות בלימ"ה סוד אות פ" בגמטריא שמ"ן יו"ם{חכמה דחסדים}אשר מגלה  נ"י,סוד נ"צח י"סוד אותיות  סו"ד  ח"ץ   נ"י  בגמטריא סו"ד ח"ץ   ש"ם י"שי  אור ה{ג}וא{ל} בפנימיות ישראל,אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

ד"

"כי על כל  מוצא פי ה" יחיה האדם"

ראה,"כי על" בגמטריא כפ"ל,זה סוד  בינה{כ"ף בגמטריא מא"ה}אשר מעבר המשיח בפנימיותו באות ל"  בגמטריא י" חכמה  י"  בינה  י"  דעת,ובכך הינו בעל מוצ"א,אותיות אומץ,סוד מ"לך א"והב צ"דקה ו"משפט,וגם הינו  צ"  בגמטריא מל"ך אשר שם או"ם  נקרא עלי"ו,וזה  הש"ם   או"ם  בגמטריא קש"ר א"ם  זה סוד  ש"בת ק"ודש{זה המשיח} הינו בעל מוחין  רא"ם,

סוד ר"פאל  א"וריאל  מ"יכאל  באמצעותם ה{ג}וא{ל} יפ"ה,בסוד הינו זכה לעיטור חכמ"ה   עליונה סוד  פ"י  ה",-רוח הנבוא"ה אשר חותמת  במלך המשיח שם יחי"ה  בגמטריא כ"ח   ה" זה סוד  שם ה"אדם  יחוד בינ{ה} המגלה  מוחין  י"וד ה"א ו"או ה"א  בגמטריא גאולה בפנימיות ה{ג}וא{ל} בכך הינו משמיד ועו"קר  סמא"ל גמגימא ואמון  מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

ה"

"החכם עיניו בראשו"

ראה,-החכ"ם זה המשי"ח  בסוד  חכ"ם  בגמטריא עולה חיי"ם  שם ה{ג}וא{ל} בתורת הקבלה הינו חותם באמצעות ח"י{יסוד }  מוחין מ"י{בינה} בפנימיות המלכות{י"ם}ובכך מגולה  עיני"ו"  בסוד עי"ני   ו"  בגמטריא עינ"י  קש"ר  אותיות יי"ן  ע"  קש"ר  בגמטריא סו"ד  שמ"י  ע"ב  קש"ר  בגמטריא   סו"ד  שמ"י  חס"ד   ש"ר    ק"  בגמטריא ש"ר  מא"ה שמ"י סוד נשמ"ה  יי"ן,

ובכך המלכות{בי"ת}זוכה למאור רא"ש  נוטריקון רוא"ה א"ש,כח הנשמ"ה נחתם בפנימיות  רחמ"ה  בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נאבד ונכרת ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

ו"

"וידעת עם לבבך כי כאשר ייסר  איש את בנו ה"  אלהיך מיסרך"

ראה,-משה רבינ"ו אותיות  מ"ה בשרינ"ו  בגמטריא בשרינ"ו  י"וד ה"א ו"או ה"א  בגמטריא   בשרינ"ו  הגוא"ל   בגמטריא קש"ר י"ב  נש"ר גאול"ה  הינו כח  הדע"ת{תורה}בפנימיות ישראל צדיקים קדושים יש להם חלק לעולם הב"א,ובכ"ך  זוכים ישראל{ע"ם}למוחין לבב"ך בגמטריא כ"ל ארב"ע    אותיות עברכא"ל,זה מלאך העיבורי"ם החותם בפנימיות הכלים{ישראל}ברכו"ת{זה נשמות הצדיקים},

ובכך  זוכי"ם למוחין כאש"ר בסוד ה{ג}וא{ל}  הינו בכח ש"יר"תו  חותם    תו"י  קש"ר קוד"ש{בגמטריא ת"וי}סוד שם כ"א בגמטריא  אהיה{בינה}-אור העולם הב"א  המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד  ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא  המשי"ח הינו  בונ"ה  המלכות{הנקראת  ייס"ר}על שם היסורים השורים בפנימיותה ומעטרה במאור אלהי"ך בגמטריא מאה שערי"ם,-סוד נא"ה ברכו"ת  אשר בכל יום  מרוממות המלכות הקדושה לקבלת מוחין גדולה והעוקרות סמא"ל הטמא יורד לגיהנם ולא עולה,אמן ואמן כן יהי רצו"ן  ה".

ז"

"ועתה קחו לי מנגן  והיה כנגן  המנגן ותהי עליו יד ה"

ראה,-ו"  תפארת ישראל הוא המשי"ח  מושך לפנימיות השכינה{ע"ת}מוחין בינ{ה}  אשר בכך זוכה למאו"ר  קח"ו  שזה אותיות חו"ק, בגמטריא  קש"ר  ח"ק  אותיות ש"ק  קר"ח,וזה סוד  ק"ריאת ש"מע זה  ה{ג}וא{ל} אשר באמצעות רוח הנבואה הנקראת קריא"ה  בגמטריא שע"ר מא"ה רא"ה   בגמטריא  שע"ר  ת"ם  ו"ו,בגמטריא שע"ר  י"ב  ת"ם,זה סוד י"ב צירופי יהוה{תפארת}באמצעו{ת"ם}  המשיח הינו בעל האמונה השלמה{תמימות}משמיד ומוה סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{D}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא ישראל צדיקים קדושים זוכים למוחין  המנג"ן,אותיות מג"ן   נ"ה,

זה סוד המלאכים מ"יכאל ג"בריאל נ"וריאל אשר באמצעותם  מקובלת רוח הנבואה ב{ג}או{ל}ה השלמה בפנימיות הכלים{ישראל צדיקים קדושים},בכך  י"ד  ה"  בגמטריא  שם י"ט,סוד מלוי שם מ"ה  בגמטריא  י{וד}  ו{או}  ה{א}  ו{או} עוקר  ממשלת הסיטרא אחר"א,וביום ההוא המשיח  בכח שם   והיה אותיות יהוה חותם {ג}או{ל}ה בפנימיות ישראל ע"ם  קדוש"ה  אותיות קדו"ם  שע"ה אותיות מש"ה עקו"ד   אותיות ק"ו  ע"ד  מש"ה   אותיות  ע"ד  ש"ם   ו"  ע"ק,בסוד משה רבינו אותיות רושם בינה הינו  ק"דוש ע"ליון מעלה ישראל  לקבל קדוש"ה זאת התור"ה  אמ"ת{משה}יחידה{כח הנבואה},אמן ואמן כן יהי רצון ה".

ח"

ה" צדיק יבחן

ראה,מלך המשיח אותיות משה ח"י  הינו צדיק בסוד מהוה  י"ד ק"ץ  הגוזרת מיתה על סמא"ל הרשע מלכות רומי הרשעה זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא ישראל צדיקים קדושים זוכים למוחין יבח"ן,וזה סוד ה{ג}וא[ל]  אשר באמצעות י"ב צירופי יהוה הינו מושך  שם ח"ן  העולה בגמטריא  יוד הי ואו הה לפנימיות הכלים{נבראים,ישראל קדושים}בכך זוכים למאור אומ"ץ,{מ}לך {א}והב {צ}דקה {ו}משפ"ט,וזה סוד  אומ"ץ בגמטריא קש"ר אמ"ץ,סוד משה רבינו הינו  צ" בגמטריא מל"ך ובכח העלאת  מ"ן,

בסוד מ"יין  נ"וקבין{סוד התפילה}הינו מושך קש"ר א"ם{אור הבינה}סוד  ש"ר  ק"  בגמטריא  רוש"ם  אותיות ש"ם  ר"ו,אור החכמה  ר" כפול  ו"  בגמטריא אל"ף  מאתי"ם  אותיות אמ"ת אלפי"ם,-חכמת האמ"ת סוד רזי"ן דרזי"ן לתו"ך רח"ם האש"ה היא השכינה הקדושה בכך   סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

ט"

והיה מדי  חדש בחדשו ומדי שבת בשבתו  יבא כל בשר להשתחוות לפני אמר  ה"

ראה,-ו"  בגמטריא קש"ר  זה המשי"ח אותיות מש"ה ח"י והינו בכח שם  הי"ה  בגמטריא  כ"  בגמטריא  ש"ע  יר"ם  אותיות ש"ם  עי"ר  בגמטריא של"ו ש"ם או"ת  ירע"ם,בכח מעש"ה  המרכב"ה אותיות ע" מש"ה  כ"ב ר"ם  ה"  בגמטריא  כ"ב  ר"ם  חמ"ש  בגמטריא ש"ם   חר"ב ש"ם יש"י בכך  ה{ג}וא{ל}  משמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים ,זרע עמלק נכחד ונאבד  בזכות  חידוש"י התור"ה,

וזה סוד הנאמ"ר  ומד"י  בגמטריא קש"ר  מ.י.ד.,וזה סוד מ"שה י"וסף ד"וד סוד נשמת המשי"ח  נשמה כללית  בגמטריא כל"ל  קוד"ש  הקושר כל האורות לפנימיות הכלים{ישראל צדיקים קדושים},בכך הינם זוכים למוחין שב"ת,בסוד אות  ת"  בגמטריא ארב"ע מאו"ת אותיות עבו"ר אמ"ת  הינו ש"ב  לחותם ישו"ב דע"ת  דקדושה בפנימיות ישראל  עם טהר"ה,מעוברים{הרי"ם}מן ט" אורות חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח  הוד יסוד הכונסים לכלי והרי לך  י"  ספירות בלי"מה,בכך יבוא כל בש"ר  להשתחוות,-זה סמא"ל גמגימא ואמון מנוא כח החיסרון{הנאחז בבשר}הינם נשרפים מן להבות המדורה,זרע עמלק  על שם הינו מתעלק  ועלוקה על הבשר נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,

ובכך ישראל מעוטרים לפנ"י   אמ"ר  ה",כלומר עתידים ישראל רוח הקודש הנקראת אמ"ר בסוד א"לף  ר"ם  אותיות  מרפא"ל,זה מלאך הרפוא"ה  אשר עתיד לרפ"א מוחים{חסרונות}בנשמות{ישראל}עם קדוש"ה,ולמלות"ם  במוחין  ה"  בגמטריא חמ"ש   אותיות  ש"  מ"ח  בסוד ש"ם   ח"  בגמטריא  ש"ם קש"ר  נש"מה  אותיות ש"ם  נש"ר מש"קה,סוד מעשה המרכבה הוא יז"כה ישראל ב{ג}או{ל}ה שלמה.

י"

"ארץ אשר לא במסכנת תאכל בה לחם"

ראה,-המלכות נקראת אר"ץ והינה מעוברת מן אש"ר{זה סוד הבינה העליונה}אשר בכך  בפנימיות רח"ם האש"ה{שכינה}נמשך אור ל"א מוש"ג על ידי ק"ו,זה המשי"ח אותיות מש"ה  ח"י  אותיות ש"ם ח"יה  אותיות י"ש חמ"ה אותיות ח"י  מש"ה  אותיות חמיש"ה,וזה  סוד ה{ג}וא{ל} בפנימיותו  חמיש"ה מלאכי"ם שהינם מהוים המשי"ח בסוד א"וריאל ר"פאל ג"בריאל מ"יכאל נ"וריאל,ובאמצעותם  ה{ג}וא{ל}  חותם לח"ם בגמטריא יהוה יהוה  יהוה יתברך ויתהלל בפנימיות ישראל צדיקים קדושים,המשמידים ועוקרים סמ"אל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבחי הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,

וזה העניין הנאמר על ישרא"ל  תאכ"ל   ב"ה  בגמטריא כל"ת  ח",זה סוד השכינה{כל"ה} אשרמתעברת מן אות ח"  בגמטריא  קש"ר נשמ"ה  אותיות נש"ר  מש"קה   אותיות שר"ש נקמ"ה  המוחה מלכות ר{ו}מ[י] הר[שע]"ה,-"עשיו"  אותיות ישו"ע-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים יורדים השאולה ונשפרים על ידי להבות המדור"ה,אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

י"א

"ואכלת ושבעת וברכת את ה" אלהיך"

ראה,-אות  ו"  זה המשי"ח  הינו  בעל  מוחין  אכל"ת  אותיות ת"ל  כ"א,כלומר ה{ג}וא{ל} בונה המל"כות"  באמצעות שם כ"א בגמטריא אהי"ה,-אור הבינה בגמטריא ר"ז הבינ"ה אותיות רז"י  הבנ"ה  בגמטריא רז"י בנ"י    בגמטריא כ"ב נז"ר,וזה סוד  המשיח אותיות משה חי עליו נאמר נז"ר אלוקיו על ראש"ו,בסוד נ"  ר"ז   בגמטריא ר"ז חמישי"ם  אותיות ש"ם חיים ר"ז בגמטריא ר"ז ש"ם  חכ"ם  אותיות שמ"ח  ז"ך  ר"ם   אותיות  זכ"ר משמ"ח  בגמטריא  ב"  פרח"  שכ"ה,זה ה{ג}וא{ל} באמצעות מעשה   ע"  מש"ה  בגמטריא מש"ה שבעי"ם  אותיות שמ"ש עי"ם  ב"ה אותיות ש"ם  ב"שמיעה,

בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא ישראל צדיקים קדושים זוכים למוחין  וברכ"ת  בגמטריא כ"ח  ת"ר  אותיות כת"ר   ח"   בגמטריא  כת"ר  קש"ר נשמ"ה  בגמטריא קש"ת  ש"ם כתנ"ה,וזה סוד משה רבינו אותיות רושם בינה אותיות  שומ"ר  ב"ן י"ה   אותיות  מש"ה ריבו"ן אותיות י"ב  נר"ו ש"ם  ה",בכך בכח י"ב צירופי יהוה{תפארת}-המשיח מ{גל}ה לישראל צדיקים מדרגת  כ"ת,

סוד כ"תר ת"ורה החותמת בפנימיות הנבראים{כלים},-ישראל טהורים מאור נ"ה,סוד נ"צח ה"וד רוח הנבוא"ה העוקרת ממשל הסיטרא אחר"א,אומות העולם הגוים{ארורים}יורדים לגיהנם ונשרפים מן אש להבות התורה המכלה בש"ר הטומא"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

י"ב

"תמיד עיני  ה"  אלהיך בה"

ראה,-המלכות נקראת תמי"ד,בסוד י"ד  בגמטריא דוד{מלכות בתורת הקבלה}המעובר מן ת"ם{תפארת}מוחין האמונה השלמ"ה אותיות ל" מש"ה בגמטריא משה שלושי"ם אותיות משה ש"ם של"ו או"ת,חבר של"ו  מש"ה  אותיות המשול"ש בסוד  ל" משוש"ה  אותיות שלו"ם  שה",ובכח המרכב"ה  ה{ג}וא{ל}   הוא מהוה עינ"י ה"  אותיות עי"ן  י"ה  בגמטריא  ע" כה"ן  בגמטריא כה"ן שמ"י ע"ב בגמטריא כה"ן שמ"י חס"ד בגמטריא כה"ן שמ"י סוד  נשמ"ה  בגמטריא ש"ם יסו"ד כה"ן  ש"ם  נ"ה,

בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמה,וביום ההוא  ישראל מעוטרים במוחין  ב"ה העולה בגמטריא ז"  חבר ה"ב  ומקובל אור זה"ב,זה סוד גבורה דקדושה  ז"הב  בגמטריא י"ד  בגמטריא דוד  בגמטריא אט"ד דינים וגבורות המוחים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא נשרפים ונכחדים מן להבות הגחלים המלהטות בפנימיות המדור"ה,זרע עמלק נכרת  בעת המשי"ח אותיות משה ח"י בנגל"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

י"ג

"ויאמר  אליה אלישע  מה אעשה לך  הגידי לי מה  יש לך בבית"

ראה,-תפארת ישראל י"ו קרנות על חדו  מעובר מן מוחין אמ"ר,סוד החכמה  א"  ר"ם ,במלוי  א"לף  ר"יש  מ"ם   בגמטריא שרפ"י פל"א   בגמטריא  אש"ל רק"ע אותיות שק"ע רל"א  בגמטריא   שק"ל א"ר שבעי"ם  אותיות  רא"ש ע"ב שקלי"ם,וזה סוד ה{ג}וא{ל} הינו ראש ובפנימיותו ע"ב שמות קוד"ש הנקראים אליש"ע,בסוד המשיח בעל מוחין א"ך ובכך מעטיר ישראל במדרגת יש"   ע"  פנים של התור"ה,ובזכות כך בפנימיות בכלים{נבראים } מגולה אות ו"   בגמטריא קש"ר  המשמיד ועוקר ישו"ע,-{י}מח {ש}מו {ו}זכרו {ע}ולמים,

וביום ההוא ישראל קדושים זוכים למאור  אעש"ה לך בגמטריא שנ"ה  אח"ד שבעי"ם  אותיות א"ש חד"ה שמ"י נב"ע,בגמטריא  א"ש ענבי"ם שח"ט  ועקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשרפים מן אש להבות התורה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}הב השלמה,וידעת ענבים סוד ע"  בני"ם{שבעים שמות קדושה}סוד ב"ן{המשיח}אשר מעבר  י"ם{המלכות}באמצעות מ"י{בינה},ובכך זוכה המלכה  למאור  י"ש ל"ך  בבי"ת   בגמטריא י"ש   כ"ל דת"י  אותיות שכל"י דת"י,סוד ד"עת ת"פארת י"סוד כח שכל"י הבואי העתיד לשרו"ת  על ישראל בזכות שירתם ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

י"ד

"ויאכל בועז  וישת וייטב לבו"

ראה,"ויאכל"  בגמטריא  כל"י  ז",זה סוד משה רבינו הינו  מהוה שם י"ז בגמטריא טו"ב בגמטריא י"ז  סוד דעת אמת אשר חותמת בפנימיות כלי  המלכות מוחין בוע"ז,הרי לך המלכות מעוטרת במאור  חכמה ב"ראשית אשר מגלה בפנימיות רחמה שם עו"ז,בסוד ז"ו   ע"  פנים של התורה אשר  "חוקקת"   ז"ו בגמטריא אהבה בגמטריא אחד בגמטריא י"ג מידות הרחמים בפנימיות ישראל  עם קדושים,

ובכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאב ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וזה מזכה  הנבראים{ישראל} במאור  וייט"ב  בגמטריא טו"ב שערי"ם באמצעותם מעוברים ישראל במוחין קדושים סוד לב"ו  בגמטריא  ל"ח   חבר אות  ב"  ומקובל  חל"ב,סוד החסדים הממתק ומבשם המלכות הקדושה ועוקר ומוחה ממשלת הסיטרא אחרא,אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

ט"ו

"ואברכה את  ה"  בכל עת",

ראה,-ו"  תפארת ישראל סוד מלך  המשי"ח  אותיות כ"לי  משה מ"ח  בגמטריא שיל"ה חמ"ס,וזה סוד חמ"ס גבורות ודינים אשר  שוחטים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונשרפים מן להבות התורה,זרע עמלק נמחה ונאבד  ב{ג}או{ל}ה השלמה,וביום ההוא ישראל זוכים למאור ואברכ"ה  בגמטריא כרו"ב  קש"ר  בגמטריא כ"ב  קש"ר  קש"ת אותיות ש"  כת"ב  קשר"  ק,בגמטריא של"ו ש"ם או"ת  כת"ב קש"ר מא"ה  אותיות  שלוש  מאו"ת   כת"ב רק"ם שאה.

וזה השם המפורש אותיות שופר מש"ה אותיות שמ"ש פור"ה  ע" חיילות   הקוד"ש  העוקרים  מלכות ר{ו}מ[י]  ה[ש][ע]"ה,-"עישו"  אותיות ישו"ע,-{י}מח {ש}מו {ו}זכרו {ע}ולמים יורדים לגיהנם ונשרפים מן אש להבות הגחלים,ובכך ישראל זוכים למאור בכ"ל ע"ת,סוד  {ג}ד{ל}ות מוחי"ן  בגמטריא קש"ר נשמ"ה יומ"ן  אותיות נש'ר  משק"ה  יומ"ן    אותיתו י"ו  מ"ן שר"ש נקמ"ה  המוחה ועוקר סמא"ל הטמא לעול"ם,אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

ט"ז

"ערלים לא יאכל"

ראה,-"ערלים"  זה סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נאבד ונכחד ב{ג}או{ל}ה השלמה,וביום ההוא   נער  ל"  זה מטטרון הקדו"ש  בסוד  מ"טטרון  ש"ר  ה"פנים,ראשי תיבות מש"ה  רבינ"ו אותיות רוש"ם בינ"ה  אותיות   י"ש  ב"  מנור"ה,בפנימיותו  חכמה ב"ראשית  אשר מגלה  י"ש או"ר האמונה בפנימיות המלכות הנקראת מנור"ה,וזה עניין אות   ל" בגמטריא שלושי"ם אותיות  י"  משול"ש,סוד  שע"ר עש"ר  ספירות בלימ"ה אשר מגלה שמש ל"ו",

למלך המשיח גדלות מוחין  הנקראת שמ"ש וזאת הגדלות סוד נע"ר  אותיות ע"  נ"ר   בגמטריא  נ"ר שבעי"ם   אותיות נש"ר ע"ב י"ם    אותיות ע"ב נשרי"ם  בגמטריא חס"ד נשרי"ם,זה שמות  הקדוש"ה  מט"ה מש"ה אותיות מ"ה שמט"ה,סוד אור הבינה העליונ"ה המשמידות ועוקרות מלכות ר{ו}מ[י] הר[ש][ע]"ה,-"עשיו"  אותיות ישו"ע,-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים יורדים לגיהנם ונשרפים מן להבות המדורה המכלה ומוחה רוחות הטומאה דסיטרא אח"רא,וביום ההוא ישראל צדיקים קדושי"ם  באמצעות ל"א מושג אין סוף יתבר"ך  זוכים למוחין יאכ"ל  בגמטריא א"ס,סוד {א}ין {ס}וף  אותיות  א"  נ"ס פו"י,

זה המשי"ח  הינו בע"ל אור אין סו"ף באמצעותו חותם  פ"ודה  ו"מציל  י"שראל ובכך ישראל אומרים  פודה"  ומציל"  י"שראל",-"הילל",סוד ה{ג}או{ל}ה השלמ"ה  קומ"ה שלמ"ה  מגלה מקו"ה טהר"ה בישראל קדושים וטהורים מייחלים לחירו"ת אותיות תור"ה חי"ל  אותיות חירו"ת   ל"ממלכה",אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

י"ז

 "וידבר אלי זה השלחן אשר לפני ה"

ראה,-המשי"ח אותיות מש"ה ח"י  בפנימיותו  י"ו קרנות אותיות  ק"  נרו"ת בגמטריא מא"ה נרו"ת  אותיות א"ת  מנור"ה   אותיות אמ"ת  נור"ה  אותיות או"ר מתנ"ה  בגמטריא ר"ז מתנ"ה אותיות נז"ר  ת"ם  ה",זה סוד משה רבינו אשר באמצעות שם  ז"ן העולה  בגמטריא ויו הי יוד הה סוד חותם החכמ"ה   בגמטריא  חב"ד  ת"ם  כ"ח  חמ"ש   מ"ה   בגמטריא מש"ה  י"ו כת"ם   חב"ד  אותיות יחו"ד מכת"ב  מש"ה,בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטםי על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא ישראל צדיקים זוכי"ם לעיטור  השלח"ן  בסוד  ש"לה  ח"ן   בגמטריא של"ה  יוד הי ואו הה,בכך  מעוטרים במוחין אומ"ץ,מ"לך א"והב צ"דקה ו"משפט,

וביום ההוא התורה הרשומ"ה בגמטריא שו"ר  מ"י אותיות יש"ר  מ"ו  אותיות שמ"י  ר"ו  אותיות  י"  שמ"ור,וזה סוד המשיח בפנימיותו {ש}מעאל {מ}טטרון {י}הואל  באמצעותם מוש"ך   ר" כפול  ו"  בגמטריא אל"ף אתי"ם  בגמטריא  ל"ב פ"י  ת"ם  אותיות  ב"פ  מיל"ת   ת"ל  מ"י,הרי לך ה{ג}וא{ל} בונה המלכות{ת"ל}באמצעות מ"י{בינה}בכח אות   ב"ראשית סוד  שמ"ן  יו"ם  העולה בגמטריא פ" המורכבת האות מן  כ" ו-י"  בגמטריא שע"ר עשרי"ם   בגמטריא אמ"ת שק"ם שרשרי"ם י"ם,וזה אור ה{ג}או{ל}ה הנקרא שק"ם   בגמטריא ש"ם  מא"ה  אותיות   א"ם מש"ה מזכ"ה ישראל בחירו"ת ואהב"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

י"ח

"כי כוס ביד  ה"

ראה,-כ"י  בגמטריא אות  ל"  חבר כ"י ומקובל כל"י,סוד  {כ}הן {ל}וי {י}שראל,זה המשיח אותיות משה ח"י  אותיות ש"ם ח"יה  אותיות ש"י חמ"ה  אותיות   שמח   י"ה  אותיות  מ"  שיח"ה  אותיות ש"ם  י"חה",החותם בפנימיות ישראל צדיקים קדושים מוחין ח"ה העולה בגמטריא אח"ד בגמטריא אהבה בגמטריא י"ג מידות הרחמים{רמחים}המשמידים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמה,

וביום ההוא ישראל צדיקים קדושים זוכים למאור כו"ס העולה בגמטריא אלהים  אותיות א" מיל"ה  אותיות  ל"י מא"ה  בגמטריא ל" נא"ה   בגמטריא שלושי"ם  נאה"  אותיות ש"ם שיל"ו  נא"ה   אותיות יל"ו שמ"ש נא"ה   ,בסוד י"מלוך ל"עולם ו"עד המשי"ח שהינו שמ"ש נא"ה    אותיות ש"ם   א"  שנ"ה   א"ם  ששנ"ה  חבר אות ו"{תפארת}ומקובל א"ם שושנ"ה,וזאת השכינה המזדווגת עם בעל"ה  וחותם בפנימיות רחמ"ה  ע"ב בגמטריא ח"סד  ל"ה  אותיות ס"ד חל"ה    אותיות ח"ד סל"ה אותיות ח"ס  דל"ה,

הרי לך הגואל ח"ס על המלכות{אות  ד"לת}באמצעות חותם  ד"  פרשיות{מוחין}תפילין בפנימיותה וזה סוד הגאולה על שם המלכות מגלה הינה בעל מוחין גדול"ה  אותיות דג"ל ו"ה  אותיות ד"ג  ל"וה,זה צדיק יסוד עולם{הגואל}הינו ד" גפול ג" בגמטריא י"ב צירופי יהוה{תפארת}  ל"ממלכה"  מעניק חירות ואהבה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

י"ט

כי כל  שלחנות מלאו קיא צואה בלי מקום"

ראה,-"כי"  בגמטריא אות  ל"  בגמטריא של"ו  ש"ם  או"ת  אותיות  ת"ו א" משול"ש  אותיות מושל א"ש ת"ו,זה מלך המשי"ח אותיות מש"ה ח"י  והינו באמצעות כ"ל{יסוד} חותם  בפנימיות המלכות מוחין שלחנו"ת אותיות נ"ו לחשו"ת,וזה סוד נ"  כפול  ו" בגמטריא  ש"   חבר נ"ו  ומקובל שם קדוש ונורא סוד שנ"ו  בגמטריא קש"ר חמישי"ם  של"ו ש"ם או"ת,אותיות רמ"ח קשישי"ם  של"ו  ת"ם  א"ש  ו",

וזה סוד ה{ג}וא{ל} הינו ת"ם{בעל האמונה השלמה ובאמצעות שמו"ת א"ש  אותיות או"ת  שמ"ש{מוחין דגדלות}הינו עוקר ומשמיד סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשרפים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נאבד ונכחד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,

וביום ההו"א  ישראל צדיקים קדושים זוכים למאו"ר מלא"ו בסוד א"ם  ל"ו,סוד בינה{א"ם}אשר חותמת באמצעות  ו"{המשיח} מוחין  ל"  בגמטריא י" חכמה י" בינה י" דעת בפנימיות הנבראים ישראל טהורי"ם,ובכך   קי"א וצוא"ה,-זה קליפות מלכות רומי הרשע"ה עולים בלהבות עש"ן המדור"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

כ"

"כשמן הטוב על הראש"

ראה,-"כשמן" זה סוד המשי"ח הינו בעל שמ"ן  כ"  בגמטריא שמ"ן שערי"ם   אותיות שמ"ש נערי"ם,הרי לך משה רבינ"ו אותיות רוש"ם בינה בפנימיותו  נע"ר,-זה מטטרו"ן המלא"ך הקדו"ש החותם במלך המשי"ח  מוחין שמ"ש{גדלות מוחין} סוד  ש"   ש"ם  בגמטריא של"ו ש"ם או"ת  ש"ם  וגם של"ו  או"ת  ש"ם  ש"ם,  אותיות של"ו שמו"ת אמ"ש,בסוד ה{ג}וא{ל} הוא משה מהוה א"ור מ"וחין ש"לם   בגמטריא רומ"ח של"ם קש"ר אי"ן,זה  סוד אשר  רומ"ח  זה חמו"ר  אותיות חומ"ר המחשב"ה בפנימיות ה{ג}וא{ל}  זה כל"י המלחמ"ה אותיות כללי"ם החמ"ה,

סוד הנשמה הכללית של המשי"ח בכך משמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא ישראל קדושים זוכים למוחין  הטו"ב  בגמטריא ב"  הי"ה  אותיות י"ה  ב"ה,הרי לך ה{ג}וא{ל} חותם י"ה{חכמה ובינה} בפנימיות  המלכ"ה"  זוכה לאור ב"ראשית הנקרא ע"ל בגמטריא מא"ה ברכו"ת אותיות כת"רו  ב",הרי כתר המשיח הינו מהוה אות ו"{תפארת}סוד חכמה ב"ראשית,המשיח הינו בי"ת  ו"על" ראש"{ו}  אות ו"  בגמטריא קש"ר אותיות ש"ר  ק"  בגמטריא ש"ר מא"ה בגמטריא רוש"ם  שמו"ר המעור ה{ג}וא{ל} במדרגת ש"ר מ"ו  אותיות רו"ם  ש"  בגמטריא של"ו ש"ם אות רו"ם  אותיות משול"ש אורו"ת  ם",

זה המשיח הינו ת"ם ובפנימיותו שם משול"ש סוד של"ו חותם במלכות{ש"ם} מדרגת ג"אול"ה סוד מוחין או"ה  בגמטריא   ז"ה  בגמטריא י"ב צירופי יהוה,רוח נבואה העוקרת ממשלת הסיטרא אחרא,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

כ"א

א"ז תתענג על  ה"

ראה,-"אז"  בגמטריא ח"  בגמטריא שמונ"ה בגמטריא קש"ר נשמ"ה אותיות נש"ר משק"ה   אותיות רק"ם ששנ"ה  חבר אות ו"{המשיח} ומקובל הינו רק"ם שושנ"ה,הרי לך מש"ה רבינ"ו רק"ם בסוד בפנימיות אות ר" בגמטריא א" א"ל א"לה א"להי א"להים  סוד גבורות המלכות הינו חותם  מוחין ק"ם  בגמטריא   א"ם עיב"ר  מא"ה  ברכות בכל יום בפנימיות רח"ם{האשה},והא"ם{בינה} באמצעותה ה{ג}וא{ל} הוא משה  מגלה  ז" מידות חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות בפנימיות המלכה זוכה בכך לאות א" סוד חכמה בינה דעת והרי לך  י" ספירות בלימה המשמידים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא ישראל צדיקים קדושים מעוטרים במוחין  ע"נג,

בסוד ע" פנים של התורה כונסים לג"ן  השושנ"ה  סוד המלכות זוכה למדרגת ג"ן העולה בגמטריא  הי יוד הא וו,זה סוד הש"ם מש"ה הינו מפור"ש בסוד מהוה שופ"ר  ם" אותיות  פר"ו ש"ם  סוד  פ"  שומ"ר בגמטריא שמ"ן יו"ם שומ"ר רוש"ם המלכה ,וב{ג}או{ל}ה השלמה בכך עתידים בני ישראל לזכות במאור ע"ל בגמטריא מא"ה  בגמטריא מ"ו,בסוד מ" כפול ו" בגמטריא ר"ם{חבר מ"ו}ומקובל משה רבינו "מורם" מן העם,בסוד שעל ידי משה המעלה מ"ן סוד מ"יין נ"וקבין  משה מרים הע"ם{ישראל}לגאולה שלמה מייחלים אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

כ"ב

המוליכך במדבר הגדול והנורא"

ראה,-המוליכ"ך  בגמטריא  ק"כ  קש"ר מיל"ה,אותיות כר"ם קשי"ש קל  ה",וזה סוד המשי"ח אותיות מש"ה ח"י אותיות ש"ם ח"יה אותיות  שמ"י  ח" בגמטריא שמ"י קש"ר נשמ"ה בגמטריא שמ"י נש"ר משק"ה  אותיות שי"ר שמ"ן  השק"ם,וזה מוחין ה{ג}וא{ל}  הנקרא השק"ם  בסוד בפנמיות ש"ה{המלכות}מגולה  ק"ם{מוחין}החכמה העליונה המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,

ובכך ישראל אותיות שי"ר א"ל אותיות י"שר א"ל זוכים למאור    במדב"ר,סוד שם מ"ב הנחתם במלכות{דב"ר}על שם   אור בר"ד  נחתם בפנימיות רחמ"ה,בר"ד סוד ב"ר  ד"  בגמטריא ב"ר ארב"ע  בגמטריא ע"ד   א"ת,סוד ה{ג}וא{ל} הוא משה רבינו  אותיות ה" מבשרינ"ו  על עד"{ות}   ת"ו-רה  הניתנה בה"ר סינ"י{א"ת},סוד המלכות על שם ממליכה התור"ה בסוד ממליכ"ה בגמטריא פ"י  כל"ה  אותיות כ"ל  פ"י  ה"  אותיות כ"ל  יפ"ה,החכמה העליונה{יפ"ה}חותם ברח"ם הכל"ה{שכינה} כת"ם  ל"ו,

כ"תר  ת"פארת מ"לכות סוד ל"ו נשמות צדיקי"ם הם שורש ה{ג}או{ל}ה השלמ"ה  המשמידים ועוקים  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא נשרפים מן להבות המדור"ה,זרע עמלק נאבד ונכחד בעת ה{ג}וא{ל} נ{ג}{ל}ה ,בסוד המשיח אותיות משה ח"י נקרא גלג"ל  בגמטריא  ב"ן דו"ד  בגמטריא שם ס"ו  בגמטריא קש"ר ש"ם יש"י  אותיות ש"ר  קשישי"ם  אותיות קש"ר שישי"ם{רבוא נשמות}-סוד מוחין דגדלות,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

כ"ג

ויתן ה" אלי את שני לוחות האבנים כתבים באצבע אלהים"

ראה,-"ויתן"  בגמטריא  בנ"י קד"ש   אותיות   ניק"ד ש"ב  אותיות שד"י נק"ב    אותיות    נקשי"ב   ד"   בגמטריא  במטטרו"ן  ק"ן,וזה מלך המשיח אותיות משה ח"י ובפנימיותו המלא"ך מטטרו"ן  בגמטריא   ס" רומ"ח אותיות רו"ם  ס"ח    וחותם בפנימיות ה{ג}וא{ל} מוחין  ב"ראשית  בגמטריא ברא"ש קוד"ש  אותיות  א"  קו"שש  בר"ד   אותיות קוש"ר א"ש ב"ד ,

זה סוד המשיח אשר באמצעות ב"ד בגמטריא  אות  ו"  בגמטריא קש"ר אותיות ש"ר  ק"  בגמטריא ש"ר מא"ה בגמטריא רוש"ם רשו"ם שומ"ר המשיח בכ"ך על המלכות  הקדוש"ה הנקראת  א"ש{על שם הדינים השורים בפנימיות רחמ"ה}וזה הדיני"ם משמידים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק מלכות ר{ו}מ{י} נר{ש}{ע}ה  -"עשיו" אותיות "ישוע" –י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים נכחדים ונאבדים ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה

וזה בזכות המשיח אותיות משה חי והינו מהוה אצב"ע אלהים  אותיות  ע"ב אצי"ל  מ"ה  בגמטריא חס"ד אצי"ל אד"ם  בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א  סוד נשמ"ה אצי"ל,הרי לך נשמת ה{ג}וא{ל} מן עולם האצילות הנקרא עולם הכתבי"ם בסוד כת"י  מ"ב,סוד {כ}תר {ת}ורה {י}סוד החותם שם מ"ב בפנימיות הנבראים ישראל צדיקים קדושים זוכים ל{ג}או{ל}ה אמן ואמן כן יהי רצון ה".

כ"ד

"ובאהרן התנאף ה" מאד להשמידו"

ראה,-אות  ו"  בגמטריא קש"ר  החתום חכמה  ב"ראשית בפנימיות המשיח סוד תפארת הנקרא אהר"ן בגמטריא  נר"ו  אותיות  נ"ר   ו"  בגמטריא קש"ר  נ"ר    בגמטריא קש"ת חמישי"ם   אותיות   חת"ם קשישי"ם  אותיות ח"ת ישקי"ם ש"ם  בגמטריא קוד"ש חש"ק  י"ם  ש"ם    אותיתו חשש"ם קי"ם,וזה סוד המשיח הינו משה ונקרא הוא חששם  על שם ח"ש הוא את המלכות הנקראת {ש"ם} בתורת הקבלה,וידעת  חשש"ם אותיות מ"ח ש"ש  בסוד ה{ג}וא{ל} באמצעות ספירת יסוד{ש"ש}חותם בפנימיות המלכות מ"ח  בגמטריא קש"ר   ם"  נשמ"ה   אותיות נמ"ר ש"ק מש"ה  אותיות מש"ה קש"ר  מ"ן   אותיות  מ" משק"ה נש"ר  ,

בגמטריא ק"ן שפ"ה ש"ר בגמטריא ק"ן שכינ"ה  ש"ר אותיות ש"ר שכינ"ה ק"ן בגמטריא ע" שר"ש קינ"ה   אותיות עשי"ר ש"ק  נ"ה,זה משה רבינו הינו עשי"ר{תפארת}והינו חותם במלכות נ"ה,-סוד נ"צח ה"וד מוחין הנבואה העוקר ומשמיד סמ"אל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן  ואמן כן יהי רצון ה".

כ"ה

"ואתפלל אל  ה" ואמר אדני אלהים אל תשחת עמך ונחלתך"

ראה,-"אתפלל" אותיות פא"ת  ל"ל  בגמטריא פא"ת ש"ם  יש"י   בגמטריא שמ"ש קוד"ש פא"י,זה סוד משה רבינו  אותיות רושם בינ"ה   אותיות מ"ב נ"ו  שיר"ה    אותיות מ"ב  נש"ר יהו  אשר חותם בפנימיות המלכ{ה} שם יהוה יתברך ויתהלל סוד   פא"י   בגמטריא    אח"ד עש"ר שמוני"ם,הרי לך המשיח אותיות משה חי מגלה בפנימיות המלכות עשר ספירות שהינם אח"ד  ללא כל פירו"ד חס ושלום,ובכך זוכים הנבראים  ישראל צדיקים קדושים למוחין שמ"ן יו"ם סוד חכמה{שמ"ן}דחסדים{יו"ם},וזה סוד אשר ה{ג}וא{ל} הינו אות  ו"  בגמטריא  קש"ר באמצעות כ"ל{יסוד}  חותם ברח"ם השכינה מוחין אמ"ר אותיות א"  ר"ם  בגמטריא  ר"ם אח"ד אותיות  א"ם חד"ר,

סוד  אור בינה{א"ם}המגולה בפנימיות המלכות ב{ג"}מידות ח"סד ד"ין ר"חמים שהינם  עוקרים ומוחים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים  יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק  נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא ישראל קדושים זוכים למאור  עמ"ך בגמטריא ע"ס,-סוד ע"שר ס"פירות בלימ"ה  המגלים בפנימיות הכלים{נבראים}מדרגת   ו"נחלתך    בגמטריא   כל"ת ח"ן   קש"ר,

זה המלכות{כל"ה}אשר זוכה לשם  נ"ח העולה בגמטריא  יוד הי ואו הה ובאמצעותו מגולה בפנימיותה  אומ"ץ,סוד מ"לך א"והב  צ"דקה  ו"משפט אשר בכך כל האורות  כ"ו-נסים  באמצעות שם כ"ו בגמטריא  יהוה יתברך לישראל המייחלים ל{ג}או{ל}ה שלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

כ"ו

"זכר לעבדך {וג"ו}אל תפן אל קשי העם הזה"

ראה,-המשיח אותיות משה חי הינו זכ"ר  מלא אות  ז"ין ומקובל  הינו   כ"י  נז"ר   אותיות י"ז  כנ"ר  בגמטריא ענ"ר טו"ב  בגמטריא כנר  אהו"ה   זה סוד המשיח עליו נאמר  נז"ר אלוקיו על ראש"ו,וזה עניין  נ"  ר"ז  בגמטריא ר"ז חמישי"ם  בגמטריא אור משי"ח   ן"  אותיות משי"ח נור"א   אותיות שמ"י ח"ן או"ר    אותיות י"ש מ"ח   נ"  או"ר   בגמטריא י"ש נמ"ר קש"ר  א"ח  בגמטריא  י"ש  נ" ר"ם  ש"ר  ק"   אמ"ת,

ובזכות מעשה המרכב"ה  אותיות ע"  מש"ה   כ"ב  ר"ם   ה"ה,סוד  בינה"  מלכה"  באחדות נפלאה בכ"ך  המשי"ח  מנג"ן תפיל"ה בסוד מרו"מם  ג"ן{המלכות}באמצעות העלאת מ"ן,-מ"יין נ"וקבין  המשמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה  השלמה וביום ההו"א ישראל זוכיםפ לעיטור גבור"ה  הנקר"א  הע"ם הז"ה  בגמטריא י"ז    ע"  אד"ם אותיות אד"ם   יע"ז    אותיות מ"י א"ד ע"ז     בגמטריא ע"ד  ח"ן,

וזה סוד משה רבינו הינו ע"ד{ות}התורה  וחותם שם  נ"ח העולה בגמטריא  יוד הי ואו הה,בכך ישראל מוצ"א  אומ"ץ  מ"לך א"והב צ"דקה ו"משפט אמן ואמן כן יהי  רצו"ן  ה".

כ"ז

"ועתה ישראל  מה  ה" אלהיך שאל מעמך כי אם ליראה"

ראה,משה רבינו הינו  ועת"ה  אותיות ת"ו  ע"ה,בסוד ע" כפול  ה" בגמטריא מ"ה בגמטריא אד"ם בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א בגמטריא הגוא"ל בגמטריא גאול"ה  המשמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא ישראל קדושים  זוכים למוחין אהוה סוד דעת  הקוד"ש אותיות ק"ו שד"ה,המלכות{שדה} זוכה לעיטור ק"ו  אור אין סוף יתבר"ך  אותיות י"ב כת"ר   אותיות כת"ב  ר"י  מלא אות  ריש ומקובל כת"ב שי"ר   אותיות כ"ת  רשב"י,

וזה סוד {כ}תר {ת}ורה הנקרא {ר}בי {ש}מעון {ב}ר {י}וחאי הוא  המשיח בסוד רשב"י    אותיות ש"ר י"ב צירופי יהו"ה  י"שר   ב"ממלכה חותם חכמה ב"ראשית הזוכה לאור יש"ר  אותיות י" ש"ר  עשר ספירות בלימ"ה  הנקראים אלהי"ך בגמטריא כל"י קש"ר אותיות ש"ר  מא"ה כל"י  אותיות מש"ה אר"ך  ל"י,

הרי לך משה רבינו אותיות רושם בינה הינו בעל מוחין אר"ך{סוד שם החכמה בתורת הקבלה}החותם  בפנימיות המלכות{סוד י" נקודה}  מאור  ל"  בגמטריא  י" חכמה י" בינה י" דעת ובכך  מלכות ר{ו}מ{י}  הר{ש}{ע}ה  -"עשיו" אותיות "ישוע",-{י}מח {ש}מם{ו}זכרו {ע}ולמים יורדים לגיהנם ונשרפים מן להבות הגחלים  המלהיטים המדור"ה א"ש אוכל"ה א"ש  שמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

כ"ח

רק באבתיך חשק  ה" לאהבה אותם ויבחר בזרעם אחריהם"

ראה,-"רק"  מלא אות  ר"יש ומקובל  י" קש"ר סוד עש"ר ספירות הנקשרות לפנימיות רח"ם המלכה הי"א השכינה הנקראת אי"ה ומעוברת באמצעות י"ו{בגמטריא אי"ה},-זה המשיח משה חי  ועליו נאמר "יו קרנות  על חדו" והקרנו"ת סוד הספירות אשר באמצעותם חש"ק באהבת רעית"ו ולכן משה רבינו נקרא הרוע"ה הנאמ"ן לרעית"ו,

הינו חותם בפנימיות כליה מוחין  בזרע"ם  בגמטריא ר"ז  ע"ב  ם"  אותיתו רמ"ז ע"ב  בגמטריא רמ"ז חס"ד בגמטריא רמ"ז סוד נשמ"ה   בגמטריא  נ"ז"ר   ש"ס פוד"ה,הרי לך המשיח ש"ש ס"דרים  חותם בפנימיות  פ"ו בגמטריא אלהים{המלכות}מוחין ד"ה בגמטריא ט" אורות חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד,

והרי ל"ך  כ"ל  י" ספירות שהינם נשמת כ"לכל  בגמטריא כל"ל  שערי"ם אותיות עש"ר כללי"ם  המשמידים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה  השלמה אמן ואמן כ"ן י"הי  רצ"ון  ה".

כ"ט

"אשר  לא יישא פנים"

ראה,-"אשר"  סוד הבינה  אשר חותמת  בפנימיות ש"ר{המשיח אותיות משה חי}מוחין א"אלפך חכמה,ובכך אור  ל"א מושג אין סוף יתברך  ייש"א בסוד מגלה נישואים{קשר היחוד}סוד הפני"ם בפנימיות המלכות{השכינה},וידעת ש"ר הפני"ם   אותיות פר"י  נ" מש"ה   אותיות שמ"ן פרי"ה    אותיות שנ"י מפר"ה   אותיות ש"ם נ"י פר"ה   אותיות י" נמ"ר שפ"ה בגמטריא  עש"ר נמ"ר שכינ"ה   אותיות שע"ר  נ" ר"ם כה"ן י"ש,בגמטריא י"ש  כר"ם  שמ"ח מא"ה אותיות  י" שמ"ש כר"ם הא"ם,בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשרפים מן להבות המדור"ה,זרע עמלק נכחד ונאבד בע"ת משי"ח נגל"ה   אותיות שמ"י ג"ל    ח"ן  ה",

הרי לך הבורא יתברך ויתהלל  חותם מוחין החכמה סוד ג"ל עיני ואביטה נפלאות מתורתך בפנימיות המלכ{ה}  בכך זוכה לשם ח"ן  העולה בגמטריא  יוד הי ואו הה,בזה הש"ם מש"ה מושך מאור אומץ,סוד מ"לך א"והב צ"דקה ו"משפט  אור הבורא יתברך ויתהלל בעל כל הכוחות כולם לפנימיות רח"ם המלכ"ה זוכה ב{ג}או{ל}ה שלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

ל"

את  ה" אלהיך  תירא אתו תעבד"

ראה,-השכינה נקראת א"ת  והינה מעוברת מן  מוחין בינ{ה} שהינו סוד אלהי"ך  אותיות  כ"לי   ה"א  בגמטריא כל"י  ו"  בגמטריא קש"ר כל"י  אותיות קשריכ"ל,זה המלאך קש"ריכל    שהינו חותם בפנימיות כל"י המלכות מוחין ש"ר  ק"  בגמטריא ש"ר מא"ה בגמטריא רוש"ם אותיות רשו"ם  אותיות שומ"ר אותיות ש"ר  מ"ו,בסוד מ"  כפול  ו" בגמטריא  ר"ם חבר שר מ"ו ומקובל ש"ר מרו"ם  בגמטריא שמו"ת  ם"  בגמטריא   א"ם עיב"ר שמו"ת  אותיות  בא"ר  עי"ם שמו"ת,

הרי לך המלכות{ב"אר} מקובלת מן שמו"ת  עי"ם  סוד  ע"ין י"וד  מ"ם    בגמטריא פ"ן  כ"ו  ע"ד  בגמטריא פ"ן יהוה ע"ד    אותיות עד"ן פ"י  הוה   אותיתו עדנ"ה ו"ה יפ"ה,וזה סוד מלך המשיח הינו חותם בפנימיות עדנ"ה את  נ"ה  נ"צח ה"וד רוח הנבואה שהינה עדו"ת  התור"ה אשר בכך זוכה למאור תיר"א  בגמטריא  קד"ש או"ר    אותיות רא"ש קו"ד   בגמטריא ר"ז שק"ד   אותיות ש"ז רק"ד,וזה עניין ש"ז  ש"ין ז"ין    אותיות  ש"  יי"ן  ז"ן  בגמטריא של"ו ש"ם או"ת   סו"ד  ז"ן,

המשיח חותם בפנימיות המלכות{ש"ם}מאור החכמה הנקרא ז"ן העולה בגמטריא  ויו הי יוד הה   וזה החכמה העליונ"ה המשפיע  אות   א"  בפנימיות המלכ{ו"ת},בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה אמן ואמן כן יהי רצון ה".

ל"א

"ובו תדבק"

ראה,-"ובו"  בגמטריא י"ד  בגמטריא דו"ד{מלכות}הינו מעובר בפנימיותו מן  מוחין תדב"ק בסוד דבק"ת  בגמטריא ד"ת אלהינ"ו  אותיות י"ה תנ"ו אל"ד,וזה סוד השמות הקדוש"ים  י"ה{חכמה ובינה} החותמים   בפנימיות מש"ה את ש"ם  ה" א.ל.ד המראה המשיח נתעלה על מרכבות שרפים עליונים ותחתוני"ם סוד פר"י ש"ם  אותיות שפ"ר   מ"י אותיות ר"י שפ"ם אותיות שי"ר  פ"ם,

וזה סוד אות פ"{בינה} מעברת את המלכות{ם}ובכך פותחת את רחמ"ה{מ}והשפע מקובל זה סוד פר"י  המשי"ח  אותיות מש"ה פר"ח  י"י  בגמטריא  מש"ה  פר,ח שערי"ם  מגלה בפנימיות המלכ"ה  ובכך משמיד סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונ"שחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

ל"ב

"כי הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה לא כארץ מצרים היא"

ראה,-כ"י בגמטריא אות  ל" חבר כ"י ומקובל כ"לי  בסוד כ"הן ל"וי י"שראל,זה המשיח אותיות משה ח"י והינ"ו חותם בפנימיות האר"ץ{מלכות}מוחין אש"ר{בינה}אשר זה ענין א"ת{השכינה}נהפכת לאת"ה"  בסוד מזדווגת עם אות  ה"  בגמטריא חמ"ש אותיות ש"  מ"ח  בגמטריא  ש"ם  קש"ר  נש"מה  אותיות ש"ם נש"ר משק"ה   אותיות שר"ש מ"ן משק"ה   אותיות ש"ר  שמ"ן ש"ם  ק"ה,וזה סוד  ק"  בגמטריא  הא"ם חותמת  מא"ה ברכות במלכ{ה} בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע  עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,

וביום ההוא ישראל צדיקים קדושים זוכים למאור לרשת"ה  אותיות ת"ר של"ה  בגמטריא  ש"ש  מאו"ת  של"ה  אותיות שמ"ש או"ת של"ה   אותיות שמשו"ת א"ש  ל"ה  אור ה{ג}וא{ל} צי"ר  מ"ם  בגמטריא ציר"ף  את שורש נשמות ישרא"ל וחותם בפנימיות הכלים{ישראל קדושים} מוחין חדשי"ם{סודי חידושי תורת הגאולה} העוקרת ממשלת הסיטרא אחרא זר"ע עמלק נאבד ונכחד ממשלת הסטרא אחר"א  עולה בלהבות המדורה אש אוכלה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

ל"ג

"ארץ אשר  ה"  אלהיך דרש אתה תמיד  עיני  ה" אלהיך בה"   

ראה,-ארץ זאת המלכות  אשר מקבלת מוחין מן אש"ר{בינה}באמצעות ש"ר א"  בגמטריא ש"ר אח"ד  אותיות רא"ש ח"ד   אותיות א"ש חד"ר,זה המשיח {ח}סד {ד}ין {ר}חמים  והינו  דר"ש   אותיות ש"ר  ד"  בגמטריא ש"ר ארב"ע   בגמטריא שב"ע א"ת   אותיות שב"ת   ע"א,בסוד ה{ג}וא{ל} בפנימיות מוחין שב"ת{קודש}באמצעותו חותם  מאור א"אלפך חכמה המגלה האחדות בפנימיות הנבראים  ישראל צדיקים קדושים,

בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק  נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא ישראל מעוטרים בכתר תמי"ד בסוד זיווג לא פסיק  שם י"ה  חכמה ובי"נה   או"ר  אלהי"ך בגמטריא {הלל   א}חד    זה המשיח המשמיד אלל"ה,-זה סמא"ל הטמא בסוד אל"מד-ל"ה  מקובל   מאדה"ללזה מלאך הסיטרא אחרא מא"ד   מלא"ך המית"ה הנשח"ט על גבי מזבח הנקמ"ה זרע עמלק נכחד ונאבד בזכות אור המשי"ח   אותיות מאו"ר  ה"  שי"ח אותיות  י" רומ"ח אש"ה   בגמטריא מ"ח גבורה אש"ה   אותיות מ"ב חגור"ה אש"ה   אותיות רו"ם חג"ב  א"ש  ה"ה,אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

ל"ד

"דבר אל בני ישראל ייקחו  לי תרומה"

ראה,-המלכות נקראת דב"ר  והינה מקבלת השפע מן  א"ל  בנ"י  אותיות בניא"ל,זה המלאך הינו סוד  מוחין תפארת{ב"ן} החותם באמצעות המשי"ח{אי"ל}מוחין בינה{ל"י}המעברת אות א"{חכמה} בפנימיות המלכות,בכך ישראל צדיקים קדושים זוכים למאור  תרומ"ה אותיות רו"ם  ת"ה  בגמטריא  תור"  מ"ה   בגמטריא  ת"ור  י"וד ה"א ו"או ה"א  בגמטריא  הגוא"ל תו"ר   בגמטריא גאו"ת  ה"  גדו"ל אדונינו ורב כ"ח,בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

ל"ה

"כי הוא לקצות הארץ יביט תחת כל השמים יראה"

ראה,-כ"י בגמטריא עולה ל"  בגמטריא שלוש מאות אותיות  או"ת משול"ש בגמטריא קש"ר אמ"ת שלו"ש   אותיות קש"ת  רא"ם שלו"ש,וזה סוד המלאך רא"ם,-{ר}פאל  {א}וריאל {מ}יכאל אשר באמצעותו המשיח מוש"ך מוחין   קש"ת בגמטריא מא"ה ש"ת בגמטריא שמו"ת{קדושים}כ"ל השמי"ם  בגמטריא נ"  השמי"ם   אותיות השמני"ם  בגמטריא מא"ה מש"ה   בגמטריא מו"ם ש"ה  בסוד מ"עתה ו"עד ע"ולם ובכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה  השלמ"ה,

וביום ההוא ישראל צדיקים קדושים זוכים לעיטו"ר  ירא"ה  אותיות ראי"ה  אותיות  ארי"ה סוד לקצו"ת  האר"ץ  אותיות צורא"ל  ק"ץ  ה"  או"ר ע"ב אמ"ת,וזה סוד  מלא"ך ק"ץ  ק"וף  צ"דיק   אותיות יקוק  פ"ד   צ"  בגמטריא יקוק פ"ד מל"ך,אשר באמצעותו המשי"ח{מל"ך}מעלה מ"ן בסוד מ"יין נ"וקבין לקצ"ה  העולמות  ומוש"ך גבורות קדושו"ת  הנקראים יבי"ט  בגמטריא כ"ב אמ"ת   אותיות א"ב כת"ם,סוד {כ}תר  {ת}פארת  {מ}לכות  א"לפא ב"יתא  צירופי  חכמ"ה זה יסו"ד ה{ג}או{ל}ה השלמה אמן ואמן כן יהי רצון ה" יתבר"ך  ויתה"לל בעל כל בכוחות כולם.

ל"ו

"וקשרתם אתם לאות על ידכם והיו לטוטפת בין עיניכם"

ראה,-ו"  תפארת ישראל הינו מהוה קשר  ת"ם  אותיות   שר"ת ק"ם,-הינו בעל האמונה השלמה סוד נבי"א לבב חכמה,הרי באמצעות הל"ב{תפארת}המשיח מביא החכמה לפנימיות רח"ם האש"ה{שכינה},ובכך זוכה היא לאמ"ת  סוד  ידכ"ם  בגמטריא אות "למד"  בגמטריא ע"ד{ות}התורה  הנקראת לטוטפ"ת בגמטריא  ט"ל י"ה שמ"ן יו"ם  או"ר ע"ב אמ"ת  בגמטריא טלי"ה   או"ר חס"ד שמ"ן   י"ו  ם",

סוד התור{הא} אשר משפיע"ה  י"וד ה"א ו"או{בגמטריא ט"ל}ובכך מקובל י"וד ה"א ו"או ה"א בגמטריא אד"ם בגמטריא הגוא"ל בגמטריא גאול"ה בפנימיות ישראל צדיקים קדושים יש לה"ם מל"ה סוד האמונה השלמה זה העולם הב"א הנקרא אה"ב{ה} המשמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה אמן ואמן כן יהי רצון ה".

ל"ז

"מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ"

ראה,-מ"י סוד הבינה העליונה אשר מעברת עמ"ך{זאת המלכות}זוכה למוחין אות כ"  בגמטריא  ש"ע יר"ם  סוד תפארת{ש"ע}הינו חותם י" ספירות בלימה בפנימיות הנבראים ישראל צדיקים קדושים,בכך מגולה בפנימיות הכלי,ם שם ש"ע  בגמטריא של"ו ש"ם או"ת שבעי"ם  בגמטריא   של"ו ש"ם אות  שמ"י ע"ב  בגמטריא של"ו ש"ם אות שמ"י חס"ד  בגמטריא של"ו ש"ם או"ת  שמ"י  סו"ד נשמ"ה  העוקר ומשמיד  "גוי אחד",-

זה סמא"ל הטמא מלכות ר{ו}מ{י} הר{שע}ה,-"עשיו" אותיות ישו"ע,-י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נאבד ונכחד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא מוחין באר"ץ  בסוד  צ" בגמטריא מל"ך{זה המשי"ח}חותם  מ"{בינה} ל"ך{מלכה}באמצעות כ"ל{יסוד}וזה סוד ב"ידך א"פקיד ר"וחי סוד ה{ג}או{ל}ה אמן ואמן כן יהי רצון ה".

ל"ח

"ולמדתם אתם את בניכם לדבר בם"

ראה,-"ו"  בגמטריא קש"ר אותיות  ש"ר  ק"  בגמטריא ש"ר מא"ה בגמטריא רוש"ם שמו"ר רשו"ם  הינו חותם בפנימיות המלכות מוחין אמ"ת בסוד ת"ם{המשיח} מושך אור א"אלפך חכמ"ה  הנקרא בניכ"ם  בגמטריא ב"ן  ע"  אותיות ענ"ב זה סוד צדיק יסוד עולם בתורת הקבלה ע"  ב"ן  בגמטריא ב"ן שמ"י ע"ב בגמטריא ב"ן שמ"י חס"ד אותיות שמ"ן י"ב חס"ד   המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,

וביום ההוא שם מ"ב הגדול והנור"א  חותם אות ל"  בגמטריא  של"ו ש"ם    בגמטריא   א"ם עיב"ר שלו"ש אבות בפנימיות המלכ"ה הנקרא דב"ר על ש"ם בפנימיות בי"ת{מלכות}מוחין ת"י בגמטריא קוד"ש חבר אות ב" ומקובל בכך המלכות בקוד"ש וזה סוד ה{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

ל"ט

"וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך"

ראה,-תפארת ישראל אות  ו"  בגמטריא קש"ר  חותם  כת"ב  ת"ם,-סוד האמונה השלמ"ה  בפנימיות מזוזות{המלכות}סוד זו"ז מו"ת,ובכך הינה זוכה למוחין  ע"ל בגמטריא מא"ה אותיות הא"ם{בינה} המגלה בפנימיות-רח"ם המלכ"ה  מאור  "ובשעריך"   אותיות שע"ר כ"ב  י"ו  ,זה סוד אור המשיח{ש"ע נהורין} אשר הינו מהוה רכ"ב  י"ו קרנות על חדו המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

מ"

"לא יתיצב איש בפניכם"

ראה,-"לא" מושג אין סוף יתבר"ך  מ  חותם בפנימיות יתיצ"ב{זה המשיח}הינו צ"ב בגמטריא פח"ד בגמטריא י"ב שמ"ן יו"ם  מוחין אי"ש,בסוד י"ש   א"אלפך חכמ"ה,סוד אות  אל"ף שהינה פל"א נשמת המשיח מהוה מוחין כל אותיות א"לפא ב"יתא,ובכך ה{ג}וא{ל} אות א"  מעבר אות  ב"{מלכות}ומקובל  א"לפא ב"יתא  אותיו"ת בגמטריא או"ת קש"ר קוד"ש    וזה הדבקות שוחטת ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשרפים מן להבות המדור"ה,זרע עמלק נמחה ונארבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,

וביום ההוא ישראל טהורי"ם בעלי מוחי"ן  בפניכ"ם אותיות כ"ב פני"ם  מאור  התור"ה  סוד קב"לה בגמטריא אלהינו ל"ה  חותם במלכות  ל" כפול ה" בגמטריא ק"ן{החכמה} אשר באמצעות  נ" אליה"ו{מדרגת הנבואה}מרו"ם רח"ם השכינ"ה, וזה משמיד "אללה"  מלא אות ל"מד ומקובל  מא"דהלל,זה המלאך הרש"ע מלאך המיתה{סמא"ל}יורד לגיהנם ונכחד מן מאור התורה הקדושה תורת ישראל אמת יחידה,אמן ואמן כן יהי רצון ה" יתבר"ך ויתהלל  הינו בעל כל הכוחות כול"ם.

תם ונשלם פרשת השבוע זוהר רשב"י "עקב" {חכמת הצירוף}-מאת רבי גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט-נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן{זצוק"ל}    

OnLineTech