להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> מאמרים-סתרי תורה >> זהר הרקיע-הפרכת תורת אשל"ג/רבי שלמה איפרגן זצוק"ל

"זהר הרקיע"-הפרכת תורת אשל"ג/ רבי האלוקי שלמה איפרגן זצוק"ל/נמסר בצינור הנבואה לרגלא"ט.

דע בני אשר לא לך להאמין במאמיני הארבע רצונות רחמנא ליצלן,רצון  לקבל לעצמי ,רצון להשפיע על מנת לקבל ,הרצון לקבל בעל מנת להשפיע לבורא,וידעת בני ותשכיל  על פי  עקידת יצחק מבאר לך  אנוכי תורת האמת תורת הגאולה.כנאמר ויהי אחר הדברים האלה,הרי לך בני ויהי  {אחר הדברים},

זה סוד מדרגת הרצונות זוהי החלוקה אשר מחלקים רפי השכל בכח הרצון שהינו רצון אחד ובודד, והבט נאמר רצון גם צנור  אחד המוריד השפע בסוד כח ההשפעה העליון לנבראים ישראל קדושים,וכידוע נאמר  "אחר הדברים",בזה העת אברהם אבינו מבין שכל הארת אחורים{רצון לקבל הגורם לחיסרון}  על פי משנתם של מאמיני הרביעיות,

זה בעצם  הגדלות מוחין הגדולה שנבראה אי פעם  שניתן להשיג באמצעותה רוח הנבואה,וידעת חיסרון ממה הינך חש בני מן דבר החסר לך, הרי לך,- חסר לך  בכך הינך מלא מעבר לכלי גופך,ככל שהחיסרון גדל כך המלוי גדול, יתרון האור{גדלות מוחין} מן החושך{רצון הקבלה} שזהו סוד הקדושה, לקבל את ההשפעה מן  הבורא ולא להבין רצון הקבלה כגורם שלילי  הבא להסיתך לחטאים רחמנא ליצלן,

אלא המקבל השפע  {רצון לקבל על מנת לקבל לדברי רפי השכל} בצורה שעבורו רצון לקבל על מנת לקבל הינה קדושה עליונה,ומה לקבל ,את תחושת היסורים המתלווה  לזה הרצון היחידי, והשמחה ביסורים בכך נוטל מן היצר הרע כתר רצון הקבלה שם טמון כל האורות  הגדולים של התורה,וידעת אשר מאמיני תורת אשלג טועים טעות מרה וחמורה,

לשיטתם האנוכיות רצון לקבל בעל מנת לקבל המתגלה עם המשכת האור,ועוד קוראים ומכנים זאת הכרת הרע, וטעות מרה, ראה  רצון לקבל בעל מנת לקבל,הרי הרצון שמבקשים לקבל זה הרצון לקבל  היכולת לשייך את זה רצון הקבלה לבורא יתברך,בסוד במקום הרגש חיסרון על פי שיטת אשלג המוטעת לתפוס תחושת היסורים על צורתה האמיתית סוד הגדלות מוחין רוח הנבואה, והבט נאמר משה עלית למרום שבית שבי לקחת מתנות באדם,

הרי משה עלית למרום{להשגת הנבואה} באמצעות שבית שבי,-הבנת אשר האור הגדול מלווה בתחושת יסורים  סוד   כ"א-ב סוד שם כ"א בגמטריא אהיה ,מאור הבינה העליונה ולא שמת  מסך הדוחה מפני האור,מכיון שיש לך האמונה השלמה שיש ביכולתך לקבל כל האור ועד רבה ככל שהחיסרון שהינו גדולת המוחין מורגש בפנימיותך כך דבקותך בבורא חזק ואיתן,

המסך זאת המצאה לשון מוציאה את הנברא מן יכולתו לחוש אור הנבואה,יש לקבל תחושת היסורים  סוד ס"ו ירים,בסוד {י}הי {ר}צון {מ}לפניך {י}הוה,הרי לך הרצון העליון סוד מלפני"ך גם פנים לך{סוד הגדלות מוחין רוח הקודש}נולד ומגולה מתוך מה שרפי השכל מבינים  כתחושת חיסרון, ועוד שמים מסך בפני  האור האלוקי המבקש לקרב הגאולה הן הפרטית והן הכללית,ודע אשר פחדם לקבל את האור במלואו עקב   חששם לקבל אותו בצורתו האנוכית{לדיברהם},

אך הגורם  הינו שלוקים באמונה השלמה ולא בוטחים בחסד השם  ובמידה והיו תופסים הרגש החיסרון על  צורתו האמת סוד הגדלות מוחין ולא קטנות מוחין אז כל המסכים הדמיונים במוחם היו מתבטלים,והרי בעת אדם מצומצם מן אור זה עקב שרוצה לקבל את האור ללא סכנה אז בכל זאת רוצה לקבל בטחון, ועובד את השם במצב מצומצם ולא בגדלות בכל עת עקב פחדו להפגע,הרי לך רצון הקבלה הגדול ביותר מקויים במאמיני ארבע סוגי הרצונות{שלא מקוימים}ובעת מאמינים שעובדים ברצון השפעה אין מקבלי אהבה עצמית גדולים מהם,

האדם המאמין אשר מוכן להקריב ולמסור נפש למען עבודתו את הבורא זה האדם אשר ראוי לעבוד השם יתברך בדרך האמת,תחושת היסורים סוד מוחין ס"ו  בגמטריא גלגל  הארות המגולה בפנימיותו בשעת תחושת ההארה שעת הניסיון{הנושאת }את  נושא היסורים בקשר אחדות עקב ידיעתו   שזה מתנה מן המרומים לקבל אורות גנוזים,בסוד משה עלית למרום שבי שבי לקחת מתנות בא{דם},

הרי בעת תחושת החיסרון המגולה בכלי ה{דם}  משה אב הנבואה מבין זה הגדלות מוחין הגדלות שאדם יש ביכולתו להשיג וזה פלא גדול ונורא,מאמיני   המסך כל חיהם מכוסים מפני האור והרי בעצמם בולמים המוחין דגדלות וזאת עקב חששם להכיר הבורא יתהלל בסוד פה אל פה אדבר בו,וידעת דיבור זה סוד הגבורה שהינה מגלה הארת הנבואה,פה אל פה,ועל  כך  השמת מסך {כדרך תורת אשלג} מוטעת ולא מובנת, אלא  מ-{סך},

בכדי לקבל ולזכות באורות הבינה סוד אות  מ" יש  לנהוג על פי הפסוק אשרי האדם המפחד תמיד,ממה מפחד,שמה חס ושלום ישים מסך בפני מילוי האור לא עקב פחדו לקבל האור בצורתו האנוכית  שמה יינזק מכיון שבזה החשיבה האדם בעל האהבה עצמית לשלומו בלבד ולא מטעם לגרום נחת רוח לבורא, אלא במידה ואדם ניחן באמונה שלמה עד למסירות נפש אז יודע שמשיכת האור ולכידת היצר הרע{זה הרצון הגורם לחיסרון} זהו הגדלות מוחין הגדולה סוד  הנבואה,

והדרך להגיע לזאת הידיעה יש  לעמוד מול היסורים שהיצר בעת יורד להסית לעבירה כל יכולתו הינה בודדת דרך  יסורים,ולכן בעת עובד השם האמיתי מקבל הייסורים באהבה גדולה עקב יודע  היסורים הם הגדלות מוחין, כעת שייך היסורים למקורם לבורא יתברך הוא שולחם והרי לך דבקות עצומה בבורא ללא כל מסך והפרדה{כמאמיני ארבע רצונות השם יחוס וירחם על נשמתם}אשר מעניקים רצון קדוש ליצר הרע,היצר הרע הינו מלאך החיים,

כדברי {משלי ג,יא}"מוסר ה" בני אל תמאס ואל תקוץ בתוכחתו",הרי לך אל תמאס מן התוכחה בגמטריא כה"ת החב"ד סוד {כ}ל {ה}נשמה {ת}הלל יה הללויה{תחושת היסורים והחיסרון} מפני שהיא היא גדלות המוחין באמצעותה מוס"ר  ה" את מאור בניאל,אור הבינה אור החסדים{אל} רוח הנבואה המפוארת,ולכן המאמינים אשר שמים מסך בכך מאסו בתוכחת השם והינם בוגדים ואמונתם לא האמונה השלמה, על שם לא משלימים האמונה ,

ואיך משלימים האמונה, כדברי הכתוב בני  אל תמאס ואל תקוץ בתוכחה,בסוד לא לך לשים מסך ולא לאהוב את קבלת היסורים מעת השם מכיון שרק באמצעות זאת האמונה בכך קוץ של יוד רוח החכמה מגולה לך,כנאמר מרבה דעת מרבה מכאוב,הרי האדם אשר זכה לידיעה שתחושת החיסרון והכאב רק בכך מגולה הדעת והגדלות מוחין באדם ,אז מי הכסיל אשר ישים מסך בפני הקדושה,וזה הטעות של תלמידי אשל"ג אשר לא מבינים דרכ"ו,

כאשר אמר ארבע הרצונות דיבר למבינים בסוד א" רב ע" רצונות,בסוד  הרצון הינו רצון {א}חד, אין רצון לקבל מכיון שכאשר האדם מקבל הידיעה שמוכן למסור נפש דוקא בעת החיסרון שזה הגדלות האדירה בכך זכה להשוות צורה בתכונת הבורא השפעה,וזה האמונה האמיתית קבלת הנביאים ,כנאמר על אליהו הנביא זכור לטוב,עלה בסערה השמימה, הרי עלה בעת החיסרון סוד הסערה{שהינו הגדלות המוחין} לשמים והשיג את רוח הנבואה,וכמובן לא שם מסך,אך אליהו הוא עובד אלוקים הגדול והנורא מוכן למסור נפש למען הבורא בעל כל הממלכה,

ולא כרפי השכל{תלמידי וממשיכי אשלג} אשר עקב אהבתם את בשרם לא מוכנים לסכן מעמדם ובריאותם,גורמים נחת רוח לעצמם ולא לבורא עליהם מעיד הוא,מאסתם בתוכחה, סוד הגדלות מוחין,ודע לך בני על כך נאמר "אחר הדברים",בסוד אשר בעת  האדם שם מסך{הרי} עומד רק בניסיון הענף אך השורש  סוד גדלות המוחין{החיסרון לטענתם} מגולה לו בדברים אחרים ולעולם אין סוף,מכיון שהדרך שגויה אז מן השמים מעוררים האדם לתיקון,

וההולכים בדרך תורת אשל"ג  כל חייהם בעצם שורים בקטנות מוחין וצמצום מכיון שמאסו בגדלות מוחין,לגלות שהחיסרון הינו המילוי וככל שהרגש היסורים גדל כך הגדלות מוחין מגולה עד שמגיעים לנקודה שכל גילוי קבלה בצורה אנוכית{כדברי תורת אשלג} אשר שמים אליה מסך,דוקא שם יש לקבל האור בכמות המירבית ולשמוח ביסורים מכיון שלקחת ושיברת  כתר הכתרים זה היצר הרע אשר לקחת את ממלכתו ממלכת היסורים וכעת הינך מלאך אלקים חיים,ממקודם היית רע מכיון שמאסת בתוכחה וכעת הינך י-צר,

על ידי אהבת התוכחה והיסורים אות י  החכמה נתגלתה בפנימיותך,וזה סוד הנאמר "והאלהים נסה{נשא} את אברהם,הרי לך והאלהים{סוד האור המירבי,קבלת האור בתחושת החיסרון לדברי תורת אשלג אשר שמים מסך בזה המצב עקב למנוע קבלת המוחין בצורתו האנוכית},וזה  הסוד והאלהים מנסה המאמינים לראות הישימו מסך{ובכל מקרה שורים בצמצום ומכאובים ומה עוד לא מאושרים ביסורים}בכך אמונתם לא שלמה,והיצר הרע את קליפת עצבונם לוקח לעצמו ולכן  מצחק עימם וחושבים שעל ידי הצמצום עמדו בניסיון,

ובמידה והיו יודעים שמראש הובסו עקב חששם לקבל האור המירבי בליוי היסורים המתלוים בעת  חשים בשר הכלי רותח מבפנים,בכך עומדים בניסיון, לשון זוכים למדרגת עמידה{התפילה האמיתית קשר הנבואה} אשר מזכה עובד השם בזה האופן להתנסות הנבואה,והאלהים נסה את אברהם,ויאמר אליו אברהם, הרי לך כעת אנו רואים אשר התופס תחושת החיסרון בשמחה ועד רבה לא נרתע ולא שם מסך עקב רצונו לקבל מרגוע לנפשו הדאובה , אז בכך זוכה לדבר הבא,ויאמר אליו אברהם{ויאמר אברהם אל השם ,הרי לך רוח הנבואה גילה},-

הרי אברהם{זה עובדי השם הגומלים נחת רוח לבורא}בכך שמשייכים את קבלת הצורה האנוכית לבורא יתברך ולא מכירים בקיום היצר הרע,אלא יודעים כל רע זה החותם מסך בפני רצון האור להתגלות בצורה מתוקנת ומירבית,ואיך תדע מתי הצורה המתוקנת ,אז בעת תחושת היסורים כה גדולה עד אשר חש שעוד רגע תנפח נשמתך,ובזה העת של המסירות נפש אור הנבואה מגולה בפנימיות שכלך,זאת הדרך להולכים בתרי"ג מצוות ומוכנים למסור נפש ולמות ובתנאי שלא להפר מצווה בודדה,

בכך  אין צורך לשים מחסום מכיון שהמחסום זה לאדם הרוצה להשאר בחיים{עקב אהבה עצמית ולא מוכן למסור נפשו למען הבורא}, אך המזומן ומוכן בכל עת של משיכת אורות למסור נפש ולהמית נפשו על מזבח גדלות המוחין עבורו התורה נעשית סם החיים,הינו מגלה שבכל עת של גילוי חיסרון השם מזכהו מן השמים לבדוקו המוכן למסור נפשו או אמונתו קלוקלת ולא שלמה בסוד השמת מסך{גם לא תעשה לך כל מסיכה},

והרצון הינו יחידי וקדוש,כנאמר יחיד חי עולמים,הרי רצון יחידי מחייה כל העולמות,עולמות הגבורה ועולמות החסד,וגם בזה הנקודה אשלג טעה טעות מרה, עולמות לא מלשון המעלימים האור האלוקי,אלא מלשון   על מות,הינם מרוממים נפש הנברא המוכן למסור נפש מעל המסך{תורת אשלג מיתה},ודע לך בני היקר  על רשב"י הקדוש נדרש הפסוק,-

{קהלת י,יז}"אשריך ארץ  שמלכך בן חורים",בסוד אשר רשב"י  זוקף ראש לגלות ולפרש דברים ואינו ירא,הרי זו-{קף}  ראש בעת קטנות המוחין סוד האות קו"ף{אשר עליה נאמר רגליה יורדות מות}למי שלא מבין אשר בעצם האות קוף  שהינה מלמדת על משיכת אור בצורה אנוכית{לדברי תורת אשלג} היא גדלות המוחין אשר באמצעותה מגולים כל הפירושים ורזי התורה הכמוסים לעובדי השם אשר כרשב"י שהינו לא ירא ולא שם מסך מכיון שמוכן למסור נפש  והעיקר לא להפר מצווה מן תרי"ג המצוות הקדושות,

ואינו ירא{כפי ההולכים בדרך אשלג} מן משיכת אורות  בעת חיסרון עקב שהינו רואה שהצמצום הינו בעצם המלוי הגדול, ועל כך נאמר עולם הפוך ראיתי,הרי רשב"י הבין  אשר כל השמים מחסום מפני היצר הרע היצר הרע שם מחסום וחסימה{סוד חמס,גבורה קשה}המופנית כלפיהם, עקב שלא בוטחים בהשם יתברך ולא מייחסים לו את כל היכולות כנאמר לכל אשר יקראו לו באמת,מכאן הינך למד לכל הזוכים בנבואה{ומוכנים למסור נפש},ואיך תדע המוכנים למסור נפשם, הם מושכים חכמה גדולה בכל עת ולעולם לא יעלה ממחשבתם המושג מסך,מכיון שעבורם זה כפירה,

מסך  גם סמ"ך  מ"ם היצר הרע קלט את תאוותם של לומדי תורת אשלג ואהבתם את בטחונם ובכל עת הרוצה להוכיחם שהינם לא מאמינים פשוט יורד מן המרומים ומצמצמם וזה ההוכחה לצמצום אמונתם,ועל כך נאמר לא תכניס עצמך לאיזור סכ"נ"ה אות קודמת ל{נ} זאת האות {מ} ומקובל לאיזור "המסך",כפירה מוחלטת בכל האמונה,וזה שבספרים הקדושים נכתב אשר רשב"י  לא ירא  לא מלמעלה ולא מלמטה,הרי הינו הבין שלמעלה זה למטה,

והחיסרון סוד הגדלות מוחין והמעלה של אהבת היסורים מגלה מטה האלקים{נבואה} בפני המוכן למשוך חכמה ללא השמת מסך ולשים כל מבטחו בהשם שיצילו זה השם יתהלל מבקש לא פחות ולא יותר בדיוק בזה האופן,בסוד אשר נאמר על ידי רשב"י "יכול אני  לפטור את כל העולם  כולו מן הדין  מיום שנבראתי",הרי רשב"י מעיד מיום שנבראתי בסוד שהיה בעל הבנה שהדין בעצם זה  גדלות המוחין{אור החסד} המגולה בעת שלא שמים מסך,ועקב השמת המסך מגלה החסד ללומדי תורת אשלג שהינו בעצם המיתה והדין הקשה ביותר בסוד עולם הפוך ראיתי,בסוד לפטור,

הרי המאמין הפוחד מן הפטירה הגשמית שם מסך, אך המוכן למסור נפשו דוקא בעת משיכת אורות את כל העולם{סודות התורה} מגלה  בפנימיותו,וזה  סוד "ראיתי בני עלייה והן  מועטין  אם אלף הן אני ובני  מהן אם מאה  הם אני ובני  אם שנים  הן אני  ובני הן",הרי לך רשב"י ראה בני עלייה הללו שמבינים שמשיכת אור להללו המוכנים למסור נפשם בכל מצב חותמת בפנימיותם אור האלקים חיים,וזה בני עליה,

כל ההבנות של רשב"י בתורה  מן העליית נשמה{מסירת הנפש} שחווה להם בעת העדיף למסור נפשו ולא להפר  מצוות תרי"ג,ולכן לא חשש לקבל האור בצורה אנוכית ולשים מחסום{מכיון שהינו איש האלקים בעל האמונה השלמה}ולא כפי תלמידי אשל"ג שכל חייהם מסכים ומחסומים מפני פחדם שלא יעמדו ביצרם ואכן לא עומדים עובדה ששמים מחסום ולא מוכנים להפתח בפני אור הגאולה,והם הרע מעכבי גאולה המצירים האור לתוך פנימיות ישראל,

בסוד ממעיטין{מעטים}-להם רשב"י הקדוש דיבר,אך לאותם הבטוחים בעצמם שמוסרים נפשם אז הם בני עלייה,עולים מתוך תחושת החיסרון{לדברי תורת אשלג השגויה} ומגלים זה הגדלות מוחין במיטבה,בסוד אשר הן רשב"י נשמתו יצאה במילה חיי"ם   בשעת שיא  זיוג עם השכינה,הרי לך נפשו יצאה בעת משיכת חכמה  ורשב"י לא שם מחסום אלא קיבל מרבית ההטבה,סוד הגדלות מוחין מסירות נפש,למד מוסר ותורה בכח הייסורים,וזה סוד רשב"י מלומד בייסורים כל חכמתו עקב שמחתו לקבל את הייסורים ואף בקשם מן הבורא,

וכמובן רבי עקיבא אשר נשמתו יצאה ב"אחד" בסוד הבין שהכל אחד ומשך הארה על מנת ללכוד כתר היצר הרע{סוד כ-א"ב},ודע לך גם זה סוד המשיח העתיד להתגלות אשר נשמתו נולדה בתשעה ב-{א"ב}  ויש  כת"ר  בגמטריא כ"  על ראשו ומקובל "כאב",וזה מלמדך בכ"א סוד שם אהיה המגולה דוקא בעת משיכת חכמה מתוך הרגש יסורים,אך יש לקבל היסורים באהבה ושמחה ולא חיסרון חס ושלום ועוד לשים מחסום ברוב חוצפתם תורת אשלג מעכבים הגאולה עקב רצונם לאהבה עצמית מעדיפים חייהם על האמונה השלמה ובזיון שכזה לא נראה מאז חטא עגל הזהב הנורא ,

לברוח מן האור פן תפגע אהבתם העצמית לנוחיות נפשם הבהמה,והינם בוגדים עקב משתמשים במאור של תורה לא לשמה, הרי לא נגשים לשמה להכרת נפשם  באת מושכים האור בצורה המלאה ובעת תאוה מתעוררת בליבם מתמלאים פחד ויראה, וכבר נאמר אין האדם פוחד  אלא עם חוטא, בודאי מחטיאים הם את מטרת תיקונם{תלמידי אשלג} עקב שדוקא בעת שיש להם נסיון מן השם להוכיח  נאמנותם נופלים באהבתם העצמית ומושכים חכמה קלוקלת חכמה חיצונית,

על שם בחיצוניות חשים כעובדים שלמים אך בשמים אוי להם מיום הדין בעת יוכיחו את נשמתם על שלא עבדו אלקים חיים ברמ"ח איברים ובש"סה גידים בכל המצבים עד מסירות {מסירת} נפש כפי רשב"י הקדוש המבין אין אנוכיות וכל שאינו מוסר נפש ופוחד לבריאותו בעת האור מעורר תאוה לנסותו הרי הינו עובד היצר הרע{סוד בשרו}המעטיר עליו מנעמי עבודה זרה{זהירות מן מסירות נפש עבודה לשמה}-תלמידי אשלג אוי להם בעולם הבא,ובודאי למדת אשר אמר רבי שמעון,-"מעשה בראשית החברים עוסקים בו ויודעים בו,אבל מעטים הם שיודעים לרמוז מעשה בראשית בסוד התנין הגדול,ועל זה למדנו שכל העולם אינו משתלשל אלא על סנפיריו של זה",

הרי לך רשבי הקדוש אומר רבים הם החברים{לומדים} העוסקים במעשה בראשית,-בסוד מתכננים מראש לשים המסך החוסם בכדי לטענתם לא למשוך חכמה בצורה האנוכית{אך בעצם זה אהבתם העצמית ושמירה על רצון קבלה הגדול ביותר שקיים הרצון לשים מסך },ומנגד מעטים הם שיודעים לרמוז מעשה בראשית בסוד התנין הגדול,זה סוד משיכת אור ללא השמת מסך ובכך שכ"ל הזך רוח העולם{סודות התורה} מגולה מן ס"נפיריו של זה,

סוד משיכת אור באופן מלא המעוררת התאוה אך לא בצורה אנוכית אלא התאוה  להוכיח להשם יתברך ולגרום לו נחת רוח בכל עת שהינך  מזומן מבראשית למסור נפש בכל עת שתדרש,וזה גדולתו של רשב"י אשר משך חכמה עליונה  רצון  יחיד  ולא מיעט התאוה אלא עד רבה נטל כתר התאוות מן הנחש{הרצון לקבל אנכי  לדבריו המוטעים של אשלג}ובכך בעת אהוב את היסורים לוקח כל האורות הגדולים הטמונים בנחש הזה שבעת הנברא  המאמין האמיתי מוכן למסוד נפש והעיקר לא לעבור על אחד מן תרי"ג מצוות  בכך משבר  נחש לכדי נ"  חש,

מן החושך מגולה האור בינה העליונה,החוש העליון החוש הרוחני רוח הנבואה המפוארת,ולכן נאמר  בני היקר אשר מקובלי קסטיליה סודם שהינם בעלי ידיעה  בסוד האצילות השמאלית{היכולת למשוך חכמה ללא גבול}סוד המדרגות החיצוניות,הינם מכירי עולם הר"ע,אך לא כרע חס ושלום אלא הרע בעינהם השמת מסך ובכך עולם שלם של אורות נעלם מהשגתם,בעוד שהרגשת היסורים והמכאוב הם מבינים זה סוד הגדלות מוחין קבלת ההטבה  באופן מלא ועדין ללא רצון לקבל לעצמך,

וזה בזכות היכולת של המאמין למסור נפשו  ולשמר דבר יחידי בחייו יכולותו להוכיח נאמנותו ולמות על קידוש השם,לקדש את שם  המצווה{תרי"ג} והעיקר לא לעבור על כך, בכך המצוות  נהפכות לצורה הרוחנית וחקוקות בלב המתבונן,ודע לך מסירות הנפש משברת את הרגל רצון האהבה העצמית{סוד השמת מסך}בכל עת שהלא מאמינים חשים שעומדים בנסיון,ולעולם לא בוטחים בהשם יתברך ובכוחותיו מעבר לנקודת העל מחסום,אלא עבורם הבורא יתברך עד המסך,

ומעבר למסך אמונתם ביחוד ובכוחו הבלתי מוגבל של הבורא המאציל יתברך לא מקוימת  ובכך הינם ממש כפי מקובלי קטלוניה אשר דבוקים לקבלת עשר ספירות בלימה באצילות הקדושה והטובה בלבד,כך לא ניתן להביא הגאולה, עתיד המשיח  גואל אחרון כגואל ראשון ,בסוד מה משה הכה האיש המצרי והרגו,בסוד משך משה רבינו עליו השלום הארה שלמה ולא בלם עצמו בעת חש הרוע,אלא להפך שמח ביסורים ובכך נטל  כתר הדינים מן הנחש והפך למלאך אלקים,אך רק באמצעות כלל יחידי ניתן לעבוד בזאת התורה תורת האמת,

המוכן הינך בני למסור נפש בכל עת אשר חש מכאוב והעיקר לא להפר מצווה יחידה בתורתנו תורת ישראל הקדושה,ועל כך דע לך אשר ידיעתו הבלעדית  של רשב"י בסודות התנין{בסוד יכולתו}למשוך קומת אור מלאה ללא נפילה לקליפה חותמת מעמדו כצדיק יסוד עולם בזכות אמונתו ומסירות נפשו זה הדבר אשר ממנו הנחש מפחד יותר מכל,וכידוע אור החכמה{תענוג} אהוב על הנחש,וכאשר אדם מושך אור מלא ללא השמת מסך ואוהב היסורים ומוסר נפשו לאלקים חיים בכך המקטרג המסית נהפך למסנגר ומסייע למושך האור  לזכות בהארה ללא סכנה,

בסוד הבא להטהר מסייעין בידו, גם הנחש מסייע,לאותו מאמין המוכן למסור נפש,אך הבא להטמא{בסוד שם מסך ואוטם האור האלוקי עקב האהבתו העצמית לקבל את חייו  ועובד השם רק עד המחסום}ולא מתמודד עם תאוותיו ולוכדם אז מטמאים אותו בכל הבלי הרוח של ארבע רצונות מדומיינים,וזה סוד הנאמר  "אשר חלקו של  בן שזכה להשתדל  ולדעת בגנזי אביו  ובכל רזי ביתו כבן יחיד שהשליטו אביו בכל גנזיו ,וזה הוא כבודו ששולט על הכל",

הרי לך ברור כשמש ,אשרי הוא עובד השם  אשר זכה לדעת שלמה  ובכל  רזי הבית{סוד משיכת האור ללא מסך}יש לו הידיעה, וזה בזכות השתדלותו לרכוש הכבוד, בסוד מסירת הנפש  לכבוד השם יתברך ואין לך רצון להשפיע לבורא נחת רוח גדול מכך,והכל רצון יחידי מן הבורא יתברך המשפיע לנברא והנברא  לא משווה צורתו לבורא אלא שווה בכל עת לרצון השפעה בזכות הכרת הנפש המקוימת בפנימיותו המוכנה למסור נפש בכל  עת,והכל השפעה מוחלטת בכל העולמות,

מה שלא אצל  השמים מסך{כח התנגדות על התאוה ,-אהבתם העצמית},והכל מכיון שלא מעונינים להכיר הבורא יתברך בצד היסורים{סוד הגדלות מוחין},אכן מאסו בתוכחה,כנאמר על רשב"י הקדוש מושך אור בכל עת  ללא מורא  בסוד "מי  שישתדל בתורה לדעת אותו את הקב"ה ובאותם גנזים שלו  נקרא בן לקב"ה,בכל צבאות השמים אין מי שימחה בידו בכל שעה שיצתרך להכנס אצל אביו אשרי חלקו בעולמות כולם",

וראה הכתוב מדגיש בעולמות כולם מכאן הינך למד האוהב היסורים ומחשיבם כגדלות מוחין זוכה לאורות מכל העולמות הן מאצילות דקדושה והן מאצילות דסטרא אחרא, אשר בעת המאמין מוסר נפש על המטרה והעיקר לא להפר מצוהה{מן תרי"ג המצוות} הרי בכך כל העולמות בזכות אותו צדיק יסוד עולמות נפכות  לכח טוב וקדוש,

מכיון שכך הצדיק תופס היסורים והתאוה לא כנסיון מר{חס ושלום הזקוק להשמת מסך} אלא כהזדמנות יקרת ערך אשר הבורא יתהלל זימן לפתח ביתו בכדי לזכותו במצוה היקרה הרצון להראות השפעה אמיתית בסוד למסור נפש על אותה התאוה,וזה יתרון האור{רצון ההשפעה} מן התאוה{רצון להשפיע},

את מה את ההזדמנות  לתת לזכאים להשיג השתוות צורה מוחלטת,והאדם שלא פועל בדרך זאת התורה כבר נפל לקליפה בעת שם מסך הפסיד המערכה,מכיון שפחדו להפסיד רצון הקבלה{להבלי זה העולם}מכריח את שכלו לסגת אחורה{למדרגת אחורים} ולא מבצע יחוד בכח מסירות הנפש{משיכת אור מלא ותחושת היסורים בשמחה הממתקים בכך כל העולמות},

אך זה מסוגלים רק הצדיקים אשר באמת חסרי אהבה עצמית{כתלמידי אשלג} וכל מעיינם אשר באמצעות האור הלא מתוקן{שהינו רצון השפעה דסטרא אחרא} המזכה עובדי השם האמיתים מטעם הבורא באור קדוש אור מסירות הנפש,והמבנה הינו בתחילה המאמין מושך קומת אור שלם ובעת חש שהתאוה משתלטת ומסיתה אותו רחמנא ליצלן לנפילה לקליפות במקום השמת מסך{אשר בכך היצר נוטל כל המוחין של האדם השורה בקטנות מוחין עקב השמת המסך}אז הנברא עד רבה מוסר נפש בעת חש שהתאווה מסיתה אותו ואומר בחוזקה אשר מוכן לנפוח נשמתו והיסורים מענגים אותו,

ויוצא מכך שהיסורים מתגלים כתענוג הגדול ובכך היצר הרע מסיר מלבושיו ומגלה אשר הבורא יתברך שולחו לנסות הנברא האמיתי המוכן למסור נפש,הרי מוסר נפש {של אהבה עצמית,נפש השמה מסך עקב אהבה עצמית כתלמידי תורת אשלג},אך למקובלים האמיתים המוסרים נפש{המסך} הינם זוכים לנפש אלוקית  נפש היסורים{המעלה לעולם ללא מחסומים של אהבה עצמית},בסוד יסור ירים,דוקא מתוך תחושת השמחה ביסורים זוכים לגדלות מוחין עליונה סוד הנבואה

,עד שהינך מגלה אשר בכל עת  שמושכים אור ללא  מסך אז במקום התאוה מגולה תחושת היסורים שהינך כה שמח בא מכיון שבאמצעות כך שורה אתה בשבירת הנפש הבהמית ולא רוצה לקבל רצון עצמי{בסוד דרך אשלג אשר לא שמחים  ביסורים מכיון שרוצים לקבל אור אהבה כך קוראים לכך רפי השכל וזה האור הפחד של עצמם לאבד את תחושת הניחוחות בקטנות המוחין בכל חייהם מכיון שעד המסך משפיעים מעבר למסך מקבלים אהבה עצמית מכיון שלעולם לא יכירו מה עומד מעבר למסך לאותה תאוה}אשר מעוררת בהם פחד ומאלצת אותם לסגת ולברוח,

אך מקובלי השם באותה תאוה מזנקים על הטרף מכיון שיודעים שהשם בכל עת שולח התאוה{האור בכמותו הגדולה}בכדי לזכותם במצוות מסירת הנפש יוצא מכך שזוכים  ללא הרף לרומם כל העולמות עקב אמונתם השלמה בבורא יתברך,כנאמר "מי שהוא שניהם בכלל אחד בחיבור אחד זה הוא אדם שמתקין את סוד כל האמונה בכלל אחד בלא פירוד כלל ומחבר הכול כאחד",כנאמר הכל כאחד,

רצון יחידי רצון השפעה רצון השפעה דקדושה מעת הבורא או רצון השפעה דסטרא אחרא מעת הבורא, אשר בעת הנברא מקבל התאוה אך חס ושלום ללא ממשה{באופן גשמי} אלא עד רבה מוסר נפשו על האור העליון השלילי  בכך מגולה אשר הכל הינו רצון להשפיע לבורא נחת רוח על כך שהבנת שהתאוה מזכה אותך  בסוד היחוד,הכל ללא פירוד, רצון יחידי יוצא מן הבורא יתברך,אך אותם שלא מאמינים בכח הבורא {כדרך אשלג} ומאמינים בשתי רשויות חס ושלום אז שמים  מסך על התאוה מכיון שחושבים שישנו כח  שיכול להזיקם,

אך אותם אשר זוכים יודעים שדוקא בעת הנסיונות{סוד רצון ההשפעה דסטרא אחרא} שם יש למסור נפש ואז  מגולה היחוד והבורא יתברך בראשית ללא ראוים מדבר באמצעות רצון ההשפעה השלילי ובעת לא ראויים עקב שקיעתם באהבה עצמית, לעבוד את הבורא עד נקודה מסויימת ולא בכל המחשבות ששולח לעברם{בסוד לעברם} בכך הינ עובדים חלקית בסוד ביצעו חלוקה  באמונה רחמנא ליצלן,אך לאותם שמוסרים נפש על אותו  רצון השפעה שלילי הם מגלים מתוך אותו רצון השפעה{בעל אופי דיני} את  רצון ההשפעה דקדושה והינם אחד ללא כל פירוד והבן,

כנאמר אדני הוא האלהים,הרי לך רצון יחיד ובודד, וככל שהתאוה יותר גדולה {ומשיכת האור ללא השמת מסך} כך הנברא מגיע לאין סוף{הארות},ועד רבה שמח שהבורא משפיע עבורו רצון שלילי כנאמר כגודל הצער{אור המולבש בתאוות אסורות} כך גודל השכר{גילוי הרצון להשפיע את אותה תאוה ממש על ידי שמוסר נפשך על המחשבה},בכך זכית לרצון השפעה ואינך משווה צורה אלא לעולם תשרה בהשוואת צורה בתכונת הבורא בכל מצב,

בין רצון חיובי אז בודאי הינך שורה בהשתוות צורה, וגם במידה ואותו רצון נשלח לך מאת הבורא יתברך המשפיע לך אותו בצורתו השלילית  על מנת לנסותך המוכן למסור נפש על אותו רצון והעיקר לא להפר תרי"ג מצוות תורה, אז במידה וכן ולוקח  עליך תחושת היסורים והמכאובים בשמחה בכך מגלה השתוות צורה בכל דבר בחייך ואז בכל עת הינך מיוחד לא בגדלות מוחין או בקטנות מכיון שבכל רגע הינך בנשמתך באין סוף,הכלי{לא מקוים} עקב שמסרת נפשך{במחשבה}וכך התעלת מעל הבלי  ארבע רצונות מדומיינים{אשר}מרחיקים אותך מאלקים חיים,

כנאמר שעל האדם  המוסר נפשו על התאוה{בעת  מושך אור בקומה שלמה}בכך את התאוה מגלה  שהינה נשלחה כרצון השפעה מאת הבורא עבורו בעל מנת לזכות להוכיח את נאמנותו,ועל זה האדם הקב"ה מכריז עליו בכל אותם חילות ומחנות של כל העולמות ובכל אותם רקיעים הזהרו בפלוני{בסוד תעטרו אותו במוחין הזוהר וגלו לו שרק רצון השפעה מקוים ואין רצון דקבלה בעת מוסר נפשו על התאוה}בכך נאמן הוא  נאמן הוא בבית המלך,אמן ואמן כן יהי רצון השם גם מקובלי השם מקובלי מסירת הנפש רצון השפעה סוד  יחיד חי עולמים,רצון יחידי עליו מגלים כל העולם השפעה בעת מסירים מסכים{ולא שמים עקב חוסר אמונה השלמה},רבי שלמה איפרגן .

תם ונשלם "זהר הרקיע"-הפרכת תורת אשל"ג/ רבי האלוקי שלמה איפרגן זצוק"ל/נמסר בצינור הנבואה לרגלא"ט.

        

OnLineTech