להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> מאמרים-סתרי תורה >> זהר הרקיע-/רבי שלמה איפרגן זצוק"ל

קבלת זהר הרקיע"-/ האלוקי רבי שלמה איפרגן זצוק"ל/נמסר בצינור הנבואה לרגלא"ט.

ראה בני היקר ,"אמר רבי יוחנן שלשה מפתחות בידו של הקדוש ברוך "-הרי לך   שלושה  מפתחות זה סוד  השפע {השלילי} והראשוני אשר באמצעותו מגלים את  השפע החיובי,וזה מפתח תחתון{על שם  הרצון היחידי מפתח שליליות בכח השפע השלילי בפנימיות הנברא} אשר המשברים אותו באמצעות מפתח היסורים{סוד מסירות הנפש}אז בכך זוכים למפתח החיובי{על שם משפיע מוחין חסדים לתוך הנברא},

ועל כך נאמר  ג" מפתחות שהינם בעצם ב" השפעות  חיובי ושלילי ומה שמבדיל בינהם  סוד מפתח ה{ג"}-מסירת הנפש ,כלומר להללו הלא מוסרים נפשם לעבודת השם מגולה רק מפתח השלילי,אך לאותם המוסרים נפשם הרי מגולה מפתח היסורים על שם פותח מפתח השפע החיובי,וידעת  ישנו רצון יחידי מופשט והינו רק משפיע ללא רצון קבלה חס ושלום,

ומזה הרצון  ב" השפעות לתוך כלי ההשפעה{הנברא},אך הדרך לגלות שאכן מקוימים ב"  השפעות  הראשון אשר משפיע לעולמנו{הינו השפע השלילי בסוד עשו} אשר יש לשברו על ידי מפתח היסורים ובכך משיגים הידיעה על המפתח העליון{השפע החיובי},וזה מקביל לעולם   הסטרא אחרא{השפע השלילי עולם הפש"ע פ"שע  פ"וגם ע"ולם} –

זה השפע החומרי,והעולם העליון{השפע החיובי סוד יעקב }ונקרא על שם מחייב לומדי התורה לקיים תורה ומצוות ובכך הינו{שפע אלוקי},בסוד  ש"פע  פ"ועל  ע"ליונות  בפנימיות ישראל,ועל כך נאמר אשר באחרית הימים עתיד להתגלות מלכות שמים{זה השפע העליון}אשר מלך המשיח{הוא מפתח היסורים} בכך משבר השפע התחתון{סוד  עולם עשו}על שם מסית הנברא למאוס  ברוחניות ולדבק נשמתו רק בעשי"ה ועל כן נקרא עשיו על שם עושק נשמות על ידי עולם המעשה,והסדר בעולמנו הינו כזה,

ראשית יש נברא שהינו כלי השפעה ובפנימיותו  מגולה לראשונה השפע השלילי{חומריות יתרה ללא כל זיקה רוחנית ואלוקית ועד רבה מכחיש ח"ו האלוקות}כמובן בסוד זה כנגד זה עשה האלקים{השפע השלילי  כנגד{הינו נוגד בצורה מוחלטת}השפע החיובי{עבודת המצוות},ועל ידי יסורים ומסירות נפש מגולה השפע החיובי, מכאן למדים סוד מרבה  צער מרבה שכר,בסוד אשר השפע החיובי {נקרא שכר העולם הבא}אך הדרך להכירו{את השפע החיובי} על ידי מפתח הצער{היסורים} המשברים השפע השלילי{על שם שולל ומעלה קושיות ושאלות כפירה בלב הנבראים},

ועל מלך המשיח נאמר יבוא עני ורוכב על חמו"ר} הרי ל"ך  יבוא על השפע השלילי וירכב עליו{בסוד השפע החיובי  סוד הקדושה אשר עליון ורוכב על השפע השלילי},ולכן נאמר המשיח עני ורוכב על חמור הינו עני מן השפע השלילי דבר המלמדך על קדושתו הרבה{סוד רוכב גם מבורך בשפע העליון והחיובי},ובאמצעות עניות{סוד מפתח היסורים} הינו ישבר ויעקור החמור{זה השפע התחתון בסוד  העולם התחתון עולם שולל קדושה}  המסתיר גילויו בתוך הבריאה,

בודאי  ג"  מפתחות עתידות להיות בשליטת המשיח בעת מול"ך,מפתח  הראשון השולט בעולמנו{השפע השלילי} אשר המשיח באמצעות  מפתח היסורים  עוקרו ובכך מגלה השפע החיובי{אור הגאולה},וראה משי"ח בגמטריא נח"ש,להראותך בטרם מגולה המשיח{השפע החיובי} אז הנחש{זה השפע השלילי הקודם להתגלות בעולמנו}ובעת הגאולה מפתח היסורים {המשיח} ימשוך בזכות רזי תורתו שפע חיובי כה רב משערי מעלה שהינו ממש יגלה את כל הקומות התחתונות{של השפע השלילי בעולמנו} ,-

ובעת כל השפע השלילי מגולה אז  יחל להתגלות השפע החיובי מלכות שמים שתמליך עצמה על כל נבראי העולם אשר יאולצו על אפם ועל חמתם לעבוד תורת ישראל{סוד השפע החיובי הזה}אשר מחזיר למוטב באמצעות אורו את השפע השלילי אך עושה זאת באמצעות הגברת השפע השלילי אשר מחויב לגלותו בסדר הקומות עד אשר בכח היסורים של מכלול האנושות יתחננו על נפשם לגלות השפע החיובי העליון.

תם ונשלם קבלת זהר הרקיע"-/ האלוקי רבי שלמה איפרגן זצוק"ל/נמסר בצינור הנבואה לרגלא"ט.

OnLineTech