להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> מאמרים-סתרי תורה >> זהר הרקיע-"ויפן כה וכה ויראה כי אין איש"/רבי שלמה איפרגן זצוק"ל

ויפן  כ"ה וכ"ה ויראה כי אין אי"ש/קבלת זהר הרקיע- האלוקי רבי שלמה איפרגן זצוק"ל,-נמסר בצינור הנבואה לרגלא"ט.

ד"ע  בני היקר  אשר משה רבינו  אומר וי-פ"ן  בסוד  י"וד ו"או  בגמטריא ג"ל חבר  פ"ני ומקובל פני ג"ל סוד  גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך תורת  כ"ה וכ"ה בגמטריא קש"ר חמישי"ם שערים ר"ת חש"ק ,סוד בינה עליונ"ה ראי"ה{אור הנבואה}  המכחיד ומשמיד  סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה, ובכך עתידים ישראל  צדיקי"ם  להתעטר בכתר כ"ן בגמטריא ע" פני"ם של התור"ה  ר"ת  ע"  שפ"ה גם  ה"  שפ"ע  שפ"ע  שפ"ע שפ"ע  שפ"ע ,סוד חמ"ש מלאכים  שמם ארגמ"ן א"וריאל ר"פאל ג"בריאל מ"יכאל נ"וריאל,

עליהם אמר משה ויפ"ן וירא"ה  כ"י אין אי"ש  עוזר ל"י להוציאני  מצער הז"ה של הקבורה", הרי אי"ש בש"ר וד"ם אין אך מלאכ"י מרו"ם י"ש  בסוד משה עלית למרו"ם שבית שבי"ת  בסוד הינך שבו"י  אך  בכ"ח יסור"ך  לקחת מתנות באד"ם,ובכך חותם במלכות  הנקראת ירא"ה מדרגת י"  ר.א.ה  סוד השם המפור"ש שופר מש"ה  סוד  "אין איש"  בגמטריא ב"ן יש"י,  הרי לך בנ"י  י"ש לך  תורת ב"ן יש"י {אור המשיח} אשר בכך עולם ל"י{בינה} עוז"ר  גם וזור"ע ל"ך מאור החכמה סוד המלאך עזריאל סוד ע" רזיא"ל המאיצים  תהליך הגאול"ה ,  

בסוד צ"א   המי"ם  בגמטריא אמ"ן המל"ך גם  ל"מלך{משה} נא"ם  ה"{רוח הנבואה} המאיר"ה  המודי"ע  ב אמצעות יהודיע"ם  המלאך  עתידים הרשעי"ם  אומות העולם הגוים הארורים להקב"ר על ידי המזיק מצע"ר,סוד המשי"ח  בגמטריא הנח"ש{דקדוש"ה}  צ"  רע"ם  בגמטריא מל"ך {ר"ע}יא [מ]"הימנא ,

בכח שם וי"תן  י"וד ו"או  בגמטריא  ג"ל חבר ת"ן ומקובל ג"ל ת"ן  ג"ל עיני ואביטה נפלאות מתורתך תורת גלג"ל בגמטריא ס"ו אורו"ת החותמים שם ת"ן בגמטריא עשר פעם גאול"ה גם שם י"וד ה"א ו"או ה"א השם המפור"ש המזכ"ה ישראל בגאולה שלמ"ה,בכח א"ת צירופים משה את הרשעי"ם{אומות העולם} קוב"ר  על ידי א"ש מ"ן המרומי"ם,

וזה סוד המשיח {ו}יפן {ו}יראה {כ}י  ר"ת בגמטריא עולה בכ"י  ב"רכה כ"ונה י"חודים,על ידי כח יסורי"ו מש"ה רבינ"ו  חותם  אי"ש גם י"ש  א"{חכמ"ה}  סוד  ו"  ראי"ה בגמטריא קש"ר גבור"ה גם קש"ת גבו"ה  בפנימיות המלכ{ה}  בכך מתמלאת זע"ם וחימ"ה ושורפת  אומות העולם ממשלת הסטר"א אחר"א,וביום ההוא ישראל בעלי הבנ"ה כ"י אין אי"ש המסו"גל" לגלות חידושי תור"ה רזי"ן דרזי"ן  עי"ן לא ראת"ה חו"ץ  מן מש"ה בעל שם מ"ה סגו"ל  בגמטריא י"וד ה"א  ו"או ה"א  ג"ל ג"ל  ג"ל השם המפורש  אור החכמ"ה,

גם  ח"  בגמטריא קש"ר נשמ"ה בסוד נש"ר משק"ה דינים וגבורות ומכ"ה  הסטרא אחרא  מכ"ה אנוש"ה, אמן ואמן כן יהי כ"ה וכ"ה  רצון מה"ש {מ}עולם {ה}וא {ש}מך, אנוכי רב"י שלמה איפרג"ן   גם  ב"  רשימ"ה רשימה לאיפרג"ן  {מודיע}כ"ם  אשריכם ישראל צדיקים  באמצעות המלאך יהודיע"ם-

ידו"ע הדב"ר  גם דיבור הנבוא"ה המאי"רה קול ודיבו"ר  תפארת ומלכות מזדווגי"ם ומאוחדים ללא הפס"ק  ביחו"ד פל"א מופל"א סוד המלאך מפוא"ל פל"א בסוד מגלה מפ"ל  מ"אור ל"ב  פנימיות ה"תורה ר"ת המפ"ל, הגי"ע זמ"ן גאולתכ"ם  בגמטריא כת"ר ג"ל אמ"ת  ו", גל עיני גם ענ"ג י.ל.י  כ"י"  גמ"ל"  על"י" חסדו, ואביטה נפלאות מתורת"ך.

תם ונשלם ויפן  כ"ה וכ"ה ויראה כי אין אי"ש/קבלת זהר הרקיע- האלוקי רבי שלמה איפרגן זצוק"ל,-נמסר בצינור הנבואה לרגלא"ט.

 

OnLineTech