להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> מאמרים-סתרי תורה >> דברי הרשב"י
 מאמר  עולם הקבלה- ביאו"ר  על דבר"י רבי שמעון בר יוחאי- שבשעה שבנה  שלמה את בית המקדש התעוררו רגשי תשובה וחרטה בעם, ונהפכו האותיות של חט לטח וה"חית" הפכה ל"בית" וישראל ישב לבטח ולא בחטא".  /מאת  רבי גל טופז לבית איפרג"ן{הרגלא"ט}

רב"י  סו"ד   בר"י   מלאך  הבריו"ת הנקר"א   "שמעו"ן   לשו"ן  שומע-  נו"ן אור  הבינ"ה  המאי"ר  מוחי"ן דקדוש"ה וזה המלא"ך  "יוחאי"    לשו"ן  החייא"ה נקר"א  מכיו"ן   ש"החיאת  המתי"ם מבצ"ע על ידי או"ת  ח"ית    חיות  הנשמ"ה הלא היא כ"ח ההשכל"ה   וכ"ח    כ"ו  חיות והשם המפור"ש  כ"ו  עולה בגימטרי"ה מכיו"ן  שמשמ"ש  בסוד  שמ"ש מאירה משל"  לשמ"ש המאירה  ליר"ח  המלא"ך שמ"ש  בסוד  משמ"ש  את  ה"  יתברך ומבצע  השליחו"ת המוטלת עלי"ו וחותם היר"ח   לשו"ן   ירא"ה  ו"ח"יות בנברא" ועל כ"ך -המלא"ך- בסו"ד  אותיות  -כ"א  מלה - השלו"ם  כ"א  עולה בגימטרי"ה והאמונ"ה מל"ה  בסוד  מעל"ה  והרי  מלא"ך האמונ"ה [ר]בי [ש]מעון {ב}{ר}  [י]וחאי  - ש"ר  בר"י ושר  מלא"ך על  פי תורת הקבלה  ובר"י מלא"ך  רב"י  בסו"ד  ריבו"י  החכמ"ה בנברא וזהו הסו"ד  שב"שעה" -{ש}תיים- {ע}שר-{ה}שבטים ידיע"ת צירו"פי י"ב - אלכסונ"ים-   המרכיב המילים כ"סא  ונימו"ל   שלמ"ה המלך  כס"א לשו"ן כיסו"י ומלבו"ש לאו"ר האלוק"י  נימו"ל לשו"ן  -עמ"ל -  בסו"ד  ע"  מלה  להשגת ידיעת ה"  [ה]{מ}פור"[ש]  הנקרא   מש"ה   ש"ם   ה" והרי   מ"+ש"  - ע"  בגי"מ{ש" במספר קטן} 

ושלמ"ה בנ"ה –השי"ג אור  הבינ"ה  חכמ"ה עליונ"ה ובכ"ך  הקי"ם בסו"ד  ייקו"ם  -עולם הנבר"א י"ש מאי"ן   את   בי"ת המקדש"  והבי"ת סו"ד  התבטאו"ת  האלוקו"ת  במוחי"ן האדם והמקד"ש   בסו"ד מוק"ד   וריכו"ז   האות ש" -  האר"ת  האבו"ת   ועל כך   שלמ"ה -בנ"ה-    היה  ב"ן  לאות  ה"  מלכות  ה" מלך המשי"ח   ונשמ"ע בזמן אמיר"ה מל"ך  משיכ"ה   בסוד  מוש"ך  כלי"ם והכלי"ם  האותיות כך נקראי"ם שבאמצעותם בנ"ה  בית  והבי"ת  בפנימיותו  האות  ח" שור"ה  לשו"ן  חיות  השיר"ה   וזה מה שאומר  רשב"י   "התעוררות "ונשמ"ע בזמן אמיר"ה  טיהו"ר  רו"ע  , 

הע"ם  בזמ"ן בית המקדש"  שינה טבע"ו מרצו"ן קבלה" לרצו"ן נתינ"ה  והרצו"ן בסו"ד  רוצ"ה- נו"ן התשוק"ה לדע"ת חכמה אלקי"ת  נו"ן שערי בינ"ה  ושערי"ם   בסוד  השערו"ת וקושיו"ת שבאמצעותם  ההבנ"ה של ההנהגה מגול"ה במוחי"ן  הנברא  "והחרטה"- חריט"ה של כללי התור"ה  בסו"ד חר"וט על הלוחו"ת  והלוח"ות  לחו"ת המו"ח -מי"ם  בסו"ד   תור"ה המהווים המוחי"ן וחריט"ה   בסוד  חיט"ה  - המצבי"ע על גדלו"ת  ותשוא"ה    "ונהפכו האותיות" הארת בינ"ה  נו"ן   האיר"ה  בהפכיו"ת מלמטה למעל"ה  מן הנבר"א לעולם העליון בסוד העלאת  מ"ן  מ"יין-  נ"וקבין  תפילה וסו"ד היחו"ד ,

ובכך  "חט"  לשו"ן  חיט"ה צירופה שונה ל "טח"  בסוד  ט"    חי"ה האות  ט" אור  ה" יתברך  סודות התור"ה הגנוז"ה מדרגת חי"ה מלך המשי"ח  מלך על מלכות דקדוש"ה שורש נשמות השכינ"ה הקדושה כך שמה בתורת הקבלה  והאו"ת חי"ת בסו"ד  חיו"ת  הפכה  לב"ית   בסוד ב"ת   י"   והרי  מקובל  שאות  ח" בת  לאות י" ומקוב"ל  ח"י  -תפילה" שמונה עש"ר יחיד חי  עולמי"ם בית המקדש"  המחיי"ה כל העולמים עליונים ותחתוני"ם  ויחי"ד ומיוחד.

תם ונשלם מאמר  עולם הקבלה- ביאו"ר  על דבר"י רבי שמעון בר יוחאי- שבשעה שבנה  שלמה את בית המקדש התעוררו רגשי תשובה וחרטה בעם, ונהפכו האותיות של חט לטח וה"חית" הפכה ל"בית" וישראל ישב לבטח ולא בחטא".  /מאת רבי גל טופז לבית איפרג"ן{הרגלא"ט} השב"ח לבור"א עול"ם.

 

OnLineTech