להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> מאמרים-סתרי תורה >> ביאור הרגלא"ט/גמרא מסכת מגילה דף ב"

ביאור כ"ק  הרגלא"ט- לגמרא מסכת מגילה דף ב: 

"רבי חייא בר אבא מנצפ"ך צופים אמרום ותסברא והכתיב אלה המצות שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה ועוד האמר רב חסדא מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדין אין מהוה הוו ולא הוו ידעי הי באמצע תיבה והי בסוף תיבה ואתו צופים ותקינו פתוחין באמצע תיבה וסתומין בסוף תיבה סוף סוף אלה המצות שאין נביא עתיד לחדש דבר מעתה אלא שכחום וחזרו ויסדום"

ביאור כ"ק הרגלא"ט:

דע אשר  "רבי חייא"  בגמטריא  כ"ח איבר  בסוד כ"א  חרב"י,הרי שם אהיה העולה  כ"א הינו  חיב"ר בפנימיות  ב"ר אב"א  הינו גם ר"ב את אור החכמה{סוד  אבא},ורוצה לומר {ר}בי  {ח}ייא  {ב}ר  {א}בא  ר"ת  חרב"א בגמטריא חג"ר,הרי אותיות  מנצפ"ך{סוד חגורת  הדינים},-

מ-נצ"פ-ך  אומר  צ"פן אותם מש"ה בפנימיות קבלת  הצירו"ף,כנאמר  "צופים אמרום" זה אותיות  פ"י אומ"ץ  מרו"ם  בגמטריא  אומ"ץ  מלך מרו"ם,מ"לך א"והב צ"דקה ו"משפט{בכח אותיות  מנצפ"ך},וידעת אשר  כל הגמר"א מוצפנ"ת ואי"ן ניתן לדעת משמעו"ת התנאי"ם הקדושי"ם אלא  ר"ק  על יד"י ידיעת שפתם  שפת הצירופים,-

הרי מש"ה עלית למרו"ם וצפית{צפנ"ת}על  כל דו"ר ודור{גם הידור של  האותיות},"ותסברא" בסוד גילית  "סבת  אור"  בסוד או"ר  סוב"ב  גם "רז  סובב" העולה זר"ע העולם,ועל כך התנאים אומרים  "אלה המצות שאין נביא רשאי לחדש",הרי לא"ה {עולם בינה} הינה שורש המצוות בסוד שאי"ן,-  י"חוד  ש"ור  נ"שר  א"ריה,-ר"ת ניש"א{פרצוף  אדם},-

סוד הנבי"א,הינו רשא"י לחד"ש דב"ר מעת"ה,הרי ממדרגת   מעת"ה בסוד  ע"ת  מ"ה בגמטריא ע"ת  י"וד  ה"א ו"או ה"א  גם ע"ת גאול"ה הנביא רשא"י בכ"ח  אי"ש{רוח אלקים}לחדש המוחין למלכות{אות  ר" בגמטריא  א"  א"ל  א"לה א"להים  א"להים},וזה ועו"ד,-הנביא  בפנימיותו מהוה  ו"ו  ע"ד  בגמטריא י"ב ע"ד  גם עבד"י{רוח אלקי"ם},בסוד  האמ"ר,שזה אותיות מרא"ה{הנבואה} הנקראת חסד"א,-

הרי על ידי  א"אלפך חכמה,סוד אות  א" הנביא בכך מושך חס"ד למלכות,ויש להבין  אשר שמות התנאים  בזה המאמ"ר מהוים  דברים  נשגבים אשר  עין לא ראת"ה ס"ת  נ-א-ה,-  חידו"שי התור"ה של המשי"ח בעת  הגאול"ה השלמ"ה,וזה סוד הכתוב  אשר אותיות   מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדין,הרי לך  אותיות  מ"ם{בסוד אות  פ"}ואותיות   ו"   ס"מך,גם  ו"  ואותיות ק"כ{בגמטריא סמך},ומקובל  אשר   אותיות  מ"ם   פ"   ו" סמ"ך    ק"כ הם האותיות  שבלוחות אשר בנ"ס{בסוד המלאך נ"ס} היו עומדי"ן,-

הרי ראשית אותיות  י-ה-ו  {יתברך ותברך}המהוים עמוד  הלוחות הי"ו  מעמידים האותיות,וזה הנאמר,-"אין מהוה  {ה-ו-ו} ולא  {ה-ו-ו} ידעי  {ה-י} באמצע  תיבה  {ו-ה-י} בסוף תיבה ואתו  צופים",הרי לך חבר כל  השמות המפורשים ומקובל השם הפותח את  תיבת הצירופים   ה-ו-ו-ה-ו-ו-ה-י-ו-ה-י,וזה היחוד  מגלה פלאות,בסוד אור המשיח,"ותקינו"{תיקונים}הנקראים  פתוחין{פתחים}"באמצע התיבה",-

הרי רוצים לומר  "ה-ו-ו-ה{ו"וה}-י-ו-ה-י,סוד אמצע התיבה  וו"ה העולה בגמטריא בי"ה{העולמות נבראו בכח זה הצירוף},אך  העולמות  שורים בהעלם" וסתומין  בסוף",הרי בים סוף{המלכות}נסתם האור ורק  הצדיקים יזהירו כזוהר הרקיע,בסוד סו"ף  סו"ף אלה  המצות,הרי בים סוף יש סו"ף{פנימי וחיצוני}וזה סוד המשיח אשר מבאר עבורנו  המצוות בפן הרוחני הגנוז ובפן  הפשוט,הרי מהגלוי סוד הפשט הינו מגלה אשר זהו  רא"ש לגנו"ז,בסוד אש"ת חי"ל  עטר"ת בעל"ה ס"ת  ת-ל-ת{סוד  מוחין  תל"ת,סוד תורת הקמ"ץ},-

"שאין הנביא עתיד לחדש  דבר מעתה  אלא שכחום וחזרו ויסדום",הרי שאנ"י זה הנביא  בכח דעת"י,ר"ת-ד"עת  ת"פארת  י"סוד,מחדש המלכות{הנקרא דב"ר},הינו ר"ב אשר מחד"ש  אות   ד"{לשון דל"ת} ומחדשה  לכדי לד"ת{לידה},"מעתה",ח"ו  המלכות היו רגליה יורדות  מיתה,בסוד {מ}ע{ת}{ה},והמשיח{הנביא} על ידי ע"  צירופים   משבר   מלאך המיתה,וזאת עושה בכח אל"א  בגמטריא  ל"ב נתיבות החכמה,-

הינם  "שכחום",בסוד מו"ח  ש"ך{מטטרון},שהינו וחזר"ו{הינו חורז סודות התורה אשר מובנים רק לצדיקים הראויים},-"ויסדום",בסוד סו"ד יו"ם,לצדיקים המרבים חסדים{סוד אור יו"ם  גם מאו"ר  י"ו,י"וד  ו"או  בגמטריא ג"ל ומקובל מאו"ר   ג"ל-עיני ואביטה נפלאות מתורתך}.

תם ונשלם ביאור  כ"ק  הרגלא"ט-לגמרא  מסכת  מגילה  דף  ב",השבח לבורא עולם.

OnLineTech