להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> ספרים >> אורות אליהו הנביא

 

אליהו הנביא  "אורות אליהו-בסערה השמים"/מפי אליהו זכור לטוב/נמסר עבור רבי גל טופז נכד המקובל האלוקי  החכם רבי שלמה איפרגן{זצוק"ל]

 

ראו  ולמדו הסוד הנורא  אשר נאמר על אנוכי   -"עלה" בסערה  השמים, כלומר אנוכי  נקרא  "עלה"  בסוד בפנימותי   ע"  שמות  ה"  יתברך סוד הפנים של התורה אשר משפיע וחותם  ל"ה - בסוד המלכות המקבלת אור הנבואה,וזה   ל"ה   במידה ומכפיל  הינך   ל"   פעם   ה"  בגימטריא מקובל  ק"ן,  זה סוד החכמה אשר טמונה בפנימיות מלך המשיח שהינו נקרא יבש"ר  בסוד  האותיות  רשב"י,  כלומר  רואה הינך אשר אליהו יבש"ר  על  רשב"י שהינו מלך המשי"ח ,

וידעת רשב"י  סודו    {ר}וממות  {ש}מחה   {ב}ינה   {י}חידה,הרי המשיח  הינו מהווה יחידה הכללית   -סוד המחשבה  הכלולה מן   י"ב  צירופי  יהוה יתברך,  וזה סוד  רשב"י אותיות    ש"ר   י"ב,     כלומר  המשיח הוא  ש"ר  אלקים בסוד "אז  י{ש}י{ר}  משה  "  את שיר האלקים  זה שיר הדינים בסוד החכמה אשר עתידה להפיל מלכות רומי הרשעה,וזה סוד אשר אנוכי   אליה"ו    מהוה המלאך יהוא"ל   ומקום משכני עולם העשי"ה , אך החכמים עד כמה לא מפרשים נכונה הכתובים, עולם עשיה   בסוד   י"   שעה,   כלומר אנוכי מהוה ספירת החכמה אות  י"  עבור{עיבור} משיח השורה בפנימיות הטבע בסוד הזמ"ן  המהוה שע"ה  נוטריקון  {ש}תים  {ע}שר  {ה}שבטים, והללו  מוחין  נקראים  "{בס}ערה"  בסוד    ב"  פעם  ס"  בגימטריא   ק"כ   צרף אות  ה"   מן המילה  בסער{ה}  ומקובל   קכ"ה, 

זה סוד  מאה עשרים וחמש מדרגות המוחין  -גמר תיקון מלך המשיח, והללו מוחין  משמידים בס{ער}ה  בסוד "רע"  זה סמא"ל  הרשע ,  ובמידה ומעמיק עיונך המילה "בסערה"  אותיות   ע"ב   הרס,  זה השיר של המשיח הנקרא ע"ב בגימטריא  חס"ד  אשר מהוה דין "הרס"  עבור ביעור אומות העולם בגאולה  העתיד"ה,והללו  מוחין בפנימיות המשיח הנקרא  "השמים",וראה במידה וכותב הינך  בס{ע}ר{ה}  ה{ש}{מ}{י}ם  ומצרף האותיות  המסומנות הרי לך   מקובל  "שמיעה" , זה סוד הבינ"ה   המצביע על המשיח הנקרא    עין   מש"ה   אותיות שמיע"ה,

וזה כח המשיח- אליהו הנביא,  וזה רואה הינך מזה הפסוק אשר אמרתי לנביאי הבעל  והתבונן   היטב   בזה הפסוק  "קראו בקול גדול  אולי ישן {ה}וא ויקץ"   כלומר בעת הינך  מוסיף אות  ה"  סוד המלכות  מן המלה {ה}וא למילה  "אולי"   מקובל  אליה"ו  בסוד  המלאך  יהוא"ל זה אנוכי, ומה שנאמר   קראו  בקול גדול בעצם   דיברתי  בפנימיותי אל כוחות הנפש שבפנימיותי   אשר  "ישן"  לשון ישנ"ו  ושרו בהסתר פנים  , אך  בעת אשר    נשאתי התפילה  אז  "בקול גדול" –זה מלך המשיח אשר כידוע נקרא קו"ל  בסוד ספירת תפארת על פי תורת הקבלה   והוא  גדו"ל  בסוד  הנוטריקון ג"ד  א"ל  -המלמדך משיח שורשו מן עתיק יומין מקור הברכה  הוא   לפתע  "ויקץ" בפנימיותי ואנוכי זה המשיח והמשיח זהו אנוכי ואנו אחד והבן,ומה עוד  "ויקץ"  אותיות   קו"ץ   י"   המצביע על הארת כתר וזה האור  הכחיד נביאי הבעל, ודע  הנאמר על  ידי נביאי הבעל זה נאמר על אלקי ישראל אשר הינם מעידים   "אין  קול"  בסוד אין סוף יתברך  "ואין  עונה"  בסוד אין סוף יתברך מקור כל התפילות המתקבלות ענה לתפילתי,  ואי"ן  קש"ב  בסוד  אין סוף יתברך חתם בפנימיותי    ש"   ק"ב    בסוד אור    ק"ב  בגימטריא אלהינו   אשר האבות אות  ש"  בסוד חרב  שינו"ן  -מידת הדין  מגולה מפנימיות  זה האור והיא חרב השכינה,

ולא לאלהים שלהם נתכוונו מכיון שחס ושלום החכמים מפרשים אשר בזה המקרה לא ענה האלהים האחרים ומה חס ושלום היעלה על דעתך שבשאר המקרים אל אחר ענה ,ובמידה וטוענים כך החכמים של זה הדור אז עברו על לא תעשה לך אלהים אחרים,  וה"  יתברך בוחנם והם מאבדים עולמם  מכיון שעברו על  "אין עוד מלבדו"  ו"את  כבודי לא אתן לאחר",ולכן נביאי הבעל דיברו על  ה"  יתברך והעידו  אין עוד מלבדו  וזה שחיטתם   עקב  הבושה והכלימה אשר חשו  אשר איבדו זה העולם והעולם הבא יורדים השאולה ודע  אשר נאמר אליהו טב"ח בנביאי הבעל בסוד אליה"ו בט"ח בסוד חתם בפנימיותם  {ב}רכה  {ט}וב  {ח}יים  בסוד  חקק  בפנימיותם האמונה השלמה  ועד רבה   הפיח בהם רוח החיים בסוד החייאת מתים בטרם לכך היו מתים בסוד חסרי אמונה אך לאחר מכן חיים בסוד רוח חדשה{חידוש} עיברתי בפנימיותם בכח הנבואה אשר ה" יתברך חנני , , וזה סוד הנאמר  על"ה  זה אנוכי אליהו  בסער"ה  בסוד זה מידת הדין מעת  ה" יתברך אשר הכתה נביאי הבע"ל , בסוד האמונה אשר באו לידי הכרתה והאור העליון הכה במוחין{כח השכל} אשר בפנימיותם , והודו הם{נביאי הבעל} ה" יתברך אל יחיד ומיוחד ואין עוד מלבדו כלל וכלל וזה סוד אשר בניתי את  "המזבח"-זה סוד האמונה ועליו שמתי את העצי"ם בסוד נביאי הבעל שרכשו האמונה השלמה בה" יתברך עקב מעשי וזה הנאמר כי האדם "עץ" השדה,ועליהם הנחתי  נתח"י הפ"ר ,

וראה  נת"חי אותיות  ח"ן  ת"י  , {ח}כמת  {נ}סתר  שהינה קודש בגימטריא  ת"י  חתמתי בנפשם  ובכך מיתקתי משורשם פ"ר דינים  ,ויצקתי מי"ם בסוד חסדים זה כח התורה הממתיק ומבשם כל דין בכח  ס"ד  התורה  בגימטריא דין,וידעת  שתיים עשר האבנים  בסוד  צירופי  י"ב   שמות יהוה יתברך אשר בהם פעלתי ניסים  והנסתי הקליפות מנשמת העם ובכך נשאתי כל העם  לעבר הכרת הקדושה ,וזה שאמרתי "ענני ה"  ענני" בסוד   ב"  פעמים נ" כך  עי"ן  {נ}   ע"ין   {נ}  בגימטריא  מאה בסוד האמונה השלמה היא הידיעה השלמה בקרב העם אדני הוא האלהים, כלומר גם הכלל דכלל בסוד הכלל הוא הפרט והפרט הוא הכלל הכל זה ה" יתהלל  אין בו תפיסא כלל ,ועל כך נאמר ותרד א"ש בסוד כח הנשמה מן השמים ותעבר  עם ישראל בנשמות חדשות כנאמר "ותאכל את העלה ואת העצים   ואת האבנים  ואת העפר ואת המים  אשר בתעלה  לחכה"  כלומר  "ותאכל" בסוד "אכילה" זה התורה הקדושה שהינה מהוה השכינה הנקראת "את"  בלשון ספר הזוהר בעל הקדושה והיא העל"ה לשון מעלה הנשמה להכיר את הבורא יתהלל  באמצעות העצים בסוד עיצות הנבואה אשר אנוכי אליהו הענקתי לכללות העם באמצעות ה"אבנים" הם אותיות התורה ,וידוע אשר בתורת הקבלה אותיות  נקראות אבני"ם,

והעפר זה רצון הקבלה ותענוגות זה העולם אשר בזכות התורה נהפכו לכדי  "מים" בסוד שפע  וברכה רצון נתינה,וזה סוד "אשר" אור הבינה כך נקרא בתורת הקבלה היא חתמה בכך בפנימיות ישראל  מדרגת בתעל"ה נוטריקון  ע"ב  תהל"ה  , ע"ב בגימטריא חס"ד  השורה בפנימיות הממלכה ובכך כל הנבראים זכו במדרגת לחכ"ה אותיות  ח"  כל"ה בסוד דעת קדוש אות  ח" בפנימיות הנברא שהינו סוד השכינה כל"ה ,וידעת ו"השמים"  זה אנוכי ומשיח וראה אות  ה"  זה סוד המלכות-אליהו ,  ו"שמים"  זה המשיח  ואנו מאוחדים בכל עת,וראה והבן  הנאמר על ידי אנוכי אליהו הנביא בעת אשר פניתי אל העם ואמרתי להם  "אם  ה"  האלהים-לכו אחריו  ואם הבעל  לכו אחריו,  כלומר  הבט   "בעל"  בגימטריא ק"ב  בגימטריא אלהינ"ו   ,

כלומר העדתי שלא משנה לאן הינכם פונים ה"  יתברך   מהווה הכל ואין עוד מלבדו  והב"ן  וכאשר נאמר מפי  אל  העם   "עד מתי  אתם פסחים על שתי הסעפים"  הרי הכונה שאנוכי מהוה   "עד  מתי"  אותיות  מיד"ת  ע"  הפנים של  התורה  תורת ישראל  הנקראת "אמת" ובאמצעותי  בכח הנבואה השורה  בפנימיותי מגולה לעם מדרגת  את"ם   נוטריקון   א"ת    ם"  זה המלכות בסוד  א"ת[כ"ב] אותיות השפה אשר דרכה מראה לנבראים כח ה{מ}חשבה ואיך ה" יתברך שורה בפנימיותם בכל עת  ולעולם, וזה סוד  פסחים  נוטריקון  פס"ח  י"ם,  בסוד שכך העם בעת  שהמחשבה דבקה באלקים יתברך   כך העשייה בסוד המלכות הנקראת  י"ם  מתוקנת  במידותיה  ו"שני" זה אנוכי אליהו הנביא ומלך המשיח אשר עלינו נאמר  מ"ה  ש{היה}-זה אנוכי  הוא שיהיה{זה מלך המשיח אות   י"  ואנוכי  "היה"  תמיד בפנימיותו}ואנו נקראים  "סעפים" בסוד אשר בעת  הינך  ממלא אות   עין  מן המלה  "ס{ע}פים   מקובל הנוטריקון  ס"  ענפים,

 וזה אור  אין סוף יתברך והוא מקור הנבואה בפי נביאי האמת  ענפי"ם שמם בסוד  בפנימיות  ע"  פנים {שמות} קודש באמצעותם עושים ניסים וזה בגאולה העתידה  יראה לעיני כל הבריאה איך תמיד הכל היה במדרגת מ"ה  בגימטריא אדם  בסוד תפארת אור המחשבה כנאמר  הכל מתחיל מן המחשבה בזה העולם, כלומר הכל מתחיל מן המחשבה  בזה העולם לשון המחשבה נעלמת{העלם}, ולכן גם הכל מסתיים במחשבה וזה הדעת העליונה.{אכי"ר}.

 

תם ונשלם  מאמר  "אורות אליהו-בסערה השמים"/מאת אליהו הנביא/נמסר עבור רבי גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט}נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן{זצוק"ל}.

 

 

 

 

OnLineTech