להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> ספרים >> אורות אליהו הנביא עב שמות

 ספר- "אורות אליהו הנביא", ביאור מקיף  -סוד ע"ב שמות  המאציל יתברך/מאת רבי גל טופז לבית איפרגן {הרגלא"ט}נכד המקובל האלוקי החכם העניו הגדול רבי שלמה איפרגן{זצוק"ל}

הערת  פתיחה- דבר  המחבר{הרגלא"ט}:

הנה ברוך הוא  וברוך שמו סייעני  להשלים ספר "אורות אליהו הנביא" זכור  לטוב , ודע לך קורא ולומד יקר אשר זה הספר בשלמותו נחתך{נאמר}על ידי אליהו  הנביא הקדוש ובחסדיו  המרובים של בורא עולם שולחו מן גנזי עליון  להכתיבני  סוד  ע"ב שמות  המהווה השם המפורש בסוד  שופר  משה,וזה  השם  המפורש  על כל עניניו ונתיביו הנסתרים מובא  בזה הספר בעל הקדושה העליונה  על כל סודותיו הנוראים  אשר בפנימיותו  רזי שמים ורזי הארץ  וכל שם מפורש בכוחותיו והכוחות הנלמדים מזה הספר העליון נשגבים ועליונים עד מאד עד כדי שלא שכל אנושי בעל יכולת לכתוב זה הספר ,  אלא זה השכל הנעלם סוד הנבואה  אשר מקורו מן עולם הבינה  והינו מוחין חמישים שערי בינה אשר אליהו הנביא בעל ידיעה בנסתרות הגדולים הנראים ממנו,ואנא מן המעמיק והמשכיל  נהג בספר בקדושה ועיין בתוכנו בטהרה  ובמידה ותמצא זכאי מן ההשגחה העליונה מראות ה"  יתברך בסוד הנאמר  "סוד ה"   ליריאיו ובריתו  להודיעם"   יושפעו לך מן  נהר גן העדן - סוד הבינה הנקראת נהר ויוצאת מאור החכמה עדן נקרא בתורת הקבלה, וה"  יתהלל בעל כל הכוחות כולם יהיה עימך במסעך   ויעטר אותך  בכתר  התורה  חירות הנשמה,ואנוכי רבי גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט} נכד המקובל האלוקי העניו הגדול  הגאון החכם רבי שלמה איפרגן זצוק"ל    מעיד בפני שמים וארץ אשר כל דבריו ותוכנו של זה הספר  הינם נחתכ"ו{נאמרו}  בכח השם   חת"ך  העולה בגימטריא , ומשבי"ע , ומורה ומודיע קבל עם ועדה  אשר אליהו הנביא ביצע ההשבעות  אשר גילו למענו הסודות הנוראיים אשר בפנימיותו של זה הספר מרעיד הלבבות{אכי"ר}.

 

סוד של  ע"ב  שמות המאציל העליון וענינם  בעומקות וביאור  אשר עין אנוש טרם חזתה ,זה הספר  נחתך{נאמר} על ידי אליהו הנביא זכור לטוב, וכעת כל שם יבואר בהבנה גדולה  על פי דרכם של חכמי ההקדמה{קדמונים}: 

א"

שם  ו.ה.ו:

 דע לך אשר זה השם סודו  מדרגת  "הגדול",  - בסוד עולם הגדולה-זה עולם החסד ספירת אברהם   הנקרא ה{נכב}ד-  בסוד שם  "נכב"  העולה בגימטריא  ע"ב   בגי"מ  חסד, ובזה השם  וידיעת כונותיו  כוללים  ד"   כוחות   בסוד  חכמה   בינה   דעת  ומלכות , ובזה הייחוד  -אמירת שם הקדוש  "נכב"  בגימטריא  ע"ב  בגי"מ  חס"ד  מושכים  שפע המוחין הנקרא  "בית  המקדש",  בית- סוד המלכות המקבלת ומעוברת מאור החכמה  "מקדש"  לשון מקדש ומטהר מידות האדם נקרא{אכי"ר}

ב"

שם  י.ל.י:

ראה זה השם   הוא סוד   ה"  עליונה,  סוד עולם הבינה ,והמכוון בזה  השם   עליו נאמר  {כ}י   {ג}מ"ל   {ע}לי,   כלומר  {כי}  גמ{ל}  על{י}-בסוד  "כלים" - מתוקנים החתומים בפנימיות הנבראים , ובזה השם  גוף החיצוני{סוד הדעת החיצוני}  עולה לעולם הפנימיות  ומקבל אור דגדלות  , וראה יל"י  בגימטריא    נ"   שערי בינה   סוד הרחמים הגמורים, לשון בינה הינה  מביאה גימור עבור{עיבור}  תפארת ישראל הנקרא רחמים, ובאמצעותו מלכות-סוד הכלי  בא  {לי}ד{י}  תיקון בסוד שם  ילי, ודע לך אשר בזה  השם הקדוש מקבלים העליונים  -סודם חב"ד  {ח}כמה {ב}ינה {ד}עת והתחתונים  בסוד  {ח}סד  {ג}בורה  {ת}פארת ,– הגבורה להביא לתיקון המלכות, והרי בינה שורש הגבורה והינה רחמים אשר דינים בסוד גיבורים מתעוררים מפנימיותה והינה כשורש המעורר עבורם, בסוד  {מ}עוז {ע}ליונות {ו}קדושה  {ר}חמים  {ר}ביה,  זהו סדר השתלשלות  קבלת המוחין "מעוז" אור החכמה המשפיע עבור הבינה  -מ"עוז שמה, והינה מעברת  אות  ו" סוד תפארת  אשר בפנימיותו  -קדושה-, אור החכמה אשר בינה קיבלה  מן מדרגת  "מעוז", ותפארת  חותם המוחין המתוקנים במלכות הנקראת

"רבייה"  בסוד פרייה ורבייה הרוחשים בפנימיותה עקב המאור  המושפע בעבורה{עיבורה} –בסוד שם ילי {אכי"ר}.

 

ג"

שם  ס.י.ט:

דע זה השם מורה  על רח{מ}[י]ם   גדו[ל][י][ם]  בסוד  "מילים",כלומר  בזה השם הקדוש  סיט , המילים{תפילות} מקובלות, וראה     {ס"י}ט   בסוד   ס+י"  בגימטריא    ע",  צרף אותיות  י"ט  מקובל שם "עיט",  זה סוד משה רבינו עליו השלום סוד התפארת ובזה שם סיט המכוון מדבק כח מילותיו{מלכותו} בקול{התפארת} ושורה בהארת פנים דפנים{רחמים} המשברים כל המקטרגים ומקבלים כל  "הבקשות" בסוד  ק"ב  קש"ת,  זה סוד שם  ק"ב  בגימטריא  אלהינו  אותיות נ"  אליהו  סוד הייחוד  אל"י{תפארת} אשר בפנימיותו אותיות  ה"ו {תפארת המלכות}  ,ובכך  המלכות כאשר הדופן החיצוני שבפנימיותה הנקרא קשת מחובר בדופן העליון לה סוד התפארת  אות  ו"  שהינו פנימי  בעבורה והינו מעברה במוחין קדושה, בכך מ{ע}{ט}{י}ר  אותה  בשם  "עיט"-הנולד ופנימי  לשם  הקדוש סיט  ,יוצא מכך שהנולד זהו שם עיט והינו פנימיות השם סיט  אשר מהוה יולדו,  כמשל לאם היולדת התינוק בתחילה הינה פנימית  לתינוקה והרי בה נטמן המחשבה להביא התינוק לעולם אך לאחר ביצוע הפעולה  הופכת הינה לחיצונית כלפי התינוק השורה בתוך רחמה והקש לגבי השמות והבן היטב, ותחילת סדר הכוונות בשם  הקדוש סיט ולאחר מכן לאחר סיום הבקשה  מכונים השם סיט בסוד  {ט}וב  {י}מינך {ס}לח, וזה סוד המביא להתעוררות החסדים ובכך הבקשה מקובלת ומדרגת המשפט-המראה על דין  מקבלת מיתוק בשורשה ובכך מהווה  "צדקה" וזה "משפט  הנפדה בצדקה",  בסוד תפילה אשר  למרות שאין הזכיות מספיקות בפנימיות אומר התפילה,  -"הצדקה"-סוד התעוררות מידת החסד חוסה   ד"  כוחות   על נשמתו והללו כוחות סוד מיתוק הדינים הנעשים בזכות הכוונה בזה השם   ובכך התפילה עולה למקום הנצחיות לשון עולם בינה המנצח{סוד החסד} את החיצוניות{מידת הדין}והתפילה נחתמת בפנימיות הספר- סוד השכינה תוך המשכן, וידעת  השכינה סוד הדין  אשר ממותק באמצעות השמות וזוכה ל"משכן"{סוד הרחמים}לשון  "משכן" האות   מ"  שוכנ"ת  בפנימיותך  ושומעת בסוד שם הבינה הנקראת "שמיעה"  את  תפילותך ומקבלת הנאמר ומעטרת מצחך{סוד הרצון הפנימי שבך}  במבוע המוחין{הארת פנים דבפנים}{אכי"ר}.

ד"

שם  ע.ל.ם:

 ראה  זה השם עלם   מלמד  על  עולם הדיינים  בסוד  השם עלם הינם דנים  , והבט    {ע"ל}ם ,  ע+ל"  בגימטריא    ק"   צרף אות  ם" מקובל  "קם", זה סוד עולם התפארת  הנקרא  "עלם  קם" –לבצע שפיטה,ובזה השם  העליונים  דנים  בסוד מעברים המכוון בזה השם בחכמה אשר כידוע לחכמי ח"ן  הינה דין, ועל ידי התבוננות בפנימיות השם עלם מקובל סוד גדול  וראה   "עלם"  בסוד האותיות   -עמ"ל- נוטריקון ע"   מ"ל,  הרי זה השם בפנימיותו יש  בכוחו להביא לגילוי סתרי תורה עבור{עיבור} הלומד חכמת הרזים{קבלה}, ועל ידי הדינים המגולים בסוד חכמה  אותיות  כ"ף חמה,לשון שכל מלהיט הגחלים{מידות},בכך השם עלם  מ"ל  ומכרית אחיזת החיצונים –קליפות הסיטרא אחרא,והמעוניין להעמיק בקדושה ולקבל טהרה בשילוב שם הקדוש  "עלם" בכונות תפילותיו  ממתק הדינים{חכמה} בשורשה  ובכך החכמה מקובלת ואין יכולת לחיצונים לדבוק בחיצוניות כלי הדעת , הרי מן השורש  של עולם בריאה ויצירה בזה השם  הקליפות  נכרתות בסוד עשיית דין במצרים, ואין אחיזה והחכם יכון  בזה   השם בטרם מתחיל עיון כח שכלו בחלק הפנימי של דעתו בסוד חכמת הקבלה ובה"  יתברך יהי  עימו בהתקדשותו{אכי"ר}. 

ה

שם  מ.ה.ש:  

דע זה השם בסוד {ע}ולם  {ה}וא  {ש}מך  מורה סוד ארבעת בתים שבפנימיות התפילין בסוד חכמה בינה דעת ומלכות המקבלת ונדבקת באור העליון,והמכוון בזה השם המש  זוכה להארת אור השי"ן  זה אור האבות  ורוח הקודש תאיר בפנימיותו,זה השם  בסוד  משה סוד עטרת התפארת  לשון  מפאר  ומעטיר נושא זה השם בתפילתו במאורות{הארות} הנשמה  בסוד  שם  ע"ב  ,  ע"  פעם  ב"  בגימטריא קם ,  צרף   ע"ב  ואותיות  ק"ם  מקובל-    ב"  עמ"ק-, זה סוד אור החכמה הנקרא  עמק הפנימי לאור החכמה בסוד {ב}ראשית, והעמק זה חכמה דחכמה החותמת  הארות גדולות מאד במוחין המכוון הזוכה בכל לבניין שלם בסוד לבושי הכהן אותיות  -כונות שילה-,  זה אור משיח הגנוז לצדיקים ישראל קדושים לעולם הבא{אכי"ר}.

ו

שם  ל.ל.ה:

הבט זה השם מהוה   מרכבה למרכבה, זה ס[ו]ד ה[ת]פארת הדבקה {ב}פרצ[ו]ף [ר]חמים [ג]דולים, וזה השם מביא למיתוק הגבורות,נושא התפילה המכוון בזה השם מודה ומעיד  שנברא העולם ברחמים ובעשרה מאמרות  וזה סוד הייחוד, מייחד המתפלל  כח המחשבה בהארות הנראות מבעד לספירות  המאציל יתהלל, ודם לך אשר שם ללה הינו בעל כח  לזיכרון לימוד התורה, וראה   {ל}ל{ה}-  ל"  פעם  ה" בגימטריא   מקובל  "קן"-בסוד אור החכמה הנקרא כך  ובמידה ומצרף הינך אות  ל"  מקובל   בגימטריא  "קף",  להראותך   זה השם ללה מביא לביטול הקליפות הנאחזות בחיצוניות הדעת וסודם אות ק"ף  עליה נאמר רגליה יורדות  מות  בסוד גורמות לקטנות מוחין{אכי"ר}.

 

ז

שם א.כ.א:

דע  זה השם מורה על ספירת הייסוד ובפנימיותו באות עבורו{עיבורו}כל  הנשמות ושמטות{אורות הבינה}, והרי זה השם {אכ}א  בפנימיות שם  כ"א  העולה בגימטריא  שם אהיה סוד מוחין הבינה,זה השם אכ"א  בגימטריא   כ"ב   אותיות  התורה ומורה על חיבור  נקודות חולם שורוק  וחירק  , סוד קו ימין {חסד}  קו שמאל{גבורה} וקו אמצע{חירק} , והמכוון ושם ליבו ומחשבתו בזה השם  סוד האותיות והצירופים יאיר המוחין  וזה השם מנתב הנפש  לכפרה  ומרגוע  בסוד מבר המכוון לעץ החיים בסוד פנימיות הדעת{אכי"ר}.

ח

שם  כ.ה.ת:

ראה זה השם בסוד  {כ}ל  {ה}נשמה  {ת}הלל, זאת הכוונה סוד היחוד   בין  ג"  ספירות, כ"ל{ייסוד}   הנשמה{בינה}  תהלל{מלכות},ודע   זה השם והפעולה המבצע חותם  כי התורה הינה ברית אלהינו בגימטריא   "קב"   והינה ניתנה מן השמים   וכרותה {מ}ן חכמ[י] [ע]לאה בסוד    -עי"ם-,   {ע}יבור  {י}ניקה   {מ}וחין   המושפע עבור{עיבור}מכון זה השם, בנוסף  שם כה"ת  בצירופו  נותן השם  תכ"ה, המורה אשר בכח זה  הפעולה להכות ולהכחיד אחיזת החיצונים הפוגמים בייחוד {אכי"ר}.

ט

שם  ה.ז.י:

דע   זה  השם  {ה}ז{י}   בסוד   ז"   פעם  י"ה   בגימטריא  -ג"  ק"ב-,  והבט  ק"ב+ק"ב+ק"ב   בגימטריא מקובל  -ש"ו-,צרף שם ק"ב  בשם    ש"ו  והרי לך מקובל  סוד  -שק"ו- בסוד{ק}בל {ו}שמע  {ש}ועתנו, והמכוון  בזה השם   מודה ומעיד אשר  ה" יתברך רם  על {כ}ל   {רמים}  ומרומם המלכות  בכח הכוונה  הטמון בשם "כרמים" וזה השם המעלה ומייחד מלכות  פנים בפנים בספירת הייסוד {אכ"יר}.

י

שם  א.ל.ד:

 זה השם בסוד תפארת ישראל , וראה   {א}ל{ד}   זה סוד הייחוד  בן  בינה אשר סודה  אות  ל"   לבין המלכות  שם  א"ד  בסוד אדני,וספירת תפארת  מהוה השם אלד  בסוד חותמת  אות  א"  -מאור החכמה בפנימיות המלכות שם  ד"ל,  ובכך נוצר  "אלד"  העולה בגימטריא ל"ה, וזה סוד אור החכמה המכחיד אחיזת החיצונים בפנימיות המלכות ומקרב מאור הגאולה, והרי  ל"  פעם  ה"  בגימטריא  ק"ן{שם החכמה} המוליד הארות בפנימיות  מוחין הנברא{מכון הכונה} , ועל ידי הכונה זה השם מושך כוחות חסד   בסוד  "חכמת אדם תאיר פניו"  שהינם  בבינה,ודע פנים בסוד שורש המוחין המהווה אור עבור{עיבור} הענף, וכאשר המכוון ממתק שורשם של המוחין בכך הענף  מושך על עצמו אור החסדים, וסוד הדבר במידה ויש דין למטה{בענף}  אין דין  למעלה{מכיון שהשורש ממותק},וה-דין-  במלכות בגימטריא   ס"ד,  יוצא מזה שבכח זה השם  סוד התורה מומתק    מן  סם המות{גבורות}-ללא ראויים  לסם החיים{חסדים}  אף על פי שנמצאים מחויבים ,  והבן היטב חשיבותו הרבה של זה השם -לשמים עיונם בעמקות הסודות המעוררים הקליפות ויש להשמר{אכי"ר}.

יא

שם ל.א.ו:

דע זה השם  סודו    ייחוד  שני פועלים{ספירות} הנמשכים מן הבינה,וראה   שם  לא"ו   בסוד   אות   ו"   סוד   התפארת   ושם  "אל"-ספירת החסד,  זה הכוונה חותמת ייחוד  תפארת  החסדים , ובכח זה השם מבוצע דין בקליפת  מצרים-בסוד קליפת האנחה{לילית}  והיגון{סמא"ל}, וראוי מאד לכון בזה השם בטרם ניגש החכם המעמיק עיונו בפרד"ס וזה השם לא"ו  בסוד   אות    א"  -הארת החכמה המשפיע   שם  ל"ו,  וזה השם פנימיות העולמות בסוד מוחין הצדיקים המתעברים במכוון,וראה במידה   שהינך  כותב    ל"   פעם  ו"  מקובל בגימטריא  ק"ף,צרף   אותיות   א"ו   מן השם  "לאו"  מקובל   "קפוא"-בסוד אורות קאפו{קפאון}דינים{קטנות מוחין},  אשר זה השם "לאו"  מהפכם לנוזלים-{גדלות מוחין}{אכי"ר}.

יב

שם  ה.ה.ע:

דע  זה השם   {הה}ע -  בסוד    ה"ה , בגימטריא    י"    פעם   ע" בגימטריא  -"{ת} [ק]ר[ן]  , זה אור  הבינה  נ"  המושפע עבור{עיבור} המוחין התחתון סוד תיקון  המלכות הנקראת  "קרן", והמכוון בזה השם מושך הארת מוחין גדולה  בפנימיות המלכות אשר נקראת בשל כך   קש"ר   נון , בסודייחוד {מ}לכות [ב]בינה  המעלה התפילה  וזה השם בטרם אומרים תפילת אנא בכ"ח  בסוד שם מ"ב  {אכי"ר}.

יג

שם י.ז.ל:

  דע זה השם  סודו    י"    פעם   ז"  בגימטריא   ע"   צרף אות  ל"  וראה מקובל  שם "על"  בסוד חסד  , וזה השם מראה על הארת החכמה  אות  י"  המקובלת במוחין חסדים-{ג}דלות [מ]וחין [ו]דינים [ר]פ[י][ם] , וזה  סוד המוחין הנקראים "גמורים"  בסוד בניין קדושה אשר בפנימיותו קומה שלמה  ומהוה הוא עבור המכוון  מלאך  בסוד כ"א  בגימטריא שם אהיה  - אור בינה-  ה"מל"  את הקליפות הסובבות המוחין  התחתון  ,וזה סוד  נצ"ח    נוטריקון    נ"   -אור בינה  החותם  צחצחות  בפנימיות המלכות  ,ובכח זה השם נגלה למכונים שה" יתברך  פועל הכ"ל   בגימטריא  נ"   שערים המושלים בכל   כח וכח  בסוד   אין עוד מלבדו  והכוחות הינם   כוחות הבורא אשר המכוון מעלם לשורשם   ומייחדם   באחדות נפלאה שער החמי{שים}  נקרא לשון {משי} הנארג - כך הכוחות הללו אורגים  מוחין המשי  אותיות   י"   משה אור  התפארת בפנימיות נושא התפילה  וזה מושך לחייו  "מזל" בסוד אור מזלא  אור עליון –רחמים גמורים,  שורש  מ.ז.ל. -שם י.ז.ל{אכי"ר}.

יד

שם מ.ב.ה:

דע סוד זה השם   מ.ב.ה.   –[מ]ימי   {ב}ראשית  {ה}מלכות,וזה סוד  יחוד  בינה{מ"י}המשפיע אור החכמה{בראשית}בפנימיות אות  {ה"}-סוד המלכות, ובזה השם  מורה המכוון אשר  ה" יתברך הוא הגדול ,  וזה השם כח   הפנימי אשר שרה במשה רבינו בעת שה" יתברך שולחו  ובכח השם  להביס  עין רעה  ורוחות שטות{שוטטות}, ודע  שם  {מב}ה   בסוד   מ"ב-    מ"   פעם  ב"   בגימטריא   פ"   צרף אות  ה"  וראה מקובל פ"ה,זהו סוד הייחוד בן עולם הבינה   אות   פ"  בגימטריא שמונים בסוד האותיות  מ"ו  שנים,   מ"    פעם  ו"  בגימטריא  ר"ם  צרף שנים  מקובל  "רם  שנים"-מוחין הבינה   המהוים פ"ה מגלה אור החכמה עבור{עיבור} מלכות במאור התורה תפארת ישראל הקדושה העליונה{אכי"ר}.

טו

שם  ה.ר.י:

דע זה השם  סוד המוחין העליונים-פנימיות הדעת, והבט  {ה}ר{י}   בסוד    חכמה  ובינה אותיות  יה  הכונסים  בפנימיות המלכות  אות  ר"  בתורת הקבלה  בסוד רש{חוסר יציבות},ובעזרת זה השם  הרי המכוון מוסיף  יציבות{דעת}  בפנימיות מוחין הנבראים המעוברים ברוח קדושה  בסוד תפארת {רוח}החכמה{קדושה}-וזה סוד הגאולה בזה השם המורה על משיח צדקנו שהינו אחד בעליונים בסוד{הר}י   לשון   "הר"  כנאמר   מי  יעלה  ב{הר}  אדנ{י}  ,המכוון בשם "הרי"   הוא יעלה לשון יתעלה  בקדושת המוחין –סוד מבוע המוחין{אכי"ר}.

טז

שם  ה.ק.ם זה השם מורה על    י"ב   גבולי{צירופי}-אלכסו"ן , בסוד הייחוד שם אלכסון  מורה  על  ספירת חסד{שם א"ל} המחוברת  בשם  כ"ו{סוד התפארת}המשפיע עבור{עיבור} המלכות{סנה"}והרי לך ייחוד אלכסון,והמבצע השבעה בזה השם ה.ק.ם.אשר  סודו   ה"  פעם  ק"  בגימטריא   ת"ק  צרף  אות  ם"  מקובל "מתק"  בסוד מיתוק דיני השכחה,  ובזה השם מובטח למכוונו אשר זכרון ה" יתברך יהיה חותם בפנימ{י}ות [ל][י]בו לעד, וזה הכוונה מביאה לגילוי  שם קדוש נוסף הנקרא  -ילי-  {כ}י  {ג}מל  {ע}לי,  ומצביע על האות ג"  אור הבינה עולם הזיכרון החותם מדרגת {ע"ל}י  בפנימית המכון וידעת  ע"ל  סוד חסד בתורת הקבלה{אכי"ר}.

יז

שם  ל.א.ו:

דע  זה השם    לאו  מלמד אשר שלושתם{האותיות}  ל.א.ו. חתומים בפנימיות התפארת וזה סוד   הכרובים  אותיות  כ"ב  רמים-זה השם מביא לגילוי סוד האותיות , וראה   ל" פעם  ו" בגימטריא ק"ף    ק"+פ"   בגימטריא     -  יו"ד   ק"ס-,  צרף  אות  א" מן השם  ל{א}ו  לשם  ק"ס  מקובל  שם קס"א  בסוד מוחין בינה,הרי לך המכוון בזה השם מעבר מחשבתו בהארות שורש העליוניםוסודו   {ל}ך  {א}ושר   {ו}מלוכה, זה סוד הייחוד בין    ספירת הייסוד  {ל"ך} בסוד  {כ"ל}  המקבלת המוחין  "אושר"{סוד הבינה}ובכל הייסוד משפיע   אור התפארת  {ו}  עבור{עיבור} ה"מלוכה"{סוד המלכות}{אכי"ר}.

יח

שם  כ.ל.י:

דע  זה השם מצביע   על   {כ}הן  {ל}וי  {י}שראל   ו{מ}לכות סוד "כלים" המקבלת הללו אורות, וזה השם יש בכוחו להאיר במחשבת המכוון אשר ארבע  דלתות  העולם  העליון מאירות במוחין הרחמים וחבורם של  כ.ל.י.ם.   חותם   במלכות   כ.ל.י   ם"  -  אור הבינה המכרית אחיזת הסיטרא אחרא בשורש המוחין-סוד הדעת  אשר בכח השם כלי לשון  כליון מכלה זה הכח את הקליפה הגסה הדבקת בקורת המוחין,ובפנימיות זה השם  כלי  בגימטריא   ס" ,  מאיר אור החכמה  עליו נאמר   {ס}ומך  הו{א}   לכ{ל}   בסוד שם קדוש הנולד מן הכונה והינו שם סאל  אשר ענינו מבואר בהמשך הספר{אכי"ר}.

יט

שם ל.ו.ו:

זה שם   ל{וו}   סודו    ו"ו  בגימטריא  י"ב  ומורה הוא  על   י"ב  המזלות אשר חתומים בפנימיותו  ולכן נאמר ישראל סוד הבינה אות  ל"   מעל המזל  אותיות  ו"ו  בגימטריא  י"ב  והבן , ובכח זה השם המכון מגלה  את כח המזל החקוק בפנימיות כל נברא ויש בכח  נושא התפילה למשוך מאור הבינה אל פנימיות המזל  ,וזה סוד המזל  אף על פי שאין מזל לישראל וישראל מעל בסוד  מ"  על המזל,  שורש המזל הינו אור המזלא –אור החכמה הקדומה והבן  היטב{אכי"ר}.

כ

שם  פ.ה.ל:

זה השם   {פ}ה{ל}   מורה על    פ+ל"  בגימטריא   ק"י   צרף אותיות  פה"ל   ומקובל -קליפ"ה-,  כלומר זה השם מכחיד ועוקר הקליפה  בכח  האור הפנימי הטמון בפנימיותו,וסוד שורשו{של זה  השם}  הינו בינה  כך-   ל"  פה,אור הבינה אות  ל"  מהוה  פ"ה  המעבר  האויר  התחתון{סוד המלכות ומילות  הבינה-סוד האויר העליון סוד התפארת  מכחידים אחיזת החיצונים הדבקים לאחורי המלכות   וזה השם כשמו הוא  באמת  פהל  לשון  פעל  פעולתו וחותם  פלא  בסוד אור החכמה בפנימיות המכוונים {אכי"ר}.

כא

שם נ.ל.ך:

זה השם   נלך   בגימטריא   מאה   בסוד מוחין שלמים,כלומר בכח השם  נלך  נוטריקון  נ"  לך  המכוון זוכה להארות חכמה , ובזה השם  משה רבינו השביע  ובכוחו היה לפעול נוראות ,וזה השם נ.ל.ך.  –הינו סוד ה"מטה"  בסוד   ט"  נקודות  חכמה  בינה  דעת חסד  גבורה  תפארת נצח הוד ייסוד החתומים בפנימיות שם מ"ה בגימטריא אדם המעבר המלכות  סוד  ספירה  עשירית  ,והרי-לך   נ"-  בגימטריא  מאה שם נל"ך - זה השם כולל בפנימיותו אור כל הספירות והבן כוחו אשר לא ניתן לשיעור היכולות  לפעול באמצעותו  ישועות ורפואות עבור{עיבור} התחתונים ישראל צדיקים קדושים{אכי"ר}.

כב

שם  י.י.י:

דע זה השם  י  י  י     בגימטריא   ל" , -סודו אור הבינה שם אהיה בגימטריא כ"א   בגימטריא   {21}  בסוד    2"+1   מקובל   ג"  במספר  גדול ל"  צרף     ל"   ג"  וראה מקובל  שם  "גל"-זה סוד אור החכמה כנאמר " גל עיני וראיתי  נפלאות עיניך",  הרי בכח זה השם   י"  י" י" להביא לגילוי סתרי תורה נוראיים  בסוד  סתרי  שב"ת   סוד האור הגנוז לעתיד לבוא  וזה האור סודו  מנוחת עולם, כלומר מנוחה –אור הבינה  השורה בפנימיות התפארת-עולם  העיבור לשון מעבר המלכות במוחין קדושים, ובכח זה השם  הזיכרון  והגילוי  אין ערך להתחזקותם   בפנימיות המכוונים{אכי"ר}.

 

כג

שם  מ.ל.ה:

דע זה השם סוד האמונה הש{למה}  אותיות  "מלה",וראה  בזה  השם מגולה סתרים גדולים,    מ" הינו  אור הבינ"ה,ואותיות  ל"ה בסוד   ל"  פעם  ה"  בגימטריא  ק"ן-סוד אור החכמה,חבר אותיות  ק"ן  באות  {ם}   מקובל  "נקם"  בסוד נקמה, הרי לך זה השם יש בכוחו להמית  רשעי העולם-בסוד אומות העולם המצערים ישראל אך דע  אשר רק בעת סכנה גדולה לכללות העם יש לבצע כונות בזה השם הגדול והנורא  וכשמו הוא- מלה לשון   ה"   מ"ל  ומאביד אויבי ישראל בזה השם ובכח  זה השם  הבת{סוד המלכות}  תשוב לאם{בינה}  בגאולה העתידה, ויש לכוון על ידי זה השם שהמטרה להכחיד שורש הקליפות העליונות אך לא לערב הקדושה בחול  ולא להפנות השם כנגד אומות העולם הטמאים אלא כנגד שורש הדברים שם שורש הסיטרא אחרא קדוש מאד בסוד אור אריך אנפין כנודע למעמיקי ח"ן,ועל המכוון בזה השם לצום  במשך  יום,לא להרבות בדיבורים  ואז יעלה בידו לפעול  כאחד ממש בעליונים{אכי"ר}.

כ"ד

שם  ח.ה.ו:

דע  זה השם  מלמד על ארבע הייסודות{סודות}אשר מתחת  אור החכמה וזה הייסודות {ב}ינה  [ח]סד [ג]בורה  [ת]פארת  בסוד  -בג"ד   ח"-,זה סוד מידת אהרון  בסוד   ח"  פעם  ד"  בגימטריא  ל"ב  נתיבות החכמה   צרף אותיות ג"ב  לאותיות  ל"ב   בגימטריא  -דג"ל- ,אהרון בכח זה השם מביא לגילוי שם יהוה יתברך  ד" אותיות  בהם שורש כל גאולה וחירות  , וראה  שם ח.ה.ו.  אותיות ח.ו.ה   המורה על גודל האור בזה השם –סוד  עולם הקדמון נוטריקון קודם  נון-אור החכמה  אשר באמצעותו המכוון בזה השם מדבק נפשו בפרצוף החסד אשר בפנימיות החכמה ובכך ממתק הגבורות,  וזה  ח"  פעם  ו"  בגימטריא   -מ"ח-   צרף אות  ה"  מקובל  "חמה" –סוד ספירת התפארת ספירת משה,  ומכאן למד הינך זה השם  חותם שלום בפנימיות המוחין ואין הקליפות ביכולתם להדבק באור הפנים של תפארת {אכי"ר}.

כה

שם נ.ת.ה:

דע זה השם בסוד הנשמות היוצאות מן הבינה ועוברות {מעברות}האיש הצדיק המכוון ,זה השם סוד האמונה משפיע בפנימיות הנברא,והבט   נ .ת.ה   אותיות   ת"ן  ה",  זה סוד  המלכות  סוד  "תן"-רצון הקבלה המעוברת מן בינ{ה"}  אות  ה"  עליונה ובזה העיבור פרצוף תפארת הגדולה  נגלה  לעיניה-בסוד החכמה השורה רק בפנימיות הממלכ{ה},עניין גדול נוסף בזה השם   -נתה-  העולה בגימטריא   -ת"ו- , יש ביד המכוון לבוא לידי גילוי מוחין  הנגינה, זה סוד  הצירופים  האורגים{תויים}האותיות ,בנוסף   זה השם מביא לידי גילויים נבואים בסוד הכוונה  אשר סדרה   ת"   נ"ה,   המלכות אות   ת"   מקבלת הארות מן  {נ}צח  {ה}וד אשר כידוע לחכמי הח"ן  מהוים מקור הנבואה ומשם הנביאים מתנבאים{מכוונים} להשיג השגות רוחניות, יש לומר אשר יש לשמור על רמת טהרה וקדושה מן הגבוהות שיש כאשר החכם המשכיל חותם כח השכל בהתבוננות בזה השם מכיון שהינו עקב התקשרות מידת ההוד בפנימיותו  וכידוע  הוד ענף גבורה אך חזק בדיניו אף מן הגבורה זה העניין ללא ראויים יכול לפגום ולמשוך בכח נפשם דינים מרובים וקשים עד מאד ויש להזהר בטרם עוסקים בשם  ת.נ.ה{אכי"ר}

כו

שם האא:

דע זה השם מורה על אור הבינה ועל   הכח הטמון בפנימיותו,והבט  ה.א.א  בגימטריא  ב"ה   צרף   אותיות   {א"א} מקובל -אב"א- סוד ספירת החכמה, וזה הדבר מקנה בפנימיות המכון אור החכמה אשר עוקר אחיזת החיצוניים העולים ליינוק מן הדעת החיצונית ובזה הכונה הנוראית  גם אות  ז"  בגימטריא  ה.א.א. מגולה  ומצביעה שזה השם כלי  זיין[לחימה] המביא לשריפת הקליפות וכוחו רב ליודע להשתמש בכל הכונות אשר נולדים מפנימיותו,  כגון   ה"  פעם    א"א  בגימטריא    י" צרף  אותיות   י"   ה"   מקובל  י"ה   חבר אות   ב"  הנולדית מן "אא" וראה   ב"  פעם  י"ה  בגימטריא     ל"  המורה על בינה, ובמידה ומצרף הינך    אותיות   {ב"    י"    ה"    ל"}    מקובל   ל"ב   יה  ,המורה  על  י"  להב    לשון להבים  הכורתים הקליפות  ומרוממים המלכות בכח הלהבה{סוד התפילה} הכלול מן  עשר ספירות בלימה{אכי"ר}.

כז

שם  י.ר.ת:

דע  זה השם מעניק  יציבות וחוזק הדעת בפנימיות המכוון,זה השם מורה על כ"ב מידות{אותיות} המקבלים האור  והינו מהוה מקור הארה,   והבט  {י}ר{ת}   בסוד  שם  ת"י  בגימטריא  "קודש",  כלומר זה הכוונה מעטירה המכוון בקדושה בסוד אור החכמה הנקרא קודש,   במידה ומצרף הינך אות  ר"  מן הצירוף י{ר}ת   למילה   "קודש"   מקובל   ד"ו    קשר,    והרי  ד"ו בגימטריא  י"  סוד עשר ספירות המהוות  האבות המהויים קשר הקדושה הנחתם בפנימיות המלכות סוד קו שמאל ניקוד שר"ק,  והבן אשר זה השם ממתק ומבשם הדינים הקשים בסוד המלכות המקבלת מיתוק בשורשה שהינו אור החכמה{אכי"ר}.

 

 

 כח

שם  ש.א.ה:

דע זה השם מורה על נצח בתפארת ,סוד זה  השם  שאה  הינו א"ש   ה"   בסוד השכינה  סוד "אשה",  ובזה  השם משה רבינו  בכוחו היה לפעול בפנימיות מצרים , ודע    אשר  זה  השם סודו גדול  ובזה השם בגאולה העתידה המכוונים{צדיקים} ובראשם משיח צדקנו יבצעו השמדות נוראיות באומות העולם המצירים לישראל, יתבונן   ש.א.ה.  בגימטריא -ש"ו-  במידה ומצרף אותיות  ש"ו  לאותיות  "אה   מקובל   "שואה",הרי לך והקש לעבר העתיד הלא רחוק מה הולך לעלות  בדרך להשגת הגאולה השלמה, ודע מה עוד זה השם  ש"ו  בעת שהינך מצרפו  לצירוף ש.א.ה מקובל   ה"א   ו"שש"  -זה סוד הייחוד בין המלכות{ה"א}  לספירת הייסוד {"שש"}  ובעת הייחוד הושלם מגולה השם הקדוש   "שוש", בסוד מלכות אות  ה"א  בגימטריא  ו"  המעוברת מן הייסוד "שש"  ומולידה בפנימיותה אור התפארת "שוש"   נקרא אשר קיבלה היא המלכות מן הייסוד המכיל אור התפארת בפנימיותו , זה השם לרוצה לשמור בריתו יש לכוון ומסייעו לעמוד בחוזקה וביציבות ועליו יאמר  "אריה"-זה סוד המכוון השומר הברית בעת הגלות הנוראה{אכי"ר}.

כט

שם  ר.י.י:

דע  זה השם מורה על אותיות  הספירות היצאים מן ה-ככ"ב- בגימטריא   {מ"ב}  , זה השם מעלה התפילות בשערי מעלה וקשור הינו בשורשו  אל הבינה המעברת זה השם במוחין החכמה ,והבט  ולמד שם  ר.י.י  בגימטריא   ר"ך,  זה מראה אשר בכח זה השם לרכך ולמתק הדינים הקשים המלווים לקבלת אור  החכמה ,בפנימיות זה השם עשר ספירות  כגון כך   :   ר.י.{ש} י.    בצירוף  מקובל   י"  שי"ר – סוד עשר הספירות  המרכיבות שיר  ישר בסוד משמיעות רחמים בכח זה השם בפנימיות המכוון {אכי"ר}.

ל

שם  א.ו.ם:

דע זה השם   מורה   על  יחוד  תפארת בבינה,  בסוד   א"ם{בינה}אשר  תפארת[אות  ו"] מעובר בפנימיותה, ולמד   שם  א{ום} בסוד שם  מ"ו  - מ"  פעם  ו" בגימטריא  ר"ם   צרף  אות  א"   מקובל  ספירת  "אמר"-זה סוד אור החכמה  המכחיד אחיזת הקליפות מן הייסוד אשר שורשו  הינו  מאור הלשון בסוד דעת ,ויש לדעת אשר במידה ומהפך הינך אותיות  "אמר"  מקובל  תיבת  "ראם"-זה סוד המלאך ראם אשר בכוח  זה השם ניתן לקבל עתידות  מן זה המלאך הקדוש ודע זה המלאך אשר בגאולה העתידה מעניק למשיח צדקנו סיוע רוחני לשם הצלחתו בהבאת הגאולה השלמה {אכי"ר}.

לא

שם  ל.כ.ב:

דע  זה השם   בסוד  הייחוד  בין  עולם הבינה  אות  ל"  בתורת הקבלה לבין ספירת התפארת  כ"ב  אותיות   התורה,  וראה  {ל}כ{ב}  אותיות ב"   כ"ל   בסוד  ב"    פעם  כ"ל   בגימטריא מא"ה-המורה על גדלות מוחין הארת פנים בפנים  בסוד רחמים, כלומר זה השם חותם הארות פנימיות  -בסוד עיבור נשמות הצדיקים   וזה השם  מ"ל  הקליפות הטמאות הנאחזות בכח הדעת,  והבט   ל{כ"ב}   בסוד   כ"   פעם  ב"  בגימטריא {ם}   צרף  אות   ל"  מקובל    מ"ל,  זה כח השם  ה"מל"  את   הסיטרא אחרא     כ.ל.ב.   נקראים, ובכח השם הקדושה  הנקרא ל.כ.ב.  שוחטים הקליפות  והמכוון בכך עולה  במדרגות הקדושה ואין מוחה  בידו ,בפנימיות זה השם   בינה אות  ל"  הרוכבת על גבי ה{א"ב}ות המהוים   כ"ב  אותיות  התורה  והינם כסא  המעובר מן הבינה{והב"ן}.

לב

שם  ו.ש.ר:

דע   זה השם מצביע על מוחין  ש.ו.ר.   בסוד  ייסוד:-מוחין משיח הנקרא  שור,  בנוסף המכוון בזה השם מביא לייחוד קדוש  בין עולם הבינה{ש}  המשפיע  לתפארת{ו}  המעבר  המלכות{ר} והרי  ג"  כוחות  מאוחדים והמכוון עקב העליה הגורם לעליון זוכה  בכך גם התחתון{המכוון}  ואין קץ ל{ש}כ{רו} וה" מחשיבו שהינו בנ"ו  ו-שר"ו-  בסוד  השם  ו.ש.ר  והינו בסוד   פנימיותו  מעוטר במוחין בינה אותיות  ב"ן   י"ה   {אכי"ר}.

לג

שם י.ח.ו:

ראה זה  השם סודו גדול    , שם  י.ח.ו  במידה והינך  ממלא האות  יוד   מקובל  הצירוף   י.ח.ו.ד.   , הרי זה השם  מייחד נשמת המכוון באור החכמה הנולד מפנימיות זה השם  כגון כך י{ח}ו{ד}   -   ח" פעם  ד"    בגימטריא  ל"ב  נתיבות החכמה  המושפעים  לאותיות  הנותרות  והינם   "יו",  וזה המכוון עליו נאמר "{יו}  קרנות על [חד]ו"  מקובל  -"יחוד"-  עליון אשר משה רבינו  אב הנבואה השיג השגותיו הנוראים בכח זה השם והבן{אכי"ר}.

 

 

לד

שם  ל.ה.ח:

דע   שם  זה מצביע על צירוף   ח.ל.ה –סוד המלכות ,ובזה השם  המלכות  זוכה  לחכמה ובינה בסוד המכוון הנקרא בשל כך  אדם עליון,  לשון בכח זה השם המכוון מתעלה מעל נפשו הבהמתית ומשיג השתוות צורה ברוחניות השערים העליונים,והבט    {ח}-ל"ה    בסוד    ל"  פעם   ה"  בגימטריא  ק"ן זה אור החכמה המכחיד הקליפה הנקראת    "חנק",  וזה  שם הקליפה מקובל במידה והינך מצרף אות  ח"  במילה  {ח}-לה  באותיות  קן הנוצרו  מן   ל"  פעם   ה" בגימטריא  ק"ן, וידעת זה השם מרפא  מחלה הנקראת  חרדה והגוזרת בנבראים ה"גימגום" בסוד המזיק גימגומא החותם חוסר בהירות ומקשה דיבורם של ישראל ,והמכוון אשר מרגיל דעתו ובעל גבורה לכנוס ולכוון בזה השם  יהיה בכוחו לפעול ישועות גדולות  ולהרחיק עניני מרעין ביישין ורוחות רעות מן הנבראים ישראל צדיקים קדושים  ,וזה שם ח.ל.ה בסוד –מרפא מחלה בכח  הייחוד  בין  עולם בינה אות  מ"  לבין המלכות  שם חלה ובכך משבר הסיטרא אחרא ואת  התיבה מחלה לכדי  מ"   חלה{אכי"ר}.

לה:

שם כ.ו.ק:

דע זה השם   מורה  על דינים  -סוד החכמה המלווה בהם,וראה  {כ}ו{ק}   בסוד   ק"כ  צירופי  אלקים –אור בינה בסוד ק"כ  בגימטריא סמ"ך , וזה הדינים משברים כח אחיזת הקליפות  ומעברים המלכות הנקראת "בשר"   בהארת תפארת אות  ו", ובכך המכוון ממתק הדינים   על ידי הכאת דינים דסיטרא אחרא וחותם ייחוד בין   בינה  אות  סמ"ך  בגימטריא ק"כ  צירופי אלקים בסוד דינים המתעוררים מפנימיותה אף על פי שהינה רחמים גמורים לבין תפארת אות  ו"   החותם   ק.ו   כ"   אור החכמה בפנימיות המלכות באמצעות  ספירת הייסוד  סוד  כ"ף  לשון כף נתינה –ייסוד מזריע המלכות באור החכמה העליונה ובכך המכוון בזה השם זוכה לאור החכמה בסוד היחידה הכללית  המאירה בפנימיותו  והבן{אכי"ר}.

לו

שם  מ.נ.ד:

דע זה השם  נגלה כאשר משה רבינו עלה למרום לקבל התורה,וראה   שם  מ.{נ.ד.}  בסוד   נ"   פעם   ד"  בגימטריא   ר" צרף  אותיות   נ"  ד"   ר"  מקובל  "נדר",  זה סוד עולם הבינה אור נדר נוטריקון  נ"   ד"ר   בפנימיות  תפארת נקרא והינו עליון בערכו עד מאד לשבועה והרי שבועה אור המלכות ונדר אור הבינה    ובמידה ומצרף אות {ם}  מקובל  נד"ר  -ם"   נוטריקון  נד"ר   ר"ם,  הרי לך המכוון בכח זה השם   יש באפשרותו לגלות נדרים  אשר חס ושלום  הנבראים חייבים {נמצאו}  עליהם בדין עקב  אי עמידה בהם והרי הנודר ונשבע אף לעצמו ללא כל עדים נדר בחיי מלך מלכי המלכים לכאורה ונשבע בסוד מלכות על הריגתו בידי ממלכת עליון חס ושלום , ואין מכה לרפואתו ואיבד זה העולם והעולם הבא שורפו, ובכח זה השם המכוון ממתק הדינים{נדרים}, והרי שם  מ.נ.ד  לשון מנודה  משערי עליון הנודר נדר{נדרים} ודע נדר שנאמר ביחידות אין סוף לעונשו של הנודר העשה שימוש באור בינה-כמשל לחיי ה" יתברך הנדר נקרא ,ואוי לנשמתו בעולם הבא לברייה הבזויה  טיפה סרוחה העושה שימוש בכתר המלכה ,ובזה השם  מעלה המכוון  הנשמה העשוקה {הנודרת} ונפלה בשבועה{התחיבות} המלכות לעמוד בקיום{סוד התפארת} המעבר אור הנדר המבוזה על ידי הנברא הנורא,והמכוון גורם לכפרה בעבורו ועל המכוון להתקדש נורא בעת עלייתו לעולם  הבינה ,ובכך במידה וראוי מושך  "חסד"  לחייו של הנודר והנשבע אשר במו ידיו הרס חייו וחיי סובביו  הטיל בהם קללה ,אך במידה ולא טהור נשרף מן  אש  הלהבה ושומר  נפשו לא ינס"ה את מזלו פן  י"  סנ"ה-  סוד אור החכמה  יעלהו בלהבת השרפים הפוגמים בנפש הלא ראויים ומכאן לומד הינך עד כמה העונשים כבדים ונוראים עבור אמירת שבועה לשווא ומה חמור אלף אלפי מונים אמירת נדר חס ושלום אשר האומרה במניין בשל סיבה מוצדקת מידת הדין הקשה תפגע בו  ולא אינצל משימושו בזה הכלי הנורא אך הנודר ביחידות מיתה בידי שמים עונשו ומטיל קללה איומה והורס זרע זרעו ובניו יומתו וזרעו נכרת כך נפסק בבית דין ישיבה של  מעלה ומה שיכול למתק הדינים זה השם מ.נ.ד  אשר בכוחו לסייע למכוון לסייע  לחוטא שהתחייב בנפשו וה" יתברך יימחל כי כל העם שגגה{אכי"ר}.

 לז

שם  א.נ.י:

דע זה השם כלול  מן  נ"  שערים{בינה}  כך-  א{נ}י,ולמד זה השם   הינו מביא לייחוד הקדוש בין  א"-ספירת החכמה נ"  -ספירת הבינה   ואות  י"- סוד הנקודה מלכות המעוברת מן מדרגת  א.י.ן.  אותיות   א.נ.י.  ומורה על אין סוף הארות חכמה המקבלת בפנימיותה, וראה   אנ"י   בגימטריא   א"ס  ראשי תיבות  {א}ין  {ס}וף והבן  עד מה גדולה המעלה של זה השם עבור המכוונים המבקשים לדעת האור הגנוז לאורכו ולרוחבו ובזה השם מקבלים הארות ישירות מן עולם הבינה בסוד בניין קדושה המהוה קומה שלמה{אכי"ר}.

לח

שם  ח.ע.ם:

דע ולמד  זה השם   ח.ע.ם.  אותיות    ע"   מ"ח,  בזה השם יש סגולה לידיעת שבעים פנים של התורה –סוד הצירופים והאותיות מגולה למוחין המכוון ,זה   השם סודו הלבנ"ה –סוד  לב"ן   ה"  אור  הרחמים הגמורים המבטלים כל דינים{גבורות} וחותמים  בפנימיות המלכות סוד לבנה תחתונה  מוחין  {ש}בטי  {י}שראל בסוד מדרגת ש"י סוד אור ה{ב}ינה  ה{ע}ליונה  שם  ע"ב  בגימטריא  חס"ד  המושפע עבור{עיבור} מבצע הכונה{השבעה} בזה שם הגדול והנורא,והבט  שם  ח.ע.ם.  בסוד     ח"  פעם   ם"  בגימטריא   ש"כ  דינים{גבורות} הממותקות בשורשם על ידי   ע"  שמות  הקדושה  סוד חסד  בגימטריא  ע"ב  וסודו  ע"  שמות  {בינה}  המקבלת האור  מן אות  ב"  -מאור החכמה הנקרא  {ב}ראשית והרי  לך    רא"ש  בית,  המכוון מהוה בי"ת המכיל בכח זה השם הנורא את  ה"ראש"  סוד חכמה בינה ודעת{אכי"ר}.

לט

שם  ר.ה.ע:

זה השם הינו סוד רוכב עולם הערבות ,  ודע רוכב בסוד כרו"ב-סוד השרפים וחיות אש ממלמלות בסוד חשמ"ל, כלומר בכח זה השם המכוון יש וייחשף   לדברי  נבואה עליונים  בסוד  תפארת  ישראל    סוד  "הערבות"  אותיות  ע"ב  תורה,במידה ומצרף הינך אות  ו"  סוד  התפארת לצירוף השם הקדוש ר.ע.ה  מקובל   "רועה" , ולכן משה רבינו נקרא ה"רועה" הנאמן אשר מלמדך בזה השם  נאמן הינך בכל ה"בית"-סוד המלכות ויודע הינך ענינים של רשימו{רשימות} הנפש ועניני גילגולי נבראים ובזה השם שערי השמי"ם  בסוד  תפארת הנקראת "שמים"  מגלה למכוון ביצוע מיתוק  ה"שעיר"-סוד הדינים  הדבקים  בנפש הנבראים  בכח חטאים של גילגולי עבר,  וזה השם מביא המיתוק בשורש הנפש ומעטיר פנימיותו במדרגת ע"ב בגימטריא  ח"סד  ,והבט  שם ר.ע.ה אותיות   ה.ר    ע",  זה סוד המכוון  המהרהר  ב{ע"} פנים של התורה ועבורו {עיבורו}במוחין הקדושה-סוד החכמה מוטל עליו לבטל  ה.רעה.{כח הגבורה הקשה השורה במלכות  עקב אחיזת הקליפות}ובכח הייחוד מרבה שלום המכון בעולם וזהו שמו ממש בעליונים הופך להיות –"שלום"  בסוד  "מושל"  על הקליפות ומבטל  גבורות משורש נפשות אבודות ועשוקות{רכי"ר}.

מ

שם  י.י.ן:

הבט  זה השם  י.י.ן  בגימטריא   ע" ,  צרף  אותיות  י.י.ן ומקובל   י"   עין,   וזהמלמדך אשר בזה השם אור החכמה הקדומה המביא להכחדת הקליפות דסיטרא אחרא,ולמכוון  בזה השם  מגולה סוד המר{כ"ב}ה  ,סוד  כ"ב האותיות  ואיך תרחישי כל הבריאה נראים מבעד לאותיות ה"שפה"  בסוד  השכינה  הקדושה,דע-  עי"ן  לשון עיון והתבוננות  -והמכוון בזה השם  מביא לכך שתפילותיו { כ"ן } נענות,  והרי שם  י.י.ן  בגימטריא   -כ"ן-  להראותך  אשר בזה השם מעלים התפילות בשער"י מעל"ה בסוד תפארת המתעטרת מן התפילות ומושכת אור מזלא עליון על הנבראים{סוד המלכות}-ישראל צדיקים קדושים יש להם  חלק בעולם הב"א  עולם ה-י.י.ן  בסוד אור החכמה הג{נ}וזה השמורה לצד[י]ק[י]ם נקרא  י.י.ן{אכי"ר}.

 

 מא:

שם  ה.ה.ה:

 דע זה השם    ה.ה.ה  בגימטריא   י"ה   מורה על חכמה ובינה,ובמידה   ותכתוב זה השם   ה.ה.ה   בסוד   ה"ה  בגימטריא  י" הכפל ב-ה"   מקובל    נ",  וזה להראותך אשר זה השם סודו כללותהידיעה שער החמישים  אור משיח  ישראל מושג בזה השם הגדול והנורא והמכוון בזה השם ניצוץ המשיח בפנימיותו מעלה הקדושה בפנימיות הנברא{המכוון} הכונה{זאת} בטהרה וקדושה עליונה ובכך רוכש {ג}בורה עליונה סוד אות  ג"  החותם בפנימיות המכוון מדרגת ה"גובר" זה המכוון  המעלה המלכות וגובר בכח זה השם על אחיזת הקליפות  הטמאות הנאחזות בדעת החיצונית{אכי"ר}.

 

מב

שם מ.י.ך:

דע  זה השם  מלמד על    עולם בינה בסוד {מ"י}ך   מקובל מ"י בגימטריא    נ"  צרף  אות  י"   מקובל  נ"י  בגימטריא אות  ס",צרף כעת לאות  ס"  שם  מ.י.ך.  וראה מקובל  "מסכים", הרי בכח זה השם לשבר המסכים{ניסיונות} ולהפחית התאוות  בסוד  השם  מ.י.ך  העולה בגימטריא   מ"ל   ,  ובמידה    ומחבר אותיות  {י"ך}  מן הצירוף מ.י.ך.   בגימטריא  עולים   ל"   כעת  צרף שם מ.י.ך  לאות  ל" ומקובל    י"   מלך    השורה  בפנימיות  "כלים"{סוד האותיות},כלומר בזה פנימיות השם   אור עשר ספירות בלימה  המגלים עבור{עיבור} מוחין המכוון סוד הצירופים-מאור החכמה  המוביל לידיעת סוד הנבואה{אכי"ר}.

מג

שם   ו.ו.ל:

דע זה השם מורה על ספירת הייסוד  אשר בפנימיות מוחין י"ב השבטים , וראה   ו"ו  בגימטריא  י"ב  המורה על  השבטים אשר בפנימיותם אור  ל"  סוד הבינה החותם במלכות  י"  ל"ב סוד עשר הספירות  המעברים הנבראים  באמצעות תפארת ל"ב ע"ץ  החיים, ובזה השם  מגולה  שם  מ"ב  בסוד  שם  ל.ו.ו  בגימטריא   מ"ב   שמות המעלות התפילות  ומקרבות הגאולה וחותמות במכוונים  אור  החכמה  אותיות  כ"ח  מ"ה  בגימטריא אד"ם בגימטריא   -יו"ד  ה"א וא"ו ה"י-  בניין שלמות הקדושה המביא להכחדת הסיטרא אחרא ומעלים המלכות הטהורה להארת פנים דפנים כך שאין הקליפות עקב עוצם האור   אשר בכח זה השם ו.ו.ל - יבק"ע מפנימיותה  בסוד "יעקב"  -סוד ספירת דעת החיצונית שהינה פנימית עבור עיבור המלכות, וידעת כל עליון שהינו חיצוני מהוה הוא פנימי לתחתון ממנו ,וכל תחתון שהינו חיצוני מהוה עליון  ופנימי למדרגה מתחתיו והקש מכך לגבי כך הסדרים  וה" יתברך עימך  בהתקדשותך{אכי"ר}.

מד

שם   י.ל.ה:

דע זה השם מלמדך על חכמה עליונה וחכמה תחתונה  וזה סוד י"ג מידות הרחמים, י"ד  בגימטריא  "אחד" בגימטריא "אהבה",וראה   י.ל.ה  בסוד  ה"   פעם   ל"י  מקובל בגימטריא  ר"  ,זה סוד הלמכות המקבלת עיבור מוחין החכמה וראה  זה השם  י.ל.ה. במידה ומצרפו האות  ר"  מקובל   ל"   ה.ר.י,כלומר  שם  ה.ר.י{אשר יש ביאור עליו בזה הספר הקדוש}הינו נולד מפנימות  שם י.ל.ה  והמייחד שם  י.ל.ה  פועל לייחוד  ב" שמות הללו  המראים על כוחות בעליונים  בסוד הארות חדשות בסוד האותיות   ח"    שדו"ת,   זה המכוון בפנימיותו  נחתם אות  ח" מאור הדעת  המחייה השדה  {סוד המלכות}, ובכך  שם ה.ר.י שהינו  סוד המוחין העליונים-פנימיות הדעת הנולדים מן החכמה העליונה המאוחדת בחכמה התחתונה והתחתון{מכוון} הגורם בסוד גומ"ר  ומביא ייחוד הקדוש זוכה לאור עקב העליה שחתם בעליון {אכי"ר}.

מה

שם  ס.א.ל:

דע זה השם גדול ונורא ומורה על סוד המלאכים  הנקראים  {א}סתריאל   אדריא{ל}   {ס}נדלפון, והשכל לראות אשר המכוון בזה השם מקבל אורות{הארות}  מן הללו מלאכים המגלים למענו סתרי תורה גנוזים , והם  ג"  המלאכים  המנהיגים העולמות מכח עליון אשר  ה" יתברך ויתהלל בעל כל הכוחות כולם הטביע בפנימיותם ומהוים הם רחמים –בסוד חכמה המקובלת בדרכי נועם, ועל זה החכמה נאמר דרכיה של שם ס.א.ל.  בסוד  הנוטריקון  {אל}  {ס}מך   יריאיו,הינם דרכי נועם{בסוד מוחין הבינה המאיר במכוון}  וכ"ל  -זהו סוד ייחוד בינ"ה , שער חמישים בגימטריא  כ"ל  הכונסת  בפנימיות אות  ו" תפארת ומתייחדת עימו   בכך   "נתיבותיה"  של בינה מהוים שלום{תפארת}המוחין עבור{עיבור} המלכות  הקדושה{אכי"ר}.

מו

שם  ע.ר.י:

דע  זה השם  הקדוש והנורא סודו הוא בפנימיות   {ע"} מעלות{פנים}של התורה ,  וראה    {ע}ר{י}  בסוד   ע+י"  בגימטריא   פ" צרף אות  ר"   מקובל   -פ"ר-   דינים בגימטריא   אותיות  -מנצפ"ך-,וידעת אשר הללו הדינים מביאים להכנעת הסיטרא אחרא הנאחזת במוחין המכוון  ובכח    "פר  דינים"  מגולים  למכוון    פ"  נדרים  בסוד אור הבינה אות  פ"  בגימטריא שמונים  נוטריקון שמן   מים  סוד חכמה דחסדים  הנקראת  נדרים  אותיות  נ"ר  מידה,  כלומר המכוון בזה השם מעלה  {נ}פש  {ר}וח  שבפנימיותו  לעולם המיד"ה   סוד אור הבינ"ה אותיות   מ"י  בגימטריא  נ"  שערים   החותמים במכוון   ד"  פעם ה"  בגימטריא    כ"   אורות, בסוד   אור החכמה המכחיד הסיטרא אחרא,ובמידה ומחבר הינך אות  כ"  לאותיות  ד"ה  מקובל  כ"ד  ה" , סוד התורה המגולה מבינה  ,  וראה    כ"ד  בסוד   כ"  פעם  ד" בגימטריא  פ"  צרף אות  ה"  מקובל  פ"ה  , זה סוד בינה פ"ה מדבר גדולות בסוד   מביאה לגילוי שם  מ"ב   ד"ר   בפנימיות המלכות ומעלה המכוון בכח זה השם התפילות  עבור{עיבור} ישראל [ב]מוחין [ק]דושים  מוח{י}ן גאולה  סוד  י"בק   {י}חוד  {ב}רכה {ק}דושה  חותמים  בפנימיות  המכוונים{אכי"ר}.

מז

שם  ע.ש.ל:

זה השם סוד  העטרה  וקיום השבועה  כי הללו אותיות הם חותם הקשת{האבות} בסוד חכמת הצירופים  והרי אותיות   "אבות" אותיות   -ב"אות-,   וזה   אור החכמה  אות  ב"  בסוד {ב}ראשית אשר מיוחד בספירת הייסוד  "אות"  נקראת בתורת הקבלה והמכוון  מושך  בפנימיות    אור האבות  אות   ש"   החותם בפנימיות  חס"ד    הנקרא   ע"ל   וזה שם    ש.על.   הנולד מן הצירוף  ע.ש.ל.   וזה הצירוף  מקיים הארץ{מלכות} בכח אור החכמה  ובפנימיות השם  ט" כוחות המורים בכך , וראה  {ע}.ש.ל    ע"+ל"  בגימטריא מא"ה     צרף  אות    ע"  מקובל   -  שמ"ע   ה"א,   בסוד עולם הבינה הנקרא  "שמיעה"   חותם בפנימיות הממלכ{ה"}  אות  ה"  אור החכמה וה"  בגי"מ   -ג"ב-  להראותך שבזה השם  ממתקים אור  הגבורות{אחורים}  הנקרא  ג"ב  והבן{אכי"ר}.

מח

שם  מ.י.ה:

דע זה השם  לא נודע  וזהו שם נסתר וידוע רק למשה וחיבורו,והבט ולמד  זה השם מורה    על   ב" פועלים לייחוד אחד,זהו עולם הבינה  שם  מ"י  המעבר    הממלכ{ה"}  באורות  הנבואה,  וראה    שם  {מ}.{י}.ה    מ"י  בגימטריא  נ"  צרף אות  ה"  מקובל  שם  נ"ה    המורה  על  {נ}צח  {ה}וד מקור הארות   בסוד  א"   תורה,  בכח זה הכונה מגולים סתרי תורה בפנימיות המכוון והללו סתרים הינם מהוים כח הנשמה ה{מ}א{י}ר{ה}מקובל שם  מ-{יה}-אור   החכמה ובינה ודע  מ"יה בגימטריא -נג"ב-  וזה  השם הינו שער הראשון להשגת חכמת הקבלה ובזה השם הנולד מן השם מ.יה.   המכוון עולה ונוסק  בשערי מעלה{אכי"ר}.

 

 

מט

שם  ו.ו.ה:

ראה זה  השם    מורה על   המלכות  אות  ה"  אחרונה המקבלת המוחין  מן האות {ו"ו}  בשלמותה , ודע  ו" פעם  ו"  בגימטריא   ל"ו   צרף  אות  ה"  מקובל השם הקדוש ל.ו.ה הנולד מן השם  ו.ו.ה.   ,וזה השם  ל.ו.ה   בסוד  ו+ה"  בגימטריא י"א   צרף  אות   ל"   מקובל    אי"ל,  זה סוד   חכמה ובינה א" {חכמה} החותמת  ל"י{בינה}   בפנימיות המלכות, והמכוון המייחד שני השמות    {ו.ו.ה}    ו-{ל.ו.ה}   מקבל  בגימטריא  שם  נ"ח  אותיות ח"ן  סוד {ח}כמת  {נ}סתר  וסוד"ו   סוד   האות  ו"  {חמ}"ה –זה תפארת המהווה חומה המגנה על המכוון מפני אחיזת הקליפות דסיטרא אחרא  וחותמת  לשון חומ"ה בפנימיות המכוון הברכ"ה בסוד   "הרכבה"- בעל ידיעה הופך להיות המכוון בסוד אותיות רמות הקדושה  המביאות שלום בפנימיות המלכות ומקרבות הגאולה{אכי"ר}.

נ

שם  ד.נ.י:

דע  זה השם הינו שורש  אותיות  יהו  ובפנימיותו  ג" הקדושות העליונות חכמה בינה ודעת,  וראה ד.נ.י  אותיות  ד.י.ן  -המורה   על אור החכמה אשר כידוע דין מהווה הוא,  ובמידה וכותב    {ד}נ{י}  מקובל  י"ד  בגימטריא דוד  זה סוד המלכות  המקבלת אור בינה  בפנימיותה  והרי  "דוד"   בסוד   ד"ו  פעם  ד"  בגימטריא  {ם}  אור הבינה,צר"ף  אות  ם"  באותיות דוד מקובל שם  "מדוד" –זה אור החכמה המשבר תיבת הסיטרא אחרא דם שמה כגון כך   {מ}דו{ד}   מקובל {מ}יין  {ד}זכורין  המבטלים אחיזת הקליפות "דם"  נקראים, ובאמצעות שם ו"ד    בגימטריא   י"  ובצירופו לאותיות  ו"ד מקובל  שם  די"ו  המורה על תפארת ישראל  מאור התורה , המכוון בזה השם מגלים עבורו{עיבורו} מן השמים  מראה העולם הב"א  ואיך נראה  משכן הנשמות  וכל דרכי שאלות חלום השבעות  וביטול דינים כל הללו מפתחות ניתנות ב"ידו" בכח  אותיות  די"ו,  וזה סוד   "צ{ד}{י}ק ג{ו}זר  באמצעות  שם  די"ו   והקדוש ברוך הוא מקיים ,ה" יתברך גוזר וצדיק מבטל בכח הארת אות  יו"ד  -מאור החכמה סוד הדין המכה בדין תחתון סוד הסיטרא אחרא המבוטל מן שורשו ובכך ישראל זוכים לגאולה בזכות זה השם הגדול והנורא{אכי"ר}.

 

 

 

 

נא

שם ה.ח.ש:

דע זה השם מורה על  עיקר המוחין ובניין הקדושה,וראה  {ה"ח}ש  בסוד   ה"   פעם  ח"  בגימטריא   מ"   צרף  אותיות {ח"ה}  וראה מקובל   -חמ"ה-  זה סוד התפארת  , והבט במידה  ומצרף אות  מ" שנתקבלה  לאותיות   ה.ח.ש.  הרי לך   המילה  "שמחה",  בסוד    ח"   מש"ה סוד הנצח נוטריקון   נ"  אורות בינה המביאים המלכות  לצחות{ניקיון}מן הקליפות  דטומאה, וראוי שתדע שהמכוון בכח זה השם ה.ח.ש.  יש באפשרותו  להשפיע שמחה לכל העולמות ומה  עוד   ה.ח.ש  אותיות  ש.ח.ה   לשון  שיחה  המורה על סוד הייחוד השלם בין המלכות לבין תפארת המעברה באמצעות הייסוד באור הבינה אות  ש"   נקראת, הנחתמת    באות     ה" אחרונה{מלכות} באמצעות תפארת{ח} המעברה  במוחין עליונים  מוחין  של טהר"ה{אכי"ר}.

נב

שם  ע.מ.ם:

דע אשר זה השם הקדוש מורה על  ענפי האיל"ן בסוד  ייחוד מלכות  בבינ"ה  ,והרי "האילן"  אותיות   נ"  איל"ה,מלכות שם  איל"ה  המעוברת מן מוחין בינה  סוד  נ" החותמת בממלכה, והבט    ע{מ"ם}  בסוד  מ+ם"  בגימטריא  פ"  חבר  פ+ע" בגימטריא   ק"ן  זה סוד אור החכמה המכרית  המסך  ה"מעמעם"-זה סוד הקליפות  העכורות –הסיטרא אחרא ,ובכח זה השם הקדוש המכוון מכרית ומזמר הקליפות   באמצעות אור החכ{מה}  הנקרא  [ק"ן]  גוזר הוא המכוון  "נקמה"  בשורשי הטומאה הדבקים לדעת ישראל סוד הקדושה{אכי"ר}.

נג

שם  נ.נ.א:

דע זה השם מורה על    ארבעה כוחות   {ח}כמה [ב]ינה [ד]עת  [ת]פארת וסודם  ח"ד  ב"ת,  זה  סוד  ח"  פעם  ד"  בגימטריא ל"ב נתי{ב}ו{ת}   בפנימיות המלכות "בת"  שמה,  ובזה השם ננ"א  בסוד נ"נ בגימטריא  מא"ה  צרף  אות  א"  הנותרת מקובל  "האמא"-זה סוד הבינה אשר המכוון בכח שם  נ.נ.א מקשר מחשבתו במאורות נוטריקון  מ"ב  אורות,  וראה   מ"  פעם  ב" בגימטריא    פ" צרף האות  פ"  למילה "אורות"  ומקבל  הינך    פ"ר   אות  זה סוד הדינים  {פ"ר}  בגימטריא אותיות  מנצפ"ך –מאור החכמה המגלה סוד הייחוד הנקרא   ר"    פאו"ת,    המלכות אות  ר"  בתורת הקבלת מקבל אור הפא"ות  סוד האבות  תפארת ישראל מהוים , והמייחד בזה השם ברכות  יוצאות  מזיו זוהר החכמה עבורו{עיבורו} ובכך כוחות עליונים משבחים לשם בכל יום מאה ברכות והמכוון שהביא לכך זוכה בגודל ההטבה בחוק אשר כגודל העליה הגורם התחתון{מכוון}בעולמות עליונים זוכה בהטבה בדיוק לא פחות ולא יותר גם הנברא {אכי"ר}.

נד

שם  נ.י.ת:

זה השם מלמד על  העמוד   בסוד  ע"   מודה  זה סוד צדיק ייסוד עולם אשר מודה{נושא תפילה}למאציל יתברך באמצעות  ע"  פנים של התורה סוד הצירופים,  וראה    {נ}ית  זה סוד אור הבינה  שער חמישים השורה בפנימיות  הצדיק  סוד הייסוד  ת"י  בגימטריא קדו"ש  נקרא, וזההצדיק  הינו עמוד העולם ומעלה התפילות עבור{עיבור} המוחין של כל ישראל צדיקים קדושים יש להם חלק בעולם הבא, והמכוון בזה השם זוכה להפגש בחלומו  בנשמות הצדיקים  אשר זכו לזאת המעלה  ומגלים עבורו חכמה  עליונה  אשר עין לא ראתה וחזתה ובכך זוכה אשר שם  נ.י.ת   סודו ת.נ.י.ן - סוד האבות הקדושים  אור הגאולה  האור הגנוז בפנימיות התורה יראה למתבונן ולמעמיק ומבקש קרבת האלקים יתברך בעל כל הכוחות{כונות}כולם{אכי"ר}.

נה

שם  מ.ב.ה:

זה השם מלמד אשר  רחל  בסוד המלכות מהוה השכל הזך החתום בפנימיות הנבראים {מכוונים} שהינם כעולם קטן,והבט   {מ"ב}ה בסוד  מ"  פעם  ב" בגימטריא  פ"  צרף  אות  ה"  מקובל  פ"ה זה אור הבי"נה  פ"ה  המגלה החכ"מה ובמידה ותכתוב  מ{ב"ה}    ב"  פעם  ה"  בגימטריא  י"  צרף אות  מ"  מקובל שם  מ"י  בגימטריא  נ"  שערים  המעטרים את המכוונים  בהארות  בסו"ד    האותיות    א"ב  תורה,  זה אור החכמה הנקרא א"ב בגימטריא  ג"   ומביא  לגילוים{בסוד סתרי תורה} הנראים מפנימיות התור"ה  -סוד תפארת המאיר המוחין  הזכים סוד המלכות לשון לחות  נוטריקון   ל"ח  אות,  זה סוד  דינים לחים  הנוזלים  באמצעות ייסוד{אות}  לפנימיות ישראל ומעברים נשמות  עליון בפנימיות  נפש  החיים  ,והמכוונים יודעים כוונות זה השם ומעברים ומושכים על עצמם רוחות הצדיקים  זה שמם - שם  מ.ב.ה.  אותיות  ב"  פעם מ"ה   ומ"ה  בגימטריא  אד"ם    שהינו     ב"  פעם  מ"ה  בגימטריא  צ"דיק{אכי"ר}.

 

 

 

נו

שם  פ.ו.י:

ראה ולמד אשר זה השם בכבודו ובעצמו שפט ועשה שמות בשר מצרים הטמא,  שם{פ"ו}י  בסוד  פ"ו  בגימטריא אלהים יתברך סוד מידת הדין המקבל בפנימיותו מוחין אור החכמה אות  י"  ובזה השם הקדוש המכוון מכחיד ועוקר הסיטרא אחרא ומעלה רוממות הקדושה ומעטיר  ומכתיר את  ה"  יתברך  שהינו בעל כל הכוחות כולם ומפרסמו בעולם שאין עוד מלבדו, ואין קץ לשכרו של העובד ה" יתהלל מן מדרגת האהבה  וזה השם  פו"י  אותיות   יופ"  לשון  יופ"י  -זה שם החכמה אשר בגאולה השלמה משמידה כל עולמות הסיטרא אחרא, וראה אות  י"  בצירוף הקדוש  פ.ו.י  מלמדת שבזה השם  משה  פעל  עשר מכות בהם היכה בשורש הקליפה זה סמא"ל הרשע והשמידו בכח הקדושה הכה רבה שהיתה בפנימיותו{של משה אב הנבואה}, והמכוון בזה השם שורה בחכמה דחכמה בסוד מקדש תוך מקדש זה סוד המקדש העליון סוד בינה אשר בכח אור החכמה הבועק מן  קירותיו{הארותיו} המכוון מקבל סוד המגן {מ}יכאל  {ג}בריאל  {נ}וריאל המהוים המוחין ומעברים המכוון האור מקיף מגן{אכי"ר}.

נז

שם נ.מ.ם:

דע זה השם מורה על אחדות בין המלכות אשר סודה אור הלבנה ותפארת הנקרא אור החמה והינם דבוקים פנים בפנים,ואז בכח הכונה של זה השם ישראל שכינה שורה בפנימיותם בסוד שמטה{שם המלכות}המקבלת המוחין  יוב"ל{סוד בינה} באמצעות  תפארת   הנקרא  ל"ב   י"ו המעבר המלכה, וזה סוד הנאמר  על  משה  "יו קרנות על חדו"  והמלכות הינו  "חדו"ש   התורה של מש"ה השורה ע"ל  השמט"ה  בסוד הנוטריקון  ש"{זה משה}  על גבי ה{מט"ה}-סוד המלכות המעוברת מן ה"קרנות"-הארות הבינה, וזה השם   {נ.מ}.ם.  באמצעותו מעלים הצדיקים  מ"ן  בסוד  {מ}יין  {נ}וקבין  ומשוכין {מ}יין {ד}זכורין והבט     {מ}.נ.{מ}     מ"מ  בגימטריא  פ"  צר"ף אות  נ"  מקובל  פ"נ   צרף אות  ם"  מקובל   "פנם"  לשון פני"ם המצביע שזה האור{שם} מביא להארת פנים דפנים-סוד רחמים גמורים המכחיד אחיזת הסיטרא אחרא ומרבה שלום{חסד} בפנימיות המלכות הקדוש{אכי"ר}.

 נח

שם  י.י.ל:

 זה השם  י.י.ל    עולה בגימטריא  נ"  שערי בינה, וזה השם מלמד אשר החכמה  מתעלה על כל אשר ברא ה" יתברך ויתהלל  בסוד "סוף מעשה{מלכות}  במחשבה{בינה}תחילה{המלכות המעוברת  בכח תפארת}וזה השם   סודו   כ{י}   {מ}י  א{ל}   בסוד    המלכות  הנקרא כ"י  המעוברת מן  מוחין   מ"י בגימטריא   נ"  שערים  החתומים במלכות באמצעות  -א"ל-סוד ספירת מש"ה,  וזה סוד    כ{י}  מ{י}  א{ל}מרכיב המילים    כל"י   אמי  ,  בסוד   {כ}הן  {ל}וי  {י}שראל-סוד תפארת  החותם אור   אמ"י   בסו"ד      א"י   ם",  זה בינה הנקראת  א"י  בסוד   השם  {א}דנ{י}  החתום בפנימיות המלכות ומעבר הממלכה {מכוון}  ב{מ}וחין אור הבינ"ה{אכי"ר}.

 נט

שם  ה.ר.ח:

דע אשר זה השם מורה בייחוד גמור  בסוד מגו"ר  הקליפות הטמאות הנאחזות במלכות החיצונית,והמכוון  בזה השם  ה.ר.ח. בסוד ח"  פעם  ה"  בגימטריא   מ"   צרף  אות  ר"  מקובל  ר"ם צרף אותיות  ה"ח  וראה   -  רמ"ח   ה"-,זה סוד הבינה  בסוד  ר"ם   מ"ח   אשר המכון בזה השם מעבר עצנו באור החכמה "זיכרון" בסוד  רז"י   כוון",כלומר המכוון מעטיר כח השכל{נשמה} בפנימיותו  באור הרזים הנקר"א   י"  ר"ז וידוע  אשר  ר"ז בגימטריא או"ר  צרף אות  י"  ומקובל לפניך סוד ה-יאו"ר-  זה  ג" ראשונות  חכמה בינה ודעת עליהם נאמר  יתרון האור{יאור} מן החושך-בסוד המכוון בזה המקום זוכה להארות המחשיכים הפנים בסוד הפחד החותמים בפנימיות המכוון אך לאחר מכן אותו פעם זה האור והיתרון שבאמצעותו ישראל{מכונים} ומשמידים ומכחידם שורשי הקליפות בעולמות מעלה ואין ספק אשר זה השם בעל כח עצום לשבר הקליפות ולקרב  הגאולה עד מא"ד    והגאולה סוד מוחין אר"ץ החיים , אר"ץ {המלכות} השורה פנים בפנים באור הייסוד{מקור כל חיים} המשפיע ומעברה מן השפע הכונס בפנימיותו מאור התפארת{אכי"ר}.

 ס

שם מ.צ.ר:

דע אשר זה השם מלמדך על  ב"  שמות  והינם תפארת   צ"ר ואור הבינ"ה   מ" ובאחדותם מקובל  שם מ.צ.ר.,  וידעת תפארת מציר ומודד האור הבוקע ומושפע מן בינה בכדי שיהיה ביכולת המלכות{נבראים} לקבל ההארה, וזה השם מכחיד הקליפות הנקרא  צמ"ר בסוד הנוטריקון  צמצום  מ"ר,  זה  הסיטרא אחרא המצירים את השערים בכח החטאים אשר ישראל מבצעים{חס ושלום}  ,והשם הקדוש   מ.צ.ר בסוד מ.ר.ץ.   מגביר ומודד האור לכיון המלכות בכדי לשבר הקליפות  הטמאות אך זה הדבר נעשה בשלבים לשון  "צרים"  בכדי לא לפגוע במלכות הקדושה  ובעת הגאולה שם מ.צר.   בסוד  מ"צ    שערים  מושפעים לכיון  השער החמישים סוד המלכות אות  ר"  והרי לך בינה סוד  נ" שערים  בסוד כוללת חמישים שערים בפנימיותה ,בכח האור אשר  תשפיע כוחות{הארות}בכך הסיטרא אחרא יישרפו  ויוכו קשות מן זה סוג האור זהו אור החכמה המכחיד ועוקר לעתיד לבוא את סמא"ל וארמילוס הרשעים שורש כל מומים הנראים במלכות הקדושה , ובגאולה העתידה בזה השם מושכים הצדיקים דינים קשים בכדי לכפר על חטאי ישראל ולזכותם בסוד ייסורי  הגאולה להיות ראויים לשרות באותה תקופה אחרית הימים שמה  בספרי הקבלה{אכי"ר}.

סא

שם  ו.מ.ב:

דע אשר זה השם והכונה מורה על  ד"  כוחות של ה" יתברך  בסוד    מ.{ב"ו.}   זה  אור  הבינה   אות  מ"  החתום במלכות הקדושה  וראה   מ"  פעם   ב"  בגימטריא  פ"  צרף אות  ו"מקובל שם  פ"ו  בגימטריא אלהים –סוד המלכות המעוברת מן אות  ו"  תפארת ישראל, והבט  ב"  פעם  ו"  בגימטריא  י"ב צר"ף  אות  מ"  מקובל שם קדוש הנקרא   מ.י.ב.  ונולד מן השם ו.מ.ב.   ,וזה השם  מ.י.ב.   בסוד  מ"י  בגימטריא    נ"  פעם ב" בגימטריא   ק"   צרף   אות  נ"  מקובל ק"ן  בסוד אור החכ"מה צרף אות  ב"  מקובל  "נקב"ה  בסוד המלכות המקבלת האורות חבר   ק"  באות  ב"  מקובל  שם  ק"ב  בגימטריא אלהינו  אותיות    נ"  אור בינה  השורה בפנימיות המלכות סוד השם אליהו בסוד  א"לי  סוד התפארת המעבר המלכות  באור המוחין בינה ובכך זוכה המלכות לאותיות  ו"ה{אכי"ר}.

סב

שם  י.ה.ה:

דע זה השם מורה על   חכמה{אות  י"}  ובינה  אות  {ה} ראשונה בשם י-{ה}-וה  השורים בפנימיות הממלכ{ה} אות  ה"  אחרונה בשם יהו{ה} יתברך,  וראה המכוון בזה השם  סודו -  י"ה  פעם  ה"  בגימטריא מקובל  השם הקדוש   "גבע"  בסוד    {ע"ב}  בגימטריא  חס"ד  כפול [ג]"  מקובל   שם  רי"ו  בגימטריא  גבו"רה,  כלומר המכוון בזה השמות הקדושים מושך דינים קשים שהינם בעצם חסד הפודה נשמות ישראל לקראת הגאולה השלמה ומזכך נפשם בסוד הכנת כלים לקבל אור הבורא יתברך  אשר בעת ש"מנוצל"  ומקובל בדרך  קלקול  מביא חולאיים ותחלואים רעים על   הנבראים ובכח זה  שם  י.ה.ה  לנתב האור בצורה נ{כונה}  אל  פנימות מוחין {כלי} הנברא  ישראל צדיק קדוש נקרא ויש לו חלק לעולם הבא{אכי"ר}.

סג

שם  ע.נ.ו:

דע לך אשר זה השם מורה כי כנסת ישראל שקולה עם העליונים ובזכות ייחוד התחתונים דבוקים ישראל בעליונים , וראה זה סוד הנאמר והאיש משה  {ע} {נ}  {ו}   מאד,  בסוד משה השיג  מדרגת "אדם"  אותיות   "מאד"  בכח הייחוד והכונה של זה השם הקדוש המורה על  {ע}וז   {נ}חמה   {ו}לחימה,  כלומר זה השם סוד התורה הנקראת  עו"ז , ובאמצעות זה השם מגלים סתרי התורה המהוים חרב המשמיד ומכחידה  "מאד"-זה מלאך ייצר הרע אשר בזה השם משה הרגו  ודע אשר נאמר -שמשה הרג האיש המצרי בסוד שמשה הרג שר מצרים   וזה חתם  {נ}חמה בסוד נוטריקון   נ"  חמה  סוד ייחוד בי{נ}ה ותפארת הנקראת חמ"ה  בפנימיות  המלכות הנקראת לחימה אותיות לח"ם   י"ה{אכי"ר}.

סד

שם  מ.ח.י:

ראה זה השם מלמדך על  ב"  קדושים  סוד מלכות הנקראת כנסת וסוד תפארת הנקרא ישראל ובאחדותם מקובל  "כנסת ישראל" לשון המלכות כונסת בתוך המוחין אשר תפארת מעברה על ידי  הייסוד ובכך זוכה לאות  ב"  אור החכמה הנקרא "קדושים"  וגם נקרא {ב}ראשית והרי לך סוד  ב"  קדושים , ובזה השם הקדוש מחברים  האה"ל-סוד המלכות  ב"לאה"-עולם בינה  ומשיגים  הידיעה שהכול תלוי ברצון הרצונות ה"  יתברך ויתהלל אין מלבדו כלל וכלל והינו  באמת ובתים   בעל כל הכוחות  כולם,וראה שם מ.ח.י.   בגימטריא   ח"ן  בסוד  {ח}כמת  {נ}סתר  אשר בכח זה השם לסייע למככון להעמיק שכלו בסודות הבריאה וצפונות התורה בנוסף זה השם שומר המכוון מעוון פגם הברית חס ושלום, והבט  מ.-{ח"י}.  זה אור הבינה אות  מ" השורה בפנימיות ה"חי"  בסוד צדיק חי עולמים-ספירת הייסוד והמכוון בזה השם מקשר את דעתו בייסוד  ובכך  מוחה הקליפות הטמאות ,ודע יוסף סודו  {י}{ו}ס{ף}  - מקובל  שם  פ"וי  להראותך אשר בפנימיות  יוסף נקשר שם הקדוש פ"וי{ראה ביאור נרחב על  השם המופיע בזה הספר הקדוש}ובקצרה ענין זה השם דין קשה המכלה ומכחיד אחיזת הסיטרא אחרא  וחותם אות  סמ"ך   מן המילה יו{ס}ף בפנימיות ישראל צדיקים קדושים וידעת  סמ"ך בגימטריא ק"כ  צירופי אלקיים המכחדים ועוקרים היכלות הסיטרא אחרא בגאולה העתידה{אכ"יר}.

סה

שם ד.מ.ב:

ראה ודע  זה השם מצביע על  שבעה  נירות{סוד המוחין} המושפעים  מן התפארת עבור{עיבור}  המלכות, וסוד שבע הנרות בסוד  ז" הצדיקים סוד  הרועים, והבט   {ד}.מ.{ב}  בסוד  ד"  פעם  ב"  בגימטריא ח"  צרף  אותיות   ד"  ב"    לאות  ח"  מקובל  חב"ד  בסוד {ח}כמה {ב}ינה  {ד}עת   הנכללים במלכות וכל אחד כלול מן י" והרי לך  סוד אות   מ"  מן הצירוף   ד.{מ.}.ב ,  בנוסף    ד"  פעם מ"  בגי"מטריא    ר"  צרף   אותיות   השם  ד.מ.ב.  מקובל -דב"ר   מ"-,  והמכוון בזה השם מגביר את מידת הדין הנקראת דב"ר על ראש אומות העולם הארורים ומקרב בכך הגאולה ,ובכך אות בינה סוד האות  מ"  נחתם בפנימיות המכוונים אשר מהוים כלים ל"דבר"  ה" יתברך וזה סוד בגאולה העתידה הצדיקים מהויים חרב הלחימה כנגד הסיטרא אחרא   והצדיקים  בסוד  ק"ץ  ידים,  זה הידים סוד חסד וגבורה אשר מהוים דיבור עבור ה"קץ" –סוד עולם בינה מקור כל חירות וגאולה המעבר הצדיקים בשמות קדושה והינם מעטרים משיח בסוד המלכות באור החכמה המכחיד ומכלה קליפות הסיטרא אחרא{אכי"ר}.

סו

שם  מ.נ.ק:

ראה זה השם מורה  על   ב"   מלאכים  ובכח זה השם מגינים על עץ החיים, סוד מוחין מגדל ירושלים נקרא בישיבה של מעלה,לשון למשיג{מכון} זה המוחין יש יישוב{דעת}של מעלה{העליונים},והתבונן  בזה הצירוף  מ.נ.ק.שהינו אותיות  נ.ק.ם.  בסוד נקמה אשר המכוונים בכח השם הגדול והנורא זה השם עתיד הוא להשמיד רבים מן עובדי העבודה הזרה בסוד הקליפות הטמאות אומות העולם הנקראים הסיטרא אחרא,ודע    {מ"נ}ק בסוד מלכות המניקה חלב מן   בינה על ידי העלאת מ"ן  {מ}יין {נ}וקבין   ,ובאמצעות תפארת והחלב –שהינו סוד החסדים עבור ישראל אבל הינו דינים מכחידים עבור ביעור אומות העולם אות ק" סודם ונאחזים  הם  בחיצוניות המלכות ומחבלים בייחוד,  והמחבלים בגאולה העתידה מוכחדים על ידי החלבים  -  זה סוד הצדיקים   הגוזרים את שמות הקודש הנקראים חבלים וקושרים את הייצר הרע ומובילים אותו קשור ואזוק ובזאת העת כל הבריאה תראה ותחזה איך ראש סמא"ל הרשע נשחט  ונכרת וכל ישראל צוהלים בשמח"ה  אותיות מחשב"ה{ונודע להם הכונה}-בסוד צירופי אותיות המקרבים אור הנשמה לעולם הבינה   וזה ייחוד לא נפסק הארת פנים דפנים ,וראוי  לומר לך שם  {מ.נ.ק}   בגימטריא     ק"ץ   להראותך בזה השם ישראל מכחידים את שורש הקליפות זוהמה נקראות וחותמים גאולה שלמה בסוד  ממשלת יהודה{הודיה}אכי"ר.

סז

שם א.י.ע:

ראה ולמד זה השם הינו  בסוד משה אב הנבואה  אשר נסתתר מן ירושלים עליון{בינה} ושם נפשו שפל בירושלים של מטה{מלכות}והיה מבקש מעליון  לעליון בסוד  אור החכמה ללמדו, והעליון קבלהו  וחבקהו, ועולם התחתון{מלכות}   לא קבלהו מרוב  גודל המוחין שהיה בפנימיותו ולא יכל העם לסבול זה הדעת הגדולה, וראוי ללמדך תלמיד יקר אשר בזה השם הקדוש בקש משה לבוא   בארץ ולא נענה  ולא נשמעה תפלתו וזה השם מהוה עטרה והשבעה  על שבעים דיינים{שמות}אשר כלולים בפנימיות זה השם הנורא והגדול בקדושה והוא מביא הגאולה ,והבט    א{יע"}  בסוד  ע"י בגימטריא    פ"  צרף אות א"  מקובל   א"ף , -זה סוד אור החוטם סוד סימן המופת של משיח צדקנו הנקרא מורח וודאין –לשון מריח ודן משיח הרשעים, בכח זה השם הנורא  משיח מבצע המשפט ומעלה התפילה לדון הרשעים המורדים במלכות ה" יתברך ויתהלל בעל כל הכוחות כולם, ודע אשר המכוון שם  זה, השם טוב ומעולה מאד  לקבלת מידת היראה ,והרי מי שיראתו קודמת לחכמתו חכמתו מקויימת בוודאי מקויימת בסוד ספירת תפארת הנקראת "קיום"  אותיות  "קוים" וחותמת  הארות החכמה{קוים}  ומעברת מוחין המכוון כשור"ה{אכי"ר}

סט

שם  ח.ב.ו:

דע ולמד אשר זה השם הקדוש מורה ביחודו הגמור של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, והבט  חב"ו   בגימטריא   - כ"-  צרף וחבר  אותיות ח.ב.ו.  באות  כ"   מקובל    כ"ח   ב"ו  בסוד אור  התפארת   הנקרא  ב"ו" ובפנימיותו כ"ח הבינה , ולמד   ח.ב.ו.   ח"  פעם  ב"  בגימטריא   י"ו  צרף אות  ו"    מן    ח.ב.{ו}   מקובל    שם  ו.יו.  בגימטריא   "אחד" בגימטריא  "אהבה" , והמיחד {המכוון} זה השם  מושך השכינה אל פנימיות הנבראים ישראל צדיקים קדושים ומטהרם  מן  ח.ו.ב  העונות  בכח שם  ח.ב.ו.  לשון חיבה אשר בזכות הכונה של המכוון מעטר הוא החוטא באור החביבות ובעת אשר  ה" יתברך מביט בנבראים ורואה כח הנשמה המשתוקקת לגאולה בסוד הכח החתום בנפש הנברא אשר עקב נושא התפילה {מכוון התפילה}אז בכך זה השם מעורר הרחמים הגמורים אור אריך אנפין המאריך אפיים גם לרשעים  וכל השבח למלך מלכי המלכים{אכי"ר}.

ע

שם  ר.א.ה:

דע ולמד אשר זה השם מורה ומלמד על שמונה שמות והשבעות  המבוצעים במלכות הנקראת שמטה, וזה השמות כנגד ז" שמות של שם  מ"ב, וכל הז"  שמות -נכללים הם   ביובל{סוד עולם הבינה}והרי לך  ח"    שמות שהינם סוד המחשבה העליונה סוד ייחוד מלכות המעוברת מן בינה, סוד השמטה  {מלכות}הדבוקה ביוב"ל{עולם בינה},והבט   שם  ר.א"ה . בסוד   ה"א  בגימטריא   מקובל  ו"   צרף  .ר.א.ה  לאות ו"  ומקובל "אורה"    אשר המשמעות  "בשמחה"  אותיות  "במחשבה", כלומר זה השם  בכח הכונה הפנימית אשר השם יתברך יטביע בפנימיותו יש בכוחו למשוך אור השמחה  בסוד אור החכמה  כנאמר  "חכמת אדם  תאיר פניו"  לשו החכמה משמחת ומכחידה הקליפות דסיטרא אחרא ייגון{סמא"ל}  ולילית{אנחה}  החותמים ייאוש בישראל צדיקים קדושים, ובגאולה העתידה הצדיקים בזה השם מושכים אור החכמה{שמחה}בסוד  אות  ש"  אור האבות הקדושים  "מחה"  זכר עמלך הרשע ,והאבות חותמים  "משחה"-סוד שמן המשחה  אותיות   ש"  חמ"ה   אור התפארת שהינו  דעת קדושה הנקראת   ח"   משה  לשון משה  אב הנבואה מלך המשיח   בסוד  י"  שמחה  אותיות   מש"ה   ח"י -  ומחייה ישראל עם קדושה לשון מחייה הדעת הכללית –ניצוץ הנשמה היהודית בפנימיותם{אכי"ר}.

 

 עא

שם  י.ב.ם:

הבט ולמד זה השם מורה על ייחוד קדוש בין ייסוד{עטרה}לבין התפארת  והינם דבקים זה בזה ומעברים את המלכות בכח השם הקדוש    י.ב.ם. לשון  ייבום  המיבמים את המלכות באור החכמה, וראה   י.{ב}.{ם} בסוד  ב"  פעם  ם"  בגימטריא   פ"  צרף אות  י"  מקובל  פ"י-זה סוד אור החכמה   החתום בפנימיות אות  צ"  בגימטריא  פ"י,וזה סוד צדיק  ייסוד עולם   הנקרא   ב.י.   ם"  כלומר בפנימיות אור הבינה הנקרא  ם"   ומהוה הוא    י"ב  השבטים  וזה סוד נשמת המשיח הנשמה הכללית של  הבריאה,  והמכוון בזה השם מסייע עבור המשיח להעלות ניצוצות קדושה ולהאיר הארת פנים דפנים  המורידות עבור ישראל הארות וסתרי תורה המקרבים מאד מאד את בוא הגאולה {אכי"ר}.

עב

שם  מ.ו.ם

הבט ולמד זה השם מורה   שתחילתו וסופו של ה" יתברך ויתהלל הינו רחמים גמורים  בסוד   {מ}.ו.{מ}    מ"ם  בגימטריא   פ"  צרף אות  ו"   וראה מקובל  שם פ"ו  בגימטריא  אלהים   , אור החכמה המכחיד  הסיטרא אחרא בגאולה  העתידה,  וזה השם מלמד שהדין בעצם הינו חסד  גדול עבור ישראל צדיקים קדושים ומביא עבורם{עיבורם} מוחין עליונים,וראה  שם   מום  בגימטריא  פ"ו    בסוד  פ"  כפול  ו"  בגימטריא ת"{פ}  מלא אות  פ"ה וראה מקובל  שם   תפ"ה  בגימטריא תהלים וזה סוד המלכות המעוברת בכלי הלחימה סוד שמות ע"ב הקדושים אשר ייסוד מעניק בעבורה{עיבורה}  ואשר בזה  השם הקדוש מום תחתום מומים והשמדה בסיטרא אחרא בגאולה  העתידה   יורדים השאולה ונשרפים מן זה השם החותם בבשרם מומים רבים והורג  בניהם הבכורים   מ.ו.מ  המרמז על ה"אימים" שצפוי לאומות העולם הטמאים בגאולה העתידה והשלמה  בעת משיח ישראל בן דוד נשלח מעת ה" יתברך בעת כל הכוחות כולם הגדול והנורא  להשמיד הסיטרא אחרא{אכי"ר}.

 

דבר  המחבר{הרגלא"ט}:

הנה ברוך הוא  וברוך שמו סייעני  להשלים ספר "אורות אליהו הנביא" זכור  לטוב , ודע לך קורא ולומד יקר אשר זה הספר בשלמותו נחתך{נאמר}על ידי אליהו  הנביא הקדוש ובחסדיו  המרובים של בורא עולם שולחו מן גנזי עליון  להכתיבני  סוד  ע"ב שמות  המהווה השם המפורש בסוד  שופר  משה,וזה  השם  המפורש  על כל עניניו ונתיביו הנסתרים מובא  בזה הספר בעל הקדושה העליונה  על כל סודותיו הנוראים  אשר בפנימיותו  רזי שמים ורזי הארץ  וכל שם מפורש בכוחותיו והכוחות הנלמדים מזה הספר העליון נשגבים ועליונים עד מאד עד כדי שלא שכל אנושי בעל יכולת לכתוב זה הספר , אלא זה השכל הנעלם סוד הנבואה  אשר מקורו מן עולם הבינה  והינו מוחין חמישים שערי בינה אשר אליהו הנביא בעל ידיעה בנסתרות הגדולים הנראים ממנו,ואנא מן המעמיק והמשכיל  נהג בספר בקדושה ועיין בתוכנו בטהרה  ובמידה ותמצא זכאי מן ההשגחה העליונה מראות ה"  יתברך בסוד הנאמר  "סוד ה"   ליריאיו ובריתו  להודיעם"   יושפעו לך מן  נהר גן העדן - סוד הבינה הנקראת נהר ויוצאת מאור החכמה עדן נקרא בתורת הקבלה, וה"  יתהלל בעל כל הכוחות כולם יהיה עימך במסעך   ויעטר אותך  בכתר  התורה  חירות הנשמה,ואנוכי רבי גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט} נכד המקובל האלוקי העניו הגדול  הגאון החכם רבי שלמה איפרגן זצוק"ל    מעיד בפני שמים וארץ אשר כל דבריו ותוכנו של זה הספר  הינם נחתכ"ו{נאמרו}  בכח השם   חת"ך  העולה בגימטריא , ומשבי"ע , ומורה ומודיע קבל עם ועדה  אשר אליהו הנביא ביצע ההשבעות  אשר גילו למענו הסודות הנוראיים אשר בפנימיותו של זה הספר מרעיד הלבבות{אכי"ר}.

 

תם ונשלם ספר- "אורות אליהו הנביא", ביאור מקיף  -סוד ע"ב שמות  המאציל יתברך/מאת רבי גל טופז לבית איפרגן {הרגלא"ט}נכד המקובל האלוקי החכם  העניו הגדול רבי שלמה איפרגן{זצוק"ל}השבח לבורא עולם.

 

 

 

 

 

 

 

  

OnLineTech