להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> ספרים >> אור מופלא-סתרי תורה

ספר –אור מופלא /קבלת הנבואה/מפי  אליהו  הנביא זכור לטוב/נכתב על ידי רבי גל טופז איפרגן{הרגלא"ט}.

דע בני וראה תוכחת מוסר ,למאציל העליון  ה"  יתברך   שמות קודש אשר  מהוות דרכים  להשגת  המוחין{מוח} השלמים,וראה   הנאמר   על ידי משה רבינו "כי שם  יי   אקרא  הבו גודל לאלהינו{דברים  לב,ג}, כלומר  כ"י  בגימטריא   ל"  סוד  בינה   מהוה  שם   י"י    וזה השם   אות   א"  סודמשה  קר"א   בכך  בכדי  למשוך  מוחין  "גודל"{גדול}, והבט אשר  בזה המוחין  הנקרא  ס"ו  הגאולה  השלמה תבוא, וידעת אשר יש פושעים הבוזזים ומשחיתים כבוד השמות   הקדושים  והם שבעה  ונקראים: {י}וד   [ה]א  [ו]או  [ה]א-זה השם המפורש ,

או הנכתב {א}לף {ד}לת {נ}ון {י}וד, ואל,ואלוה,,ואלהים,ואהיה,ושדי,וצבאות וכל מי שמביא לביזיון הללו שמות לוקה בנפשו ומאבד דעתו ובני משפחתו יומתו על ידי בית דין עליון,ומדובר בהללו אשר ,וראה  המוחין  {י}וד   [ה]א  [ו]או  [ה]א  -הוא   הנקרא "גודל"  בסוד מקבל השפע מן "דגול"{זה בינה}, והמוחין של משה הנקראים  ס"ו  בסוד אשר  יש  פושעים הלוקחים   שמות הסיטרא  אחרא  וקוראים  הללו השמות בשפה העיברית שפת הקודש, וזה סוד   שם הסיטרא אחרא  אלל"ה  אלהי מצרים{אלהים אחרים איסלאם},אשר משיח  יכ"ה  בו בגאולה העתיד"ה באמצעות מוחין  ס"ו , והרי   ס"ו בגימטריא  "אללה"  להראותך זה השם בשנ"ת  תש{ס"ו}    שורה בפנימיות ש"ת  מידות הפנימיות למשיח וזה השם יכחיד   השם   "אללה"{אלהי  מצרים} אשר נבערים מדעת   מערבבים  כוח הטומאה בפנימיות קודש הקודש-סוד השפה העיברית  על ידי שמעברתים שמות הכישוף והקליפה ה"  ירחם   ועושים בהם שימוש   ובכך מגבירים כח השט"ן  הרש"ע  הוא    "אללה"  וזה סוד   מלא  האות  המסומנת   במילה   א"  ל"   {ל}מד   ה"   מקובל   "הלל  מאד"-זה מלאך המות המהלל אותם  נפשות טמאות  העושים  שימוש  בשפה  העיברית לרעה על ידי שמכניסים לפנימיותה  שמות טומאה  הנהגים  באותיות  הקודש העיבריות ואוי לחילול  ה"  משיח בעזרת ה" יבוא  ויגאל השמות מן  הביזיון אשר נחווה,

במידה ומתבונן הינך    ראה  אשר  כותב הינך   א{לל}ה   ומחבר   ל"ל  בגימטריא    ס"  ,  כעת  חבר  אות  מ"   מן  אות   ל{מד}   והבט  מקובל -ה"ד  סמא"ל-,   וזה  סמא"ל  הרשע אשר מהוה  ה"ד הנשימה היוצא מפנימיות   ר"וח  הרשעים בעת  שחותמים שמות הטומאה בפנימיות ישראל על ידי שמעניקים  שמות עיבריים לשמות הטומא"ה. וראה על כך נאמר"  הן בקדושיו לא יאמין ושמים לא זכו בעיניו, אף כי נתעב ונאלח איש שותה כמים עולה (איוב טו, טו טז),

 כלומר   ה"ן  זה סוד  {נ}צח {ה}וד  ספירות מהם נביאי ישראל   יונקים הנבואה  , ולכן נאמר  "בקדושיו" אותיות   די"ו   קשב,   כלומר הנבואה נקראת קש"ב {הקשבה}  ומקובלת באמצעות  "דיו" –זה מלאך נור"א וקדוש עד אשר אין פ"ה מדבר בענינו, ובפנימיות המלא"ך  אור החכמה אות י"וד  המקבל  השפע   מ"ן  {לא}-זה אין {ס"ו}ף   החותם בפנימיות "יאמין"- זה תפארת ישראל שם  יו"ד  ה"א   וא"ו ה"א,  אות   ו" חותם    בו  המהוה  "שמים"  בסוד  י"ש   בפנימיותו אור בינ"ה{מם},ובזה   השם הקדוש    משיח ישראל בגאולה העתידה   מכחיד  מדרגת  "נ"{אל}ח  "עו"[לה]"  סוד  "אללה" – אלהים אחרים  המהוה  "עון"  ,

 ומשיח ישראל  בסוד "כתר" הוא     אי"{ש } שות"[ה]  כמי[ם]    בסוד  "משה" אב הנבואה   "עולה"   לשחו"ט   סמא"ל הרשע  הוא מהוה    "אללה"{אלהים אחרים},  והבט   {א}ין  {ס}וף   יתברך {מ"ל}   הסיטרא  אחרא  הנקראים  "סמאל", וידעת משה  מלך המשיח  באמצעות השם הקדוש   "אמץ"   סוד  {א}ור  {מ}וחין  {צ}לם   מכרית שם  הטומאה   "אללה",  וראה  אמ"ץ בגימטריא   "סמאל"-להראותך זה השם משמיד הסיטרא אחרא,  וראה סוד גדול  משיח  ימית  הזכר והנקבה  דסיטרא אחרא{טומאה} וב"  שמותיהם מגולים ומהוים שם "אללה" בסוד   ל"   אלה",כלומר  זה הדבר מלמד על אות  ל" סוד הזכר{בינה} דסיטרא אחרא הוא סמא"ל המשפיע מוחין  לבת  זוגתו  "אלה"-היא לילית  הזונה שפלה  ובאחדותם בעת הגלות  מהויים השם הטמא  "אללה",בנוסף  {א}ל"ה    אותיות  א"פל   ל"ה,

כלומר  סמא"ל הינו  אפ"ל  ומעבר בפנימיות  ל"ה-זה לילית  השפחה הטמאה  ל"ה כוחות  חבלה דסיטרא אחרא,וזה הנאמר  על הנביאים הקדושים ישראל ובראשם מש"ה  "אז תקרא  ו"יי"   יענ"ה,   כלומר  א"ז  בגימטריא אות  ח"  סוד  מש"ה,  צרף וחבר  אות ח"  בשם "משה"  מקובל  "שמחה" , הרי לך  יש לקרוא לה" יתברך  בשמח"ה אותיות  "במחשבה"{כונה}, והנביאים

כאשר "קוראים"-  ובעת שמחליף  הינך אות   א"  באות  ע"     ואות  ק"  באות כ"  מקובל  "כורעים" בסוד  משתחווים  לאלקי ישראל מלך מלכי המלכים  "אז" "יענה" ה" יתברך  וישמיד   "אללה"-זה אלהים אחרים סוד סמא"ל  הרש"ע יורד לגיהנם בגאולה העתיד"ה  ולא עו"לה-נשרף הוא מ"אש הלהב"ה  סוד  חידושי התורה  של מלך המשיח יבו"א  "במהרה", כלומר משי"ח  יבוא  במדרגת  מ"ב-

סוד אור אצילות  אשר המלכות  "הרה"{מעוברת} מזרעו, וזה חרב הגאולה  עליה נאמר " כל ההוגה את י"י באותיותיו אין לו חלק לעולם הבא ", כלומר   כ"ל  בגימטריא  נ"  שערי בינה –זה המשיח  שהינו "הוגה" בסוד   בפנימיותו אות    ג" –אור האבות שסודם  שם  "הוה", ובזה השם משיח  מש"ה   מעבר  "את"  המלכות  כך נקראת בתורת הקבלה, ובכך זוכה למוחין י"י   סוד  חכמה  ובינה  אשר באמצעותם עושה    ב" אותיותיו{אותות}, וזה סוד אות  ב"  במילה  {ב}ראשית מאור החכמה  מקור כל האותות  והניסים אשר נביאי ישראל עושים, ומשיח  הנקרא  "הוגה"   בכח זה החכמה משמיד ומכחיד סמא"ל  הרשע  ובת  זוגתו  לילית   הטמאה   המהוים  שם    אלל"ה  בסוד א"ל  אחר   זה סמא"ל -

ל"ה{ללילית} מעניק  זרע דטומאה , ולכן נאמר   אשר משה באמצעות  ב"  אותיותיו  יביא הגאולה בשם אחד ימית סמא"ל  ובשם  ב"  ימית הנקבה   לילית  הטמאה ועליהם נאמר  "אין  {לו}  חלק  [ל]עולם [ה]בא"  מקובל  ל"ו{סמא"ל}  ו"לה"{לילית}   נמחה ומושמד זכרם בגאולה השלמה, ועל  הללו אשר  עושים שמוש  בשמות הטומאה ולא מספיק זה הדבר אלא מוסיפים  עון  על פשע ומעניקים לאותם שמות  זרים משמעות עיברית בסוד  קוראים לשמות הטומאה בשפת  הקודש{עיברית}, עליהם נאמר  "לא  תשא  את שם י"י  אלקיך לשוא{שמות  כ,ז},

 הרי  ה" יתברך  לא  מושג    מצווה על משיח ישראל  הנקרא  "תשא"  לשון נושא  בפנימיות ליבו   "את  שם  יי  אלהיך"  להשמיד  ולהכחיד   הרשעים   המבזים  "לשוא" אותיות  הקודש, וזה סוד  המבזים  "לשוא",  בסוד  זה  סמא"ל הרשע דבר שקר   והינם משועבדים לו ומבזים ישראל צדיקים קדושים  למענו, וביום ההוא מלך המשיח  משה אב הנבואה באמצעות אור "כתר" –יכרו"ת ראש סמא"ל  הטמ"א,וזה סוד משה אשר קיבל  החכמה  היא סוד שמות  ה" יתברך  אמר  " כי שם י"י אקרא הבו גודל לאלהינו (דברים לב, ג)", כלומר  כ"י בגימטריא  ל" חבר    "שם"  ומקובל "משל" –זה סוד קבלת הנבואה באמצעות משלים,  ומשה  הינו איש "שלם"   אשר בפנימיות  אותיות  י"י סוד החכמה והבינה  הנקראים   "אקרא" בסוד    {א"ר}    {א}דם  {ק}דמון , ולכן משה  אמ"ר    "הבו"  בסוד   האות  ה"–

סוד  בינה   "בו"{בפנימיותו}, ורצה לומר משה   אשר השיג מדרגת  ב"ו  בסוד  ב"  פעם  ו"  בגימטריא  י"ב  סוד  מוחין{מוח} השבטים  המהוים {ה"}מלכות  וחותמים בה  "גודל"  לשון גדלות  מוחין  סוד האמונה השלמ"ה הנקרא  "לאלהינו"  בסוד   ל"  אלהינו, וידעת   "אלהינו"  בגימטריא  ק"ב , חבר  אות  ל"  ומקובל  "קבל",  צרף  אות  ה"   מן השם  אל{ה}ינו  וראה  הנה  לך  "קבלה"-סוד הנבואה,

וידעת  על סוד הנבוא"ה  נאמ"ר  " כל שלא חס על כבוד קונו ראוי לו שלא בא לעולם" הרי   כ"ל  בגימיטריא   נ"  אור בינה המהוה   ש"לא   בסוד  אות  ש"  אור האבות  צרפה   לאות   נ"  בגימטריא  כ"ל    ובצירוף כל האותיות מקובל  נ"  שכ"ל,  וזה השכ"ל  זה סוד משיח בפנימיותו   נ"  אורו"ת  , החלף אות א" באות ע"  ומקובל  "נערות"-סוד השמות הקדושים, וראה "נערות"  אותיות  עי"ן  תור"ה, כלומר השמות מגולים על ידי עיו"ן  בפנימיות התור"ה  תורת ישראל הקדושה,ולכן נאמר  ח"ס  בגימטריא   ס"ב   ו",   זה סוד סבא תבונה  מוחין המשיח  הנקרא  ע"ל בגימטריא  מא"ה  בסוד   כת"ר  תורה שהינו מהוה  "כבוד"ו"   של המשיח, והרי כבו"ד  בגימטריא  ל"ב  נתיבות החכמה בפנימיות   משיח  אות  "ו" וזה כבוד"ו"  והב"ן,

וזה סוד "קונו" בסוד האותיות  ק"ו  נו"ן,  אור אין סוף יתברך באמצעות ק"ו  משפיע מוחין{שכל} נו"ן  אורות עבור{עיבור} המשיח-הנקרא   "ראוי  לו",וראה  "ראוי  לו"   במידה והינך  ממלא  אות  "ואו"  בשם  ל"ו"  ומחבר  האותיות   "ראוי  לו"  מקובל  "אוריאל" , וזה סוד המלאך הקדוש השורה בפנימיות המשיח ומהוה כח השכ"ל  שבאמצעותו משיח  מהווה כללות הדעת בפנימיות הבריא"ה,וזה בודאי  מלמד   שמדרגת   "שלא"  בסוד אותיות  אש"ל   {א}וכל  {ש}ינה  {ל}ינה המהוה   אור  החכמה  הנקרא  "בא" בסוד   {א}לפא  {ב}יתא  אותיות התורה זה אור משי"ח  "לעולם" מגן על ישראל צדיקים קדושים ומשגי"ח על  נפשותיהם, ולכן נאמר  "אם יפתוך   חטאים  אל   תאבה{משלי   א, י"},

 כלומר  א"ם  זה בינה הנקראת אמ"א  בתורת הקבלה  והינה   "יפתוך" בסוד יפ"ת   כ"ו,  בפנימיותה אור  החכמה הנקרא  "יופי"  ומשפיע עבורה שם כ"ו  בגימטריא   י-ה-וה-  יתברך,  ובזה השם  בינה משמידה   "חטאים"-סוד כוחות הסיטרא אחרא  ,וידעת  כח הסיטרא אחרא הינו   א"ל  תאב"ה החלף אות  ב"  באות  ו" במילה "תאבה"  ומקובל   "אל  תאוה",  זה סמא"ל  הרשע  ומשיח ישראל בגאולה [ה]עת[י]דה {מ}כחיד ו[מ]וחה [ז]כ"{ר}ו,  וידעת משיח ישראל  באמצעות השם הקדוש  "זמירה" בסוד זמי"ר   ה",  משיח  מזמ"ר  תשבוחו"ת עבור  ה"  יתהלל,  ו"זמירה" בסוד האותיות  רז"י   מ"ה,   מ"ה   בגימטריא אד"ם   בגימטריא   י"וד  ה"א   וא"ו  ה"א  -זה השם מגלה   "רזי"  התורה  לשכלו  {ש}ל [מ]שי"ח  [י]שרא"ל,

 וזה הנאמר  "אשגבהו כי ידע שמי יקראני ואענהו (תהלים צא, טו)"  כלומר    שמ"י  זה סוד  המלאכים  {ש}מעא"ל  {מ}יכאל   {י}הוא"ל, והללו  מלאכים מהוים עבור משיח מדרגת   "אשגבהו"  אותיות  "אש"  "גבהו",  כלומר  בזאת המדרגה משיח מכה  דינים{א"ש בתורת הקבלה} בסוד מדרגת אחורים{גב} באומות העולם הסיטרא אחרא ומחריב מלכות רומי הרשעה, וזה  כ"י  בגימטריא  ל",כעת  חבר   אותיות  כ"י  באות  ל" ומקובל  כ"לי-זה המשיח בעל  כל"י החכמה השלמה  הנקראת  "ידע" ,זה סוד  י"ד  בגימטריא  "דוד"  מלך ישראל  -

אור המשיח אשר בפנימיותו  {ע"  פנים} של  התורה, בסוד  "ענפים"-סוד שמות הקודש אשר משיח באמצעותם מחולל "{נ}יסים ומופתי[ם]", כלומר  משיח  מעלה באמצעות הללו שמות  מ"ן  בסוד {מ}יין {נ}וקבין-תפילה בתורת הקבלה,וזה משיח בוודאי בעל יד"ע בסוד משמש "עדי"

בסוד  ע"ד  החכמה אות   י"  אשר מהוה כח שכ"לו,ומשום כך נאמר "יקראני", הרי משיח מהוה   "אני   קיר",  כלומר השכינה הנקראת "קיר "  י"קר  בתורת הקבלה מהוה אנ"י –זה מלכות סוד המשיח אשר זוכה לאור   אי"ן  סוף {י}תברך [ה]ארת [כ]ת"ר , ובזה האור "יכה"  משיח ישראל את סמא"ל הרש"ע  ובת זוגתו  לילי"ת  הרשעה אשר באחדותם מהוים  שם  "אללה"-

סוד הטומאה הנוראה  -א"ל  מצרים-בסוד גלות מצרים  נקרא,ובכך   בכח  שמות הקדושה  משיח ישראל   עליו נאמר  "ואענהו"-בסוד   האותיות   א"  ענוה, כנאמר   וה{א"}יש  משה  עניו  מא"ד,ו"מאד"  אותיות  "אדם"  העולה בגימטריא  יו"ד  ה"א   וא"ו  ה"א ,וזה השם הקדוש  שוחט בגאולה העתידה את סמא"ל הרשע הוא  מלאך המות  הנקרא "מאד",  ולכן  נאמר  על ידי חז"ל   "טוב  מאד",  בסוד משה הנקרא טו"ב  בסוד   ט"ו   פעם  ב"  בגימטריא אות  ל"  , כעת  חבר  שם  "טוב"  ומקובל   ט"ל   ב"ו,  בזה  ה"טל"  -סוד שפע  החכמה משיח משה  מכחיד  טו"ב מא"ד  את  מלאך המות הנקרא "מאד",וזה סוד המשיח עליו נאמר "אל שדי יתן לכם רחמים"{בראשית  מ"ג,יד},הרי  "אל"  "ש"-די   בסוד   האותיות י"ד  אש"ל,

וזה  דו"ד  בגימטריא  י"ד   אשר מהוה  {א}וכל  {ש}תיה {ל}ינה   -ג"  מדרגות  האבות   בפנימיותו  ובאמצעותם  גוז"ר  אט"ד  בסוד דין קשה על אומות העולם בגטאולה השלמה,  ו"אטד"  בגימטריא

דו"ד,ובזה הדין  ה"  יתברך   "יתן"  לכם  ישראל  סוד "תנין"-זה אור החכמה החותם בפנימיותכם  "נתינ"ה ,  וידעת נתינה זה  מידת  "רחמים", בסוד הנתינה  מובילה לכך  שה" יתברך  יר"ם   מ"ח, וזה סוד   עולם  בינ"ה  הנקרא  מ"י   רמ"ח,  והרי מ"י  בגימטריא  נ"  באמצעות  רמ"ח –

סוד חרב שמות הקודש  מוביל ישראל להכרת  {ר}מ"ח  [מ]צוות  [ע]שי"ה-וזה סוד "רעם"  -נוטריקו"ן   ר"אה  ע"ם , משיח  הינו  "חכם  הרואה את הנולד" בסוד העם הנולד מחד"ש  בגאולה העתידה, כלומר על ידי חידושי התורה של משיח ישראל מתעברים בנשמות חדשים,וזה הנאמר "והאר פניך על מקדשך השמם למען אדני (דניאל ט, יז)",  הרי    אות  ו"  סוד תפארת  הינו  מהוה   "האר"  אותיות  "ראה" בסוד  פנים –סוד הרחמים  הנקראים{פנים}, ובאמצעות הפנים{רחמים} משיח מביא לגילוי  ע"ל בגימטריא  מא"ה-סוד האמונה  הנקראת "מקדשך", וידעת   "קדושה"-אור החכמה נקרא בתורת הקבלה,ואור החכמה שורה בפנימיות  "השמם"{שמות הקודש},

ואת הללו שמות משיח הנקרא  {ל}מען  {א}דני  בסוד מדרגת  א"ל-סוד ספירת משה מביא ל"יד"י גילוים, בסוד  י"ד  ,  י"  פעם    ד"  בגימטריא אות     ם"  אור  בינ"ה המכחיד הקליפות דסיטרא אחרא,וזה י"י צבאות אם ראה תראה בעני אמתך (שמואל, א, יא), י"י זה סוד החכמה ובינ"ה  אשר באמצעותם    המשיח הנקרא "צבאות" בסוד   אות  צ"  זה המשיח בפנימיות "אבות"  והם מגלים עבורו{עיבורו}ב"אות"  בסוד אות  ב"  אור החכמה  הנקרא  {ב}ראשית  ומהוה   "אות" שהינו   ת"ו    א"-מוחין  שלמים  המכחידים אחיזת הקליפות דסיטרא אחרא לעולמים,ולכן נאמר  "אם  ראה" בסוד האותיות   א"  מרא"ה,

 זה סוד הנבו{א"}ה   הנקראת  "מראה" שבאמצעותה הנביאים משיגים דב"ר  ה"  יתברך  לנביאי"ו,והנביא  נקרא  "בעני"  כנאמר על משיח   {עני}  ורוכב על חמור, כלומר   "בעני"  בסוד משיח יבוא   "ב-עי"ן-,  בסוד אור החכמה  הנקרא  ע"ל  בגימטריא  מא"ה –סוד גדולת המוחין  אשר משמיד ה"חמור"-זה סמא"ל הרשע –כח הדעת הגישמית  והעכורה דטומאה ,  סוד ער"ב  ר"ב  בגימטריא ד"עת{דסיטרא אחרא},וזה סוד המשיח אשר נקרא  "אמתך" בסוד אמ"תך",

 כלומר האמת  הינה  הנשמה הפנימית    ת"ך  המשיח ומחייה אותו, ולכן משיח ישראל נקרא  תורת י"י תמימה (תהלים יט, ח),הרי  משיח   מהוה  תור{ת}   {י}"י,  וידעת  ת"י בגימטריא  "קדוש"-זה נשמת משיח אשר מהוה האמונה השלמה-"תמימה" בסוד  תמי"ם   ה",  כנאמר   "תָּמִים תִּהְיֶה עִם ה’ אֱלֹקֶיךָ "  , כלומר  המשי"ח  נקרא  "תמים" וסודו  שם  "תהיה"   אותיות  ת"י   ה"ה,  כלומר משיח משיג   ה"קודש"  בגימטריא ת"י  באמצעות   מדרגת  ה"ה  בגימטריא אות   י"  אור  החכמה, וזה  סוד  ע"ם בגימטריא – ע"   ל"י,   כלומר   ע" פנים  של התורה  ל"י –זה המשיח ,ועל משיח נאמר "יראת   י"י  ודעת  אלהים  תמצא"{משלי  ב",ה"},

כלומר  "יראת"  בסוד  משי"ח   יר"א  לשון רוא"ה בפנימיותו   אות   ת"  בגימטריא ארב"ע מאו"ת   המצביע על כללות  הידיע"ה   הנקראת    י"י  בגימטריא  אות   כ"   אור {כ}ת"ר  שהינ"ו   "ודעת"  בסוד  עדו"ת  -החכמה החתומה בנשמ"ת המשי"ח   וזה  "אלהים"-אור החכמ"ה    המשיח  בעל   מדרגת "תמצא"  אותיות    אמ"ץ   ת" השיגה, וראה  {א}ור  {מ}וחין  {צ}לם  -זה סוד המלכו{ת} –התגלות כ"ח האלוקות בעולם כנאמר  "אשגבהו  כי ידע שמי" {תהילים צ"א,ט"ו} ,הרי   כ"י  בגימטריא  אות   ל"  ובחיבור   לאותיות כ"י  מקובל  כל"י –זה המשיח  {כ}הן {ל}וי  {י}שראל  הוא  "ידע"  בסוד מהוה "עדי"   אשר   שמ"י  סוד מלאכ"י   {ש}מעיא"ל   {מ}טטרון   {י}הוא"ל   באמצעותם   "אש{ג"ב}הו" בסוד   ג"ב  בגימטריא אות  ה"  לחברה במקום אותיות  "גב"  ומקובל  "אש  הוה"-

הרי  בזה  כ"ח  שמ"י  משה משיח ישראל  יחתום  "אש"-סוד הדינים על מלכות רומי הרש"עה בגאולה העתיד"ה,וזה סוד "ברוך כבוד   י"י  ממקומו{יחזקאל  ג",יב},וראה   "ברוך" אותיות  "רוכב"  זה המשיח בפנימיות  "כבוד"  בגימטריא   ל"ב  נתיבות החכ"מה   והינו  מושך או"ר   י"י  "ממקומו"-העליון אל פנימיות הבריא"ה ובכ"ך  מכחי"ד הסיטרא  אחר"א בגאולה העתידה, והבט   "ממקומ"{ו} כלומר  אות  ו"  סוד תפארת משיח הוא נקרא  "מקום"  בגימטריא   "קוף"-להראותך בזה המדרגה  רגל"י הסיטרא אחרא הנקראים  קו"ף  יכח"דו  בגאולה,וזה הנאמר   "אל  מי   תדמיוני ואשוה" {ישעיה  מ",כה}-כלומר   "אל   מי"  אותיות זהות  ל"אם   לי"-זה בינ"ה  עליונ"ה  מקור    ת"   דמיונ"י –אור  הנבואה עבור{עיבור}משיח זה שורשו ובכך   ו"   אשו"ה –צור"ה לאור האלוק"י,

ועל זה נאמר  "ויסע אברם  הלוך ונסוע הנגבה"{בראשית  י"ב,ח} –כלומר  "ויסע"-זה אור החכמה הנקרא נסיע"ה  ויש   "הליכה"-סוד  קטנות מוחין  ויש נסיע"ה  סוד גדלות מוחין  והשע"ר לכנוס בזה המוחין נקרא  "הנגבה" אותיות  "הנגב"-אור המלכות  מגולה מזה  השע"ר  וזה סוד ההליכ"ה במדב"ר ו{ה}{נס}יע{ה}  סוד   "הסנה"-קבלת התור"ה, וזה  "וישבע יעקב בפחד אביו  יצחק"{שם לא,נג}-וראה  "וישבע"-זה סוד המלכות אשר יעק"ב סוד התפארת גוא"ל אותה  בכ"ח הגבור"ה-סוד פח"ד  יצח"ק –אור  "אביו"-המלמד על החכמ"ה המשמידה ומכלה הקליפות דסיטרא אחרא,וזה  "ויעקב איש תם יושב אהלים"{שם  כ"ה,כ"ז},

כלומר   אות  ו"  ספירת יעק"ב   נקראת   "איש"-מקור הצדיק הנקרא  "תם" ובפנימיות  משי"ח   "יושב"  בסוד  יישו"ב דע"ת  או"ר  "אהלים"-אותיות "אלהים"-מדרגת החכמ"ה, ועל כך נאמר "והאר פניך   על מקדשך  השמם למען  אדני{דניאל  ט",יז},הרי לך  "והאר" בסוד "אורה"-המלמד  על  "האור"-סוד החכמ"ה  הנקראת  פני"ך  בסוד   י"  כנ"ף-אור בינ"ה הנקראת כנפי"ם  בתורת הקבלה היא החותמת בפנימיות המשי"ח  מדרגת ע"ל  בגימטריא  מא"ה-

גדלות  מוחי"ן המהוה  "מקדשך"  בסוד  חכמה  -הנקראת  "קדם"  וממתקת  ש"כ דינים וזה   "מקדשך"  אותיות  מקד"ם-ש"ך כלומר מקדים חסדים  לדינים ובכך "השמם"  בגימטריא  שפ"ה –סוד השכינ"ה  מגול"ה בפנימיות הבריא"ה הנקראת "למען"  אותיות  ע"ל  מ"ן,כלומר הנבראים  מעלים  מ"ן –{מ}יין {נ}וקבים ומושכים מוחי"ן  ע"ל  הנקרא  "אדני" בגימטריא   נה"י  בסוד  {נ}צח   {ה}וד  {י}סוד-מוחין הנבוא"ה,וזה   "אנכי  כורת ברית" {שמות לד}, 

הרי  "אנכי" בסוד אור השכ"ל  "כורת"  בסוד חותם אור כ"תר  בפנימיות  המלכות הנקראת  ברי"ת  וזה נעש"ה באמצעות אות ו" –אור התפארת,וראה  {א}נכי   {כ}ורת  {ב}רית   מקובל  "כאב"   בסוד   ב"  פעם   כ"א{בגימטריא שם אהיה} העולה בגימטריא  שם{מ"ב}-אור האצילו"ת המכחיד הסיטרא אחרא, ולכן הנאמר "אדני שפתי  תפתח  ופי יגיד תהלתך{תהלים  נ"א,יז} כלומר  "אדני" –זה המלכות הנקראת "שפתי"  בסוד  שפ"ת-השכינה בפנימיותה אור  החכ"מה  אות   י"  והיא  "תפתח"  בגאולה העתיד"ה  מעיינות החכ"מה  הנקראים  "ופי"  חבר אות  י"   ומקובל  "יופי"-זה שם הבי"נה העליו"נה  לשון העליונה זה אור החכמה הבונה העולם הב"א על ידי האר"ות  וזה בודאי  "תהלתך" בסוד כ"ל   תה"ת    {ת}עוזה  {ת}הילה   {ה}ללויה  השור"ה במלכות  בזכו"ת כ"ל  בגימטריא  {נ}"  [ש]ער"י בינ"[ה]  בסוד  שנ"ה בגימטריא ספיר"ה,ובכך  "אז  תלך לבטח  דרכך ורגלך לא תגוף"{משלי ג,כג},

הרי   "אז"  בגימטריא  אות   ח" –זה סוד משי"ח  הנקרא    ח"    מש"י    {י"ש}  {מ}אור   הנקרא  "אור שמי" סוד המלאכים  {ש}מעא"ל   {מ}טטרון {י}הוא"ל  ובאמצעותם   אות  ת"  ל"ך הרי    ל"ך   בגימטריא   אות   נ"   סוד בינ"ה   חותם    ת"  בגימטריא אר"בע  מאו"ת    בסוד  או"ר  ע"ב  בגימטריא    חס"ד  בפנימיות המלכות הקדושה ובכך מלכות רומי יורדת השאולה ולא עולה בגאולה העתידה, וזה  "לבטח"  אותיות   ט"    חל"ב , וידעת  חל"ב זה שם חס"ד בתורת הקבלה  החותם  ט"  ספירות   חכמה בינה דעת   חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד בפנימיות המלכות  והרי  עשר ספירות המהות  "דרכך"  בגימטריא  ד"   ר"ם,   כלומר המלכות אות  ד" זוכה  ב"רם"-אור התפארת  מדרגת ישראל, "ורגלך"  בסוד  כ"ו  רג"ל כ"ו  בגימטריא שם יהוה  יתברך החותם  "רגל"-אור הנבואה הנקרא "רגלים"  ל"א  תגו"ף - בסוד   הנבוא"ה חותמת    גאול"ת  פ"  שזה אותיות  זהות   ל"לא  תגוף"-והרי הגאול"ה באות  פ"  בגימטריא שמוני"ם  מאור הבינ"ה עולם החירות היא שור"ש  גאול"ת ישרא"ל באחרית הימים לשון לוקחת פיקו"ד  על הימי"ם-סוד המידות וגואלת ישרא"ל  מן הסיטר"א אחר"א יורדים השאולה ונכחדים מ"אש  החכמ"ה בסוד אותיות אמ"ש  {א}ור   {מ}וחין  {ש}לם,

 וזה סוד  "שמור רגליך  כאשר תלך אל בית האלהים{קהלת ד,יז},כלומר   שמו"ר    בסוד   רוש"ם  הנקרא  "רגליך"  העולה בגימטריא   סג"ר ומצביע על השע"ר  הראשו"ן –אור המלכות הסוג"ר שע"ר  החכמ"ה  ללא ראויים, ומשי"ח  ישרא"ל  הנקרא   "כאשר"  בסוד  האותיות  כ"א   ש"ר,  שם אהיה בגימטריא כ"א  בפנימיות  מ{ש}יח   יש{ר}אל  ורא"ה   תל"כ    א"ל   שם  כ"א  בגימטריא   "אהיה"-סוד מוחין הבינ"ה   המשפיע עבור{עיבור} משי"ח  "בית"-אור החכמ"ה הנקרא "אלהים"   בסוד    מיל"ה   א", וידעת  סוד  "כי  אין  לבוא   אל שער המלך  בלבוש ש"ק{אסתר  ד",ב} כלומר    כ"י  בגימטריא   אות  ל" בחיבור  כל"י  החכמ"ה   אשר אי"ן סוף  יתברך משפי"עו  עבור{עיבור}"לבוא" –זה מלך המשי"ח  ל"ב  וא"ו,

א"ל  זה מידתו{חסד} ומהוה הוא "שער"   המכיל  "עשר"  אורות המרכיבים  מדרג"ת  "מלך",וזה  הנאמר    בל"{בוש  ש}"ק    סוד הנאמר   "משה  בושש  לבוא" – הרי   בשם הקדוש    ב"   שו"ש  -סוד המלכות  הקדושה   מש"ה   המהוה  ל"ב  וא"ו –אור התפארת בגאולה  העתיד"ה    {ב}{ל}בוש   ש{ק}   יכרו"ת  וישמי"ד  זר"ע הטמ"א  בל"ק-כח הטומאה דסיטרא אחר"א, ובכ"ח   "שק"   מלא  אות  שי"ן  במילה  {ש}ק   ומקובל   י"  אורות המהוים  "נשק"  מש"ה מבצ"ע  לחימ"ה ומכחי"ד מלכות רומי הרש"עה בגאולה השלמ"ה,וזה הנאמר  "יושב  בסתר עליון"{תהילים צ"א,א],הרי  "יושב"  בסוד   י"ו   ש"ב  כנאמר  על משה   "יו  קרנות על חדו"-לשון חידו"ד  דעת"ו  ,מש"ה מהוה או"ר  הקבל"ה  הקדושה המכחיד ומשמיד  "הבלק"-

זה כח הטמ"א  החלף אות  ק"  באות כ"  ומקובל  "הכלב"-זה סמא"ל הרש"ע אשר בגאולה העתיד"ה מש"ה שוח"טו ומזכ"ה את ישרא"ל בגאול"ה של"מה בסוד  ש"ל   מ"ה  בגימטריא  אד"ם  בגימטריא  שם   י"וד  ה"א   ו"או  ה"א ,זה השם המפור"ש המהוה שופ"ר   ה"-סוד גילוי המאו"ר  אותיות  או"ר    מ"ה   כללות הדע"ת בבריא"ה  המכלה הסיטרא אחר"א, וזה נעשה  "בסתר" לשון סתרי תור"ה הנקראים "עליון"  בסוד  י"   נעו"ל, זה סוד  י"  הארו"ת אשר משי"ח  אשר ביד"ו המפת"ח  המנעו"ל  סוד מ"ן   עול"ה-תפילה בוקע"ת רקיעי"ם נמצא"ת  ברשות"ו",ולכן  נאמר  "סכתה בענן  לך מעבור  תפלה{איכה ג",מד},

הרי  "סכתה"  בגימטריא  תפ"ה  בגימטריא  תהלי"ם   אור  המלכות  המהוה "בענן" אותיות  ע"ב   נו"ן,  וידעת  ע"ב בגימטריא חס"ד  החותם  נו"ן  בגימטרי"א  ק"ו-אור אין סוף יתבר"ך בפנימיות {מ}ש"ה   [מ]שי"ח  [י]שרא"ל – הנקר"א  "מים"-סוד התור"ה , וראה  "לך"-זה המשי"ח  כ"ל הגילוים ו"כל"  בגימטריא    נ"  חבר  אותיות "כל"  אך החלף אות  כ" באות  ח"  ומקובל  נח"ל –{נ}וחל  {ח}סד  {ל}אלפים  ו{נ}פשי  {ח}יכתה  {ל}אדני וזה אור החכ"מה כנאמ"ר  כ"ל   הנחלי"ם-סוד האורות  הולכים  לי"ם{המלכות} והי"ם " אינו  מלא" בגימטריא   ב"  נימו"ל,  וזה אות  ב"  אור החכמה {ב}ראשית חתום במשיח ישראל הנקרא "ני{מ"ו}ל  ובפנימיותו   "מו"  אורו"ת   בסוד מ"  פעם  ו"  בגימטריא  ר"ם    חבר אותיות  מ"ו  ומקובל מש"ה  עולה ל"מרום"-זה קבלת התור"ה בגאולה העתיד"ה בסוד  י"ה  הוא דע"ת  המשי"ח  שהינו מש"ה  ח"י  והנ"ו נקרא     ה"מש    ח"י-

בסוד   ח"י  {מ}לאכי  {ה"ש}רת  בפנימיות    {מ}ש{ה}   המהוה  מ"ה  בסוד   מ"  פעם  ה"  בגימטריא ר"  חבר  אותיות  מ"ה  ומקובל  "הרם" {ב}ס[ו]ד גדול"ת  [ה]שגת"ו בעליו{ן}    משה  מהוה  "בוהן" – {ב}עזרת  {ה"}  {נ}עשה  {ו}נצליח- הרי לך מש"ה  הינו  "בעזרת"  בסוד זר"ת –סוד החכמה בפנימיותה ע"ב העולה בגימטריא חס"ד  שהינ"ו  נ"   שע"ה    ו"נעשה"  בנוסף   ע"   שנ"ה –סוד  ידיעת הצירופים  כנאמ"ר   "אמרת  ה"  צרופה מג"ן הוא   ל{כ"ל}  החוסים ב"{ו}"  ,הרי כ"ל  בגימטריא  נ"  חבר  אות  ו"  ומקובל   "נון"-

זה המשי"ח  הנקרא "החוסים"  אותיות  יחו"ס   מ"ה   בגימטריא   אד"ם  שהינו   "ונצליח" אותיות  צ"וי   נח"ל  -בעל או"ר  {אמ}"א עלי[ו"נה]   סוד  "אמונה"- הנקראת    "מעבור"  אותיות  "עבור" אות  מ"  בפנימיות  המשי"ח המהוה "תפלה" בסוד     ל"    תפ"ה  בגימטרי"א   תהלים  עולה   תפ"ה – סוד  מוחי"ן   ע"ל",וזה סוד  "וכרת  הזלזלים   במזמרות"{ישעיה יח,ה} –וראה  "וכרת" זה  ו"  כת"ר   המצביע על מלך המשי"ח    הנקרא  "הזלזלים"  בסוד האותיות   "לי   מז"ל   ז"ה, והרי ז"ה  -שם מש"ה ובזה המדרגה מתנב"א    ומוש"ך  אור הנבואה הנקרא   "מזל"-עתיק"א קדיש"א  אשר חותם   א"ור  ל"י-

סוד בינ"ה  בפנימיות מש"ה   וזה בודא"י  "במזמרות" אותיות   מ"ב  זמרו"ת, זה סוד שם מ"ב  -או"ר האצילו"ת  המכחי"ד הקליפות ומזמ"ר  זסמירו"ת וניגוני"ם לשב"ח לאלק"י ישרא"ל מלך מלכי המלכי"ם, ועל זה נאמר  "זמירות היו לי  חוקיך  בבית מגורי" {תהלים  קיט, נד"},הרי "זמירות"  בסו"ד   ת"ו   רזי"ם –סוד  המלכות {כ}"ח [ה]אלוקו"[ת] המגול"ה  וסודו שם  כה"ת   {כ}ל  {ה}נשמה  {ת}הלל י"ה  הללוי"ה הינו מהו"ה    אותיות "היו"  בסוד   י-ה-ו-  יתבר"ך  אור התפארת אשר בפנימיותו  ל"י  אורות {ב}ינ"ה   [ע]ליונ"ה סוד שם ע"ב  בגימטריא ח"סד   הנקרא  "חוקיך" אותיות  כ"ח   קו"י  -הארת אי"ן סוף יתברך המכחיד ועוקר סמא"ל הרשע בגאולה העתיד"ה ,ולכן נאמר   "בבית"  בסוד  אות   ב"  סוד   "בראשית"  אותיות  רא"ש   בי"ת, החכמ"ה הינה רא"ש  עבור{עיבור} המשיח הנקרא  "בית"  חבר אות  ה" סוד המלכות לשם "בית"  ומקובל  משיח מהוה "תיבה"-

האור הגנו"ז של סתר"י  התור"ה  המבי"א גאולה לישראל עם קדוש"ה,וביום ההוא   "מגורי" לשון משיח  ימג"ר  וישמיד הגויי"ם  אשר הצר"ו  לישרא"ל, ולכן נאמר  "ברון יחד  כוכבי בוקר" {איוב   לח",ו},כלומר   "ברון" בסוד המשיח הינו  ב"ר    נו"ן  -אור הבינ"ה   הנקרא  "יחד" –לשון עולם ה"ייחוד"  המשפיע  "כ"ו-כ"ב{י}  בוק"ר-סוד השמות המפורשים עבור משי"ח  ישרא"ל ובזה כ"ח השבעות  וייחודים משי"ח מכרי"ת ומכחיד הסיטרא אחרא לעולמים,וזה   "רועה  התרועעה   הארץ"{ישעיה כ"ד,י"ט},כלומר  "רועה"-זה משה רבינו הרוע"ה הנאמ"ן  -רעי"א מהימנ"א {איש האמונה}  החותם  "הארץ"-סוד החכ"מה  בפנימיות המלכות "התרועעה" לשון "תרועה" –סוד יציאת"ה לגאול"ה ,וזה סוד  "אולת אדם  תסלף דרכו  ועל  י"י יזעף  לבו"{משלי י"ט,ג}, כלומר  "אולת"  זה סוד  ת"ל  וא"ו-

זה המשיח שהינו "אדם"  בגימטריא  שם מ"ה  בגימטריא   י"וד  ה"א   וא"ו  ה"א, והינ"ו  "תסלף"  בסוד  ת"ל  ס"ף  כנאמר   י"ם   "{ס}ו{ף}"  משה הינו הבני"ן  {ת"ל}-אשר בכ"ח הקדושה  שבפנימיות סוד "העמודים"{תפילות} ,בק"ע  הי"ם ,  בכ"ח  שם   ,ע"ב  קימ"ה, -זה סוד תפארת ישר"אל  "ד"ר"כ"ו   ידיעת  כ"ד  שמו"ת קדושים המשברים כוחות האופ"ל הסיטרא אחרא  נקרא"ים  והינם נקרע"ים  על יד"י משי"ח   ישראל וכ"ל השב"ח  למרומים, כל השב"ח זה משי"ח בכח ל"מרומים"-אור החכמ"ה  מכרי"ת משה את סמא"ל  הרשע בגאולה העתיד"ה,וחותם  משיח ישראל חס"ד  ע"ל  בכח   י"י –אור החכמ"ה הנקרא  יזע"ף בסוד  פ"י   ע"ז ,

 סוד הדינים החזקים המתעוררים מבינה אף על "פי" שהינה רחמים{לב-"ו"} דינים מתעוררים  ממנ"ה ומנערים ומכחידים כח הסיטרא  אחר"א,וזה  סוד    "חטאתיכם  מנעו הטוב  מכם{ירמיה ה",כה],כלומר    "חטאתיכם"-זה הסיטרא אחרא  הנקראים "מניעה"  "הטוב"-זה  משיח ישראל  "מכם"-לשון מכ"ה  בהם ומשמידם,וסוד הנאמר  מגולה מן הפסוק  "ונהר יוצא מעדן  להשקות  את הגן ומשם יפרד והיה  לארבעה  ראשים{בראשית  ב",י} הרי   ונה"ר   בסוד האותיות   נ"ון   ה"ר,  זה  סוד  מ"י  בגימטריא נ"{משיח}   הוא  יעל"ה     {ל}ה"[ר]    [א]דנ"י  לגלות  רל"א  צירפי אותיות באמצעותם גוז"ר הכחד"ה על הסיטרא אחר"א בגאולה העתיד"ה, והגוא"ל-זה משיח  "יוצא"-לשון מגולה    "מעדן"-בכ"ח   האותיות הנקראים   מ"ן    ד"ן, מ"ן  סוד  {מ}יין  {נ}וקבין –אור התפילה העולה  ו"דנה"  את סמא"ל הרשע בגאולה השל"מה, וביום ההו"א "להשקות"-זה המלכות   הנקראת ל"ה-

 וזוכ"ה  באמצעות  אות  ו"  תפארת ל"קשת"-מוחי"ן הייסוד המעבר"ה, ובכך  השכינ"ה הנקר{א"ת}    קר"ן א"ת –בעלת מוחי"ן קוד"ש-סוד החכמ"ה  זוכה לג"ן-לשון היגיו"ן דקדושה המכחיד רוח שטו"ת דסיטרא אחר"א הנקרא   "יפרד"-אותיות  י"  פר"ד-סוד הספירות דסיטרא אחרא, ומשיח   בעל שם  "ו"  הי"ה בסוד מ"ה  ש{ה"יה}   הוא  ש"י{היה}  בסוד  ש"י  הי"ה  ויהי"ה  וזה ש"י עולמות{סודות} בפנימיות מש"ה  משי"ח ישראל  אשר  י"ש  ל"ו  מפתחות  למשו"ך  אור"  החכמ"ה המשב"ר  ועוקר שורש כל ר"ע   אותיות "כלרע"-זה סמא"ל הטמ"א  יורד  השאולה בגאולה העתידה ולא עול"ה,ולכן  משיח  נקרא "לארבעה" בסוד  ע"ב   בגימטריא   מוחין{ח"סד} המגלה עבור  המשיח  רל"א   צירופים החותמים בממלכ{ה"}  אור  "ראשים" אותיות שי"ר  א"ם  -אור הבינ"ה  המהוה   א"ם  יש"ר-

אור ישר  רחמי"ם שלמים עליו נאמר  - י"ש  רא"ם  בסוד   "ויאמר יעקב  כאשר ראם  מחנה אלהים זה"  הרי    יעקב   בעל אור החכ"מה הנקרא"  "ויאמר"  אותיות    י"ו   רא"ם   בפנימיותו  מחנ"ה סוד    ח"ן   מ"ה  -{ח}כמת  {נ}סתר  סוד  אד"ם  בגימטריא  מ"ה  בגימטריא  י"וד   ה"א  וא"ו  ה"א    הממתק הדינים  של המלכות מידת אלהים יתברך ויתהלל   ומשפיע עבור עיבור משי"ח אור הנבואה מדרגת ז"ה  בגימטריא י"ב  בסוד  י"  פעם  ב"  בגימטריא  כ" כעת חבר   אותיות   י"ב  ומקובל סוד אשר הנבואה מקובלת  ב"בכי" –  {ב}הלה  {כ}ונה   {י}חודים,וזה   סוד  "אדני שפתי תפתח"  כלומר  {א}ד{נ}י   זה אותיות   אנ"י-זה המשיח בעל    ד"  מחנות שכינ"ה החותמים בפנימיותו  והם  א"   מג"ן בסוד  {א}וריאל   {מ}יכאל  {ג}בריאל {נ}וריאל  ומהוים  "שפת-יו"  של המשיח, כלומר  שפ"ה  בגימטריא שכי"נה המעטרת המשיח  ב"יו"  אורות  כנאמר  על משה  "יו  קרנות על {חד"ו},

 בסוד    ח"  פעם  ד"  בגימטריא  ל"ב   נתיבות החכמה המעברים  אות  ו" ספירת  תפארת  הנקראת {ח"ד}-{ו"}-סוד החר"ב החד"ה המכחידה בגאולה השלמה את סמא"ל הטמ"א מלכות רומי הרשע"ה, ובודאי  זאת החרב  "תפתח" –את {מ}עיינות  [ה]נבוא"ה  הנקראים  מ"ה  בגימטריא  אד"ם  בגימטריא י"וד  ה"א   וא"ו  ה"א  באחרית הימים,וזה הסוד "ואברככה ואגדלה  שמך  והיה ברכה"{בראשית יב,ב}, וראה  ואברכ"כה   בסוד  הש{כ}ינ{ה} אומרת  למשיח   "אברך"  אותך, וזאת הברכ"ה סודה  א"ב   ר"ך –לשון ממתקת ומבשמת דינים ומשפיע חסדים הנקראים   ב"ר    כ"א    בגימטריא שם אהי"ה  סוד אור הבינ"ה  המבט"ל ל"ט  קללות  בכ"ח  ט"ל  אור"ות, וזה  אות  ו"  סוד תפארת  "אגדלה" אותה במוחי"ן  כך הבינ"ה אומר"ת ובכך  {ש}מ"[ך]  בסוד  ש"ך דינים סוד המלכות  זוכ"ה לבישו"ם-סוד הברכ"ה  בכ"ח שם  "הויה"-יתברך המשפיע למענ"ה רחמי"ם  אותיות ר"ם   חיי"ם,ובכ"ך  "ונברכו בך  כל משפחות  האדמה"{שם,ג},הרי  אות    ו"  -אור התפארת   בגאול"ה השלמ"ה    "נברכו" בזכות אשר  השפי"ע  עבורנ"ו   כ"ב   נר"ו-

סוד הדע"ת   הקדוש"ה  הנקראת  ב"ך  אותיות  כ"ב  צינורות שפ"ע  ובכך ישראל זוכים  ל"כל"  בגימטריא נ"  שערי בינ"ה   הנקראת  "משפחות"  אותיות  "מח  שפות", הרי בינ"ה הינה שור"ש  {ש}פע  {פ}וריות  {ו}יילודה  {ת}הילה  , זה סוד  מ"ח   אורות חסדים הממתקים ח"ם  דיני"ם ,ובזה המוחין משי"ח ישרא"ל  הנקרא   {ה}"אדמ"{ה}  והינ"ו  בעל  אות   י"   {בגימטריא  ה"ה}-מאור החכמ"ה מכחיד הסיטרא אחר"א  סמא"ל הרשע בגאולה השלמ"ה,וזה  הנאמר  "אדני יהוה מה תתן לי"{שם  טו,ב},הרי   אדנ"י  סוד המלכות  מקבלת מן שם יהוה יתברך אור התפארת  מדרגת  מ"ה בגימטריא  אד"ם  בגימטריא  י"וד  ה"א  ו"או  ה"א  המשפי"ע   ל"י   אורו"ת  עבור{עיבור} המלכות בשפ"ע  קדו"ש  בגימטריא  ת"י,

והסוד של הדבר" ויהי אחר מות  אברהם ויברך אלהים את יצחק בנו" {שם  לה,יא}, כלומר   מ"ות  בסוד ת"ו    ם",  זה סוד הבינ"ה החותמת או"ר בפנימיות המלכ{ו"ת}  והשפ"ע מהו"ה   חס"ד  אברה"ם  שהינו   "ויברך"  אותיות    י"   רוכ"ב –זה אור החכמ"ה  המלבי"ש  המלכות סוד אור מקי"ף   על המלכות {שם אלהים}  אותיות   א"    מיל"ה ,כלומר א"  מאו"ר המקי"ף  שורה על גבי ה"מילה"{סוד המלכות}המקבלת המוחין  מן   א"ת   צינור"ות{סוד האותיות  העיבריות-עובריות},ובכך "{יצ}חק"  סוד"ו   צ"י  בגימטריא מא"ה   ובעת חיבור  לאותיות  ח"ק מקובל    ק" חמא"ה,  וזה סוד הדינים אות  ק"  הממותקים ונהפכים לרכי"ם כמשל לחמא"ה  ורכות"ה,וזה מזכההמלכות  במוחין  "בנו"  צרף לכך אות  ה" סוד מלכות ומקובל  שם  בוה"ן  {ב}עזרת   {ה"}  {נ}עשה {ו}נצליח  -

סוד המלכות {עולם העשייה}  המושכ"ת  מוחין הנקרא "ו"  נצליח  אותיות   צל"י    ח"ן- אור  {ח}כמת  {נ}סתר   המהוה  מוחין המשיח –שמו   צ"לי   בסוד אות    צ"    ל"י,  והרי  משי"ח  נקרא   "צדיק"  ובפנימיותו  ל"י  אורות סוד הבי"נה, ובמידה  וכותב   {צ}ל{י}    ומחבר  צ"י  בגימטריא   מא"ה  כעת חבר   אותיות ל"י   ומקובל   "אלהים"-יתבר"ך  בפנימיות  המשי"ח  וסוד משי"ח הינ"ו   מ"ה    שי"ח,  כלומר  מ"ה  בגימטריא אד"ם  בגימטריא  י"וד ה"א   וא"ו  ה"א  -בכ"ח זה החותם קוש"ר  עצמו"  ל"שיח" בסו"ד  "שוח"  בגימטריא  שד"י  בגימטריא מט"ט –רו"ן,הרי  לך   מ{שי"ח}  אות  מ"   או"ר  בינ"ה   חותם בפנימיותו    מ{ו"ט}   ההנהג"ה  הנקרא  ט"ו  בגימטריא  אותיות י"ה- {ס}וד    ב"[ן]  החכ"מ[ה]   -מדרגת "סנה" –

אור  הנבוא"ה אשר בגאולה השל"מה  מכרי"ת סמא"ל הטמא מלכות רומי הרש"עה,וזה הנאמר  "קום לך פדנה ארם ואל שדי יברך אותך ויתן לך את ברכת אברהם לך ולזרעך אתך (שם כח, ב). " כלומ"ר   "קום"-זה  ספירת תפארת בסוד  אות   ו"  שהינו  ק"ם  בכ"ח   מוחי"ן   "כל"  בגימטריא  אות   נ"  המלמד על  שער"{י  ה}שפ"ע      אותיות   י"ה   סו"ד   פדנ"ה-לשו"ן פדיי"ה  של ישראל מן הגלו"ת  מלך המשי"ח  יעש"ה  באמצעות  זאת המיד"ה  שהינה גם   פ"ה  ה"  ד"ן  סמא"ל הטמ"א  מלכות רומ"י  הרשעה יורדת לגיהנם ולא עולה בגאול"ה השל"מה  בסוד    מ"ה   הנקרא  של"ה-זה המשי"ח אש"ר  גוז"ר  רוג"ז   על סמא"ל הרשע ומאביד"ו  מן העולם,וזה סוד  ברכ"{ת}  אברה"[ם]  -סוד  "תם"-

האמונה  התמימה  חר"ב הלחימ"ה של הגוא"ל הנקראת   אברה"ם  החלף אות  א"  באות  ע"  וראה מקובל  א"ב -  רע"ם הרי חכמת  המשי"ח נקראת  רע"ם ומשמידה  ר"ע –ע"ם  זה אומות העולם מלכות רומי הטמא"ה,וביום ההוא  "ו"לזרעך-סוד דעת המשי"ח הנקרא"  ז"ר    -{ע"ך}   בגימטריא צ"  -זה המשי"ח   חבר  אות   צ"  לאות  ז"ר  ומקובל  צז"ר    בגימטריא   ב"  רצ"ה –סוד רצו"ן המשי"ח המכחיד באמצעות אות ב"    או"ר  {ב}ראשית{החכמה} את  ה"צרה"-זה  סמא"ל  הרש"ע,וראה   ב"  רצ"ה  זה אותיות   ב"ר     צ"ה    וזה סוד   צ"  פעם בגימטריא  תמ"י    חבר  אותיות ב"ר  ומקובל    ברי"ת    מ"-סוד עולם   ה"בא"   הינ"ו   תמ"ר  ב"י, כלומר משיח הינ"ו  תמ"ר  -אור הצדיק כך נקרא ובפנימיותו   ב"י   אורו"ת ,

 הכפל  ב"  פעם  י"  בגימטריא    כ"  וכעת חב"ר  ב"י ומקובל  שם  בכ"י   {ב}רכה  {כ}ונה {י}חוד  כך משי"ח  שוח"ט  הייצ"ר הר"ע  בגאול"ה  העתיד"ה, וביום ההו"א   או"ר   "{א}ת{ך}"  שם אהי"ה  בגימטריא  כ"א  -{בינה} ישכו"ן  במלכו[ת],וזה "כברכתו ברך אותם "(בראשית מט, כח),כלומר  "כברכתו" אותיות  כ"ב  כתר"ו   של המשי"ח סוד המוחין שבפנימיותו מהוה כ"ב  אותיות התור"ה   על כ"ל הצירופי"ם  הנולדים מכ"ך,כנאמר אמר"ת    אדני  צרופה  מגן הוא לכל החוסים בו" , הרי  צרופ"ה לשון צירו"ף  וגם   צ"  זה המשי"ח בעל מוחין  פור"ה  ובזה המשיח  חותם משי"ח   פ"ר    ו"ה,  זה  פ"ר  דינים  א"שר  משמידים סמא"ל הרשע,ובכך   אותיות  ו"ה מאוחדות ויש זיוו"ג בסוד או"ר  פני"ם –זה ש"ר   הפנ"ים  בגימטריא שד"ה,

 וראה ש"ר   {ש}ילה  {ר}ם  זה משיח  מהוה  הפני"ם-סוד  הבריא"ה, ועל יד"י  הארת"ו   מהוה הוא  "ברך" אותיות "רכב"  בסוד  אות  ב" סוד החכמ"ה  אשר  חותמת  ר"ך  אורות הממתקים דינים במלכות הקדושה,ובכך   "אותם"   המהוה אור "מאות"- זה ספירת הבינ"ה הנקראת  מ"  אות בתורת הקבלה חותמת  שפ"{ע ד}ע"ת סוד   "עד"-קו אמצע"  כ"ח האמונ"ה בפנימיות ישראל צדיקים קדושים יש להם {ח}לק  [ל]עולם [ה]ב"א  הנקרא "חלה" בסוד  אות   ח"  כ"ח החיות" ל"ה {סוד המלכות}נמצא באחדו"ת בכ"ל עת ו{ב}מיוחד ב[ג]אולה ה[ש]ל[מ]"ה הנקראת  "בשגם"  בגימטריא  מש"ה ,ולכן נאמר "וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלהים את בני ישראל לפני מותו (דברים לג, א), וראה  "ו"זאת  סוד תפארת המאוחד במלכות –שם "זאת"  אותיות ז"ה  או"ת  אשר ה"ברכה"  שהינה סוד  "אשר"-אור בינ"ה בזה האור מש"ה  הנקרא  "ברך" בסוד   ב" פעם ר"ך  בגימטריא   ת"ם  -מהוה הוא האמונה השלמה  סוד אי"ש  האלהי"ם בסוד  "איש"  -

זה צדי"ק בעל ספירת הצדק"ה{רחמים} הממתק מידת אלהים יתברך ויתהלל{מידת המלכות-דין}, ובכך   "בני   ישראל"  זוכים לגדלות מוחין, "בני"-סוד הקטנות מוחין  המקבל  אור "ישראל"-גדלות   הנקראת "לפני"   בסוד   פ"ני   ל", ובמידה  ותחבר  אות  {א}   מן  א"להים   לשם    פנ"י     ל"   מקובל פניא"ל  -המהוה   מלא"ך  פניא"ל בפנימיות המשי"ח  -זה משה הנקרא  "מותו" בסוד     מ"ו    ת"ו ,וראה  מ"  פעם   ו"  בגימטריא   ר"ם   חבר  ת"ו  ומקובל   ת"ו    ר"ם, חבר לכך אות  ה"  מן אל{ה}ים  ומקובל "תרומה"  אותיות   ת"   רו"ם   ה", זה סוד שיר משה אור המלכות עליו נאמר  "אז   ישיר משה ובני ישראל" כלומר משה בתחילת הגאולה ישיר השיר במדרגת "בני"-סוד קטנות מוחין ובעת אשר הגאולה בשלב סופ"י ישיר במדרגת  "ישראל"  אותיות   י"ש   רל"א    צירופים   אשר  באמצעותם משי"ח  מכרית ומזמ"ר ענפ"י סמא"ל הרש"ע, כנאמר  "שושנה"  סוד  שו"ש  זה המלכות  המקבל   נ"ה –

{נ}צח  {ה}וד-אור הנבוא"ה המשמיד "בין  החוחים"-זה סמא"ל הטמא מלכות רומי הרש"ע היורדת לגיהנם ונכחדת בגאולה השלמה,וידעת אשר "ברכת י"י היא תעשי"ר ולא יוסיף עצב עמה (משלי י, כב)"כלומר "ברכת" בסוד  ר"ך –זה המשי"ח הממתק  דינים מן ה"בת"-סוד המלכות ובכל  י"י  בגימטריא  אות  כ"  ובחיבור  זה האות   לאותיות  י"י  סוד   "כלי"-{כ}הן  {ל}ו  {י}שראל סוד כללות  הדע"ת  מגול"ה בסוד "הגולם"-זה אור החכ"מה  המשמיד הסיטרא אחר"א הנקראים  "עצב"  ומשי"ח  הנקרא    ב"   ע"ץ,בסוד אותר {ב}ראשית השורה בפנימיות  ה"עץ"-סוד שם אד"ם  כנאמר  "האדם ע"ץ "  ושורה בפנימיות ה"שדה"-סוד המלכות  היא "תעשיר" בכ"ח אור   ו"   ל"א –סוד  אין סוף יתברך  "לא"  מושג אשר משפיע באמצעות תפאר"ת   ו"יוסיף"-זה ספירת יוס"ף   -מאור  הייסו"ד  את החכמ"ה  עבור{עיבור}המלכות הקדושה הנקראת  "עמה" אותיות ע"ם   ה"  ובכח   ע"   שמות    מ"ה- זה המשי"ח  נגאל"ת  מן הסיטרא אחרא אשר בגאולה  העתידה ביו"ם" "ה"הוא  אשר שם מ"ה בגימטריא אדם בגימטריא  י"וד  ה"א  וא"ו  ה"א התגלה  פח"ד גדול  יאחו"ז  במלכות וזה שורש הגאולה כנאמר  "ו"  הריחו ביראת ה" ,

 כלומר  אות  ב" מאור החכמה  מהוה  ירא"ת  המלכות   ובאמצעות   "הריחו" אותיות   ו"הר    ח"י  -סוד משיח הנקרא צדי"ק ח"י עולמים והוא  עולה   לה"ר  אדני המלכות זוכ"ה לגאולה  בכח השם "היא"  אותיות  אי"ה,  כנאמר   "איה מקום כבודו להעריצו",כלומר המקום-סוד תפארת חקוק בפנימיות שם אי"ה   בסוד  {א}ור   {י"ה}  -חכמה ובינ"ה  הנקראים   "כבוד"  ו"     ו"כבוד"  בגימטריא  ל"ב   נתיבות החכמה,וראה  ל"   פעם  ב"  בגימטריא ס"  חבר  ל"ב ומקובל  משיח באמצעות "סבל"  גואל ישראל –{ס}נה  {ב}וער {ל}ישראל  ומשמיד ומכחיד סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה בגאולה העתיד"ה,וזה סוד  " ומאת אדנים למאת הככר ככר לאדן (שמות לה, כו)" כלומר   "ומאת"  זה המשיח בעל מוחין "מאות"  החותם בו   אות  ו"  סוד התורה שהינה אמ"ת, וזה  "אדנים" בסוד  א"ם   ד"ין  גוזרת על  הסיטרא אחרא סמא"ל הרש"ע ראש"ו נכר"ת בגאולה העתיד"ה ,

וביום ההוא  "לאמת" זה סוד   מל"ת   א" –מוחין כת"ר יתבר"ך  המאיר בפנימיות משי"ח  אותיות  י"ש  מ"ח  , חבר אות  א"  לאותיות  המסומנות בשם {מש}יח  ומקובל  אותיות  אמ"ש – סוד  חכמה{א}   בינה  {מ}  דעת{ש} ובז"ה  האותיות משיח מכרי"ע ועוקר בגאולה את מלכות רומי הטמא"ה יורדת לגיהנם  ונשרפת באש "הלהבה" סוד  ל"ב   ה"הה   בגימטריא  י"ה- {א}ור [ה]חכמה ו[ב]י"נ[ה]  הנקרא  "אהבה"  בסוד  א"ב  -{א}לפא  {ב}יתא צירופי אותיות  החותמים  שם ה"ה  סוד משיח הנקרא  {ה}רב {ה}גדול   {ה}לא  {ה}וא  מש"ה  {ר"ב}ינו ,וזה משיח סודו  ככ"ר   בגימטריא   ר"ם   מוחין,ומהוה הוא  חרב הגאולה הנקראת  לאד"ן  אותיות א"ל  ד"ן  סמא"ל הרשע  ובגאולה העתידה זה הטמ"א נשר"ף –

הוא רוח הטומאה עליו נאמר מאת  ה" יתברך ויתהלל  "ואת רוח הטומאה אעביר{אבע"ר}מן  הארץ",ולכן  אמר דוד המלך עליו השלום   ברכי נפשי את י"י (תהלים קג, א)"כלומר "ברכי"  בסוד    ב"י  -זה דוד    בפנימיותו  מדרגת  ר"ך-זה תפארת ישראל הממתק ומבשם הדינים המקויימים במלכות{דוד}-סוד  "נפשי"{כח הנפש},ובכ"ך    אור {ה}"חכמ"{ה}  אותיות  חכ"ם   {ה}רב  {ה}גדול   זה המשי"ח  גואל השכינ"ה הנקראת  "את"  ומשמיד הסיטרא אחר"א,וזה  "מעשר מן המעשר (במדבר יח, כו)" הרי   מעש{ר}   מ{ן}   מעש{ר}  סוד   נר"ן –{נ}שמה {ר}וח   {נ}פש  בפנימיות משי"ח  אשר בפנימיותו  "עשר"  ספירות-{ק}ומ"ה [ש]למ"ה  -סוד  ש"ק- {ש}בת  {ק}דש    {ש}בת  {ש}קד זה המשיח סוד"ו  "אור  שבת"   אותיות   "אות   בשר" –הרי  לך משיח מתק"ן  בגאולה העתיד"ה  את תאוות  "הבשר"  על  יד"י  שחותם    ב"ה    ש"ר,  במלכות  הנקראת   ב"ה  בסוד   {ב}רכת  {ה"} אותיות   כת"ר   ב"ה,המשיח חותם {ש}ירה   {ר}ינה   סוד הכחד"ת  סמא"ל הרשע יורד לגיהנם ונשרף  בא"ש  הלהב"ה,  אותיות  לה"ב   ה" סוד   מוחין  {ל}ו-ל"ב   {ב}ינה   {ה}ויה  וזה סוד    "הבל"-

מוחין משה וידוע שמשה גילגול הב"ל-  אותיות ל"הב    המהוה חר"ב  השוחטת הייצ"ר הר"ע  ,וזהו סוד" מעיין גנים באר מים חיים ונוזלים מן לבנון (שי"הש ד, טו)"כלומר  "מעיין"  אותיות  "עינים"-סוד החכמ"ה העליונה  החתומה בסוד  "החותם"-זה המשיח החותם על גב"י  המלכו"ת הנקראת   ג"ן –י"ם, בסוד    משיח הוא  {ג}ואל   {נ}פש   המלכות-הנקראת  י"ם   הכ"ח  מ"י   בגימטריא נ"  שער"י  בינ"ה, ולכן משיח נקרא  "העשיר"  הוא   ב"ן    י"ה-בעל החכ"מה   המעמיקה עבורו{עיבורו}  כ"ח    מ"ה  בגימטריא  אדם בגימטריא שם יו"ד ה"א  וא"ו  ה"א ,ובכך המלכות  היא  "באר"   בסו"ד  אות  ב"  סוד    [ח]כמה  {ב}ראשית שם  ח"ב  -{ח}כמה  {ב}ינה  מעניקה מי{ם}   חיי{ם}   נוזלי{ם}  סוד השם    ם"םם    בגימטריא   ק"כ  - מדרגות התיקון, הוסף אות  ה" סוד המלכות ומקובל  קכ"ה –

גמר תיקון סוד הגאול"ה וזה חר"ב אשר לה קכ"ה  חי{דו"ד}ים  סוד  ד"וד, וזא"ת  החר"ב   תכ"ה   את אומות העולם  הגויים בגאולה העתידה, בסוד   {כ}ל  {ה}נ"שמה"  {ת}הלל ,הרי  נשמ"ת   "משה"  היא נשמ"ת  משי"ח  הנקראת   "ת"-הלל, בסוד אות   ת"  בגימטריא   ארב"ע  מאו"ת אותיות זהות  ל"רבוע   אמת" , וזה  רבו"ע  מצביע על הארת אחורים-סוד הדינים אשר מלך המשי"ח  הנקרא אמ"ת   יכ"ה  בהם את סמא"ל  הטמ"א סוד מלכות רומי הרשעה אשר יורדת לגיהנם ונשרפת מא"ש הל"הבה,ולכן נאמר "כי שוחה עמוקה פי וונה ובאר צרה נכריה (משלי כג, כז)." הרי   כ"י   בגימטריא  אות   ל"  בחיבור אותיות  כ"י  מקובל   כ"לי  -סוד  {כ}הן  {ל}וי   {י}שראל  הוא  נקרא   "שוחה"  בסוד    ש"וח   ה", וזה  שו"ח  בגימטריא  מטט"-רו"ן  מלאך קדוש   הנקרא   "עמוקה" אותיות  "העמוק"-

על שם הדי"ן הקש"ה  שיעקו"ר  את סמא"ל הרש"ע,ובנוסף   "העמוק"-זה סוד אור החכמ"ה  הקדוש"ה אשר באמצעו"תה עתי"ד  מל"ך המשי"ח להשמי"ד {מ}לכות [ר]ומ"י [ה]רש"עה-הנקראת "מרה" –על שם ממררת חיי ישראל בגלות, והמשי"ח  יכחי"ד הקליפות דטומא"ה לשון  אוטמו"ת   על יד"י קללות  ופיתוים  את האו"ר  האלוק"י -סוד האמונה מלכנוס בפנימיות ישראל צדיקים קדושים,וסוד משי"ח  הינו נקרא   "פי   וונה"  אותיות זהות   ל-"פי – יונה"-זה סוד הנשמ"ה  הנקראת  יונ"ה  ומהוה היא   פ"י   בגימטריא    צ" –זה המשי"ח  שהינ"ו {צ}די"ק  [י]יס[ו]ד  [ע]ולם  ומהוה הוא  "יועץ"  בכ"ח הדעת הקדוש"ה השור"ה  על-"יו"  בסוד הנאמר על  מש"ה   "יו קרנות על חדו",  הרי  שם   י"ו  בסוד   {י}שמרהו  {ו}יחיהו,

 כלומר  ה"  יתבר"ך   חותם    מדרגת"ישמרהו"  אותיות  י"ה  שומ"ר-סוד החכמה ובינ"ה  ומדרגת  "ויחיהו"  בסוד   יח"י  ו-ה-ו-   סוד  התפאר"ת  בפנימיות המשי"ח  וזה סוד המג"ן אותיות    ג"ן    מ"ה,  והרי סוד הזיוו"ג  -מלכות  הנקראת  ג"ן   מאוחדת  בבעל"ה  הוא  מ"ה  בגימטריא אדם בגימטריא  י"וד  ה"א  ו"או   ה"א  -בכח הייחוד הסיטרא אחרא סמא"ל הרש"ע בגאולה השלמ"ה מושמ"ד כל"א  הי"ה,וסמא"ל הינ"ו  "באר   צרה"  החלף אות  א"  באות  ע"  וזה אותיות זהות ל"בצע  ארור"-זה סמא"ל הטמא", ומלך המש"יח בסוד מש"ה ח"י   בכ"ח   אות   צ"  שהינ"ה   אר"ץ  הר"ב, בסוד    ה"ר   פעם   ב"  בגימטריא    ת"י  בגימטריא  קוד"ש- סוד מדרגת החכמ"ה-זה המשי"ח  הוא נקרא ישרא"ל   והו"א   ישמי"ד  {א}ת מלכ[ו]ת [ר]ומי [ה][ר]ש"עה – הנקראת  "ארורה  נכריה",

וזה הנאמר "כי שתים רעות עשה עמי אותי עזבו מק"ור מי"ם חיי"ם לחצוב להם בארות בארות נשברים אשר לא יכילו המים (ירמיהו ב, יג)."הרי    כ"י  בגימטריא אות  ל"  חבר"י  אותיות  כ"י  ומקובל כל"י  בסוד  {כ}הן {ל}וי {י}שראל- זה המשיח הנקרא  "שתים"   אותיות ש"ם    ת"י,   ו"קודש"  בגימטריא ת"י   חבר  "שם"  ומקובל  "שם קדוש"-זה  ישרא"ל   וחותם אור החכמ"ה בפנימיות המלכות הנקראת "שם" ובכ"ך  המשי"ח זה  סוד  מש"ה  ח"י   מכחיד   "רעות"-זה סמא"ל הרש"ע ,והמשיח  סודו"  "עשה"  אותיות   "שעה"  -{ש}תים  {ע}שר  {ה}שבטים זה סוד המוחי"ן  בפנימיות המש"יח   הנקראים  "עמי"  בגימטריא   ק"כ    חב"ר אות  ה" סוד המלכות ומקובל  קכ"ה  מדרגות  תיקו"ן   אשר מוש"גות על ידי קכ"ה  חי{דוד}ים    אותיות   "דוד   חיים" –זה  מלך המשיח הנקרא גם ד"וד  וגם  "חיים", וזה סוד הנאמר  "ובחרת  בחיים" כלומר    "ו"-זה ספירת  תפארת  בחרת   "בחיים"-זה המשיח  שהינו   מש"ה   ח"י ,ובמידה ומתבונן ראה  "ב"  חיים, הרי   משיח בעל השג"ה  בעולם הב"א  בעודו בתו" גו"ף  וזה   ב"  חיים-עולם הזה  "הטבע"  בגימטריא  אלהים יתברך, ועולם "הבא" ,וזה   {ב"ח}יים  בסוד  {ב}ית  {ח}כמה,

המלכות זה העולם "בית"   עבור {עיבור} המשיח באור העולם העליון  הנקרא  "חכמה" אותיות זהות   ל כ"ח    מ"ה,  זה סודהמחשבה –"כח"  -השורה בפנימיות  מ"ה  בגימטריא  אד"ם  בגימטריא י"וד  ה"א  וא"ו  ה"א,והמשיח  סוד"ו    "עזבו"  אותיות   ב"  עו"ז- בסוד  בפנימיותו  עו"ז המלכות   ובנוסף  עו"ז  הבינ"ה-והרי התור"ה  שמ"ה  עו"ז"   אותיות  ז"ו   אות  ע"  בגימטריא  שבעים  פנים של התורה המעניקה למשי"ח ישרא"ל את גבורת"ו,ולכן מהוה הוא "מקור מים חיים", כלומר  "מקור"-זה סוד עולם אצילות בסוד  שור"ש  התור"ה  השורה בפנימיות   "חיים"-זה סוד תפארת משי"ח ,וראה  {מ}קור   מי{ם} חיי{ם}   בסוד  שם   מ"ממ    בגימטריא   ק"כ,  חבר אות  ה" סוד המלכות  ומקובל   קכ"ה  מדרגות תיקו"ן  אשר   מלך המש"יח בגאולה העתיד"ה  באמצעות כ"ך  משמיד ועוקר סמא"ל  הטמ"א-מלכות רומי  הרשע"ה-הנקרא   "נשברים"-לשון שוב"ה  ומרמ"ה   נפשות ישראל צדיקים קדושים,אך בגאולה השלמה  באמצעות מדרגת  {א}שר  {ל}א   יכיל{ו}   {ה}מים  -בסוד   "אליהו"  הנביא הקדו"ש  משי"ח  ישרא"ל עתיד הוא לפתו"ח במלחה אשר רבים מבני אומות העולם יומתו וזכר"ם ייכח"ד,

וזה הנאמר  מצפון תפתח הרעה"{ירמיהו  א,יד},הרי   "מצפון" זה   המשיח  בעל   מ"צ   שערי  בינה ובגאולה העתידה  משיג שער נ"  סוד מלכות  הנקראת  פ"ו  בגימטריא "אלהים"   ובכ"ך  אות  ו" –אור התפארת  משמיד סמא"ל   הוא  "הרעה" ועל ידי כך  "תפתח" המלכות לקבל השפ"ע, וראה  "תפתח"  אותיות ת"  -זה המלכות  יווצר  בפנימיותה  פת"ח   לקבלת  או"ר  החכמ"ה המשמיד ומכל"ה הסיטר"א  אחר"א,וגם  {מ}צפון  {ת}פתח  {ה}רעה-זה סוד מלכות רומי השעה  "מתה"-בגאולה  השלמה לשון תחד"ל  מלהתקיים,וזה מה שאמר  דו"ד המלך עליו השלום "ואל תאטר עלי באר פיה (תהלים סט, טז)",כלומר  וא"ל  בסוד האותיות   ל"ו  -למשיח אות   א"  -סוד החכמ"ה   הנקראת   "תאטר  עלי"  אותיות  זהות  ל"  עיט"ר  את"  -משיח  בכ"ח  השכינ"ה הקדושה סוד הצירופים,ועל כך נאמר   "אמרת  אדני  צרופה  מג"ן הוא לכל החוסים בו"{שמואל  ב",כב} כלומר  "אמרת " בסוד    ה"תמר"-זה הצדיק ייסוד עולם-מלך המשיח שבפנימיותו אות  א" –

הממתק ומבשם שם אדני יתברך ויתברך –המלכות הקדושה  מן הדינים השורים בפנימיותה,וזה משיח עושה על ידי   "מגן"-סוד המלאכים  {מ}יכאל  {ג}בריאל  {נ}וריאל  החותמים בעבורו{עיבורו} מדרגת  "צרופה"  אותיות  "הצרוף"-סוד שמות הקודש  הנקראים  "הוא" בגימטריא  י"ב    בסוד   י"  פעם  ב" בגימטריא  כ"  כעת צרף  אותיות  י"ב ומקובל  שם  בכ"י  -{ב}רכה  {כ}ונה {י}חוד, כלומר על יד"י ג" מדרגות המשיח  מצר"ף   החכמ"ה בפנימיות המלכות ובכ"ך   נקרא הוא "לכל" בגימטריא  פ"  בגימטריא שמונים  בעל מוחין בינ"ה  ובזה המוחי"ן  משי"ח   ב"ו" –באות  ו" שבפנימיותו "החוסים"-זה ישראל צדיקים קדושים תפילתם נענית בשע"רי  מעל"ה  בסוד מ"ה  בגימטריא   אד"ם  בגימטריא  יו"ד  ה"א  וא"ו  ה"א    "על" לשון "מעלה"  התפילות  ומושך  שם  ע"ל בסוד  חס"ד  בתורת הקבלה לפנימיות  המלכות,ועל כך נאמר  כל הנחלים הולכים אל הים (קהלת א, ז),

כלומר  "כל"  בגימטריא  אות   נ" –זה המשי"ח   המשפיע  "נחלים"-זה  סוד  ח"ן  מילים-  סוד  {ח}כמת  {נ}סתר  המשמיד הסיטרא אחר"א, ו"המילים"-זה סוד התפילות של מש"יח ובכ"ך עוקר הוא את סמא"ל הרש"ע  מן העולם,וזה סוד    "אל  הים"  חבר   האותיות ומקובל השם הקדוש  "אלהים"  יתברך בזה  השם המצביע על מידת הד"ין   משי"ח ישרא"ל  יחרי"ב ויכחיד  מלכות ר{ו}מ[י]  הר[ש]["ע]ה  סוד  "עשיו"  הרש"ע-זה החכמה דסיטרא אחרא  ,ו{מ}ש{י}ח   הוא   ה"ים"  בסוד   מ"י   בגימטריא   נ"  חב"ר  אותיות מ"י  ומקובל   "מנין"-זה המשי"ח  הכולל בפנימיות  עש"ר  ספירות-סוד מנ{י"}ן  אותיות   מ"ן   -ינו"ן ,

 וכידוע לך  מ"ן  בסוד  {מ}יין  {נ}וקבין-סוד העלאת  התפיל"ה  הנקראת   {י}נ{ו}ן  בסוד  הנאמר  "[יו]  [ק]רנות  {ע}ל  ח{ד}ו"  משיח ישראל  "יעקוד"  ו"יישחט"  סמא"ל הרש"ע  בגאולה השלמ"ה,כנאמר "וכמים לים מכסים (ישעיהו יא, ט)" הרי   "וכ"מים  בסוד שם  כ"ו  בגימטריא  י-ה-ו-ה  יתברך  שהינו "מים"-סוד התור"ה  החותם   ל"י-זה המשיח בפנימיותו  אות   מ"-אור הבינ"ה, וראה    "לים"  בגימטריא  אות  פ"  בגימטריא שמונים זה אור  מ"ו    שנים, וזה מצביע על מדרג"ת  ר"ם, והרי   מ"  פעם  ו"  בגימטריא ר"ם-זה המשיח בפנימיותו   "שנים" אותיות  י"  שמ"ן-סוד עשר ספירות בלי"מה-  אותיות  לה"ב   מ"י, ו"מי"  בגימטריא  אות   נ"  חבר  "להב"  ומקובל   "נלהב"  משיח  ובגאולה השלמה  משה הוא המשיח יישחט וישמיד סמא"ל הרש"ע,וזה הנאמר "ולמקוה המים קרא ימים (בראשית א, יא)"  הרי   "ולמקוה" אותיות  ל"ו  למשיח  מדרגת  "מקוה" אותיות  ק"ו   מ"ה ,

 זה סוד אור אין סוף יתברך הנקרא  ק"ו  החתום בפנימיות מ"ה בגימטריא אד"ם-זה המש"יח  שהינ"ו מהוה  י"-אורא החכמה המשפיע  "שמחה"  בסוד   "חכמ{ת} אד[ם] תאי[ר] פני[ו]"-מקובל "תמר   ו",  זה הצדיק ייסוד עולם  אות   ו"  והצדיק  נקרא  תמ"ר – בסוד  {ת}הילה  {מ}עלה  {ר}אשונה, וידעת  "ראשונה"  בסוד  "הראשון"- זה  ה" יתבר"ך  אשר חוקק בפנימיות המשי"ח   אות  מ"-סוד בינ"ה שהי"נה נקראת  "ע"לה  אותיות   ע" בגימטריא שבעים פנים של התורה בפנימיות  הממ{ל}כ{ה}  ובכך  "תהילה"-זה סוד  מלכות הקוד"ש אשר בגאולה העתידה משמידה את מלכות הסיטרא אחר"א , וזה "קרא  מים"  אותיות זהות   ל-"מאיר  קם"-זה המשיח הנקרא "מאיר"  בסוד   בפנימיותו  מדרגת החכמ"ה הנקראת "אמר"  בתורת הקבלה בסוד   א"   -אור החכמ"ה  שהינו "רם"-לשון מרים המלכות סודו משי"ח  סוד ספירת התפארת הנקרא   "קם"-בסוד מקיים העולמות,וראה  זה סוד  הפסוק "זה הים גדול ורחב ידים שם רמש ואין מספר חיות קטנות עם גדולות (תהלים קד, כה)"כלומר  "זה"-בגימטריא   י"ב  הוא המשי"ח הנקרא  "הים" בגימטריא   נ"ה  -הרי המשיח בעל  {נ}צח  {ה}וד-סוד הנבוא"ה  בפנימיותו  והנבוא"ה נקראת "ורחב ידים"  בסוד   רוח"ב  הדע"ת הנקראת   "ידים"  בגימטריא  ס"ד , וזה סוד משיח הוא "שם"-המלכות  והינו  "רמש" בסוד   מהוה הוא  אות   ר"ם   ובעל  מוחין   ש"- {בסוד}אור  האבו"ת הנחתם ב"ו", ולכן   נאמר  "ו"  זה המשיח   "אין"-

בסוד אין סוף יתבר"ך  מוס"ר למענו כל   הסודות  הנכללים ב"מספר" אותיות  מ"  ספ"ר-סוד ספר הנשמות, וזה  "לא  כן עבדי  עבדי משה  בכל ביתי נאמן  הוא {במדבר יב,ז},כלומר  "לא"-בסוד אין סוף יתבר"ך  משפי"ע מדרגת  כ"ן  בגימטריא    ע"  פנים של התורה  עבור  {עיבור}  משה הנקרא  "עבדי" –בעל    י"ד    ע"ב,  הרי  שם  ע"ב  בגימטריא  חס"ד  וממתק הדינים  בסוד  י"ד  העולה בגימטריא אט"ד, וראה משה בגאולה העתידה משפיע  חס"ד{בגימטריא  ע"ב} לישראל  ובכח שם י"ד  בגימטריא ד"וד  בגימטריא  אט"ד  משה ישמיד ויכחיד סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה יורשים השאולה ונשרפים מא"ש  הלהבה, כלומר  "הלהבה"  הינו  אותיות  "אמש"  -סוד  {א}ור {מ}וחין  {ש}למים,וזה  "חיות" בסוד או"ת   ח"ית  שהינה   מעברת את המשיח  לשון מעבירה אותו  מן קטנו"ת  מוחין  לגדולות וכאש"ר  ישי"ג  המוחין  הגדולים "אז"-זה המשיח  ו{ז"ה} שמו יבצ"ע שפטי"ם לשון שפיט"ה  ודמי"ם  באומות העולם  ובשרם  "סמאל   הטמא"  יורד לגיהנם ולא עולה,

ועל משיח נאמר" שם אניות יהלכון (שם, כו)" כלומר  "שם"-זה סוד מלכות משיח  ו"אניות"  בסוד "אונות"  המוחין של משי"ח  בסוד "און   נו"ן- גבורת המשי"ח הינה בחכמ"ה בסוד  "והריחו ביראת  ה" כלומר   "והריחו  ב"-יראת  ה"  הרי  "והריחו  ב"  זה   אותיות זהות ל"החריבו", הרי משיח  ישראל  יחרי"ב וישמיד סמא"ל הרש"ע ,וזאת משיח י{עש"ה}  בסוד  י"  שע"ה  סוד אור החכמה כנאמר,

{ר}אשי[ת]  [ח][כ]"[מ]ה  י[ר]אה   ה"  -חבר האותיות המסומנות ומקובל  "כתר  רמח"  , הרי   המשיח סודו כת"ר    המצוות ובאמצעותם  מבצע לחימ"ה  בסיטרא אחר"א ומכחידם בגאולה השלמ"ה,וזה  "יהלכון"-בזה החכמה משיח ילמד "הלכות"  תורה לישראל בסוד ת"ורת המשיח "   אותיות זהות ל"משה  חירות",  כלומר תורת משיח תחתום  חירו"ת בפנימיות ישראל צדיקים קדושים, ו"חירות"  בסוד "חי  אורות", וח"י זה ספירת הייסוד הרי לך משיח ילמד עבודת הייסו"ד אי"ך  לעבוד  ה" יתבר"ך באמונה שלמ"ה  ולכן משיח נקרא  יחי"ד חי עולמים לשון הוא היחיד היוד"ע לייח"ד  העולמות ולהעלות ניצוצות הקדושה שנפלו ה" ישמור ויציל לתחום הקליפות, וכאשר משיח מעלה כל ניצוצות הקודש הסיטרא אחרא  מושמדים מכיון שאין נותר עבורם מהיכן ליינוק  וידוע שיניקתם מן ישראל,כנאמר "כי י"י נלחם להם במצרים (שמות יד, כה)" הרי   כ"י  בגימטריא  אות  ל"  חבר   שם כ"י  ומקובל  כל"י  בסוד {כ}הן  {ל}וי  {י}שראל זה המשי"ח  בסוד מש"ה ח"י   הוא   "נלחם"  בסוד   כ"ח  ח"ן-

{ח}כמת   {נ}סתר  משי"ח   מ"ל   משיג  מדרג"ת   ע"{בגימטריא  מ"ל}-פנים של התורה  ומ"ל  ומשמיד סמא"ל  הרש"ע  מלכות רומי הטמאה {י}ורדת [ל]גיהנם ו[ל]א עול"[ה]-וזה סוד  "יללה"  וזעקות שלעתיד לבוא  סמא"ל הרש"ע  מקים במדורי הגיהנם ור"וח  הטומא"ה המהוה אותו  נשרפת ונאבד"ת לעולמי עולמים, כנאמר  "ואת רוח הטומאה {סמא"ל} אעביר {אבער}  מן האר"ץ " ,וזה  "להם" סוד ה"מלה"-האמונה , בכך משיח ישראל   משמיד  "במצרים"-זה כוח הסיטרא אחרא,וזה הסוד " ויי נתן חכמה לשלמה (מלכים, ה, כו)",הרי   "ויי"   בגימטריא   כ"ו  בגימטריא שם יהוה יתבר"ך  חתם מדרגת  "נתן"  בגימטריא    ת"ק  חבר  אותיות  "נתן"  ומקובל  "תקון"-זה המדרגה ה" יתבר"ך העניק למשיח ובאמצעותה מתקן את המלכות ומשמיד את סמא"ל הרש"ע  מלכות רומ"י  הטמ"אה,וה"תקון"-סוד  החכמ"ה  הנקראת   "לשלמה"  אותיות   ל"   שלמ"ה,

והאות  ל"  לשון למידה זה אור הבינ"ה המלמד ומוליד הארות בפנימיות משיח ישרא"ל ומעניק לו "ממשלה",  חבר  אות   "ל"  ואות  "מ"  ומקובל    "מל"  בגימטריא  אות ע"  סוד שבעים פנים של התורה בכוחם משיח ישראל מכרית ומכחי"ד מלכות רומ"י  הרש"עה,וזה   וי"י ברך את אברהם בכל (בראשית כד, א),כלומר  "ויי"  בגימטריא   כ"ו  בגימטריא  שם יה-וה  יבר"ך  הנקרא  "ברך" בסוד אות  ב"  אור  החכ"מה {ב}ראשית  הממתק  ומבשם  הדינים  ולכן נקרא   "רך" לשון  מרכ"ך  את הדינים  הדבקים  בשכינ"ה שמה א"ת  ,ובגאולה העתידה  זה סוד  "אב"רהם  -הוא המשיח  בסוד   ב"ר    מא"ה,  -

המצביע על גדולת  מוחי"ן {מ}דרגה [ש]ל"מ[ה ] –סוד "משה"   הנקרא  "בכל"  בסוד   ב"  פעם  כ"ל  בגימטריא   מא"ה –בזה המדרג"ה  סמא"ל הרש"ע יור"ד לגיהנ"ם ונשרף  ב"אש" הלה"בה, ו"הלהבה"  בסוד   ל"ב  ה"ה,  זה  {ה}רב  {ה}גדול  בסוד בעל חס"ד-זה מש"ה  הנקרא   "רב"  אותיות  ר"יש    בי"ת,  חבר  אות   א"   סוד  מ{א}ה  ומקובל משיח בעל מדרגת  "בראשית"-החכ"מה  העליונ"ה המכחיד"ה כל קליפה דסיטר"א אחר"א,ועל כך נאמר  "ואוכל מכל בטרם תבא ואברכהו (שם, כז, לג)"הרי  "ואוכל"  בסוד    אות  "ואו"- זה המשיח בעל מוחין  "כל"  בגימטריא   נ"  {ש}ער"י  בי{נ}["ה]  וסוד"ו   "שנה"  בגימטריא  ספיר"ה  אותיות  ספ"ר    י"ה, כלומר המשיח הינו ספ"ר  הנשמו"ת  ובפנימיותו  חכ"מה  ובינ"ה   הנקראים  "מכל" בגימטריא    צ",  חבר   המילה   "מכל"  ומקובל   "כ"    צל"ם, הרי המשיח הינו   {צ}דיק    {ל}ב   {מ}לכות   בע"ל    או"ר   {כ}ת"ר, בסו"ד   כ"     ת"ר   בגימטריא   שש   מאו"ת –זה סוד   אשר משי"ח  הינו   ייס"וד   אב"א-או"ר הבינ"ה  "ייסוד"  הנשמה  כנאמר  סו"ף  מעשה{בריאת הנשמה} במחשב"ה  תחילה,וזה  "בטרם"   אותיתו   ב"ר   מ"טט,  זה המשיח  -משה   והינו   ב"ר    בגימטריא   ק"    ק"ב,  וידעת  ק"ב בגימטריא אלהינ"ו    חב"ר  אות  ק"  ומקובל  "אני   קול    ה",  כלומר המשי"ח  סוד"ו  המלכות הנקראת  "אני" –

ומהוה  "קול"    ה"  -סוד התפארת , ו"קול"  אותיתו  ק"ו     ל",  אור אין סוף יתבר"ך  באמצעות  ק"ו  משפי"ע אות  ל"  סו"ד  מ"טט    חב"ר   אות  ל"  מקובל   מ"ט    ט"ל –בגימטריא  י"וד  ה"א   וא"ו  עבור{עיבור} משי"ח, ובזה הט"ל משי"ח  ישראל משמיד סמא"ל {ה}רש"ע  [ב]גאול"ה  ה[ע]ת{י}ד"ה, וזה  שם   ע"ב    י"ה ,  ע"ב  בגימטריא   ח"סד   חב"ר אות   י"ה ומקובל   "חסד-יה"-זה    הבורא יתבר"ך  אשר בכ"ח  החסדי"ם יכחיד את מלכו{ת} ר[ו]מי [ה]ט[מ]א"ה  ויורדת  היא  ל"תהום"-בגאול"ה העתיד"ה , וביום ההוא  " תבא ואברכהו"-זה   באות   א" –סוד החכמ"ה   "תב"א  אל  ה"בת"-מלכות הקדושה ובכך הסיטרא אחר"א נאבד"ים  לעולמי עולמים,ועל כך נאמר  "כי חנני אלהים וכי יש לי כל (שם לג, יא)",הרי  כ"י  בגימטריא אות  ל"  חבר  אותיות  כ"י  ומקובל  כל"י- סוד  {כ}הן  {ל}וי  {י}שראל-זה   משיח  שהינו    "חנני" אותיות  ח"י    נ"נ,  וידעת    נ"נ  בגימטריא מא"ה   חבר"  אותיות  ח"י  ומקובל י"   חמא"ה,  וזה שם קדוש  הממת"ק ומבשם הדינים במלכות שד"י –{ש}ומר  {ד}לתות  {י}שראל, הרי משי"ח  הוא  "שומר"  בסוד בעל  "רושם"  מוחין הנקרא  "ישראל" וכל "דלתות"-התפיל"ה  בסוד שמות החותמות  נודעו"ת  עבורו{עיבורו},ומשי"ח  הינו  בעל מוחין  "אלהים" בסוד   א"    מיל"ה-

אור החכ"מה המכחיד ומשמיד סמא"ל הרש"ע בגאולה השלמה,וביום  ההוא  "וכי [י]ש [ל]י {כ}ל"  -מקובל  "כלי"-זה המשי"ח  בסוד  האות    כ"ף-אור ההשפע"ה  חותם  ל"י   אורו"ת   בפנימיותו, ול"י  בגימטריא  אות    מ"-סוד הבי"נה  העליונ"ה  לשון האות   ע" "ליונה"-זה המשיח  ניתנת  ובאמצעותה יבצ"ע   לחימ"ה באומות העולם   וישמי-ד"ם   בסוד  משיח   ישמי"ד   מדרגת  ד"ם-זה סמא"ל הטמא ,וזה "אבן הראשה (זכריה ד, ז)""אבן"-זה  המלכות הקדושה  אשר  האות  א"  -זה המשיח   מהוה  "השר" עבורה{עיבורה} {ב}חכמ"ה [ע]ליונ"ה בסוד שם  ע"ב בגימטריא  חס"ד  משפי"ע  ובכ"ך הקליפות דסיטרא אחר"א  נשרפ"ים ונאבדי"ם,וראה  בנוסף  אב{ן}  {ה}{ר}אשה   במידה ומחברת האותיות המסומנות מקובל  "נהר"-זה סוד הבינ"ה   החותם במשיח מדרגת  "הנר" –{נ}שמה  {ר}וח  {ה"}ועל כך נאמ"ר   "רוח אפינו משיח ה" כלומר   רו"ח   "אפ-ינו"{זה הנשמה}בסוד    א"ף   ינו"ן,

 זה המשיח  עליו נאמר  "והריחו ביראת  ה",הרי ו"הריחו"  "ביראת   ה"{זה הנשמה} השורה בפנימיות ה"אף" וידעו ששורש החוטם הינו "עתיק יומין"  לשון  נעת"ק    מן השג"ה, ובזה   ה"חוש"  בסוד  "שוח"  בגימטריא   מטט"-רון   המשי"ח  יבצ"ע  מלחמות ועתידים רבים מאומות העולם  למות באותם ימים,כנאמר  "ראו עתה כי אני אני הוא ואין אלהים עמדי אני אמית ואחיה מחצתי ואני ארפא (דברים לב, לט),הרי   "ראו" אותיות   "אור"  בגימטריא  ר"ז   חב"ר  "אור"  ומקובל  "רזאור"  בגימטריא   "דתי"-סוד  {ד}עת  {ת}פארת  {י}יסוד   זה המשי"ח   הנקרא   "עת"ה –כח השכינ"ה הנקראת  "העת"  שורה בפנימיותו   ומעניקה עבורו{עיבורו}  מדרגת   כ"י  בגימטריא אות  ל"  חבר אותיות כ"י ומקובל  שם  כל"י-סוד  {כ}הן  {ל}וי  {י}שראל, ובז"ה הכל"י-חרב הגאולה תשח"ט  את  סמא"ל הרש"ע  מלכות רומי הטמ"אה, וזה  "{אנ}י  [אנ]י"   - א"נ+א"נ   בגימטריא  ק"ב בגימטריא  "אלהינו"   הוא  "אמית" בסוד   י"  אמ"ת-סוד התורה האלוקית תורת ישרא"ל  והו"א   "ואחיה"   בסוד   האותיות   וא"ו    חי"ה-

סוד  מדרגת חי"ה  החתומה בפנימיות המשי"ח  סוד  אות  ו"  תפארת ישראל ועל כך נאמר  "מחצתי ואני ארפא"  הרי  מחצת"י  בסוד    מצ"ח   ת"י , ות"י  בגימטריא  קדו"ש  ומצ"ח סוד הרצו"ן העליון ,חבר וראה "מצח קדוש"-זה המשי"ח - מש"ה  ח"י   הנקרא   "ו"  אני,  בסוד אחדו"ת  השכינ"ה  {אנ"י} בבעל"ה-{ו"}, ועל ידי כך   "ארפא"  בסוד משי"ח  הינ"ו  א"ר    {פ}ותח   {א}ת  המלכות לקבל החכמה העליונה ובכך משמיד וכורת את סמא"ל הרש"ע,וזה  סוד  הפסוק " אבן מאסו הבונים היתה לראש פנה (תהלים קי"ח, כב)" כלומר  "אבן"-זה המלכות   הנקראת "מאסו"  בסוד   האותיות   מ"ו  א"ס כנאמר   מ"  פעם  ו"  בגימטריא  ר"ם זה המשי"ח  שהינו  בעל    ק"ו  מוחין {א}ין  {ס}וף  בפנימיותו  ובכ"ך    "הבונים"-

זה הבנות המשי"ח והשגותיו {גילויו} הרוחנים מביאים לתיקון המלכות ולבנייתה, וכידוע המלכות נבנית מצ"ד שמ"אל  ,בסוד  "היתה"   אותיות    ת"י    ה"ה , ו"תי בגימטריא  קדו"ש  -{ה}רב  {ה}גדול זה המשיח   בעל אות   ל"  שהינה "ראש"  חכמה בינה ודעת וחותם  פי"נה   נוטריקו"ן   פ"ה  יונ"ה-כ"ח הנשמ"ה בתו"ך  מלכות   "יהודה" הקדוש"ה  ובכך מלכות רומי הרשעה-זה סמא"ל הטמא יורד לגיהנם ולא עולה,ועל כך נאמר  "או מי ירה אבן פנתה (איוב לח, ו)." ,הרי  "או" זה אות   ז"-בסוד המשיח בעל חר"ב זי"ן-לחימה  והחר"ב  הינ"ה  מ"י  בגימטריא   נ"  שערים בינ"ה  -הארות הממלאות החיסרונות המקויימים במלכות הקדושה,בסוד  "ירה" – אותיות   י"   ה"ר,  ועל כך נאמר   "מי"-זה החרב{משיח} יעל"ה  לה"ר אדנ"י   הוא  -

נק"י  כפיי"ם בסוד  אות   כ"ף-סוד החכמ"ה   הנקרא   נק"י  אותיות   י"  ק"ן   חותמת במשיח מדרגת   "בר  לבב"  בגימטריא "דבר    ל"  -מוחין  בינ"ה    ,ובכך משיח משפי"ע    "אבן  פינה"   אותיות  "נביא   פה"-סוד  רו"ח הנבואה הקדושה אשר עתידה לשרו"ת   בעולם לאח"ר שבי"ת המקד"ש {י}בו"א ליד[י]  בנ{י}"ה  בכ"ח  השם  "ילי"-כ{י}  גמ{ל}  על{י}   חסד"ו"-של התור"ה  אות  ו" –תפארת ישרא"ל המהוה התור"ה   "בעל פה"-כלומר המשי"ח הינו  "בעל"  של השכינה הנקראת  "פה",וזה סוד הפסוק   "משם רועה אבן ישראל (בראשית מט, כד)" -  "משם"  אותיות    מ"   ש"ם,זה סוד אור הבינ"ה אות   מ"  החתום בפנימיות "המשיח"  אותיות  ש"ם   ח"יה –זה מדרג"ת הגוא"ל,והינו נקרא  {ה}רוע{ה}  בסוד  {ה}רב  {ה}גדול זה המשיח משמיד  "רוע"-זה סמא"ל  הרשע יורד לגיהנם ונשרף ב"אש הלהב"ה  , וביום    "ההוא"  שם  "אהוה" –סוד הדע"ת   הקדוש-

זה מש"ה   יחתו"ם   "אבן"  בסוד  א"ב    נ"ון-אור החכ"מה בפנימיות  הנבראים הנקראים "ישראל", כנאמר  "ולקחת את שתי אבני שהם ופתחת עליהם שמות בני ישראל (שמות כח, ט)",  הרי  "ו"-זה תפארת  המשי"ח הנקרא   "לקחת"  אותיות   ח"ק  ת"ל בסוד בני"ן  המשפ"ט-זה המשי"ח   המהוה משפ"ט  וצדק עבור{עיבור} המלכות  , וזה   "שתי"  בסוד אות  ש"  אור האבות החותמים  ת"י  בגימטריא  קוד"ש  בפנימיות המשי"ח הנקרא  "אבני" בסוד   אות  ב"-זה סוד החכמה  {ב}ראשית  מהוה  "אני" אותיות  אור  "אין"  סוף  בפנימיותי, וזה  "שהם"  אותיות  מש"ה-הוא הגוא"ל  עליו נאמר   "ופתחת" בסוד פ"ו   תח"ת, 

פ"ו  בגימטריא אלהים יתבר"ך  החותם במשה  חר"ב  "תחת"-זה מצביע  על מידת האחורים סוד הדינים הקשים שעתיד משיח ישראל בהללו דינים להשמיד סמא"ל הטמא-מלכות רומי הרשע"ה יורדת השאולה ולא עול"ה  ,וזה סוד  "עליהם"  אותיות   ל"ה   עי"ם , בסוד  {ע}יבור  {י}ניקה  {מ}וחין-סוד  המשי"ח  החותם  לממ{ל}כ{ה} "חירותה"  בסוד   ח"י   תור"ה-אור  המשי"ח  הנקרא  "[ש]מות  בנ[י] [י]שראל"-זה תורת  "ישי"-הוא  דוד ב"ן יש"י   מלך המשיח מלך ישרא"ל המכרית ומוח"ה זכ"ר עמל"ק בגאולה השל"מה,בסוד "אדנ"י יהו"ה מה תתן לי (בראשית טו, ב)",כלומר  "אדני  יהוה"  סוד   מ"ה  בגימטריא  אד"ם בגימטריא  יו"ד    ה"א  וא"ו   ה"א  מעני"ק  למשי"ח    מדרגת   "תתן" בגימטריא    "כלת    ת" ,-זה כ"ח  השכינ"ה –סוד  הכל"ה בפנימיותה  אות  ת"  בגימטריא    "ארבע  מאות" אותיות  "אור   ע"ב    אמת" ,

וע"ב בגימטריא  חס"ד  מהוה  או"ר בגימטריא  ר"ז-מקור גילוי הסודות עבור{עיבור} המשי"ח  הנקרא  "אמת",כנאמר "ויגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר (בראשית כט, י)" הרי  "ויגש"  בסוד  י"ו   ג"ש , כנאמר   על משה   "יו  קרנות  על חדו"  ,ו"קרנות"  בסוד   אות   ת"  קור"ן  בסוד    "ארבע"  -אברהם יצחק  יעקוב דוד אשר השיגו מוחין  "מאות"-סוד הארת הבי"נה  המשמיד"ה סמא"ל הרש"ע בגולה העתיד"ה,ועל כך נאמר  "ויגל"  אותיות   י"ו    ג"ל,  כלומר  י"ו קרנות חתומות בפנימיות המשיח שהינו בעלת מדרגת החכמה הנקראת  "גל"-כנאמ"ר "גל עיני וראיתי נפלאות עיניך", וידו"ע  ש"עינים"-זה  שם החכמה בתורת הקבלה המביאים לידי  ג"ל-לשון גילו"י   סת"רי תור"ה ובה"ם הגאול"ה  השל"מה, וראה  "האבן" בסוד  אות  ה"א  -רוח הנבואה השורה בפנימיות ה"בן"-זה  תפארת ישראל מש"ה   המהוה   "מעל  פי"  אותיות "עין   מפל" –כלומר בכח החכמ"ה  עוב"ד את  ה"  יתברך  ב{מ}ח  {פ}ה {ל}ב  ולכן משה נקר"א  "עבד  ה"-

לשו"ן  עוב"ד  את   ה"  יתבר"ך   בכ"ל  רמ"ח איברי"ו  ובשס"ה  גידי"ו,  ורמ"ח איבריו מהוים חרב  המלחמה  עבורו ושס"ה גידי"ו  לשון גדודי"ו  בכ"ח  לא תעש"ה {מצוות}מש"ה  יוצ"א  למלח"מה  כנאמ"ר   "נעשה"-רמ"ח מצוות עשייה   "ונשמע"  איך לא לעשות  שס"ה מצוות  לא תעש"ה,ובכך  "הבאר"  בסוד   אות  רי"ש  שהי"נה  "שיר"   משה  "אהב" לזמר"ה,  כלומר משה  על  יד"י  שי"ר  הנקרא  "אהב"   יזמ"ר וישמיד סמא"ל  הרש"ע בסוד  שושנ"ה –זה מש"ה  בי"ן החוחים{זה   הקוצים-אומות העולם}, וכנאמר  "אז"-זה משה "ישיר"   את  שיר  {מ}ש"[ה]  בסו"ד מ"ה  בגימטריא  אד"ם  כעת חבר אות  ש"  למילה   "אדם"  ומקובל    ד"    אמ"ש ,  זה  אותיות  {א}ור   {מ}וחין  {ש}למים  ובכוח"ם  משה מרומ"ם  המלכות  אות  ד"לת  ורא"ה  ד"  אמ"ש  אותיות  ש"ם   א"ד ,

 ש"ם  זה המשי"ח החותם {א"ד}ני  סוד מוחין  בינ"ה  בפנימיות  נ"י –בגימטריא   אות   ס"  -זה המלכות עליה נאמר  "סומך   ה"  לכל הנופלים"{תהלים  קמה,יד}, הרי   סומ"כת  זא"ת  השיר"ה  הנקראת  "לכל"  בגימיטריא    אות  ע"  פנים של  התור"ה   את   "הנופלים"-זה ישראל קדושים  אשר בגאול"ה העתיד"ה  משיח ישראל בזה השיר  עתיד לעשות נקמ"ה בסמא"ל הרש"ע ומלכות רומי הטמא"ה  יורדת  לגיהנם ולא עול"ה,  ולכן  נאמר" ויעקב נסע סכותה (שם לג, יז)"כלומר  "ו"-זה תפארת יעק"ב  ונקרא הוא  "נסע" בסוד בעל מוחין  "נסיעה"-אותיות  נס"ע   י"ה –חכ"מה ובינ"ה מהוה הו"א   "סכותה",  וזה סוד הק"ץ  "ס"כ"ו"תה  אותיות  ס"ו   תכ"ה, כלומר בשנת   תש{ס"ו}  משי"ח  ישראל  תכ"ה  סמא"ל הרשע  מלכות רומי הטמא"ה מושמד"ת ומוכחדת כלא הית"ה, וזה בכ"ח  {כ}ל  {ה}נשמה  {ת}הלל   "יה"   בגימטריא   "גבי"-וזה סוד  או"ר אחורים{ג"ב}-

ובזה האו"ר משי"ח  ישרא"ל יבצ"ע השמ"דה באומות העולם כנאמר  "וראית את אחורי  ופני  לא  ייראו"{שמות  לג,כג}"הרי   "וראית" בסוד המשיח הנקרא  או"ר    ת"י  ו-ת"י  בגימטריא  קדו"ש  חב"ר  "אור"  ומקובל  "אור  קדוש" ,וידוע אשר אור  בגימטריא  ר"ז  - וזה סוד משי"ח  השורה בפנימיות  השכינ"ה  "את"  שמ"ה  ועליו על משי"ח  נאמר   "אחורי" לשון משי"ח אחרא"י  על  תיקו"ן השכינ"ה ומוט"ל עלי"ו   להשפי"ע  עבורה {עיבורה}  אור   פנ"י  בגימטריא   ק"ם-סוד החכמ"ה  הקדוש"ה  הנקראת   "לא"  מושג"ת  וא"ז  "ייראו"-בנ"י ישרא"ל  שאדנ"י הוא האלקים אי"ן עו"ד מלבד"ו  וביום ההו"א סמא"ל הרש"ע יושמ"ד ונעק"ר  מן העולם וז"ה  "מה"  שהיה הוא שיהי"ה  הרי  מ"ה בגימטריא  אד"ם  בגימטריא שם  י"וד  ה"א  וא"ו   ה"א  בכ"ח  "שהיה"  בגילוי  בגאולת מצרים  בזה הכ"ח   "הוא  שיהיה"  בפעול"ה ויגא"ל את ישרא"ל בגאולה הא{חרונה}  וזאת הגאולה נקרא  "החרון"-

לשון  "חרון  אף"-המשמיד את מלכות רומי הטמא"ה סמא"ל  הרשע נשר"ף  בא"ש הלה"בה,ועל כך  נאמר   " הנה יום בא לי"י (זכריה יד, א)" כלומר   "הנה"   בגימטריא  נ"י   בגימטריא   ס"   חב"ר  אותיות נ"י   ומקובל     נ"ס   י"   אורות  וזה או"ר החכ"מה  הנקרא  י"ום  והו"א  ישמי"ד את סמא"ל  הרש"ע- הנקרא ליל"ה ,ומשי"ח  בכ"ח הדי"ן הקדוש שבפנימיותו  הנקרא  "בא  לי"י בחיבור אות  ו" סוד משי"ח  שם   "בואל  י"י  -זה מלא"ך  הדי"ן  בסוד  ב"ו   -א"ל  ,כפסו"ק    ו"אל זועם  בכל יום"{תהלים ז",יב} כלומר  "אל"-זה  המשי"ח   -סוד חס"ד   והינו  "זועם"  -הרי בפנימיות ע"וז   ם",  זה כח התורה הנקראת עו"ז והוה עבורו{עיבורו}  אות  מ"ם  בגימטריא  פ"  בגימטריא  שמוני"ם אותיות  שמ"ן   יו"ם,זה אור החכמ"ה הנקרא שמ"ן  וחותם יו"ם-בסוד חסדים בפנימיות המלכות בגאולה השלמ"ה,וזה השמ"ן   ישמיד ויעקור סמא"ל הטמ"א מלכות רומי  הרשע"ה בגאול"ה העתי"דה,וביום ההוא  "בכל"  בסוד   ב"  פעם  כ"ל  בגימטריא   אות  ק"   חב"ר אות  ב"  מקובל  שם  ק"ב  בגימטריא אלהינ"ו   ישמי"ד אומות העולם הטמאי"ם ויישח"ט  את סמא"ל הרש"ע  יור"ד לגיהנם וב"ך רוח הטומא"ה אבד"ה  ונכחד"ה ,

כנאמר  "יום"-בסוד  יו"ם הדי"ן   המיוע"ד ל"רומי"  הרשעה,  וראה    כתוב" י{ום}   והכפל     מ"  פעם  ו"  בגימטריא מקובל  אותיות  מ"ר –זה סמא"ל הטמ"א,  כעת חב"ר אותיות י"ו  ומקובל   מלכות  "רומי"  הרשע"ה  מל"ך המשי"ח ישמי"דה ויכחיד"ה   ואפ"ר  ועפ"ר עתיד"ה היא להיות ורבי"ם מאומות העולם יומת"ו  בהללו דיני"ם  ובמהר"ה נחז"ה  בכ"ך  בבו"א משי"ח גוא"ל לפדו"ת ישראל מן הגלות הנור"אה, וזה סוד  "מקדש אדני כוננו ידיך (שמות טו, יז)",כלומר  "מקדש"- סוד אור   החכמ"ה  הנקרא   "אדני" בסוד  די"ן    א",  זה סוד משי"ח  כנאמר  "גל עיני וראיתי  נ{פלא}ות  עיניך  שהינם   "אלף" –ובז"ה  האות משי"ח  יעש"ה  די"ן  באומות העולם-סמא"ל הרש"ע  {ר}א{ו}{ש}  של  ה"שור"-

לשון  "שררה"  נכרת  ומושמד בגאול"ה העתיד"ה ,כנאמר "כו"ננו,   זה סוד   שם  כ"ו  בגימטריא י-ה-ו-ה-   החותם   שע"ר  נו"ן    בגימטריא  ק"ו   -אור אין סוף יתברך בפנימיות  {ה}{מ}מלכ{ה} –הנקראת {ש"ם}   מ"ה{ה}   בגימטריא  [נ"] חבר האותיות המסומנות וקיבלת  "נשמה"-זה המשי"ח  באמצעות "ידיך"   יישח"ט  וישמיד   "דם"-אומות העולם  -מלכות הסיטריא אחרא,ולראייה    "ידיך"  בגימטריא  ד"ם, וביום ההוא  משי"ח  עתיד לומ"ר "והאר פניך על מקדשך השמם למען אדני (דניאל ט, יז)"כלומר  "והאר" אותיות  "אורה"-זה התורה סוד משי"ח   הנקרא    פני"ך  בסו"ד   י"   כנ"ף-ועולם הבינ"ה   שם "כנף" בגימטריא    ק"ן –אור  החכ"מה   המשמיד  סמא"ל  הרש"ע  וז"ה  סוד  המשי"ח   "בעל   כנפים"  בסוד כ"   פני"ם, ו-כ"  בגימטריא  "עשרים"   בסוד בפנימיות משיח   ע"   שרי"ם  המהוי"ם  מוחי"ן  הגוא"ל  וזה סוד הנאמר  "ויפגעו בו מלאכי אלקים"{ויצא  לב/א,ב},

כלומר "ויפגעו"   אותיות  י"ו  פגע"ו, והרי נאמר על משה   "יו  קרנות על חדו"  ו-י"ו  בגימטריא   ב"  חב"ד, כלומר  {ח}כמה  {ב}ינה  {ד}עת   זה הקרנו"ת בסוד  אותיות קורנו"ת אשר בכ"ך  משי"ח  מח"דש תור"ה ו"מחד"ש  לשון  חידודים  אותיות דו"ד  חיי"ם  והרי סוד נוסף  -סתר"י התור"ה מעניקים למשי"ח  חיו"תו, וראה    י"ו  בגימטריא   ב"  חב"ד  בסוד   ב"   פעם  חב"ד  בגימטריא -ל"ב, נתיבות  החכמה,  הכפל  ל"  פעם  ב"  בגימטריא  מקובל  אות  ס"  חבר שם  "לב"    ומקובל  "סבל" בסוד  {ס}תר"י  {ב}ינה  {ל}הבה  השורפת  סמא"ל   הרש"ע  מלכות רומי הטמאה בגאולה  העתי"דה  יורדת השאולה  ולא  עול"ה,ועל כך נאמר  "השמם"  לשון  שממה  אשר  גואל  ישראל   עתיד  לגזור  על הסיטרא אחרא ולהאבידם מ{ן} ה[עולם]  חבר האותיות ומקובל  "מנעול"-זה כ"ח  החכמה של משי"ח אשר יישח"ט  את רא"ש הנחש הקדמוני הוא סמ"אל הרש"ע,ו"מנעול"  אותיות  מ"ן  עולה,

 זה תפילת גואל ישראל בסוד {מ}יין  {נ}וקבין אשר מעל"ה  ה{ב"ק}שות בסוד  ב"ק  בגימטריא  אלהינו  בסוד ב"  פעם   ק"  בגימטריא  אות  ר" חב"ר שם  ק"ב  ומקובל   "קרב"  יום הדי"ן  אשר ישמיד הסיטרא אחר"א לעולמי עולמים, וראה   "בקשות"  בסוד  אות  ו"  שהינ"ה  קש"ת   ק"ב וק"ב  בגימטריא אלהינ"ו  חותם "קשת"-אור הייסוד בפנימיות משי"ח ישרא"ל  אותיות  ל"י  רא"ש,  ו"לי"  בגימטריא אות  מ"   חב"ר שם  "ראש"  מקובל  "שם   אר",זה המשי"ח  בעל אות  ש"-אור האבות המהוים מדרגת החכמ"ה  "אמר" המשמידה את   {מ}ל{כ}{ו}{ת}  רומי ו"מכות"  מן השאול"  משי"ח יחתום על רא"ש סמא"ל הרש"ע  יור"ד לגיהנם ונשר"ף  מ"אש  הלהב"ה  ה"גדולה"  בסוד   ג"ל    הו"ד, זה אור החכמה  "גל"  כנאמר  "גל עיני וראיתי נפלאות  עיניך" וה"עינים"  סודם  "הוד"  בגימטריא י"ה  סו"ד הנבוא"ה המקובל על יד"י חכ"מה ובינ"ה כנאמר  "נביא   לבב חכמה",

 כלומר   "לבב"  בסוד   ל"ב  פעם   ב"  בגימטריא  ס"ד –וזה חכמ"ת  המשי"ח  הינ"ו  בעל  ס"ד ס"  פעם  ד"  בגימטריא   ר"ם  , חב"ר  ס"ד    ו"רם"  ומקובל   משי"ח מהוה  "סד    רם"  וחותם  "סדר    ם"-אור  הבינ"ה בפנימיות הנבראים ישרא"ל צדיקים קדוש"ים, וזה האו"ר   ח{כ}{מ}{ה}  בסוד "מכה"  סמא"ל הטמ"א  בגאולה הש"למה,כנאמר  "אדני"  אותיות  א"י   ד"ן,  וא"י זה שם הבי"נה  החותם ד"ן  אורות בפנימיות המשיח ובהללו   {ד}י{נ}ים   משי"ח   משפי"ע מדרגת  ימ"י  בגימטריא  ס" – במילוי  סמ"ך  בגימטריא   ק"כ  מדרגות תיקו"ן  אל  פנימיות המלכות סוד אות  ה"  חב"ר  ק"כ  באות  ה"  ומקובל  ק"כה  מדרגות גמר התיקון –סוד הגאול"ה  לעתי"ד  לבו"א   כאש"ר מלכות רומ"י הרש"עה תיפו"ל ולא תקו"ם עו"ד  אפ"ר ועפ"ר  ייקר"א  ש"מה,ועל כך  נאמר   "ויחלק עליהם לילה הוא ועבדיו ויכם (בראשית יד, טו)"כלומר   "ויחלק"  בסוד   י"ו   חל"ק,

 זה סוד המשיח  "יו  קרנות על חדו" ובכ"ח  האות  ק"   בגימטריא  מ"אה חותם  "רינות"-בפנימיות ישראל ומשמיד הקליפות דסיטרא אחרא לשון "אחוריים"-סוד הדינים הקשים ההיונקים מן הקדושה, ורא"ה   "מאה"  זה אותיות  "האם"-סוד אור הבי"נה  המעברת לשון מעבירה מוחין עבור  תפארת ישראל  הנקרא "עליהם"   וסוד"ו של משיח  ע"  מיל"ה,  כלומר   ע"  פנים של התור"ה ידועי"ם  למשי"ח  וז"ה  "מילה"-כח האמונה הטמו"ן  בשור"ש נשמת"ו, ובזה הכח  יעקור  "הלילה"-זה סמא"ל  הרש"ע  סוד הגלות  ובת זוגתו לילית  הזונ"ה השפל"ה  לשון משפיל"ה האמו"נה  בכ"ח  תאו"ות  הבש"ר, ומשי"ח  בכ"ח  שם קדוש הנקרא  "הוא"  בגימטריא   ,ז"ה,  סוד  תפארת יעקו"ר  שורש"ם  הטמ"א  "ויכם"-לשון משיח יכ"ה בכח הסיטרא  אחר"א ולעתיד לבוא   נקראים  הם  "ועבדיו"-

בסוד אומות העולם הגויים יהיו עבדי"ם  לרגל"י ישראל צדיקים קדושים,וזה סוד  "מי העיר ממזרח צדק יקראהו לרגלו (ישעיהו מא, ב)"  הרי  מ"י  בגימטריא  אות   נ" זה  המשי"ח  הנקרא  "העיר" אותיות עי"ן     ה"ר   יעקור  המשיח את "עין  הרע"  -זה סמא"ל  הטמ"א  ,ולכן נאמר   "ממזרח"  בגימטריא   ,ז"  פרח,  המלמד    על  אות  ז"ין-סוד רמ"ח  אותיות  ר"ם-מ"ח  -חכמת המשיח   אשר  מבררת  רפ"ח  ניצוצות מן  המלכות  ובעת  אשר שורש ניצוצות הקדושה יעלו לשורשם  הקדוש  א"ז  ה"פרח"  בסו"ד   מש"יח  הנקרא   פ"ר  בגימטריא  מנצפ"ך  -סוד הדינים הללו  הם אשר ישמידו  את אומות העולם  ובכך אות ח"  לשון  דעת   "חיות"  תשר"ה בפנימיות  ישרא"ל,וזה  "צדק" –סוד מידת  הדי"ן{אור  החכמה} המב"רר הקדוש"ה  כנאמ"ר  "במחשבה הכל יתבררו", הרי  "במחשבה"  אותיות"בשמחה"  בסוד   בש"ם    {ח"}-אור תפארת   המלכות אות  ה"   זוכ"ה  למדרגת  "הכל"  אותיות  "כלה"   בגימטריא   נ"ה  -וזה מלמד על רוח הנבואה   {נ}צח  {ה}וד   אותיות  זהות  ל"חד  נוצה" –וזה   "ניצים"-סוד הדינים אשר משיח באמצעותם משמיד סמא"ל הרש"ע  בכ"ח  "חד" בסוד  ח" פעם  ד" בגימטריא  ל"ב –

זה אור החכמה העוקר הקליפה דסיטרא אחרא, חב"ר    ל"ב   לאותיות  ח"ד  ומקובל     ד"   חל"ב,  וכידוע חל"ב סוד החסד אשר ישראל  עתידים לקבל בזכות  משי"ח  ישרא"ל  ו"ישראל" סוד המלכות אות  ד"  בגאולה העתיד"ה   תהיה בעלת   ח"ד  ל"ב, כלומר  בעל"ה של  ישראל{המשול לאשה-סוד השכינה} יעט"ר  אותה בספירת התפארת הנקראת  ח"ד  בגימטריא  י"ב  כתרים{סוד אור השבטים} החותמים  בה  חל"ב  אותיות חיו"ת   ל"ב- אור האמו"נה השלמה לשון האמונה  תושלם בזכו"ת רוח" משי"ח –{א}ור [ה]נב[ו]א"ה [ה]קדוש הנקרא  שם  אהו"ה  -{א}ור  {ה}רב {ה}גדול   {ו}אבי –{ו}זכרתי {א}ת {ב}ריתי  {י}עקוב,וזה אור הנבואה  נקרא   "יקראהו"  בסוד  אהו"יקר"- זה סוד אותיות  אה"וי   יתבר"ך שהינם סוד הנבואה  וראה   אהו"י  אותיות י"ו   קרנות על חד"ו"-זה המשיח המשפיע  אות  ה"א  בגימטריא   ו"-סוד תפארת ישראל המהוה  "לרגלו" בגימטריא  "סו"גר,   והרי לך זמן הק"ץ  שנת  תש{ס"ו}   משי"ח  בסוד  האותיות   ג"ימל   ר"יש   הינו  מהוה   שי"ר   גימ"ל  האבות וב"כח  זה השי"ר   משי"ח   חותם אור  יש"ר-סוד הרחמים  בפנימיות המלכות  ו"זה   האו"ר  משמ"יד  את סמא"ל  הרש"ע  מלכות רומי הטמ"אה,כנאמר" ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם (שמות כה, ח)"  כלומר   "ועשו"  בגימטריא   "ישבע"-זה  המשיח   אשר  בגאולה  העתיד"ה   באמצעות   ע"ב  י"ש- סוד  שם  ע"ב  בגימטריא  חס"ד  חב"ר  שם  יש  מקובל  "יש  חסד"-

זה  המשיח  באמצעות  השבעות  ישמיד ויעקור מלכות רומי הרש"עה-סמא"ל  הטמ"א יורד לגיהנם ונשר"ף  בא"ש הלה"בה, וזה  סוד  ל"י  בגימטריא אות   מ"   חבר  אותיות  ל"י  ובנוסף אות  ו"  -תפארת ישראל סוד משי"ח ומקובל  "מלוי"-בגימטריא  "אלהים" יתברך אור החכמ"ה הנקרא "מקדש" וזה האור  "שכנתי"  בסוד  שכ"ן  בתוך  המשיח  הנקרא  ת"י  בגימטריא קדו"ש  וזה  "ב"-תוך-"מ"   מקובל משיח בעל שם  מ"ב –סוד אור אצילות העוקר  הרו"ע-מלכות רומי הטמ"אה, וראה  מ"  פעם  ב"  בגימטריא  מקובל אות   פ"   חב"ר  לשם   "תוך"  מן המילה  ב-{תוך}-ם    ומקובל    ,ו"  כת"ף, זה אור הבי"נה  -סוד הנבוא"ה  אש"ר  לעתיד לבוא המשי"ח  יג"לה  בפנימיות הבריאה , וזה סוד  ג"ל   י"ה  -אור החכמה הנקרא   "גל עיני וראיתי נפלאות  עיניך"-ו"העינים" –סודם  אות  י"  ואות   ה"  חכמה ובינה, ועל כך נאמר "אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים לשכני בתוכם (שם כט, מו) "כלומר "אשר"  זה סוד   ה"ראש"-זה המשיח שהינו  "הוצאתי"  בסוד   צא"ת  יה-ו מביא לגילוי השם המפורש  סודו  {ש}ופר  [מ][ש]"ה  ספירת   תפארת הנקראת  "שמש"  בתורת הקבלה ועתידה להעי"ר{להאיר}את הדע"ת  הקדושה בעו"לם{לשון בעת הגלות שורה בהעלם},וביום ההוא זה  הדעת תשמיד ותכחיד   "אותם"-אומות העולם מלכות רומי הטמאה סוד סמא"ל הרשע יורד לגיהנם ונשרף מא הלה"בה,

ומשיח  בעל מוחין  "מאות" חותם  "אמת"  בכח  אות   ו"  המהוה רוח"ו"  בגימטריא  ר"ך –כלומר נשיח מרכ"ך  הדינים ומבשם בכ"ח התור"ה,וזה סוד שם הקדוש שבאמצעותו  משיח ישראל ישמ"יד  {מ}ארץ  [מ]צרי{ם} –זה סמא"ל הרשע,ובכח  שם    מ"מם   בגימטריא ק"כ  מדרגות   חבר   שם  משי"ח  מקובל   "שמי    כ"ח     ם"-זה המשיח בעל  {ש}מע-אל   {מ}טט-רון  {י}הואל סוד המלאכים המעטרים המוחין הפנימי שב"ו", ועל כך נאמר  "לשכני בתוכם" הרי  {ל}שכני  {ב}תוכם-מקובל  "לב" בסוד המלאכים  מהוים  ל"ב  נתיבות  החכ"מה  עבור{עיבור} משי"ח   ,וראה ל"  פעם  ב"  בגימטריא אות  ס"  חבר "לב"  ומקובל    "סבל" –{ס}תרי   {ב}ינה   {ל}הבה  השורפת ומוחה זכ"ר עמל"ק  הטמ"א  והרש"ע,וראה  סוד משיח הינו  "בתוכם" אותיות  כת"ם   ב"ו,  כלומר  המשיח זכ"ה למדרגות  {כ}תר   {ת}פארת  {מ}לכות המעניקים לו  "בו"  אורות  בסוד ב"  פעם  ו"  בגימטריא  י"ב  בסוד י"  פעם   ב"  בגימטריא  אות   כ"  חבר   שם  י"ב     ומקובל   "בכי"-

{ב}רכה   {כ}ונה   {י}חוד,והבט   וראה  זה סוד הפסוק "השוכן אתם בתוך טומאותם (ויקרא טז, טז)" הרי  {ה"}שוכן –זה המשיח  הנקרא "אתם"  אותיות  "אמת" –סוד ק"ו אמצע  תפארת  והינו חותם  "בתוך" בפנימיות המלכות  בסוד  כ"ב   ת"ו-זה סוד הניגו"ן  אותיות  ג"ן   יונ"ה-זה כח הנשמה{משיח} אשר משמיד ומכחיד  "טומאתם"-זה סמא"ל הרע  מלכות רומי  הטמאה יורדת לגיהנם  ונשר"ף   בגאולה השלמה,ולכן נאמר "ונתתי משכני בתוככם והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלהים (שם כו, יא יב),כלומר  "ונתתי" בסוד   ה"  יתבר"ך  אומר  אות   ו" –תפארת ישראל  "נתתי"  {מ"ש}כני  בפנימיותו וזה סוד   ה{מ}{ש}יח    ש"ם  המפורש בסוד שופר  {מ"ש}ה   חקוק ומהוה המוחין{הנשמה} שבו,כנאמר  "בתוככם"-הרי   "בתוך" המשיח   מקוים  מוחין   כ"ם  בגימטריא  אות ס"  חבר"  אותיות  כ"ם  ומקובל   "מסך"-וזה סוד תפארת ישראל החותם {מ"ס}ך  כנגד התאוות  ובך משיח ישראל  משמיד  ס"מאל  הרש"ע-מלכות רומי הטמא"ה,וזה ביום ההוא מדרגת   "והתהלכתי"  -זה   סוד   ההלכו"ת   אשר משיח ישראל  ילמד"ם   וראה  "הלכות" בסו"ד   כות"ל    ה"-הרי משיח  ירא"ה  לחכמים    את סוד  ה-{כ"ו}-ת"ל-

סוד השם המפורש  י-ה-ו-ה-  יתברך העולה בגימטריא  כ"ו  ומהוה בנין{ת"ל}  המלכות ומשיח  בזה השם יבצע מלחמות  בסיטרא אחרא ורבים מאומות  העולם  יומתו ויכחדו במכות הא"ש אשר משיח ישראל יחתום בבשרם בסוד    ב"   שר"ם-זה סמא"ל הר"שע  ולילית  בת זוגתו שר"ת הניאוף  ,ומלך המשיח יכרו"ת  וימח"ה רוח הטמא"ה  מן האר"ץ ,וביום ההוא "והיית{י} לכ[ם] לאלהי[ם]"-מקובל "מים"-בסוד  תורת משי"ח הנקראת "לכם"  אותיות   "מלך"-בסוד נכתבה על ידי  {מ}ח   {ל}ב  {כ}ליות  רוחנים "תהיי   יו"   עבורכם{עיבורכם}, כנאמר    "תהיי"   בגימיטריא   תכ"ה בסוד   {כ}ל   {ה}נשמה   {ת}הלל  י"ה-זה המשיח המייח"ד  י"ו עולמות ובכך משמיד  הסיטרא אחר"א ומעלה  אותם קורבן  "לאלהים"  יתברך ויתהלל  אלקי ישראל בעל כל הכוחות "כולם"   והוא  "מולך"-על העולם ,

 וזה סוד הפסוק "אלה פקודי המשכ"ן משכ"ן העדו"ת (שמות לח, א)"  כלומר  "אלה"  בסוד  "האל"-סוד החסד   אשר  ה"  יתברך  "פקודי"-לשון  פוק"ד  על  המלכות{נבראים},וידעת  "האל"-סוד מידת החס"ד  ממתק ומבשם דין המלכות הנקרא   "דופק"  אותיות  "פו"-קד,  ופ"ו  בגימטריא  אלהים יתברך-סוד מידת המלכות{דין} הממותק ומבושם  על ידי ניגו"ן  ה"דופק" בסוד  "קול דודי דופק"  הרי  ה"קול"-זה המשיח ספירת תפארת   מש"ה   מלביש פנימיות  "דוד"י –זה סוד המלכות מלך המשי"ח ובאחדותם מקובל  "דו"-פק,  והרי ד"ו  סוד הייח{ו"ד}-  ב"  נשמו"ת {נשימות} אשר  מהוות  נשמ"ת משיח הנקרא  אות  {ק"ף}  בגימטריא  ק"ב   ס",  וזה סוד   ק"ב  בגימטריא "אלהינו"  {ס}ומך{לשון אות סמ"ך} לכל  "הנופלים" –זה המשיח –בן  דוד  הנקרא   ב"ן  נפל"י- וידעת  "בן"-זה משה  סוד התפארת{הנקרא "בן"-בתורת הקבלה}  וסודו-   ב"  פעם   נ"  בגימטריא   מא"ה   חב"ר  אותיות  "בן"  ומקובל   "אם  בנה"-כלומר משה הינ"ו  בעל מוחין "אם"-סוד הבינה העליונה  החתומה  בפנימיות "נפלי"  אותיות   נ"   פלא"י-זה משיח בן דו"ד, 

ועל כך נאמר  "גל עיני וראיתי  {נ"-פלא"ות}  עינך",ועל  כך נאמר  ב"  פעמים  "המשכן  משכן" –פעם    א"   מש"ה  ופעם ב"  דו"ד  ובאחדותם  "ע{דו}ת"  הנשמות,  אות  ע"  סוד  מש"ה  מאי"ר  לאות    ת"-סוד   מלכו"ת" דוד,ו"דו"  בגימטריא  אות   י"   חב"ר  אותיות   "וד"  ומקובל   "יוד"  בגימטריא  אות   כ"-הארת {כ}תר   אשר מהוה  מ"שה  ו"דוד" ובמידה ומחבר  הינך  ב"  השמות  מקובל  "מודה  שדה",  כלומר מש"ה  הינו  {מ"ו}דה  בסוד  מ"   פעם  ו" בגימטריא  ר"ם   החותם אות   ט"{בגימטריא  ד"ה}  בפנימיות  דוד{שדה זה שם המלכות בתורת הקבלה},וראה חבר אות   ט"  לדוד סוד המלכות ומקובל  י" ספירות שלמות, ובנוסף חבר אות  ט"  לשם  "רם"  ומקובל משה  הינו  "מטר"-בסוד  המלאך "מטטרון"- {מ}אור   {ט}הרה  {ט}בילה   {ר}ינה   {ו"}    {נ}ירות   בפנימיות  דו"ד  -זה סוד המשי"ח  הנקרא  "בן  דוד"  בגימטריא   ס"ו וזה סוד  הקץ  בשנת  תש{ס"ו}-משיח בן  דוד  ישמיד ויכרית מלכות רומי הטמא"ה-סמא"ל הרשע יורד השאולה ונשר"ף  בא"ש  הלה"בה,וזה הנאמר "הנגלה נגליתי אל בית אביך בהיותם במצרים (שמואל, ב, כז)",הרי   {ה"נ}-גלה  בסוד רוח הנבואה המקובלת על ידי ספירות  {נ}צח  {ה}וד  ולעתיד לבו"א  יאיר"ו במלך המשי"ח  בעל מדרגת   "גל-ה"-זה סוד  החכמ"ה  הנקראת  "גל"  בתורת  הקבלה   ו"גל"  בגימטריא     א"    ל"ב,

 זה סוד  הכת"ר  אות  אל"ף  המאיר ומהוה מוחין  למשי"ח –"לב" , והמשיח  וזה סוד הוא   "נתיבות החכמה" לשון    נ"   תיבות  בפנימיותו  ובכ"ך  מעלה מנגינו"ת   "החכמה"-כלומר משיח נושא תפילותיו במדרגת   אור  "אצילות"-סוד הייחודים  -זה [ת]פילת  {מ}שי"[ח] ובך  "חתם"  הוא  האותיות בשורשם ומעלה ה{ב"ק}שות   כלומר בכ"ח שם  ק"ב  בגימטריא  אלהינ"ו  משיח ישראל הנקרא  "קשת"  לשון מקש"ט הוא התפילה ומעטר"ה  כמשל ל"כלה" אז בכ"ך   גו{ר"ם}   לה"  יתברך הנקרא  "רם"  לקב"ל  הבקש"ה אותיות "הקשבה", וזה סוד אשר   ה"  יתבר"ך  "מקשיב"  לתפילות  המשיח כמשל  לנג"ן  המאזין  לנגינ"ה שהוא ייצ"ר  והרי משי"ח  "יציר כפיו  של ה"  יתברך"  כלומר   באות  כ"ף-סוד החכמ"ה ה" יתבר"ך  צי"יר  את נשמת משיח, ועל כך נאמר  "{כ}ולם [ב]חכמה עשי[ת]"-מקובל  "כתב",הרי ה" יתבר"ך   באמצעות  כת"ב  רוחני סוד  כ"ב  ת"ו –הנגינה{תפילה} צייר וחקק  את הנשמ"ה   אשר  שמ"ה   מש"ה  ובפנימיות הנשמ"ה  ש"ם  ה" מאיר  ומהוה המוחין  "שבה"  לשון "בושה"  ועל  כך נאמר   "בושת פנים לגן עדן"- כלומר  "בושת  פנים"-זה סוד מוחין החסדים של המשיח  הנקרא "לגן"  עדן  אותיות   ג"ל –זה אור החכמה  והינו "עד"  החותם  נ"  בפנימיות המלכות,ועל  כך נאמר "חביבין ישראל"-

זה המשי"ח סוד ישראל   הנקרא  "חביבין"  בגימטריא "יחיד   נ"  -בסוד   יחיד ח"י  עולמים כלומר הוא המשי"ח   חיו"ת  העולמות והינו  "יחיד"-לשון  מייח"ד  את כל העולמות{נשמות} למקור"ן ה"יחיד" בגימטריא  "דוד  חי"-כלומר  משיח מאח"ד  הנשמות  לשו"רש  עולם  האצילות- בסוד  אצי"ל-זה המשיח ובפנימיותו  ה"אותיות"{נשמות} ולכן משיח נקרא  "נשמה  כוללת"  ,ו"כוללת"  בגמטריא   "סוכת"  חבר נשמה ומקובל  "סוכת נשמה"-משיח מסוכ"ך  ומהוה מג"ן  על כללת הנשמות ומהוה המוחי"ן{דעת}הכללית שבפנימיות הבריאה והב"ן ,וזה סוד "הנגלה נגליתי אל בית אביך בהיותם במצרים (שמואל, ב, כז)" כלומר  "הנגלה" –זה  תורת  הנגל"ה   אשר דרכ"ה  "נגליתי"-זה המשיח אשר   מחד"ש הנשמות מפנימיות  האותיות  הנראות  כפשוט"ן, וראה  זה סוד  פרד"ס    {פ}שט  סוד  "הנגלה"  המוליד  "נגליתי"-סודות הקבלה, והמשיח   הינו  פ{"רד"}ס  הרי זה סוד משיח נקרא קו אמצע סוד התפארת מכיון שמהוה חיבור בין עולם הנגלה{מלכות}  לעולם הנסתר{בינה} ושמו  "רד"-בסוד יורד  לעומקן של עולמות{אותיות}ומן עולם הנגלה{גלוי} מביא לגילוי עולם הנסתר והם אח"ד באיחוד נפל"א ,ועל כך  נאמר  "גל  עיני"  כלומר בכח העיון  הנקרא "גל"-סוד מדרגת החכמה מגולה העולם העליון וזה סוד  "עולם הבא",ה"עולם"-זה הנגלה ובפנימיותו"הבא"-זה עולם הנסתר-סוד בינ"ה,

 ו"הבא" זה אותיות  "אהב"-להראותך שרק על ידי תכונת אהבה ניתן לגלות את העולם העליון,ועל כך אמר רבי   עקיבא   "ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה"  כלומר  "ואהבת"-זה סוד השכינה אשר "אוהבת"  להתגלות  ל"כמוך" בגימטריא   פ"ו  בגימטריא אלהי"ם-סוד המלכות הקדושה, כלומר בכדי לגלות את העולם העליון שהינו חסד יש למתק ולבשם דין  הקדוש  הנקרא אלהים סוד המלכות,ובכ"ך   "זה"-תפארת ישראל  המהוה  "כלל"בגימטריא  "כס"-לשון מכוסה מגולה ב"גדול"  והנברא משיג הכרה  "בתורה" בסוד   ב"  תורה –עולם הנגלה{מלכות-תורה בעל  פה}  ועולם הנסתר{תורה שבכתב}לשון  {כ}תר {ב}ינה  {ת}בונה  לשון  "כתובה"-סוד הנישואין והדבקות המקויים בעולמות שהינ"ם  יחי"ד  בסוד  צדיק{זה המשיח} ייסו"ד  עולם{בסוד הכל אחד},וזה סוד  "בית  אביך"-משיח נקרא "בית"  המכיל  "אב" –זה אור החכמה החותם בפנימיותו  כ"י  בגימטריא אות  ל"  חבר שם כ"י  ומקובל  "כלי"  בסוד הארות  {כ}הן  {ל}וי  {י}שראל-כללות הדעת המשמידה ומוחה  "במצרים"-זה סמא"ל הרש"ע  אות   ב"  דסיטרא אחרא- חכ"מה זר"ה שהינ"ה מסמא"ת עיני ישראל צדיקים קדושים מלהבחי"ן באור האלוק"י,

וזה הנאמר "אנכי ארד עמך מצרימה (בראשית מו, ד)" כלומר "אנכי"-זה סוד אור החכמה דקדושה הנקרא   "ארד"  בסוד  אות   א"  השורה על משיח סוד פ{"רד"}ס   וזה המדרגה מקשרת   העולם העליון והעולם התחתון  ולכן נאמר  "עמך"  בגימטריא   "קל"-  בגימטריא   ק"כה   ה",  זה  קכ"ה מדרגות  תיק"ון  בסו"ד  שם   ת"י  בגימטריא "קודש"  חב"ר   ק"ן  ומקובל  "קן  קודש"  וקן  זה אור החכמה בתורת הקבלה בסוד  "קן  הציפור"  אותיות "הצירוף"-זה החכמה האלוקית  כנאמר "אמרת  ה"  צרופה מג"ן  הוא לכל  החוסים בו"-כלומר  צרופ"ה  אותיות "הצרוף"-זה החכמ"ה  שהינה מהוה "מגן"-בפני הקליפות דסיטרא אחרא וזה "לכל"  בסוד   "כלל"-זה המשיח שהינו מש"ה אליו נאמר  ואהב"ת  לרעך כמוך  "זה  כלל"  גדול כלומר המשיח הנקרא "זה"{מדרגת הנבואה של משה}הוא גדו"ל  בנבואה הנקראת-אהב"ה,ובז"ה  רוח  "הנבואה" –משיח ישמיד ויאבד את מלכות רומי הטמאה זה סמא"ל  הרש"ע יורד לגיהנם ונשר"ף  בא"ש   "הלהבה"{נבואה},

 ולכן נאמר "למענכם שלחתי בבלה (ישעיה מג, יד), בסוד  {ל}מענכם  {ש}לחת{י}  בבל{ה}   מקובל  "שילה"-זה מלך המשיח  בעל  אות ל"  סוד מוחין בינ"ה  החותם  "מענכם"   בגימטריא    "נס   עם"-עבור ישראל צדיקים קדושים וזה  המוחין סוד חירות ישראל ומוציא"ם" לגאולה כלומר אות  מ" –זה סוד "מוציא"  בסוד  "אומץ"- {ו"}   {א}ורות   {מ}וחין   {צ}דיק- זה המשיח המרומם  המלכות והמשיח ה"  יתברך אומר  אותו  "שלחתי" בסוד   האותיות   לח"ש  ת"י,  ות"י בגימטריא  קודש  ו"לחש"-סוד השבעות מלאכים, חבר  קודש ולחש מקובל  "לחש  קדוש"-זה המשיח  וסודו   "לחש   שוקד"  להביא הגאולה- הרי המשיח באמצעות השבעות וייחודים חותם גאולה לישראל וראה    ל{ח}{ש}  ש{ו}קד   חבר האותיות ומקובל   "שוח"-בגימטריא מטט"רון-בעל  "חוש"-נבוא"י-זה סוד משה המלא"ך   {מ"}{ט}טר{ו}ן  המהוה  "מוט"  שמות הקודש  שמש"ה   "אוחז"  ביד"ו,  כלומר המוט נקרא  "אוחז" בגימטריא  "כ"ב-   אותיות  התורה סוד"ם   "מוט"  בסוד    מ"  פעם  ו"  בגימטריא  ר"ם   חבר  אות  ט"  ומקובל  "מטר"-זה סוד השפ"ע  לישראל בגאולה   וה"פשע"-סוד הדינים אשר ישמידו ויכחידו הסיטרא אחרא סמא"ל הרשע בגאולה השלמה, וזה סוד  {ב}בל{ה}   אותיות  ל"ב-זה ספירת תפארת המשיח שורה בפנימיות המלכות –הנקראת  ב"ה  ומשיח ישמיד   -ה"ב , זה מלאך המות  ומשיח ישראל  יישח"ט  רוח הטומא"ה,בסוד" ושמתי כסאי בעילם (ירמיה מט, לח)" כלומר  "ושמתי" אותיות   י"  שמו"ת-זה עשר ספירות-בסוד מכות אשר משיח ישראל בגאולה השלמה בכוח"ם ישמיד ויימחה זכ"ר עמל"ק  בסוד    ע"   פנים של תורת ישראל   "מולקים"  ומשמידים את סמא"ל הרשע מלכות רומי הטמאה יורדת לגיהנם ולא עולה,

 וביום ההוא "כסאי"  בגימטריא שם   פא"י –{פ}ותח   {א}ת  {י}דיך  -זה  ה"  יתברך אשר פות"ח    {א"ת}  דינים  בסוד אותיות  והללו אותיות משמידות מלכות רומי הסיטרא אחרא  נאבדים לעולמי עולמים, ובכך  "ידיך"  בגימטריא  "ילד"-זה המשיח  וזה שמ"ו  בתורת הקבלה   {יש"לו}ט,  וראה   "ישלו"ט זה אותיות    ט"   שיל"ו  ומלך המשיחהוא  "שילה"  בגימטריא  מש"ה   ובפנימיות אות   ט"  סוד האו"ר   ה{ג}נ{ו}ז    בסוד  שם  ג"ו  בגימטריא ט"   חבר  אותיות  ג"ו  ומקובל   ג"  ט"ו,  והרי  ט"ו  בגימטריא   י"ה  כעת  הכפל    י"ה פעם    ג"  ובגימטריא  מקובל    מ"ה  בגימטריא אדם בגימטריא שם י"וד  ה"א  וא"ו  ה"א  ובכח זה השם משיח ישראל  מש"ה  יישח"ט  את סמא"ל הר{ש"ע} מלכ[ו]ת רומ[י] הטמא"ה  הוא  סוד "עשיו"  וגילגולו   "ישוע"  הנוצרי   {י}מח  {ש}מם  {ו}זכרם  {ע}ולמים,

וביום ההוא "בעילם" בסוד האותיות  ע"ב   מיל"ה  סוד חס"ד בגימטריא  ע"ב   יגול"ה באמצעות המיל"ה-סוד האמונה השלמה שתש"רה בפנימיות ישראל צדיקים קדושים   {י}ש  {להם}  חלק בעולם הבא הנקרא  "מילה"  בגימטריא   פ"ה  כלומר  הפ"ה סוד  הבינ"ה  יביא לגילוי  הכ"ח הקדוש הטמון בדיבור  ובמילים הנאמרות ולא כגון זה העת שהדיבור שורה בגלו"ת  ומשי"ח יגל"ה  את  האו"ת-לשון המנגינ"ה בה התפילות מקובלות בשער"י מעל"ה,ועל כך נאמר "מי זה בא מאדום וגו' (ישעיה סג, ג)" ,הרי  מ"י  בגימטריא נ"  -סוד המשי"ח   הנקרא  "זה"-ובזה המדרגה הינו נושא רוח הנבוא"ה  אשר  חתומה בפנימיותו הוא בגאולה  העתידה  "בא"  להשמיד את סמא"ל הרשע הנקרא  "מאדום" –שורש  א"ד   מום"  -החיסרונות ,

סוד מלכות רומי הטמאה ובאור החכמ"ה  הנקרא  "אב"  הינ"ו{הוא המשיח}  יב"יא" הגאולה,וראה והתבונן   מ"י   {ז}{ה}   {ב}א   מאדום  חבר  האותיות  המסומנות ומקובל  "זהב"-זה סוד מידת הדין הקשה של מלך המש"יח  ו"בזה"  זהב משיח ישמיד    ז"ה-ה"ב-סוד סמא"ל הטמ"א  היורד לגיהנם בגאולה השלמה  נשר"ף  מא"ש   ה{להב}ה  סוד מוחין משיח הנקרא  "הבל"  ולא עולה,  וכידוע   "הבל"    אותיות  "להב"-זה חר"ב  הגאולה  אשר  תכרו"ת  ענף הטומאה הנאחז  במלכות  הקדושה, ובכח השם הקדוש  "אוחזה"  אותיות "אוחז"  -"זה", משיח  האוחז ברוח הנבואה המאירה הנקראת ז"ה  בגימטריא  י"ב  בסוד   י"  פעם  ב" בגימטריא  אות  כ"  חבר  אותיות י"ב ומקובל   שם  בכ"י   סוד  {ב}רכה  {כ}ונה {י}חוד  משיח ישרא"ל ימית  רבים מאומות העולם-הגויים זרע עמל"ק,וזה סוד הפסוק" ושב י"י אלהיך את שבותך ורחמך (דברים ל)" כלומר   "ו" –

זה תפארת ישראל  "שב" לפקו"ד  המלכות    והוא  מאחד עולם הבינ"ה{עליון}  במלכות{עולם התחתון  בכח השם   "אלהיך" אותיות א"י   כל"ה,  וכידוע    בינה  סוד {א}דנ{י}  ובעת הגאולה  משפי"עה  עבור{עיבור}  המלכות שם  א{דנ}י   את  החכ"מה  אשר  תכ"ה  במלכות  הסיטרא אחר"א-סמא"ל  הרש"ע  ראש"ו   {י"י}שחט  בכ"ח  השם הקדוש והנורא   י"י –{י}חוד  {י}סוד, וזה סוד המשיח  הנקרא  "{י}ח{י}ד  חי  עולמים " , כלומר   ח"ד-זה המשיח החותם  שם  י"י   בפנימיות העולמים{נשמות השכינה} ומעניק עבורם{עיבורם}  "חיותם"-בסוד עולם הבינה הנקרא עולם ה"חירות"  אותיות ח"י  אורות-סוד  מאור החיים –סוד שם {ה}{מ}ש{י}{ח}   "המחיה" –נבראים,וזה סוד  "שבותך"   אותיות  "כו  שבת", הרי המשיח בעלת נשמ"ה  הנקראת  "שבת"  בסוד  "בושת"  פנים לגן עדן, נשמת משיח הינה פנימיות העולמות   ובכח  שם  כ"ו  בגימטריא   י-ה-ו-ה-  יתבר"ך   משי"ח {י}ג{א}ל    ישראל  בסוד שם   א"י  -

סו{ד} {ע}ולם  הבי{נ}"ה  המקבל  המוחין מן  "עדן"-מאור החכ"מה  כנאמר  "נהר" –  זה בינ"ה  יוצא "מעדן" –זה החכמה  אשר   "דן   עם"-אומות העולם  זרע עמל"ק בגאולה השלמה ורבים מן  אומות העולם  יומת"ו  במכו"ת  הא"ש   {א}שר [מ]שי"ח  [י]גזור  ב[ה]ם-בסוד  "אימה"  תייפול  על הסיטרא אחרא  בעת אשר סמא"ל  הרשע  יישח"ט  ויישר"ף[רוח הטומאה],ועל כך נאמר "{ורחמ}ך"  בסוד  אות  ו"  משיח  בכח   ה"רומח"-  סוד  חכמתו  רו"ם-מח   יביא הוא הגאולה על  ידי אור החכמ"ה  אותיות  כ"ח   מ"ה  בגימטריא  אד"ם  בגימטריא   שם  י"וד  ה"א   וא"ו  ה"א  המשמיד ועוקר הקליפה דסיטרא אחרא,וזה   "אתי מלבנון כל"ה (שי"ה ד, ח)" כלומר   "אתי"    בסוד  אות   א"- מאור  החכמה החותם  ת"י  בגימטריא "קודש"  בפנימיות המשיח הנקרא "מלבנון" בסוד  מלב"ן   נו"ן, 

 וזה סוד   המשיח הינו   ב"ן   מ"ל    ומכחיד סמא"ל  הרשע-מלכות רומי הטמאה בגאולה העתידה ובכך ירומ"ם משיח ישראל את כבו"ד  הכל"ה –היא השכי"נה   ו"כבוד"  בגימטריא  ל"ב להראותך אשר  משיח  בסוד  ל"  פעם ב"  בגימטריא  מקובל אות  ס"  וכעת חבר שם  "לב"  מקובל  "סבל"-בזה המדרגה המצביע על  {ס}תרי  {ב}ינה  {ל}הבה   משמידה  זר"ע עמלק אומות העולם יורדי"ם שאולה משי"ח עו"{ש}ה  מלח"[מ][ה]  והמשיח הינו "משה"  בסוד   "המש"  -{מ}עולם   {ה}וא  {ש}מך  , כלומר  משיח  הינו ש"ם   המפור"ש   ומכיל    ל"  עולם-זה  מוחין  בינ"ה, ועל כך נאמר   "עולם  בחסד  יבנה" , הרי  "יבנה" אותיות  "בינה"   -וזה המוחין   הינו  "בחסד"  בגימטריא   "יסוד"  עולם-המשיח,ועל כך נאמר " השוכן אתם בתוך טומאתם (ויקרא טז, טו)" כלומר   "השוכן"  בסוד  אותיות ש"   כונ"ה,  זה אור האבות  הקדו{ש}ים   שהינם מהוים  {כו"נ}ה בגימטריא  פ"ו  בגימטריא אלהים יתברך סוד מידת הדין  עבור מלך המשיח וזה הדין המשיח יחריב ויימחה סמא"ל  הרש"ע,והמשיח  סודו  "אתם"  אותיות   "אמת"-

קו אמצע תפארת ישראל והינ"ו  משפיע   מדרגת  "בתוך"  אותיות   ו"  כת"ב-סוד התורה שבכ"תב  עבור  ישראל  צדיקים קדושים,וזה תורת המשיח  מציל"ה  ישראל מן "טומאתם"   על ידי שחוקקת  בפנימיות  צל"ם  י"ה-סוד מוחין חכמה ובינה המשמיד הקליפות דסיטרא אחרא לשון סותרות חס ושלום האמונה השלמה ,וזה סוד הפסוק  " ולא יטמאו את מחניהם אשר אני שוכן בתוכם (במדבר ה, ג)"  כלומר  "ו" –זה תפארת ישראל בעל אור  "לא"  מושג  ישמיד  את הללו אשר  "יטמאו"  בסוד   "יאטמו"  את האור האלוקי מלהתגלות  בגאולה העתידה ומדבר על מלכות רומי הרשעה  שמשיח ישראל ישמיד  "מחניהם"  בכ"ח  מוחי"ן   "מי    נחמה"-זה סוד   נ"  שערים  בגמטריא  בינ"ה המעניקה  "נחמה"  אותיות  ח"ן   מה סוד  {ח}כמת  {נ}סתר  עבו"ר   מ"ה  זה המשיח  הנקרא  "אדם"{בגימטריא מ"ה},וביום ההו"א  "אשר"-סוד בינ"ה השורה בפנימיות  הגוא"ל  בסוד אות    א"  החתומה בפנימיות ה"שר" –{ש}ילה  {ר}בינו,  והר"י "שילה"  בגימטריא  מש"ה  חבר {ר}בינו   ומקובל  {מ}שה  {ר}בינו הוא מלך המשיח  הנקרא  "רם"  בסוד  {מ}לך  הד{ר}   וזה  {א}ני {ש}וכן  בתוכ{ם}   בסוד  אותיות  אמ"ש –

{א}ור  {מ}וחין {ש}למים  וז"ה  ה"אור"  בגימטריא  ר"ז   חב"ר  ל"מוחין"  ומקובל   מזו"ר  ח"ן,  כלומר  משיח ישראל  ירפ"א ויעניק "מ"זו"ר"  על ידי מדרגת "זו"  בגימטריא  "אחד"  בגימטריא "אהבה"  וזאת המגרגה תשמיד סמא"ל הרשע מלכות רומי הטמ"אה,והמ"זור" הינ"ה  {"רם"}   וישמי"ד  את   ה"מקק"-זה  סמא"ל  הרשע,  וראה  ר"ם  -בגימטריא  מק"ק   להראותך אשר מלך המשיח ב"ן  דו"ד  ר"ם  זה המדרגה אשר תבצע  לחימה ותשמיד  ה"מקק"-זה המדרגה דסיטרא אחרא,ועל כך נאמר " ולא תטמא את הארץ אשר אתם יושבים בה וגו' כי אני יי שוכן בתוך בני ישראל (במדבר לה, לד)",כלומר   "ולא"  בסוד תפארת  ישראל  אות  ו"  בעל אור "לא" מושג-אין סוף  יתבר"ך   ישמיד את מלכות הסיטרא אחרא  ובכך   לא  תמשיך ו"תטמא"  את  "הארץ"-זה המלכות הקדושה,

וביום ההוא  משיח הנקרא "אשר"  בסו"ד  משי"ח   {"שר"}   באמצעות  אות  א"-מאור החכמ"ה את סת"רי"   הת"ו"רה  ,  חבר האותיות המסומנות ומקובל  שם  רי"ו  בגימטריא  "גבורה"-כלומר  "אז  ישיר  משה  {ו}בני  {י}ש{ר}אל  את שיר  ה"גבורה"  בגימטריא  רי"ו  בגימטריא   "דיבר", בסוד דיבור המשיח  הינ"ו  "שיר"-לשון  אור יש"ר  בסוד רחמי"ם  המשמיד ומכלה את סמא"ל  הרשע-אחיזת הקליפות דסיטרא אחרא ,ולכן  מ"שיח  לשון "שיח"  אותיות    י"ש   ח",  בסוד במילים  אשר  משי"ח  מוציא בפי"ו יש  חיו"ת  אלוקית  והאותיות בעלות ד"עת עצמי"ת   כלומר  י"ש  את המשיח  שהינו הדעת הכללית  ויש האותיות{דיבורו}-המהוה  האותיות{נפשות}של  כל  הבריא"ה  ולכ"ן  משיח   "יוצר  בדיבורו"-לשון דיבור המשיח  מצי"יר{חוקק}תרחישים בפנימיות הבריאה{על כל נבראיה},

 ועל כך נאמר  "כולם"-זה הנבראים  "בחכמה  עשית"-זה המשיח  וסוד {ב}חכמה  {ע}שית   -שם   ע"ב בגימטריא  חס"ד ,  כנאמר  "עולם בחסד יבנה"-כלומר  "עולם"-זה המשיח   "ב"חסד באמצעות  אות ב"  סוד החכמ"ה  -{ב}ראשית   על יד"י כך משיח  "יבנה"-האמונה בפנימיות הבריאה ,ובכך  "אתם"  אותיות  "אמת"  נחתמת  ובזה הכלי ה"שקר"-סוד הסיטרא אחרא ייכחד בסוד "ואמת  מארץ  תצמח", הרי  ו"  סוד תפארת הנקרא  "אמת"  הינ"ו  מהוה   שורש   "המארץ"  בסוד משיח  "מאיר  צ"-זה סוד  המלכות הנקראת  {צ}דק –והיא חר"ב הגאולה ומשיח  מעורר  הכח הטמון בה על ידי חידושי תורת משיח לעשות נקמה באומות העולם הגויים-סמא"ל הרשע ראשו ייכרת בגאולה השלמה,

וזה סוד המשיח  הנקרא  "ת"צמח,  כלומר  האות   ת" בגימטריא  "ארבע  מאות" אותיות זהות  ל-"רבוע  אמת"-מצביע על המשיח שהינו   זכה ל"עבור"  תפארת{סוד  "אמת"}ובכך  הרציון העליון  הנקרא  "מצח"  אותיות צמ"ח בסוד  מ"-זה בינ"ה  החותמת בפנימיות "צחצחות"-חכמת הנשמה,בכך משיח ישראל בכ"ח הדינים המלווים לאור החכמ"ה י"בנה המלכות מצד שמאל, והללו דינים  עתידים  להחריב  מלכות רומי הרשעה,וביום ההוא ישראל  צדיקים קדושים  "יושבים"-לשון משיגים יישוב דעת דקדושה  הנקרא "בה"   בסוד  ב"  פעם  ה"  בגימטריא אות   י"-אור החכ"מה  בתורת הקבלה, וזה  "כי  אני"  אותיות  זהות  ל-כ"א  יין,  וכידוע  שם אהיה בגימטריא  כ"א-מהוה מוח{י}{ן}   ב{י}נה  הנקרא "יין"-

בסוד אור החכמ"ה המאיר בפנימיות עולם הבי"נה,וזה  "שוכן"-זה המשיח אשר   מהוה הוא  ש"כ  ניצוצות  דינים  אשר מתעוררים בפנימיות הבינה-שער "נון"  אף על פי שהינה רחמים דינים מתעוררים ממנה, ובהללו דינים חרב השכינה מתמלאת "נקמה"  בסוד  אות   נ"-בינה  "קמה" לבצע  השמדה בסמא"ל  הרשע-מלכות רומי הטמאה,ואז משיח סודו  "בתוך" אותיות   כ"ב    ת"ו,-משיח   מרכי"ב המנגינ"ה  בסוד   מ"ה    נגינ"ה –מ"ה בגימטריא אד"ם בגימטריא  שם  י"וד  ה"א  ו"או  ה"א  המהוה   מ"ן-בסוד {מ}יין  {נ}וקבין-סוד העלאת תפילה עבור{עיבור}  ה"גינה"-זה המלכות ועיבורה בשפ"ע    עליו"ן הנקרא  "בני"  בגימטריא   "סב"  בסוד  ס"  פעם  ב"  בגימטריא  ק"כ  מדרגות תיקון השורים בפנימיות  הממלכ{ה}  וביחד   קכ"ה  מדרגות תיקון-מלכות מתוקנת  בסוד גאולה –משיגה היא מדרגת   "ישראל"  ובזמ"ן  אמירה נשמע כ"יש   א"ר    א"ל, ובמידה ותחבר  אות  ו"  סוד משי"ח  למילים "יש  אר   אל"  מקובל  ,ש"  אוריאל",

 וזה סוד  אור האבו"ת הקדושים  המהוה אות   ש"  בסוד  "שין"  בגימטריא ש"ס   סוד   {ש}ש  {ס}דרים-זה נשמת משיח  אות  ו"  בגימטריא   "שש"  אשר  יחתום  "סדר"  בפנימיות המלכות הנקראת  "ים"-ובאחדותם  "סדרים"-משיח  זוכ"ה לאורות הללו על יד"י  המלא"ך  "אוריאל"  שהינו או"ר   אל"י,  כלומר  המלאך חותם במשיח  מדרגת  "אלי"  בגימטריא "אם"-זה סוד מוחין בינ"ה-עולם החירות  וכל גאולה וברכ"ה, וה" יתבר"ך  בעל כל הכוחות כולם אין מלבדו כלל וכלל  יגא"ל  את עמו ישראל,כנאמר  "אני  ה-ו-י-ה  לא  שיניתי"  כלומר    "אני"  בסוד "אין" סוף יתברך  "לא" מושג   חותם  את  שם  ה-ו-י-ה-  יתברך  באבו"ת   הנקראים  {שי"נ}י{ת"י},בסוד אות  ש",והם מעברים את המשיח הנקרא ת"י בגימטריא  "קדוש"  על שם אור החכמה השורה בו ושמו"קודש" - באור  האלוקי אשר בגאולה העתידה ישמיד ויימחה זכ"ר  עמלק מלכות רומי הטמאה-סוד סמא"ל  הרשע, וזה סוד הפסוק" ויקרא אל משה וידבר יהו"ה אליו מאה"ל מוע"ד לאמר (ויקרא א, א)",

 הרי   "וי"קרא  בסוד   תפארת ישראל  הנקרא   "קרא"  בגימטריא   "אש"-סוד  התורה הקדושה שהינה "אש אוכלת  אש"  חותמה מידת א"ל- סוד מידת חס"ד  בפנימיות מש"ה ובכח זה החסד משה  ממתק ומבשם דינים  הנקראים    "וידבר"  אותיות "דיבור"  בסוד   י"ד   בו"ר , וזה המלכות הקדושה  אשר בעת הגלות נאמר עליה "והבור{מלכות הקדושה} מל"א  נחשים  ועקרבים{אומות העולם-הסיטריא אחרא},אשר ממלאים אותה  ברוח  ה"בורות"-זה סמא"ל הרש"ע עליו נאמר  "אין אדם חוט"א  אלא אם נכנסת  בו רוח שטות, כלומר   "אין  אדם"{זה ישראל הקדושים   אשר  האין סוף יתברך  בגאולה העתידה  מוציאם לחירות} ובעת הגלות סמא"ל  שהינו   "חוטא" שורה   על   "לב"  הנבראים ומחטיאם, והבט "אלא"   בגימטריא  ל"ב, וזה סוד הייצר הר"ע  השורה בצד שמא"ל  של  לב האדם ונכנ"ס  בתוך חדרי הלב ומסית  הנברא    על ידי תאוות  {ב}ו {ר}וח  {ש}טות  -

מקובל   "בשר",ובגאולה  השלמה משיח ישראל יישחט את סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה  יורדת לגיהנם ולא עולה,וזה הנאמר   "י-ה-וה-  אליו",ובמידה ותחבר האותיות  ומקובל "אליהו   י-ה-ו",  כלומר זה רוח הנבואה אשר חותמת בגואל ישראל השם המפורש שהינו  משה שופ"ר לשון  בכח זה השם  משה מהוה  ש"ר    פ"ו-בגימטריא  אלהים-סוד מידת הדין אשר תעשה  משפט ותשמיד את הסיטרא אחרא,וזה סוד  "שופר"  אותיות "שורף"-להראותך סמא"ל בגאולה  נשרף  בא"ש  ה-"להבה"  בגימטריא שם   מ"ב –סוד עולם האצילות לשון ה" יתבר"ך   האצי"ל   ת"ו  המנגינה-סוד הייחודים וההשבעות אשר משיח בכח  השמו[ת]  מ[ו]חה {ז}כר [ע]מלק- הנקראים  "עזות" –ועל כך נאמר   "עוז  פנים  לגיהנם"-זה סמא"ל  ע"ז רוח  ובעל גאוה   בגאולה השלמה יכנס לפנים  הגיהנם –למדור הכי פנימי ותחתון וזה מצביע על עונשו הכבד לעתיד לבוא,ומשיח סודו  "אוהל  מועד"  ,וראה    "אוהל"  אותיות "אלוה"-יתברך  זה  המאציל  החותם {מ"ו}-עד  בפנימיות המשיח, ודע  מ"  פעם ו"  בגימטריא  ר"ם חב"ר "עד"  ומקובל   "עד   רם"-זה המשיח "דר   עם"-שורה בפנימיות ישרא"ל  השלמ"ה לשון השלימ"ה את מהלך התיקון וזוכ"ה "לגאולה"   אותיות "גל   אלוה",

 וזה סוד מדרגת החכ"מה הנקראת "גל   עד"   בתורת הקבלה  ועל כך אמר דוד  "גל  עיני וראיתי  נפלאות עיניך"-כלומר  "עינים" סודם "גילויים"{בסוד  ג"ל}-רוח החכמ"ה המעטר  המשיח   במדרגת    "נפלאות" בסוד   או"ת  נפ"ל,   זה המשיח הנקרא  ב"ר   נפל"י –כלומר  האות  י"  בעת הגלות  סוד החכמה עקב  הסיטרא אחרא לא נתגלתה  בפנימיותו מפח"ד אחיזת החיצונים אך בעת הגאולה  האות  י" מתעבר"ת   בנשמתו בסוד  עי"ם-{ע}יבור  {י}ניקה  {מ}וחין ובזה האות  משיח ישמיד את סמא"ל הרשע מלכות רומי הטמאה, וזה  "אות   נפל"  בגלות,בעת הגאולה מהוה   "תו  נפלא", כלומר משיח באמצעות מנגי"נה-סוד "תו"  היחודים  חותם ומשפי"ע    מידת  "פן"  בגימטריא   ק"ל  חבר אות ו"  סוד משיח ומקובל  "קול"-סוד תפארת ישרא"ל  התורה  הקדו"שה,וזה סוד  "אוהל"  בגימטריא  שם   מ"ב  -סוד אור האצילות אשר חותם חירות  בישראל בכח  ה"מועד"-אותיות "עמוד"-סוד  תפילת משיח ישראל המשבר ומשמיד מלכות רומי הרשעה סמא"ל הטמא נשר"ף וזכר  רוח הטומאה נמח"ה,וביום  ההוא   סוד "לאמר"  מגולה,  והרי  "לאמר"  אותיות      ל"-אור הבינ"ה  חותם  ומשפיע  מוחין החכמה  הנקרא  "אמר"  בסוד אות   א"   שהינו  ר"ם-

 לשון מרומם את המלכות הקדו"שה, ועל כך נאמר  "ובבא משה אל אה"ל מוע"ד לדבר אתו (במדבר ז, פט)" הרי   "ובבא"   בגימטריא   שם  א"י-סוד מוחין בינה –{א}דנ{י}  ובזה המוחין "משה"  השיג   שם    ה"  הנקרא "אהל"  בגימטריא  ל"ו,  וזה סוד אשר השם הקדוש מהוה נשמת  ל"ו הצדיקים של {הדו"ר}-כלומר הצדיקים  "מהדרים  ומעטרים"  את שמות הקודש  בכח צדקתם והצדיקים  הם חרב המשיח אשר תשמיד ותכחיד סמא"ל הרשע בגאולה השלמה,וזה   "מועד"-בגימטריא   "עים"-זה  {ע}יבור   {י}ניקה  {מ}וחין  - ג"  דרגות השגה של  המשיח  וכאשר יגיע  "מ{ו}ע{ד}" הגאולה   אותיות   ו"ד   בגימטריא  י"   בחיבור  ו"ד  לאות   י"  מקובל "יוד"  בגימטריא  אות   כ"-סוד החכ"מה  אותיות   כ"     חמ"ה-זאת האות  תחתם בפנימיות   "המשיח"  אותיות  י"ש   חמ"ה-סוד  תפארת התורה  ובזה   האות   כ"ף   בגימטריא "מאה"  -סוד  גדלות מוחין  משי"ח ישמיד זר"ע עמלק-כח הסיטרא אחרא,ועל כך נאמר "ונועדתי לך שם (שמות כה, כב)"כלומר  "ונועדתי" זה אותיות   תו"י   עד"ן, 

 וזה המנגינות – סוד הייחודים אשר משיח ישראל יזמ"ר  ברוח החכמ"ה הנקראת "עדן" אותיות  ע"  פנים של התורה  "דנים" את סמא"ל הרשע מלכות רומי הטמאה, ובנוסף  "עדן"  אותיות  ע"ד-זה סוד  תפארת  משפיע  אות   ן"-בינה עליונה המשמידה הסיטרא אחרא,ומשיח  "יזמר"-התפילה ובכ"ך  "יזמר   ויכרית"  את  כח הסיטרא אחרא , וזה סוד  שם   הקדוש   "זמירה"  אותיות  זמ"ר   י"ה, כלומר משיח  בכח   "הרזים"  אותיות "זמירה"   יימחה זכר עמלק בגאולה שלמה,  ו"זמירה  "  בגימטריא   "סדר" קדוש וסוד המזל העליון,  כלומר משיח  חותם  ס"דר במלכות הקדושה בכח זה השם הקדוש,וזה הנאמר  "ונועדתי  לך  שם",  כלומר השם "זמירה"  מכיל  אור   ל"ך אותיות  כ"ל  בגימטריא    נ"  שערי בינ"ה-מוחין  "קודש"  בגימטריא  שם  ת"י   ובזה  השם    ישראל יוצאים לגאולה , וראה    "זמירה"  אותיות "הזמיר"-זה  המשיח  בסוד   "קן  ציפור"-והציפור  "זמיר"  בסוד בפנימיותה  "רזים",ועל כך נאמר  "מלאתי משפט צדק ילין בה (ישעיהו א, כא)",

כלומר  "מלאתי"  בסוד   מל"א –סוד הגדלות מוחין  ההפך מן  "אלם"-קטנות מוחין בתורת הקבלה, וזה  מוחין גדו"ל  החותם ת"י  בגימטריא  קו"דש-אור החכמה בפנימיות {ג}[ו]א"[ל]  [י]{שראל},אשר באמצעות   שהינו  "שר   א"ל- חותם הוא  "גלוי"-נשמות חדשות בפנימיות הבריאה,נשמות חדשות   בסוד המילים  "שוח  דת" ,  וכידוע "שוח"  בגימטריא  מ"טט-רון- שהינו משפיע  {ד}עת  {ת}פארת לישראל צדיקים  קדושים בגאולה העתיד"ה  ו"מטטרון"  בגימטריא  שד"י-סוד {ש}ומר  {ד}לתות  {י}שראל –וזה  אותיות   זהות  ל-"רושם  יולדות  שיר  אל"-כלומר אור  החכמה הנקרא   ר{ו}ש{ם}   בסוד  המילים   ש"ר   מ"ו -זה  משה  שהינו    מ"  פעם  ו" בגימטריא   ר"ם   חב"ר   ש"ר   ומקובל   "שר    רם"-סוד המשיח  שהינ"ו  מרים המלכות הקדושה על  ידי {שירה}  כנאמר  "אז"-זה משה  בסוד   א"ז –זה המדרגה  העולה בגימטריא  אות   ח"   חברה למילה  "ישיר"  ומקובל    "יש  ריח", הרי זה סוד המשיח שהינו  "מורח  וודאין"-מריח  ודן, והסוד  משיח ישראל ש"ר-בסוד נושא התפילה לשערי מעלה  על יד"י  "חוש  הריח" וכידוע  "חוש"  בגימטריא  מטטרו"ן ו"ריח"-זה סוד החכמה בכך מקובל  "חכמת  מטטרון"-היא מהוה נשמת  משיח בסוד  {מ}שה  {ש}ר  {ה}פנים- בסוד מ"ט     ט"  אורות  בפנימיותו אשר חותמם בפנימיות ישראל  שם "רון"-על שם הרינ"ה העתידה לשרות בה בגאולה העתידה לאחר שמשיח ישמיד ויימחה זכר סמא"ל הרשע מלכות רומי הטמאה,ועל כך נאמר "משפט"  בסוד   {מ}שיח  {ש}ירה  {פ}יוט   {ט}הרה   חותם במלכות הקדושה  בגאולה העתיד"ה  בסו"ד "דעת   יה"-  זה המשי"ח  שהינו  ע"ד  התורה ובפנימיותו   ת"י  בגימטריא   רוח  "קודש"-סוד החכמ{ה"}   העליונ"ה,

וזאת החכמה מושפע"ת  למלכות  הנקראת  "צדק"-בגימטריא   "אבא   קץ"-והרי  ספירת "אבא"  -זה שם החכמה בתורת הקבלה החותם  ק"ץ   והשמדה על סמא"ל הטמא מלכות רומי  הרשעה בגאולה השלמה,וידוע אשר אור החכ"מה   משמיד הסיטרא אחרא ומכל"ה  הקליפות הטמאות,וזה  "ילין  בה" ו"ילין"  בגימטריא    נ"נ   בגימטריא "מאה"-סוד  עשר ספירות  הנקראת ב"ה  בגימטריא   אות  י"-סוד החכמה {צדק}אשר ימית רבים מזרע עמלק בגאולה העתידה,ועל כך נאמר   "מי העיר ממזרח צד"ק יקראהו לרגלו יתן לפניו גוים ומלכים ירד יתן כעפר חרבו כקש נדף קשתו (ישעיהו מא, ב)" כלומר   מ"י  בגימטריא  אות   נ"-סוד מוחין הבינ"ה  חותם  בפנימיות  המשיח  הנקרא  "העיר"   בגימטריא "פרה"-בסוד   פ"ר    ה"-סוד הדינים זה סוד משיח ישראל  בעל מדרגת  "אדומה"  אותיות "האדום"  ובזה המדרגה  משיח ישמיד ויכחיד "אדום"-  זה מלכות רומי הטמאה סמא"ל הרשע,

ולכן נקרא  משיח ישראל  "פרה  אדומה"  ובמידה ומחליף אתה אות  ה"  במילה פר{ה}באות  ע"  מקובל   "פרע  אדומה"-,כלומר משיח "יפרע"  נקמה ויכחיד הסיטרא אחרא בכח זאת המדרגה הקדושה  "אדומה"  שמה  בסוד  אד"ם   ו"ה,   וידעת  שזה מצביע על  משיח שהינו  בעל  אות   א" – אור החכמה ועימה   "מודה"-בסוד נושא תפילותיו אל  ה"  יתבר"ך  ובצינור הנבואה מעלה  בקשותיו, וראה   {מ}ודה  זה אותיות    הו"ד  ם", כלומר באמצעות  ספירת  "הוד"-אשר באמצעותה הנבואה מקובלת ומה עוד הינה הספירה בעלת הדינים הקדושים המרובים ביותר   משיח ישראל מוש"ך או"ר    הבינ"ה  אשר  סוד"ו  אות "ם"  בגימטריא   "כלי"-  סוד {כ}הן  {ל}וי   {י}שראל-כללות הדעת המשמידה סמ{א}"[ל] [ה]ר[ש]"ע  יורד  "שאולה"  בגאולה  השלמה,וזה  "ממזרח"  בגימטריא   פר"ח-בסוד פ"ה   רי"ח,  כלומר המשיח  הינו פ"ה  מדבר  גדולות –בסוד בעל   גדלות  מוחי"ן  אור  החכ"מה הנקרא "ריח"    בגימטריא  "ארזי"  לבנון, הרי   לך  משיח  הינו  בעל מוחין  א"רז   בסוד  אות  א"  שורש הרזים שורה בפנימותו  וחותם הוא  ל"ב-החכמה בפנימיות  המלכות אות   נ"  בתורת הקבלה,וזה  "צדק" בסוד  צ"  פעם   ד"   בבגימטריא  ש"ס  חבר  אות  ק"  ומקובל  שם קדוש הנקרא  "שסק"-ובזה השם המשיח ימית  אומות העולם –הסיטרא  אחרא, ועל כך נאמר "יקראהו"  אותיות אהוי"קר,

 והר סוד האותיות הנקראות "אהוי"  בגימטריא    כ"ב   אותיות התורה הינם מהוות  חרב הלחימה אשר בכוחה ישמיד משיח ישראל את סמא"ל הר{ש}[ע] מלכ[ו]ת רומ[י] הטמא"ה-סוד   "עשיו"  וגילגולו   "ישוע"  הנוצרי  י"מח  ש"מם  ו"זכרם  ע"ולמים  יורדים השאולה ונשרפים,כלומר  "ימח  שמם"  בזה העולם   ו"זכרם"  עולמים-לשון  יעל"ם  לעד וידעת  "ימח"  בסוד  {י}ושמד   {מ}זון   {ח}זיר-זה סמא"ל הטמא   אשר מלביש ישו"{ע}   אותיות   י"ש   עו"ן,ומלך המשיח   יגזור עליהם  "שמם"-לשון  שמ"מה   ו"זכרם"  בסוד  ז"ה  כר"ם-הסיטרא אחרא  ח{כ}{מ}ה   ז{ר}ה –סוד כר"ם   לשון  תאוות  ממכרות   "יעלם"-בסוד כל עולמות{מידות} הסיטרא אחרא ייכחד בגאולה העתידה, ולכן נאמר "לרגלו יתן לפניו גוים ומלכים",

 הרי  "לרגלו"  בגימטריא "סוגר"-זה משיח ישראל אשר   סודו     ס"ג-  או"ר   בסוד  מוחין בינה שם אהיה וזה המוחין ישמיד  "גוים"-זה אומות העולם   ו"מלכים"-זה סמא"ל  הרשע  הנקרא  מלך זק"ן וכסיל  ובת זוגתו  לילית –מלכות הסיטרא אחרא זונה שפלה,ומלך המשיח יכרו"ת  ראש"ם, וראה סוד   הענין  בגאולה העתידה והשלמה   "מלך"-זה מלך המשיח  {מ}וחין  {ל}ב  {כ}ליות-{רוחנים}  אשר ישמיד ויימחה  "זקן וכסיל"-זה סמא"ל הרשע  אשר מלך המשיח  ייטו"ל   "ממנו"  כח השליטה, וראה  "ממנו"  אותיות "ממון"- והרי זה כח סמא"ל הטמא  ומלך המשיח ישבר ויכחיד כח הממון בפנימיות הבריאה, ועל כך נאמר  "יבוא עני ורוכב על חמור" , כלומר  "יבוא"  בסוד    י"ו    ב"א, כנאמר על משה "יו קרנות על  "חדו"-בגימטריא   ח"י , וזה סוד המשיח צדיק חי עולמים  לשון מחייה העולמות  דקדושה  ו"יימחה עולמות הטומאה", וזה "עני"  בסוד ישפי"ע  "עין"-סוד החכמה הקדושה לישראל צדיקים הקדושים ובזה החכמה  יחתום  {ע}{י}{נ}וי   לסיטרא אחרא ויאבידם, וזה הנאמר  "ו"רוכב  בסוד  אות  ו" סוד תפארת ישראל   ר"וכב  בסוד  א"ור   כ"ב,   כלומר משיח ישראל בפנימיותו   כרו"ב {מלאך} אשר מהוה  אות   א"-סודות התורה ובכח זה המלאך{המהוה השכינה}  משיח ישראל יישחט  ה"חמור"-זה סמא"ל  הרשע שהינו  ח"ם  או"ר-כח הנאיפה בבריאה, ובנוסף  "חומר"-

כח הממון ומשיח ישראל את ב" הכתרים הטמאים ישמידם בעת הגאולה השלמה, וזה "ירד"-זה סמא"ל  הרשע היורד מן ממשלתו ושליטתו ויורד לגיהנם ונשרף באש הלהבה וידוע אשר  ה"  יתבר"ך מעביר ומלאך מן הממשלה עליה ממונ"ה  אז  ה" יתבר"ך  שורפ"ו  בא"ש  הלהבה וזה סוד  ה"  יתברך עליו   ה" יתברך  "אש אוכלת אש"- כלומר  "אש אוכלת  אש"-זה מדרגה המאבדת ומשמידה  מלאכים אשר  הבורא יתהלל פס"ק  הק"ץ  על ממשלתם   שקיבלו ברשותו יתברך  "אין עוד מלבדו",ועל כך נאמר  "כעפר"-זה סמא"ל הטמא  וממשלתו בגאולה העתידה  אשר  משיח באמצעות  "חרבו" –סוד שמות הקודש יישח"ט  בכח הקדושה{אור החכמה} הטמון בפנימיותם את סמא"ל הרשע מלכות רומי הטמאה,וזה "כקש"-זה כח הטומאה  שהינו "נדף"-לשון  נעלם  וכלא היה  ,

וביום  ההוא "קשתו" בסוד משיח הנקרא   ת"ו   ש"ק  בסוד {ש}מים  {ק}דושים  זה ספירת התפארת סוד משיח  אשר בפנימיותו ה"קדושים"-זה נשמות הצדיקים  המהוים  השמות המעוטרים על גבי החר"ב  הנקראת   "שמים"-לשון שמות  אשר  חקוקים  בפנימיות ה"מים"-זה  תורת ישראל הקדושה,  "ובל יאמר שכן חליתי העם היושב בה נשוא עון (שם לג, כד)",כלומר  "ובל"  בסוד   המשיח הנקרא  ל"ב והינו מהוה  אות  ו"  בתורת הקבלה,  ודע שסוד קץ הגאולה מגולה מזה הפסוק  והבט   "ולב"  בסוד  ל"  פעם ב"  בגימטריא  מקובל  אות  ס"   חבר   אות  ו"  ומקובל  ס"ו  , כלומר בשנת  תש{ס"ו}  מלך המשיח יישחט  את סמא"ל הרש"ע  מלכות רומי הטמאה יורדת שאולה , ורבים מזרע עמלק  יושמ"דו  מזאת ה"שנה"   בגימטריא  "ספירה"  הנקראת  ס"ו, וראה  ס" פעם   ו"    בגמיטריא ש"ס  בסוד  {ש}ש  {ס}דרים-זה המשיח  מתגל"ה בזה השנ"ה ומתחי"ל בתהלי"ך  הגאולה"  עד הפלת מלכות [ר]ומי {ה}[ר][ש]ע"{ה}-סוד  "השררה",

ומלך המשיח כנגד זאת המדרגת הטמאה  "השררה"  יבצע לחימה  באמצעות    ש"   ת"י   בגימטריא   "השררה" , כלומר האבות הקדושים סודם אות  ש"  חותמים  במשי"ח  אור  החכ"מה  הנקרא  ת"י  בגימטריא "קודש"-וזה האור משמיד סמא"ל הטמא מלכות רומי  נשרפת ב"אש  הגיהנ"ם  לעולמי ע"ד בסוד המשי"ח  הינ"ו  "מעיד"  בכח הנבואה השורה בפנימיותו  ש"סמאל" הטמ"א יישח"ט   ,וראה   "מעיד"  אותיות י"   עמ"ד,  כלומר מלך המשיח על ידי רו"ח   החכ"מה  אות   י"  מעלה   התפילה  הנקראת   "עמידה" אותיות עמ"ד   י"ה,  ובנוסף  "עמד"-זה  מלאך  ה"  יתברך{סוד השכינה}  אשר עתי"ד  לעמו"ד  בסו"ד   להעניק ל"עם"-זה ישראל הקדושים  מדרגת "וד"  בגימטריא   אות  י"-סוד החכמה העליונ"ה אשר  חותמת  שפ"ע בפנימיות הנבראים  -זה האמונ"ה  השל"מה  "שהכל"  בגימטריא   "ספירה"  בסוד  ספ"ר   י"ה-  "לטובה"  ,  כלומר   החכמ"ה  נקראת אות    ל"  -סוד  בינ"ה  עולם  טו"ב  ה", ובנוסף   "לטובה"   בגימטריא  "דן",

 כלומר מלך המשיח  "דן"  את סמא"ל הרשע למיתה בגאולה העתידה על ידי  זאת המדרג"ה  בסו"ד   "גם"  זו  לטובה,   כלומר  "גם"-הינו המלאך הטמא הנקרא  "גמגימא"-ומלך המשיח ישמידו ויעוקרו   על יד"י  מידת  "זו"   בגימטריא "אחד"  בגימטריא "אהבה"  וזאת המידה משפיע    ז"  פעם  ו"  בגימטריא שם  מ"ב  הקדוש סוד עולם האצילות –אור החכמה הנקרא "לטובה"  ומשמיד הסיטרא {א}חרא [מ]לכות [ר][ו]מ[י ]  ה[ר]ש"עה-

"ארורים"  נקראים,וזה שכתוב  "{י}אמר  {ש}כן  בסוד  ש"י עולמות –זה המשיח  בעל אור הבינ"ה  הנקרא  {י}"[ש]   ש"[י]   וחתום   בפנימיות  "ישי" –זה דוד בן ישי  מלך המשיח,  וראה  "ישי"  בגימטריא ש"כ-ניצוצות  קדושה סוד הדינים אשר יעקרו ויימחו זכ"ר  עמלק-גמגימ"א וסמא"ל  יורדים לגיהנם {ו}נשרפים ב[א]"[ש]  ה[ל][ה]ב"ה   -סוד  {מדור}  "שאול[ה]"  -ומלך המשיח באמצעות  דין  "מדורה" –זה דין קש"ה   יימח"ה זכר"ם  מעתה ועד עולם  .           

 

תם ונשלם ספר –אור מופלא /קבלת הנבואה/מפי  אליהו  הנביא זכור לטוב/נכתב על ידי רבי גל טופז איפרגן{הרגלא"ט}.השבח לבורא עולם.

 

 

OnLineTech