להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> מאמרים-סתרי תורה >> "קץ כל בשר בא לפני"/רבי ישמעאל כהן גדול

"קץ כל בשר בא לפני"/מאת רבי ישמעאל כהן גדול,נמסר לכ"ק הרגלא"ט בצינור הנבואה.

ראה בני,-סוד שמ"י ישמעא"ל בסוד יע"ל אמ"ש,הרי עליתי לשמים וזכיתי לאותיות אמ"ש בסוד מ"וחין א"שר{סוד הבינה}אשר בכ"חה אנוכי מעי"ד חידוש כז"ה הנחז"ה בזה המאמ"ר לא נוד"ע לאף ברייה,ודע הנאמר,-

"קץ כל בשר",הרי לך זה המלאך הקדו"ש מטטרו"ן אשר גוזר ק"ץ דינים סוד כ"ל העולה בגמטריא שער "חמישים" על סמא"ל הטמא הינו "בשר",וזה "קץ כל בשר",הרי המלאך החותם ק"ץ על כל בש"ר הטומא"ה,ולכן נאמר ב"א לפני,בודאי מטטרון בפנימיותו מוחין א"ב{החכמה}העולה בגמטריא ג" ומקובל אותיות אב"ג העולים ו"{וזה סוד המשי"ח}-הנקרא לפנ"י גם בן נפל"י,-

עתיד הוא הגוא"ל עליו נאמר ב"א לפנ"י גם נפל"י ב"א לקבל רשות מהקב"ה לבש"ר כל גילוי אות כ" העולה כת"ר וגוזרת ק"ץ בגמטריא מל"ך הא"ם{חכמת המשיח}ע"ל כ"ל ב"-שר,ללמדך עתיד הגוא"ל בכח "בא לפני" –ובצירוף מקובל "פני ב{ו}אל",-

זהו מלאך הדינים העתיד לשחו"ט ולעק"ור את שר ה"שבר" בסוד הנוטריקון הינו שוב"ה-או"ר מישראל עם קדושה ומכסה אותם בחשיכ"ה,ולכן נקרא בש"ר טומא"ה כמשל מה הבש"ר אוט"ם ישראל צדיקים לחזות בזוהר הנשמה,כך זה המלאך סמא"ל הרשע" הינו סמו"י אל,-

בסוד מכסה על אור החסדים{מידת א"ל}בפנימיות הבריא"ה,וביום ההוא יום הגאולה ק"ץ כל ,-זה המלאך הקדוש מטטרו"ן מלווה על ידי ב" ש"ר בסוד אוריא"ל גבריא"ל אשר בסוד הצירו"ף הינם רב"י[א] ג"ל או"ר אל"י,הרי המשיח נקרא רב"י ג"ל בסוד ל"י גב"ר,בסוד בפנימיות המשיח מוחין ל"י{בינה}אשר מגלה בי"ד הגואל גב"ר{גבורה},-

ולכן הגואל הינו רבי"א,המשיח ר"ב גם ב"ר מז"ל{על שם הינו בעל הארות ממזלא קדישא} ועל מצחו מתנוססות האותיות א"י מ{א}דנ{י} עימם ד"ן ושוחט השט"ן אשר נט"ש אות ה" סוד המלכות הקדוש"ה לעולמי עולם, -

ובכך האו"ר מגול"ה לישרא"ל בסוד ל"י{בינה}נודעת על ידי ש"ר -א"ל{זה המשי"ח},כנאמר א"ז ישי"ר מש"ה ובנ"י י"ש-ראל,הרי מש"ה הינו ו" וגם בנ"י{נקרא},ובפנימיותו י"ש{בינה}בסוד רל"א צירופים על יד"ם יכחיד ויכרית זר"ע עמל"ק מהמרומים בכח עוז{אש} התורה,אמן ואמן כ"ן יהי כ"ה רצו"ן הש"ם מ"עולם ה"וא ש"מך.

"קץ כל בשר בא לפני"/מאת רבי ישמעאל כהן גדול,נמסר לכ"ק הרגלא"ט בצינור הנבואה.

OnLineTech