להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> מאמרים-סתרי תורה >> "קבלת זהר הרקיע"-תורה חדשה מאתי תצא/האלוקי רבי שלמה איפרגן זצוק"ל

זהר הרקיע-"תורה חדשה מאתי תצא"/האלוקי רבי שלמה איפרגן זצוק"ל/נמסר בצינור הנבואה לרגלא"ט.

בני היקר  תורה חדש"ה הרי לך התורה נקראת חדש"ה וזה שמה על שם מחדשת  נשמות חדשות בפנימיות ישראל,וידעת מאתי תצא מן המשי"ח  תצ"א הנשמה הכללית על שם כוללת כל נשמות ישראל  ואותה נשמה  עתידה לגלות את האות ח"  דשה,בסוד האות ח" בגמטריא קש"ר נשמה,הרי תורת המשיח עתידה לקשור נשמות בפנימיות כלים ,וזאת על ידי  לימוד בתורה המשיח משה רבינו בכך רושם בינה הנחקק בפנימיות ישראל עם טהרה,והבט תורה זה התורה הקיימת,

וחדשה תורה המחדשת התורה,ולכן תורה חדשה, על שם  התורה החדשה  הגיע עת גילויה מן  אמ"ת  האות  י" בגמטריא שע"ר המכיל עש"ר יציאות,וזה מלמדך  התורה בעלת קומה שלמה של קדוש"ה סוד עשר ספירות בלימ"ה, על שם בתורת המשיח אין תפיסה בסוד ב"לי-מה"ות, אך על ידי המשיח סודו שם מ"ה בגמטריא  י"וד  ה"א ו"או ה"א רק הוא בעל יכולת ללמד"ה וחותם  ל"ל  מד"ה בפנימיות ישראל עם טהרה, ל"ל  בגמטריא  שמ"ש שערי"ם,     

המשיח תפארת ישראל נקרא שמ"ש{תפארת} ובכך ש"ע יר"ם המלכות{שורש נשמות ישראל},ולמד שורש נשמות{גם נשימות ישראל} כל ישראל יונקים נשימתם מן התורה החדשה סוד נשמת משה גואל ישראל הוא התורה ובעת גילויו תצא התורה להמון הע"ם גם המנו"ן הע"ם,ת"ורה ח"דשה מ"אתי ת"צא ר"ת בגמטריא חת"ם או"ר ע"ב אמ"ת,

זה שיר ע"ב ניגון  החותמות המעבר  האות א"{חכמה} בתו"ך כתו"ב ישראל, {כ}תר {ת}ורה {ו"ב}ינה והכל  בפנימיות הגוא"ל מישרא"ל גם שמ"י רל"א, משה רבינו עתיד לגלות  תורת רל"א צירופים סוד המלאכים {ש}מעאל {מ}טטרון {י}הואל, ס"ת בגמטריא  נ"ס,

ללמדך תורת המשיח משדד"ת כח הטב"ע גם מטבי"ע חמש"ת  מלאכים  הגואלים ישראל מן הגלות האחרונה, והשכל משדד"ת בגמטריא חמש"ת, ואותם מלאכים הם   מכתיבים למשיח תורתו תורה חדשה הנקראת תורת ארגמ"ן -

הינה אורג"ת מ"ן  בסוד  מעלה מ"יין נ"וקבין{תפילה} בכך על ידי  א"וריאל  ר"פאל ג"בריאל מ"יכאל נ"וריאל{נ" גמר"א}  מגולה משח"ת  הקוד"ש  סוד אור א"ם-ת"י בגמטריא א"ם קוד"ש גם  אות א"{חכמה}  מקוד"ש ומקד"ש ישראל במוחין תשוב"ה-  גם בוש"ת פני"ם לג"ן עד"ן,

ומגלה לך כעת סוד תור{ה} חדש{ה} מאת{י}  תצ{א}  ס"ת אהי"ה,זאת התורה תורת בינה  י" ספירות  אמ"ת מוציא"ה בסוד חותמת אומ"ץ {מ}לך {א}והב  {צ}דקה {ו}משפט המכחיד סמא"ל שר שטנ"ה מלכות רומי הרשעה יורדת לגיהנם ונשחט"ת על גבי מזב"ח הנקמ"ה,וזה תורה חדש"ה גם א"ש חד"ה המכלה ממשלת הסטר"א אחר"א,ועל כך  נאמר "תורה שאדם למד בעולם הזה הבל היא לפני תורתו של משיח",הרי לך  תורה שאד"ם,הרי תורת המשיח הינה תורת  א"ש{סוד} המגולה מן "דם"{כלי בשרו} בסוד מבשרי אחזה אלוה,

הרי לך הינו אוחז באלוקות וגם כלי  בשר"ו{סוד תפארת ישראל בתורת הקבלה} חותם בפנימיותו חכמת אלו"ה  גם ולא"ה{בינה},והמשיח סוד אות למ"ד{הנביא כך נקרא} והינו מהוה ע"ד  בגמטריא למ"ד,הינו מלמד ישראל  עדות התורה,לשון איך התורה מעידה על הנבראים ומדריכה אותם לעשו"ת תשוב"ה עליונה,הינה מעלה  תורת המשיח את הנבראים לעולם אמ"א{בינה},בסוד {מ}בשרי {א}חזה {א}לוה ר"ת אמ"א  ס"ת הי"ה,

ותורת המשיח מ"ה ש{היה} הוא שי{היה} גם הי"ה הי"ה  תורה חדש"ה מאתי תצ"א וזאת התור"ה הי"ה מי שמכיר"ה אנוכ"י וחבר"י משכבר הימי"ם רב"י אברה"ם אבולאפי"א וכמוב"ן נשמתי רשב"י  בשי"ר יב"שר  הגאולה הוא בעל יכולת מופלאה בצירופי המיל"ה,עליו נאמר ר"שב"י הינך שבי"ת את ליב"י בסוד שם  ל.כ.ב  בגמטריא ליב"י, וזה השם תורה חדש"ה מלמד את המשיח  תצא מאתי מן שם ל.כ.ב. בסוד מטטרו"ן על ידי אות ל"{בינה} מנענ"ע  כ"ב אותיות התור"ה המצורפת תורת הקבל"ה החדש"ה על שם לא מקבלת  -

אלא משפיע"ה או"ר אלוה"י גם ר"ז אליה"ו הנבי"א סוד בשיר של רשב"י מלמד הגוא"ל לנג"ן  תו"י אב"א ופלא"י גם אבולעפי"א הנבי"א,וזה תורה חדש"ה גם חרות השד"ה,תורת המשי"ח מעטרת המלכה{שד"ה}  בלוחו"ת ברי"ת גם ברי"ת בלוחו"ת לרמז"ך השומר ברית"ו זוכ"ה לדעת תורת הגאול"ה א"ך הפוג"ם בבריתו ח"ו לא זוכר צירופי"ה,בסוד הנאמר תור"ת  הש"ם מש"ה צרופה מג"ן הוא לכל החוסי"ם ב"ו ,

הרי לכ"ל  בגמטריא  כ"ס ולשומרים בריתם מעוטרים על ידי תורת המשיח בחכמה{א} ובכך הינם כ"ס-א לשכינ"ה אך  לפוגמי"ם  כ"ס על שם התור"ה מכוס"ה  באלפי" כיסויים לעולם לא יבינ"ו את חכמ"ת הצירופי"ם,ועל כך נאמר "תורה שאדם למד בעולם הזה הבל היא לפני תורתו של משיח",הרי לך תורה  שא{דם},הפוגם ברית בעת א"ש היצר רע בערה בגופו אז בכך הינו בעולם הז"ה ולעולם לא  יזכ"ה לתורת עולם הב"א הנקראת  ב"  אד"ם  אדם עליו"ן בגמטריא שם י"וד ה"א ו"או ה"א ואדם תחתו"ן זה –

המשי"ח כאשר מיוחדים הכלי{משיח} מהוה כסא לשם המפורש{י"וד ה"א ו"או ה"א} בכך  ב"אדם השומר גם רושם ברית מגולה  חכמה ב"ראשית סוד לה"ב גם ל"שנה ה"באה ב"ירושלים,הרי לך  לשנ"ה{גם לשו"ן} סוד תורת המשי"ח מקובלת בשמות לשו"ן הקוד"ש  השמות המפורשים לשו"ן הקו"ד של האות  ש" בגמטריא שמו"ת א"ש ל"ו,המשיח על ידי השם המפורש אזכרות  והשבעות מלאכי"ם בכך מקבל תורתו מן הש"ם מש"ה בעל שופ"ר הגאולה, על שם תורתו של המשיח משפרת ומעטרת ישראל בכל עת  בחכמה עליונה,

מאתי תצא תורה חדש"ה  ללא הפסק נהר יוצא מעדן להשקות את הג"ן{גם הג"ן} הרוחני נשמת האד"ם,ומכאן ללמדך  מבנה הנשמה של הנבראים משתנה בזכות עיון בתורתו של המשיח , בסוד יבוא  עני ורוכב על חמור, הרי החומר הגופני מושפע עבורו ברכה עליונה לשון הינו מתקדש ומשיג השתוות צור"ה,בסוד גם הכלי נתפס כרוחני בכח העין ואין לדבר בעני"ן גם בענ"ן והחכ"ם יבי"ן  -

והלא מבי"ן עשה תשוב"ה מכיון שהינך פוגם בבריתך,אשריכם ישראל הגיע זמן גאולתכם,רב"י שלמ"ה איפרג"ן גם רב"י מש"ה פר"י ג"נאל,הרי מש"ה הינו פר"י{נשמה} בתו"ך המלכות{גן} מעוטרת באור חס"ד{אל} הנקרא איפרג"ן השל"ם גם  פאר נג"ה י" שלם,עשר ספירות בלימ"ה סוד תורה חדשה מ{א"ת}י תצ"א מן העולם הב"א.,אמן ואמן גם אומן הש"ם מש"ה יגלה במהר"ה שם ממ"ה {מ}עולם {ה}וא {ש}מך.

תם ונשלם זהר הרקיע-"תורה חדשה מאתי תצא"/האלוקי רבי שלמה איפרגן זצוק"ל/נמסר בצינור הנבואה לרגלא"ט.

OnLineTech