להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> מאמרים-סתרי תורה >> "קבלת זהר הרקיע"-האלוקי רבי שלמה איפרגן זצוק"ל

"קבלת זהר הרקיע"-/ האלוקי רבי שלמה איפרגן זצוק"ל/נמסר בצינור הנבואה לרגלא"ט.

ראה ולמד בני "ויאמר אלקים לנח את קשתי נתתי בענן",ויש לדעת את סוד כלי ההשפעה{הנברא}אשר זוכה לתכונת הנתינה{השפעה} מן הרצון היחידי המגלה הן השפע החיובי והן השפע השלילי,ולצדיקים המוסרים נפשם על קידוש השם מגלה הרצון היחידי  אשר השפע החיובי מגולה מן השפע השלילי{ענן},בסוד הרצון הינו יחיד ולראויים מגלה מוחין אבן השתיה עליה הושתת העולם,בסוד המוחין סוד הרצון היחידי  אשר מהוה תשתית{השפע} עבור העולם{הנבראים},

והסדר בתחילה הרצון היחידי באמצעותו הבורא מגלה לב האבן{סוד הרצון השלילי}והללו השמים מסך מפני הגלוי עקב פחדם ליפול לקליפה עקב החשים פחד שמה ריבוי אור{החכמה} המלווה בדינים יסיתם ח"ו מן עבודת השם,הרי המסך{סוד הענן}מכריעם והינם לוקים בחוסר אמונה שלמה{ענן}על שם חשים עינוי{צמצום מוחין ועצבות},

ויש לדעת אשר בכך האהבה עצמית{אנוכיות}מגולה ביתר שאת וגורמים לחילול שם שמים, על שם עקב החלל{חוסר} באמונתם  מעניקים ליצר הרע את קליפת העצבון{המתעוררת בהם במהלך השמת המסך}ובכל אופן מקבל חלקו סוד המסך גם מסכ"ה,ועל כך נאמר לא תעשה לך כל מסכ"ה גם המס"ך אשר מגביל גלוי קומה שלמה של האור המזכה ישראל במוחין דגדלות,

אך יש לדעת אשר הרצון היחידי מגלה השפע החיובי{גדלות מוחין} רק למוסרים נפשם{בעת קשתות לשון קושיות,זה סוד השפע השלילי  המקדים  גלוי השפע החיובי},ולמוסרים  נפשם בשמחה גדולה ומתענגים  מן הדינים הקשים הכרוכים במשיכת חכמה עליונה ולא שמים מסך אלא עד רבה  תכונת ההשפעה מן הבורא ממלאת אותם בתענוג היסורים בסוד מלומד בייסורים,

הינם לומדים שהיסורים שכרם גדול אז בכך אור האין סוף הנקרא כא"ב  מגולה בפנימיותם,בסוד כ"-אב,אור החכמה {א"ב}מגלה  כ"ף ההשפעה  בכלי השפע{הנברא}אשר לא מצמצם עצמו בעת הנסיון{לדברי אשלג}אלא הנסיון סוד שבירת הרצון השלילי{על ידי אהבת היסורים} ומסירת הנפש העיקר לא להפר  תרי"ג המצוות,בכך נמשך על מוסר נפשו מאור נפש השכל הפועל,

סוד אור האין סוף{להארות}אשר מגלים מקובלי השם,בתחילה הנברא ניצב בפני גלוי אור המעורר בו השפע השלילי{תאוה}אך בעת שממשיך למשוך חכמה{במקביל}לתחושת התאוה{או ההירהור על החטא}בכך שלא שם מסך אז זוכה לב" כתרים,א",- המוסר נפש שורה בכל עת בגדלות מוחין ולא מצומצם,וב",-

על ידי אהבת היסורים הינו משבר שורש התאוות{השפע השלילי}אשר ממנו מגולה השפע החיובי ,והסוד להתמסר בכל כוחות הנפש לתחושת היסורים בשלב המקדים{השפע השלילי}עד אשר נבקע ונשבר ומגלה את האחדות סוד רצון יחידי אשר מגלה  ב" השפעות,

לחייבים{הללו אשר אמונתם קלוקלת  מגלה השפע השלילי}ולאותם צדיקים אשר תורתם היסורים מגולה השפע החיובי{היחוד},ויש לדעת אשר הרצון היחידי הזה תכונתו השפעה בלבד,והנברא הינו משפיע ללא רצון לקבל,אלא הינו מלא בשפע חסדים{אור חיובי }או שפע שלילי{אור גבורה}-

והינו כלי השפעה  המשתלשל מן  הרצון היחידי המשפיע למענו כל מחשבותיו הן השפע{הטוב} והן השפע {הרע},וזה הנאמר  "ומעל הרקיע  אשר על ראשם כמראה אבן הספיר דמות כסא",הרי ומעל הרקיע  בסוד הרקיע לשון עקרות{זה השמים מסך ומגבילים האור} בכך לא זוכים להכרת השפע החיובי סוד "ומעל" גם עולם,

בסוד הנאמר למשה איש האלקים "של נעליך מעל רגליך",הרי ש"ל{הסר}  נעליך{המנעולים סוד המסכים,הגבלת האור,סוד האמונה הלא שלמה}ובכך תגלה מע"ל רגליך{את המעלה העליונה סוד הנבואה השפע החיובי  רגלי האות  כ"  בגמטריא כתר},סוד הרצון היחידי אשר  באמצעותו הבורא יתברך{אין בו תפיסא כלל} משפיע לכלי ההשפעה{הנבראים} ב" סוגי השפעות שפע חסדים ושפע גבורות,

להללו המגבילים האור{מסך} מגולה השפע השלילי{גבורה} ולאותם צדיקים מקובלי השם המושכים האור בקומה שלמה אשר בכך מעוררים ראשית הדינים{רבוי אור,שורש התאוות האסורות} אך מוכנים למסור נפש ולנפוח נשמתם והעיקר לא להפר ולעבור תרי"ג מצוות תורת ישראל הקדושה אז בכך מגלים מתוך התאווה{רבוי השפע השלילי}את השפע החיובי, בסוד הרקיע{שפע השלילי} ומע"ליו השפע החיובי{למוסרי נפשם},

וזה סוד אשר בהתחלה "כמראה אבן"{סוד השפע השלילי לב האב"ן סוד היצרים הרעים מגולה} אך לעומדים ביסורים ובכאבים{בשמחה}אז בכך  נשבר השפע השלילי ומגולה  "ספיר"{סוד הספירות,מחשבות אלוקיות שפע חיובי},ספיר לשון התנוצצות המחשבה{אור הנבואה},וזה דמות כסא,ל"שמים המסך" אז הינם שורים בכסא{לשון כיסוי,מכוסים מן גדלות האור ושורים בחשכה},

אך לאותם המוסרים נפשם בכך דמות{אור הנבואה,השפע החיובי} מגולה מן הכיסוים,כנאמר יתרון האור{השפע החיובי} מן החושך{השפע השלילי המקדים לנסותם את הזכאים המוכנים למסור ולנפוח נפשם לאלקים חיים},וזה  בני היקר  סוד הפסוק "הודיע  ה" ישועתו לעיני הגוים גלה צדקתו",הרי לך סוד הידיעה{השפע החיובי} ההבנה וההכרה שהכל רצון יחידי רצון השפעה  בודד אשר מגלה ב" סוגי השפעות לנבראים{הינם כלי השפעה ללא רצונות קבלה,אלא רצונות השפעה בסוד אשר השמים מסך רצונם להשפיע לעצמם נחת רוח,

ומוסרי נפש מקובלי השם השמחים ביסורים בעת גלוי קומה שלמה של אור  רצונם להשפיע לבורא יתברך וזה ההבדל ויחי ההבדל} ,לכך{לזאת הידיעה על רצון פשוט ויחידי רצון השפעה} זוכים המוסרים נפש וסומכים על ישועתו{כח הבורא יתברך}אשר בכך לעיני הגוים{השפע השלילי הראשוני המנסה המאמינים} בעת נשבר הינו מגלה צדקתו{השפע החיובי עולם המשפט ההשפעה המתוקנת אור הגאולה},

וזה סוד הנאמר "קדוש קדוש קדוש ה"  צבאות מלא כל הארץ כבודו",הרי לך  אין צמצום  כנאמר "מלא כל הארץ"  -"כבודו",זה סוד השפע החיובי המגולה למוסרים נפשם,אך לאותם השמים מסך ומגבילים האור{בעת מנוסים מעת השם וכל  מעיינם לגרום ולהשפיע נחת רוח לעצמם }להם מגולה השפע השלילי  המקדים גלוי השפע החיובי,וזוכים ל "אלם כל הארץ",בסוד קטנות מוחין{אלם בתורת הקבלה} כל חייהם  ההארות שזוכים מעורבים בסייגים ובשפע שלילי סוד אהבתם העצמית,אשרי מקובלי השם  הנקראים מוסרי נפש,

הרי על ידי מסירת נפשם זוכים למסרים{נבואים} סוד השפע החיובי המגולה מן היסורים{ סוד רומ"סי נפש,השפע השלילי אשר מכה ביסורים בכדי לבחון  מי הראוים לעלות בהר האלקים,רק הללו השמחים ביסורים},אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם,רבי איפרגן שלמ"ה ר"ת שמי "ראש"  גם "אשר" על שם ראש ישיבת מאושרי היסורים מקובלי הנבוא"ה סוד השפע החיובי האור הגנוז לצדיקים לימי הגאול"ה.

   קבלת זהר הרקיע"-/ האלוקי רבי שלמה איפרגן זצוק"ל/נמסר בצינור הנבואה לרגלא"ט

 

OnLineTech