להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> מאמרים-סתרי תורה >> "לכו חזו מפעלות ה"/סאפרין מקומרנא

"לכו חזו  מפעלות  ה" אשר שם שמות בארץ"/ רבי יחיאל סאפרין מקומרנא זצוק"ל/ נמסר לרגלא"ט  בצינור הנבואה.

ראה בני היקר,-לכ"ו סוד הלכ"ה  הנאמר  בחז"ו,אור החיזיו"ן{נבואה} מאת המשיח  מש"ה ח"י  ונקרא חז"ן, הינו  בכח  קש"ר  נש"מה  בגמטריא אות  ח"   ז"ן  המלכות הקדושה  בשם  ויו   הי  יוד  הה  {בגמטריא ז"ן}-

סוד החכמה עילאה שבאמצעותה הגוא"ל  מפעלו"ת,-הינו  פוע"ל   ת"ם,  המשיח בכח האמונה{תמימות} פוע"ל  לייחד  אות   ה"{בינה} סוד אש"ר  בפנימיות ש"ם{המלכות}ובכך  מגולה תורת  ה"שמות" באר"ץ,

הרי הבא"ר{שכינה} מעוברת מן  האות  צ"  בגמטריא מל"ך  גם צלמ"ך משה  מזכה ישראל בתורת השמו"ת סוד  לכ"ו  חז"ו  גם  לכו"ח   ז"ו,תורת הגואל תורת ז"ו  בגמטריא א-ה-ב-ה  בגמטריא י"ג  מידות הרחמים אשר מפעלות{מפעילות} המידות את  אות  ה"  -

בגמטריא חמ"ש  מלאכים סודם  רא"ש    -מ"ח  בד"ת,נוטריקון-   ח"כמה ב"ינה  ד"עת  ת"פארת  מ"לכות,בכך ישראל מעוברים מן ש"ם שמו"ת גם  ת"ו משמ"ש  נשמתם, עתידים ישראל לעלות  תפילתם בכ"ח  יחודים סודם  באר"ץ,על ידי ביאור המשיח את התורה בכח צירופיו ישראל מעלים התפילה,

סוד באר"  ב"ינה  א"ור   ר"ינה  מגולה  ב{צ"} בגמטריא מל"ך  המשי"ח והינה מהוה צדיק ח"י עולמים, מחייה כל העלמות{נבראים} באור  ח"י  מוחין -לקש"ר שבעי"ם  מי"ם, בגמטריא[עולמים],הרי לך ישראל זוכים בכח תורתו של המשיח תורת שבעים שמות הבורא יתברך לקש"ר נשמתם למקור החסדי"ם  מי"ם,חבר ב" כרובי"ם המגלים אור הגאולה ומקובל תורת המשיח ע"ב שמו"ת פל"א גם פליא"ה י"ה אל"ף גלה חכמה ובינה עי"ן לא ראתה ,

בסוד מ"שיח  י"שלח  מ"הרה, גם האות  ם"{בינה}  בפנימיות המלכות{הר"ה}  מן  י"  לח"ש{ספירו"ת}  סוד ש"ם  ח"י, המלכות{ש"ם}  ח"י{ה}  מן  צדיק{הנקרא בתורת הקבלה  ח"י} וכונס לרח"ם  האש"ה[שכינ"ה"]ומקובל מאור המשי"ח   "חיה"  ,- בסוד ח"ית י"וד ה"א ומקובל או"ת יחיד"ה הגואל קיבל נשמ"ה לנשמ"ה גם משנ"ה למשנ"ה הבורא מכתיב לגוא"ל תור"ת עם ישראל עם טהר"ה,

מכיוון שהמשי"ח אותיות ש"ם  ח"יה  גם מש"ה ח"י  מגלה   מ"י  הח"ש  את הגאול"ה  אות  ן"{בינ"ה}  הינה מ"י  חותמת באמצעות  שמו"ת א"ש  ל"ו{בגמטריא אות  ש"}  מאור ח"ה   גם רומ"ח א-ו-ה  סוד  א"{חב"ד}  ו"{חג"ת  נה"י}  ה"{מלכות}   י" ספירות בלימ"ה,-

אהב"ה  בגמטריא ח"ה  גם י"ג מידות הרחמים זה סוד הגאולה השלמ"ה המשמידה ועוקרת סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה נאבד"ת בעת המשי"ח ותורתו בנגלה,אמן ואמ"ן  כן י-ה-י  רצו"ן מה"ש  מ"עולם  ה"וא ש"מך.

 

 

 

תם ונשלם-"לכו חזו  מפעלות  ה" אשר שם שמות בארץ"/ רבי יחיאל סאפרין מקומרנא זצוק"ל/ נמסר לרגלא"ט  בצינור הנבואה.

OnLineTech