להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> מאמרים-סתרי תורה >> "לך רד כי שחת עמך"/רבי ישמעאל כ"ג

"לך רד כי שחת עמך"/מאת רבי ישמעאל כהן גדול/נמסר לכ"ק הרגלא"ט בצינור הנבואה

ראה,-ל"ך ר"ד כ"י ,בסוד אות כ" ל"ך יר"ד,ואות כ" בגמטריא כת"ר,הרי כת"ר המהוה שער חמישים{בגמטריא כ"ל} יר"ד בכח אותיות ש" ח" ת" אשר בסוד צורתם אות ש" הינה ד" פעם ו"ו"ו"ו ואות ח" צורתה ג" פעם אות ו"ו"ו ואות ת" צורתה גם ג" פעם אות ו"ו"ו ומקובל ו"ו"ו"ו-ו"ו"ו-ו"ו"ו,-

העולים בגמטריא ס" בגמטריא ש"ם יש"י,הרי כת"ר שם יש"י יר"ד לשבת{לדור]בתחתונים באמצעות {ר}ד כ{י} שח{ת} עמ{ך} –סוד כתר"י לפנימיות עמ"ך",זה עם ישראל הינו ע"ם הכת"ר,בסוד רת"ך,הרי בפנימיות אות ר" בגמטריא א" א"ל א"לה א"להי א"להים סוד המלכות בתורת הקבלה מגולה ת"ך המלכות מאור כת"ר בסוד אות כ" בגמטריא עש"ר י"ם,-

על שם עשר ספירות כונסים למלכות{י"ם}ומגלים בה שי"ר ע"ם וזה השיר מביא ל"עם ישר",בסוד מאור התורה המחזיר למוט"ב את ישראל,בודאי "למוטב" -זהו מו"ט ל"ב נתיבות החכמ"ה מט"ה מש"ה הינו אותיות ל" ב",-

ובסוד האותיות אות ל" צורתה ר" י,ואות ב" צורתה ו" ר" ומקובל הצירוף רל"ו ר",העולה בגמטריא גדול אדוני ור"ב כ"ח נר"ו,-המשיח בכך שוחט ומכלה אומות העולם הגויים הארורים ממשלת הסטרא אחרא נאבדת לנצח נצחים,וזה ר"ד מש"ה בכח חנו"ך ב"ן יר"ד,הרי חנו"ך{זהו מט"טרון} בזכותו ב"ן{משה}יר"ד גם ד"ר במלכות ומעברה ב-י" ספירות,וזה שח"ת,בסוד ש"ין ח"ית ת"יו העולה בגמטריא משי"ח תי"ו קוד"ש,-

הרי על ידי שיחתו{נבואתו}משה יורד אל העם ומלמדם ת"ו קודש{סוד חכמת הצירופים}תורת הגאול"ה המזכ"ה ישראל במאו"ר הנשמ"ה בסוד או"ר מ"ב,הרי אות מ"{בינה} בפנימיות ב"{המלכות}וביחודם מגולה שם מ"ב-סוד הגאולה השלמה,וזה ל"ך מש"ה ניתן חכמת המלאך ר"ד וסודו ר"יש ד"לת גם שיל"ת ד"ר,הרי זהו המלאך עליו נאמר-ש"יויתי י"הוה ל"נגדי ת"מיד{אכתריאל},והינו ד"ר בפנימיותך ושח"ת{בסוד משוחח עימך},ועתיד הוא להשחית זר"ע עמלק שורש כל ר"ע בפקודתך,אמן ואמן כן יהי כה רצון מה"ש מ"עולם ה"וא ש"מך

"לך רד כי שחת עמך"/מאת רבי ישמעאל כהן גדול/מסר לכ"ק בצינור הנבואה.
OnLineTech