להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> מאמרים-סתרי תורה >> "חשתי ולא התמהמתי לשמר מצותיך"/כ"ק הרגלא"ט

"חשתי ולא התמהמתי לשמר מצותיך"/מאת כ"ק הרגאל"ט

ראה,-חשת"י בסוד שת"י ח"ח העולים י"ו,י"וד ו"או בגמטריא ג"ל,הרי לך ג"ל הינו נשמת המשי"ח בסוד "חשתי" בגמטריא "בישות",הרי המשיח מודיע ושב"תי בישו"ת,-רוח אלקים מרחפת על פני המים,ול"א התמהמתי,ולמד סוד הפסוק "משה בושש לבוא",-

הרי מש"ה ב"ו ש"ש בוא"ל,הרי המלאך בוא"ל סוד המלאך רפאל{בפרצוף הגבורה והדין המקויים בו} מש"ה ב"ו משמש בכדי לגלות ש"ש ספירו"ת חג"ת נה"י,וזה לבו"א גם בוא"ל בסוד וא"ל זועם ב"כל יום, הרי וא"ל זוע"ם כל"ב,-זה סמאל הטמא מלכות רומי הרש"עה זר"ע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-

וזה "משה בושש",הרי בפנימיות מש"ה ב"ו ש"ש העולה בגמטריא י"ד,הרי מש"ה י"ד לבו"א גם מש"ה י"ד בוא"ל בגמטריא מש"ה דו"ד ב"ו-אל,הינם אותו הנשמ"ה נשמה ש"ל ר"ם{אור המשיח}-

וסודו כ"י מצותי"ך הבור"א סודם כ"י העולים י-י-י{סוד נבואת מש"ה}אשר מגלה היחיד"ה בגמטריא כ"ח י"ד גם כ"ח ד-ו-ד בסוד כ"ד חד"ו,כנאמר על משה "יו קרנות על חדו",בסוד ד"ו פעם האות ח"ח העולים י"ו,-

י"וד ו"או בגמטריא ג"ל,הרי מש"ה בוש"ש –"לבוא" העולה בגמטריא "וגל",הינו יבוא בסוד האות ו"{מלך המשיח} הנקרא ג"ל,וזה מש"ה בוש"ש לבו"א אלא יגולה על ידי ולב"א בסוד רחמנ"א לב"א בע"י בגמטריא רח"ם נ"א ב"י ג"ל שמי ע"ב,-הינו חכמתי וחסדי,אמן ואמן כן יהי כה רצון מה"ש מ"עולם ה"וא ש"מך.

"חשתי ולא התמהמתי לשמר מצותיך"/מאת כ"ק הרגאל"ט

OnLineTech