להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> מאמרים-סתרי תורה >> זהר הרקיע-"והיה כעץ שתול על פלגי מים"/רבי שלמה איפרגן

קבלת זהר הרקיע-"והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו יתן בעתו ועלהו לא יבול" (תהלים א, ג). /האלוקי רבי שלמה איפרגן זצוק"ל/נמסר בצינור הנבואה לרגלא"ט.

דע בני היקר ,"והיה"  בסוד יהוה יתברך תפארת ישראל סוד  השפע החיובי החותם בפנימיות המשיח הנקרא ע"ץ מוחין  כת"ר  בגמטריא שערים,וידעת  ישנו רצון יחידי אשר מגולה מאתו ב" סוגי השפעות, השפע הראשוני הינו השפע השלילי כח הגבורה הקשה השולל הידיעה על קיום שפע חיובי  עליון,ובכדי להביא  לגילוי השפע החיובי יש ל"נתץ ולשבר את  השפע השלילי  באמצעות  שפע היסורים, והבן השפע החיובי העליון ושפע  היסורים סוד תאומים על שם דבוקים ומיוחדים ומגולים  כשפע חיובי  מן הרצון היחידי,

ועל מלך המשיח לכן נאמר בענינו  יבוא ענ"י ורוכב על חמור, יבוא בעינוי הנפש סוד השפע החיובי ובכך חותם רוכב לשון ברכה בכל העולמות  של החומר{השפע השלילי},ומשבר את החומר על ידי הארת האלוקות בפנימיותו והבן,ובודאי  השפע החיובי  סוד נשמת המשיח  מדרגת יחיד"ה על שם  לעתיד לבוא הרצון היחידי מגלה שפע חיובי יחידי והשפע השלילי נכרת מן  האחיזה בנפש ישראל צדיקים קדושים יש להם חלק לעולם הבא,

זהו השפע החיובי,המשיח  סודו "כי האדם עץ השדה",בגמטריא כ"י האדם צל"ם  מטטרון,הרי לך  השפע החיובי  סוד שם אדם בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א בגמטריא גאולה על שם מגלה האלוקות בתו"ך כלי הנבראים{ישראל}צדיקים אשר בכח הגילוים עתיד המשיח{השפע החיובי} להאיר בחוזקה על השפע השלילי{התחתון לו ,

סוד עקבי המשיח} ובכך משברו וממוטט ראש השליליות,וביום ההוא אותו שפע חיובי מגולה גם בעולמות התחתון{שלילים} סוד בי"ע   ב"ריאה  י"צירה ע"שיה{עולם הפירוד על שם השפע השלילי  הראשוני מפריד הנבראים  מן תחושת האלקות} ומשפיעה למענם  דברי בהמ"ה  ב"יעור ה"קדושה מ"ן ה"בית,הרי השפע השלילי  כל מטרתו  הרחקת השפע החיובי העליון ולמנוע גילוי מצד ישראל{בית},

על שם עתידים לשמש בית אשר מכיל אור השכינה,והמשיח{השפע החיובי} עתיד לשתו"ל  את האור העליון כה בחוזקה בסוד מטטרון הקדוש הינו חנוך בן יר"ד הינו יורד לעקור השפע השלילי  ולגלות חנו"ך גם חינו"ך{לקיום תורה ומצוות} בישראל צדיקים לגאולה שלמ"ה זה השפע החיובי מייחלים,

ודע השפע החיובי נודע רק למלך המשיח  משה רבינו עליו נאמר משה עלית למרום שבית שבי לקחת מתנות ב"אדם",הרי לך  עליה למרום{זה שם השפע החיובי} המעטר המשיח בשם מ"ה בגמטריא אדם גם י"וד ה"א ו"או ה"א ובכך  השפע השלילי התחתון נשבר ונעקר,

וביום ההוא בזכות משה{השפע החיובי}אשר מושג באמצעות מסירות נפש  ר"ת  מ"ן,סוד העלאת תפילה מ"יין  נ"וקבין בכך מושכים לפנימיותם ישראל מאור ע"ל  סוד פלגי מים,בזכות השפע החיובי  סוד תורה חדשה מאתי תצא, התורה הינה חדשה מכיון שמקורה בשפע החיובי הדעת היהודית הנ-סתרת אשר רק באמצעות גילוי מגידים נודעת למשי"ח ישראל עלה למרומים לקבל תורה מאלקים חיים,

בכך תצא להכרית וגורמת פילוג ושבירה בשפע השלילי התחתון{אומות העולם הארורים ממשלת הסטרא אחרא},וסודי הסודות לחכמים אשר לא משגיחים בטפשות הל"ב,היעלה על דעתך שהשפע החיובי יגרום לפילוג בכח המעשה ח"ו,כנאמר  "כולהו אתביררו במחשבה"{הכל במחשבה יתבררו}גם מ"ב השב"ח העליון ,סוד השפע החיובי סוד תורת הגילוף שם מ"ב –

סודו פלג"י מים,ותורה נקראת מים ומלך המשיח{השפע החיובי} יגלף את המי"ם{תורה} בסוד יגלף ויצרף האותיות בכח חכמת הצירופים חכמת הנביאים  פור"ץ ומנתץ  את האלילים{השפע השלילי  התחתון}הנכרת  מן שורשו העליון אך תחתון{עקבים} לשפע החיובי{ראש} ש{עקביו} ראש לתחתון והבן,אשריכם ישראל הגיע זמן גאולתכם ,אנוכי  רב"י שלמ"ה איפרג"ן   בגמטריא שמ"י  ת"ג עש"ר  הב"ל  אפ"ן ,בסוד המלכות{ע"ת} בזכות השפע החיובי {ת"ג} כנאמר ודאשתמ"ש בתג"א וחלף,

סוד השפע החיובי כתרה של  תור"ה בכך  ב"ת{מלכות} זוכה למוחין ג"א בסוד  ד" ומקובל  א"  ד"ג,המשיח{ד"ג בסוד צדיק י-סוד עולם } הוא השפע החיובי העליון אשר ד"ג בכח יסוריו ומושך ג"ד{מזלא קדישא} סוד  אות א"לף כנאמר נ"וחל ח"סד ל"{אל"ף}ים לישראל צדיקים, בכך  "חלף"  מן העולם השפע הראשוני השלילי ישראל זוכים  לאור הגנוז תורת המשי"ח הנקראת  לה"ב  ל"שנה ה"באה ב"ירושלים בסוד תורתנו  הינה הבל ליד תורת  המשי"ח,

הרי לך תורתנ"ו  הינ"ה  בגמטריא  ע" פנים של התור"ה סוד המשיח{השפע החיובי} הינו ע"ץ  בגמטריא צל"ם אשר פרי"ו  בסוד פרי האות ו"{מאור הגאולה}  באמצעותו י-ת"ן  בגמטריא שע"ר ת"ן העולה עשר פעם גאולה גם שם י"וד ה"א ו"או ה"א  בכך  עשר ספירות עליונות סוד השפע החיובי חב"ד חג"ת נהי"מ   מגולים ועוקרים  השפע השלילי{עולמות הפירוד"},

וזכור השפע החיובי והשפע השלילי מגולים מן רצון יחיד רצון השפעה אשר החליט הבורא יתהלל אין מחשבה תפיסא בו כלל  כעת לזכות ישראל בגאולה לשון מגלה למענם מלכות הש"ם  משה סוד השפע העליון  הנקרא ב"ע-ת"ו גם ת"ו  ע"ב  זהו השיר של המשיח  השפ"ע  גם  ע"  שפ"ה של התור"ה בכך המלכות ועלה"ו ,

זוכה היא במוחין ע"ל סוד צירוף ו-ה-ו,משה עלית בכח העלים של העץ{סוד השמות הקדושים והמצורפים של הבורא יתברך עשר ספירות גם ספר אותיות} בכך חותם הינך בל"ב ישראל  נביא ב"ר ל"בב   ר"ת  נב"ל  הנגינה תורת היחו"ד הכל השפע"ה גמורה גם המלכה{לא מקוים בה רצון קבלה"},

בכך הינה יבו"ל זוכה לגדל ולקצו"ר  חיט"ה גם י"ט  ח"ה בסוד שם מ"ה מילויו  י{וד} ו{או}  ה{א}  ו{או}  בגמטריא י"ט   בסוד וי"ט משה  יד"ו גם את האות יו"ד{ספירות} השפע החיובי בכך חותם ח"ה בגמטריא אהבה  תורת החירות בישראל  מעוטרים בכת"רה של תורה סוד תג"א בגמטריא ד"ת  ד"עת  ת"פארת עליוני"ם ע"ל יוני"ם{נשמות ישראל} מגולים ב"מ-הרה שם מ"ב{השפע החיובי} מעבר המלכה{ה"רה} מן החכמ"ה הגנוזה,אמן ואמן.

 תם ונשלם קבלת זהר הרקיע-"והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו יתן בעתו ועלהו לא יבול" (תהלים א, ג). /האלוקי רבי שלמה איפרגן זצוק"ל/נמסר בצינור הנבואה לרגלא"ט.

 

 

OnLineTech