להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> מאמרים-סתרי תורה >> זהר הרקיע-"מה גדלו מעשיך ה" מאוד עמקו מחשבותיך"/רבי שלמה איפרגן

מאמר זהר הרקיע-"מה גדלו מעשיך  ה" מאוד עמקו מחשבותיך"/האלוקי רבי שלמה איפרגן זצוק"ל/נמסר בצינור הנבואה לרגלא"ט.

בני דע אשר מ"ה בגמטריא אדם  גדו"ל גם דגו"ל זהו מלך המשיח בפנימיותו  ו"  דג"ל{י"ם}  אותם חותם בפנימיות המלכות הקדושה, ויש לדעת ד"גל בסוד   ד"  ג"ל  ג"ל  ג"ל  ג"ל  בגמטריא קב"ל,חבר אות ד" ומקובל "קול",סוד תפארת ישראל בתורת הקבלה המלמדך משיח ישראל זכ"ה למדרגות קו"ל{תפארת}ודיבור{מלכות} הנבוא"ה השלמ"ה המגלה עבורו מוחין עול"ם החירות{בינה},ונקראת חירו"ת בגמטריא רו"ח קוד"ש חותמת הבינה במשי"ח נשמתו מהוה מ"ב שי"ח,וידעת אשר שי"ח סוד ש"ילה  ח"יה,

מאור חי"ה מלא אות י"וד  וחבר  "חיה"  וראה "ויחידה"  המשיח השיג", סוד שיח בגמטריא  המלאך ע"זריאל הינו  חותם ע"  רזיא"ל   בתו"ך הגוא"ל,בודאי מ"ה  גדו"ל המשיח הינו  גם ומגד"ל  ה",וזה הנאמר בגאולה השלמה המשיח עולה ל"מגדל"  הפורח ב"אויר ,בודאי  ב"-  אויר  אויר בגמטריא תל"ד השכינה את נשמ"ת הגוא"ל, כנאמר מעשי"ך,

הרי עולם העשיה{שכינה} ממ"ש ילד"ה נשמת המשי"ח, ויש לדעת ילד"ה בסוד  נופח"ת ב"ו נשמ"ת חיי"ם  בגמטריא   נשמ"ת חכ"ם  סוד  אור ע"ב  שמ"ן  חכ"ם אמ"ת בגמטריא ת"ן ש"ם חיי"ם,הרי הגואל באמצעות שם ת"ן העולה עשר פעם  י"וד ה"א ו"או ה"א מעטר המלכות{ש"ם}  ב"חיים" סוד ע"ץ בגמטריא צל"ם קדוש  זה ע"ץ חיי"ם  גם ח"י  עצי"ם{נשמות} המקוימים בפנימיות המשיח  צדיק {ח"י}  עולמים, הרי לך סודי הסודות הצדיק ח"י ב"עולמים"{בסוד נשמות  הצדיקים} עליהם נאמר  כ"י ה{אדם}  ע"ץ השד"ה,

נאמר ה"אדם  בסוד  ה"  אד"ם  אד"ם  אד"ם אד"ם אד"ם  בגמטריא  י"ש ה"ר   רע"ם,ר"עיא מ"הימנא עלה ל"הר"  סינ"י  בגמטריא עי"ן החכמה  ה"עמוק"{ה} זאת החכמה בעלת עומקו"ת גם ת"ו  עומ"ק המנגינ"ה אש"ר לא נודע"ה אל"א בגמטריא  ל"ב  נתיבות החכמה  מגולות למשי"ח ישראל מצדיקי מעלה  הינ"ם  פ"רי  ג"ן החותמים אות א" {חכמה}  שלמ"ה בפנימיות המשיח וזאת החכמה חבר האותיות ומקובל  שלמ"ה איפרג"ן גם לש"ם  פר"י רא"ה ג"ן,

אנוכי צדיק ח"י עולמים ובפנימיותי  ח"י צדיקי"ם   סוד פר"י"  אות  י"וד  בגמטריא  בח"י  תבו"א הגאולה,בסוד  ב"  ח"י  ח"י  בגמטריא ל"ו  למש"ה בגמטריא  גלג"ל  הש"ם  נתגלה,חכמת הצירופים חכמת הנביאי"ם מחשבותי"ך הבורא יתבר"ך, כנאמר "מחשבותי לא מחשבותיכם", הרי  מחשבותי נקראות  ל"א בסוד ל"מד א"לף   בסוד המלאך  ד" מפלא"ל    מפלא"ל  מפלא"ל  מפלא"ל  וזה המלאך סוד השכינ"ה באמצעותי  "מחשבותיכם"  גם משי"ח כות"ב  ם"{תורת בינה},

אשריכם ישראל הגי"ע זמ"ן   גאולתיכ"ם  בגמטריא או"ת  ג"ל   ע"   פנים של התור"ה , ג"ל עיני ואביטה נפלאות מתורת"ך תורת  ג"ל  ע"  גם   ג"   ע"ל   ע"ל  ע"ל   בגמטריא שלוש מאו"ת גם  א" שמו"ת שלו,הרי לך המשיח{שלו} הינו בעל שם יחיד ולכן נקרא יחידה ודע השם יחיד"י אך המשיח בעל נ-שמו"ת  רבו"ת  כ"ללות  ישראל  ואהבת לרע"ך כמו"ך הרי כמו"ך  לרע"ך גם יש שם ושמותיכ"ם בפנימיות המשי"ח מצרף האותיות  סוד תורת הנשמו"ת,אמן ואמן כן יהי כה רצון השם.

 "תם ונשלם מאמר זהר הרקיע -מה גדלו מעשיך  ה" מאוד עמקו מחשבותיך"/האלוקי רבי שלמה איפרגן זצוק"ל/נמסר בצינור הנבואה לרגלא"ט.

 

OnLineTech