להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> מאמרים-סתרי תורה >> "וכך אני מסדר אתכם",זהר הרקיע-/רבי שלמה איפרגן זצוק"ל

"וכך אני מסדר אתכם"-זהר הרקיע/האלוקי רבי שלמה איפרגן זצוק"ל/נמסר בצינור הנבואה לרגלא"ט.

דע  לך בני שכעת אנו שורים בתקופה עליה אמר רשב"י חברי על שם מחוברים אנו בדבקות, בפרשת  האזינו{זהר}"וכך אני מסדר  אתכם,רבי אבא יכתוב ורבי אלעזר בני ילמוד בפה,ושאר החברים ידובבו בליבם",הרי לך  שם וכ"ך בגמטריא שם ד.מ.ב.,וזה השם מורה  כשם שמאירים כעת בשמים  ז" כוחות למעלה בסוד משה עלית בגמטריא על קודש שבית שבי גם גילית  י"ב {צירופי}שב"ת ב"י{בפנימיות נשמת הגואל},

בכך  מאירים ז"  כוחות תחתונים  לפני השם בצדקתם  וכ"ך כל צדיק וצדיק, וזה סוד אשר כעת הרצון היחידי אשר מגלה  ב" סוגי השפעות   סוד  ז" כוחות מעלה{חג"ת נהי"מ}השפע החיובי אשר כעת שולט על הכוחות התחתונים סוד השפע השלילי{סוד הגבורה},

וכעת הגבורה הקש"ה אשר עתידה להתעורר ולהמית רבבות מן אומות העולם גם מבני ישראל סוד  ערב רב,על שם הינם מישראל אך ערבים  לרב הרשעים סמא"ל הרש"ע{השפע השלילי}שהוא יפול גם נשמותם  תכח"ד לעולמי ע"ד,ועל כך נאמר   הרשעים נשמתם "מעשה תעתועים",

הינם הרצון  השלילי{המטעה}ומסית ישראל צדיקים ללכת שב"י אחרי אותו שפע {שלילי}ולא לשוברו בכח היסורים,וזה סוד משה עלית למרום ושבית שב"י,הרי לך הינו יאסור ויעקור את השפע השלילי בכח יסוריו{מסירות נפשו},משה הוא סוד השפע החיובי בסוד  שם יח"ו  ב"י,בתוך המשיח שם  חו"י  ח"נון ו"רחום י"הוה,

סוד האורות הגנוזי"ם עליהם נאמר יתרון האור{שפע חיובי אור הגאולה} מן החושך{השפע השלילי,גבורות} אשר השפע החיובי בעצמו מגלה בכדי להכחיד עימם את הרשעים ובכדי לאפשר לישראל צדיקים קדושים יכולת ההתבוננות וההבדלה בן השפע השלילי{המכה בהם בראשונה} ובין השפע החיובי אשר עתיד להתגלות משערי מעלה  למוסרי נפשם בגבורה,בודאי  יש לשבר את הגבורה השלילית{כדי }להביא לגילוי השפע החיובי,

וזה הניסיון אשר השפע החיובי החל במלאכת הבירור מי הראוי לזכות בגאולה סוד  ח"יי העולם הב"א  בגמטריא כ"ח העולם הב"א{סוד השפע החיובי} ומי מבוטלת נשמתו ביחד עם השפע הראשוני{השלילי}-מעשה תעתועים יאבדו ביום פקוד"ה,ולכן אמר רשב"י הקדוש השפע החיובי מסד"ר אתכ"ם בסוד משפיע בתוך נשמות הצדיקים ס"ד ר"ם ,

זהו הס"וד אשר קיים  שפע חיובי לא נוד"ע אלא רק לצדיקי מעלה,לשון הצדיקים אשר מקור שפע חכמתם מן השפע החיובי וניצב מעל השפע השלילי{ראשוני} המגולה בעולמנו,וראה והשכל  בנ"י, רבי אב"א  בסוד משה {רב"י}נו בעל מדרגת החכמ"ה{הנקראת אב"א} בתורת הקבלה" מגלה השפע החיובי באמצעות המלאך עזריא"ל  גם ע"  רזיא"ל,והרי מטה האלקים{שבעים שמות חקוקי"ם} הם השפע החיובי{על שם עתיד לחייב} בכח גבורות קדושות את ישראל לחזור בתשוב"ה ולמוט"ב ולולא חוזרים אז חוזרים למטה גם למיתה והכחד"ה,

ועל כך נאמר  בנ"י אלעז"ר{זה המשיח} הוא השפע החיובי עתיד לעזור לישראל לעבור את תקופת טרו"ם הגאולה בו השפע השלילי{מגולה} בצור"ה קש"ה ביות"ר,ולכן נכתב  בנ"י בסוד משה{השפע החיובי }הינך שליט"  על  י"  ספירות בלימ"ה  גם רו"ח מבהי"ל  סוד השפע השלילי{הינך משה} שולט עליו בי"ד רמ"ה בסוד כבשת,-

שתי הכתרים התחתונים עיר וחמו"ר,כנאמר יבו"א ענ"י{זה השפע החיובי אשר טיפין טיפין בעוני ובאיטיות}מגולה בעולמנו על מנת שאורותיו לא יחריבו העולם,אך הינו מקור הברכ"ה בסוד עולם בחסד יבנ"ה וזה החסד{שפע חיובי} מושל ורוכ"ב על חמו"ר{השפע השלילי התחתון},ובכך תבין  הנאמר "ילמוד בפ"ה",גם  מש"ה לומ"ד י"ב  פ"ה,

והמשיח{נביא} נקרא לומ"ד בתורת הקבלה ובפנימיותו י"ב צירופי יהו"ה שבאמצעותם מגלה תור"ה בע"ל{תפארת} פ"ה{מלכות} סוד היחו"ד, הרצון השלילי{הראשוני}מעביר הנהגת הגבורות למלך המשי"ח{השפע החיובי}אשר פוק"ד על הגאול"ה,בכך שאר החברים{זה  עשר הספירות} ידובב"ו בגמטריא ו-י-ד-ו-ד  השם המפור"ש מגלה אותם באמצעות השפע -החיוב"י בגמטריא וכ"ב אהב"ה,

חבר כ"ב ואות {י} ומקובל ל"ב  נתיבות החכמ"ה בליב"ם של ישרא"ל עתידים לחתום השפע החיוב"י המשמיד ועוקר מלכות רומי הרשע"ה סמא"ל הטמא{השפע השלילי}נכח"ד ונאב"ד על יד"י גלוי רזי"ן דרזי"ן אשריכ"ם ישראל הגי"ע זמן גאולתכם",

רבי שלמ"ה איפרג"ן גם רב"י  פר"י ג"ן  ש"ל אימ"ה  גוזר מיתה על הרשעים בישראל והארורים באומות העולם מעש"ה תעתועים ה"ם יכחד"ו  ביחד עם שפע"ם{השלילי}חלף מן הזמ"ן ביום הפקודה,אמן ואמן כן ע" פנים של התור"ה יגולו במהר"ה. 

תם ונשלם "וכך אני מסדר אתכם"-זהר הרקיע/האלוקי רבי שלמה איפרגן זצוק"ל/נמסר בצינור הנבואה לרגלא"ט.

 

OnLineTech