להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> מאמרים-סתרי תורה >> "ויפן כה וכה ויראה"/ יחיאל סאפרין זצוק"ל מקומרנא

"ויפן  כה וכה ויראה  כי אין איש"/ האדמו"ר מקומרנא זצוק"ל,נמסר לרגלא"ט  בצינור הנבואה. 

ראה בני היקר,-ויפ"ן  בסוד האותיות  ו"   תפארת ישראל הינו פנ"י השכינה הנקראת כ"ה  וכ"ה,סוד  ו"  מחבר   כ"ה{שכינה עליונה סוד הבינה}  ושכינה תחתונה{המלכות} ובאחדותם מקובל  כ"ה וכ"ה  בגמטריא  קש"ר חמישים,הרי ל"ך מלך המשי"ח  הינו   קשר חמישים  גם  משי"ח קשרים, הינו קושר משי"ח מדרגות בפנימיות המלכות,

ובכך  וירא"ה בגמטריא  קש"ר עש"ר  רא"ה, משה רבינו  עתיד  לחזות באמצעות עשר ספירו"ת  במוחין החכמ"ה{ר.א.ה.} סוד   פנימיות הבור"א  ר"ת  פ"ה,שור"ש  פ"ה  ה"א  בגמטריא פא"י,{פ}ותח {א}ת  [י]דך,הרי משה {תפארת} הינו פת"ח באמצעותו  אות ו"  מגלה  י"ד-{ך}  בגמטריא  י"ד כת"ר  בתו"ך   א"ת אותיות  התורה{מלכות},

בכך מקובל  כ"י  אי"ן  גם  כ"א  יי"ן,בגמטריא סוד א-ה-י-ה  מוחין  אי"ש   א"לף  י"וד  ש"ין  גם  י"ש   ן"   א.ל.ד  פ.ו.י,וידעת  י"ש{בינ"ה} סוד שער  ן"  בכח ב" שמו"ת גם בשמו"ת{תורת הצירופים} חותמ"ת  מט"ה אלקי"ם גם טל"א  מ"ה קי"ם,

החכמה הגדול"ה מ"ה בגמטריא  י"וד ה"א  ו"או  ה"א   ט-ל-א  יק"ם  השכינה בסוד שכינ"ה קימ"ה{קומ"י}  על ידי    פ"ודה ו"מציל  י"שראל   א"ור  ל"מידה  ד"ין  מכה ועוקר בכך את סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק נכח"ד ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,

ובכך ב-ודא"י   ו"יברך  ד"וד  א"ת  י"הוה  בכ"ח תפילתו  הגוא"ל   חוק"ק  בגמטריא רו"ח  ויפ"ן    גם  פו"י  פ"ודה ו"מציל  י"שראל  בזכות אות  ן"  המורכבת בצורתה מן   י"י"י  חבר"ם  כעמו"ד ומקובל   ן"  סוד  וירא"ה  חבר אות  ן"  ומקובל –

נר"ו  י-א-ה   זה סוד אשר המלאך   נ"  א-ו-ר-יה  מלאך ג"ן עד"ן  חותם  לנג"ן  ע"ד{הנביא אמת} מוחין  כ"י  אי"ן  בגמטריא   ס-ו-ד  אי"י זה   הבור"א יתה"לל  א"ור י"הוה   י"סודות     ד"ם  ס"ולח  לישרא"ל  על חטאת"ם  ובכך  "אין  איש",-זה  מלכות רומי הרשע"ה הנחרב"ת ונאבד"ת בגאולה השלמ"ה   אין בכוחה לעק"ב  את הגאול"ה השלמ"ה, אמן ואמ"ן  כ"ן י-ה-י  רצו"ן  מה"ש מ"עולם  ה"וא  ש"מך.

תם ונשלם "ויפן  כה וכה ויראה  כי אין איש"/ האדמו"ר מקומרנא זצוק"ל,נמסר לרגלא"ט  בצינור הנבואה.     

 

OnLineTech