להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> מאמרים-סתרי תורה >> "וידבר יהוה אל משה לאמר"/כ"ק הרגלא"ט

"וידבר יהוה אל משה לאמר"/מאת כ"ק הרגלא"ט

ראה,-ו"ידבר בסוד י" דבר"ו,-סוד עשר הדיברו"ת{ספירות}אשר מגולות בכ"ח שם יהו"ה יתברך ויתברך,ועל ידי שם י-ה-ו-ה מקובל שמ"י הו"ה,הרי {מ"שי}ח שמו אות ח" אשר צורתה ג" ו ו ו העולים בגמטריא ח"י,וזה סוד צדיק ח"י עולמים אשר בפנימיותו ח" בגמטריא ונשמ"ה,-שהינה מתעברת ומגולה א"ל מש"ה,-ומצווה אליו לאמ"ר אשר א"ל ר"ם שלח"ו לגאול ישראל צדיקי"ם,-

והינו לוח"ש בסוד לו"ח א"ש סוד חכמת הצירופים גם כ"ח לוח"ש אמ"ת,ועל יד"י א" בסוד צורתה ו-י-ו ואות מ" בסוד צורתה נ" ו ואות ת" בסוד צורתה ר" נ" מקובל הצירוף י-ו-ו-ו נר"ן,העולה בגמטריא יח"י נר"ן,גם כ"ח נר"ן,-נ"שמה ר"וח נ"פש המגלה מלך המשי"ח זכ"ה לגדלות מוחי"ן ומזכ"ה ישראל באו"ר גדו"ל כב"ר מעב"ר{מעובר}בפינ"ה,-

בסוד פנ"י{יסוד בתורת הקבלה}מאוחד ב"מלכה" ובכך מל"ך נרא"ה גם נר"ו קש"ר חמישים אורות לפנימיות י"ם{המלכות}מעוטרת בכתר אמ"ת סוד השלמו"ת בסוד ת"ו שלמ"ה,הרי מלך המשי"ח מביא עימו את חכמת שלמ"ה שהינו מל"ך גם ל"ך שלמ"ה המלך חותם אות מ" חבר הקצה הבולט לתחתית מ" ומקובל ס" חברם וראה מקובל מ"ס{בינה} משמיד ומכלה ס"מ{אל}הרש"ע מלכות רומי הרשעה נאבדת ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה, אמן ואמן כ"ן יהי כ"ה רצו"ן מה"ש מ"עולם ה"וא ש"מך.

"וידבר יהוה אל משה לאמר"/מאת כ"ק הרגלא"טOnLineTech