להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


"היאורה תשליכוהו" /רבי שמשון מאוסטרופולי הי"ד זי"ע/נמסר לרב הרגלא"ט נכד המקובל האלד"י רבי שלמה איפרגן בצינור הנבואה המאירה


וראה חסיד קדוש הנאמר "היאורה תשליכוהו (שמות א, כב)", וכנודע המשי"ח בגמטריא י"ש ז"ה ג"ל קש"ר נשמ"ה,והנה קש"ר ממשיח"י מש"ה י"ש ז"ה ג"ל, מאור הגאולה, כך מש"ה הודיעני,בישיבה של מעלה,והנה היאור"ה ,בהיפוך י"ה אור"ה, ועולה ר"ז י"י,בסוד כר"ו"ז השכינה,להראות היאור"ה, זה הי"ה או"ר שיהי"ה,בסוד ורא"ש שיהי"ה ז"ה הי"ה,ויוצא מש"ה בגמטריא ז"ה ג"ל ואמ"ת שלו"ש האבות , אברהם יצחק ויעקב ,בפנימיותו,"תשליכוה"ו,הכונה תשכי"ל משיח בשמ"י, סוד וה"ו,אחד מע"ב שמות הבור"א יתעלה שמ"ו,


וה"ו בגמטריא י"ז, ועולה טו"ב+י"ז,בגמטריא בטובי"ה, העולה וי"ד ה" אמ"ת,בכך אודי"ה ת"ם/זה המשי"ח הרגלא"ט ,משמיד ומכלה סמא"ל הטמא, מלכות רומי הרשע"ה, נעקרת ממקומה, זה נאום יאהדונהי/יי"ן אודי"ה,סוד חכמה עליונ"ה,בגמטריא ז"ה כ"ח ג"ל ל"י ענו"ה/כ"ח גלי"ל ז"ה ענ"וה,והאיש מש"ה ענ"ו מא"ד,גם אד"ם ענ"ו,בגמטריא ז"ה ג"ל ענ"ו/עו"ז נגל"ה,מאור התורה סתימין כל/קול סתימין,ומשיח י"תגלה ב"ארץ ה"גליל,ר"ת בי"ה,בסוד י"ה י"ה מ"ה שהי"ה,ועולה ז"ה ג"ל שהי"ה יה"יה,והוא יהי"ה ג"ל ז"ה שהי"ה,


ופה סוד העיבו"ר,,היאורה תשליכוה"ו,במוצאות פה החלף אותיות כ"ה, לכדי ק"ע,ומקובל תלק"ה יש"וע שר"י, תשליכוה"ו לכלבי החבלה בגיהנם, שם י"וד ש"ינ ו"או ע"ין, בהיפוך די"ן עו"ן יאו"ש נגזר על רוחו הטמא"ה, אומר האי"ש הנוצר"י ,בהיפוך יש"ו {עבד} נרצ"ה , של סמא"ל הרש"ע ,המכלה ביש"ו הטמא את זעמ"ו ,על כש"ל במזימתו האפלה,והנה הרגלא"ט הקדו"ש ההוכח"ה, לא נשתכחה ח"ו תורה מישראל, ע"ם אהב"ה ,זה נאום יאהדונהי יהוה,וסוד משי"ח האמ"ת,בגמטריא ז"רעי ג"ל זה א"ל אמ"ת,ואומר המשיח מל"א א"ת ז"ה זרע"י ג"ל,להראות א"לף ת"יו,בהיפוך תורת פלאותי"/מופ"ת א",


סוד מופ"ת פל"א,מלא פ"ה,ומקובל יחוד תפ"ה מופל"א/תהלים מופל"א,המשי"ח מיל"ת ה" אלהי"ם מל"א,בסוד א"לף ל"מד ה"א י"וד מ"ם,בגמטריא ומודי"ם מפלדא"ל/מפ"ל אל"ד,שם קדוש אח"ד מע"ב אורות המאציל,פוד"ה ישראל, בכח גילוי דין פלד"ה/ייסורי עתיק יומין דגבורות,המשמידים ומוחים אומות העולם רשעי עלמא בגאולה השלמ"ה,זה נ"אום י"אהדונהי י"הוה,ר"ת יי"ן ישמ"ח לב"ב אנו"ש,גם שמ"י ע"ב משי"ח לב"ב אנו"ש,וסודך הרגלא"ט משי"ח משבי"ע לוב"ש אב"ן,-השכינ"ה,סוד ב"ן פל"א,ועולה פל"א אלוה"י,רו"ח אליה"ו אל"ף אורות דגאול"ה/אוד"ה ג"ל עיני, ואביטה נפלאות מתורת"ך, זה נאום יהוה.אמן ואמן תם ונשלם השב"ח לא"ל בור"א עול"ם,שמשו"ן.


תם ונשלם-"היאורה תשליכוהו" /רבי שמשון מאוסטרופולי הי"ד זי"ע/נמסר לרב הרגלא"ט נכד המקובל האלד"י רבי שלמה איפרגן בצינור הנבואה המאירה

OnLineTech