להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> מאמרים-סתרי תורה >> "גדלו ליי אתי "/רבי יחיאל סאפרין זצוק"ל מקומרנא

מאמר "גדלו  ליי אתי ונרוממה שמו יחדו"/האדמו"ר מקומרנא זצוק"ל,נמסר לרגלא"ט  בצינור הנבואה.

ראה  בני  יקירי, נאמר  גדל"ו סוד דגל"ו  של המשי"ח  הינו ד"ו  ג"לגל  הארות המגולה  בש"ם  לי"י  גם  י.ל.י  , כ"י"  גמ"ל"  על"י"  חסדו ואורו  מוחין את"י{בינה}  בתורת הקבלה חותמת  בפנימיותו  א"  קוד"ש,   

אור החכמה א"אלפ"ך קדו"ש  ישרא"ל  אות  ו"   חקוק"ה  בנשמ"תך הינ"ך   הבורא יתבר"ך אומר  לגוא"ל  בעל נשמ"ת  ר"עיא  מ"הימנא,וזה עניי"ן בגמטריא  קו"ל  יי"ן  גם סו"ד קו"ל הנבוא"ה  מוחין ונרוממ"ה גם ונר"ו  מ.ו.ם.,

המשיח משה  ח"י  גם מחי"ה   האות  ש"  בגמטריא שמו"ת א"ש  ל"ו, הרי בכ"ח  השמות המפורשי"ם  מש"ה  מחייה שופ"ר  מי"ם  בגמטריא שופ"ר  מל"ך גם ושר"ף  מלך, הגוא"ל הינו שמ"ו של הבו"רא הינו בעל שם בש"ר  וד"ם  גם ומ"ב  ש.ר.ד.,

שם מ.ב.ו.   –חותם  בנשמ"ת המשי"ח  מוחין שר"ד  בגמטריא  ש"ר  אר"בע  מלאכ"י  גמר"א  י-ח-ד-ו   באים לגאול ישרא"ל בכ"ח י-ח-ו-ד  גדו"ל    יחו"ד     ד"ו   ג"ל ג"ל  בגמטריא  ב"ן  דו"ד עש"ר ספירו"ת  בגמטריא שע"ר   ע"  פירו"ת  מגלה  ופר"י{הנשמ"ה} בתו"ך המלכה{ע"ת}  בכך משמידים ומוחים סמא"ל  הטמא מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק נמחה ונאב"ד בזכו"ת גלוי רז"י  תור"ה עי"ן לא ראת"ה,

גדל"ו  זה המשי"ח הינו  גד"ול גם ל"ו  ג"ד  עליו"ן והינו  ד"ג  צדי"ק  בעל חכמת   ל"יי  בגמטריא  ל"  שערי"ם  גם  ע.ר.י.  של"ם, הגואל בפנימיותו  עי"ר  של"ם גם שי"ר  על"ם,  בסוד  מש,ה ש"ל  נעלי"ך {מע"ל} רגלי"ך ,ש"ל  בז"ה השם  ז"ה  מש"ה לב"ש  הנבוא"ה סוד א-ה-ו-ה אלוה"י  גם אליה"ו  טו"ב זכו"ר גם כרו"ז  לטו"ב,-

ט"ל  ב"ו ובפנימיותו  כ"ו  ר"ז  בגמטריא א-ו-ר  י-ה-ו-ה  גם המלאך  ו"ה  א-ו-ר-יה,בכך ישראל זה המשיח מגלה יחו"ד שמ"ו גם  חידו"ש   מ"ו  אותיות  בגמטריא ת"ו  או"ם  קוד"ש,תורת  צדי"ק הינו  סו"ד   י"  עול"ם{עשר  ספירו"ת},

בסוד המשיח בעת סופ"ר  עש"ר אותיות סוד   עשר  ספ"ר אותיות  כל עש"ר אותיות  הינם  יחו"ד גדו"ל  סודו   למ"ד   בגמטריא ע"ד  התור"ה גם וד"עת  הר"ה מישראל צדיקים קדושי"ם  יש"  לה"ם  חל"ק  בעול"ם  הב"א-

עולם  גדו"ל בגמטריא  יג"ל  סוד  י"וד   ג"ל  בגמטריא   כת"ר  ד-ג"ל  עיני ואביטה נפלאות מתור"ת"ך גם תמ"ר  תו"ך  הגוא"ל ת"ורת  מ"שה ר"בינו מה"ש  מ"עולם ה"וא  ש"מך.

תם ונשלם  מאמר "גדלו  ליי אתי ונרוממה שמו יחדו"/האדמו"ר מקומרנא זצוק"ל,נמסר לרגלא"ט  בצינור הנבואה.

 

OnLineTech