להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> מאמרים-סתרי תורה >> "ובחרת בחיים"/מאת רבי יהודה אשלג זצוק"ל

"ובחרת בחיים"/מאת רבי יהודה ליב  הלוי אשלג{תלמוד עשר ספירות אות ד",קטע שנגנז}/נמסר בצינור הנבואה לרגלא"ט.

ובכך תבין דברי בני,בסוד הכתוב ו-בחרת בחיים  בכח מאור התורה אות ו"  סוד החיבוד בן האור לכלי בכך בחרת,לשון הינך נבחר לשרת אלקי ישראל בקודש, בסוד אשר המוחין השורה בפנימיותך הגיע לגיל בחירתו ויש ביכולותו להכיר הבחירה החופשית,ולא שיעלה על דעתך בחירה חופשית כפי   דרכם של חסרי הדעת המאמינים שהחלטתם שלהם ואין יד אלוקית מכוונת, וסור לך מן זאת המחשבה זה סוד קיצוץ בנטיעות,לשון היצר הרע נוטע בך המחשבה הזרה,

לך המחשבה הינה זרה אך היצר הרע ניתן להגדירו שהינו כה נטוע עמוק בהכרת החוקים  והמצוות עד אשר יודע איך להסית עובד השם, ואין היצר יכול להסית אלא רק ממה שמוכר עבורו, בסוד איזה חכם הרואה את הנולד,הרי לך איזה חכם זה הצדיקים ולומדי הפנימיותו הרואים את הדמיון הנולד בפנימיות כח השכל ועל ידי איזה סוד העזה וגבורה משברים הדמיון,כנאמר בחיים,הרי לך הצדיקים המשברים כח הדמיון משיגים עולם הבא עוד בחייהם כנאמר  ב"  חיים,

הרי חיים תחתונים וחיים עליונים,וזה עניין הנאמר ה" מנת חלקי,הרי על מנת להשיג  הבינה  סוד ה  ראשונה מן שם ה-ו-י-ה  יש לבצע חלוקת תפקידים ושיוויון בין כל חלקי החברה,השפעה אלטרואיסטית שיתופית,לשון החיים העליונים סוד הצדיקים מעשירים דעת החיים התחתונים{ישראל} אשר מושכים ידם מתורת הפנימיות,והחיים התחתונים מעשירים החכמים בממון  ועשירות חומרית,

וזה כל ישראל ערבים זה לזה, בסוד העולם הרוחני מברר את הגשמיות על ידי שמרומם ניצוצות הקדושה מתוך החומר והבן כי לא ניתן להרחיב במקום כה גבוה וגם לא מדרכנו בקודש להרחיב שמע זעם הכסילים{סוד כיסוים,השורים במסכים וערפל} יפתחו פיהם על פנימיות התורה ,

ולמד בני היקר אשר ובחר"ת   סוד תחבו"ר אל   שורש  א  ב  ג המעבר בפנימיות  ד" החיים,ולצערי בזה הדור החיים בסוד כוס"י{שורים בכיסוי והסתרות}אשר לא ידענו מעולם אלא רק בתקופות אשר אש הגבורה פגה וכילתה דוקא את הטובים שבעמנו,יש לעשות כל מה שביכולתכם להשפיע אך להשפיע רק לראויים ולהמנע בתכלית האיסור  מלהעטיר פורצי הגדרות אשר ליבם לב אבן סוד הרצון לקבל אך לעצמם,ובכך בני בחר לך חלק יפה, בסוד חלוקת משאבים נכונה בעבודת השם יתהלל ויתברך,

חלוקה על שם לחלק הרצון להשפיע ראשית בפנימיותך ולהשפיע לך את אורות זאת החכמה הנפלאה האור המחזיר למוטב,הרי לך האור של התורה  מחזר אחר האיש הטוב הוא בעל רצון להשוות הצורה לבוראו,רצון לקבל את ההשפעה המתוקנת וזה סוד רצון לקבל על מנת להשפיע,גם רצון באמצעותו מקבלים  א"ת השראת השכינה,ולכן מן הרצון לקבל ההנאה רק למען הבורא בכך מוליד אתה רצון להשפיע,לא מקבל לעצמך אלא לעוצמתך{אשר בכך אין אנו מדברים},בעצמות הבורא אשר הינו רצון השפע מוחלט ,

הבורא יתהלל כליל  השלמות  אין מקוים רצון קבלה במהותו והינו הטוב והמטיב{משפיע} המוחלט,הטוב לטובים{המשפיעים}בסוד מקבלים ההטבה למענו לעשות נחת רוח כלפי שמים, הרי עולם המלכות{עשיה} הרוח המתוקנת נותנת חן {קדושה} באדם העובד ומטיב עם החברה,וזה סוד נחלתי,העובד לשם שמים, בסוד שם לשם השגת מוחין שלם,וגם להשיג שמים,את הידיעה אשר השמים סוד הרצון לקבל על מנת להשפיע  מסייעת למטהרים שמם,בסוד הבא להיטהר מסייעין בידו, הרי המסייע והמשפיע ומרב חסד לזה האדם מסייעין{בסוד משפיעים} תכונת ההשפעה, והמקבל מקבל שפע{שזה שפע רוחני פשוט רק היכולת להשפיע} ויותר מכך לא צריך זה הבשכר ומטרת עולמנו,

לעבוד בהשפעה ללא רצון קבלה עצמי רחמנא ליצלן, קבלה עצמי,לשון המקבל מחשיב עצמו כבעל כל העוצמות ואין לך הסתר פנים גדול שכזה ,ועל כך נאמר טוב יום המות מיום היולדו.זה לבעל רצון קבלה טוב עבורו שלא היה בא לעולם,אך למשפיע אין לך אושר גדול מיום המיתה,צדיקים במיתתם נקראים חיים,הרי הינם נקראים לעולם הבא לעליית נשמתם על ידי רצון דהשפעה בסוד מזדווגים בחוק דומה מושך דומה  בתכונת ההשפעה של   ט"  ראשונות,בסוד  ט הגנוזה על שם רצון ההשפעה הדרך להשיגו גנוזה ומן המעט שכתבתי והורשתי לחשוף יש לכם בספרי תלמוד עשר הספירות האמצעים לפתח הרצון דהשפעה,הוא תמיד שם אך הקבלה שלכם מפריעה לכם לחזות בעניין, עינים  לבני האדם אך עיורים עקב מרדפם אך רצונות פירוד,

כעיורים מגששים ולא מוצאים ט"עם לחיים,וזה החסר האות ט"  סוד הרצון לקבל על מנת להשפיע לעצמם חיים וחיות ,בכך הבורא יתברך למשיעים אתה הבורא תומך גורלי בסוד מבטיח אשר לעולם לא תסתיר פניך ,לעולם לא תיטול מהם יכולת ההשפעה,בסוד הנחת ידי,יש לצדיקים אשר בעלי רצון מתוקן להנחות העם בשעה זו ולעשות את כל אשר ידם משגת,וללמד העם לקח{דבר החכמה,פנימיות הקבלה} לא ק"ח שזה רצון הלקיחה והקבלה מובילה אותכם לדרך מתוקנת אלא לאש מתלקחת,

והעולם במצבו מצב הקבלה מובל לחורבן,שנו את  רצון ד" רצון הקבלה המופרז על פי בחירתכם  האשליתית או שתוצרכו לעשות התיקון בעל כורכם,הבורא שם לכם מלך אשר גזרותיו קשות כהמן,הרי גזרותיו סוד הרצון קבלה הטמון בכם,סוד הקבלה הקשה שטינפתם נפשכם,והבורא יתברך שם לכם    מלך,סוד הרצון לקבל על מנת להשפיע,ובכך משיגים ראש המחשב מה נצרך ומה לא לחייכם ובחרתם בחיים  ואין חיים אלא רק למשפיעים לאלקים.אשלג לוי.

תם ונשלם "ובחרת בחיים"/מאת רבי יהודה ליב  הלוי אשלג{תלמוד עשר ספירות אות ד",קטע שנגנז}/נמסר בצינור הנבואה לרגלא"ט.

OnLineTech